Home > > Matthew Ward - 19 juli 2015

Matthew Ward - 19 juli 2015

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Veel van jullie analisten denken dat het Griekse weerklinken door een “Nee” bij het kortgeleden referendum, hun land op het pad zette van onomkeerbare economische ruïne. Het land zal het kunnen hanteren. Het “Nee” zette de Illuminati op het pad van onomkeerbare economische ruïne.

Een lange, lange tijd terug, was de ruilhandel prachtig in gemeenschappen, maar de zich uitbreidende grenzen van de handel had andere middelen van uitwisseling nodig; en met de introductie van het muntstelsel, werd geld de axis/spil waardoor jullie wereld draaide. De voorlopers van de Illuminati en later beheerste die groep zelf de ommekeer door belasting te heffen, door bank- en leen-stelsels; en terwijl de eeuwen voorbij gingen, “onder nummer” bank rekeningen, stock markten, Federal Reserve Stelsel, Internationale Monetaire Fondsen, het reguleren van agentschappen en credit kaarten met woeker interest maatstaven. Alles dat ze vestigden werd specifiek ontworpen om aan hun rijkdommen toe te voegen, om hun economische beheersing over de volkeren vast te zetten, en om hun invloed te laten toenemen in de nationale regeringen.

De Illuminati begonnen als een samen hangende groep van gelijk denkende mensen wier doel wereld overheersing was. Terwijl de tijd verder ging, groeiden de ego’s en vlamden temperamenten op en uiteindelijk kwamen er twee competitieve delen met hetzelfde doel omhoog. Later kwamen de Rothschilds en hun volgelingen die buiten Londen en het Vaticaan werkten, met een plan om hun beheersing door Europa heen – de Europese Unie, Europese Centrale Bank en de Euro valuta, te solidiferen/vast te maken. Laten we jullie uitdrukking even lenen: “Hoe werkt dat voor jullie?” Er is geen pleister groot genoeg om de scheur te plakken die de Griekse stem maakte in het netwerk van de Rotschild’s. De scheur zal zich als een spinnenweb verspreiden over de wereld en daarin zal de Rockefeller factie vallen welke zijn hoofdkwartier heeft in Washington DC en in Wall Street.

Alsof dat nog niet genoeg is voor beide facties om mee om te gaan – en Paus Franciscus’ goedheid en wijsheid blijft hun appelkar ondersteboven gooien – nu is er weer een overeenkomst tussen handelaren uit diverse grote naties en Iran’s leiders dat hun land de ontwikkeling niet zal doorzetten van een nucleair wapen. Het is geen verrassing dat de Israëlische Eerste Minister Netanyahu, een uit de hoogste rangen van de Illuminati, die overeenkomst aanklaagde of dat de Illuminati in het Congres van de Verenigde Staten met leden wier verkiezingsprogramma’s gesticht werden door die groep, tegen president Obama’s pogingen ingingen om de goedkeuring te krijgen voor de toestemming van het congres. Zij willen Iran binnenvallen en tegelijk met het overnemen van de olie van dat land, de rijkdommen oogsten die komen uit het produceren van de oorlogsmachine.

De vibraties door het intenser worden van het licht wat voerde tot de ommekeer voor de Illuminati, zullen toenemen terwijl de planeet doorgaat op haar ascentie koers. Als we jullie konden vertellen wanneer hun totale ondergang zal zijn, zullen we dat zo met blijheid doen; maar activiteit in Aarde’s energieveld van potentie geeft aan dat hun onvermijdelijke dood in fasen zal komen, niet in een velle veeg. Zij hebben nog steeds macht, die wel afneemt, in hun “zwarte operaties” tak van de CIA; andere intelligente bronnen, inclusief de Mossad; personeel in enkele militaire legers van hoge rang; invloed in de grootste media en enkele regeringen; en enorme geldboxen om rellen te initiëren of te verergeren, om de Islam Staat (IS) te funderen, en om hun troepen te betalen om computerstelsels te laten te hacken, om de straat-drugshandel te beheersen, jullie hemelen te vullen met chemtrails, om de bijdrage te ontkennen van de vervuiling voor klimaat verandering, of om valse informatie te verspreiden op het internet.

Daar er een paar in de hogere rangen van beide Illuminati facties praten met hoofdmannen in hervormings bewegingen, praten de hardliners over het bijeenbrengen van de legers; sommigen hebben hun snel zinkende schip verlaten, ze stierven aan natuurlijke oorzaken of door hun eigen hand, of ze werden gearresteerd. Je zult sommige namen herkennen, de meesten niet, en het is onwaarschijnlijk dat een van de Illuminati als zodanig zal worden geïdentificeerd in de grote kranten rapporten.

Omwentelingen zullen omhoog blijven komen als de eeuwen oude strijd van het duister tegen het licht voor Aarde’s beschaving ten slotte zijn einde nadert. Jullie hebben lange tijd gewacht om het licht te zien triomferen als voorbestemd, en jullie kunnen de hotsbotsende rit door de laatste fasen verwelkomen. Maar, de meesten van de bevolking weten niets van dat lange conflict of wat er allemaal gebeurt en wat er voor jullie ligt over de planetaire en persoonlijke ascentie uit millennia lange duistere slavernij.

Veel mensen zijn angstig of boos en met elke nieuwe hobbel, zullen anderen dezelfde reacties hebben. Jullie rust, maar toch ook opwinding, en het uitleggen tot in de breedte aan mensen die ontvankelijk zijn kan hen bemoedigen om een optimistische uitkijk te krijgen. Maar wees alsjeblieft niet ontmoedigd als familie en vrienden niet positief reageren – ze zullen op hun eigen tijd ontwaken als ze klaar zijn.

En we vragen dat je allermeest in je gedachten vasthoudt dat elke persoon in jullie wereld een deel van God is, met welke naam het Opper Wezen in die universum ook wordt genoemd. Elk persoon is op zielen niveau onontwarbaar verbonden met alle anderen, en God’s liefde voor elk een is onvoorwaardelijk. “overtreders” zien door God’s ogen betekent niet dat je hen voorafgaand wilt berechten door de standaarden van jullie wereld. – reeds gebeurt dit al bij enkelen en zal nog anderen overkomen. Wat het betekent is, dat jullie jezelf en jullie wereld opheffen door die mensen voor te stellen in het licht, eerder dan je hen focust op hun bestraffing. De onpartijdige, niet oordelende en onoverkomelijke wetten van het universum zullen hen recht geven in een spirit wereld volgens hun daden in het leven.

Dit is een juiste plek om vragen van lezers te beantwoorden:“Wat zal er gebeuren met het Nirvana, nadat Aarde de 5de dichtheid bereikt? Kunnen er nog her-verenigingen zijn met onze geliefden? Nirvana zal de Aarde vergezellen naar haar bestemming in de vijfde dichtheid en doorgaan haar spirit rijk te zijn maar met grote verschillen. De kleine dichte orb die de laagste individuen huisvest en dat het enige deel is van het rijk dat gescheiden van de rest is, zal worden getransporteerd naar een derde dichtheidsbeschaving en belichaamd worden in hun spirit wereld, of die zal worden gedématerialiseerd nadat zijn inwoners naar een spirit wereld zijn gegaan van gelijke dichtheid.

Nirvana’s lage lagen – leer-centra voor mensen die uit hun negatieve neigingen willen groeien, zoals kwezelarij, boosheid, apathie, nijd of afgunst, vrekkigheid, bitterheid, ontrouw, oneerlijkheid, manipulatief zijn, geslotenheid en wensen om anderen te beheersen – zullen ook verdwijnen. Die trekken worden goed gediend toen ze aspecten van karmische lessen waren die de zielen kozen om een evenwichtige ervaring te verkrijgen, maar jullie gemeenschap zal een ontwikkeld, bewust en spiritueel bewustzijn hebben en niet langer meer de behoefte hebben om negatieve karakteristieken te ervaren.

Inderdaad, her-verenigingen van geliefden kan in het Nirvana plaats vinden als dat rijk en de Aarde in de vijfde dichtheid zitten, maar dan, net als nu, kunnen vergaderingen op elke plek in dit universum zijn waar energieën verenigbaar zijn. Eigenlijk zijn deze bezoeken al de hele tijd geweest in jullie slaap tijd, maar de dichtheid van jullie lichamen kan die herinneringen niet vasthouden van die bezoeken – als jullie ontwaken en fragmenten van herinnering hebben samen met een geliefde te zijn, dan schrijven jullie die toe aan dromen. Als je bewustzijn zich verbreedt door licht absorptie, zullen jullie beginnen om duidelijker je blije her- verenigingen te herinneren.

Met een verwijzing naar wat we zeiden dat “alles in jullie wereld een doel heeft,” vroeg een lezer: “Welk doel wordt gediend door ratten, kakkerlakken, vlooien, muggen, enz.” Dit begon eonen geleden toen het duister het DNA manipuleerde van sommige zwakkere beschavingen en hun lichamen programmeerde om oud en ziek te worden. Een beschaving op een derde dichtheidsbewustzijn en spiritueel niveau, die Aarde’s mensen en andere levensvormen millennia lang zijn geweest, heeft lichamen die gevoelig zijn voor ziekten die sommige insecten en ratten kunnen veroorzaken of verspreiden; en, gegeven de flexibiliteit in zielen- contracten, en hierdoor stoffelijke dood, kan deze aan contracten voldoen over oorzaak en langleven voorzieningen.

Ook insecten dienen het doel van zielen wier levensenergie hen toevertrouwen aan het laagste deel van de derde dichtheid spirit rijken. Als ze bereid zijn om voldoende licht te ontvangen om te belichamen, dan doen ze dat in een korte-levens vorm zonder cellulaire herinneringspatroon die het gedrag kan beïnvloeden als ze beginnen de ladder van evolutie terug op te klimmen. Jullie zullen verwelkomen dat insecten niet kunnen overleven in de hogere trillingsniveaus waar aarde naar toe gaat, en hun plek in de voedsel keten is dan niet langer meer nodig.

Ratten zijn intelligente, emotionele knaagdieren en degenen die goed behandelde huisdieren zijn, antwoorden daar met hetzelfde op; de hordes die in het wild rondrennen proberen gewoon in een wereld te overleven waar ze verafschuwd worden. Als een beschaving in bewustzijn groeit, dan doen dat alle andere levensvormen in die wereld. Met die ontwikkeling komt het respect van de mensheid voor alle dierlijke leven, en “wilde” ratten, zoals andere soorten die nu verafschuwd worden, zullen worden opgeheven door gedrag en populaire acceptatie. Heb geen zorgen dat jullie wereld kan worden overlopen met ratten of konijnen of door andere dieren die snel afval produceren! Ze zullen veel minder voortplanten en met kleinere aantallen zo lang ze zullen besluiten om te incarneren op de planeet – deze soorten, zoals alle andere, evolueren en incarneren op een bepaald moment als hogere-orde wezens.

Aanvoerend op talloze manieren dat Aarde’s dieren onmenselijk worden behandeld, vroeg een lezer: Kunnen de galactics niet helpen bij het beëindigen van deze verschrikkelijke behandeling van dieren?” Jullie universele familie helpt al door licht in overvloed naar de Aarde te sturen, maar ze kunnen niet tussenbeide komen in de vrije wil van de mensen die lijden en meedogenloze dood veroorzaken aan jullie dieren. Het is aan jullie gemeenschap om de vreselijke praktijken te stoppen en dankzij de toegewijde pogingen van vele zielen, gebeurt dit. Landen maken standaarden op voor de behandeling van dieren en repercussies voor geweldplegers; er zijn boycots van voedsel, andere producten en entertainment die door dierlijke exploitatie gebeuren; stropers van wilde dieren worden een ander levensonderhoud geleerd; educatie breidt zich uit over het belang van wildlife behoud en waar ze wonen op het land en in de zeeën; het aantal wildlife reserves en no-kill beschuttingen van huisdier soorten groeit voortdurend en zo doen dat ook de aantallen thuisloze huisdieren die geadopteerd worden.

Het deelnemen aan of financiële ondersteuning voor die bemoedigende activiteiten is vitaal, om zeker te zijn, maar een niet waardevolle bijdrage die iedereen kan maken om dierenleven te verbeteren is om niet te worstelen over hun toestand, maar hier in de plaats van liefde-licht te zenden naar de gehele Aarde. De wet van aantrekking brengt dezelfde energie voort die in gedachten en gevoelens wordt gezonden en dus brengt het worstelen over welke situatie ook, nog meer omstandigheden erbij om dat gevoel op te roepen.

Een lezer in New Zealand vroeg waarom tieners in haar land en elders meer frequent zelfmoord plegen. Misschien door godsdienstige leringen, het sterven door iemands eigen hand op zo’n jonge leeftijd – op elke leeftijd- wordt gezien als tragischer dan dood door ziekte of een fatale verwonding. Dus eerst zeggen we: er is geen oordeel of straf en geen plek als limbo(- voorgeborchte) of hel voor mensen die hun leven beëindigen.

Hun redenen verschillen net zo als de mensen zelf verschillen; maar, volgens onze collega’s in het Nirvana, zijn de meeste tieners die zelfmoord plegen gay/homo of lesbisch of ze weten dat hun lichaam en geslacht slecht bijeen passen, en ze gaan het spirit leven binnen met folterende psyches die persoonlijke zorg om te helen nodig heeft. Zij werden emotioneel uitgeput door hun worsteling om te passen bij familiale verwachtingen, door sociale standaarden, en godsdienstige oriëntatie, of ze werden uitgeworpen na de verklaring van hun ware zelf – hoe dan ook, ze zagen de dood als de enige uitweg uit hopeloosheid en wanhoop. Terwijl jullie gemeenschap bewust en spiritueel groeit, zal het eren van de goddelijkheid en de echtheid van alle ziel-zelven die verwerping vervangen.

“Ik heb veel op vrees gebaseerde informatie opgemerkt in het internet die gaan over het opnemen van monatomic goud. Kunt u alsjeblieft toelichten hoe het feitelijk werkt in ons lichaam?” De bedoeling van die informatie – en dit is een goed voorbeeld van DESinformatie op het internet – om jullie weg te sturen van een van de meest waardevolle substanties die je kunt innemen. In bijvoeging van het versterken van het immuun systeem, draagt monatomisch goud bij aan de gezondheid door snel cellen te regenereren; om lichaamsfrequenties op te heffen, het verbeteren van het functioneren van organen, de versnelling van de transformatie van op koolstof gebaseerde cellen in kristallijnen cellen; en het helpen om DNA strengen te laten toenemen. Al die stoffelijke zegeningen vergroten de hersenkracht en dat voert naar verbreed bewustzijn, spirituele helderheid en algeheel evenwicht. Individuen die door het duister worden beïnvloed willen niet dat jullie deze voordelen krijgen dus verspreiden ze schaamteloos valse, op vrees gebaseerde informatie over monatomisch goud.

Aan lezers die vroegen of het tekenen van petities werkelijk goed doet: Ja. Je kunt wel of niet de directe effecten zien in de specifieke gebieden waarover de petities gaan, maar de energie die je uitbrengt om ondernemingen te ondersteunen die je waardig acht, draagt bij aan het over alles heen liggende licht op de planeet.

“Vraag alsjeblieft aan Matthew om over mensen te spreken die lijden aan depressie. Ik ben bang dat ik mijn zielen contract niet kan volgen en dat ik nog meer faal om mijn deel te doen om positieve liefdevolle gedachten te promoten voor mijzelf en voor anderen, dus om Aarde’s overgang te helpen.” Ons begrip en medeleven gaan uit naar deze ziel en naar alle anderen die moeten omgaan met depressie, een emotionele pijnlijke conditie die bijna gewoon geworden is in jullie wereld, en we haasten ons te zeggen dat niemand van jullie voor jezelf faalt of voor anderen! Jullie hebben geen gebrek aan licht, maar aan het ‘licht van hart zijn’. Ook al is depressie een karmische keuze voor het evenwicht, het hoeft geen lang durende te zijn, en het ontdekken en het verlichten/verzachten van de oorzaak is mogelijk.

De oorzaak kan stoffelijk zijn. Consulteer een vertrouwde gezondheidsmedewerker over het testen van hormonale onevenwichtigheid, die te behandelen is zonder farmaceutische drugs die de oorzaak niet kunnen elimineren en deze leidt naar andere ziekten. We hebben de zegeningen opgenoemd van monatomisch goud en stellen ook voor dat jullie dat voedzame voedsel eten, dring heel veel zuiver water, neem voldoende slaap, luister naar melodieuze muziek en ga zo veel mogelijk de Natuur in. Specifiek in deze tijden als lichaam, denken en spirit zich aan het aanpassen zijn aan steeds verhogende vibraties, zijn dit verstandige suggesties voor iedereen.

In veel gevallen kan depressie bijkomstig zijn vanwege iemands eigen situatie of door situaties van zijn geliefden of misschien de staat van jullie wereld. Als je begint te denken over iets verdrietigs of zorgelijks, verander die dan naar een positieve gedachte over die situatie en visualiseer dat die verdwijnt in stralen van licht – opnieuw speelt hier de wet van aantrekking een cruciale rol. Neem een stap per keer om het voelen van gedeprimeerd zijn te overstijgen – dit kan zo eenvoudig zijn als de voldoening om een kleine taak te voltooien is of zo opheffend als het weten dat je bijdraagt aan het licht van de wereld door medeleven, vergeving, dankbaarheid, genereusheid en vriendelijkheid.

Lieve mensen, gebruik die met licht gevulde gevoelens ook voor jezelf en vraag om hulp! Engelen, spirit gidsen, zielen in het Nirvana en andere spirit werelden – ze zijn allemaal Gods gezanten – staan steeds klaar en zijn verlangend om je te helpen om je uit de depressie van een zwaar hart te halen.

Ja, de planetaire reiniging zal een tijdje doorgaan omdat de Aarde zichzelf moet losscheuren van negativiteit zoals die geproduceerd wordt. Maar we zeggen tegen de lezers die naar aardbevingen vroegen welke hele grote steden zullen verwoesten, tsunami’s met epische proporties, dramatische veranderingen in landmassa’s, en temperaturen die door zullen gaan omhoog te gaan totdat ze alle leven uit knijpen: Niet alleen zijn die zorgen nodeloos, maar ze zenden lage vibraties uit die toevoegen aan de negativiteit waar de Aarde mee moet omgaan.

Velen die ons commentaar vroegen op het Trans Pacifistische Partnerschap voelen dat dit een door Illuminati gemaakte wet is die alleen de rijksten zal begunstigen. Verschillende mensen vroegen ook hetzelfde als de lezer die schreef: “Als president Obama echt een lichtwezen is, waarom pusht hij het Congres dan om zijn wet er door te krijgen?” en anderen schreven dat zijn pogingen bewijzen dat hij of een Illuminati is of hun bereidwillige puppet of dat hij door hen wordt gecontroleerd via zijn denken (mind-controlled).

Inderdaad, TPP voorzieningen hebben de potentie om alleen de rijken te begunstigen – wat er ook gunstig kan worden gebruikt, kan worden gedraaid in kwaadwillende richtingen – en we zullen jullie zeggen wat ons is verteld over de positie van president Obama. Hij handelt op het advies van onze “ruimte” familieleden, die tussen jullie in leven om geen golven te maken in deze fase van gesprekken achter de schermen met de individuen in de Rockefeller factie. Dit zijn per sé geen overlopers, het zijn pragmatici die weten dat hun doel van wereld controle tot ondergang is gedoemd en omdat hun belangen beter gediend worden door economische stabiliteit dan door een wereld ineenstorting, zijn ze ontvankelijk om hervormingen te bespreken die verreikende effecten zullen hebben.

Deze mensen, wier samenwerking de hervormingen kunnen uitvoeren, hanteren aanzienlijke invloed in de bedrijfswereld; en hun afding punt is dat door in goed vertrouwen te handelen bij de TPP’s voorzieningen, werkers in de landen die van de kust af liggen, gunsten zullen rapen die heden niet-bestaande provisies zijn, en die de werkers in de Verenigde Staten niet nadelig beïnvloeden. Ons perspectief is dat als vibratie doorgaat om toe te nemen, er verbeteringen in ieder aspect van het leven in jullie wereld komen, dus met of zonder TPP liggen gunstige veranderingen in het verschiet voor mensen overal.

Wij eren jullie, geliefde familie, voor jullie doorzetten als lichtwerkers. Jullie voegen onmetelijk toe aan het licht dat aldoor stuwt naar de komende veranderingen in jullie wereld.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!