Home > > Suzy Ward: Over Menselijke Klonen

Suzy Ward: Over Menselijke Klonen

Vertaler winny: Omdat ik niet kon begrijpen hoe de Paus een kloon was, had er nog nooit over nagedacht…. waar was de echte?Waar is hun of zijn ziel? Bij de kloon? Wat wist de kloon, werd hij ‘s nachts in een kast gezet… ligt hij naast hem in bed? De paus weet er natuurlijk van, als een vervanger zijn taken overneemt. En de nonnen die hem verzorgen weten het dus ook??? Praten de kloon en hij samen? De kloon was aan het aftakelen? En dan komt er een nieuwe…. uit het laboratorium? Wie weet dit allemaal? Wie verzorgt die kloon, of het echte wezen. Moet de oude worden begraven? Teveel vragen, daarom vroeg ik Suzy Ward om meer gegevens. Ik kreeg het volgende van haar terug. Dit is niet iets dat over de paus van nu gaat, maar het werd wel eerder geschreven. Nee, al mijn vragen werden niet beantwoord….

_____________________________________

Suzy Ward: Menselijke Klonen door Hugo en Matthew in het jaar 1998

Suzy: Misschien… nou, waarschijnlijk weet jij dat er pas geleden een schaap werd gekloond en dat sommige mensen zeggen dat dit kan leiden tot pogingen om mensen te klonen. Wat vind jij daarvan?

Matthew: Moeder, je zou verbaasd staan over alles dat ik er van kan zeggen! Klonen (een kloon maken) is een relatief nieuw proces op Aarde, maar ergens anders in het universum werd dit al eeuwen gebruikt om beschavingen te stoppen uit te sterven. En wat meer, klonen is niet zo nieuw in jullie wereld als publiek werd aangegeven – volwassen mensen werden al enige tijd gereproduceerd via dit proces.

Suzy: Matthew, ben je hier nou echt helemaal zeker van?

Matth: Ja, moeder, dat ben ik. Ik heb gesproken over mijn vriend Hugo. Door zijn werk met het planten en dierenleven op Jupiter, is hij zeer bekend met het klonen. Ik bedoel niet dat hij de bron van mijn kennis is – de echtheid van het klonen is wijdverspreid bekend, behalve op Aarde dan – maar als je een gedegen uitleg wilt van het menselijk kloon proces dan vraag ik hem om je daarover te vertellen.

Suzy: Ja, graag, doe dat.

Matth: Moeder, hier is Hugo als antwoord op mijn energie blieb. Ga verder, Hugo.

Hugo: Hallo, mevrouw Suzy! Ik ben blij om op dit moment naar je toe te komen. Ik begrijp dat u gevraagd hebt naar het klonen van volwassen mensen of dat al op Aarde is gedaan. En ja, werkelijk dat is een feit en dat is al een tijdje zo geweest, zoals Matthew u vertelde. Ik zal direct beginnen bij de start van het kloon proces, als ik mag. Dank u.

Menselijk klonen is een proces waarbij het cellulaire materiaal van een levend wezen wordt afgenomen met de bedoeling om precies dezelfde gedaante/gelijkenis te reproduceren maar dan in een nieuwe entiteit. Het cellulaire materiaal wordt in een steriele glazen pot gedaan in een vloeibaar spul dat bevorderlijk is voor de groei van dat materiaal, in zuiverheid en zonder dat onvolmaaktheden de substantie kunnen binnenkomen. Nadat dit zich verdeelt en onderverdeelt, wordt het spul overgebracht naar een grotere laboratorium container, onder dezelfde steriele condities met de juiste temperatuur en licht beheersing.

De vorm van het embryo wordt snel duidelijk en spoedig is de scherpe vorm van een foetus makkelijk te herkennen. Als de foetus de fase van ongeveer zes maanden heeft bereikt van een normale leeftijd van een zwangerschap, dan wordt die weer overgebracht, naar een holding-tank (zeg maar een bewaar tank) waarin de vloeistof de amniotische (vruchtwater)vloeistof benadert van de baarmoeder tijdens een zwangerschap. In deze vloeistof blijft de foetus zich normaal ontwikkelen zoals in een baarmoeder. Als de foetus de ontwikkelingsperiode daarvoor heeft bereikt, wordt die uit de vloeistof gehaald en wordt dan behandeld alsof de geboorte op een natuurlijke manier is gebeurd. Behalve dan natuurlijk, er is niets te doen met een navelstreng. Een kleine cosmetische operatie herstelt de afwezigheid van de normale verschijning.

Het proces van een menselijke kopie neemt géén negen maanden in beslag. Dit wordt versneld door middel van chemische toevoegingen en ideale omstandigheden door het laboratorium gemaakt. Het eerste proces kan tussen zes en zeven van jullie weken duren, voor de zekerheid van een volmaakt foetus ontwikkeling en nog acht tot tien weken zijn nodig voor de volle groei. Daar niets hiervan door natuurlijke geboorteprocessen gedaan wordt, heeft de normale draagtijd geen enkele betekenis.

