Home > > Matthew Ward - 11 Maart 2013

Matthew Ward - 11 Maart 2013

Het tempo van sociale progressie; de wet van aantrekking; ego, bewustzijn; Barack Obama; Hugo Chavez; "kanten" van controversiële zaken; lichtwerkers; dichtheden; legale, economische zaken; NESARA

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Hoe wensen wij dat jullie de Aarde konden beschouwen vanuit ons voordelig punt zodat jullie konden zien dat haar woelige reizen voorbij zijn en dat ze in kalme wateren is. Waarschijnlijk zullen jullie niet denken dat jullie wereld "kalm" is, maar wel denk je misschien: "Wanneer zullen nu al die wonderen van de Gouden Periode nu komen?"

2. Veel beschavingen kregen van God toestemming om op dit moment in jullie lineaire tijd de Aarde een veilige haven te laten bereiken, maar door haar ascentieproces heen, hebben haar bewoners zelf de leiding gehad over gemeenschappelijke veranderingen. Geen andere beschaving mag dit namens jullie doen omdat de Aarde jullie wereld is en dat moet de soort wereld zijn die jullie, collectief, willen hebben.

3. Lichtwerkers, inclusief de zielen die niet over zichzelf denken als zodanig,maar die op echt goddelijke manieren leven; zij gingen edel om met de buitengewone moeilijke tientallen ascentie jaren. Jullie allemaal krijgen allen de grootste bewondering en respect van de Lichtwezens in dit hele universum

4. En wij weten hoe vurig jullie de beloofde glories willen hebben van de Gouden Periode die zullen worden gemanifesteerd; dus jullie zijn bekommerd omdat je maar weinig bewijs hebben dat die onderweg zijn. Eigenlijk, is er heel veel progressie in talloze gebieden achter de schermen, en zelfs de mainstream media rapporteren gevallen die een bemoedigende opwaartse trend aangeven. En toch zullen enorme veranderingen niet zo snel komen als jullie graag zouden willen.

5. Jullie weten dat alles energie is die op een of andere frequentie vibreert, en omdat energie neutraal is en geen redeneer capaciteit heeft, kan energie niet onderscheiden tussen wat er gewild of niet gewild is. Daaruit volgend, terwijl gedachten en gevoelens van mensen de ruimte inschieten, voorziet het universum mensen wier energie gelijk is aan de energie van waar ze zich op hebben gericht, van omstandigheden – de wet van aantrekking is in constante beweging.

6. Maar de meeste zielen in jullie wereld weten niet hoe die energie en hun eigen aangeboren krachten van co-creatie werken. Ze concentreren zich op situaties die ze niet willen laten doorgaan en daardoor maken ze er juist meer van. Omdat zoveel mensen de energie uitzenden van verdriet, boosheid en wanhoop over gedachten en gevoelens over wereldsituaties, wordt jullie gemeenschap in zijn geheel beïnvloed door het resultaat: een langzaam tempo van verandering.

7. Nog een reden waardoor de dingen met een slakkengang lijken te gaan komt ook vanwege het gebrek aan kennis. Omdat de meeste mensen in jullie wereld nog beperkt zijn tot hun beperkte bewustzijn van de derde dichtheid, weten ze niet hoe ze van binnen,waar alle waarheden gekend worden, dit moeten vragen. Zonder die kennis van het zielenniveau, krijgt het bewustzijn informatie uit het perspectief van het ego en daar het ego persoonlijke ideeën en percepties steunt, die heel vaak star zijn vastgezet, kan het ego nauwelijks een situatie zien vanuit een andere perspectief of kan het niet onderscheiden tussen waarheid en onwaarheid.

8. We zullen jullie een voorbeeld geven. Wij en veel andere boodschappers in het licht hebben jullie de waarheid verteld over Barack Obama, een zeer geëvolueerde ziel uit een beschaving die ver ontwikkeld was in spiritualiteit, intelligentie en oude wijsheid. De hoogste universele raad vroeg hem om zijn thuisland te verlaten en de missie te aanvaarden om de Verenigde Staten te leiden en om jullie naar een era van vrede, welzijn en eenheid te voeren

9. Wij hebben uitgelegd dat zijn missie, die wereldwijd ver voorbij de politiek gaat, een voorziening is van het meesterplan van de Gouden Periode die verbonden is met Gaia’s visioen van Aarde’s bewoners die in harmonie met elkaar en met de Natuur samenleven. Dan zal Gaia’s planetaire lichaam en al haar levensvormen in evenwicht zijn, en daarin zit alle licht. Wij hebben jullie gevraagd om licht te zenden naar president Obama omdat dit de dag versneld dichterbij zal brengen waarop die balans wordt verkregen.

10. Ook hebben we in vorige boodschappen gezegd dat de vasthoudendheid van de duistere mensen een tien jarige vertraging veroorzaakte in onze progressie als gemeenschap. Die vertraging liet Aarde’s ascentie geen zier afhouden – haar timing was voorbeschikt – maar die beknotte Obama’s vermogen serieus om zijn missie uit te dragen omdat machtige individuen binnen de Illuminati nog steeds de macht hadden om zijn inspanningen te doen ontsporen, vervormen of om te leiden.

11. Een groot deel van hun effectiviteit kwam van mensen wier derde dichtheidwaarnemingen de energie hadden gezonden van "anti-Obama"gedachten en gevoelens. Die energie gaf brandstof aan de duistere mensen dat hen in staat stelde om een sterke verstikking te leggen op ondernemingen van de president om jullie wereld naar Gaia’s visioen te bewegen.

12. Het is natuurlijk je af te vragen waarom dat doden zou inhouden, en velen voelen dat Obama’s goedkeuring om drones(=bewapende onbemande vliegtuigjes) te gebruiken, laat zien dat hij niet uit het licht komt. Dat perspectief laat het essentiële element weg: de bedoeling van drones is om zo weinig mogelijk mensen te doden om ondertussen de oorlogsvoering zo snel mogelijk te beëindigen.

13. Altijd hebben militaire machten in Aarde’s beschavingen geopereerd met de mentaliteit van de derde dichtheid dat het elimineren van de vijand een patriottistische verantwoordelijkheid is en je gaat er mee door totdat je hebt gewonnen. Dus al millennia lang roeiden ze, aan beide kanten, elkaar uit, door de meest gangbare wapens te gebruiken. Nu, dat houdt nu drones in, en die richten zich op individuen die gezien worden als de meesterdenkers (masterminds) van het terrorisme en die minder ongevallen veroorzaken dan dat er door een grondstrijd zou gebeuren.

14. Inderdaad is het beklagenswaardig dat die wapens de levens claimen van vrouwen, mannen en kinderen die niemand kwaad doen. Een wrede factor van oorlog is dat er veel burgers gewond raken en gedood worden door strijdtroepen – we zullen niet in die onmeetbare psychische schade gaan die ervaren wordt door alle zielen in oorlogsgebieden. Voel je opgetild te weten dat als harten en denken doorgaan zich te openen er geen ziel meer zal zijn die een ander wil doden door welk middel of voor welk doel ook.

15. Wij halen ook Hugo Chavez aan, de pas overleden president van Venezuela,die de mainstream media in de Verenigde Staten geschetst hebben als een slechte kerel die tegen de beste belangen van dat land in werkte. Waar Chavez tegen in werkte was de duistere invloed van de Illuminati in dat land, zijn eigen en in andere Latijns Amerikaanse naties, en hij was best succesvol door hen uit Venezuela weg te werken.

16. Chavez zat niet fout door te denken dat zijn kanker niet natuurlijk was ontstaan. De media onder beheersing van Illuminati gaven hem het etiket van een "conspiracy theorist" (een samenzwering theoreticus) omdat zij jullie geconditioneerd hebben te geloven dat alles met die aanduiding zuivere nonsens is. Chavez’ vastberadenheid om zijn land los te scheuren uit hun tentakels en om de levens van hen die vertrapt zijn te verbeteren, paste niet bij de agenda van de duisteren. Zij voelden dat een publieke moord een vuurstorm zou kunnen ontketenen in plaats van het makkelijk voor hen te maken om opnieuw controle over Venezuela’s overvloedige natuurlijke bronnen te krijgen en daar zij middelen hebben om kanker te laten ontstaan, is dat wat zij deden. Zijn lichaam gaf het alleen niet zo snel op als zij verwachtten.

17. Wij kennen de waarheid over deze twee mensen van wie hun derde dichtheidsdenken het best controversiële figuren kunnen waarnemen van politieke en ideologische "voor"- en "tegen" standers. Maar helemaal zijn die "twee kanten" niet beperkt tot nationale leiders – het zelfde zit inalle verdeling zaaiende zaken die jullie wereld bestormen! Het "rechtse"en "linkse" van elke situatie blijven brandstof genereren tegen elkaar – verhitte gevoelens zijn geïntensiveerd en de onbalans van patstellingen is geprolongeerd.

