Home > > Matthew Ward - 18 Februari 2013

Matthew Ward - 18 Februari 2013

Macht, verantwoordelijkheid voor wereldveranderingen; Aftreding van Paus Benedict; Geschiedenis van het Vaticaan; de nucleaire test van Noord Korea; oorlogskosten, algemeen geweld; emplooi, productiviteit v. overgang naar vrede; status van vrouwen en homo’s; zeven decaden progressie

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Sedert de december zonnewende is het grootste deel van Aarde’s bevolking bezig geweest met respectievelijke verantwoordelijkheden en met het voortzetten van de normale interesses. Zij die de theorie voor doemdag geloven die verbonden was aan het eind van de Maya kalender voelen zich een beetje dwaas, maar ook opgelucht als de waarheid wordt verteld.

2. Geen van hen weet wat jullie weten, dat in die paar weken geleden, bij dat instromen van licht, de Aarde haar eerste stappen zette in de vierde dichtheid. Velen van jullie voelen zich nog teleurgesteld, zelfs ontmoedigd, omdat niets van de kennelijke verandering plaats vond, en het zijn specifiek deze beste mensen die we willen opheffen en hen hernieuwd vertrouwen willen geven.

3. Denk aan een pasgeboren baby, die met specifieke talenten, vaardigheden, interesses, onafhankelijke gedachten en doelen komt. Dat “pakketje van vermogen” is helemaal niet duidelijk in de eerste dagen van het kind; maar, terwijl deze kleine mens groeit, beginnen de ingeboren vermogens op te komen en met de juiste voeding, bloeien ze met nog grotere creativiteit en glans.

4. Het is het zelfde proces met Aarde’s Gouden Periode, net geboren, en met haar “pakketje van potentiëlen”. De licht intensiteit in jullie wereld heeft deze jonge era buitengewoon “vruchtbaar” gemaakt, kun je zeggen, en maakt het nu makkelijker dan ooit om te bloeien door de resultaten van jullie werken.

5. Dit is een tijd om je positief te voelen, optimistisch, enthousiast en onoverwinnelijk – jullie werden de moeilijke fases van Aarde’s ascentie de baas! Het vertrek van haar uit de derde dichtheid, toen ze dat deed, was voorbeschikt, maar de vele miljoenen van jullie die nog slapen op een of andere manier, zouden het misschien niet gemaakt kunnen hebben.

6. Maar ze deden het wel, en het is met dank aan de instroom van licht bij de zonnewende en door jullie uitstraling. Jullie licht was toen essentieel en het is nu net zo essentieel als het doorgaan van jullie met je co-creërend wereld proces.

7. De hele tijd hadden jullie niet alleen de macht, maar ook de verantwoordelijkheid om jullie wereld te maken zoals jullie die willen laten zijn. In het continuüm is die wereld al een gedane zaak (fait accompli) maar in de lineaire tijd gaat jullie missie door. En wat er vervolgens komt is steeds meer vervullend en steeds aangenamer – herstellend voor de Aarde en al haar bewoners, vrede, gezondheid en harmonie. Jullie moesten niet “bij je baan neervallen” door je licht te laten dempen met desillusie.

8. Inderdaad heeft jullie universele familie immens geholpen via het ascentie proces van de Aarde en zij gaan verder dat te doen op de vele wijzen die wij hebben opgenoemd. Net zoals Aarde’s binnengaan in de vierde dichtheid bij de zonnewende, voorbeschikt was, zo was ook alles van buitenaardse hulp voorbeschikt – beiden zijn grote voorzieningen van het meesterplan van de Gouden Periode dat werd ingesteld in harmonie met Gaia’s visioen voor de Aarde.

9. Omdat het licht van jullie familie intenser is dan dat van jullie en omdat hun technologieën meer ontwikkeld zijn dan die van jullie, gaat hun hulp door en zal doorgaan op manieren die verder zijn dan jullie huidige mogelijkheden. Maar, het tempo van de progressie van de gemeenschapwordt altijd bepaald door de collectieve bewoners van de planeet – het kan niet op een andere wijze, want het is jullie wereld.

10. Laten we even praten over een paar ontwikkelingen, kortgeleden – eerst, paus Benedict. Een allermeest ongewoon gebeuren, inderdaad, een paus die zijn ontslag neemt, en de aangekondigde reden “gevorderde leeftijd”, is op een manier ook feitelijk.

