Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 1, 2012

SaLuSa, August 1, 2012

Jullie reactie op de recentelijke positieve berichten betreffende de Olympische Spelen was fantastisch. Een golf van grootse vooruitzichten heeft de aarde overspoeld, en de heeft mensen opgebeurd. Zulke energieën dragen zo’n kracht dat ze het onderwerp van jullie visie bekrachtigen om het tot realisatie te brengen. Op deze manier, door te focussen op dezelfde uitkomst, kun je hetgeen wat gaat plaatsvinden beïnvloeden. Natuurlijk moet enige vorm van Disclosure zeer binnenkort gaan plaatsvinden, opdat we ons werk openlijk en in samenwerking met jullie kunnen doen. We kunnen natuurlijk onze missie zoals voorheen rustig en op de achtergrond uitvoeren, maar onze fysieke aanwezigheid is gewenst om de mensen te laten zien wat onze ware intenties zijn.

We hebben ook de gelegenheid nodig om jullie direct te kunnen toespreken en met de toestemming van jullie Leiders. Wees gerust dat zij zeer zeker op de hoogte zijn van ons bestaan, en dat wij reeds vele jaren contact met hen hebben. De tijd van het afwijzen van de vrede die wij jullie brengen is voorbij, en zij dienen ieder vooroordeel of politieke ambities naast zich neer leggen. Zij dienen ook buiten de restricties te treden, zijnde opgelegd door de illuminati, en de deuren te openen voor echte vrijheid voor de mensen. Van Leiders wordt verwacht dat ze leiden en de wensen van de mensen uitvoeren, maar weinigen doen waarvoor ze zijn verkozen. Wij vaardigen een bevelschrift uit dat zij moeten veranderen of anders worden vervangen, wij hebben voldoende geschikte kandidaten voor het uitzoeken.

Onze acties bemoeien zich op geen enige wijze met jullie verkozen ambtenaren en zouden niet nodig zijn, wanneer zij hun plichten en verantwoordelijkheden correct naar jullie hadden uitgevoerd. Hebzucht voor rijkdom en het verlangen om macht te hebben heeft lange tijd de mensen in hoge posities gemotiveerd. Het heeft zo vele mensen om hen heen gecorrumpeerd, zo erg dat ze angstig zijn geworden om voor de waarheid uit te komen. Gebeurtenissen zoals 9/11 hadden nooit gepleegd en mee weg gekomen kunnen worden zonder grote samenzwering. We weten dat het volgen van je geweten en de stiptheid van je Hogere Zelf, je de druk van de duistere Mensen op je kan leggen. Zij gebruiken chantage en directe bedreigingen om je op je plaats te houden, en er is inderdaad een dapper iemand voor nodig om ze te confronteren.

Je kunt je afvragen waarom zij niet beschermt worden door het Licht, maar hetgeen zij ervaren is natuurlijk in overeenstemming met hun levensplan. Sommige grote zielen offeren hun leven op om positieve energieën op Aarde te gronden, wat vaak een grotere prestatie is dan wanneer zij hun leven normaal hadden geleefd. Een ieder van jullie heeft een bepaalde tijd waarop je de Aarde verlaat, en wanneer je bijvoorbeeld een lange levensduur zal ervaren zal je geplaatst worden in een familie die dat heeft. Zelfs ongelukken die ervoor zorgen dat een ziel de Aarde verlaat zijn onderdeel van een levensplan dat hun belang dient. Er is soms een behoefte aan bepaalde soorten van ervaring die karmische behoeften vervullen. We weten dat jullie het moeilijk vinden om te begrijpen dat een ziel zou instemmen met zo’n overeenkomst, maar het is glashelder wanneer je buiten je lichaam bent alvorens je incarneert.

Lieve Mensen al jullie ervaringen zijn geregeld om jullie evolutie te bevorderen, en zelfs nu met de nadering van Ascentie leren jullie nog steeds. Jullie beginnen je de diepte te realiseren tot waar de duistere Mensen kunnen vallen, terwijl op hetzelfde moment begrijpend op welke manier zelf meer Licht te verzamelen. Daarbij wordt jullie gevraagd diegenen te vergeven die misbruik van jullie gemaakt hebben en jullie vrijheid en rechten hebben afgenomen. Jullie reactie zal een teken zijn van de mate van jullie ontwikkeling, en geeft jullie één van de grootste lessen die jullie zullen leren in jullie fysieke ervaringen. Wanneer jullie voldoende ontwikkeld zijn zullen jullie het klaarspelen, wanneer jullie de Eenheid begrijpen die jullie allemaal samen verbindt. Jullie zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar en zouden veroordeling naast jullie neer moeten leggen, daar jullie niet met geen mogelijkheid kunnen weten waarom een andere ziel een bepaalde levensuitdaging heeft aanvaard.

Jullie waren erop gebrand om op Aarde te zijn voor de laatste keer in dualiteit en speciaal jullie laatste leven, opdat jullie de fantastische beleving van Ascentie konden ervaren. Het verhaal dient zich nog volledig te ontwikkelen maar jullie zullen de waarheid snel voorgediend krijgen. Tegen die tijd zal de bemoeienis van de duistere Mensen zijn verwijderd, daar hun macht en grip op jullie zal zijn verdwenen. Momenteel vinden arrestaties plaats die dat zullen regelen, en ervoor zorgen dat veranderingen voortgaan die anders mogelijkerwijs onmogelijk zouden kunnen zijn. In de tussentijd zijn onze bondgenoten druk bezig om de structuur op te zetten voor onze grotere deelname in jullie zaken, en wat we graag willen om verder te gaan is een officiële aankondiging van ons bestaan. Wanneer dat is geregeld zal al het andere snel daarna volgen.

Op welke manier dan ook willen we onze aanwezigheid erkend zien, en er is voor ons tijd in overvloed om dat zelf te regelen wanneer dat nodig mocht zijn. Wij zien het Olympische toneel nog steeds als het grootste evenement op Aarde, en willen er graag onderdeel van zijn. We hebben de ‘deadline’ voor Disclosure gesteld, maar hebben liever dat het van één van jullie leiders zou komen. Wanneer het eenmaal is bereikt hopen we uitgenodigd te worden om jullie leiders te ontmoeten, en officieel aan jullie geïntroduceerd te worden. We kunnen niet oneindig wachten en daarom brengen we de kwestie naar voren in de openheid. De tijd voor overtuiging is voorbij en dus kijken wij naar andere manieren om onze doelen te bereiken.

Wij zijn overweldigd door de enorme reacties die we krijgen van jullie de mensen, en we gaan er van uit dat jullie welwillendheid om ons te ontmoeten word opgemerkt door diegenen aan de macht. Hun onwil om in actie te komen heeft te maken met het behouden van hun macht, en zij weten dat zij zich uiteindelijk moeten buigen voor jullie wensen. Jullie benadering tot de materie is erg passend betreffende dat jullie je autoriteiten lastigvallen door jullie eisen onder hun neuzen te wrijven. Ze zullen jullie petities misschien negeren maar zullen op het einde moeten toegeven aan jullie eisen. Degenen die nog steeds proberen om in jullie weg te staan zullen worden verwijderd, en vervangen met diegenen die eerlijk en betrouwbaar zijn.

Laat je Licht schijnen en ga mee met de stroom, en weet dat absoluut niets zal worden toegestaan om je van Ascentie te weerhouden. Dus laat je door niets verstoren of ontmoedigen wanneer de dingen niet goed te lijken gaan. Alles zal goedkomen op het eind dus blijf positief en laat je niet door de listen van de duistere Mensen verleiden, die zullen proberen om je te overtuigen bij iedere onzekerheid die je tentoonspreidt. Ondersteun diegenen die van het Licht zijn en verbind je samen in eenheid en kracht.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en wens dat jullie weten dat wij altijd op de hoogte zijn met wat er gaande is, en erop vertrouwen dat ook al zijn jullie je daar niet van bewust, wij werken voor jullie vrede en vrijheid. Wij zenden onze Liefde en zegeningen naar jullie allen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Andre


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!