Klonen wordt niet beperkt door het reproduceren van kinderen die naar een normale groei worden gelaten vanaf de geboorte tot aan volwassenheid. Als het om de kloon van een specifieke volwassene gaat, is de periode van verouderen van kind tot aan volwassene in zijn eerste jaren, zeg tussen de 30 en 35 jaren oud, slechts tussen 350 tot 400 dagen. Ongeveer een toegevoegde maand van ouder worden is nodig om een kloon van een 65 jaar oude persoon te produceren. Dat is ongeveer de leeftijd van de meeste mensen die in deze tijd op Aarde worden gekloond.

De substantie die dit snelle verouderen laat gebeuren is nog niet ontdekt voor een dergelijke doel, behalve door die paar wetenschappers die bezig zijn met het kloningsproces. Enkele mensen op Aarde werden geteisterd door een chemische onbalans die veroorzaakte dat hun lichamen veel sneller verouderden dan wat daar normaal voor stond. Een tien jaar oud kind kan de verouderde verschijning krijgen en de orgaan functies en de processen van een zeer oud persoon. Oud voor jullie standaarden is dat, niet voor ergens anders. De chemie die de onbalans veroorzaakt in het ziekelijke stelsel van dat kind, is wat er tot bijna volmaaktheid wordt gebruikt in het proces van snel verouderende kind-klonen tot volwassenen.

Dit versnellingsproces van ouder worden heeft ook toevoeging nodig van diverse sleutel voedingsmiddelen voor het dieet en ideale laboratorium condities van temperatuur en beheerste graden zuurstof en kooldioxide. Het nadeel is dat als de verschijning identiek moet zijn aan de oorspronkelijke persoon die ongeveer 60 tot 65 jaren oud is, dan moet het gehele gekloonde wezen verouderd worden totdat die identieke verschijning wordt bereikt. Er is geen manier waarop men het verouderen van de organen kan stoppen en nog steeds die nodige gedaante kan krijgen, dus zijn de organen onderhevig/onderworpen aan alle stress van het versnelde verouderen maar ook van alle gebreken die horen bij de familie genen. Zelfs als het pas gekloonde individu eerst frisser en jonger lijkt dan de oorspronkelijke persoon of de voorgaande kloon, breekt die sneller af en begint meer ontwikkelde tekenen te vertonen van veroudering in allerlei opzichten.

Tot nu sprak ik alleen over het lichaam van een gekloond persoon. Het brein, de hersenen zijn weer een andere zaak. Dit is het meest ingewikkelde aspect van de groei procedure, eerst in vitro en later in het vlees. De menselijke hersenen zijn een computer en de download functie van de oorspronkelijke hersenen naar die van de kloon, werkt precies als jullie computers bij een zelfde soort proces.

Het dupliceren van de oorspronkelijke hersenen kan gedaan worden met de perfectie van een kinderkloon. Onderwijs wordt voortdurend toegevoegd aan de kloon via de verouder periode vanaf de geboorte tot in de volwassenheid en het brein werkt zo normaal als je zou verwachten bij de versnelde leerinstituten. Omdat het brein zo enorm groot is van vermogen, is de absorptie van informatie van de kloon tijdens het leer proces niet alleen makkelijk, het is zeer interessant voor de mensen om betrokken te raken om zulke enorme stappen in het leren te zien. Wij observeren dit van hieraf en zien dit als het enige aspect op jullie planeet, dat van wetenschappelijke aard is, dat begint verlicht te worden wat betreft de capaciteit van het functionele menselijke brein.

Mevrouw, het verbrede onderwijs proces is nodig omdat een abrupte inbrengen van intelligentie en van kennis op een “onbeschreven blad” een neurologische schok zou betekenen.

De klonen worden geïnstrueerd vanaf de kindertijd door leraren die specifiek getraind zijn en gedragswetenschappers zijn. Dit aspect van het proces is precies wat jullie doen met jullie kinderen, hen leren beseffen, alert zijn, verantwoordelijke kleine individuen te worden met persoonlijkheid, vaardigheden, een zin van verantwoordelijkheid en innemende hebbelijkheden. De leraren, wier studenten eigenlijk meer dan uniek zijn dan de meeste studenten, worden zelf getraind door persoonlijke films van de familie en krijgen andere intieme stukken familie geschiedenis te zien, dus zijn ze bekend met alle spreek en bewegingshebbelijkheden van het gekloonde individu.

Het is weer geheel een andere zaak als een snel geproduceerde volwassen kloon het object is. Een grote reden van veroudering die versneld kan worden is het vermogen van de hersenen om informatie te absorberen en om functies uit te voeren met grotere snelheid en met een groter bevattingsvermogen dan de meeste Aarde mensen zich realiseren. In feite, als dit niet zo was, zou het volwassen menselijk klonen daar niet eens mogelijk zijn.

Een kloon die snel is verouderd, en die de integriteit van alle kennis die is vergaard, vasthoudt tijdens het leven van het oorspronkelijke wezen tot op dat moment, is de inzet. De eerste herinneringsmogelijkheid van de kloon van de volwassene wordt vergeleken in de mate dat de kloon misschien de kluts kan kwijt zijn of tijdelijk woorden kwijt is heeft totdat de herinnering binnenkomt of dat het eigen denkaspect van de kloon de aarzeling overneemt en het dan aankleedt, zogezegd. Daar dit niet zeer ongewoon is bij “echte” mensen, wordt dit in het algemeen niet als verdacht opgemerkt bij gekloonde wezens, maar wordt dit eerder gezien als slechts een menselijke onvolmaaktheid.

Het downloaden van alle informatie die in het brein zit van de oorspronkelijke persoon of van de kloon die moet worden vervangen, moet gedaan worden op het moment van behoefte aan de nieuwe kloon. Dit kan heel succesvol gedaan worden vanuit het brein van de persoon naar de eerste kloon. Lichte verslechtering is er bij ieder opvolgende download procedure vanuit de verstoten kloon naar zijn vervanger. Nee, het oorspronkelijke brein kan niet worden gebruikt om die verslechtering te voorkomen., zelfs als dat individu nog leeft, omdat die oorspronkelijke hersenen niet dezelfde opgestapelde kennis hebben zoals de meest recente kloon entiteit dat wel heeft. Je kunt zien dat identieke opslag van die laatste informatie essentieel is als de vervangende kloon geaccepteerd moet worden als de ware persoon.

Daar wij blij zijn deze ontwikkeling in technologie op jullie planeet te zien, neutraliseert het misgebruik ervan onze opgetogenheid voor jullie ontdekking. Machtige mensen worden nu gekloond en werden al vele jaren gekloond, en niets hiervan begon met een goede bedoeling. Altijd is dit voor beheersingsdoeleinden gebeurd. Sommige van jullie wereldleiders werden vele jaren in het verleden al gekloond en nu zitten ze in de dertigste of nog meer versie van de originele persoon. De bedoeling van het klonen van mensen is om zekerheid te creëren van hun lange levenstijd en het handhaven van hun invloed.

Je kunt de abruptheid merken en de aanzienlijke verandering van verschijning naar de levende gezondheid en de jeugdigheid van sommige wereldleiders zoals je die ziet in tv films of op foto’s. Gewoonlijk volgt deze sterke robuustheid en uithoudingsvermogen een dag of enkele dagen na afwezigheid voor het publieke oog, na een periode van een toenemend kennelijke verouderingsoptreden. Jullie schrijven die opmerkelijke verschillen toe aan de korte vakantie van de persoon of na een herstel uit een vermelde ziekte, maar hier is het dan gewoon bekend, dat een nieuwe kloon de oude heeft vervangen.

Ja, diverse klonen worden tegelijkertijd geproduceerd, onderwezen zoals ik eerder uitlegde, en op diverse plekken op jullie planeet bewaard om ooit klaar ter staan als het nodig is voor het op dat moment invoeg proces. Veel versies van de klonen zijn nodig omdat de kunst van wetenschap nog niet is volmaakt op Aarde. De gekloonde volwassen lichamen desintegreren veel sneller dan de lichamen van dezelfde leeftijd die op een natuurlijke manier oud zijn gegroeid. Dit komt deels vanwege het versnelde verouderingsproces van kind tot volwassen lichaam en deels door het gebrek aan vaardigheid van de wetenschappers die de diverse procedures uitvoeren. Aarde’s derde dichtheidsatmosfeer is ook een factor.

Suzy: Hugo, sorry. Nou, dank je dat je die vragen beantwoordt die in mijn denken omhoog kwamen. Maar worden klonen geaccepteerd door de familie van de persoon? Zeker moeten die zich gewaar zijn van wat er bezig is?

Hugo: De familieleden van de gekloonde mens weten natuurlijk van het bestaan van de kloon of de klonen af en ze nemen zelf deel aan het opleidingsproces en aan de ‘cover-up’ (bedekken ervan). Als ze weigeren, worden ze zelf gekloond, gewoonlijk tegen hun wil en hun klonen gaan dan verder met publieke functies. In sommige gevallen zijn de oorspronkelijke personen al gestorven, of werden ze gedood als dit het doel heiligde van nog meer machtige mensen. Anderen leven nog, alhoewel ze nooit in het openbaar gezien worden. Alleen klonen worden in het openbaar gezien.

Om je denken tot rust te brengen, madam, vijf landen hebben het kloon proces ontwikkeld met hetzelfde niveau van succes voor de reproducties(w: in 1998 dus al) , en een ander land is nog aan het experimenteren met de vroegere fases. Laboratoriums worden ontworpen rond dezelfde functionele basis, met weinig variatie in het totale proces. Enige jaren geleden waren er genoeg variaties in procedures zodat verschillen in kwaliteit van de klonen makkelijk op te speuren waren. Het verouderingsproces was het voornaamste verschil in benadering bij de verschillende laboratoria en er waren belangrijke zwaktes in de maximaal bereikbare graad van stoffelijke stabiliteit en het succes van de hersenen download. Met de eventuele prettige uitwisseling van technologie zodat alle gebieden van onvolmaaktheden verbeterd konden worden, verschijnen alle huidige klonen nu bij benadering met dezelfde functionerende vermogens, verschijning en verouder karakteristieken in alle landen waar ze worden geproduceerd. (en dat is dus 15 jaar geleden gezegd, het zal nu nog meer en beter zijn. En nog meer bedrieglijk voor de mensen.w.)

Nu, om door te gaan. Ik zal me richten op de heel belangrijke zaak van een ziel in een gekloond lichaam. Wat betreft een zielwezen of geen wezen in deze door de mens gemaakte lichamen, heel zeker dit: geen ziel wordt “geboren” in een gekloond individu, maar een ziel kan wel kiezen om er een binnen te gaan. Er kan een goede reden voor een ziel zijn om er wel binnen te gaan, net als er een goede reden voor een ziel is om er niet binnen te gaan.

Voor een ziel die erop heeft gewacht om de fysieke vorm te beleven, is het een gelegenheid om dat te doen in de laatste dagen voor de grote veranderingen van God’s plan om het bewustzijn op te tillen van de planeet met ieder van jullie daarop die dat kan ontvangen. Maar, iedere ziel die deze gekloonde lichamen binnengaat, kent de risico’s om gevangen te worden door de duistere krachten die in de psyche van de oorspronkelijke persoon zijn doorgedrongen en in elke voorgaande kloon. Dit is een specifiek belangrijke consideratie omdat de breinfunctie verslechtert bij ieder download proces, zoals ik zei, en daarbij verzwakt een ziel zijn mentale weerstand om gevangen te raken. En ook, in latere versies van de klonen, is een lang leven niet zo lang, dus deze lichamen die er niet uitzien als het paradijselijke leven dat men kan verwachten van een individu met een zeer invloedrijke positie.

Waarom zou een ziel zo’n probleem op zich nemen? De macht van zulk een invloedrijke positie is precies waarom sommige zielen dit niet alleen willen, ze zijn verlangend om die kloon binnen te gaan. Ze doen dat met de bepaling om de genetische structuur te overstijgen, de invloed van de herinnering en met de inherente neiging om het negatieve pad te volgen waar de oorspronkelijk ziel op zat. Als een ziel zeer sterk is, is er de wil om het genetische en morele karakter op te tillen naar het moment dat er een ommekeer schijnt te zijn in de gezondheid van die “persoon”, van zijn houding en daden. In zulke gevallen komt dat omdat de hogere intentie van die ziel het hogere licht aantrekt dat haar in staat stelt om het gekloonde lichaam binnen te stromen met een stoffelijk uithoudingsvermogen dat niet beschikbaar is voor zielen met minder vastberadenheid en daarom kan de sterkere ziel de levenskracht ondersteunen van het lichaam voor een langere periode dan een zwakkere ziel dat kan.

Nu denkt u, hoe kan er een lichaam leven zonder een ziel? Het chemische maaksel van een stoffelijk lichaam is zodanig dat het een onafhankelijk functionerende entiteit is. De levenskracht ervan wordt onderhouden door zijn eigen energetische stuwkracht dat verkregen is uit de elementen en de uitwisselingsprocessen van hoe normale organen functioneren. Daarom heeft een kloon zonder een ziel de zelfde beweeglijkheid en denk capaciteit als een normaal lichaam.

Laten we het hebben over wat er niet in een kloon zonder ziel zit. Ten eerste, de emoties zijn niet die zoals ze in een natuurlijk geschapen mens zitten. Een kloon zonder ziel moet de emoties voor de verschijning nog verkrijgen die in overeenstemming met z’n omgeving zijn, misschien wat er verwacht wordt voor een “normale vent” of misschien een lid van de high society. Het is slechts overeenkomstig de kring waarin de kloon zich beweegt dat het optreden emoties laat krijgen.

Maar het meest essentiële gebrek in een kloon is het spirituele aspect dat inherent is aan een baby die geboren is uit een ei en sperma van zijn ouders. De levenskracht van de ziel omvat de aspecten van zijn die de band met God aangeven – geweten, intuïtie, een zin van het zelf op een hoger plan dan een normaal bewust functioneren. Dus, geen van die banden met God, noch natuurlijke emoties zitten in het zielloze kloon individu. In plaats hiervan is er een mechanisch en mentaal aspect van wat er gepast is om te doen of te zeggen. Als dit eenmaal beheerst wordt, is dat vermogen zo bedreven alsof die “persoon” een levenlang had doorgebracht om wijsheid te vergaren en om zich juist te gedragen.

Uw denken zit zo vol met vragen, Madam! Nee, het maken van “test tube –baby’s” reageerbuis kinderen is absoluut niet van dezelfde aard als het klonen van individuen, en zeker niet met die bedoeling.

Suzy: Het spijt me om zoveel dingen te denken die ik je wil vragen, Hugo. Daar het al in het weten van de openbaarheid is gekomen dat er een schaap gekloond werd, weet jij waarom mensen helemaal nog niet en masse gevraagd hebben of het zelfde met mensen kan gedaan worden?