11. De paus die in de openbaarheid wordt gezien is een kloon. Omdat hij snel veroudert en zijn energie is aan het tanen, de kloon kan niet meer in staat zijn om langer te functioneren, en vervanging van klonen is moeilijk aan te komen, dezer dagen. Daarom is het dat de paus zelf, die gezonder en jonger lijkt dan de kloon, in afzondering zal blijven. Afhankelijk van zijn levenslengte en de timing van de waarheid over klonen die naar buiten zal komen, kan hij later nogal opgefrist worden gezien. (Meer over klonen hier. winny)

12. De betekenis van deze aftreding is veel verder reikend dan een falende kloon – dit breekt de deur open naar waarheden die al eeuwen werden verborgen, zoals pedofilie in het priesterdom dat al meer dan 1500 jaren buitensporig is geweest.

13. Het Vaticaan, dat een grote wereldspeler was onder de Illuminati paraplu, is het internationale hoofdkwartier van Satanisme, en zijn onnoemelijke weelde houden gestolen kunstschatten in, die in samenwerking met de Nazi’s tijdens Wereldoorlog II, verkregen werden. Elke paus die een tegenwerking opriep tegen dit mammoet bedrog, tegen gewetenloos gedrag en ophoping van fortuinen, had een kort leven.

14. Maar, mogelijk zal het meest schokkende een openbaring worden, de onthulling van antieke notaties die zullen laten zien hoe de Bijbel lang geleden strategisch werd veranderd – met name het gefabriceerde verhaal van Jezus’ kruisiging en opstanding – om de kerk de beheersing te geven over de Katholieke bevolking.

15. Wanneer dit alles publieke kennis wordt, zal het lange bewind van het Vaticaan voorbij zijn. Het ineenstorten zal buitengewoon droevig en moeilijk worden voor de Katholieken, en alle devote Christenen zullen diep geraakt worden door te leren dat de fundering van hun leven op leugens was gebaseerd.

16. Compassie voor al die zielen kan hen helpen accepteren dat de waarheid over Jezus’ leven en leringen veel waardevoller is dan wat hen werd verteld. Wat zij geloven en wat meer op spiritualiteit gebaseerd is, dan op dogma, zal in stand blijven en de rituelen die op onwaarheid berustten, zullen verdwijnen.

17. Media over de hele wereld gonsden ook over de nucleaire test van Noord Korea. Het lanceren van een raket is een ding, het doen exploderen van een atoomkop is nogal een andere, en die test was nauwelijks zo effectief als dat land de wereld wilde laten denken. En, zoals Iran, wordt Noord Korea gezien als een ‘schurk’ en een bedreiging die tot een nucleaire oorlog kan voeren.

18. Jullie weten dat zo’n oorlog niet zal komen en er zal geen poging om een nucleaire atoomkop in de ruimte te doen ontploffen, succesvol zijn, maar dat weten maar weinigen. Dus hoe verminder je de waargenomen ernstige bedreiging die deze twee landen voorstellen op het wereldtoneel, en in de Verenigde Staten deelt dit het spotlicht met het schietgeweld.

19. …. Meer dan de persoonlijke tragedies van iedereen die er direct bij zijn betrokken, raakt geweld intens het wereld geweten aan. Als bewust en spiritueel besef doorgaat zich uit te breiden, zal iedereen begrijpen dat geweld nog meer geweld uitlokt, en nooit harmonie of samenwerking of respect zal brengen. Er zal een tijdje wat strijdlustig geklets doorgaan, maar toenemende nadruk op het uit de weg ruimen van verschillen zal uiteindelijk resulteren in een internationale ontwapening.

20. De aansporing om oorlog en willekeurig geweld te stoppen gaat verder dan het beëindigen van wijdverspreid dood en verdriet. De andere schade van de oorlog – verwoesting van land en natuurlijke bronnen, verwoesting van huizen, zaken, infrastructuur – en van willekeurig geweld – wetshandhaving, legale en gerechtelijke handelingen, gevangenissen – zijn reusachtige collectieve kosten.

