Home > > Matthew Ward — May 8, 2011

Matthew Ward — May 8, 2011

DNA manipulatie; Osama bin Laden bedrog; Moederdag

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Zo lang geleden al, wat niet te berekenen valt in de lineaire tijd, was de cellensamenstelling van de mensheid kristallijn en zo veel als 24 strengen DNA. In al die eeuwen manipuleerden de duisteren die genetische samenstelling bij sommige volkeren door het licht in de cellen te verminderen totdat ze van koolstof werden en ze nog maar maar twee strengen DNA hadden. De duistere mensen slaagden erin om beschavingen te produceren met verzwakte immuun systemen die vatbaar waren voor allerlei soorten ziekten, een enorme vermindering van levensduur, totaal verlies van spirituele helderheid, en serieus beperkte hersencapaciteit. Die grote vermindering van gezondheid, levensduur, spiritueel besef en intelligentie is lang het levenslot geweest van mensen in derde dichtheidswerelden.

2. Dit is allemaal bekend aan zielen die in spirit leven, dus waarom zou iemand in een beschaving van de derde dichtheid willen geboren worden en telkens weer opnieuw? Ze doen dat omdat ze in andere incarnaties bezweken waren aan buitensporige angst, onwetendheid, bedrog en oorlogvoeren die de hoeksteen vormen van de duistere controle, in plaats van dat ze die te boven kwamen. Iedere keer kozen ze ervoor om hun derde dichtheidskarma lessen af te maken in rollen die overeen gekomen waren met de rollen van alle anderen die dat leven willen delen zodat allen evenwicht kunnen bereiken en de ladder spiritueel en intellektueel weer omhoog kunnen gaan. Iedere keer zijn de zielen ervan overtuigd dat ze dit keer in het personage, het licht waarmee alle kinderen komen, vast zullen blijven houden.

3. Maar, iedere keer weer werd hun vast besluit om succesvol door een wereld te manouevreren waar duisternis welig tiert, bezoedelt de actualiteit van het leven die lagere condities. Aldus zijn millennia lang Aarde’s bewoners zonder het te weten gevangenen geworden van de leugens die door de puppets van de duistere krachten op de planeet werden bedreven en vereeuwigd. Altijd waren er enkele mensen die acht sloegen op de boodschappen vanuit het zielenniveau en spraken ze de waarheid, maar hun stemmen werden afgesneden of hun informatie werd verdraaid en gingen bedrog en massale negativiteit die daaruit voortkwamen, door met heersen.

4. Ongeveer een zeventig jaren geleden in jullie tijd riep de Aarde om hulp om die vernietigende cyclus te beëindigen. Als antwoord schiep de hoogste universele raad een masterplan voor de overgang van haar uit de derde dichtheid en haar terugkeer naar de vijfde dichtheid waar Aarde’s ziel oorspronkelijk vandaan kwam en ze bleef daar ook zelfs toen de zich opbouwende negativiteit haar lichaam veroorzaakte naar beneden te spiralen. Het plan hield de gezamelijke inspanningen in van ontwikkelde wezens uit andere beschavingen met geselecteerde mensen op Aarde en een tijdsschema voor de planeet om uit de derde dichtheid te komen, jullie jaar 2012. Ook al gaat de tijd - die in werkelijkheid de overheersende energiefrequentie is – per dag sneller voorbij, Aarde’s op tijd gekomen aankomst bij de drempel van wat de Gouden Periode genoemd werd, is zeker.

5. Dit is niet het geval voor haar bewoners welke nog gewend zijn om te geloven en te handelen in overeenstemming met wat hen herhaaldelijk door “autoriteiten” wordt verteld. Het aantal van hen dat licht kan ontvangen, neemt toe; maar, door het niet kennen van waarheden, zitten vele anderen nog ‘in het duister’. Door haar liefde voor al haar bewoners, wil Aarde dat iedereen haar vergezelt naar de vierde dichtheid, maar om dat te doen, moeten ze het licht accepteren dat hun stoffelijk overleven in staat stelt in de hogere frequenties die de planeet nu snel aan het naderen is.

6. Leden òp en van de planeet die in de voorhoede zitten van de lichtkrachten, die weten dat er heel veel snel moet worden bereikt, kwamen overeen dat het moet beginnen met het omhoog komen van waarheden zodat de mensen de veranderingen zullen eisen die opgesteld zijn om een getransformeerde en vredige wereld te bereiken. De leden kwamen overeen dat er geen tijd verspild kan worden om waarheden te onthullen die de Illuminati verborgen hebben gehouden door goed-ingelichte mensen te vermoorden of ze tot in de professionele vergetelheid belachelijk te maken en ze het etiket mee te geven dat ieder die hen gelooft een “samenzweringstheoreticus” is.(a “conspiracy theorist”)

7. De leden kwamen ook overeen dat er iets dramatisch nodig was om de aandacht van de mensen te krijgen; maar omdat dit jullie wereld is, was het aan jullie leiders om te besluiten wat dat zou zijn. De aankondiging dat leden van andere beschavingen tussen jullie in zitten had myriaden details nodig die moesten worden opgelost voordat dit gepast kon worden gepresenteerd, en de suggestie dat alle waarheden rechtuit moesten worden verteld, werd verworpen omdat er geen overeenkomst was over wat er als eerste moest worden onthuld – in essentie, welke vinger moest als ‘eerste uit het gat in de dijk gaan’. Sommigen voelden dat dit het beste bereikt kon worden door Osama bin Ladens dood aan te kondigen, de officieel beschuldigde mastermind van “11 sept”. Ze voelden dat die aankondiging zich kon keren naar het blootleggen van de waarheid over de afschuwelijke gebeurtenissen van die dag tien jaar geleden en dat dit de angst in de mensen die geloven wat hen zovaak was verteld zou doen verminderen: ‘Niemand is veilig zolang bin Laden nog leeft.’

8. Alleen toen die suggestie opkwam, lieten enkelen in de groep, inclusief president Obama van de VS, weten dat de man al bijna tien jaren dood was, en die paar mensen stelden die suggestie hevig aan de kaak. Maar daar niemand een ander idee had wat de aandacht van de wereld zou trekken, stemde de meerderheid op “het doden van bin Laden” met een latere publieke uitleg erbij waarom dit verhaal werd vrijgegeven.

9. Je kunt erover argumenteren of bedrog om een positief doel te bereiken “beter” is dan bedrog om je in te laten met een negatief doel. Het is niet onze wens of onze doelstelling om dat besluit te beoordelen, en nog minder om degenen te oordelen die dat namen, maar alleen om de informatie in verband te brengen met wat de Aardse monitors in het Nirvana ons gaven. Ze weten niet hoe de uitleg voor dat besluit zal worden/komen omdat de verantwoordelijke partijen nog steeds hun strategieën aan het bespreken zijn voor de volgende stappen.

10. Zonder te letten op hoe dit zich verder uitwerkt, maar aan het eind van het volgend jaar zal het licht alle duisternis op Aarde hebben overwonnen – dit is al verzekerd vanaf het begin van haar ascentie. Jullie kunnen het best je capaciteit van lichtwerker dienen door niet met het bin Laden verhaal in te stemmen noch het te veroordelen, maar liever om jullie licht te voegen bij de bedoeling ervan – om de onthulling van alle waarheden te doen versnellen zodat hervormingen ook snel kunnen komen. En voor de leiders die weten dat hoe groter de urgentie, hoe groter de intentie is voor alle mensen om gelegenheid te hebben het licht te omarmen in de waarheid voordat het te laat is voor hen om stoffelijk met de Aarde mee te gaan als ze voor die reis kiezen in hun zielencontract.

11. Vandaag is het Moederdag in veel landen over de wereld. We voegen ons bij jullie om die zielen te eren die overeenkwamen om de meest eisende van levenslange verantwoordelijkheden te accepteren.

12. De liefde van alle lichtwezens door dit universum heen is jullie licht het versterken, en velen van Gods gezanten lopen zij aan zij naast jullie.  

                             _________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny

Comment from one of our readers:

"Hoi Iedereen,
IK ben op zoek naar mensen die samen met mij in recordtempo een groep willen starten om 'De Blijde Boodschap' in onze onmiddelijke omgeving en gemeenschap onder het volk te brengen (via diverse rechtstreekse manieren)
Zelf ben ik van Gent, belgië. Buurt-stad- en andere genoten kunnen me contacteren via email : rayek11@hotmail.com
Ook wil ik oproepen aan iedereen die dit leest en afkomstig is van andere plekken om hetzelfde te doen. De tijd is NU gekomen!

Lieve Groeten...

Hein" (May 13, 2011)Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.