Home > > Matthew Ward — January 15, 2011

Matthew Ward — January 15, 2011

Het Schieten in Tucson Arizona; massaal sterven van vogels, vissen; door mensen gemaakt weer; ‘Wikileaks’ effect; Haïti; pool verschuiving; zielscontracten, veelvoudige levens; 2012 / Misvattingen over De Gouden Periode, en de werkelijkheid

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew om over gebeurtenissen in jullie wereld te praten zoals wij die zien vanuit ons vooruitgeschoven punt. In veel van de aanvragen voor ons commentaar zitten twee zaken van grote bezorgdheid voor veel mensen, dus beginnen we ons daar op te richten.

2. Het schieten in Tucson, Arizona, kwam, zoals werd gezegd, door een mentaal onstabiele jonge man in zijn poging om Congresvrouw Giffords te doden met zoveel mogelijk van haar supporters als hij kon, maar het was niet een “zinloze daad” zoals veel werd beschreven. De schutter was en handelde onder ‘mind controle’ en ieder die gedood of gewond werd volgde zijn/haar oorspronkelijke zielscontract waarvoor ze gekozen hadden, om aan een gebeurtenis deel te nemen met een “hogere doelstelling” of, vlak voor het schieten, veranderden ze hun contracten om dat incident voor dat zelfde doel erbij in te sluiten.

3. Daar het ontegenzeggelijk traumatisch was op bewust niveau, voor degenen die gewond werden en voor hun families, en ook een tragedie was voor iedereen die hield van deze mensen die gedood werden, op zielenniveau dienden de deelnemers vrijwillig om aandacht te vragen voor de onvermijdelijke resultaten van toenemend venijnige retoriek in een gemeenschap die gehard is geworden in dat soort spreken en ook gehard voor geweld. Deze doordringende conditie moest naar het voetlicht worden gebracht van het nationaal en internationaal bewustzijn zodat het protest om een eind te maken aan onbeleefdheid en geweld in het collectief, jullie beschaving kan veranderen, die dit soort gedrag heeft geaccepteerd als een ingeboren aspect van de menselijke natuur.

4. Dat gedrag is GEEN ingeboren aspect van de menselijke natuur – het is aangeleerd! Het maaksel van zielen is zuiver licht en dat is hetzelfde als liefde, en die is de meest sterke kracht in het universum. Geweld, verdeeldheid en haat zijn met opzet geïntroduceerd door de vele invloeden die een inslag hebben op het leven op Aarde. En wat jullie collectief bewustzijn vormt, dat schept jullie wereld, het is essentieel dat die invloeden naar het licht gebracht worden zodat healing en verenigde spirit de erfenis kan worden niet alleen van de levens die zijn aangeraakt door het schieten in Tucson maar ook van de levens van alle zielen die jullie wereld van duister hielpen te zuiveren. Geen straf, wraak of vergelding zal ooit vrede en harmonie brengen – alleen LIEFDE kan de illusie van afscheiding beëindigen en laat onschuld en zuiverheid van kinderen opnieuw hart en geest binnenkomen.

5. Lichtwezens in het hele universum eren de zielen die overeenkwamen om “slachtoffers” te zijn in Tucson. Zij die stierven werden liefdevol en dankbaar begroet in het Nirvana, licht wordt intensief doorgestraald naar hun rouwende families en vrienden, en zij die van verwondingen herstellen hebben engel helpers die de medische teams bijstaan. Maar, onderschat geen moment de toepassing van de kracht van ontelbare aantallen gebeden en warme sentimenten wat dit betreft!

6. De herdenking van de president van de Verenigde Staten werd aan ons in het Nirvana doorgezonden vanuit Aardse monitoren. Wij kennen de ziel van deze man, en dus beter dan hij zichzelf kent, toch zonder dit bewuste besef dat hij zijn spiritueel ontwikkelde beschaving verliet om in de voorhoede te dienen van het meesterplan van de Gouden Periode, kwamen zijn woorden bij die herdenkingsgelegenheid, recht uit zijn hart en ziel, in concert met alle hemelse legers.