Hugo: Nou, Madam, ik moet zeggen dat ook al is het klonen van een dier bekend, er zal geen langdurige informatie zijn over wat er bereikt werd. De kunst van het klonen werd daar niet volmaakt, en de producten zullen niet ouder worden op dezelfde normale wijze waarop dieren die op een natuurlijk wijze drachtig werden, verouderen. Als dit wel wordt gerealiseerd, dan zullen er nog niet veel rapporten over zijn. Ook zeg ik dat geconcentreerde publiciteit logisch kan veroorzaken dat alle denkende individuen die bereiking zouden extrapoleren naar de mogelijkheid van menselijk klonen. Dat soort speculatie bestaat daar wel echt, maar om te voorkomen dat het grootste deel van de bevolking zo’n feit met veelminder geldigheid accepteert als mogelijkheid, zijn door door science fiction in boeken en films, dit de meesterlijke middelen waarbij de menselijke kloon technologie beperkt blijft tot entertainment en altijd met een soort van absurditeit. ( Onderstreping van vertaler, w: en daarom hebben wij ons daar niks verder bij voorgesteld. DAT is juist waarom we werden tegengehouden om meer te weten van wat er WEL op Aarde werd gedaan. Word wakker, mensen!)

Suzy: Dank je voor je opinie, Hugo. Wat weet je van de aliens die “kleine grijzen” worden genoemd?

Hugo: Nou, mevrouw, met respect, we weten alles wat er over hen is te weten. Met pertinentie naar de Aarde, weten we dat zij in ondergrondse laboratoria, voornamelijk in het zuidwesten van jullie Verenigde Staten genetisch materiaal gebruiken om zichzelf te reproduceren. Toen zij op Aarde kwamen, ongeveer een 70tal jaren geleden, leerden zij de kloon technologie aan jullie, door de regering uitgekozen, wetenschappers, en dat was de introductie van het klonen aan jullie beschaving.

Sinds die tijd hebben de wezens die kwamen weinig meer gedaan dan hun hoge niveau van intellectuele en technologische vermogens misbruiken. Ze hadden geen bedoeling om lang te blijven, maar ze werden gevangen in Aarde’s dichtheid en realiseerden zich dat ze de planeet niet af konden omdat hun systemen niet langer van de hogere dichtheid waren van waaruit zij kwamen.

Om hun ras zuiver te houden en om voldoende aantallen te garanderen om pogingen om hen uit te roeien te overleven, hebben zij zichzelf in grote mate gekloond. Nee, madam, niet net als een leger, want strijden is niet hun onmiddellijke intentie, maar wel een leger in aantallen, ja. Er zijn zeer veel grote leefgebieden onder de grond van de Aarde die burgers ongelooflijk zouden vinden als ze dat zouden beseffen. Maar het is net zo verbazend als ze zouden weten dat wezens die niet van de Aarde zijn, permanente bewoners zijn op de planeet.

De wezens die jullie “kleine grijzen” noemen zijn aanzienlijk kleiner van lengte dan de Aarde mensen en ze zien er uit als de plaatjes die door individuen werden gemaakt die voor medische experimenten en reproductie bedoelingen werden ontvoerd. Sommigen van hen zijn verantwoordelijk voor ontvoeringen die zoals gezegd werd, plaats vonden, maar met twee enorme en vitale uitzonderingen: waar de gekidnapte mensen mee naar toe werden genomen en door wie. Omdat ze gevangen zaten op de planeet, waren de ontvoerders niet langer meer buitenaards voor de Aarde en hun reisvoertuigen gingen ondergronds en niet meer de ruimte in.

Deze “extraterrestrials of buitenaardsen”, zoals het verkeerd wordt aangehaald, zijn nergens anders geweest dan in de immense stad labyrinten onder Aarde’s oppervlakte sedert hun komst ongeveer vijftig jaren geleden.(nu dus meer dan 60 jr) De enige uitzonderingen van hun ondergronds leven zijn die korte ontvoeringen. Toen, terwijl ze kleine ruimtevoertuigen gebruiken van eigen gebruik of van een ontwerp en maaksel van jullie regering, verkregen ze mensen om mee te nemen naar hun ondergrondse laboratoria die specifiek gebouwd werden voor hun experimenten. Die experimenten hebben de aard een gepast aantal programma’s te maken tussen de twee beschavingen, welke in de ogen van de “kleine grijzen” de kansen van hun overleven op jullie planeet, verder dan hun zuivere ras, zouden her-versterken, door te klonen.

Jullie grootste wereldleiders willen dat iedereen echte buitenaardsen moet vrezen. Zij hebben gezien dat het produceren van “kleine grijzen” in zo’n agressief vertoon dat dit hun instelling zou bewijzen dat publieke angst voor “buitenaardsen” gerechtvaardigd is. Die leiders (dat was toen in Amerika Bush en consorten en daarvoor) weten dat er niets gevreesd hoeft te worden van de buitenaardsen in dit deel van het zonnestelsel! Als het niet zo wanhopig egoïstisch zou zijn en zo negatief voor de Aarde, zou het voor ons amusant zijn dat de regering van de Verenigde Staten deze slecht bedoelende alien beschaving onder jullie grond laat verbergen en experimenteren terwijl ze het zelfde moment de aanwezigheid ontkennen aan de hemel van vertegenwoordigers van beschavingen waarvan zij weten dat die wel weldadig/vrijgevig zijn. (benevolent)

