Home > > Matthew Ward — June 11, 2011

Matthew Ward — June 11, 2011

Drempel naar de Gouden Periode op schema; redenen voor aanstaande komst van ruimte familie; effecten van hoge en lage frequenties, suggesties voor opluchting; spiritueel perspectief op duistere mensen op de planeet; geen massale exodus bij Aarde’s ascentie; deelname lichtwerkers bij wereld transformatie

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Zelfs de meest toegewijde lichtwerkers hebben bij gelegenheid momenten van twijfel of alles, wat al lang beloofd is, succesvol zal zijn in de maanden die overblijven voordat Aarde de drempel bereikt van haar Gouden Periode. Dit is begrijpelijk. Jullie hebben alleen maar jullie geschiedenis als referentiekader voor een realistische tijdspanne tussen de aanvang van grote veranderingen en een stabilisatie daarna.

2. Maar dit is de tijd van onthullingen en transformatie met een vaart en omvang die anders is dan ooit eerder in de universele geschiedenis en opnieuw verzekeren we jullie ervan dat alle duisternis in jullie wereld zal verdwijnen aan het eind van jullie kalenderjaar 2012. En verder met alles dat in een versnelling zit, zal per dag de lineaire tijd sneller gaan, en de volgende 18 maanden of zo van jullie kalender zullen sneller komen en gaan dan de vorige 18.

3. Wat jullie ervaren als tijd is eigenlijk energie in beweging, en als de Aarde doorgaat met haar reis naar de vierde dichtheid, zal ze steeds hoger en hogere energielagen binnengaan, terwijl ze het continuüm bereikt, waar alles wat jullie denken dat verleden, heden en toekomst is, een serie van gebeurtenissen is die tegelijkertijd gebeuren. Op dit moment kunnen jullie je die werkelijkheid nog niet voorstellen maar jullie zullen het weten als je meer spirituele helderheid en begrip verkrijgt van de universele wetten. Ah, wat een wonderbaarlijke kennis en belevenissen wachten jullie!

4, Nu dan, terug op Aarde, waar velen van jullie vragen: “Wanneer?” er specifieke situaties zullen beginnen – of eindigen. We weten dat jullie je dat afvragen over welke dag of week of maand, dus weten wij dat “Spoedig” geen voldoening brengend antwoord is. Op dit moment echter is “Spoedig!” alles wat we jullie kunnen vertellen – maar merk wel dat uitroepteken op. Dat leesteken zou al die tijd al juist zijn door de weergaloze snelheid waarmee jullie wereld is uitgestegen uit de diepe derde dichtheid, dus waarom voegen we nu die nadruk erbij om aan te wijzen dat verbijsterende ontwikkelingen voor de deur staan?

5. De Illuminati hebben verscheiden jaren langer dan redelijk verwacht, de controle vast gehouden over politiek, economie en technologie, toen het meesterplan voor de Gouden Periode werd ontworpen. Ze weten dat ondanks de erosie van hun wereld netwerk, ze nog steeds de bevolking kunnen beheersen behalve als er spiritueel ontwikkelde beschavingen naar de Aarde komen. Dat zou de duistere activiteiten van de Illuminati compleet teniet doen, dus zijn ze vastbesloten om alles te doen wat in hun macht ligt om de komst te voorkomen van onze welwillende universele familieleden.

6. Vanwege die vastbeslotenheid en vasthoudendheid, moesten aanpassingen in timing die horen bij de landingen, telkens weer worden gemaakt en bijkomende plannen moesten ook worden veranderd. Een voorbeeld van kortgeleden is het programma op de tv wereldwijd waarbij ruimtefamilieleden moesten zijn inbegrepen, wat werd geschrapt omdat er essentiële aspecten niet werden afgewerkt. De duistere mensen bij jullie startten strategische beroering in de respectievelijke landen van jullie deelnemende leiders zodat zij hun tijd en aandacht voor het plannen van sessies moesten afkeren door om te gaan met de ontreddering in hun landen. En zodat de vervanging van het uitgebreide programma, een directe aankondiging die het bestaan van andere beschavingen erkent, niet langer meer als voldoende wordt gezien.