7. Zo graag we jullie ook willen vertellen dat de moordpoging het laatste incident van dit soort is, we kunnen het niet weten – met de uitzondering van de Schepper voor nucleaire ontploffingen in de ruimte, want Zijn wet van de vrije wil moet geëerd worden door God en al Zijn gezanten. Wat we wel weten is dat de effecten van het schieten, de schok, het afgrijzen en de gebedssentimenten van de nasleep, de energie van verzoening een enorme stoot voorwaarts hebben gegeven. Alhoewel er in de weken en maanden verderop andere daden van geweld zullen verschijnen en vechtende en de halsstarrige politieke partijgeest door zal gaan terwijl de dualiteit in de mensheid zijn koers afloopt, de stuwkracht van de energie naar vredig samenleven is veel te sterk om te ontsporen en is het stadium neergezet voor het opduiken van lang verborgen waarheden. Ondanks de keuzen van mensen om deze waarheden te accepteren of ze af te wijzen, zullen de komende onthullingen en de daaruit voortkomende veranderingen de Aarde aanstuwen naar haar era van liefde, vrede en harmonie.

8. Een andere bekommernis in veel gedachten is het mysterieuze plotselinge sterven van miljoenen vogels en vissen op diverse plaatsen over de hele wereld. Dit kwam niet door een enkele oorzaak, maar door een “druppel die de emmer deed overlopen”. De lichaampjes van die dieren zijn kwetsbaarder dan de menselijke lichamen voor de vele vormen van giftige vervuiling in jullie lucht, water en grond, dus hun immuun systeem was behoorlijk verzwakt voordat ze geraakt werden door een krachtige luchtstroom van lage vibraties vanuit elektromagnetische roosters die door de mens gemaakt zijn.

9. Als jullie je afvragen waarom onze ruimtefamilie hun technologie niet gebruikte om zo’n luchtstroom te voorkomen, dat komt door als ze dat doen, ze hun gezag te buiten gaan. Het is hen echter toegestaan om schadelijke radio golven die naar de mensen worden gericht af te leiden of te neutraliseren, en dat deden ze wel; zonder hun interventie, zouden er veel menselijke lichamen ziek geworden zijn of gedood zijn, samen met de massale uittocht van de vogels en vissen.

10. Om over andere vragen te praten, het is helemaal te begrijpen dat jullie “voorspellingen” willen hebben : over wanneer de aanwezigheid van buitenaardse beschavingen officieel wordt aangekondigd; wanneer ruimtetoestellen zullen gaan landen; wanneer de economie wordt ontward en het nieuwe systeem geolied zal lopen; wanneer de chemtrails en de genetisch veranderde voedselgrondstoffen zullen stoppen; wanneer de waarheden over “9/11” en godsdiensten zullen worden onthuld; wanneer onderdrukking van vrije energiebronnen en natuurlijke gezondheidstherapieën zullen eindigen. Dit zijn enkele van de voornaamste vragen die in jullie gedachten zitten, die we zo duidelijk zien terwijl we jullie licht zien dat zo schitterend vonkt als een veld met diamanten in het zonlicht.

11. Als we geschatte tijden konden geven voor die en andere ontwikkelingen die voor velen van belang zijn, zouden we dat heel graag doen. Aarde’s energieveld van potentie is in een zodanige beroering, door de duistere krachten die bitter vechten op hun wanhopige laatste standplaatsen, dat het dwaas zou zijn om ook maar de “beste gissingen” te bieden. Dus zeggen we jullie wat we WEL weten met absolute zekerheid – jullie geduld en standvastigheid in het licht zal beloond worden, veel meer dan jullie grootste voorstelling.

12. Ja, de ongewone ernstige weerstoestanden in veel delen van jullie wereld, inclusief hevige sneeuwval, overstromingen en extremen in temperatuur, dat is handwerk van de mens. Het is niet nodig voor wetenschappers die de bevelen van de Illuminati uitvoeren, om ieder incident opnieuw te beginnen – als eenmaal de elementen in de atmosfeer sterk in beweging zijn gebracht, dan neemt het domino effect het over. Als de condities beginnen te verminderen als de energie erin begint te verdwijnen, dan starten techneuten voor de weerscontrole weer een nieuwe verstoring en zo gaat het ook met de vulkaan uitbarstingen en aardbevingen. Jullie broeders van buiten de planeet verminderen tot het uiterste de bedoelde schadelijke resultaten van al die gemanipuleerde gebeurtenissen terwijl ze nog steeds het vrijlaten van negativiteit mogelijk maken. Waarom controleren Illuminati het weer en scheppen ze ‘natuurlijke’ rampen? Om negativiteit te produceren die uit het hoge aantal doden, verdriet, angst, chaos, wijdverspreide verwoesting, ziekten, economische rampen en hopeloosheid omhoog stijgt.

13. Het zit niet in onze competentie om in te schatten of er met licht-gevulde of duistere redenen bij de verspreiding van geheime documenten via Wikileaks liggen, maar we kunnen wel zeggen dat het globale effect heilzaam is. Ook al werd de vroeger onderdrukte informatie alleen al in kleine hoeveelheden vrijgegeven, het kan de schok verminderen van dat land haar burgerij als bewijzen laten zien in hoeverre hun regering hen heeft verraden door de werkwijze van haar leden van de Illuminati en wie er bezweek voor bedreigingen of uitbetalingen van die internationale groep.

14. Met zoveel geld dat geschonken is voor de wederopbouw van Haïti een jaar na de aardbeving, waarom is dat land nog steeds een rampplek? Omdat die fondsen gestolen werden door de Illuminati nadat hun technologie de beving veroorzaakte – die heimelijkheid was het waarom de vroegere presidenten van de VS Clinton en Bush naar Haïti raceten, zo snel na de beving.

15. Zorgen over een verschuiving in Aarde’s magnetische pool en waar dit dan naar toe voert, zijn niet nodig. De verschuiving die onderweg is, is een correctie maatregel die al 60 jaren geleden begon, toen Aarde’s planetaire lichaam zo diep verschanst zat in de derde dichtheid dat ze op de rand zat om uit haar baan te vliegen naar een zekere verwoesting. God gaf krachtig toestemming aan sterke, verre bronnen om massale hoeveelheden licht te sturen om de orbit van de planeet te stabiliseren, en dat proces van stabilisatie zal doorgaan totdat de Aarde in de vierde dichtheid zit.

16. Als een kloon een misdaad bedrijft, hoe werkt dat dan op het karma van de werkelijke mens en de terugkijk op zijn blauwdruk? Dat heeft helemaal geen effect op het karma en bij de terugkijk op de blauwdruk is het gewoon een feitelijk gebeuren in het stoffelijke leven. Op Aarde worden mensen gekloond om hun sterke posities intact te houden in geval van een natuurlijk dood of bij moord, en daar het gewoonlijk zo is dat het om mensen gaat die op een hoge positie zitten in de rangen van Illuminati die gekloond zijn, wordt het vrijwillig gedaan.

17. Daar het kloonproces alle karakteristieken, gedragspatronen en kennis tot op dat moment “download”, gaat de kloon door met de meedogenloosheid en het bedrog van die persoon die in criminele activiteiten resulteerden, vóór de productie van die kloon. Het zelfde is het geval met volgende klonen; maar mentale en stoffelijke verslechtering komt voor bij elke downloading naar een vervangingskloon, en als een persoon gekloond wordt na een chronische ziekte die begonnen is of na jaren van het innemen van drugs of alcohol, wordt ook de eerste kloon zijn conditie in gevaar gebracht en zijn vervangingen frequent. Een voorbeeld is de vroegere president van de VS George W.Bush – daarom was het de gekloonde vice president, Cheney, die feitelijk het presidentschap uitvoerde.

18. Zielen kunnen er voor kiezen om klonen binnen te gaan met de bedoeling om negatieve karakteristieken en gedragspatronen te veranderen in positieve, maar dit is zelden succesvol. Het meest gaan zielen klonen van personen binnen die weerstand boden en gedood werden, zoals Paus Johannes Paulus en de vroegere president van de VS Jimmy Carter. De zielen die hun klonen binnengingen slaagden in hun opzet om niet te bezwijken voor de eisen van Illuminati en zij werden de gerespecteerde individuen die jullie kennen.

19. Nee, Barack Obama is niet gekloond, en dat wil hij ook niet.

20. Wees alsjeblieft niet ontzet omdat pogingen om sterke gezonde lichamen of hoge energieniveaus te manifesteren, niet de gewenste resultaten hebben geproduceerd. De krachten van de derde dichtheid voor manifestatie zijn niet genoeg ontwikkeld zodat een zwak lichaam of een laag energieniveau in een oogwenk in een stralende gezondheid kan worden getransformeerd. Maar in ieder geval, ga door om jezelf “te zien” in die eerste staat– positieve gedachten over welzijn trekken de energie aan van gelijkaardige gedachtevormen in de universele soep en vergroten je kansen op succes. Terwijl Aarde’s ascentie reis verder gaat, zullen de hogere vibraties de gezondheidscondities verbeteren en jullie talenten versterken om te manifesteren, samen met dat je gelooft dat je werkelijk die kracht hebt.

21.Wij maken zielencontracten om spiritueel te evolueren maar we kunnen ons niet herinneren wat er in staat, en dat heeft toch geen zin. Als we wisten wat onze missie is, zou het leven veel makkelijker zijn. Geen grote fouten meer maken en levens verspillen om te proberen het goed te doen.

22. Als jullie al je contractvoorzieningen zouden herinneren, welk doel zou dat nou het stoffelijke leven dienen? Welke vooruitgang zou er zijn in spirituele helderheid, bij de toepassing van universele wetten en het gebruik van de vrije wil als je gewoon besluiten volgde die je maakte voordat je wist welke omstandigheden je zou tegenkomen in het leven?

23. Het vergeten van zielencontracten welke de grondslag en de grote spelers bevatten die horen bij de gekozen ervaring van de ziel en die het personage de details zelf laat invullen terwijl het leven zich ontvouwt, is niet bedoeld om iemand in een levenslange zee van verwarring te verdrinken, en dat gebeurt ook niet als mensen de aandacht leggen op de leiding van hun zielenniveau die onmiskenbaar is als gigantisch vlammende pijlen. Het volgen van die heldere knipperlichten die geweten, inspiratie, instinct enzovoort zijn, verbindt bewuste besluiten met contract keuzen.

24. Maar dat ontkent niet jullie vrije wil om te kunnen afdwalen van het contract als andere gelegenheden tot groei ontstaan. Contracten zijn niet rigide, maar ze staan eerder flexibiliteit toe terwijl verschillende soorten situaties de zelfde mate van leren bieden – feitelijk, is het geen leren, het is het je herinneren wat je ziel weet. Spirituele groei is een serie van zelf-ontdekkingen die worden doorgegeven van leven naar leven en ieder contract is ontworpen om in gelegenheden voor de ziel te voorzien om door te gaan met evolueren.

25. Besef van een “missie” - een term die de voornaamste doelstelling van een ziel aanwijst – verschijnt niet plotseling als een Aha! moment, het komt met betekenisvolle vaardigheden die een zin van vervulling geven. En nooit is een leven verspild! Wat jullie zien als “fouten” omdat ze leiden tot situaties waar erg moeilijk mee om te gaan is, zijn geen verspilling als je ervan leert. En verder, ze kunnen deel zijn van je contract – niet alle levens kunnen makkelijk zijn, er zou dan ook geen ontwikkeling zijn voor de ziel. Ontwikkeling heeft evenwicht nodig, en het verkrijgen van evenwicht heeft omgang met stressvolle situaties nodig maar ook het genieten van ideale omstandigheden. Incarneren biedt myriaden mogelijkheden en waarschijnlijkheden, maar geen zekerheden die het maken van jullie vele keuzes uitsluiten en dat laat ieder leven een uniek leeravontuur worden.

26. God legde dit bondig uit in Zijn antwoord aan mijn moeder toen zij vroeg waarom mensen niet alles kunnen weten wat hun zielen weten:

Als alles absoluut gekend zou worden, als niets onafhankelijk denken of besluiten, of activiteit nodig heeft waarom zou er dan een noodzaak zijn voor veelvoudige ervaring? Wat zou er geleerd moeten worden? Waarom zou leven zelf noodzakelijk zijn? We konden dan snel vooruit gaan naar het Einde, wat het Begin is en alle levens uit alle tijden laten wonen op dat eerste punt van Bestaan.

27. Nu de observaties van de feestdagen voorbij zijn en jullie gedachten terug zijn gekeerd naar de routine taken, zijn daar ook weer de diverse misvattingen over het jaar 2012. Het denken dat grote hervormingen nodig zijn om Aarde’s Gouden Periode aan te kondigen kan niet bewerkstelligd worden in de twee korte jaren die er nog zijn, dit zijn een parallel soort gedachten dat het duister rechtop verder zal gaan tot aan het eind van 2012, en dan abrupt zal verdwijnen. Geloven dat drie dagen van duisternis of een ander dramatische gebeurtenis het begin van de Gouden Periode zal aankondigen. Geloven dat intense geografische veranderingen aan Aarde’s binnengaan in de vierde dichtheid zullen vooraf gaan. Denken dat er twee Aarde’s zullen opduiken uit het ascentieproces. Denken dat samen met de Aarde de Gouden Periode ingaan het toppunt van spirituele groei is. Denken dat jullie wereld na 2012 voortaan onveranderd zal blijven.

