Home > > Matthew Ward - 13 februari 2018

Matthew Ward - 13 februari 2018

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We staan achter de opmerkingen van een lezer die de gevoelens van velen weergeven: “Matthew en andere boodschappers zeggen dat het licht bezig is de wereld te veranderen. Ik zie geen bewijs wat dit bevestigt.” De aangehaalde situaties: naties geleid door domkoppen, onderlinge politieke strijd binnen regeringen, ongelijkheid tussen rijk en arm, wrede regimes, willekeurig terrorisme, angst voor cyberspace- en nucleaire oorlogen.  

Deze situaties maken nog steeds deel uit van jullie wereld omdat hun respectievelijke energieroutes nog niet ten einde gekomen zijn. Wat zouden we graag willen dat jullie het bewijs hiervan zouden kunnen zien zoals wij dat doen, het licht dat gestaag de kracht van de energiestromen van deze situaties en al het andere met negatief toebehoren doet verminderen. Lieve familie, we kennen jullie verlangen om onmiskenbaar de signalen te kunnen zien dat de kwalen van de derde dichtheid ten einde komen, en dit zullen jullie! Terwijl het licht blijft doorgaan alles in jullie wereld dat in duisternis is geworteld te verzwakken en stapsgewijs te verwijderen, zal jullie standvastigheid als lichtwerkers de Aarde en jullie zelf bijzonder goed van dienst zijn.

“Vraag Matthew alsjeblieft waarom raciale en religieuze vooringenomenheid sterker wordt. Met het intenser worden van het licht, zou dit dan niet af moeten nemen?” Het komt niet vaker voor dan voorheen, maar het is zo dat haar langdurende destructiviteit “aan het licht wordt gebracht” zodat de schade die het aan de beschaving heeft toegebracht kan worden geheeld. Vooringenomenheid is niet aangeboren – het is door de eeuwen heen diepgaand van de ene generatie op de andere overgebracht en de verdeeldheid die het heeft veroorzaakt is, bij het controleren van de massa, de grote bondgenoot van het duister geweest. Hoewel vooringenomenheid door een houding van superioriteit tot uiting werd gebracht richting mensen die er anders uitzien, een ander religieus geloof aanhangen, van een andere sociale, culturele of etnische komaf zijn, of een andere filosofie hanteren, gaat het in werkelijkheid om een gevoel van onzekerheid dat voortkomt uit angst voor deze verschillen. De houding is bezig te veranderen en terwijl de trillingen zich blijven verhogen en het spiritueel bewustzijn zich verder uitbreidt, zal eenieder gaan beseffen dat men levens heeft doorgemaakt waarin ze anderen als inferieur hebben beschouwd; ze zullen de Eenheid in Alles ontdekken en de bevolking zal door aspiraties, dromen en liefde voor familie, wat eenieder gemeenschappelijk heeft, worden verenigd.   

“Ik ben niet langer in staat om aan vredesbetogingen deel te nemen en ik bezit niet de financiën om geld aan de betreffende organisaties te doneren. Kan het bidden voor vrede een bijdrage leveren aan deze belangrijke doeleinden?” Dat kan het inderdaad! Jullie werd geleerd dat bidden het herhalen is van woorden in religieuze boeken of om God, in welke naam ook, om iets specifieks te vragen of om je dank uit te spreken voor iets wat je hebt ontvangen. Bidden is zoveel méér dan dat – het staat voor iedere gedachte en elk gevoel dat je hebt.

We hebben vaak gezegd dat gedachten en gevoelens energie zijn, die de universele wet van aantrekking in het collectieve bewustzijn verbindt met gelijksoortige energieën om dat bij je terug te brengen. Wanneer er voor vrede gebeden wordt, vindt de energie zijn weg om met meer van hetzelfde terug te keren en dat wordt toegevoegd aan de verzamelde overvloed die vrede op Aarde tot stand brengt. We hebben eveneens gezegd dat vrede op de wereld begint met innerlijke vrede – wanneer die hoge trilling zich verspreidt om zich met gelijksoortige energie te vermengen, dan is het rimpelingeneffect onmetelijk groot.      

We willen tevens vermelden dat het aantal groepen die over de hele wereld meditatiesessies houden, toeneemt. Wanneer gedachten en harten als collectief op vrede gefocust zijn – op vriendelijkheid jegens dieren, internationale harmonie, wederzijds respect, behoud van de natuur, welvaart voor iedereen, en wat je ook maar wenst voor de wereld – dan wordt de energie exponentieel versterkt en wordt de manifestatie van dergelijke idealen met de dag dichterbij gebracht. De waarde van gebed, actieve participatie en deelname op afstand in meditatiegroepen kan niet genoeg worden benadrukt.       

We werden eveneens gevraagd naar collectieve energie van een behoorlijk andere orde. “Zou de combinatie van mondiale zorgen omtrent de nucleaire dreiging van Noord Korea, andere vijandige landen met nucleaire wapens, de plannen van de regering van de VS om zijn wapenarsenaal uit te breiden, en geruchten van een nucleaire oorlog krachtiger kunnen zijn dan het vermogen van de ET’s om ontploffingen van gelanceerde kernraketten te voorkomen?” Nee. Het licht in Gaia’s verlangen dat de bewoners van de Aarde in harmonie met elkaar en met de Natuur kunnen samenleven en de wens van de mensen voor een veilige, vredige wereld is veel groter dan de gezamenlijke energie van gedachten en retoriek over nucleaire wapens of oorlog, en het is niet de intentie om een dergelijke oorlog in gang te zetten. Omdat de Schepper echter heeft uitgevaardigd dat er geen nucleaire explosies in de ruimte zullen plaatsvinden, hebben bemanningen in jullie luchten het technologische vermogen om tegelijkertijd het disfunctioneren van atoomkoppen te veroorzaken die zouden kunnen worden gelanceerd en dat geldt voor alle kernwapens die overal op de planeet zijn opgeslagen.   

“Zijn er Illuminati-mollen (dubbelspionnen) in alle inlichtingendiensten?Waarom zou iemand een dergelijke gevaarlijke baan aannemen?” De Illuminati hebben agenten in de inlichtingendiensten van alle landen om te voorkomen dat juiste informatie de mensen die hoger in rang staan bereikt, of als dit wel gebeurt onjuiste informatie naar nietsvermoedende bronnen te sturen. Sommige van deze agenten zijn mollen, maar anderen die hiervoor in dienst zijn, zijn geen Illuminati. Om het nu even te hebben over alle dubbelspionnen; sommigen doen dit omdat ze worden omgekocht of gechanteerd of wanneer de veiligheid van hun familie wordt bedreigd – dit zijn tactieken van de Illuminati om mensen te rekruteren; sommigen zijn dermate misnoegd over de politiek van hun regering dat ze hun diensten aan een andere regering aanbieden; en de meesten handelen uit patriottisme en liefde voor hun land. De dag nadert waarop spioneren – en het bespieden van privé-levens – alleen nog maar een hoofdstuk in jullie geschiedenisboeken zal zijn.    

“Vraag Matthew alsjeblieft: “Waarom, als God ons vrije wil heeft gegeven, heeft hij de Anunnaki en de Cabalisten toegestaan om onze keuzes op basis van vrije wil zo dramatisch te reduceren zodat we in beperkte mate vrijheid bezitten en voor hen economische slaven zijn?” Sommige mensen gebruiken hun vrije wil om te beperken wat anderen zouden kunnen doen; echter nooit kan iemand zich ooit mengen in wat jullie denken of voelen of kan jullie keuze van je reactie op welke situatie dan ook worden ingeperkt.

Dat gezegd hebbende, heeft de Schepper iedere ziel in de kosmos het geschenk van vrije wil gegeven alsmede het daarbij behorende vermogen om te manifesteren en God en de heersers van de andere universa zijn aan deze kosmische wet gebonden en dienen de keuzes op basis van vrije wil van alle zielen in hun respectievelijke universa te eren. Sinds eeuwenoude tijden hebben zielen in dit universum hun talent gebruikt om de vrijheid en het economisch welzijn van talloze anderen in te perken. Toen mijn moeder God vroeg waarom we dit hebben toegestaan, is dit wat hij haar vertelde:

Boven alles staat de Scheppers’ wet van de vrije wil en wanneer iemand dit gebruikt om een ander te beschadigen, dan kan Ik mij daar niet mee bemoeien. Daarom ervaar Ik niet precies alleen de pijnlijke ervaring van de eerste, maar tevens precies het pijnlijke gevoel van de tweede. Ik kan niet ontsnappen aan welk lijden van de mens of welke andere levensvorm dan ook waar in het universum dan ook, net zoals Ik op dezelfde manier vreugde van eenieder niet niet kan ervaren. Dus het is niet een kwestie van dat ik deze beoefening van vrije wil “toesta”, begrijp je…?

Jullie regeringen zouden zichzelf werkelijk moeten schamen, omdat ze ver achterlopen op de geleidelijke invoering van universele waarheden en ze beletten de andere levensvormen om zich open te stellen voor het spiritueel volledig tot bloei komen tijdens deze belichaming. Kort gezegd werden jullie in je keuzes op basis van leren tekortgedaan omdat jullie regeringen vele waarheden hebben achtergehouden. En dat hebben ook jullie kerkleiders gedaan. De Aarde als haar gehele zelf is bedroefd door de individuele traagheid van haar bewoners. In het bijzonder met betrekking tot hoe men met elkaar en met de dieren omgaat, over de gehele tijdslinie is er sprake geweest van een ernstig gebrek aan spirituele verlichting, dat werd verkozen door de zielen die haar nu belichamen.    

Dus zelfs JIJ zegt dat letterlijk miljoenen zielen het slachtoffer zijn van beslissingen op basis van vrije wil van een paar machtige mensen!

O nee, dat is niet wat ik zeg! En dat is niet wat ik bedoelde, maar mijn complete verhaal werd afgebroken toen je begon je gevoel neer te typen. Het gaat hier om zielen, niet lichamen, Suzy. Ja, veel van wat er voorbij komt is niet wat oorspronkelijk werd afgesproken, maar op zielsniveau worden aanpassingen gedaan. Degenen die anderen werkelijk “slachtofferen”, zoals jullie zeggen – maar die “niet leven overeenkomstig hun oorspronkelijke afspraken” zoals ik het zou zeggen – slachtofferen ENKEL EN ALLEEN hun eigen zielsontwikkeling! Degenen die jullie als hun “slachtoffer” beschouwen, degenen die niet verder gaan met hun oorspronkelijk gekozen lessen vanwege de vrije wil van de paar “daders” maken, nadat ze hun belichaamde leven daar achter zich laten, een sprong in hun zielsgroei, of dat nu op de planeet is of erbuiten. Maar uiteraard zijn ze zich hiervan niet bewust! [deze samenvatting uit een hoofdstuk in Illuminations for a New Era werd in 1998 doorgegeven ]

Dank je Moeder. Nu dan, God doet wat Hem is toegestaan – Hij respecteert Gaia’s keuzes op basis van vrije wil, dat alle zielen op haar planetaire lichaam in vrijheid mogen leven en gelijkwaardig delen in de overvloed van de Aarde. Om hen te helpen dit te bereiken, heeft Hij krachtige spiritueel ontwikkelde beschavingen toegestaan enorm veel licht naar de Aarde te stralen en heeft hij vrijwilligers uit deze beschavingen zich op de planeet laten belichamen om op die manier de mens te helpen ontwaken. Sedert Gaia haar keuze in de lineaire tijd meer dan acht decennia geleden tot uiting heeft gebracht, is het licht op de planeet gestaag in kracht toegenomen en de mensen die zijn ontwaakt maken gebruik van hun vrije wil om te creëren wat men wil – een vreedzame wereld van vrijheid, gerechtigheid en welvaart voor iedereen. Het mag soms dan lijken alsof het in slakkengang nadert, maar de spirituele- en bewustzijnsontwikkeling van de beschaving van de Aarde voltrekt zich in dit universum met een nimmer geëvenaarde snelheid.    

“Er wordt vaak gesteld dat ‘het duister’ in de hogere dimensies, de 4e dichtheid en hoger niet kan bestaan? Als dat het geval is, hoe moeten we dan de galactische oorlogen plaatsen waarvan gesproken wordt? En het bestaan van een ‘gevallen’ engel Lucifer?” In het geval van dergelijke oorlogen heeft dichtheid betrekking op de locatie, niet de staat van de spirituele ontwikkeling – personen en beschavingen kunnen wat betreft intelligentie en technologische ontwikkeling hoog ontwikkeld zijn, maar kunnen tegelijkertijd niet meer licht bevatten dan de vonk die hun levenskracht is. Op sommige energieniveaus in het tijdloze continuüm worden deze oorlogen nog steeds uitgevochten; op andere niveaus wordt het vechten minder; en in nog weer andere leven voormalige oorlogshitsers in vrede, sommigen voor korte tijd, anderen in jullie idee van tijd eonen lang.

Tijdloosheid heeft bijgedragen tot ogenschijnlijk tegenstrijdige theorieën omtrent Lucifer. Aartsengel Lucifer, die in de eerste uitdrukking van de Scheppers’ Zelf  tevoorschijn kwam, blijft de pure liefde-licht energie van in den Beginne. Tegelijker“tijd” ontwikkelen hij en andere engelenwezens het idee energie van de Schepper te gebruiken om materiaal te ontwikkelen om zo vormen van leven te maken; en in een andere astrale laag beginnen ze met deze materialen te experimenteren – dit betekent de introductie van dichtheid. Tegelijkertijd maken ze in andere lagen intelligente, emotionele half-dierlijke half-menselijke wezens en woeste of vriendelijke draken op het land en in het water; en door dit te doen creëren ze en “vallen” ze in dichtere energie, steeds verder verwijderd van hun Begin in het licht. Door zich te blijven plezieren in het maken van deze levenslang miserabele schepselen, waarvan sommigen zich in jullie mythische leer bevinden, creëren Lucifer en zijn volgers steeds dichtere energie en dalen ze er steeds verder in af, energie waaraan soms wordt gerefereerd als “Luciferiaanse energie”. En op hetzelfde moment dat al het bovenstaande in een groot aantal lagen van verschillende energietrillingen gebeurt, beseffen Lucifer en sommige engelen die met hem mee “gevallen” zijn dat ze verkeerd bezig zijn, waarbij ze zich in verschillende stadia van terugkeer naar het licht bevinden.

Geliefde broeders en zusters, niets in dit universum bestaat op één manier of gebeurt op één moment – alles IS, NU. En alles, overal, beïnvloedt al het andere overal – dat is hoever iedere gedachte, ieder gevoel en iedere daad reikt! Toch is de werking van dit universum eenvoudig. Het is enkel in de lagere lagen van bewustzijn dat mensen complexiteit en verwarring creëren en het geschenk van vrije wil misbruiken. Met ontwikkeling komt het ervaren van het leven zoals de Schepper dat heeft bedoeld toen hij alle zielen geboren liet worden -- goddelijk! – simpelweg door te ZIJN wie je bent: Een unieke, ongeschonden, eeuwige ziel die gemaakt is van liefde-licht-energie, onafhankelijk maar toch niet te scheiden van alle andere zielen in de kosmos.


______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!