Alle ruimtebroeders in jullie gebied zijn vriendelijk en hebben dit aan jullie regeringsleiders laten weten. De meesten zijn er zelfs nadrukkelijk om jullie planeet te REDDEN! Samenwerkend zijn ze de Aarde aan het bewaren om de regelmaat van haar omloop niet te verliezen en helpen jullie op myriaden andere manieren. Deze dienst in universele vriendschap is al vele jaren aan de gang en zal doorgaan in de zwaardere reinigingsepisodes die nog komen. (dit dus geschreven rond 2000). Desondanks gaan de officiële verklaringen door met “logische” middelen om de sightings weg te verklaren van authentieke buitenaardse ruimtevoertuigen

Zulke dwaasheid, zulke kinderlijke spelletjes! Maar de consequenties zijn tragisch geworden voor ruimtewezens, die enige tijd geleden slechts in vrede kwamen en technologie aanboden en andere hulp om jullie planeet te bewaren. Met die uitwisseling vroegen zij de wereldleiders om te stoppen met het bouwen van nucleaire wapens en om nucleaire oorlog te plannen die de planeet zou verwoesten. De regeringsleiders wilden hun duistere beheersing niet opgeven en ze doodden hen of hielden die vredevolle gezanten gevangen. Ondanks dat, helpen de kameraden van die ruimtewezens jullie NOG STEEDS!

Suzy: Hugo, ik weet niet wat ik moet zeggen alleen dat ik bid dat onze huidige leiders beïnvloed zullen worden door het licht. Matthew zei dat veel licht hier naar toe wordt gestraald. Kunnen we nu verder gaan met het klonen? - Weet jij wanneer en waarom dit begon?

Hugo: Ik kan je niet vertellen wanneer het klonen voor het eerst gebeurde, maar de technologie zit in de universele geest en daarom is die toegankelijk voor degenen die uit deze uiteindelijke bron van alle kennis tappen. Ik kan je wel vertellen over een beschaving die deze methode van reproductie heeft ingesteld als middel voor het in standhouden van de bevolking, als je dat wilt.

Ik zie je belangstelling. Goed dan. De reproductieve organen van die beschaving teerden weg vanwege het niet gebruiken in een era door ondergronds te wonen nadat oorlogssituaties hun planetaire atmosfeer verwoestten. Beperkte ruimte onder de oppervlakte van hun planeet, betekende dat er geen toename van de overlevende bevolking kon worden toegestaan, en na heel veel tijd pasten hun lichamen zich aan deze nieuwe omstandigheid aan.

Hun lichamen hadden geen cellulair verouderingsprogramma, zoals dat bij de Aarde mensen wel is en daarom stierven ze niet, zoals jij je afvraagt. Toen ze ontdekten dat ze ten slotte wel veilig konden terugkeren in de atmosfeer van hun planeet, realiseerden ze zich ook dat hun weinige aantallen uiteindelijk tot uitsterven zouden gedoemd zijn als de geboorteprocessen zich niet zouden ontwikkelen om de beschaving te ondersteunen. Dus, het klonen werd hun redding omdat het een doel diende, zuiver en effectief.

Suzy: Dat is fascinerend! Dank je, Hugo. Hoe komt het dat je zoveel weet over klonen?

Hugo: Ik bestudeerde dit met de bedoeling om het op Jupiter te gebruiken. Veel dieren experimenten gebeuren daar voortdurend en het heeft verbinding met mijn wetenschappelijk werk dat ik deze methodes heb geleerd om te reproduceren en dat houdt ook menselijk klonen in.

Ik ben in het Nirvana het meest bekend om de geschiedenis te verhalen van de formatie van Jupiter en de daarna volgende dieren en planten experimenten. Zoals Matthew je vertelde, besteedde ik de meeste van mijn geïncarneerde levens op die planeet. Ik ben niet een van de grote insectachtige wezens die hij beschreef, maar ik incarneer wel op Jupiter in een andere vorm dan dit etherische lichaam dat je nu ziet.

Ik weet dat Matthew gezegd heeft dat die individuen aardig vreemd zijn en hij is daar niet onjuist, maar hij is niet zo correct over dat ze emotieloos zijn. Hij is zich niet bewust van de emoties die ze diep van binnen verbergen vanwege hun isolatie van andere beschavingen. Het zijn emoties die in jullie termen niet “schokkend zijn”, dus misschien zijn die niet merkbaar voor toeschouwers.

Mijn mensen en ik zijn niet supramenselijk, zoals die andere verzorgers zijn. Ik bezit geen hoge graad van intelligentie ontwikkeling als zij hebben, maar ik ben wel verder gegaan dan zij op andere manieren door in dit rijk te wonen tussen mijn incarnaties op Jupiter, in. Ik leer hier nu meer over de spirituele aard zodat als ik terugkeer – ja, ik wil spoedig terugkeren – en ik dan die toegevoegde kennis heb van spirituele groei om met mijn mensen daar te delen.

De laatste keer dat ik op Jupiter was, was ongeveer 40 jaren geleden in jullie telling, en ik ben hier geweest sedert dat leven. Ja, dit is langer dan de meeste zielen in dit rijk blijven voordat ze nieuwe lessen gaan leren. Ik moest hier heel veel leren zodat niet alleen mijn groei maar ook degenen die ik wat wil leren bijvoorbeeld, meer en meer naar het licht toe zullen worden verschoven. Zij willen dit, ja, madam, anders zouden mijn pogingen waardeloos zijn.

Suzy: Hugo, vindt God klonen goed?

Hugo: Ik ben verbaasd over uw vraag! Ik zou er nooit aan gedacht hebben om me dit af te vragen. Ik denk dat Hij het niet afkeurt, omdat alles dat schept voor het hoogste goed van het universum, door God zeker niet als “slecht” gezien kan worden. Het zit in het misbruik van deze kloon mogelijkheid, zoals in alles, waarin God zeker wordt teleurgesteld, denk ik.

Madam Suzy, ik vraag met respect dat u terugkomt met mij op deze zaak, op een andere keer. Ik zal direct komen als antwoord op uw vraag of Matthew zal wel contact met me maken, als u dat liever hebt. Dank u voor uw hoffelijkheid en hiermee zeg ik goedendag voor een korte tijd.

Suzy: Ik kijk uit naar ons volgende bezoek, Hugo. Dank je voor al je informatie vandaag. Goodbye voor nu.

_____________________________________

De volgende dag:

Hugo: Madam Suzy, dank u dat u me weer ontvangt. Ik ben bemoedigd u te vertellen dat klonen niet inherent tegen God is. Nee, helemaal niet. Ik heb hier aanzienlijk over na gedacht sedert u dit vroeg. Ik heb met een van de leden van de meesterraad gepraat, wier wijsheid in spirituele zaken hoger is dan van iemand anders in dit rijk en hij stemde erin toe dat klonen niet tegen God’s wensen ingaat, alleen wel het misbruik van de gekloonde individuen of de egoïstische bedoeling achter die ontwikkeling van hen.

Dus, mijn antwoord rust nu makkelijker in me, omdat ik niet uw contemplatie wilde verduisteren met mijn eigen opinie, die u misschien meer gewicht toekent dan nodig is. Het is nooit juist om aan te nemen dat woorden die van hier komen onbetwistbaar zijn. We hebben wel een voordelig uitzichtpunt dat jullie niet hebben met de grote wijsheid van onze meesters voor de uitbreiding van onze kennis.

Ik was blij met uw gezelschap, madam Suzy. Het is mij een genoegen geweest om u op deze wijze te helpen. Als u later nog vragen mocht hebben, dan kunt u direct met me contact maken, als u dat wilt. Nu zeg ik u vaarwel bij het verwijderen van mijzelf naar andere goede werken en ik wens u alle zegen voor uw inspanningen van de boekvoorbereiding.

Suzy: Goodbye, Hugo. Dank je voor je extra inspanning over die goedkeuring van God en ook voor je goede wensen. Matthew, hallo opnieuw.

Matthew: Hallo opnieuw u zelf, lieve ziel. Hugo kent je grote waardering zelfs meer dan je woorden, omdat hij je gevoelens oppikt, net zo als ik dat doe. Zijn wens om terug te keren na een meester leraar te hebben geraadpleegd om je dat extra inzicht te geven, was buitengewoon.

En moeder, zijn geduld met je mentale vragen gisteren, was ook buitengewoon. Ik weet dat jij die spontane reacties niet kunt helpen als je informatie krijgt die jou fascineert, en ik weet dat je niet goed kunt omgaan met de plaag van je gedachtevormen die gewoon omhoog blijven schieten en de concentratie van de doorgever staat af te leiden, maar het is net als te proberen een seminar uit te voeren middenin het vuurwerk van de 4de juli!

Suzy: Nou, ik hoop dat Hugo ook weet dat ik het niet kan helpen dat die vragen in mijn hoofd opkomen! Weet jij hoe die mensen zich voelen over hun gekloond zijn?

Matthew: De weinige mensen die een positie hebben waar het klonen normaal welkom is en die weten dat bij een gebeuren van een uitschakeling of bij een plotselinge dood, hun macht of invloed door zal gaan via klonen van henzelf. Als de eerste kloon de gedownloade kennis van het brein van de persoon ontvangt, wordt alleen de potentie van het gekloond zijn geregistreerd. Daar de download procedure van de eerste kloon naar de tweede en het zelfde met al die volgende klonen niet de kennis draagt: “Ik ben een kloon,” kennen ze allemaal ook alleen de potentie.

Suzy: Hoe vaak wordt een kloon veranderd/verwisseld?

Matthew: Dat hangt van het individu af. Gewoonlijk worden er cellen genomen van een persoon alleen nadat hij of zij een machtige positie heeft gekregen en als dit na aanzienlijk alcohol gebruik of door drugs is of bij het begin van een ziekte, dan is het lichaam al voorbij een optimale conditie om gezonde cellen te verkrijgen, dus de kloon verslechtert snel en heeft frequent vervanging nodig.
Moeder, jij hebt Bob een commentaar gegeven over het opmerkelijke verschil in optreden van enkele goed bekend staande regeringsambtenaren of diplomaten met gewoon vlak daarvoor, toen die persoon er verwilderd uitzag en veel minder articuleerde – dat verschil is van een nieuwe kloon.

______________

Suzy: Zoals Hugo zei, zond hij me een beeltenis van hemzelf. Het is een zeer aantrekkelijke jonge man met een wijd open glimlach, een gloeiende witte huid, donkere sprankelende ogen en een vracht aan donker bruin haar.

2008:

Hugo: Madam Suzy, wat fijn dat ik in uw gedachten ben en ik bij u kan komen op uw computer! Hoe kan ik u van dienst zijn op deze prachtige zonnige dag, mogelijk door uw vragen te beantwoorden?

Suzy: Hugo! Wat een leuke verrassing dat je er bent – het is al zo’n 10 jaren geleden sedert we elkaar spraken! Kennelijk weet je dat ik me afvraag of klonen een plek zullen hebben in Aarde’s Gouden Periode.

Hugo: Inderdaad, ik weet dat u zich dat afvraagt, en daarom ben ik tot uw dienst. De noodzaak om klonen te gebruiken voor continuïteit van de macht is snel aan het minderen terwijl Aarde de beloofde era nadert van redding uit het duister. Maar, we zijn blij om te rapporteren dat de weinige gekloonde individuen die door zielen werden binnengegaan, het voorspoedig doen en sterk genoeg zijn om de duistere oriëntatie te overstijgen van de gekloonde personen. Het licht van de zielen en de vastberaden spirit produceerde gezonde geest en lichamen, en die mensen zijn toegewijd om hun leven voor jullie wereld op een positieve manier te dienen.

Suzy: Dat is goed nieuws! Dus heb ik dan gelijk om te denken da er geen behoefte meer is aan het klonen als de Aarde in de Gouden Periode is?

Hugo: Ja, en deel van de onthullingen die naar die era leiden zal de waarheid zijn over de tientallen jaren van gekloonde leiders en de duistere bedoeling daarachter.

Suzy: Uit internet artikelen lees ik dat sommige mensen zich daar al bewust van zijn.

Hugo: Wij zien dat ook natuurlijk, en uw juiste vermoeden dat dit een bewijs is van een hoger bewustzijn in die mensen, maar voor de bevolking als geheel zal dit nog komen als een schok.

Suzy: Ja, samen met andere waarheden! Hugo, ben jij nog in het Nirvana?

Hugo: Nee, madam Suzy. Ik ging twee jaren geleden, in jullie telling, naar Jupiter terug en heb nu overzicht over de ontwikkeling van nieuw plantenleven die jullie werelds vertrouwen vervangt op dieren als voedsel. Zoals Matthew u heeft verteld, het vlees-eten zal niet meer smaken als mensen de heiligheid van dierlijk leven leren te respecteren, en velen zullen andere bronnen van proteïne verwelkomen met dezelfde bekende geuren en consistentie.

Deze planten zullen worden geïntroduceerd samen met veel andere producten en technologieën, als het veilig is voor jullie astrale broederschap om zichzelf te identificeren en jullie openlijk beginnen te assisteren om snel vooruit te gaan op manieren die jullie zullen verbazen. Dat is misschien niet zo verbazend voor u en andere met licht werkende zielen, maar wel voor de massa’s van de mensen die goddelijke levens leven zonder te begrijpen waar de mammoet veranderingen die onderweg zijn, naar toe leiden. Zij zien dat de oude wijzen afbreken maar weten niet dat als de “phoenix uit de as verrijst”, zogezegd, er een schitterende wereld wacht.

Suzy: Het zou geweldig zijn om je te ontmoeten, Hugo – zul je me over een tijdje bezoeken?

Hugo: Dank u, madam Suzy en ja, een bezoek later is inderdaad een mogelijkheid maar niet in deze tijd omdat de dichtheid hier het lichaam dat ik manifesteer, kan gevangen zetten. De vele broeders die nu tussen jullie in leven namen uitgebreide voorzorgsmaatregelen om hun beschavingen te verlaten, en eens op de planeet ondergingen ze stoffelijke aanpassingen om ‘vol-groeid’ jullie gemeenschap in te gaan. Maar het hier zijn, in deze tijd, is een missie die zij op zich namen. Zoals u weet, is mijn missie aanzienlijk anders, en ik heb geen tijd om een aanpassingsproces te nemen dat nodig zou zijn voor zelfs maar een kort bezoekje.

Suzy Ja, ik zie het en jouw missie is een hele belangrijke! Dank je zeer om me vandaag in spirit te bezoeken, Hugo. Ik kijk uit naar de tijd waarop we elkaar kunnen ontmoeten.

Hugo: Ik ook, ik kijk ook naar die dag uit, wat een tijd van blijdschapzal zijn, voor ieder spiritueel wezen in dit universum. En nu, madam Suzy, vertrek ik en zeg u dat ik altijd tot uw dienst ben.

Suzy: Dank je en goodbye nu, Hugo! Matthew?

Matthew: Goede middag, moeder, lieve ziel! Ja, ik weet van Hugo’s bezoek. Toen jij over het klonen nadacht, spraken jij en ik en ik kon zelf je vragen al beantwoorden, maar we voelden dat je zijn verrassende bezoek zou begroeten met vreugde en dat deed je ook.

Suzy: Dan dank ik jou ook, Mash, dear!

Matthew: Moeder, laat me deze gelegenheid oppakken om ALLE mensen te verzekeren dat iedere ziel die in hun gedachten en gevoelens zit, maar een ademtocht verder is.

_____________________________________

Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl