Home > Nederlands > Disclosure Eindspel, deel 4

Disclosure Eindspel, deel 4

David Wilcock

David Wilcock

Dit is een vertaling van dit originele document van David Wilcock op zijn eigen site, waarin hij uitvoerig ingaat op de ovallende lichtspiraal die eind vorig jaar boven Noorwegen te zien was, de interne conflicten binnen de illuminati, de aankomende disclosure en de hoopgevende ontwikkelingen die wereldwijd te zien zijn.

Vertaling: Puk

Klik hier voor deel 1, deel 2 en deel 3

Vanuit Rusland komt de hoop van de wereld --

Niet zoals soms gezegd in termen van de communisten of de Bolshevikken, nee; maar vrijheid, vrijheid!

Dat elke mens mag zal leven voor zijn medemens!

Het principe is geboren.

Het zal jaren duren voordat het is uitgekristalliseerd, maar vanuit Rusland komt wederom de hoop van de wereld.

Geleid door wat?

De vriendschap met het land dat zelfs "In God We Trust" ["Wij Vertrouwen op God"] op zijn monetaire eenheid heeft gezet.

(Reading van Edgar Cayce 3976-29, 22 juni 1944)

DEEL VIER: DE INSIDER OORLOGEN OVER BUITENAARDSE DISCLOSURE

ALLES WERD PRIVÉ ONDER EISENHOWER

Ik besloot geen onderzoek te doen naar de aloude Roswell crash en andere informatie die makkelijk beschikbaar is. Het doel van dit Eboek is om het gevecht voor Disclosure te ontdekken zoals het ons vandaag de dag beïnvloed.

De 'regering' had niet veel van doen met UFO's, reverse engineering [=is het onderzoeken van een product om daaruit af te leiden wat de precieze interne werking ervan is], enz. sinds de 50-er jaren. Het hele onderwerp kwam in handen van privébedrijven – meest belangrijk het Rockefeller militair-industriële complex—die hun geheimen met dodelijke kracht beschermden.

De Rothschild groepering leek ook zelf reverse engineered buitenaardse technologie te hebben, maar de Rockefeller groepering had duidelijk de grootste controle in de UFO cover-up, de gecrashte schotels die geborgen werden, en de geheime geavanceerde technologieën die werden gecreëerd als gevolg daarvan.

Deze technologie werd altijd al beschouwd als een groot gevaar voor het op olie gebaseerde Rockefeller rijk – als het ooit in handen van het publiek zou komen.

J.P. Morgan, een Rockefeller vennoot, was verantwoordelijk voor de sluiting van Nikola Tesla's onderzoek en [de productie van] draadloze vrije energie technologie in Wardenclyffe Tower, omdat hij het gevaar zag dat die technologie gebracht zou kunnen hebben voor hun ontluikende olierijk.

Sinds die tijd heeft het Rockefeller militair-industriële complex er een hoge prioriteit aan gegeven om iedereen te stoppen die een werkende vrije energie technologie de wereld in wil brengen. Uitkopingen, bedreigingen en zelfs aanslagen zijn allemaal routinematig gebruikt.

DE REGERING WERD BUITENGESLOTEN – EN EISENHOUWER GAF DE WAARSCHUWING

De regering werd al snel buitengesloten om elke vorm van dreigende bemoeienis te verwijderen. Presidenten konden niet vertrouwd worden met het stilhouden van het geheim, elke vier jaar komend en gaand en geen idee hebbende waarin ze terecht zouden komen toen ze aantraden.

Eisenhower zag het allemaal buiten zijn controle vallen tijdens zijn 8 jaar durende presidentschap. Het "militair/industriële complex" verwijst naar de brede variëteit van bedrijven gecontroleerd door zowel de Rockefellers en de Rothschilds, verwant aan militaire en defensie industrieën – inclusief al de vertrouwelijke UFO-gerelateerde projecten.

In zijn afscheidsrede aan de natie op 17 januari 1961, gaf Eisenhouwer een brutale en gedurfde waarschuwing – "binnen de raden van de regering moeten wij waken voor toegeëigende invloed, gevraagd of ongevraagd, door het militair-industriële complex. De potentie voor de vernietigende verrijzing van misplaatste macht bestaat, en zal aanhouden":

BRIGADEGENERAAL STEVEN LOVEKIN ONTHULT WAT ER GEBEURDE

In 1999 publiceerde Dr. Steven Greer 'Extraterrestrial Contact, [Buitenaards Contact]' waarin hij een korte samenvatting gaf van de getuigenis van klokkenluider Brigadegeneraal Steven Lovekin op pagina 357, het initiaal "SL" gebruikende in verband met anonimiteit.

Lovekin werkte voor de US Army Signals Intelligence (SIGINT) [VS Leger Signalerings Veiligheidsdienst] onder Eisenhower, en zijn positie veroorloofde hem in vele gevallen directe toegang tot de president.

Volgens Lovekin was Eisenhower zich zeer goed bewust van de waarheid over UFO's. Lovekin onthulde meer van deze details in een interview met Grant Cameron in 2003.

Lovekin's militaire getuigschriften zijn geverifieerd door documenten zoals deze die hij naar Dr. Steven Greer stuurde. Meer over de verificatie van zijn betrouwbaarheid kan hier gelezen worden, en Dr. Greer verdedigt Lovekin's geloofwaardigheid persoonlijk in dit artikel.

Besteed extra aandacht aan Lovekin's rapport dat een economische recessie verantwoordelijk was voor Eisenhouwers gevoel dat hij werd gedwongen om nog meer controle af te geven aan het militair-industriële complex dan ooit eerder was gedaan. Ook dit lijkt onderdeel te zijn van een zorgvuldig gepland ontwerp.

Matt Taibbi bewees recentelijk dat Goldman Sachs "elke grote marktmanipulatie heeft ontworpen sinds de Grote Depressie." Volgens vele klokkenluiders waarmee ik gesproken heb of van wiens bestaan ik weet, is Goldman Sachs een financieel sleutelbedrijf binnen het Rockefeller / Rothschild militair-industriële complex—met connecties alle twee deze groeperingen.

Via bedrijven als Goldman Sachs, lijkt De Rockefeller groepering verantwoordelijk te zijn geweest voor het ontwerp van een ‘serieuze recessie' die de gekozen regering van de VS dwong om een groot deel van zijn autoriteit en controle op te geven over het UFO onderwerp in de 50-er jaren. Hier is wat Lovekin zei in zijn interview in 2003 (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

Lovekin: (Lacht) In elk geval, [Eisenhower] schetste UFO's. In elk geval, op de een of andere manier begon hij te spreken over UFO's, net voordat hij aantrad…

Het was niet heel specifiek, maar hij besprak het. Het was van zeer, zeer grote betekenis voor hem.

Ik denk dat één van de dingen waar hij bezorgd over was, was dat we toen door een zeer serieuze recessie gingen, en de regering een hoop van zijn controle moest laten aan het militair-industriële complex.

Hij was daar zeer bezorgd over.

Het was gewoon iets dat de regering op dat moment niet kon aanpakken. Niet wilde aanpakken, denk ik, zou een betere manier van omschrijven zijn.

Maar inderdaad, hij was hier veel mee bezig.

Hij geloofde in hen. Hij maakte zich zorgen.

Hij maakte zich zorgen over de Amerikaanse bevolking, en ik denk dat hij echt iets wilde doen dat positief was, maar op de een of andere manier was hij met handen en voeten gebonden. Ik ben er niet zeker van waarom, maar ik heb een idee.

We zaten bij hem wanneer wij in Camp David waren, en hij wist wie wij allemaal waren, met naam en toenaam. Dat was het mooiste van onder hem dienen.

Ik was maar een sergeant in die dagen. Ik was nog niet ingewijd in sommige zaken waarin sommige mensen nooit ingewijd zouden worden…

Vraag: waarom denkt u dat er een cover-up is – waarom spreekt de President zich hier niet over uit? Wat is uw onderbuikgevoel hierover?

Lovekin: nu, omdat er zoveel autoriteit was weggegeven aan de privébedrijven.

Vraag: denkt u dat dit al aan de gang was in de Eisenhower regering?

Lovekin: Ja, dat denk ik. Toen hij zei dat het hoofdzaak was dat wij het militair-industriële complex zouden moeten vrezen, maakte hij geen grappen, en hij had het over het onderwerp waarover wij in gedachten spraken. Hij was hier zeer duidelijk over.

Het is extreem waarschijnlijk dat Eisenhower de aard van het probleem doorgaf aan Kennedy, zijn opvolger. Kennedy was de eerste President die niet formeel verwelkomd werd in de waarheid van het UFO fenomeen sinds het moderne tijdperk startte in de 40-er jaren.

KENNEDY MAAKTE ZIJN HANDEN VIES – EN BETAALDE DE HOOGSTE PRIJS

Zoals Dr. Michael Salla, Richard C. Hoagland en anderen onthuld hebben, vond Kennedy de waarheid, en maakte serieuze progressie naar een publieke Disclosure. Salla's nieuwe video, waaraan gerefereerd wordt in de eerste zin van dit volgende zijstapje, is beschikbaar in zeven delen die je online gratis kunt bekijken: Part 1; Part 2; Part 3; Part 4; Part 5; Part 6; & Part 7.

Hier is zijstapje met Dr. Salla's transcript over de inhoud van deze video (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

Met het vermelden van officiële en gelekte documenten, begint de video met getuigenbewijs dat President Eisenhouwer de gekozen President Kennedy voor zijn aanvang van het presidentschap informeerde over de gevaren van het militair-industriële complex.

Eisenhower was er bezorgd over dat de bedrijfscontrole over technologieën die verkregen waren uit UFO''s, en die duidelijk geïdentificeerd waren als van buitenaardse oorsprong, uiteindelijk zou leiden tot bedreigingen van burgerlijke vrijheden en de Amerikaanse Republiek door het militair-industriële complex.

De video gaat verder met het laten zien dat er drie kritische perioden waren met betrekking tot President Kennedy's pogingen om toegang te krijgen tot vertrouwelijke UFO documenten.

De eerste begon in februari 1961, met Kennedy's Presidentiële Richtlijn 10920 om psychologische oorlogvoering programma's onder de controle van zijn nationaal veiligheidsteam te plaatsen.

Niet lang daarna, op 28 juni 1961, verzocht Kennedy formeel zijn Directeur van Centrale Veiligheidsdienst (DCI) Allan Dulles om alle operaties van een geheime groep genaamd MJ-12 nogmaals te bekijken, omdat zij gerelateerd werden aan de plannen voor psychologische oorlogvoering in de Koude Oorlog

Kennedy begreep dat psychologische oorlogvoering werd gebruikt om de waarheid over UFO's te verstoppen en hun buitenaardse oorsprong, en Kennedy zocht naar toegang tot deze informatie.

Een gelekt document onthult dat Kennedy de toegang werd geweigerd door Dulles op 5 november 1961.

De eerste periode eindigde met het vertrek van Dulles als DCI op 29 november 1961, toen een top geheime groep van MJ-12 richtlijnen, die waren vervat in een gelekt "verbrand memo", werd voltooid als antwoord op Kennedy's UFO vragen.

PRESIDENT KENNEDY BLIJFT AANDRINGEN OP DE WAARHEID

Zoals Dr. Salla onthult, stopte Kennedy niet toen hij werd uitgesloten door de CIA en MJ-12 zelf. Hij bleef druk uitoefenen, harder en harder, in zijn poging om de waarheid boven tafel te krijgen (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

De tweede periode begon, waarin Kennedy zijn autoriteit als Opperbevelhebber gebruikte om zoveel mogelijk te leren als hij kon over de UFO's en buitenaards leven, terwijl hem nog steeds de toegang werd geweigerd tot UFO documenten door MJ-12 en de contraspionage [counterintelligence (CI)] afdelingen van de CIA.

Kennedy bezocht vertrouwelijke militaire faciliteiten om de overblijfselen van UFO crashes en zelfs buitenaardse lichamen te bekijken.

Een uitgelekt document onthult dat de dood van Marilyn Monroe's direct gerelateerd was aan haar naderende openbare bekendmakingen over Kennedy's geheime bezoeken aan militaire bases die UFO's hadden teruggevonden.

Kennedy zou zelfs met één of meer ‘contactees' in contact geweest zijn om te leren wat hij kon over buitenaards leven, en om advies te ontvangen over toekomstige politieke gebeurtenissen.

Van één ‘contactee', George Adamski, werd bevestigd door een aantal onafhankelijke getuigen, dat hij een munitie kaart had van de regering.

Bevestiging van Adamski's toegang tot verboden militaire faciliteiten, gaven zijn claim kracht dat hij regelmatig Pentagon-ambtenaren inlichtte over zijn buitenaardse contacten.

Adamski claimt dat hij Kennedy twee keer ontmoette om buitenaardse informatie door te geven, en dat hij zelfs geregeld had dat Kennedy buitenaardsen kon bezoeken in de Californische woestijn ergens in 1962.

KENNEDY'S DERDE FASE VAN DRUK OPVOEREN VOOR DISCLOSURE

In de derde fase ging Kennedy zelfs nog verder – in het nastreven van een meer directe relatie met de Russen om de UFO cover-up te beëindigen. Dit is zeer waarschijnlijk het moment dat de formele samenwerking met de Derde Groepering begon, die Dr. Beter het "Nieuwe Kremlin" noemde.

Chroesjtsjov leek duidelijk te neigen naar de Nieuwe Kremlin / Derde Groepering, alhoewel hij dat in eerste instantie misschien niet deed – maar daar komen we zo.

Laten we nu eens meer lezen over deze laatste, meest belangrijke fase van Kennedy's geheime campagne (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

De derde, en meest beslissende fase, begon op 20 september 1963 toen President Kennedy een speech gaf in het Hoofdkantoor van de Verenigde Naties waarin hij opriep tot gezamenlijke ruimte- en maanmissies met de USSR.

In de twee maanden die voorafgingen aan zijn aanslag op 22 november, voerde President Kennedy een politieke strategie met hoge risico's om Premier Nikita Chroesjtsjov te overtuigen om gezamenlijke ruimte- en maanmissie's te accepteren.

Chroesjtsjov's uiteindelijke aanvaarding op 11 november [11/11], leidde tot een aantal bestuursacties de volgende dag om uitgebreide wetenschappelijke informatie te delen tussen de VS en de USSR.

En het belangrijkste, gelekte documenten bevestigen dat dit ook inhield het delen van vertrouwelijke UFO documenten.

Chroesjtsjov's uiteindelijke aanvaarding bereikte een ‘hoogte'punt in het implementeren door de CIA-CI van een geheime aanslagen-richtlijn die eerder werd goedgekeurd door MJ-12 en Dulles, voordat hij vertrok als DCI in november 1961.

Nogmaals, Dr. Beter's getuigenis stelt vast dat Chroesjtsjov samengegaan was met de Nieuwe Kremlin As, die al decennia lang werkte om de Bolshevistische Illuminatie in Rusland uit de macht te zetten en de UFO cover-up te beëindigen.

Als zijn poging niet geneutraliseerd was, dan had de uitzetting van de Bolshevikken al zo'n 15 jaar eerder kunnen plaatsvinden.

DE 'NIEUWE KREMLIN' GROEPERING ASSISTEERDE KENNEDY OOK DIRECT IN HET UITSCHAKELEN VAN DE FEDERALE RESERVE

Zoals je hier kunt zien, hebben MJ-12 en CIA Directeur Dulles de aanslag op Kennedy geautoriseerd. Dr. Salla heeft niet het verhaal behandeld van Presidentiële Richtlijn 11110, waarin Kennedy direct werkte om ook de Federale Reserve uit te schakelen – en daarmee achter zowel de Rockefeller als Rothschild groeperingen aan te gaan.

Let op het nummer van de richtlijn -- 11110 – en het feit dat Chroesjtsjov Kennedy's voorstel accepteerde op 11-11-1963.

Deze numerologie is ook zeer waarschijnlijk geen toeval – en is een ander positief teken dat de Nieuwe Kremlin groepering Kennedy assisteerde bij al deze initiatieven.

Kijk naar deze gedocumenteerde verklaring die President Kennedy gaf maar tien dagen voor zijn aanslag:

http://www.apfn.net/Doc-100_bankruptcy31.htm

Document 100.1.3.2.0 31 van 39........

"Het hoge ambt van President is gebruikt om op een samenzwering te broeien om de Amerikaanse vrijheid te vernietigen.

En voordat ik dit presidentschap verlaat, moet ik de Burger over deze situatie informeren."

- PRESIDENT JOHN F. KENNEDY (10 dagen voordat hij werd vermoord)

Deze gelijktijdige duw naar Disclosure en de uitschakeling van de Federale Reserve is, wederom, zeer waarschijnlijk het resultaat van zijn samenwerking met de Nieuwe Kremlin groepering, die al een lange geschiedenis hadden in het bevechten van de Illuminati.

Het is nu pas – na al die tijd – dat Cayce's profetie, "Vanuit Rusland komt de hoop van de wereld" eindelijk uit zal komen.

Deze groepering in de Russische regering gaat nu de vruchten plukken van zijn lange termijn plan met de hulp van de grotere internationale gemeenschap, zoals onthuld door Benjamin Fulford en anderen.

Een veel persoonlijker inzicht in de aanslag op President Kennedy kan opgedaan worden uit de getuigenis van CIA insider Robert Crowley, die direct betrokken was bij het beslissingsproces dat leidde tot deze tragische daad.

Alhoewel Crowley niet volledig op de hoogte was van de redenen waarom de aanslag werd gepleegd, was hem genoeg van het verhaal verteld zodat wij gemakkelijk de grotere waarheid kunnen waarnemen.

CRUCIALE INSIDER INFORMATIE ONTHULD DE ECHTE REDEN WAAROM KENNEDY WERD VERMOORD

Kennedy lijkt duidelijk samen te hebben gewerkt met de Nieuwe Kremlin mensen via Chroesjtsjov – en wij kunnen duidelijk bewijzen dat deze relatie ook het delen van vertrouwelijke informatie omvatte.

TBRNews.org heeft een doorlopende serie van interview transcripten gebracht tussen auteur Gregory Douglas en de zeer hooggeplaatste ex-CIA man, Robert T. Crowley, eens leider van de Clandestine Operations Division [Verborgen Operaties Divisie] binnen het agentschap.

De betrouwbaarheid van deze informatie is prima, in tegenstelling tot zoveel andere stukken van disinformatie die de samenzweringsmedia vervuilen. TBRNews blijkt consistent één van de topbronnen die we gevonden hebben.

Douglas heeft in het geheim al zijn gesprekken met Crowley opgenomen – en dit transcript werd voor het eerst gepost in september 2008.

Alhoewel het schokkend is dit te lezen, is het belangrijk voor het begrijpen van de context – omdat het duidelijk vaststelt dat de samenwerking met de Nieuwe Kremlin groepering zeer geavanceerd was, en dat het direct leidde tot de aanslag op Kennedy (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://tbrnews.org/Archives/a2877.htm

GD: Als u wilt dat ik dit onderwerp behandel, dan heb ik van u nodig, telefonisch is prima, een soort van rationele verklaring over wat er gebeurd is.

Ik bedoel, dat is wat u wilt, toch? Om hen die na u komen volledig de redenen van uw acties te laten begrijpen.

RTC: Ja, dat is het precies. Als dat ooit uit zou komen, hoewel ik echter denk dat dat nu niet meer zal gebeuren, wil ik niet dat mijn zoon en mijn kleinkinderen denken dat ik maar een gewone ordinaire moordenaar was.

Zij zouden de redenen moeten weten waarom wij gehandeld hebben zoals wij deden.

GD: Prima. Ga uw gang.

RTC: Je moet begrijpen dat wij onze taken zeer serieus namen. [James Jesus] Angleton was een eerste klas contraspionage man en zeer toegewijd.

En hij ontdekte dat de meest belangrijke veiligheidsrapporten, de dagelijkse informatie aan de President door de CIA, in Moskou terecht kwamen.

Binnen een week nadat ze aan de President gegeven waren. Een week!

En dit was geen eenmalig incident maar was al enige tijd gaande. Wij probeerden toen uit te zoeken hoe dat gebeurde. Een gigantische veiligheidsramp, Gregory, gigantisch.

Nu werden er verschillende kopieën van dit rapport verspreid, maakt niet uit aan wie, dus in elke kopie werd iets pittigs gestopt.

Als identificatie, zo te zeggen. Niet iets dat de strekking van het rapport veranderde, maar iets pittigs, zoals Jim [Angleton] altijd zei.

Jim's contact in Moskou was een diplomaat – maakt niet uit uit welk land, omdat we geen moeilijkheden voor hem hoeven te veroorzaken. Dus van hem kregen wij kopieën van stukken die Nikita kreeg.

Dus kun je je voorstellen hoe geschokt wij allemaal waren om uit te vinden dat het de kopie van de President was die gelekt werd? Mijn God!

WAT DOE JE WANNEER DE PRESIDENT ZELF ‘S LANDS GROOTSTE GEHEIMEN LEKT?

Stel je de boeien voor waar de CIA zichzelf in bevond toen hun eigen baas – zogezegd – informatie lekte die werd beschouwd als absoluut essentieel voor de veiligheid van iedere man, vrouw en kind in de Verenigde Staten van Amerika.

Zij voelden dat als het hoogste verraad – en er moest mee afgerekend worden. Maar wat te doen? Het is de President van de Verenigde Staten, in Godsnaam!

Lees verder en zie wat er daarna gebeurde (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

Dus we konden niet gewoon naar hem toegaan en hem vragen hoe het kwam dat Chroesjtsjov zijn informatie las binnen een week nadat wij hem die gaven.

Jim kon niet gevonden krijgen hoe dit gebeurde, maar toen kregen we een rapport waarin stond dat van zijn broer, Bobby, bekend was dat hij op vriendelijke voet stond met een prominente KGB man, Bolshakov.

Er bestond geen twijfel over wie hij was. De TASS man hier [TASS = groot Russisch persbureau]. Topniveau. Er was bekend dat Bobby tenminste één bijeenkomst met hem gehad had.

Hoover zorgde ervoor dat Bobby dag en nacht gevolgd werd, omdat hij hem haatte en hem wilde pakken op iets slechts zodat hij het naar de [Washington] Post kon laten lekken en hem kon laten ontslaan.

In ieder geval, zij vonden uit dat Bobby aan de telefoon sprak met de Communisten vanuit zijn huis – dus wij – en Hoover – luisterden zijn telefoon af.

Hoover wist niet dat wij dit ook deden, maar zo gaat het in de politiek van Washington.

En wij hoorden duidelijk, dat Bobby faxen verstuurde van deze [dagelijkse informatie aan de President] naar hem [dat is Bolshakov in de KGB].

Ik bedoel, er was geen twijfel.

En, wij vonden ook uit dat Kennedy in direct contact stond met Chroesjtsjov via Bobby en de Rus.

Ik bedoel, zij ondermijnden het totale diplomatieke systeem – en alleen God weet waarover Kennedy sprak!

[DW: Op een andere plaats in de transcripten, onthult Crowley de uitgebreide insider kennis en cover-up van het UFO fenomeen.]

We moesten hier zeker van zijn, en heel zeker. Het was explosief, geloof me.

DE BESLISSING IS GENOMEN

We gaan nu naar het uiteindelijke moment waarop de CIA moest beslissen wat zij hieraan gingen doen.

Het was duidelijk dat de gematigde mensen in de organisatie bezorgd waren voor de veiligheid van de Verenigde Staten en haar bevolking. Aan hen was duidelijk niets verteld over de druk die Kennedy opvoerde om de UFO informatie vrij te krijgen en om de Federale Reserve te ontmantelen.

Nu komen we bij het moment van de waarheid (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

RTC: Jim en een paar van ons kwamen bij elkaar, luisterden naar de tapes en rapporten van agenten en probeerden te beslissen wat wij moesten doen.

Ik bedoel, Gregory, hier hadden we onze President die werkelijk de meest geheime documenten aan onze ergste vijand gaf – een man die in het openbaar gezworen had om ons te vernietigen!

Dus, wat moesten we doen? Het openbaar maken? Wie durft dit te doen?

Natuurlijk hadden wij goede contacten met de media, maar wij besloten allemaal dat dit gewoon veel te onbegrijpelijk en negatief was om het buiten die kamer te laten komen.

En dat is waar de beslissing genomen werd om ons simpel van Kennedy te ontdoen.

Hij was te onafhankelijk, hij had Dulles en Bissel ontslagen vanwege de Cuba zaak en dreigde Mansfield om de Veiligheidsdienst te breken.

En hij gaf onze ergste vijand onze topgeheime informatie! Ik bedoel, er kon niet eens over gesproken worden. Je ziet wat ik bedoel, toch?

GD: Ik zie jouw standpunt heel helder.

RTC: Wat zou jij gedaan hebben?

GD: Ik ben geen belangrijk persoon zoals die mensen, dus welk verschil zou mijn mening hierin maken? Ik probeer alleen de rationaliteit te achterhalen.

RTC: Nu, heb je het?

GD: Ja, ja duidelijk.

Waardevol ondersteunend bewijs om de betrouwbaarheid van deze getuige te ondersteunen kun je vinden in deze TBRNews update van 11 mei 2009, als je geïnteresseerd bent in het vervolg op dit verhaal. Scroll naar beneden naar de samenvatting van Gregory Douglas' boek, "Regicide: The Official Assassination of John F. Kennedy. [Koningsmoord: De Officiële Aanslag op John F. Kennedy]"

NIET ZO MAKKELIJK AF TE WENDEN OP LYNDON BAINES JOHNSON, ZOALS VELEN SUGGEREERDEN

Omdat vele geleerden nu alle schuld willen schuiven op Lyndon B. Johnson, Kennedy's vicepresident, is het volgende zijstapje uit bovenstaand artikel interessant, in het licht van nieuwe informatie die recentelijk boven kwam.

LBJ was bezorgd dat hij ook doelwit was – en hem moest door J. Edgar Hoover verzekerd worden dat hij geen doelwit was.

Dit maakt de recentelijke onthulling van Lyndon Johnson's gedrag in de onmiddellijke nasleep van de aanslag op Kennedy veel begrijpelijker (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

LBJ huilend gevonden in het toilet na aanslag op Kennedy

http://www.huffingtonpost.com/steven-m-gillon/a-new-wrinkle-in-the-jfk_b_339026.html

Wat McHugh vervolgens gezien claimt te hebben was schokkend. "Ik liep het toilet binnen, in de ‘poederruimte', en daar verborg hij zich, met het gordijn gesloten," vertelde McHugh.

Hij claimt dat LBJ huilde, "Ze krijgen ons allemaal te pakken. Het is een samenzwering. Het is een samenzwering. Het krijgt ons allemaal te pakken.'"

Volgens de Generaal was Johnson "hysterisch, zittend in de plee, alleen in zijn wereld."

Zoals Hoagland onthulde in zijn recente lezing op de Secrets conferentie, die beschikbaar is voor aanschaf op zijn Enterprise Mission website, wist Johnson zeker genoeg en liet het Oval Office opnieuw te decoreren in rood, alhoewel iedereen wist dat Kennedy de kleur rood haatte.

Deze her-decoratie werd door Johnson verordend op korte termijn, en werd afgerond in exact hetzelfde weekend dat Kennedy werd vermoord – alsof Johnson wist dat hij het nooit zou zien, en zijn gewelddadige verrijzing kracht bij te zetten door het hele Oval Office in de schreeuwende kleur van bloed te kleuren.

MEER OVER DE KENNEDY / CHROESJTSJOV SAMENWERKING

Nu we uitgezocht hebben wat de reden voor de aanslag op zich was, laten we eens verder kijken naar de tekenen voor samenwerking tussen Groepering Drie, via Rusland, en de Kennedy regering – in zijn langdurende gevecht om de zogenaamde Illuminatie uit de macht te zetten.

Op dit moment stonden de Rockefeller en Rothschild groeperingen nog steeds op goede voet met elkaar. De insider gevechten laadde niet op tot de 70-er jaren, zoals Dr. Beter onthulde in zijn vorige deel.

Om dit punt duidelijk te maken, zal ik informatie inbrengen die werd gedeeld in een geschrift dat ik Richard C. Hoagland mee hielp samenstellen vorig jaar, met de titel "A New Frontier of Hope [Een Nieuwe Grens van Hoop]". Hoagland gaf zelfs meer details over de verrassende en weinig bekende samenwerking die gaande was tussen Kennedy en Chroesjtsjov.

In 1999, onthulde Chroesjtsjov's zoon Sergei kritieke nieuwe informatie over deze geheime, ‘verraderlijke' onderhandelingen die de twee leiders hadden, privé. Twee interviews van datzelfde jaar – één ervan op PBS en het andere in een artikel dat hij schreef voor American Heritage Magazine die oktober – vertelde het verhaal (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://www.americanheritage.com/articles/magazine/ah/1999/6/1999_6_34.shtml

In augustus 1963 tekende de Verenigde Staten, Soviet Unie en Groot Brittannië een overeenkomst om nucleaire testen te verbieden in de atmosfeer, onder water en in de ruimte.

Diezelfde augustus stuurde Kennedy aan mijn vader een voorstel over het deelnemen van Soviet en Amerikaanse machten voor een vlucht naar de Maan.

Hij had het idee als eerste genoemd in Wenen, in juni 1961, maar toen had mijn vader niet gereageerd.

Hij dacht dat het de Verenigde Staten mogelijk zou maken om veiligheidsinformatie te krijgen en te ontdekken dat onze raketcapaciteit veel lager was dan wij hadden gezegd. En dat zou de Amerikanen uitdagen om een verrassingsaanval uit te voeren.

WAARHEID IS ALTIJD VAN BELANG

In het omgaan met deze rivaliserende wereldgroeperingen, moet je altijd onthouden dat er een voortdurend probleem met vertrouwen is. Na 200 jaar te maken te hebben met de Illuminati, was het Nieuwe Kremlin zich zeer wel bewust van het feit dat het moeilijk was om ook maar iemand te vertrouwen.

Het is ook heel goed mogelijk dat Chroesjtsjov in eerste instantie niet meewerkte met de Nieuwe Kremlin groepering, maar zij konden altijd tot hem doordringen gedurende de tijd van zijn leiderschap.

De Cubaanse Raketcrisis van 1961 was een echte wereldgebeurtenis die reflecteerde hoe moeilijk het voor deze regeringen was om elkaar werkelijk te vertrouwen – zelfs met verborgen pogingen die gedaan werden om vrede te bereiken.

CHROESJTSJOV BEGON AAN HET IDEE TE WENNEN

Deze volgende quote van het PBS artikel laat zien hoe Chroesjtsjov begon te wennen aan het idee van een werkelijk einde aan de oorlog – en een gezamenlijk ruimteproject naar de Maan, dat wel eens bedoeld had kunnen zijn om daar bekende buitenaardse ruïnes te vinden en dat aan de wereld bekend te maken:

http://www.pbs.org/redfiles/moon/deep/interv/m_int_sergei_Chroesjtsjov.htm
[interview met zoon Chroesjtsjov]

Daarna, in augustus 1963, ontmoette President Kennedy de Soviet Ambassadeur Dobrinyin, en hij sprak tot de Verenigde Naties.

Hij bood aan om meer samen te werken [om de Maan samen te bereiken], en in die tijd was mijn vader heel serieus.

Ik wandelde ergens laat in oktober of november met hem, en hij vertelde me over al deze dingen. Hij vertelde me dat wij hierover na moesten denken en misschien dit idee moesten omarmen…

Als het een gezamenlijke onderneming zou worden met de Amerikanen, dan zou het veel goedkoper zijn. Hij dacht ook na over de politieke prestatie van dit alles, omdat zij elkaar dan veel meer konden gaan vertrouwen.

Na de Cubaanse Raketcrisis werd zijn vertrouwen in President Kennedy veel groter. Hij dacht dat het mogelijk zou zijn om met deze president te onderhandelen.

Hij dacht niet dat ze vrienden zouden kunnen worden, maar hij wilde echt oorlog vermijden, dus door deze samenwerking konden zij hun gedachten richten op deze prestaties.

CHROESJTSJOV WERD OOK UIT DE MACHT GEZET, NET ALS KENNEDY

Kennedy werd vermoord, maar een paar dagen nadat Chroesjtsjov klaar was om dit bondgenootschap met hem te sluiten – om gezamenlijk de oppositie groeperingen uit te schakelen die Disclosure blokkeerden en 's werelds rijkdom plunderden.

Chroesjtsjov hield het nog maar een jaar uit voordat ook hij verslagen werd door diegenen die de wapenwedloop en de grotere agenda van de Illuminatie UFO cover-up en de Nieuwe Wereld in stand wilden houden (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://www.americanheritage.com/articles/magazine/ah/1999/6/1999_6_34.shtml
[uit het interview met Chroesjtsjov's zoon]

Ik weet niet hoe de Amerikanen gereageerd zouden hebben als ze de kennis zouden hebben gehad van de radicale vermindering van de Soviet troepen zoals was gepland, maar ik zou willen hopen dat die reactie evenredig geweest zou zijn.

Dus, de Koude Oorlog had beëindigd kunnen worden in 1969, en dat jaar hadden een Amerikaanse astronaut en een Russische kosmonaut samen op het Maanoppervlak kunnen stappen.

Maar het leven verliep anders. In november 1963 overleed John F. Kennedy, en een jaar later, in oktober 1964, werd mijn vader uit de macht gezet.

De leiders die mijn Vader vervingen haastten zich om zijn "fouten te herstellen" door een nieuwe impuls te geven aan de wapenwedloop met het produceren van duizende tactische nucleaire wapens.

KENNEDY EN CHROESJTSJOV WAREN ZICH WAARSCHIJNLIJK ZEER BEWUST VAN WAT ZE SAMEN OP DE MAAN ZOUDEN VINDEN

Als je enige twijfel hebt over de potentiële omvang van de ruïnes die klaar waren om gevonden te worden op de Maan, leveren deze twee artikelen die ik samen met Richard C. Hoagland schreef in 2007 en die samenvielen met het uitkomen van zijn nieuwe boek Dark Mission [Duistere Missie], zeer overtuigend fotografisch bewijs dat er daar iets is.

Het ligt ver buiten de omvang van dit Eboek om al deze foto's hier te plaatsen – dus ik zal er één van velen delen met fascinerende voorbeelden die je kunt vinden in deze twee artikelen—die ook onthulden hoe medewerkend de huidige Russische media was om dit verhaal te promoten:

Richard was inderdaad verheugd over hoeveel meer informatie ik in mijn eigen onderzoek had gevonden, naast wat hij al ontdekt had – en nogmaals, het wordt besproken in deze twee artikelen:

http://www.enterprisemission.com/NPC-Russia.htm
http://www.enterprisemission.com/NPC-Russia2.htm

Nogmaals, gezien de technologie en insider kennis die beschikbaar is, is het zeer waarschijnlijk dat tenminste één, als niet beide, van deze leiders zich bewust was van wat zij zouden vinden op de Maan.

Daarom zou een gezamenlijke Maanmissie Disclosure hebben gebracht en direct een einde gemaakt hebben aan de plannen van de Nieuwe Wereld Orde voor de Derde Wereldoorlog.

Verdrietig genoeg werkte het niet – maar wij zitten nu in een hele andere tijd van de geschiedenis. Eindelijk – te langen leste – is de tijd rijp. En de Russen zijn ons niet vergeten. En evenzo de rest van de wereld die vrij is in zijn verantwoordelijkheid om de veiligheid en vrijheid van iedereen op deze planeet te verzekeren.

Vanaf dit punt blijven we bij dezelfde bron – CIA's eigen Robert Crowley – en onthullen in zijn eigen woorden dat de CIA genoeg wist over de UFO cover-up om duidelijk te weten dat wij bezocht werden door intelligente, menselijke buitenaardsen.

BEWIJS ROBERT CROWLEY WAS ZEER BEKEND MET UFO'S

Alleen om de sceptici te sussen die zouden kunnen denken dat UFO's als reëel werden beschouwd binnen deze geheime programma's, of elk onderwerp van aandacht, onthult dit volgende zijstapje van het gesprek tussen Douglas en Crowley heel veel.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat Crowley's man aan boord genomen werd van een UFO toen hij over zijn oprit liep, zoals je hier zult lezen – veel waarschijnlijker is dat hij werd gegrepen door iemand van een rivaliserende groepering, werd ontvoerd en weggevoerd.

Niettemin, het onderwerp van mensen die verdwijnen – via ontvoering of andere methoden – bewees een ingang te zijn voor Douglas en Crowley om een discussie te voeren over UFO's – specifiek omdat de man die verdween een belangrijk lid was van Crowley's staf (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://www.tbrnews.org/Archives/a2861.htm
RTC: Nu was onze man belangrijk voor ons, dus wij verrichtten een zeer grondig onderzoek. Financiën in orde, kon goed overweg met zijn vrouw, dronk niet en gebruikte geen drugs, en wij konden in wezen elke minuut van zijn leven verantwoorden.

Ging van huis, reed naar zijn werk, werkte de hele dag, reed naar huis, eten met de vrouw en eens in de zoveel tijd naar een film in het dorp. Zijn vrouw deed de boodschappen. Zeer vredig en geordend leven.

En wat gebeurde er met hem Gregory? Nergens een spoor van hem. Geen telefoontjes die vreemd waren, bankrekening onaangeraakt, credit cards en telefoon nooit gebruikt.

Liep over zijn oprit op een mooie dag en verdween gewoon van het aardoppervlak. Schoon van het aardoppervlak.

GD: Dat is een mogelijkheid Robert.

RTC: Ging hij naar de Hemel?

GD: Nee, niet de maffe Rapture fictie. Misschien heeft een entiteit ergens anders vandaan hem te pakken gehad. Hem ontvoerd.

RTC: Dat is niet het soort dingen dat wij in enig officieel rapport zetten Gregory. Wij kunnen niet eens beginnen ons in dat gebied te begeven. Het is gemakkelijker om te zeggen dat de Russen hem hebben…

GD: Nou, aangenomen dat er van dat soort UFO's zijn, zouden de radarmensen hen dan niet ontdekken?

RTC: Ik las toentertijd een interessant rapport. Een radarstation in de wildernis. Twee mensen op wacht. Een gaat naar buiten om te plassen en ziet een groot rond object zwevend op ca. 750 meter afstand.

Hij schrok zich te pletter, rende naar binnen en vertelde het aan zijn partner. De radar werkte prima maar pikte geen spoor op.

De partner dacht dat de plasser gek was, dus hij ging naar buiten en zag hetzelfde ding. Meer gedraai aan de radarknoppen. Niets. Zij rapporteerden het en andere systemen werden ingeschakeld.

Zij gingen beiden naar buiten en zagen het nog tien minuten zweven en toen vloog het weg, recht naar boven en zo snel dat het in een paar seconden verdwenen was.

Meer telefoontjes en niets te rapporteren. Toen ze van hun werk weggingen, waren er een aantal Luchtmacht agenten en een aantal veiligheidsmensen die met hun wilden praten. Zij hadden niets gezien en zouden het beter maar zo houden ook.

Ja, er was duidelijk iets en de radar kon het niet zien. Mysteries.

Deze verdwenen man zat in mijn staf en dus heb ik enige kennis van binnenuit over wat er gebeurde. Ontvoering werd inderdaad opgevoerd maar ver, ver achtergelaten.

Uiteindelijk hebben we vermeld dat hij was overgeplaatst naar een speciaal project en het losgelaten.

PSYCHOLOGISCHE OPERATIES

In het volgende deel van dit zijstapje, kunnen we dezelfde ‘psychologische operaties' aan het werk zien waarover Kennedy zo bezorgd was – en met behulp van grote druk probeerde te onthullen (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

RTC: ... Toen mijn man verdween, deden we heel wat onderzoek, en wat jij zegt [over het idee dat UFO's inderdaad bestaan] is echt waar. Echter Gregory, ik wil suggereren dat je naar andere onderwerpen gaat en ver van dit onderwerp weg blijft.

GD: Waarom?

RTC: Je zult worden aangemerkt als gek, en je vele vijanden zullen zich hierover in de handen wrijven en je echt aftuigen. Ga gewoon verder met andere onderwerpen.

Als je iets over Kennedy doet, geloof me, dan zullen alle nachtdieren van onder hun stenen vandaan komen en je in je enkels bijten. Probeer rechtlijnig te blijven dan gaat het veel beter met je…

Naast het trekken van ongewenste aandacht van de razende gestoorde groep, zul je de regering opwinden als je inderdaad druk legt op deze verdwijningszaak.

Waarom? Omdat het duidelijk kan leiden naar de UFO zaak, en dat is strikt verboden.

Da's prima als een mafkees een raar boek schrijft, maar als iemand zoals jij, die een serieus auteur is en een uitstekend onderzoeker hiermee start, dan zullen ze je heel snel op de nek zitten.

Blijf hier gewoon van weg en ik verzeker je dat we allemaal gelukkig zullen zijn.

GD: Ik neem aan dat je gelijk hebt. Maar toch….

RTC: Gregory, laat het gaan. Oké?

GD: Prima.

Dit stelt duidelijk vast dat het UFO onderwerp zeer, zeer serieus wordt genomen door de inside groeperingen die de aanslag op Kennedy verordonneerden.

ROBERT CROWLEY BEVESTIGDE ROSWELL

Crowley had heel wat te zeggen over Roswell toen Gregory Douglas hem ernaar vroeg. Dit is maar een deel van dat gesprek, gepost op TBRNews.org vanaf 26 september 2008 (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://tbrnews.org/Archives/a2878.htm
GD: Ik probeer nog steeds structuur aan te brengen in de Kennedy zaak. Ik vertaalde een aantal Duitse oorlogsdocumenten afgelopen week waarin het vliegende schotel programma werd behandeld. Habermohl? [Habermohl was een ingenieur die werkte aan het UFO programma van Hitler]

RTC: Ik weet dat de Moffen er één of twee hadden, maar die naam zegt mij niets.

GD: Zij maakten en vlogen tenminste één prototype, maar het project was er maar een van velen in die tijd.

RTC: Nou, de VS hebben ze na de oorlog gebouwd. Ergens in Canada.

GD: AVRO. The Roe Company. [Avro Aircraft Limited (Canada) was een Canadese Vliegtuigbouwer die bestond van 1945-1962. Het bedrijf was bekend door hun innovatieve ontwerpen, waaronder de AVRO ‘pijl' straaljager. Bron: wikipedia]

RTC: Zegt me niets.

GD: Maar dat betekent dat we een paar voorbeelden hadden.

RTC: Oh ja, dat hadden we ook. Ik vertelde je dat de Russen dachten dat ze van ons waren en dat wij dachten dat ze van hen waren.

Ik ben hier een aantal keren voor gaan zitten. De Russische Veiligheidsdienst was één van mijn aandachtsvelden zoals je weet. En wij hadden er een paar van deze, maar wij gebruikten ze voor verkenning en fotografie op grote hoogte.

De U-2 verving hen dus we stuurden ze met pensioen. De Russen handen [tenminste] één werkend model waarvan ik wist.

[DW: Dit is zeer waarschijnlijk de Cosmosphere die besproken werd door Dr. Beter.]

GD: Dus alle sightings hadden betrekking op deze vliegtuigen, of hoe je ze ook noemt?

RTC: Nee, niet allemaal. De meeste publieke sightings waren in wezen wensdenken of massahysterie. Maar er waren absoluut andere incidenten die niet van onze, of Russische, makelij waren.

GD: Waar kwamen ze vandaan?

RTC: Niemand had enig idee. Natuurlijk had Truman dat allemaal stilgehouden om een andere paniek zoals die door Orson Wells veroorzaakt was te voorkomen.

Het idee was om het hele ding op een grap te laten lijken, zodat mensen die iets zouden zien dit zouden negeren omdat ze anders het risico liepen voor gek versleten te worden.

GD: Weet je iets over de Roswell zaak?

RTC: Oh zeker. Dat was het echte werk, Gregory. En er waren ruimtecadetten aan boord van dat schip.

Zij moesten het verhaal achterhouden en zeiden dat het een weerballon was.

Zoals ik het me herinner, borgen zij een hoop elektronische gadgets die zeer geavanceerd waren.

Crowley's verklaring over de berging van "hoog geavanceerde elektronische gadget's" past perfect met de getuigenis van Kolonel Philip Corso, die zei dat veel van deze geavanceerde technologieën werden uitgegeven aan aannemers en bedrijven.

Zij werden op hun beurt gekopieerd tot veel van de dingen die wij nu gewoon vinden, inclusief lasers, LED verlichting, glasvezels, infrarode nachtkijkers, Kevlar, Velcro, Teflon en, meest belangrijk, computerchips.

Gelijkwaardige informatie als hierboven, met weinig verschillen, kan ook gevonden worden op deze TBRNews update.

GEEN AANVALLEN VAN UFO'S – MAAR HET WERD STRICT GEHEIM GEHOUDEN

Laten we nu verder gaan met dit fascinerende zijstapje dat we zojuist lazen. Groom Lake, ook bekend als Area 51, werd genoemd – maar toentertijd was dit geen openlijk besproken onderwerp, en Gregory Douglas kende de referentie niet (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

RTC: Zij reconstrueerden dat ding [dat crashte in Roswell], wist je dat?

GD: Nee, dat wist ik niet. Vlogen ze ermee?

RTC: Te complex. Weet je iets over Groom Lake in Nevada?

GD: Nee.

RTC: Wij gebruikten het als een U-2 basis. Ver in de verlaten woestijn. Zij hebben verschillende van deze dingen daar.

Eén is een reconstructie, en een andere werd uit een meer gevist in Montana, intact, bemanning en alles. Met dat ding vlogen ze rond, zoals ik begreep.

GD: Waarom dit geheimhouden?

RTC: Zoals ik zei, paniek.

De Koude Oorlog was in volle gang, Korea had plaatsgevonden en iedereen was bang van de Russen, dus werd besloten het onder de pet te houden.

Wij kregen gecertificeerde idioten aan boord en zorgde ervoor dat zij Vliegende Schotel Clubs opzetten om de hersenloze motten aan te trekken en de ketel kokende te houden.

Je begrijpt dat wanneer de regering eenmaal tot een programma besloten heeft, zij dit nooit veranderen. Dit doen ze nooit. Arme Tom bleef denken dat zij zijn grootvader zouden rehabiliteren voor Pearl Harbor, maar dat zullen ze nooit doen.

Ik vertelde hem dat eens en ik dacht dat hij huilde. Als eerste, niemand geeft dezer dagen ook maar iets om Pearl Harbor, en ten tweede wanneer een beleid eenmaal is uitgezet, zal niemand dat ooit nog veranderen. Hetzelfde met de schotels.

GD: Ze hebben geen idee waar ze vandaan komen?

RTC: Absoluut geen enkel.

Maar er vonden geen aanvallen plaats door elk van hen, en de beste gedachte was dat zij deden wat wij doen – en dat is fotoverkenning.

Zij waren niet van ons, omdat geen mens de snelheden kan overleven waarop zij zich voortbewegen. Zou hen pletten.

Ik hoop in Godsnaam dat je je niet in die nesten werkt Gregory.

GD: Alleen maar intellectuele nieuwsgierigheid. Wat fotografeerden de onze?

RTC: Dezelfde dingen als de U-2 deden. Militaire bases zoals vliegvelden, raketlanceringsgebieden, marine bases. Zij namen een aantal prachtige duidelijke foto's.

Zij hadden een gebouw op ‘Fifth en K streets' waar zij ze verwerkten en printten. Het was het Steuart of Seward Gebouw.

Ik ben daar een paar keer geweest. En een aantal zeer interessante gebouwen op Wilson Boulevard. Herinner me eraan dat ik je hier eens over vertel.

Maar ik beveel je aan om weg te blijven van de schotel kant. Hoe erg ze je hier ook haten, dat zou alles zijn wat nodig is om je aan te merken als een gecertificeerde gek.

PRECIES OP MENSEN LIJKENDE BUITENAARDSEN

Het meest fascinerende ‘lek' van Robert Crowley over buitenaardsen werd gepubliceerd op 17 augustus 2009, uit een gesprek dat hij had met Douglas op 24 juli 1996.

Dit is nog een stuk schokkende bevestiging dat er een grote variëteit aan menselijke wezens zijn in de Melkweg, en dat sommigen van hen zo veel op ons lijken dat zij zich perfect onder ons kunnen mengen.

Mensen die angstgeoriënteerd zijn kunnen hiermee aan de haal gaan en allerlei soorten verschrikkelijke scenario's bedenken, maar feit is dat deze mensen, hoewel verschillend van ons en niet geboren op Aarde, al hier zijn gedurende onze hele geschiedenis – en die ijverig werken aan het voorkomen van de val van onze planeet tot chaos en rampspoed.

Dit is misschien wel het meest gevoelige aspect van de UFO cover-up van allen – namelijk dat buitenaardsen al hier op Aarde zijn, en dat zij eruit zien en spreken als de rest van ons.

Niet behandeld in Crowley's getuigenis hier is dat zij ook ‘Ascentie' gaven hebben, en dat wij ook evolueren tot een punt waarop wij deze gaven snel zullen verkrijgen.

Dit wordt beschouwd als een zeer serieuze bedreiging voor zowel de Rockefeller als de Rothschild groeperingen – maar er is niets dat zij eraan kunnen doen.

Beter dan het uitleggen van de details van deze vreemde gebeurtenis in de geschiedenis in mijn eigen woorden, lees het onderstaande maar en zie het zelf – het is ongelofelijk:

http://www.tbrnews.org/Archives/a2968.htm
RTC: Ik vond een zeer interessant rapport in de archieven toen ik naar iets anders aan het zoeken was. Ik had het enige tijd geleden verkeerd gearchiveerd.

In ieder geval Gregory, ik dacht dat ik het jou moest sturen maar ik moet erbij zeggen dat het zeer gevoelig is en als je er iets van publiceert zou je in grote problemen kunnen komen.

GD: Meer CIA aanslagen?

RTC: Nee, in wezen heeft dit niets te maken met de CIA. Wij weten van het onderwerp, maar het ligt niet in ons werkveld, en wij willen er niets mee te maken hebben.

Dit gaat over… Ik denk dat we het al eerder over dit onderwerp hebben gehad. Verdwijnende mensen, vliegende schotels en zo.

GD: Ik geloof het ook. Ga verder.

RTC: Je hebt het rapport volgende week, of wanneer Greg naar het postkantoor gaat… Ik bedoel, het zijn zo'n honderd of meer pagina's. Anders zou ik het in een envelop kunnen stoppen en het kunnen meegeven aan de postbeambte. En zo is het.

Absoluut pure science fiction, maar in dit geval, of eigenlijk in deze gevallen, science feiten.

Ik had je al verteld over een van onze topmensen die verdween terwijl hij over zijn oprit liep? Nou, er is nog veel meer.

Wij hebben gesproken over de Roswell zaak, en we kunnen daar later naar terugkeren, maar het meest interessante item in het dossier is over een vrouw die aan de verkeerde kant van de weg liep in New York en werd geraakt door een jongeman die probeerde te ontsnappen aan de politie.

[Het was een] verschrikkelijke impact en zij knalde op de stoep. Direct naast een ziekenhuis. Dus werd ze daar met spoed heengebracht, maar overleed daar meteen – of was, en dat is waarschijnlijker, door de aanrijding gedood.

Dus, toen ze een autopsie op haar verrichten, hadden ze geluk, omdat zij meteen konden zien wie, of wat, zij was.

En dat was maar goed ook, omdat ongeveer 2 uur later het lichaam afkoelde en in een soort gelei veranderde.

Maar dit is het fascinerende deel. Het zag eruit als een vrouw aan de buitenkant, maar toen ze eenmaal in haar sneden was het geen vrouw.

GD: Het was een travestiet?

RTC: Nee, het was niet menselijk. De binnenkant was helemaal anders.

Niemand van de staf had ooit zoiets gezien. Dus zij fotografeerden het lichaam en namen eruit waarvan zij hoopten dat het organen waren.

Maakte niks uit natuurlijk omdat ze net als het lichaam in gelei veranderden in de potten.

Maar er bestaan natuurlijk nog de verklaringen en foto's, plus het politierapport van het ongeluk en de mensen van de eerste hulp. Niet menselijk.

Wat het was weet niemand, tot op de dag van vandaag.

Gelukkig voor iedereen was één van de doctoren een Luchtmacht reserveofficier en hij pleegde een telefoontje. Men streek neer in het ziekenhuis en iedereen werd gegrild en bang gemaakt.

Een set foto's werd per abuis gearchiveerd en wij kregen het. En volgende week kun je het hebben, als de USPS het niet per abuis aflevert in Gambon.

Voor zover wij weten is de foto nooit vrijgegeven, helaas.

DE ‘LUCHTMACHT' WEET VEEL MEER DAN JE JE KUNT VOORSTELLEN

Als we verder gaan met dit zijstapje, treffen we een informatiepunt aan dat overeenkomt met wat vele andere getuigen hebben gezegd – dat veel van de UFO cover-up wordt geregeld door van elkaar gescheiden projecten van binnenuit de Luchtmacht, of wat de Luchtmacht wordt genoemd, en diverse bedrijfsrelaties in het militair-industriële complex waar zij mee werken (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

RTC: Wij hadden geen idee waar het over ging, maar wij spraken met Luchtmachtpersoneel en zij weten hier alles over. Zij deden het Bluebook project over schotels. Zij weten het Gregory, maar wij zullen het nooit weten.

GD: Waarom niet?

RTC: Jij stelt die vraag? Orson Well's programma? Omdat het probleem nationale paniek is, daarom niet.

Harry Truman zag dit. De Roswell zaak en andere dingen werden allemaal stil gehouden, en de pers werd gevoerd met nep-sightings. Zij lieten hun binnenhuis-historici satires schrijven over kleine groene mannetjes.

ZIJ MOEDIGEN DE GEKKE GROEP AAN OM ‘STOM SPUL' TE PUBLICEREN

Wij kunnen hier duidelijk zien dat het werk aan desinformatie al lange tijd gaande is – en het wordt georchestreerd vanaf het hoogste niveau, om ons te weerhouden van kennis over de echte waarheid over de buitenaardse aanwezigheid (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

RTC: En zelfs nu, moedigen zij de gekke groep aan om ‘stom spul' te publiceren en zich te mengen in belachelijke wedstrijden, alleen maar om het publiek naar andere dingen te laten kijken.

Paniek, Gregory. Tienduizenden mensen verdwijnen elk jaar zonder een enkel spoor. Wij kregen de zender van het Roswell wrak, en de Luchtmacht zei dat tenminste 5% van alle vliegende schotel sightings echt zijn.

En de niet-mensen lopen rond. Mijn God, kun je je de wederopstanding van de heksenvervolging van Salem voorstellen als het leeghoofdige publiek het ooit in hun hoofd zou halen dat er buitenaardsen door de straten rennen?

En ik bedoel niet alleen huismeisjes uit Guatemala of tuinmannen uit Mexico. Nee, koninklijke paniek. Het publiek zou antwoorden willen, en geen enkele autoriteit kan hen die geven.

GD: Oh, ze kunnen gewoon iets geloofwaardigs verzinnen en dat op de voorpagina zetten van de New York Times – en dan wordt het stil aan het westerse front.

RTC: Ja, dat zouden ze normaal gesproken doen, maar dat zou kunnen gelden voor sightings of vreemde hemelse dingen.

Maar de gedachte dat iets dat naast je in de bus zit een sinister ding uit een ander sterrenstelsel is zou een vorstelijke rel veroorzaken.

Niemand hier wil met dit soort dingen te maken hebben, dus zij worden het best vergeten, of nog beter, wordt er om te beginnen al nooit over gesproken.

GD: Ik herinner me het blootleggen van een verhaal in juli 1976 over de Legionairsziekte in Philly [Philadelphia]. Ik weet niet wie er achter zat, maar het was geen ongeluk.

Ik zorgde voor interesse door ABC en zij hebben één, en echt maar één, verhaal de lucht in gestuurd en werden toen gestopt vanaf hoog niveau.

RTC: Dat was een kleine fout van de Fort Detrick mensen. De dader werd uitgeschakeld.

GD: Net zoals een aantal oude kerels.

RTC: Bijkomende schade. Ja, ik weet hiervan en ik lach elke keer als ze in de media vertellen dat het weer is uitgebroken. Laat de bal rollen. Maar de bezoekende buitenaardsen zijn een ander verhaal.

GD: Oh, dat begrijp ik. Het publiek zou rondrennen als kippen zonder kop en elke gek in het land zou wauwelen over zijn eigen maffe versie en natuurlijk zouden mensen de dakloze excentrieken aanwijzen of, meer waarschijnlijk, ongewenste buren of persoonlijke vijanden en het publiek zou hen lynchen.

RTC: Dat is het probleem.

GD: Is er een oplossing?

VERSCHILLENDE VEILIGHEIDSDIENSTEN HEBBEN HIERAAN GEWERKT

Als deze passage verder gaat, ontdekken we dat verschillende veiligheidsdiensten hier consistent aan gewerkt hebben – en zij zich zeer wel bewust zijn van de potentie van het uit de hand lopen van zaken als / wanneer de waarheid aan het publiek onthuld wordt (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

RTC: Zoals ik het begrijp, zijn een aantal van onze veiligheidsdiensten al enige tijd in stilte aan het werk met deze bezoekerszaak.

Het probleem is dat we niet gewoon flyers naar ziekenhuizen of mortuaria uit kunnen sturen zonder dat het aan het licht komt. Het zou duidelijk zijn dat als zij iets gelijkwaardigs vonden, dat de locale pers hierover zou worden ingelicht en het verhaal misschien, heel misschien, aan het oppervlak zou komen.

Ah, ik heb tegenstrijdige emoties over het jou toezenden van dit – en jij verzekert me dat je hier niets van zult kopiëren of er over zult schrijven?

GD: Maak je een grapje, Robert? Mijn God, de vliegende schotel gekken zijn bijna net zo slecht als de mafkezen die Kennedy vermoordden.

Als ik hierover iets zou publiceren dat een van hen niet gefantaseerd zou hebben in een psychiatrische instelling terwijl hun medicijnen niet meer werkten, dan zouden ze tegen mij opstaan, schreeuwend als Ierse banshees. Ik heb er wel over gedacht om iets over de Kennedy zaak te schrijven.

RTC: Maar nadat ik er niet meer ben. Wij waren het hierover eens….

GD: Natuurlijk. Ik loop vooruit op het schreeuwen en klauwen als ik dit doe. En nadat ik ooit een hint zou geven dat er niet-menselijken onder ons zijn en, nog beter, als ik ook maar in de buurt zou komen om dat te bewijzen, mijn God. Niet alleen zou de Luchtmacht mijn huis ‘s nachts beschieten, maar een leger van on-dode samenzweringsgekken zou kamperen op mijn grasveld en het helemaal onderpoepen.

Maar het is al met al interessant. Ik bedoel, wie, of wat, zijn deze dingen? Zijn zij alleen maar grondverkenningen aan het uitvoeren? Laten zij een van hun mensen voor het hoge ambt campagne voeren? Zijn zij padden aan het verzamelen om op te experimenteren? Kolonisten?

RTC: Wij kunnen hier nog dagen over doorgaan, maar uiteindelijk betwijfel ik of we het ooit zullen weten.

GD: Ik veronderstel dat als iemand bij Burger King een oude vrouw zou zien die met haar meterlange zwarte tong een Whopper van het schap af zou pakken, wij in de problemen zouden komen.

RTC: Er zouden schoonmaakmensen neerstrijken en een paar overlijdensadvertenties in de lokale krant verschijnen. De oude vrouw met de kikkertong zou al lang weg zijn, en de getuigen ook. Geloof me.

GD: Dit is een vreemd gesprek Robert, geloof me.

RTC: Nu, je snapt waarom dit soort dingen nooit de zinvolle pers halen, of niet?

Als een boer zou gaan spreken over een gigantische kikker die zijn paarden opeet, zou iedereen lachen over het zeer grappige Associated Press artikel op pagina dertig, en daar zou alles mee gezegd zijn.

GD: Waarschijnlijk wel. Maar wat denken jouw mensen over dit alles?

RTC: Dat er buitenaardsen onder ons zijn en dat vliegende schotels voor ongeveer 98% echt zijn.


Deze nieuwe CIA onthullingen zijn ongelofelijk – en ik ben blij dat ik ze aan jullie mag presenteren, voor de eerste keer, als onderdeel van de grotere context van dit verhaal.

Omdat onze focus in dit boek ligt op Disclosure, wij zullen onze aandacht daarom nu nogmaals richten op de Nieuwe Kremlin groepering, om te kijken wat zij wellicht zelf over het UFO fenomeen wisten.

Hadden zij onweerlegbaar bewijs dat het echt was? Had Dr. Beter hier iets over te zeggen? Absoluut.

NIEUWE KREMLIN WAS ZICH OOK ZEER WEL BEWUST VAN DE UFO SITUATIE

Ongeacht of Kennedy informatie doorstuurde aan Chroesjtsjov of niet, de Russen wisten duidelijk over UFO's van hun eigen interne onderzoek. Dit maakt het al te meer waarschijnlijk dat de gezamenlijke Maanmissie die hij plande met Kennedy een kernpunt was naar Disclosure.

Dr. Beter's AUDIO BRIEF #38, die werd besteed aan de bespreking van de Nieuwe Kremlin groepering, onthulde dat de Russen inderdaad direct, onweerlegbaar bewijs hadden dat UFO's echt waren (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://www.peterdavidbeter.com/docs/all/dbal38.html
Maar kijkend achter de directe noodzaak van hun heilige oorlog tegen het Bolshevisme, worden de Russische leiders van vandaag aangetrokken tot de ruimte met lange-termijn niet-militaire motieven.

Om er maar een te noemen, zij geloven dat de verovering van de ruimte de mensheid alle uitdaging, al het gevaar en al het drama zullen geven dat we ooit nodig zullen hebben zonder ooit nog terug te grijpen op oorlog onder onszelf.

Maar, mijn vrienden, Ruslands vastberadenheid om de mensheid naar de ruimte te lanceren ontspringt uit nog één basisovertuiging.

Gebaseerd op uitgebreide wetenschappelijke studie, zijn Russische leiders ervan overtuigd zonder enige twijfel dat wij die de Aarde bevolken niet alleen zijn in het universum.

Zij hebben, wat zij beschouwen als sterk, bewijs dat ons sterrenstelsel, de Melkweg, niet maar één, maar verschillende beschavingen herbergt die meer geavanceerd zijn dan die van ons; en zij zijn ervan overtuigd dat wij van planeet Aarde op dit moment op het kruispunt staan.

Of de mensheid zal beginnen zich te verheffen omhoog en weg van de wieg die de Aarde was, of zij zullen zichzelf spoedig vernietigen.

Als de Russen hun zin krijgen, zal de mensheid zich wagen in de ruimte als het nieuwste lid van onze galactische gemeenschap.

DE TOENGOESKA EXPLOSIE

Als Beter's samenvatting verder gaat, ontdekken we wat exact leidde tot de Russische overtuiging dat wij niet alleen zijn (ter verduidelijking toegevoegd):

Dit standpunt van Ruslands besturende cirkels heeft zich langzaamaan uitgekristalliseerd gedurende pas het afgelopen decennium of zo; maar de studies die voorbestemd waren om te leiden naar deze conclusie kwamen vanuit een overweldigende gebeurtenis die plaatsvond in Siberië, 70 jaar geleden.

Op 30 juni 1908, scheerde een hoog object door de lucht in dat deel van de wereld; neerstortend naar de Aarde.

In het dicht beboste afgelegen Toengoeska gebied in Siberië, verdween het met een geweldige explosie; en nog dagen daarna werden gloeiende wolken en nachtelijke verlichting in de lucht waargenomen, zelfs op plaatsen zo ver weg als Londen, Engeland.

De Toengoeska regio in Siberië is zo afgelegen en moeilijk te bereiken, dat het tot 1927 duurde voordat een Russische expeditie erin slaagde de explosieplaats te bereiken; maar sinds die tijd hebben de Russen, en alleen de Russen, het gebied uitputtend onderzocht.

Zij hebben elk wetenschappelijk gereedschap in dienst genomen dat van dienst kon zijn, omdat de Toengoeska explosieplaats inderdaad zeer vreemd is; en zij zijn tot de definitieve conclusie gekomen dat het object dat Siberië deed schudden zeven decennia geleden geen meteoor was, noch een ander natuurlijk fenomeen.

Meer dan een decennium geleden, kwamen Russische ruimtevaart experts, sommigen van hen zijn zelfs in het Westen bekend, tot een verrassende conclusie. Hun ontdekking kwam voort uit het analyseren van wijdverbreide ooggetuigen verslagen en ander bewijs.

Het Toengoeska ruimteobject van 1908 had vaart verminderd en had een grote koerswijziging uitgevoerd.

Deze laatste manoeuvre bracht het boven een totaal onbewoond gebied waar het explodeerde op een hoogte van verschillende kilometers.

De explosie zelf is bepaald als zijnde een equivalent van een grote 30 megaton waterstofbom; en zelfs vandaag de dag, 70 jaar later is het hele gebied nog een beetje radioactief.

Voor de Russen is er maar één logische verklaring die past in de bergen feiten die zij hebben verzameld over de Toengoeska explosie: het was een onbestuurbaar geworden ruimteschip dat onsuccesvol probeerde een noodlanding te maken, en midden in de lucht explodeerde tijdens dat proces.

Het verhaal van de grote Siberische explosie is fascinerend en is goed verteld in een huidig boek – de titel is: "THE FIRE CAME BY" [Het vuur kwam langs] door John Baxter en Thomas Atkins, gepubliceerd door Warner Books, New York (1976 Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York).

DE RUSSEN ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT WIJ GEOBSERVEERD WORDEN DOOR DIVERSE BESCHAVINGEN

Als dit zijstapje doorgaat, zien we dat de Russische kennis van dit onderwerp veel verder ging dan Toengoeska. Zij formuleerden zorgvuldig hun eigen mening over wat er gaande was (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

Maar de Russische leiders hebben nog meer redenen om aan te nemen dat de mens niet alleen is in de kosmos.

De Russen hebben zorgvuldig UFO rapporten van over de hele wereld bestudeerd. Zij hebben hun aandacht zeer rigide gericht op die rapporten die goed gedocumenteerd zijn en die worden ondersteund door bewijs, zoals radar; maar vanwege hun Toengoeska studies hebben ze ook UFO informatie geanalyseerd met openheid van geest.

Zij zijn ervan overtuigd dat wij in stilte worden geobserveerd – niet door één buitenaardse beschaving, maar door diverse.

Tot op heden, hebben de Russen niet kunnen bepalen waar deze veronderstelde galactische buren vandaan komen, maar daar werken ze aan.

Krachtige radiotelescopen en andere technieken worden gebruikt door Rusland. Zij proberen elke aanwijzing op te pikken van de mogelijke identiteit van onze bezoekers.

Met betrekking tot de grote afstanden tussen deze ongeïdentificeerde buren in ons eigen zonnestelsel, zijn de Russen onverstoord.

TORSIEVELD WETENSCHAP [ZIE DEEL 2] LEGDE VOOR HEN DE GEHEIMEN BLOOT TOT INTERSTELLAIR REIZEN

Nu ontdekken wij dat het pionierswerk van Nikolai Kozyrev en anderen leidde tot werkende technologieën veel geavanceerder dan wij in de ‘open' wereld zien. Zij denken dat deze wetenschap van ‘torsievelden' een deur opent naar het Universum – en ze hebben helemaal gelijk (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

In de loop van het bestuderen van wetenschappelijke gebieden die door het Westen geschuwd worden, hebben zij ontdekt wat zij geloven dat de aanwijzingen zijn voor interstellair reizen.

Als deze aanwijzingen correct zijn, dan geloven zij dat de mensheid al goed aan het werk zal zijn op ons eerste sterrenschip binnen bijna één generatie.

Dit zijn de motieven die de Russen de ruimte in drijven; maar eerst, beredeneren zij, moeten wij onszelf vestigen op en leven in zelfvoorzienende omgevingen in condities die radicaal verschillend zijn aan die op Aarde, en zij hebben hun zinnen gezet op Venus als het eerste doel na de Maan voor experimentele kolonisatie.

Gedurende de laatste paar jaar zijn ruimtesondes gelanceerd naar Venus door zowel de Russen als de Amerikanen; maar alleen Rusland heeft sondes laten landen op Venus, en slaagden hier ongeveer drie jaar geleden in met twee landingsvoertuigen.

Ik kan hier nu voor de eerste keer onthullen wat de Russen hebben gevonden op Venus: waterstof, helium, lithium, borium, koolstof, zuurstof, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicium, fosfor, zwavel, chloor, argon, kalium, scandium, titanium, vanadium, chroom, mangaan, ijzer, kobalt, nikkel, koper, zink, gallium, germanium, arsenicum, selenium, broom, krypton, rubidium, strontium, yttrium, technetium, ruthenium, rodium, palladium, zilver, tellurium, jodium, xenon, wolfraam, platina in grote hoeveelheden, goud ook in grote hoeveelheden, kwik, polonium in beperkte hoeveelheden, astatium, radon, and uranium in beperkte hoeveelheden.

De andere elementen komen niet voor op Venus of alleen in minimale hoeveelheden.

Over het algemeen hebben de Russen geconcludeerd dat het technisch mogelijk is om permanent leven te ondersteunen op Venus, dus Venus zal de eerste planeet worden die gekoloniseerd wordt door de mens.

Volgens het Russische plan, zal Venus de eerste kleine stap zijn voor de mens naar de sterren. Maar natuurlijk zal de Aarde, de wieg van de mensheid, het enige thuis blijven die de grote meerderheid van de mensen zal kennen, of wil kennen, tot ver in de toekomst.

Zoals je ziet waren de Russen zich zeer bewust van het UFO fenomeen. Kennedy had geen toegang tot veel van de informatie, dus hij zou wel eens geïnformeerd kunnen zijn door de Nieuwe Kremlin mensen via Chroesjtsjov over wat zij wisten.

HET WERK ACHTER DE SCHERMEN OM DE ILLUMINATIE TE VERSLAAN GAAT NOG STEEDS DOOR

De ondersteuning en lange termijn ervaring van de Nieuwe Kremlin groepering in het bevechten van de Illuminatie zou weleens geholpen kunnen hebben in het verharden van Eisenhower in zijn overduidelijke verklaringen tegen het militair-industriële complex in 1961.

De Nieuwe Kremlin groepering slaagde er uiteindelijk in de Bolshevikken van hun land te verjagen in de late 70-er jaren, zoals wij in Deel Drie onthulden, die op hun beurt grote schade aanrichtten aan de Rockefeller groepering die hen verwelkomde in hun eigen rangen.

Niettemin, De Rockefeller groepering heroverde een groot deel van haar macht in de 80-er jaren – en zelfs de Clinton regering kon dat niet echt stoppen.

De simpele, overduidelijke feiten van de verkiezingen van 2008 onthullen dat het niet in het voordeel verliep van zowel de Rockefeller als de Rotschild groeperingen – en dat de op het Christendom gebaseerde Nieuwe Kremlin groep daar waarschijnlijk veel mee te maken heeft, net zoals zij deden met de ondersteuning van Kennedy.

Nogmaals, dit is opwindend nieuws, omdat wij nu een vele grotere waarschijnlijkheid hebben dat Disclosure zal plaatsvinden tijdens de wacht van deze president. Dat zou zeer goed de reden kunnen zijn dat de Spiraal werd ontworpen om te verschijnen in Noorwegen de dag voordat Obama de Nobelprijs voor de Vrede accepteerde in Oslo.

DE ANTI-OBAMA BEWEGING

De insider propagandamachine van het Rockefeller / Rothschild militair-industriële complex heeft geweldig werk verricht in het kanaliseren van onze collectieve internet angstporno verslaving richting één doel: President Obama.

Het laatste dat zij willen is dat hij het spel verandert dat zij al die jaren zo zorgvuldig hebben opgebouwd – inclusief UFO geheimhouding.

Nu je weet van de drie grote oorlogvoerende groeperingen, zou je bereid kunnen zijn om te accepteren dat het nooit de bedoeling was dat Obama zou winnen – ondanks een zeer indrukwekkende hoeveelheid propaganda die nu op het internet vrijgegeven is om anders te suggereren.

De Illuminati / Rothschild groepering wilde Hillary, en de Nieuwe Wereld Orde / Rockefeller groepering wilde McCain.

Ik kan sommige van de brieven nu al horen. Het is maar een klein percentage van mijn lezerspubliek, maar zij vinden het echt heerlijk om te haten:

"Hoe durf je… Vuile egoïst... Jij bent zo…. Jij kl'zak..."

Zeg wat je wilt, maar als je eenmaal genoeg achtergrond hebt om te zien dat deze wereld van occulte insider politiek verre van een verenigd systeem is waar iedereen aan dezelfde kant staat, kun je duidelijk zien hoe verschillende groeperingen hun kant kozen in de laatste verkiezingen.

DE ROTHSCHILD GROEPERING VIEL OBAMA DIRECT AAN OP DE NATIONALE TELEVISIE

Lady Lynn Forester de Rothschild verscheen live op de nationale televisie om Obama aan te vallen en te veroordelen (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://www.transworldnews.com/NewsStory.aspx?ID=61911

In een interview met CNN afgelopen zomer, besprak Forester haar minachting voor Democratische presidentskandidaat en Clinton rivaal, senator Barack Obama.

"Dit is een moeilijke beslissing voor mij persoonlijk omdat ik hem eerlijk gezegd niet mag," zei zij over Obama in een interview met CNN's Joe Johns. "Ik heb het gevoel dat hij een elitist is [iemand die gelooft in leiderschap door een elitaire groep]. Ik heb het gevoel dat hij mij nog geen redenen heeft gegeven om hem te vertrouwen."

Forester was een grote donateur voor Clinton, en verdiende haar titel als "Hillraiser" door het helpen van het bijeenkrijgen van tenminste $100,000 voor Clinton's presidentiële campagne, die zij verloor van Obama.