28. Omdat wat jullie geloven je werkelijkheid schept en dat dit collectieve denken jullie wereld schept, moet je de universele werkelijkheid kennen van wat er aan het gebeuren is en wat voor je ligt. Om geloofstelsels die uit misvattingen zijn geboren, te verdrijven, beginnen we met jullie te verzekeren dat alle essentiële hervormingen om jullie wereld uit de duisternis te bevrijden mee en mee en in fasen zullen gebeuren, en niet in één felle veeg aan het eind van het kalenderjaar 2012.

29. Niets diepgaands zal gebeuren vlak voor Aarde’s binnengaan in haar Gouden Periode; de laatste dagen van 2012 zullen gelijk zijn aan de eerste dagen van 2013.

30. Terwijl sommige zeekusten langzaam het binnenland in gaan en sommige laag liggende eilanden langzaam worden overstroomd, zullen er geen drastische veranderingen zijn van landmassa’s of van zeeën.

31. Aarde is een ziel die woont in een planetair lichaam en zij hoeft niet een tweede dergelijk lichaam.

32. Zielen zullen doorgaan te evolueren totdat zij opnieuw in de Kosmische Eenheid zijn van de Schepper, en aldus “de onsterfelijke ziel” en “het eeuwige leven van de ziel” zijn.

33. En niets in dit universum is statisch – onveranderlijkheid is tegengesteld aan de wetenschappelijke wetten die alle leven in dit universum regeren.

34. Laten we even wat meer spreken over wat in het vooruitzicht ligt. Het is zo dat er relatief maar weinig lineaire tijd overblijft voor Aarde’s totale vertrek uit de derde dichtheid – daarom zal de overgangsfase die jullie binnengaan onstuimig zijn, met veranderingen die behoorlijk groot en snel komen. Jullie zullen temidden van mensen zijn die vol angst zitten omdat alle systemen die hen bekend zijn chaotisch worden en ineenstorten. Jullie weten dat dit deel is van de wereldtransformatie en jullie zijn er om te helpen bij dit proces, door rustig met de komende omstandigheden om te gaan, jullie kunnen de ernstige zorgen van diegenen verlichten, die niet begrijpen dat die beroering leidt naar de “betere wereld” die zij willen.

35. En wat betreft de aanvang van de Gouden Periode, niet al zijn glories zitten op de drempel, zogezegd. Ja, alles dat uit een duistere bedoeling werd geboren zal gestopt zijn door de advent van die Periode – dus geen strijd meer of ander geweld, geen meer verarming of ziekten, niet meer vervuiling of mind control en geen corruptie meer. Alle noodzakelijke waarheden zullen zijn onthuld en er zullen hervormde regeringen zijn en hervormde economie-, wettelijke- en gerechtelijke-, energie-, onderwijs-, communicatie- en transportstelsels. Dit is maar een gedeeltelijke lijst van grote veranderingen die onderweg zijn en aan het einde van 2012, kan geen ervan gezien worden als volmaakt. Verfijningen zullen doorgaan in al die gebieden en andere ontwikkelingen ook, en terwijl jullie spiritueel en intellectueel groeien, zullen jullie alle vooruitstrevende stappen met vreugde begroeten. (Voor iedereen die vragen stelde over specifieke aspecten van het leven in de Gouden Periode, lees “Essay over 2012”, gedateerd 13 december 2007, in Matthews Boodschappen.)

36. Nu zeggen we Vaarwel in deze boodschap, maar zoals nooit zijn we bij jullie vandaan in de geest. We zijn bij jullie iedere stap op jullie reis naar de Gouden Periode, ook al zien we jullie al blij leven in die magnifieke wereld.

                             _________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny

[Berichtje van Suzy: Dank jullie wel voor al jullie Ecards, gemailde groeten en gedachterijke briefjes. Mijn tijd met de familie in Panama was hartverwarmend en versterkend.

Je kunt je aanmelden (in het Engels) voor de berichten op www.matthewbooks.com.

Boodschappen die naar sommige emailadressen waren gezonden bleven stuiteren omdat de hoeveelheid van de inbox capaciteit te vol was. Als je deze brieven krijgt maar de boodschappen niet regelmatig krijgt, kan een van deze situaties de reden zijn. Alle boodschappen staan op mijn site nadat ze zijn verzonden.

Amusing to Profound-My Conversations with Animals and the Matthew book series can be ordered in the Book Shop on my site; And Then God Said...Then I Said...Then He Said has to be ordered at www.awakenedhearts.com/books2.htm.]


[Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Ze zijn o.a. te bestellen op Bol.com.]


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.