18. Bekijk dit: Regeringen met een voorraad nucleaire wapens zeggen tegen andere regeringen:"Het is okay voor ons om deze te hebben maar jullie kunnen dat niet want wij vertrouwen jullie niet." Van regeringen aan wie wordt verteld: Jullie kunnen dat niet, wordt verwacht de motieven te vertrouwen van regeringen die deze wapens wel hebben?

19. Als de meest schreeuwende woordvoerders in "wapens hebbende" landen ontmoetingen zouden hebben met gelijkwaardig onverzoenlijke nationale leiders die wapens willen ontwikkelen, konden ze rationeel beginnen te praten over hun "onaantastbare" perspectieven. Alleen door dat te doen kunnen beide kanten meer vooruit gaan vanuit hun respectievelijke posities en de conclusie van gezond verstand bereiken dat totale nucleaire ontwapening de enige manier is om te verzekeren dat die wapens nooit meer worden gebruikt.

20. Specifiek in de Verenigde Staten is het geweld van geweren/pistolen een hete controversie. De kant die de verkoop van specifieke geweren en ammunitie willen verbieden, is net zo stijfhoofdig met hun visie als degenen die hun "tweede amendement recht" napraten om al de geweren en kogels te krijgen die ze willen hebben. De twee zijden moeten hun verschillende meningen bespreken zodat ze verder kunnen gaan vanuit de gedeelde wens om die schiet-doden te verminderen.

21. Geen van deze twee zaken kan op korte termijn worden opgelost, maar er zal dan een startpunt zijn in beide die uiteindelijk zal resulteren in het verbieden van wapens van allerlei soorten. Denk eraan, de wereld die jullie nu nog co-creëren in de lineaire tijd bestaat reeds in het continuüm precies zoals jullie die willen en zoals je zult zien, is jullie keus, dat wat je wilt, dat wapens geen plek meer krijgen in Aarde’s Gouden Periode.

22. Abortus is nog een zaak met wijd en zijd verschillende visies en dat zijn ook doodstraffen en omgaan met nationale economieën, werkeloosheid en veilige energiebronnen.

23. Omdat al deze en veel andere vitale wereldsituaties serieuze onrust veroorzaken betekent datniet dat de duistere mensen nog steeds aan de leiding zijn! Sommigen die overgelopen zijn uit de rangen van de Illuminati werden lichtwerkers. Sommigen zijn gestorven, en zij die genoeg licht hebben geabsorbeerd bij de december zonnewende om hun lichaam levensvatbaar te houden zullen verder gaan het licht te omhelzen of ze zullen sterven. Maar zij die eerder in staat waren om wijdverspreide ravage aan te richten zijn verwijderd uit die posities of hun invloed is nu hihil.

24. Burgeroorlogen woeden nog steeds omdat beide kanten oprecht geloven dat hun kant gelijk heeft. In sommige gevallen werd de noodzaak om aanvallen op hun voorouders te wreken, in de vechters ingebracht toen ze nog kleine kinderen waren. Dezelfde sterke gevoelens ondersteunden van de onderkant de mensen die voor vrijheid vechten tegen tirannieke heersers, welke de vechters zien als verraders die het land déstabiliseren. Andere mensen vechten om hun concept van religie, hoezeer ook vervormd, vast te houden zodat die niet wordt omver geworpen door niet-gelovenden. Geleidelijk aan zullen die vechtende kanten in die diverse situaties gemotiveerd worden om te handelen en om samen te werken voor wederzijds voordeel.

25. Er zijn enorm verschillende meningen over hoe je landen regeert die pas onafhankelijk zijn geworden na een lange dynastieke regering, maar opnieuw, er zit geen duisternis in de harten van de burgers. Dat zelf-regeren, of de democratie is gewoon nieuw en de mensen streven ernaar om regeringsmethoden uit te vinden die ieders beste belangen kunnen dienen.

26. De meest vastberaden mensen aan beide zijden van de andere zaken die we genoemd hebben, hebben ook geen duistere bedoelingen. Het is niet met boosaardige bedoelingen tegen degenen die het niet met hen eens zijn dat de mensen verwikkeld zijn in "het vasthouden aan hun geweren", zogezegd. Zoals alle geesten die opereren in het derde dichtheidsbewustzijn, zijn zij aan het ego gebonden, ze gaan met hun ego gebondenheid door wat ze geloven en zij willen dan dat hun kant ten koste van alles wint.

27. Onze geliefde Aarde familie, wij zeggen niet dat alle zielen in jullie wereld dezelfde mening moeten hebben over alles voordat die chaos eindigt. Wat we wel zeggen dat de bereidwilligheid om te luisteren en om elkaars overtuigingen te begrijpen vooraf moet lopen aan oplossingen van hun conflicten. En dat zal gebeuren!

28. De Aarde blijft doorgaan omhoog te gaan in de achtereenvolgende hogere vibraties die bevorderlijk zijn om –wat jullie noemen – "de menselijke aard" te verlichten – in te lichten. Houdingen aan beide zijden van alle zaken zullen geleidelijk veranderen van onstuimig twistziek naar redelijk veranderen, en het toneel klaarmaken voor harmonieuze verhandelingen die ertoe zullen leiden dat "delen van het probleem" "delen van de oplossing" zullen worden ten goede voor iedereen.

29. Dit is waarbij jullie lichtwerkers nodig zijn voor elk stukje en net zo veel als vroeger! Het licht dat jullie genereren door gewoon te ZIJN straalt in de wereld uit en raakt alle andere levens aan. Door je standvastig alleen te richten opdat het leven in jullie wereld zal verhogen, verbreden jullie het licht in het collectieve bewustzijn en versnellen jullie de manifestatie van de glories van de Gouden Periode.

30. Aarde’s volkeren moeten de zelf gecentreerdheid van hun ego’s en het vaak middelmatige spirit perspectief loslaten en beginnen te leven vanuit het hart. LIEFDE, de meest sterke kracht in de kosmos, is de sleutel om die verdeeldheid, haat, armoede, onwetendheid en geweld te beëindigen, welke jullie wereld uit balans hebben gehouden. Liefde is de sleutel tot vrede, overvloed, eenheid van geest en zielen ontwikkeling.

31. Is het logisch je af te vragen: de Aarde heeft de vierde dichtheid bereikt, dus hoe kan het zijn dat de meeste van haar bewoners nog in de derde zitten? Er zijn twee soorten dichtheid, wetenschappelijk gesproken. Een behoort bij de massa en de locatie van een massa – Aarde zit op de lage "rand" van de vierde dichtheid en zal doorgaan verder op te stijgen totdat zij haar bestemming in de vijfde bereikt.

32. De andere dichtheid wijst naar de evolutionaire status van een ziel – dat betekent, het niveau van spiritueel en bewust besef dat verkregen is, en die twee aspecten kunnen aanzienlijk variëren. Sommige beschavingen die ver ontwikkeld zijn in bewustzijn, of in het intelligentie niveau, hebben geen zweempje spiritueel bewustzijn.

33. Aarde’s bevolking van heden rangeert tussen de derde tot aan de zevende dichtheid in zielen ontwikkeling. Toegewijde lichtwerkers zitten spiritueel – in de vierde ze zitten standvastig op het spirituele pad – maar sommigen dralen bewust; ze werken nog aan het niet-veroordelend worden, het zichzelf en anderen vergeven voor waargenomen fouten en proberen voorbij te komen aan schuldgevoelens, spijt, dominant zijn en andere gevoelens die lage vibraties uitzenden. De betrekkelijke weinige zielen in de vijfde en hogere dichtheden zijn degenen die jullie Kristal of Indigo noemen of zijn leden van andere beschavingen die tussen jullie in leven.

34. Nu dan, we spraken over de voornaamste factoren die het tempo van verandering beïnvloeden in jullie wereld, maar er zijn nog andere meer. Bij voorbeeld, alle legale zaken moeten de normale koers lopen van jullie wettelijke en justitiesystemen en jullie hebben ons niet nodig om je te zeggen dat die raderen niet erg snel draaien.

35. Sommige legale situaties zijn op de economie gebaseerd, en het omkeren van de oude systemen naar de nieuwe gaat met opzet langzaam gebeuren om vrees en chaos te voorkomen. Dit verreikend proces houdt niet alleen het opnieuw herwinnen van de grote gestolen fortuinen van de Illuminati in en om die gelden te verhuizen naar de verarmde miljarden mensen, maar ook het verhuizen van een wereld economie die op kostbare metalen is gebaseerd; het instellen van bank regelingen wereldwijd; en het vestigen van eerlijkheid in handel, tarieven, belastingen, soldij/lonen en salarissen.