21. Over jullie hele wereld zijn vele miljoenen mensen aan het smachten in gevangenissen omdat ze gevangen werden in de oorlog of door oneerlijke wetten werden opgesloten, door corrupte rechtsstelsels, buitensporige wrede straffen voor kleine beledigingen, foute veroordeling of door mentale afwijkingen. Deze schaamteloze smet op jullie geschiedenis zal in fasen worden opgeklaard, zoals met het behandelen van mentale ziekten zal worden omgegaan zolang die conditie een aspect van het leven is.

22. Fondsen die niet langer nodig zijn om ze eeuwig te bewaren of te verdedigen tegen geweld, zullen naar gebieden gestuurd worden met kritieke noodzaak zoals educatie en gezondheidszorg, naar energie technologieën, innovatieve zakengroei, herstel en handhaving van wegen, rails en bruggen, milieueisen( of protesten).

23. Eisen van burgers voor dit soort en andere zaken tot verbetering zullen regeringen dwingen om actie te ondernemen. Industrieën die nu brandstof brengen voor oorlogsmachines zullen hun processen van vervaardiging naar andere soorten productie omzetten, en employees die training nodig hebben in de velden van hun keuze zullen die ontvangen.

24. In onze laatste boodschap raakten we de gelijke rechten aan voor vrouwen en in talloze boodschappen hebben we gezegd dat zielen in de derde dichtheidsbeschaving een gebalanceerde levenservaring moesten verkrijgen zodat ze naar de vierde dichtheid kunnen evolueren. De degradatie van vrouwen naar een inferieure status was de voornaamste factor van het naar beneden spiralen van de Aarde vanaf de vijfde dichtheid naar de diepe derde en om daar vast te blijven zitten.

25. De karmische draaimolen bleef vrouwen die mishandeld waren in een leven, de gelegenheid geven om evenwicht te verkrijgen in andere incarnaties door onderdrukkers te worden/zijn. En zo ging het door millennia na millennia totdat de vrouwen eindelijk permanent begonnen vooruit te gaan in hun gevecht om een opvoeding te krijgen, om te stemmen, om te organiseren, om uit te spreken wat in hun denken zat, ondanks hun sociale stigma.

26. In de meeste landen worden vrouwen vandaag rechtmatig erkend als onvervangbare bijdragers aan de gemeenschap. Een thuis maken en moederschap is niet langer een veronderstelde rol – de keuze om niet te trouwen of om geen kinderen te krijgen wordt gelijkelijk geëerd. Miljoenen vrouwen combineren vol succes een gezinsleven met de aanwezigheid op een universiteit of het hebben van een carrière.

27. Vrouwen onderscheiden zichzelf in velden die vroeger gezien werden als het terrein van mannen zoals ingenieurskunst, wetenschap, elektronica en onderzoek, en ze zitten ook in politieke bureaus, zijn eigenaar van kleine zaken of die gaan verder naar corporaties.

28. Vele hervormingsbewegingen over de wereld werden door vrouwen begonnen. In landen waar de burger- en door God-gegeven rechten nog worden ontkend, nemen moedige individuen stoutmoedige stappen om die wrede onrechtvaardigheden te beëindigen en sociale media hebben globale ondersteuning gegeven aan hun vastberaden pogingen.

29. Het zelfde is zo voor de homo mensen, die ook zo lang respect en waardigheid, gelegenheden en rechten ontkend werden die heteroseksuelen genieten. In culturen waar die status nog steeds wordt geoorloofd, maar alleen voor mannen, zal het eren van de rechten van homomensen langzaam komen, net als voor vrouwen.

Uiteindelijk zal iedereen weten dat homoseksualiteit een ontwikkelde fase is van spirituele groei waarin vrouwelijk en mannelijke energieën meer in evenwicht zijn dan in heteroseksuele mensen.

30. Het bereiken van vrede en alle rechten voor alle burgers zal in de harde kern gebieden van conflict en onderdrukking achterblijven - merkbaar in het Midden Oosten, in sommige Afrikaanse landen, in Afghanistan, Pakistan, India en Noord Korea. Veel van die landen moeten problemen oplossen vanwege verschillen tussen stammen, godsdiensten, kasten, geslachten, culturele en politieke verschillen maar ook omdat de economie van die groepen ongelijk is.

31. Jullie kunnen denken dat het ironisch is dat het geschreeuw voor vermindering van geweld en de rechten van vrouwen en homokoppels enorm wordt gepubliceerd in de Verenigde Staten, maar de mainstream van dat land laat weg wat er in andere “vrije” landen wordt gerapporteerd. Bijvoorbeeld, er is nog niets gezegd over de arrestaties van de vele bankiers en andere invloedrijke individuen in Europa en er is nog geen piepje gehoord over de duidelijke aanwezigheid van ruimtetoestellen.

32. De Rotschild factie van de Illuminati, die zijn rijk regeerde vanuit Londen en het Vaticaan, verloor zijn media steunpunt samen met zijn andere krachten in dat deel van de wereld. Een sectie van de Illuminati Rockefeller factie, die in Washington, DC en in New York City, zijn hoofdkwartieren had, heeft nog steeds invloed op de grote media in de VS maar ook op Wall Street en hun treuzelend steunpunt in het Congress is duidelijk, door de onverzoenlijkheid die alle progressie heeft gestagneerd.

33. Ja, we weten dat het meeste, waar we over hebben gesproken geen nieuwe informatie is. Dus waarom her-vertelden we die dingen die jullie al goed weten? Omdat jullie moeten denken aan hoe ver jullie al wel zijn gevorderd sedert Aarde haar ascentie begon!

34. In die zeven decaden geleden (70 jaren) was de overtuiging dat het doden van de “vijand” een patriottische plicht was. Vele, vele miljoenen gingen vurig de strijd in, ze ondersteunden die spirit en de oorlogsmachinerie productie door hun burgertegenhangers. Heden is de wens van overweldigende aantallen over de hele wereld, om bloedvergieten te beëindigen en om in vrede samen te leven.

35. In de late 1930 er jaren, beheerste de zware hand van het duister alles dat op het leven op Aarde invloed had – regeringen, economie, handel en industrie, kerkleringen en scholen, wetten en rechtssystemen, de media, het milieu. Heel weinig mensen vroegen zich besluiten af die door een van die autoritaire lichamen werden gemaakt.

36. Nu is er een wijdverspreid zich afvragen over de motieven van die autoriteiten en een oppositie tegen besluiten en daden die tegen het algemene welzijn, zijn. Denk aan de massale hoeveelheid corruptie, bedrog, en ontaarding die jullie inspanningen “aan het licht hebben gebracht”. Denk eraan hoe jullie de aandacht van de wereld naar beestachtigheid hebben gebracht en op onrechtvaardigheden die in stilte werden geduld.

37. Jullie moeten je juist bemoedigd voelen door en dankbaar zijn voor de dramatische ontwikkelingen en jullie zouden moeten vertrouwen op jullie bijdragen hieraan. Het erkennen van wat er bereikt is, is geen overmoed, het is een bron van inspiratie en motivatie om door te gaan totdat de missie is voltooid, Jullie zitten misschien niet op de voorgrond van progressieve momenten, maar vergeet nooit de macht van jullie gedachten en gevoelens!

38: Om iets aan te halen uit onze vorige boodschap: Net zoals eerder – altijd! – hangen de reizen van Aarde’s bewoners af van de keuzes die iedereen maakt en die opeen gestapelde keuzes stellen het collectieve bewustzijn samen. Dus, zijn het jullie gedachten, gepassioneerde gevoelens en daden die Aarde’s tempo aangeven, vanaf nu. Of dat een gelukkig zoemend door de vierde dichtheid heengaan is of een hoog zweven als van een adelaar, Gaia jubelt – de buitengewone moeilijke poot van de ascentie is voorbij!

39. Het is net zo noodzakelijk nu als eerder om je te richten op wat jullie in je wereld willen, niet op wat jullie niet willen! Klaag niet over condities die mensen benauwen of kleineer mensen niet die jouw zicht niet delen. In plaats hiervan, laat je gedachten gaan over gedachten en gevoelens over een leven in harmonie met de Natuur en over een overvloed van goedheid voor iedereen.

40. Standvastigheid in het licht versnelt Aarde’s tempo naar de gezonde, prachtige rustige wereld die al in het continuüm bestaat. Hoe wensen wij dat jullie het schitterende konden zien van jullie co-creatie, net als wij dat doen.

41. De onvoorwaardelijke liefde en eer van lichtwezens door dit universum, is met jullie voor nu en voor altijd.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl