Home > > Matthew Ward — March 12, 2011

Matthew Ward — March 12, 2011

Aardbeving, tsunami in Japan; collectieve bewustzijnsverschuivingen; problemen/uitdagingen die voor ons liggen; zielen die overgaan, persoonlijke zorg; ascentie tempo versneld; intrinsieke waardes versus triviale belangen; verzonnen beeld van de Verenigde Staten; mentale, emotionele ziektes; een betere wereld voor kinderen

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De aardbeving langs de kust van Japan die strategisch zo lag om een tsunami te veroorzaken, kwam niet door toedoen van Moeder Aarde. Het enige waar ze bij betrokken was waren de onvermijdelijke bewegingen van land en water nadat de Illuminati de beving triggerden/aanzetten. Onze ruimte familie was in staat om het doel van hen: om steden met de grond gelijk te maken, eilanden te overstromen en de meeste inwoners te doden, te verijdelen, maar, de volle kracht van de oceaan beteugelen, dat ligt buiten het vermogen van hun technologie. Moeder Aarde veroorzaakt ook niet de verdachte hoeveelheid naschokken en het zou duidelijk moeten zijn voor jullie seismologen en geologen dat er iets verschrikkelijk scheef zit.

2. De topleden van de Illuminati weten dat hun economische wereldrijk aan scherven ligt en voor de laatste flarden van hun eens ondoordringbare wereldnetwerk compleet verdwenen is, proberen ze een massa negativiteit te genereren door chaos, verwoesting en een hoog dodenaantal te creëren hoe en waar ze dat ook maar kunnen. Want alle verwoesting op het pad van de oceaan en de beschadigde nucleaire krachtcentrales, vergeleken met de bedoeling van de Illuminati om Japan volslagen te vernietigen, dit was maar oppervlakkig gewin voor ze. Er was een minimale schade in Tokio, de aardbeving, naschokken en tsunami lieten een grote hoeveelheid negativiteit vrij; technologie van buiten de planeet vermindert de effecten van straling van de krachtcentrale; en andere beschavingen zenden intens licht dat bij de uitstorting van gebeden komt voor het Japanse volk, wier veerkracht en vindingrijkheid en met behulp van andere landen die natie zal herstellen.

3. Door het licht dat verdergaat zich te intensiveren, kunnen de gewetenloze handelingen van de Illuminati niet langer de Aarde kwellen. Net zoals jullie en wij het onmiskenbare bewijs zien van massale verschuivingen in het collectieve bewustzijn, zo zien zij die ook en ze weten dat dit alle duisternis op de planeet zal doen eindigen. Het licht in het verbrede bewustzijn heeft er voor gezorgd dat lang onderdrukte volkeren hun stemmen verheffen voor vrijheid en die schreeuw zal steeds maar weer echoën totdat alle volkeren over de hele wereld vrij zijn.

4. Uiteindelijk zullen moeilijk verkregen overwinningen behaald worden in Libië, in andere landen van het Midden Oosten en in landen in Zuid Oost Azië en Afrika. In landen waar politieke groeperingen met tegengestelde ideologieën zonder geweld tegenover elkaar staan, zullen extremistische posities vrij baan geven aan verenigde regeringen die de noden van de massa’s eerder dienen dan de hebzucht van de elite. Maar het zou dwaas zijn om een snelle capitulatie te verwachten van tirannieke heersers of totaal gladjes verlopende overgangen als de vestiging van nieuwe nationale leiders tussen de diverse niveaus van onrust en op andere tempo’s zitten.

5. Verdriet en ontberingen zullen families overkomen wier dierbare familieleden met hun leven betalen voor hervormde macht of die in de vuurlinie kwamen te zitten. We wensen oprecht dat iedereen zou weten dat elke mens die dit leven verlaat door een zielencontract dat nog oorspronkelijk is of werd veranderd, in Aarde’s spiritwereld vooruitkomt. Voeg je bij lichtende wezens in het hele universum om gebeden uit te zenden voor het hoogste goed van allen.

6. Ik denk dat dit de juiste plek is om een vraag van een lezer te beantwoorden. Laat de ziel het lichaam zonder angst los? Er zit geen spatje angst bij de ziel in verband met het verlaten van het stoffelijk lichaam door het etherisch lichaam, maar de psyche dat is een geheel andere zaak. Terwijl de ziel bevrijd wordt, zogezegd, komt de psyche van die mens – maar ook wat hij gelooft, zijn karakteristieken en herinneringen – in het Nirvana aan precies zo als die zijn op het moment waarop het lichaam sterft. Als iemand een angstig leven heeft ervaren of dat het sterf proces in angstige omstandigheden was, dan is die angst in de psyche ingeworteld. Deze mensen komen bij speciale portalen aan waar speciaal getrainde overgangsteams de kracht van een etherisch lichaam versterken en die mens naar een rustige plek meenemen waar voortdurende aandacht is en een op die persoon afgestemde behandeling wordt gegeven.

7. Moeder, kopieer hier even het gedeelte uit het boek waarin ik dit buitengewone genezingsproces beschreef en waarbij ik het voorbeeld gebruikte van een soldaat die in het gevecht stierf. Diezelfde liefhebbende zorg wordt aan iedere mens gegeven die in angst voor de aardbeving of de tsunami stierf – daarbij wetend dat dit een mate van troost kan bieden aan iedereen die van hen houdt en die om hun verlies rouwt.

[Uittreksel uit het hoofdstuk “Zielen in de Overgang” in het boek: ‘Matthew, Vertel me over de Hemel. ]

Ik zal je een actueel voorbeeld geven over hoe we met een getraumatiseerde aankomst omgaan. Je ziet een gewonde soldaat in gevechtsuniform zitten op een krib, in het ‘heetst van de strijd’ met boosheid, angst en strijdlust, en iemand die zachtjes probeert om hem te kalmeren. En net als het plaatje dat ik stuur, lijkt het lichaam van de soldaat vastigheid te hebben, zoals vlees op Aarde en de krib schijnt ook solide te zijn. Dat is een illusie die we manifesteren omdat het nodig is in deze fase van zijn acclimatisering in dit rijk.

Soldaten in de strijd moeten de werkelijkheid van de dood in evenwicht brengen met de zin van hun eigen onoverwinnelijkheid, zo kunnen ze zich dus focussen op overleven. Deze moeilijke psychische ‘kunstgreep’ plus de schok van het gevecht en de verschrikking om omgeven te zijn door dode kameraden en het geschreeuw van de gewonden, heeft deze man in een buitengewoon opgewonden staat gebracht. Het is nodig om hem zich te laten realiseren dat er een verandering is van zijn laatste Aardse omgeving, wat wij doen door het strijdveld rustiger te maken waarin hij had geleefd en was gestorven. Beetje bij beetje zijn z’n laatste herinneringen verwijderd door dat geleidelijke weghalen van de scène om hem heen totdat hij in staat is om te aanvaarden dat hij zijn Aardse lichaam heeft verlaten en in zijn nieuwe leven is binnengegaan. De overgang moet langzaam en realistisch gebeuren anders wordt zijn psyche ontzet naar een staat en daar wordt zijn healing een enorm herstel. Niet dat de hulp die al nodig is en gegeven wordt niet van grote betekenis is, maar ik spreek hier relatief over.

Matthew, het lijkt nu dat realisme voor die soldaat kilometers gevechten om hem heen zou betekenen. Kan hij dan zijn dode kameraden zien als die bij hem in de buurt het zelfde soort behandeling krijgen? Want omdat je zei dat iedere ziel apart aankomt, denk ik dat hij alleen is met zijn medische begeleider in een atmosfeer van strijd.

Nee, moeder, hij is daar niet de enige soldaat. Ik stuurde je een gesloten beeldje zodat je duidelijk de vastheid van zijn lichaam en de krib kunt zien. Ja, hij kan sommige van zijn “dode” vrienden dichtbij, zien en dat is tegelijkertijd nuttig maar ook een belemmering vanwege een mogelijke verwarring, omdat andere mannen die hij nog juist (levend) gezien heeft daar niet zijn. Het bijeenbrengen van mensen in deze fase is niet in strijd met de behandeling van ons bij iedere individuele aankomst in overeenstemming met specifieke heling behoeften. Om verdere psychische schade te voorkomen is het essentieel dat hun stervende omgeving accuraat wordt geschilderd en dat de aanwezigheid van hun kameraden deel van dit realisme is.

Deze groep mannen die bijna tegelijkertijd in een aantal van ongeveer tien gedood werden en met diverse houdingen betreffende dood en Hemel. Ze kwamen op stations aan waar het niveau van hun ziele energie toegestaan wordt en waar hun psychische aanpassing het best gediend kan worden, de oorspronkelijke fase die je net zag. Ieder in de groep heeft zijn eigen afstemming die ze vanaf dit punt verder volgen. Sommige van die mannen kunnen behoorlijk ontwikkeld zijn in hun zielenontwikkeling en die zullen heel snel ontwaken om binnen te gaan in het spirituele rijk. We hebben pas aangekomen soldaten gezien met zo’n gevorderde ontwikkeling dat ze onmiddellijk wisten waar ze waren en snel de anderen dichtbij hen hielpen hun overgang te accepteren. Anderen in deze groep kunnen nog zeer ernstige terugblikken krijgen.

Wat betreft het plaatje dat je zag, ja, het was maar een klein stukje van een opnieuw gespeeld strijdtoneel, minus de oorverdovende geluiden en het gehol van Aarde’s werkelijkheid. Maar, “kilometers strijd”is geen accuraat beeld om je te zenden omdat we dat ook niet zien. Wat wij zien zijn meer flitsscènes uit een film, waar kijkers een glimp krijgen van iemands karakter en zijn situatie, dan weer een karakter van iemand anders en die van hem en zo verder. Ook al wordt er maar weinig tijd besteed aan iedere karakterschets, de kijkers zijn verondersteld te begrijpen dat alle ontwikkelingen tegelijkertijd gebeuren.

We zien vlugge kijkjes van individuele zielen in diverse fasen van bevattingsvermogen en behoeftes van hulp voor de overgang. We worden naar een plek gevoerd waar we moeten zijn door de energieverbinding die gemaakt is. Ik weet dat jij je afvraagt hoe die onderscheiding bereikt kan worden in die chaos, en ik weet niet hoe ik je dat moet uitleggen, moeder, maar ik verzeker je dat dit volmaakt werkt.

Zoals ik eerder zei, onze eerste healing mechanismes zijn vibraties, en daarom is muziek zo wezenlijk. Hier hebben gezonde mensen een trillingsgraad tussen twee bepaalde punten, en dat laat wat variatie toe die correspondeert met toenemende of wegvallend enthousiasme, opwinding, of welke emotie ook die een verandering in die graad brengen. Daar we geen angstige of boos makende omstandigheden hebben om mee om te gaan, komt het oprijzen van de normale graad alleen maar door positieve redenen. Aankomsten hebben een zeer onderscheidende serie graden, en die worden getriggerd worden door wat ze denken/geloven vanuit het leven op Aarde en door omstandigheden van het stoffelijke leven en hun dood.

______________________________

8. Dank je, moeder. Ik wil hier wat aan toevoegen dat niet in dat uittreksel zit, maar dit is wel eerder genoemd in dat hoofdstuk. Ieder mens die de overgang maakt wordt begroet met hun naam en krijgt elke persoonlijke zorg die nodig is. Als ze zich snel bewust zijn dat ze teruggekeerd zijn naar dit rijk, worden ze begroet door familie, vrienden en dieren waarmee ze in liefde verbonden zijn en worden ze geholpen om een bevredigende woning te vinden om erin te trekken.

9. Zoals ik aan mijn moeder uitlegde, gebruikte ik het onpersoonlijke woord “aankomst” alleen om het verschil aan te geven tussen zielen die weggingen uit Aardse levens en de vele anderen die uit spiritueel ontwikkelde beschavingen komen. Omdat het Nirvana goed bekend staat om de persoonlijke zorg en healing van beschadigde psyches, komen sommige mensen daar om te rusten en om zich te verjongen na een serie van traumatische levens. Weer anderen komen om ontwikkelde cursussen te geven in wetenschap maar de meeste mensen zijn hier gewoon op bezoek. De hogere niveaus van deze wereld staan wijd bekend om hun uitgelezen schoonheid en diversiteit, en is het een populaire vakantieplek voor mensen wier energie vergelijkbaar is met die hoge trillingen.

10. Alhoewel ik al in meer dan twaalf jaren geen bewoner van het Nirvana ben geweest, kun je zeggen dat het toch mijn thuis is. Ik keer er kortstondig naar terug tussen mijn oproepen tot dienst door, om andere beschavingen in dit deel van het universum te helpen hun spirit havens in te schatten en op te waarderen naar wat het equivalent is voor die mensen hun Aardse Nirvana.

11. Nu dan, enige tijd geleden hebben wij en andere boodschappers van het licht jullie gewaarschuwd voor de roerige tijden die eraan komen. Nu zeggen we, ze zijn hier. Tot voor kort was de reis van de Aarde uit de diepe derde dichtheid niet geheel duidelijk voor de niet geïnformeerde mensen, en nu die reis dichterbij de poort is van de vierde dichtheid, zitten jullie op een snel spoor naar wereldtransformatie. De planeet versnelt zijn reis naar energieniveaus waar de uitwisseling van hemelse lichamen zal helpen bij de snelle uitroeiing van negativiteit en zal alles dat gebaseerd is op duistere bedoeling worden blootgelegd. Tot aan het eind van dit kalenderjaar tot een eind in het volgende, zal Aarde’s energieveld van mogelijkheden vol zitten met strijdlustige activiteiten totdat de stuwkracht van het licht de laatste flarden duisternis overwint.

12. Door al die commotie is het niet mogelijk om de exacte timing vast te stellen van gebeurtenissen die moeten en zullen gaan gebeuren voordat de Gouden Periode begint te gloren aan het einde van 2012. Speciaal de lichtwerker gemeenschap, waar de aanwezigheid van onze universele broeders en zusters bekend is, is verlangend te horen wanneer zij die tussen jullie in zijn zich gaan introduceren en wanneer zij die boven jullie zijn, zullen landen. We weten niet wanneer dat zal zijn want zijzelf zeggen dat niet en zij zijn net zo verlangend als jullie naar die dag die zal komen. Twijfel niet aan hun waakzaamheid en aan hun gezonde oordeel voor de juiste timing en tot dan, wees er van verzekerd dat ze jullie op dezelfde onontbeerlijke manieren van dienst zullen zijn zoals ze dat al tientallen jaren hebben gedaan.

13. Blijf in deze laatste fasen van Aarde’s reis naar de vierde dichtheid, standvastig in het licht. Jullie zijn ingeboren voorbereid om met veranderingen om te gaan die moeilijk zullen zijn voor degenen wier gesloten geest hen vast heeft gezet in de beperkte mentaliteit van de derde dichtheid en door hun gebrek aan spirituele helderheid. Verlicht degenen die zoeken naar antwoorden en die ontvankelijk zijn, maar wees er bedacht op dat het ieder mens zijn keuze is om “het licht te zien” en om er positief of niet op te antwoorden.

14. Zoals we gezegd hebben in vorige boodschappen zullen velen er voor kiezen om dit leven liever te verlaten dan het licht te accepteren wat stoffelijk overleven in staat zal stellen en vele anderen zullen weggaan overeenkomstig de keuzes van het zielencontract. Noch zij, noch jullie zullen bewust weten welke omstandigheid daar toe leidt. Je herinneren dat elke ziel een onafscheidelijk deel van de Eenheid is, in plaats van droef te zijn omdat velen zullen vertrekken, en gebeden voor hun hoogste goed, die zijn de meest gunstige voor alle zielen.

15. Met alles in het universum in een versnellingsvorm is het tijd om het koren van het kaf te scheiden, zogezegd. Herken wat waardevol is in je gedachten en in je aandacht en wat onbeduidend is en wat je niet dient. Omhels de intrinsieke waarden van het leven en ontdoe je van wat je spiritueel niet meer dient, zoals pornografisch “entertainment”, het dieren doden om de sport of geloof hechten aan geruchten of ernstige gebeurtenissen. Gebruik je tijd, energie en andere vindingrijkheid verstandig. Als je stoffelijk of financieel kan helpen waar het erg nodig is, doe dat dan; als het niet mogelijk is, ondersteun inspanningen van mensen en organisaties met positieve gedachten in de richting van hervorming van regeringen van landen en voor behoud van het milieu.

16. De cultuur om meer, groter, nieuwer te verkrijgen is zeker niet beperkt tot de mensen in de Verenigde Staten, maar die zijn in gestompt door advertenties en de gevolgtrekking daarvan is dat het hun verantwoordelijkheid is te kopen om de economie aan de gang te houden. Dat kan niet meer langer zo werken voor hen of voor iemand anders. Het collectieve bewustzijn gaat uit de illusie wegtrekken dat geldrijkdom, bezittingen en sociale status afmetingen van succes zijn.

17. Net zo als de Verworvenheden Cultuur niet beperkt is tot de Verenigde Staten, zijn ook de activiteiten van de Illuminati daar niet toe beperkt, zoals pas is bewezen in Japan. Maar de VS is wel hun basis van internationale operaties geweest, en dat houdt in het scheppen van de perceptie dat de Verenigde Staten een soort van Utopia is – het sterkste en rijkste land van allen, het model van ware democratie in overeenstemming met de wensen van stemmers en met altruïstische motieven bij de tussenkomst in zaken van andere landen. Dit zegt niet dat de burgerij medeplichtig is of dat de regering geen goed voor hen of voor iemand anders in de wereld doet; het is dat de illusie van een utopisch leven, geregeerd voor en door het volk, en dat zuiver altruïsme snel afneemt, maar ook dat dit eigenlijk moet.

18. Enkele maanden geleden sprak Hatonn met grote passie over de krachtige oppositie waar president Obama mee te maken heeft en de noodzaak voor jullie ondersteunende gedachten en gebeden voor hem en zijn familie. En nog steeds wordt mijn moeder bestookt met emails met de vraag waarom de president de ene na de andere actie onderneemt in situaties waarvoor hij werd gekozen die te verhelpen, handhaaft of verergert. De vragers die misschien meer autoriteit toeschrijven aan de regering dan de grondwet doet, herkennen niet dat deze regering lang het bastion is geweest van de Iluminati met hun bedoeling om dwaalbegrippen te creëren over het land. Hun greep op veel leden van het Congres is nog steeds sterk en alleen nadat die controle eindigt zal Obama in staat zijn om zijn regering naar nationale hervormingen en naar de vredige wereld te voeren wat hem is toegewezen te bereiken.

19. Ondertussen vechten in dat land burgers en gekozen autoriteiten in sommige staten veranderingen aan die enig emplooi voordeel verwateren of uitschakelen. Deze heftige oppositie tekent de dualiteit die filosofische instellingen/houdingen polariseert en die worden in de politieke arena uitgespeeld. Dit is niet beperkt tot de Verenigde Staten natuurlijk – de dualiteit beïnvloedt alle landen waar een gelijkenis is met burgerlijke regering en groeiende ontevredenheid tussen de mensen die geregeerd worden. Dus, staan wereldwijd veel intense veranderingen en uitdagingen voor de deur.

20. Wij kennen jullie geest en hart, en daarom weten we dat een probleem voor veel verlichte mensen onderscheiding tot ontwikkeling brengt over alle informatie, en zullen ze van binnen om antwoorden vragen in plaats van af te hangen van bronnen aan de buitenkant, en herkennen ze boodschappen die door de ziel aan het bewustzijn worden gegeven. Er is altijd de keuze om die boodschappen te negeren, maar wees je er van bewust dat wat als intuïtie, instinct, geweten en zo naar voren komt, de methode van de ziel is om iemand op het spoor te houden met de voorzieningen erbij die gekozen werden in de overeenkomst van voor hun geboorte.

21. Onderscheiding is meer dan een mentale oefening om de waarde van informatie vast te stellen of een gebrek eraan. Geschreven woorden bevatten energie en jullie gevoelens kunnen er beter achter komen dan analyses dat kunnen, wat waar is en wat onecht is. Als energie gemakkelijk door je heen stroomt, is de informatie verbonden met het weten van je ziel; als je weerstand voelt is het tegengestelde waar. Maar ook is het niet nodig dat boodschappen van lichtbronnen identiek zijn in terminologie of in details – het belang ligt in de gelijkaardigheid van hun essentie.

22. Omdat er geen tijd meer is om te verspillen met betrekking tot ontwikkeling en aandacht zullen jullie het weten verwelkomen dat de Aarde in de hogere vibraties is aangekomen bij haar ascentie koers, onderscheiding is makkelijker te beheersen en intuïtie is sterker. We zeggen ook dat als je monatomisch goud kunt verkrijgen je dit zal helpen om je helderheid te vergroten.

23. Nog een andere aanwijzing van verhoogd bewustzijn is onderscheiding te maken tussen nieuwsgierigheid naar wereldse zaken en het zoeken van informatie die belangrijk is voor spirituele groei. En verder, is het in orde als dit laatste geen antwoorden produceert op al je vragen. Als specifieke informatie essentieel is voor je vooruitgang op dat moment, dan zal die komen, als dat niet zo is, zul je de antwoorden vinden als je die nodig hebt.

24. Enkelen van jullie vragen hoe je de stoffelijke symptomen moet herkennen van cellulaire veranderingen en anderen willen weten hoe je ze kunt verlichten/verzachten. In verscheidene vorige boodschappen heb ik hier over gesproken, ik vroeg mijn moeder om er een paar in een lijst te zetten zodat lezers die dat terug willen lezen die informatie makkelijk kunnen vinden [1 maart 2004, 23 maart 2008, 10 maart 2009, 13 augustus 2010].

25. Voor mentale en emotionele ziekte kan de oorzaak inderdaad een karmische keuze zijn, maar dat is niet noodzakelijk waar voor de ernst ervan – vergiften die ieder aspect van jullie wereld vervuilen verslechteren alle condities in gebieden van kwetsbaarheid van het lichaam. En ja, dit soort ziekten, zoals alle andere ziekten of kwalen, zullen langzamerhand genezen als de Aarde hogere en dan nòg hogere vibraties bereikt in de vierde dichtheid, maar, reizen met haar hangt af van de lange levenstijd clausule in iemands eigen ziel contract en hoe dicht hun vrije wilsbesluiten bij het contract zijn gebleven.

26. De vragen over “tweeling zielen” laten de verwarring zien tussen “zielmaatjes” en “tweeling vlammen”. Moeder zet de datum hierbij van de boodschappen waarin dat verschil is uitgelegd. [4 maart 2007] Dank je.

27. Is het waar dat alle prestaties eerst van buiten de Aarde komen en de genieën en wonderkinderen die we lof toe zwaaien voor hun wonderen omdat ze intuïtie hebben of het vermogen om te communiceren met zielen, zij als eerste deze ontwikkelde ideeën voort brachten.

Dat lijkt erop maar is niet precies de manier waarop dit gebeurt. Alhoewel alles dat op Aarde bekend is, al in de universele mind zit, komen de prestaties van genieën en wonderkinderen niet automatisch door het tappen uit die informatie. Ten eerste kiezen deze zielen als ze nog in het Nirvana zijn hun volgende leven uit, en dan selecteren ze ouders voor hun genetische erfenis en om nog andere redenen zoals de locatie waarin hun brein en hun talenten kunnen worden ontwikkeld, voldoende financiële middelen voor hun opleiding en ondersteuning bij hun bezigheden. Als ze eenmaal zijn geïncarneerd, meestal jullie wetenschappers bijvoorbeeld, krijgen ze ideeën maar ook kennis om die te ontwikkelen via een filtering proces door wetenschappers in ontwikkelde beschavingen.
Maar muziek komt vanuit de ziel en die krachtige innerlijke scheppingskracht motiveert die uniek getalenteerde mensen om alle obstakels te overstijgen zodat ze hun kunst kunnen uitdrukken.

28. Als mensen geen zieke wilde dieren of kuddes zou uitdunnen, zou Moeder Natuur dan ziekte en overbevolking aankunnen? Als mensen zich niet zouden bemoeien met Moeder Natuur in welk opzicht dan ook, zou alles in jullie wereld in evenwicht en in harmonie zijn zoals dit eens was – en zo zal het weer worden!

29. Zeg me alsjeblieft hoe ik de wereld tot een betere plek kan maken voor mijn kleinkinderen die ik help opvoeden. Je wens tot helpen wordt door licht gegenereerd en jullie kunnen veel doen door Aarde in Gouden Licht te Visualiseren dat net zo schitterend is als de zon, dan “zien” je kleinkinderen dit in omlijstingen die geschikt zijn voor hun leeftijd en interesses. Dat kan een klaslokaal zijn waar ze hun verlangen tot leren laten zien of op de sportvelden waar ze blij zijn in het spel met hun soortgenootjes. Of misschien door een wei rennen die in bloei staat met wilde bloemen of in schoon water zwemmen en gelukkig zijn waar ze ook zijn.

30. Praat met hen over wat je spiritueel weet of gelooft op het niveau van hun leeftijd. Bijvoorbeeld, breng ze medeleven en eerlijkheid bij, genereusheid, vriendelijkheid en respect voor dieren en voor de Aarde zelf. Geef ze moed om onafhankelijk te denken, om wijze besluiten te nemen, om naar een situatie vanuit iemand anders perspectief te kijken, om in een goede stemming te zijn en gevoelig te zijn voor de behoeften van anderen. Maar boven alles, laten ze zich veilig voelen in je liefde.

31. Die suggesties kunnen misschien simplistisch lijken, niet meer dan elke verzorgende ouder voor een kind zou doen en je kunt dit allemaal doen en meer. Als je dat doet, help je in buitengewone mate de wereld een betere plek te maken voor iedereen!

Opnieuw zeggen we tot ziens, maar alleen in de boodschapvorm, omdat we eeuwig in Liefde mét jullie zijn.

                             _________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: WinnyShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.