36. In deze economische stemming zit NESARA, dit is een letterwoord en staat voor National Economic Security and Reformation Act, ( Nationale Economische Veiligheid en Reformatie Wet) goed bekend in sommige kringen maar niet iedereen begrijpt dit noodzakelijkerwijs goed en dat is geen wonder. De Website van de regering van de VS, waarop NESARA de naam is gegeven National Economic Stabilisation and Recovery Act, is totale MIS-informatie en gechannelde boodschappen van duistere entiteiten claimen dat zij geëerde boodschappers zijn van het licht, ook die bevatten onwaarheden.

37. Verkeerd begrijpen houdt het denkbeeld vast dat de Act alles is van NESARA. Hoe fout dat is! NESARA is niet minder dan een wereldtransformatie en spirituele vernieuwing – het is het meesterplan voor Aarde’s Gouden Periode.

38. Ook zijn er diverse interpretaties van sommige termen in de boodschappen van lichtbronnen, zoals "welzijn pakketten" of dergelijke toewijzingen voor de economische aspecten van NESARA. Mis interpretaties houden een grote hoeveelheid geld in dat direct aan ieder mens wordt gegeven op de planeet, enorme sommen die aan sommige personen worden gegeven om specifieke projecten als fonds te dienen en ieders schulden die in een felle veeg worden weggeveegd.

39 . Een deel van NESARA heeft betrekking op het uitroeien van woeker rente standaarden, vermindering van bepaalde leningen en verwijderen van anderen – specifiek IMF leningen – en het weghalen van grote bankrekeningen van "hold order" van Illuminati. Maar de economische drijvende kracht van de Act is het beëindigen van gewetenloze ongelijkheid tussen "degenen die hebben" en die "niet hebben" in jullie wereld. Die onbalans zal worden hersteld omdat de illegale verzamelde fortuinen van de Illuminati’s gebruikt worden om de toestand van verarmde volkeren zo snel mogelijk te verlichten en om hen stevig op vaste voeten te zetten van nu af aan.

40. De voorziening van NESARA die oproept tot de aftreding van de gehele regering van de VS is niet meer van toepassing. De wet was meer dan 12 jaren geleden geschreven toen de president een hoge rang Illuminati was – hij zit bij de overlopers die actieve lichtwerkers werden – en bijna iedereen in het Congress was ooit een lid of zat onder de beheersing van de Illuminati buiten de regering. Verheug je met ons dat dit heden niet meer het geval is!

41. Moeder, voor lezers die meer willen weten over NESARA, misschien waarom dit transformatie wereldwijde plan begon als een wet van de Verenigde Staten, zet de datum hierbij van de boodschap met uitgebreide informatie [August 13, 2006, Special NESARA Edition] Dank je.

42. We herhalen nog onze vele verzekeringen dat wat er ook het leven in jullie wereld vijandig beïnvloedt zal oplopend eindigen. Dit houdt in slavernij en onderdrukking van vrouwen; ongerechte wetten gedragslijnen, regelingen en wrede culturele gebruiken; alle vormen van vervuiling, van industriële bronnen, chemtrails en chemische middelen in voedsel tot aan pornografie en de beheersing van het denken, inclusief monsterachtige schetsen van aliens in entertainment bedrijven; corporatie monopolies; dakloosheid; onterecht gevangenzetten. Wat er schadelijk is voor jullie, voor geest. lichaam of spirit zal eindigen als jullie gemeenschap doorgaat om jullie wereld los te scheuren van alles dat niet verenigbaar is met het leven in de Gouden Periode.

43. Alle lichtwezens in dit universum houden jullie in de hoogste eer voor jullie standvastige moed, vindingrijkheid, geduld en toegewijde lichtwerken. Nooit zijn jullie alleen gelaten in jullie ondernemingen – de hele tijd werden jullie geassisteerd door leden van de universele familie die leven tussen jullie in en degenen aan jullie hemelen. Totdat de bemanningen zich bij jullie kunnen voegen, gebruiken zij de technologieën van hun schepen om te helpen bij de myriaden manieren die we eerder hebben opgenoemd in vorige boodschappen.

44. Nu zeggen we vaarwel met onvoorwaardelijke liefde, die er altijd is geweest en er voor altijd is.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl