Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 6, 2012

SaLuSa, August 6, 2012

De erfenis die de duistere Mensen hebben achtergelaten zorgt nog steeds voor problemen voor jullie. Acties die lang geleden in gang zijn gezet gaan nog steeds voort, maar hebben niet de drijvende kracht meer om voltooid te worden. Hun grootste tegenslag betreft hun militaire ambities, en we hebben hun nucleaire wapens permanent onklaar gemaakt opdat die zij die niet meer kunnen gebruiken. De financiële vleugel van de cabal is ook uiteen gevallen, en het zal niet worden toegestaan om deze weer in z’n oude vorm op te zetten. In feite wanneer zij het ene gat vullen verschijnt elders een ander gat, dus een nieuw systeem is de enige mogelijkheid. Terwijl het oude systeem uiteen valt, laat het de mate van nalatigheid en corruptie zien dat lange tijd heeft plaatsgevonden. Dus wees gerust over de aanhoudende problemen, omdat het zeer binnenkort zal veranderen en verbeteren.

Geld is in de toekomst minder belangrijk dan het in het verleden is geweest. Het zal eerlijk verdeeld worden, en het systeem van zware belastingen zal danig veranderd worden opdat hetgeen jullie verdienen slechts één maal belast zal worden. Verder zal met vrije energie, dat op vele manieren in jullie behoeften kan voorzien, jullie uitgaven veel minder zijn dan nu het geval is. In de ultieme situatie zal het ervoor zorgen dat alle energie die nodig is voor verwarming, licht, water en koken gratis is, alsook een bepaalde vorm van openbaar vervoer. Uiteindelijk zullen producten die gebaseerd zijn op petroleum niet langer worden gebruikt en nodig zijn. Schone en economische energie zal voor iedereen voorhanden zijn, en zodoende de bron van veel vervuiling op jullie planeet verwijderen.

Jullie raken gewend aan het idee van grote veranderingen in jullie maatschappij, en deze zullen niet de ontwrichting veroorzaken die jullie je misschien indenken. De plannen zijn zeer zorgvuldig uiteen gezet en snelheid is de kern van alles dat we van plan zijn te doen. Wij weten dat sommigen van jullie ongerust zijn dat wij niet voldoende tijd hebben om ons werk uit te voeren, maar wees gerust dat wij goed voorbereid zijn voor iedere situatie. Het grondwerk is reeds klaar, en obstakels zoals uitvoeringsvergunningen of andere vormen van vertraging die je normaal meemaakt, zullen zich niet met onze plannen bemoeien.

Naar verloop van tijd zullen steeds meer van jullie openstaan voor de mogelijkheid om met ons te werken, en wij verwelkomen dit enthousiasme. Het is altijd onze bedoeling geweest dat jullie bijvoorbeeld, betrokken worden bij het schoonmaken van jullie Aarde. Er zijn vele gebieden die zeer beschadigd en vervuild zijn, en kaal gemaakt door ontbossing. Heb geen angst over hoe lang het gaat duren, wij kunnen helpen om het snel terug te brengen in de oorspronkelijke staat. In feite zullen we gebieden verbeteren ten opzichte van hoe ze er voorheen uitzagen, en we weten precies wat nodig is om in balans te blijven met de natuur.

Houd in gedachten dat onze Moederschepen in sommige gevallen, vele kilometers lang zijn en veel groter dan sommige van jullie steden. We hebben alles dat we waarschijnlijk nodig hebben bij ons, inclusief grote vloten van kleine voertuigen voor opdrachten binnen de atmosfeer van jullie Aarde. De Moederschepen die jullie vaak zien hebben de vorm van een sigaar, maar er zijn er ook die een ronde vorm hebben. Normaal gesproken komen we met onze grootste voertuigen niet te dicht bij jullie Aarde, daar zij storingen zouden veroorzaken in jullie eigen energie systemen. Alhoewel, jullie kunnen ze zien, ver buiten de atmosfeer, en jullie zullen zeker een toename van onze aanwezigheid zien daar we steeds dichterbij komen.

Jullie raken gewend aan het idee van een grote stap voorwaarts, wat het gemakkelijker maakt om nieuwe technologieën bij jullie te introduceren. Op vele manieren zijn ze werk besparend, niet-vervuilend en economisch in gebruik. En natuurlijk vraagt automatisering minder inzet van jullie. Dit zorgt ervoor dat jullie veel meer tijd hebben voor jullie zelf of voor andere dingen die jullie interesseren. Met andere woorden jullie zullen voldoende vrije tijd hebben voor jullie hobby’s, of waar jullie je kennis ook maar mee willen uitbreiden. Daar jullie de mogelijkheid zullen hebben om naar het verleden , het heden of de toekomst te reizen, zal jullie kennis zeer snel groeien. Wanneer jullie niveau van bewustzijn voldoende is uitgebreid, willen jullie misschien toetreden tot één van de Federaties, zoals de Galactische Federatie van Licht.

Daar jullie zo dicht bij de grote veranderingen zijn waarover jullie zijn geïnformeerd, is er in de tussentijd niets om jullie zorgen over te maken. Jullie toekomst is reeds bepaald en één ding is zeker, en dat is dat de eindtijden goddelijk zijn bepaald en zullen op die manier worden uitgevoerd. Niets zal het eindresultaat beïnvloeden en het maakt niet uit wat er in de tussentijd plaatsvind. Zoals jullie beginnen te begrijpen, is er geen noodzaak voor een rampzalig einde van deze cyclus. Dat was alleen van toepassing toen het er op leek dat de Mens gevangen zat in de lagere vibraties, en het ernaar uitzag dat er geen uitweg was.

Het is jullie verdienste dat jullie goed gereageerd hebben op pogingen om jullie omhoog te brengen. Ook al kregen de duistere Mensen steeds meer controle over jullie, jullie namen het Licht tot jullie en ontwaakten tot hetgeen er aan de hand was. Jullie groei in bewustzijn trok zelfs meer Licht aan naar de Aarde, en de rasterlijnen rond de Aarde werden vernieuwd en zeer actief. Soort trekt gelijke soort aan en jullie zijn zo krachtig geworden dat jullie niet alleen de duistere Mensen gestopt hebben op hun pad, jullie hebben hen overwonnen. Binnenkort zullen jullie zien dat ze worden verwijderd en voorkomen dat ze hun duistere web uitbreiden. Er is veel te doen, en we zijn er klaar voor om de essentiële schoonmaak te beginnen. We hebben de schade weten te beperken, maar het is tijd om het werk te voltooien dat reeds is begonnen.

De duistere Mensen werd toegestaan om hun spel uit te voeren, maar het Licht zou altijd winnaar zijn. Het lag eraan hoe goed de Lichtwerkers zouden reageren, daar jullie meermaals geïncarneerd zijn en naar beneden gehaald werden door de negatieve energieën en jullie levensplan zouden vergeten. Assistentie is altijd aanwezig om jullie te helpen, maar soms is het moeilijk om tot jullie door te dringen. De verleidingen van het fysieke niveau zijn uitnodigend en moeilijk te weerstaan, maar met ervaring kunnen jullie ze te boven komen. In werkelijkheid zakt er niemand, daar de uitdagingen van de lagere dimensies jullie blijven confronteren totdat jullie ze overwinnen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en vraag jullie om jullie focus op Ascentie te blijven houden, daar dat ís waar alles om gaat, en jullie hebben vele, vele levens doorgebracht om dit punt te bereiken. Goed gedaan, en terecht verdiend.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: André


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!