Home > > Matthew Ward — March 1, 2012

Matthew Ward — March 1, 2012

Angst slinkt weg in het collectieve bewustzijn; goddelijke genade bij karmische voltooiing; lichtkrachten hebben succes tegen de Illuminati; ontwikkelingen in de komende maanden; Zionisme; dualiteit, verdeeldheid; voor-de-geboorte overeenkomsten met familie; kinderen die in het Nirvana leven


1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Er is zulke diverse en koortsachtige activiteit in jullie wereld, zelfs lichtwerkers kunnen het moeilijk vinden om alle puntjes te verbinden die laten zien dat het Licht de pogingen van de duistere mensen bij iedere draai ondermijnt. Het is hartverwarmend dat velen van jullie juist hebben onderscheiden dat de Illuminati de enige tactiek gebruiken die in hun arsenaal is achtergebleven: angst. De praatjes over preventieve aanvallen tegen Iran om te voorkomen dat dit land mogelijk een nucleair wapen produceert; de mogelijkheid van een terroristische aanval op New York stad; de mogelijkheid van nog een verwoestende aardbeving in Japan; en de mogelijkheid dat Noord Korea voldoende kan dreigen om een oorlog te veroorzaken in Zuid Oost Azië.

2. Vanuit ons voordelig punt die het collectieve bewustzijn kan bekijken, weten we dat een paar maar geloven in de scenario’s, en geen daarvan is deel van Aarde’s bestemming. Zelfs zij die nog in slaap zijn, in zo verre ze kunnen denken dat deze dingen voor de deur staan die snel voeren naar Aarde’s Gouden Periode, helpen het licht al door te weigeren in vrees te leven voor “mogelijkheden”.

3. Ondanks dat, laten we dit punt erbij voegen van een vraag van een lezer: “Vrees kan positief gericht worden, dus waarom blijf je zeggen dat we uit de angst moeten blijven? ” Wij zeggen “blijf uit de angst” omdat zijn vergrote energie licht tegenhoudt om het bewustzijn te bereiken, daarbij de mensen in de modder van de derde dichtheid laat zitten, en die dan niet in staat zijn om spiritueel en intellectueel te evolueren. Vrees sluit gezonde redenering , helder denken, logische bevraging buiten de deur en ook de wil om tegen tirannie en corruptie op te staan – dat is waarom de puppets van de duistere krachten in staat waren om vele millennia lang de mensen van de Aarde te beheersen. De duistere mensen “voeden” zich met energie van angst – zonder dat kunnen zij niet bestaan!

4. Met opgetogenheid zien we vrees afnemen in het collectieve bewustzijn, maar het is wel nog net zo krachtig als ooit op individuele basis. Door de wet van aantrekking gaat de energie van angstige mensen het universum in en trekt energie aan die er op lijkt, als een boemerang komt dat terug en brengt nog meer angstige omstandigheden mee voor de persoon om daar mee om te gaan. Iemand die vrees “het hof maakt” door te denken dat die positief kan gericht worden, speelt met vuur. Dat zou verwarrend zijn met krachtige negatieve energie in plaats van die meerkrachtige tegenstelling: het positivisme zodat je standvastig in het licht leeft waardoor je zelf-vertrouwen, spirituele kracht, moed, wijs oordeel en vastberadenheid krijgt die de moeilijkheden die je tegenkomt, kan overstijgen.

5. Het is waar dat miljarden mensen in angstige condities leven die wreder zijn of van langere duur zijn dan nodig was om de aspecten van hun zielencontracten te voltooien. In deze zaken gaat het erom dat contracten veranderd worden op zielenniveau zodat deze mensen hun Aardeleven kunnen verlaten voordat ze andere karmische voorzieningen hoeven af te maken, en door goddelijke genade, hebben ze de verdienste gekregen van de volledige voltooiing van het karma van de derde dichtheid. In andere instanties, het oorspronkelijke contract dat een kort leven had in die ernstige omstandigheden – is dat genoeg om andere levens in balans te brengen, en de zielen gaan verder met hun spirituele ontwikkeling. In beide gevallen zijn de tweeledige voordelen dat de vreesenergie die vroeger op de planeet was, verdwenen is en die zielen stralen hun licht uit vanuit het Nirvana naar de Aarde.

6. In deze weergaloze tijd in het universum, wordt er nog een ander middel van goddelijke genade geboden. Ontwikkelde zielen nemen vrijwillig deel aan de moeilijkste karmische ervaring van zwakkere zielen, en laten hen daarmee andere contract voorzieningen voltooien; op zielenniveau gaan ze samen zodat de zwakkeren versterkt worden en zich uit de derde dichtheid kunnen evolueren. Het is gebruikelijk voor spiritueel ontwikkelde stoffelijke beschavingen om te helpen bij zwakkeren die om hulp vragen – dit is precies wat velen die dichtbij en van een afstand gedaan hebben voor de Aarde en voor jullie! Maar in deze unieke era is die samenwerking op zielenniveau ook beschikbaar voor spirituele groei – weer een andere voorbeeld van de grenzenloze liefde van lichtende wezens.

7. Nu dan, door zorgvuldige regelingen om te verzekeren dat alles in overeenstemming is met jullie wetten, is het top echelon van de Illuminati in de bank wereld en de leenindustrie verwijderd uit hun posities en zullen wettelijke vervolging krijgen. “De hitte voelend” verlaten anderen vrijwillig en het terugtrekken van de gestolen fortuinen van de Illuminati is onderweg. Militaire leiders werken samen met de lichtkrachten om agressie te verhinderen die bij de troepen heerst die nog in het Illuminati kamp zitten, en de verwoesting van enkele van hun ondergrondse gebieden heeft snode experimenten en andere verborgen activiteiten doen stoppen.

8. In de komende maanden, zullen reorganisaties van de regering de Illuminati leden uitdunnen met degenen die onder hun beheersing staan en mensen met morele en spirituele integriteit zullen binnentreden. De ontluikende regeringen die in de “Arabische Lente” geboren zijn, zullen worden gestabiliseerd en tirannieke regimes zullen vallen. Buitensporige corruptie in multinationale corporaties zullen hun welverdiend einde beleven; directeuren die de belangen van de bevolking dienen zullen aanblijven, en zij die hebzuchtig en egoïstisch zijn, zullen vertrekken. Nationale economieën in bankroete staten zullen niet succesvol worden vernieuwd; de wereld economie zal de onderste bodem bereiken en een rechtschapen stelsel zal wereldwijd beginnen te opereren. Oorlogen, geweld, bedrog, onderdrukking en media censuur zal steeds meer stoppen terwijl de duistere harten en geesten tussen jullie de planeet verlaten.

9. Het kan niet op een andere manier – gewoon, dit is het stoffelijke dat het leven in dit universum regeert. Terwijl de Aarde doorgaat met haar tred naar achtereenvolgende hogere lagen, zal niets met lage vibraties in elke vorm – stoffelijke lichamen, ondermijnende plannen, diefstal, oneerlijkheid, ongerechte wetten en gevangenneming, kwezelarij, wrede gewoontes en daden – meer kunnen overleven.

10. Verdergaand, nee, het zal niet zoiets zijn als godsdiensten die “totaal afgedankt en vervangen worden door universele wetten in de Gouden Periode. ” Als de waarheden naar voren komen dat wetenschap en spirit een en dezelfde zijn en dat godsdienstige dogma’s in het leven gebracht werden door vroege leiders van kerk en staat om de massa’s te beheersen, dan zullen mensen wier bewustzijn voorbij de grenzen zijn gerezen van de derde dichtheid zich houden aan de spirituele aspecten van hun respectievelijke godsdiensten en de verdeelde, beheersende aspecten zullen aan de kant vallen.

11. Een van de waarheden die naar voren komen is dat het Zionisme, die door duistere intentie synoniem gemaakt werd aan Judaïsme, feitelijk een oorlogszuchtige, politieke beweging binnen de Illuminati is en hun doel van meer dan zestig jaar is om conflict en instabiliteit te creëren in het gehele Midden Oosten. Zionisten, die machtige invloed hebben uitgeoefend in en achter de grote regeringen en hun militaire strijdkrachten, presenteren NIET het Joodse volk in Israël of ergens anders. En zoals met alle andere Illuminati onderdelen, hebben zij zich toegewijd aan het doel van de Cabal, de wereldoverheersing.

12. Alhoewel Semieten van diverse nationale oorsprong en godsdiensten zijn, zijn de Zionisten succesvol geweest in het overtuigen van velen dat “anti-Semitisme” een uitsluitend vooroordeel is tegen de Joodse mensen en tegengesteld aan Israëls recht om zichzelf te verdedigen tegen zijn “vijanden”. Door middel van die schaamteloze verdraaiing, verkregen zij niet alleen de sympathie van de wereld maar ook massale verdedigingsfunderingen van Israël’s bondgenoten, specifiek de Verenigde Staten, wat allemaal diende om de grote rijkdommen te laten toenemen van de Illuminati voor hun industriële militaire machine.

13. Als toevoeging om de massa’s te beheersen door dogmatische leringen, hebben godsdiensten de duistere intentie gediend van verdeeldheid en tot in die mate dat dit resulteerde in eeuwen van trauma’s en bloedvergieten. Getuige de Kruistochten, oorlogen tussen Katholieken en Protestanten, progroms tegen Joden, executies van “blasfemische” individuen die weigerden beweringen te herroepen.

14. Verdeeldheid is lang een effectief instrument geweest van de duisteren. Niet tevreden door de mensen alleen via hun godsdiensten te verdelen, hebben ze jullie afgescheiden van andere ruziënde kampen door labels te hechten aan sociale lagen in de maatschappij, ideologieën en filosofieën, soorten van regerende en politieke partijen, en door iemand een etiket te geven van een “samenzwerende theoreticus” zoals iemand die officiële claims betwist bij iedere situatie of gebeuren. Deze afscheidingen hebben de dualiteit bloeiend gehouden in alle generaties, en dus lieten ze de bevolking zakken in de modder van de mentaliteit van de 3de dimensie. Verheug je met ons over dat de dualiteit zich uitspeelt in de laatste scène van zijn hele lange spel op de planeet!

15. Zullen insecten schadelijk zijn voor mensen en dieren in de 4de dichtheid? Nee. Inderdaad komt alle leven uit God voort via de liefde-licht essentie van de Schepper en is dus een ziel; maar het duister besmette de energiestromers van vele levensvormen dus ze werden schadelijk voor beschavingen van de derde dichtheid. Aardeleven zoals een slak, een kleine waterige vorm of schadelijk insect kan een stap op zijn op de evolutionaire ladder voor personen die eens intelligentie en een redenerend vermogen hadden, maar wier vrije wils keuzen in het stoffelijke leven zo duister werden dat zij devolueerden (verbasterden) tot in het primitieve bestaan van de eerste dichtheid.

16. Hebben zwarte mensen bepaald karma? Nee, noch mensen van een ander ras op Aarde. Jullie allemaal hebben levens gehad in verschillende rassen, geslacht, lichaamsvorm of kenmerken, relaties, aanleg, intelligentie niveaus, geloof en plekken in dit universum, en op het pad heeft ieder van jullie een zielencontract gemaakt om evenwichtige ervaring te verkrijgen. De selectie die ieder van jullie maakte voor dit leven is net zo uniek als ieder van jullie dat is.

17. Hoe kan ik me aan het licht vasthouden als leden van mijn familie in het diepste duister zitten? Jouw gedachten, wat je denkt en je gevoelens in het hart zijn alleen aan jou bekend, en daarin kun je je licht in stand houden. Het kan zeer goed helpen om stilletjes detot duister geneigde familieleden lichtkwaliteiten “te schenken” waar je wilt dat zij die hebben. “Hen in het licht zien” kan jouw gevoelens om door hen terug gehouden te worden door hun duistere aspecten, tenietdoen.

18. Denk eraan dat een familie overeenkomst gemaakt is met onvoorwaardelijke liefde van alle zielen voor elkaar. Omdat de overeenkomst ontworpen is om iedere deelnemer voordeel te brengen, zijn sommigen “de zwaren” er voor hun eigen balancering wat de anderen weer in staat stelt te beleven wat zij nodig hebben om balans te verkrijgen, en allen kunnen dan voorwaarts gaan in zielengroei. Geen van de deelnemers kent bewust de rol die hij of zij koos en allen zijn alleen verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke besluiten en daden. Je kunt de daden van familieleden waarvan je voelt dat ze in het duister zitten, niet beheersen maar je kunt wel je eigen reacties beheersen – reageren in het licht laat lichthartigheid binnen stromen en naar buiten stralen naar iedereen om je heen.

19. Hoe zullen mensen grotere aantallen doden gaan beredeneren als de planeet de vierde dichtheid nadert? Heel waarschijnlijk zullen mensen die vast zitten in het derde dichtheids bewustzijn de doden toewijzen aan de duidelijke oorzaken en niet speculeren over de mogelijkheid dat er een “hogere bedoeling” achter zit en mensen wier besef is omhoog gegaan door het licht, zij zullen wel begrijpen wat er gebeurt. Het is natuurlijk om verdriet te hebben als geliefde mensen sterven, maar hen in je visie zien leven in de glories van het Nirvana zal ook gevoelens van geluk voor hen toestaan.

20. Wat kunnen we jonge kinderen vertellen wier ouders eerder willen sterven dan hun godsdienstige geloof te gaan veranderen, en wie zal er voor de kinderen zorgen die wees worden? De keuze over wanneer dit leven te verlaten, wordt op zielenniveau gemaakt in de oorspronkelijke of in veranderde contracten en niemand kent zijn eigen contract, en helemaal niet die van iemand anders. Alles dat je kunt weten over iemands dood is dat de oorzaak een auto ongeluk was, bijvoorbeeld of kanker, hartfalen, aneurisme of een andere medische diagnose. Dus is het dwaas te denken, en nog minder om aan te nemen dat godsdienstig devote mensen sterven als hun kinderen jong zijn, dit eerder doen dan hun geloof te veranderen.

21. Openlijke godsdienst is niet hetzelfde als wat in iemands hart of geest zit. Personen waarvan je denkt dat die nooit iets zullen geloven dat met de leringen van hun kerk conflicten geeft, kunnen luisteren naar boodschappen op zielenniveau; en omgekeerd, sommige van de duisterste individuen bij jullie bezoeken kerkdiensten of hebben zelfs hoge ambten. Zet geen enkel individu in enige categorie met de “keuze om te vertrekken” die we genoemd hebben in vorige boodschappen.

22. Als beide ouders sterven, zullen hun kinderen verzorgd worden door dezelfde familieleden, vrienden of wettelijke bewaarders die daarin stappen, net als het nu gebeurt. Met bewustzijn dat toeneemt, net als trillingsniveaus doen, zijn kinderen zich veel meer bewust en veerkrachtiger dan je denkt, en met telepathische verbindingen geopend, kunnen zij en hun ouders bespreken wat ze ook maar willen.

23. Laten we nu spreken over families die verdriet hebben over de dood van een kind. Kortgeleden vroeg een vriendin van mijn moeder of ik troostende woorden kon schenken aan de familie van de vier jaar oude Philip, die heldhaftig streed tegen leukemie totdat zijn frèle kleine lichaampje het opgaf. Esmeralda, die je mijn goddelijke dochter kunt noemen, zorgt voor de kinderen van het Nirvana, en het was heel geschikt dat wij haar vraag toestonden om een boodschap aan Philips familie te geven. Zijn moeder gaf toestemming om Esmeralda’s woorden door te geven dus die geven een soort van troost voor alle families wier kinderen in Aarde’s spirit wereld leven.

*********************************************

Hallo mijn lieve grootmoeder op Aarde. Het is een vreugde met je te spreken en een boodschap te geven voor de familie van Philip. Ik ging hem opzoeken – wat is hij een prachtige kleine jongen! Het was een kort welkom bezoekje bij dat vriendelijke zorggebied waar koesterende zielen constant bij hem zijn terwijl zijn lichaam zich aan het versterken is na de lange ziekte. Philip glimlacht al en hij lacht en zijn ogen sprankelen!

Spoedig zal hij bij mij zijn en we gaan kijken naar de vele soorten huizen zodat hij kan kiezen waar hij in de eerste tijd gaat wonen. De huizen verschillen van maat, kleuren en de stijl van binnen en buiten en het landschap is ook anders, alhoewel alles prachtig is. Hij kan kiezen om in een tropisch decor te leven, of in een huis met een grasweide voor paarden, koeien en andere dieren of een van de huizen naast een meer of een in de bergen – welke omgeving hij maar leuk vindt. Ik laat Philip zien hoe we rondreizen op onze huizenjacht rijtoer – per bus, auto, trein of we kunnen een rondtoertje maken op een boot of zelfs in een vliegtuig gaan.

Ik moet je vertellen dat er twee primaire groepen met kinderen zijn die hier komen – hele jonge zoals Philip waar heel veel van gehouden en voor gezorgd wordt en anderen wier leven in afschuwelijke toestanden zaten, zoals in oorlogsgebieden, vluchtelingkampen of “vergeten mensen” die door ziekte en honger stierven. Zij van de tweede groep leven eerst in een andere groep, waar kinderen zoveel liefde en aandacht krijgen dat spoedig alle verdriet en herinneringen van verschrikkelijke condities wegtrekken. Dan gaan die kinderen mee in de eerste groep en gaan dan verder met een gezond, gelukkig en actief leven.

Beide groepen worden een tijdje in leeftijden verdeeld zodat ze zorg, aandacht en leringen krijgen die geschikt zijn voor hun leeftijd. Bijvoorbeeld, kleine kindjes en peuters hebben speciale zorg nodig die kinderen van Philips leeftijd en oudere niet nodig hebben, maar ze hebben wel veel andere soorten omstandigheden en instructies nodig om wat ze leuk vinden, hun belangen en aanleg te verzorgen. Ieder kind wordt behandeld als het unieke wezen dat het is – niets van starheid of verwachtingen om je aan te passen is hier deel van het leven.

Alle voedsel hoort bij het “niet in de stof zijn” maar onze lichamen zijn absoluut zichtbaar voor ons allemaal! We hebben veel soorten heerlijk fruit, groentes en granen – geen vlees, maar er zijn planten die vleesgeuren hebben – en heerlijke sappen en veel soorten soep met verschillende kruiderijen.

In alle huizen behalve die van de kleintjes, hebben verzorgers de leiding over het Familie Uur waarin ieder kind een beurt krijgt om over zijn Aarde familie te praten. De mate van ieder hun liefdesbanden is duidelijk en in gevallen waar maar weinig affectie en aandacht werd gegeven, wordt het kind aangemoedigd om dit te begrijpen en om vergeving te voelen. Jullie zouden dat deel van het Familie Uur gebed noemen.

Alle onderwijs is volgens leeftijd en bevattingsvermogen. Philip zal beginnen in klasjes van zijn leeftijd en hij kan zo snel hij wil doorgaan met studies en onderwerpen die hem interesseren.

Er zijn veel vormen van entertainment voor leeftijden geschikt – spelen, muziek festivals, films komedieshows en een variëteit aan binnen- en buitenspelen, en sporten zoals zwemmen, tennis, wandelen en (rol)schaatsen. Vaak leren de oudere kinderen de jongeren wat en leren hen ook goede manieren en andere hoffelijkheden, hoe ze zich kunnen kleden en schoenen vastbinden, met blokken bouwen, vliegeren, bouwen van modelschepen en vliegtuigen en hen verhalen voorlezen – het is net als grote broers en zussen op Aarde! Maar speciaal getrainde supervisors zijn zich altijd bewust van ieders activiteiten, dus denk niet dat de kinderen alleen blijven om voor zichzelf te beslissen wat wel of niet juist is.

Iedereen kan telepathisch communiceren maar specifiek de jongsten houden van praten en wat een vreugde is het om ze te horen lachen over geluiden van woorden in hun verschillende talen!

Vooruit kijkend, zal Philip sneller groeien in lengte en kennis dan kinderen op Aarde en terwijl hij dat doet, zal hij zich langzamerhand andere levens herinneren van zijn cumulatieve ziel (het opgestapelde weten van de ziel). Maar hij zal altijd alleen Philip zijn! Hij zal veel wijzer en intelligenter worden, meer weten en spiritueel beseffen dan hij in een lang Aarde leven zou doen, maar zijn liefdesbanden met zijn Aardefamilie zullen nooit veranderen.

Mijn lieve grootmoeder, dank je dat je mijn beschrijving hebt opgenomen van het leven hier zodat Philips familie hem makkelijk in die omstandigheden kan zien, die ik uitlegde.

*********************************************

Dank je moeder.

24. Met die verheffende boodschap en onze onvoorwaardelijke liefde, zeg ik je vaarwel voor dit moment.

LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward

Email: suzy@matthewbooks.com
Website: The Matthew Books

Vertaling: Winny – WebsiteE-mailShare |