7. Volgens Hatonn, is er serieus nagedacht over een dramatisch laten zien van ruimtetoestellen met tegelijkertijd een bulletin op radio en televisie die stellen dat de bemanningen in vrede zijn gekomen en zullen landen om ons te helpen met opgenoemde manieren. Discussies zijn nog gaande over de risico’s van “verrassing” versus de risico’s van wachten totdat er absoluut veiligheid kan verzekerd worden voor allen die erbij zijn betrokken.

8. Aan de ene kant, de top van de Illuminati is nog steeds niet verdreven, en behalve bij het beginnen van een nucleaire oorlog, moet de keuze van de vrije wil van die individuen om andere stappen te zetten om te voorkomen dat buitenaardsen zullen landen, geëerd worden. Aan de andere kant heeft Aarde grote behoefte aan technologie die haar van giftige vervuiling kan verlossen, specifiek bij Japan’s nucleaire kerncentrale; deze technologie die aan boord van schepen is die rond de Aarde zijn en die al enige bijstand heeft verleend sedert de aardbeving de reactoren heeft beschadigd, zal veel effectiever zijn als ze op de plaats zelf zijn.

9. En er is nog een dringende noodzakelijkheid. De voortdurende (nonstop) geofysische gebeurtenissen en manipulatie van het weer krijgen een dubbel negatief effect. Het aantal doden, schade aan bezittingen, financieel verlies en andere problemen voor bewoners van de aangedane gebieden is duidelijk, maar het andere effect is globaal en wordt niet gerealiseerd behalve door de daders.

10. Terwijl jullie je voortdurend tegelijkertijd aanpassen aan de hogere vibraties waarin de Aarde doorgaat binnen te gaan met de invloed van de veranderende conjuncties van hemelse lichamen, worden jullie gebombardeerd met lage vibraties die worden uitgezonden door aardbeving en storm veroorzakende technologie, en die combinatie produceert nieuwe en sterkere stoffelijke, emotionele en mentale afwijkingen. Dit beïnvloedt mensen die anders in stralende gezondheid zouden zijn en dit verergert de dis-ease, ongemak of kwaal van mensen met slecht werkende organen en verzwakte immuun stelsels. Op zijn zachtst zijn lage energie en uitputting heersend en op zijn slechtst ervaren veel individuen ernstige pijn, ziekte, depressie en mentale verwarring.

11. Alleen het weghalen van die lage frequentie uitzendingen kunnen hun effecten verwijderen en doordat de diverse technologieën die worden misbruikt geïntegreerd zijn in elektriciteit en communicatie systemen, zou het ontmantelen ervan zonder het onderbreken van diensten die jullie nodig hebben, op de plek zelf gedaan moeten worden. Veiligheids maatregelen voorkómen dat onbevoegde personen die gebieden kunnen binnenkomen; maar leden van onze universele familie hebben het vermogen om die maatregelen te passeren wel en om de diverse systemen te scheiden.

12. Die twee vitaal belangrijke situaties zijn de redenen voor hun aanstaande komst, maar wees nog geduldig. Voorzichtige voorbereidingen om alle potentiële situaties op de grond te behandelen zijn noodzakelijk, en locaties en de timing van landingen zijn cruciale factoren van een totaal gereed zijn.

13. Nog een overdenking is de realistische verwachting dat een plotseling zware aanval (a blitz) van de media zal proberen om angst op te roepen bij de massa’s. Alhoewel jullie de landingen met grote vreugde zullen begroeten, voor de meeste mensen is het zien van ruimteschepen aan de hemel één ding maar heel wat anders om die op de grond te zien. Door de intentie van Illuminati is er een overvloed van “entertainment” die de gedachte aan invasie versterkt en gebrek aan informatie over beschavingen die de Aarde al geholpen hebben sedert er bevolkende programma’s in de oudheid begonnen.

14. Zodoende, is scepticisme over motieven van vreemdelingen natuurlijk, en mensen die denken dat ze gevreesd moeten worden hebben begrip en betrouwbare informatie nodig. Het kan nuttig zijn om toepasselijke boeken of afdrukken van ter zake doende delen van boodschappen te hebben van lichtbronnen voor familie, vrienden, medewerkers en buren die bang zijn voor de aanwezigheid van “aliens”. Maar vrees voelen is een keuze, dus deel wat je weet met degenen die ontvankelijk zijn en leg het anderen die dit niet zijn, niet op.

15. Laten we terugkeren naar de effecten van de lage vibraties die eerder genoemd zijn – dat is, hoe je enige opluchting kunt verkrijgen totdat de bron is verwijderd. Het is belangrijk om niet vermoeid te worden en om agressieve persoonlijke ontmoetingen en menigten te vermijden. Daar de beweging van de planeet naar een gunstiger hemelse verbinding nuttig zal zijn, is het collectieve energieniveau momenteel nog ongewoon laag.

16. Neem zoveel mogelijk slaap en rust, zelfs als dit betekent je onthouden van gewoonlijke activiteiten behalve oefeningen met mate, wat ook nuttig is om jezelf in balans te houden. Lopen – geen kuieren, maar zo snel als je kunt met ritmische pas zonder over-inspanning – dit is de beste oefening in deze tijd. Breng zoveel mogelijk tijd door in natuurlijke omgeving – de energie van bomen is immens zegenrijk – en het luisteren naar kalmerende muziek roept een zachtere energiestroming op door je lichamen.

17. Eet minder dan gewoonlijk en een dieet van voornamelijk vers fruit en groentes zal gunstiger zijn omdat dit voedsel meer licht bevat dan gekookt voedsel. Specifiek nu is dit voedsel makkelijker te verteren dan vlees, zeedieren en zetmeelvoedsel en het is aan te raden om je inname van zout, suiker, soda’s (priklimonades), tabak en alcohol te verminderen.

18. Het drinken van veel zuiver water helpt de elektrische stelsels van je lichamen juister te functioneren, en mono-atomisch goud zal nuttig zijn om verwarring kwijt te raken en staat heldere gedachten toe, ook bij herstel van een tijdelijk gebrekkig geheugen. Als je medicijnen gebruikt op recept, specifiek antidepressiva, vraag dan aan je specialist of de dosis kan verminderd worden – de chemicaliën in alle medicijnen hebben altijd tegengestelde bijwerkingen, en die verslechteren de effecten van de botsende vibraties.

19. Feitelijk zijn al deze suggesties van nu af aan toepasselijk. Terwijl jullie cellen doorgaan om van koolstof naar kristallijn te veranderen, zul je minder voedsel nodig hebben en zul je meer voldoening hebben bij voedsel dat met licht gevuld is. Sommige veranderingen van jullie vroegere voorkeuren en gewoontes zullen heel natuurlijk komen in overeenstemming met wat jullie lichamen en geesten je zullen vertellen maar andere veranderingen in je routine zullen meer discipline nodig hebben.

20. We gaan nu naar een ander van pas komend onderwerp. We hebben jullie verteld over de duistere geesten en harten die dood, verwoesting, lijden en beroering veroorzaken. De bedoeling ervan is niet om “met de vingers te wijzen” maar om uit te leggen wat er in jullie wereld millennialang aan de gang was, wat er nu gebeurt en waarom en wat er nog gaat komen. De waarheden over deze mensen en hun daden zullen opduiken en het is vitaal belangrijk dat jullie ze vanuit een spiritueel perspectief bekijken.

21. Sedert lange tijd domineerde het duister de beschavingen van Aarde, en toen de overleving van de planeet begon af te hangen van het beëindigen van de cyclus van karma van de derde dichtheid wat de duisternis vereeuwigde, stemden bepaalde mensen erin toe om situaties en condities te creëren die miljarden zielen de gelegenheid zouden geven om te ervaren wat ze nodig hadden om hun karma van de derde dichtheid te voltooien en om naar de vierde dichtheid te evolueren. Het was een massale collectieve overeenstemming die ontworpen werd om ontelbaar vele, vele zielen te begunstigen.

22. Nadat die mensen hun verplichtingen om “zwaar geschut” te zijn, vervuld hadden – en ze deden dat buitengewoon goed – was de overeenkomst dat ze zich bij de lichtkrachten zouden voegen en dit deel van de galaxy zou bevrijd worden van alle tot het duister geneigde wezens. In plaats daarvan werden ze zo gehecht aan hun karakteristieken en aan het gedrag wat hun rollen nodig hadden – hebzucht, machtslust, wreedheid, meedogenloosheid, bedrog – dat ze het intense licht weigerden dat naar hen werd toegezonden en werden ze een afvallige van hun eigen overeenkomst.

23. Ondanks de duisternis die in die mensen doordringend werd, zijn zij onafscheidelijke delen van de Eenheid van Alles, eeuwige delen van God en worden ze ongeconditioneerd geliefd door Hem. God zal dit niet veroordelen – God oordeelt GEEN enkele ziel! – maar jullie wereld zal dat wel doen als ze geïdentificeerd worden en verantwoordelijk worden gehouden voor wat zij gedaan hebben. De meeste zullen al hun beschuldigingen ontkennen; anderen zullen de waarheid toegeven als het hun eigen belangen dient, zoals immuunheid of verminderde vonnissen door anderen schuldig te verklaren; en sommigen zullen ontsnappen aan jullie wettige beslissingen van de rechtspraak door voor de conclusies van hun rechtzaken en beroepen/appeals te sterven.

24. Maar niemand zal ontsnappen aan de consequenties van hun gedachten, hun intenties en daden bij het “hogere hof” door de terugblik op hun levensafdruk in het Nirvana, waar ze ieder moment zullen beleven van hun Aarde leven. Dit proces houdt het zelf voelen in van de identieke gevoelens van ieder mens wiens leven zij op elke wijze aanraakten, en in veel gevallen loopt dat aantal in de miljoenen op. Jullie ideeën over de hel kan nog niet eens beginnen de werkelijkheid te omvatten van wat die individuen zullen beleven tijdens de terugblik van hun levensafdruk of bij de primitieve condities van hun volgende levens.

25. Eerder dan een strenge straf die de derde dichtheids mentaliteit zal eisen voor die individuen die beroofd raakten van licht, behalve van de vonk die de levenskracht is van iedere ziel, zal medeleven en vergeving jullie en alle anderen het best dienen in de eeuwige Eenheid van Alles. Dit betekent niet het vergoelijken of verontschuldigen van daden die doorgingen nadat deze individuen aan hun overeenkomsten op zielen niveau verzaakten.

26. Het betekent dat doordat alle zielen in dit universum onontwarbaar aan elkaar gerelateerd zijn als onafhankelijk ervarende delen van God, collectief zijn jullie familie. Zend liever licht, dan de zwakken in de familie te straffen. Als alle leden elkaar ondersteunen, is de familie sterker en groeit in liefde, wijsheid en spiritualiteit, wat het doel is van elke ziel.

27. We keren nu terug om ons te richten op enkele zaken waar vragen over kwamen. Aan ouders die bezorgd zijn over hoe ze hun kinderen moeten vertellen waarom er mensen zullen sterven tijdens de ascentie, zeggen we: Op dezelfde manier waarop je dat nu doet. Mensen gaan verder dagelijks te sterven door allerlei oorzaken nu – er zal geen gelijktijdige exodus zijn van miljarden zoals sommige theorieën beweren.

28. Wat betreft de zorg voor kinderen wier ouders sterven, dat zal niet anders zijn dan nu, als andere familieleden of vrienden van nabij daarin stappen. Kinderen zullen ter beschikking staande veranderingen makkelijker accepteren dan volwassenen, wier geloof en gebruiken door autoriteiten zijn gemodelleerd en oppervlakkige sociale standaarden zullen heel veel aanpassingen nodig hebben.

29. Alhoewel wij hopen dat geen van jullie bezorgd is over de recente voorspellingen van geweldige omkeringen op Aarde, zeggen we jullie dat er geen 300 meter hoge tsunami’s zullen zijn, dat er geen hemelse lichamen (kometen) op de aarde zullen botsen; dat straling van de Japanse Fukushima nucleaire centrale geen uitsterven van de bevolking zal veroorzaken.; dat geen enkele plaag de meeste bevolking van de wereld zal doen uitsterven; dat het wonen onder de grond geen noodzaak zal zijn; dat het gevecht om vrijheid in Arabische landen niet de WWIII zal doen beginnen. Jullie wensen dat geen van die dingen zullen gebeuren zijn toegevoegd aan Aarde’s intentie dat die niet zullen gebeuren; en de energie die geproduceerd word in het collectieve bewustzijn verzekert ervan dat geen van die verwoestende gebeurtenissen kunnen worden gemanifesteerd.

30. De godsvrucht van genereus delen met degenen in nood strekt zich niet uit naar het opleggen van wat jullie geloven naar degenen wier denken anders is. Derde dichtheid mensen omhelzen spirituele en universele verlichting op het juiste moment voor ieder van hen, en jullie uiteindelijke verantwoordelijkheid is, wat dit betreft, je eigen evolutie.

31. Velen vragen hoe ze het best tegenwicht kunnen geven aan schade die gebracht wordt aan een aantal ongelijksoortige zaken of degenen kunnen helpen die ernstige problemen hebben. In plaats van alle vragen hierbij te nemen, zullen we alleen de specifieke gebieden noemen die gevraagd werden: financiële instituten, militaire acties, straling, lokale en nationale regeringslichamen, dakloosheid, vervuiling, onjuiste wetten, unfaire belastingen, slechte gezondheidszorg, gasprijzen, ontbossing, duurzame energiebronnen, voedsel productie en opvoeding.

32. Wij zijn blij met de uitstorting van zorg voor anderen en de gretigheid om deel te nemen aan het transformeren van jullie wereld! Volg je hart, doe wat je voelt waartoe je geïnspireerd wordt. Op praktische basis kan dit delen met behoeftige individuen en lokale charitatieve groepen met welke bronnen je ook hebt – tijd, talenten en vaardigheden, kennis, geld, instrumenten en uitrusting, transport, beschutting – of het ondersteunen van nationale en internationale organisaties die betrokken zijn bij milieu behoud of wettelijke, politieke en economische hervormingen.

33. Op een hoger plan, visualiseer de wereld die je wilt voor jezelf, jullie kinderen en hun kinderen: een wereld van liefde, vrede, wederzijds respect en een leven in harmonie met de hele Natuur. Onderschat nooit jullie macht om visioenen en gedachten in de werkelijkheid om te zetten!

34. Onze totale leiding/advies in ieder gebied waar verbetering nodig is, is: Ken je godzelf en leef je licht! Wetend dat liefde-licht de meest krachtige energie is in de kosmos, het is het “ingrediënt”van zielen en de basis waarmee ziel-contracten gemaakt worden en is deel van de spirituele helderheid, en het uitbreiden van die helderheid is de bedoeling van alle stoffelijke levens van iedere ziel. De snelheid waarmee bewustzijn beschikbaar is en het zicht op verlichting die in deze tijd geboden wordt aan jullie beschaving, is uniek in dit universum.

35. Alle lichtwezens stralen liefde naar jullie, en sommigen lopen al naast jullie, ongezien, maar altijd aanwezig.

                             _________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny


< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.