Forester is de Bestuursvoorzitter van EL Rothschild Ltd., een Britse holding en in bezit van een tak van de Rothschild bankfamilie.

Ze is getrouwd met internationaal bankier Sir Evelyn de Rothschild en verdeelt haar tijd over Londen en New York.

"DE VIJAND VAN MIJN VIJAND IS MIJN VRIEND"

Nog steeds niet overtuigend genoeg voor je? Hier is een nog sterkere dosis waarheid.

Ondanks de langbestaande vijandschap tussen de Rothschild / Bolshevistische / Illuminati groepering en Het Rockefeller Kartel, haten De Rothschilds Obama zo erg dat zij zelfs partij wilden kiezen voor de vijand – de gekozen Rockefeller kandidaat McCain – liever dan achter Obama te gaan staan!

Dit betekent duidelijk dat een Obama presidentschap veel erger voor De Rothschilds zou zijn dan dat hun langbestaande Rockefeller Kartel / Nieuwe Wereld Orde rivalen de verkiezingen hadden gewonnen!

Wie konden de Rothschild / Illuminati / Bolshevikken meer gehaat hebben dan? Alleen de Nieuwe Kremlin groepering – die hen compleet uit de macht zette in Rusland gedurende de late 70-er jaren in een bloedige en vernederende nederlaag.

Als de Nieuwe Kremlin groepering Obama hielp met hun 200 jaar ervaring in het bevechten van de Illuminati in Rusland, zoals zij eerder hadden gedaan met Kennedy, dan is dat zeer waarschijnlijk meer dan genoeg reden voor deze oude vijanden - De Rothschilds en Rockefellers – om zich te verenigen tegen hun gezamenlijke vijand.

Zij zagen, zoals Kennedy voor hen, dat deze zelfde vijand nu de macht had om hen beiden te verslaan (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

Hillary Clinton's Rijke Vriendin Lady de Rothschild leidt Barack Obama in hinderlaag:

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/us_elections/article4547425.ece

Op de Democratische Nationale Conventie volgende week, zal Lynn Forester, Lady de Rothschild, een van de meest invloed hebbende politieke gastvrouwen van Groot Brittannië, verraad overwegen.

Zij stortte haar hart en geld in de campagne van Hillary Clinton en zij denkt erover te stemmen voor John McCain, de Republikeinse kandidaat, als president.

Ze is niet onder de indruk van Barack Obama en betwijfelt of hij het Witte Huis zal bereiken. "Mijn loyaliteit gaat naar de winnende Democraten.

Barack Obama zal een groot probleem krijgen om verkozen te worden, met goede redenen," zei ze in een interview.

"De partij moet het feit onder ogen zien dat zonder Hillary Clinton op de kaart, de Democraten waarschijnlijk zullen verliezen."

Rothschild, 54, is een New Yorkse zakenvrouw en top fondsenwerver voor Clinton die zich in de Britse bankendynastie trouwde.

De miljardair Sir Evelyn de Rothschild, 22 jaar ouder dan zij en voormalig voorzitter van het familiebedrijf, NM Rothschild, zal bij haar zijn in Denver als Obama wordt gekroond tot winnaar. Zij verwijst naar de vermoedelijke Democratische genomineerde, 47, als een soort overweldiger.

ZIEN IS GELOVEN

Nog steeds niet overtuigd? Op dit punt is er niet veel meer te zeggen. Of je breekt door de conditionering of je trekt je terug in de comfortabele wereld waarvan je dacht dat die waar was vanwege alle leugens die je op het internet gelezen hebt.

Niettemin, ze zeggen Zien is Geloven – dus bekijk met eigen ogen hoe Lady de Rothschild haar klauwen zet in Obama op Fox News:

VERKNOEI DE HIGH NIET MAN – OF IK SCHOP JE ONDER JE KONT!

Zo, nu is het tijd om waarheid tot kracht te verheffen.

Zij die verslaafd zijn aan het haten en vrezen van Obama zijn bijna niet in staat om het bewijs voor het tegenovergestelde te horen. En alleen al door het afgelopen anderhalf jaar mijn standpunt te presenteren, ontvang ik nu een dagelijks dieet van kwaadaardige haatmail.

De woede in deze brieven is heel intens – en kan zeer schendend zijn. Ik voel me vaak alsof ik naast een junk sta die me net zijn hele voorraad in het toilet heeft zien dumpen en doortrekken.

Er is zoveel groots anti-Obama materiaal te lezen dat je voor eeuwig high kunt blijven op angstporno – direct van de loyale bedienden van Nieuwe Wereld Orde / Illuminatie naar jouw hart en geest.

Nieuwe artikelen verschijnen elke dag – en het zijn er veel – en je kunt al je vrije tijd spenderen om er meer en meer van overtuigd te raken dat je Obama met passie moet haten en dat gaat zo diep als alles wat je in je leven voelt.

De waarheid is veel onthullender dan de propaganda.

TREK HET GORDIJN WEG VOOR DE GECONTROLEERDE INTERNET MEDIA

Omdat ik je al enige tijd beloften heb gedaan, zal ik nu een schokkend voorbeeld geven van de werkelijke waarheid waarover je niets hoort in de met angstporno leurende samenzweringsmedia. Wat je zo meteen zult lezen komt van een insider bron die een uitstekende reputatie heeft opgebouwd sinds vele jaren.

Deze bron, een senior middlemanagement staflid in Washington, DC – de zogenoemde "Stem van het Witte Huis" op TBRNews.org – lekte dit vermeende document, dat hij direct aanschafte van de CIA, eerder dit jaar.

Lees zorgvuldig, omdat het even duurt om bij het meest belangrijke punt te komen (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://www.tbrnews.org/Archives/a2992.htm

11. [...] Met de komst van het internet, is bewezen dat identificatie en penetratie van anti regeringsgroepen bijna onmogelijk is.

De voornaamste reden van deze mislukking wordt bijna helemaal veroorzaakt door het internet, waarvan bewezen is dat het een schuilplaats voor dissidenten van alle soorten is.

Ondanks het feit dat alle huis-telefoongesprekken en alle internet e-mail met gemak bereikbaar is voor verschillende binnenlandse rechtshandhavende instanties, is het nog steeds een monumentale taak om mogelijke activisten en andere anti gouvernementele individuen of groepen op te sporen en te identificeren.

Wij hebben geassisteerd bij het opzetten van een fop anti regeringssite, bemanden die met professionals en gaven hen bijna-geloofwaardige informatie die ze moesten posten met als doel om het belang vast te stellen en het verspreiden van desinformatie.

Zeg eens eerlijk, dacht je echt dat zij zoiets niet zouden doen?

Het hele idee voor desinformatie, zoals zij het hier zeggen, is dat het "bijna-geloofwaardig" moet zijn. Het doel is om "het belang vast te stellen" bij het publiek – en nogmaals, de hele focus is anti regering.

OPSPOREN VAN DE FANS VAN DEZE WEBSITES

De moedwillige financiering van anti regeringswebsites (lees: anti Obama) is een gigantisch verhaal. Verdrietig genoeg zijn deze mensen geïnfecteerd met angst, en toch ben ik bang dat zeer weinigen van de mensen die deze sites lezen echt een idee hebben wat hen wordt aangedaan. Laten we verder gaan:

Mensen die deze sites bekijken kunnen met gemak geïdentificeerd en opgespoord worden.

Verder hebben we een doorlopende relatie met diverse informatiesites, zoals Google, en wanneer enige kijker informatie zoekt over onderwerpen die wij beschouwen als potentieel negatief, wordt deze informatie automatisch doorgestuurd naar het controlerende agentschap.

Dit laatste beetje kan angstaanjagend zijn - maar bedenk dan dat er zoveel mensen een blik werpen op deze onderwerpen dat zij nog niet kunnen beginnen om het bij te houden.

En zij hebben zeker niet de staf noch het geld om achter iemand aan te gaan. Zoals in het eerste zijstapje werd gezegd, iemand opsporen is een ‘monumentale taak', en ik heb dezelfde soort verhalen gehoord van diverse insiders.

Zelfs met alle Chicken Littles daar buiten, die over deze insider groepen schrijven alsof ze oppermachtig zijn in hun Big Brother capaciteit door mensen te schaden en surveillance uit te voeren op individuen in hun eigen leven, wordt bijna niemand van hen ooit lastiggevallen op een zichtbare manier, of heeft enige problemen die direct gelinkt kunnen worden aan ‘regerings' inmenging.

HET RECRUTEREN VAN ‘BETAALDE BLOGGERS' – RECHT UIT DE MOND VAN DE GROTE BAAS

Nu we bij nummer 12 komen, komt de schokkende maar niet verrassende clou tevoorschijn. Veel van de samenzweringsartikelen die je in de media leest, en veel van de thema's die zij bespreken, zijn NIET waar.

Je vind ze op verschillende websites die het geweldig vinden om op al deze zaken in te gaan – maar vele mensen weigeren te geloven aan wat voor een overvloed aan propaganda zij zichzelf werkelijk blootstellen.

Dit zijn psychologische operaties… exact waarover John F. Kennedy meer te weten probeerde te komen, en die te stoppen, voor de verbetering van de mensheid.

Het gaat er allemaal om je in een staat van angst te houden, te geloven dat het einde nabij is en dat de duivelse ‘regering' oppermachtig is in zijn capaciteit levens te verwoesten, de Noodtoestand af te kondigen en ons bij elkaar te drijven in "FEMA kampen" als ze je op een andere manier niet te pakken hebben gekregen.

Alhoewel vele mensen dit extreem moeilijk te geloven vinden, is de TBRNews bron zeer betrouwbaar. Gegeven dit opsporings rapport, als je de site al jaren volgt zoals ikzelf, hebben we alle reden om aan te nemen dat dit een eerlijke onthulling van een bonafide CIA document is, over hoe zij de angstporno van vele mensen autoriseren en ensceneren op het internet.

In de wereld van vandaag is er zo veel van – artikelen die op dagelijkse basis geschreven worden – en deze schijnbaar onafhankelijke artikelen staan lijnrecht tegenover Obama en zijn agenda, ze zien eruit alsof ze geschreven worden door gewone mensen, compleet met de opzettelijke fouten zodat ze niet gepolijst en professioneel lijken. Lees het zelf (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

12. Het internet, hoewel onmogelijk te controleren, is ook een prima wervingsmogelijkheid voor welwillende of makkelijk te overtuigen "bloggers" die snel officiële verspreidingen verrichten voor geld of publieke bijval.

Het is onbetaalbaar in het afleiden van het publiek om verschillende regeringsacties te bevragen, zowel binnenlandse als buitenlandse.

Daarom, hebben zowel onze organisatie als anderen "desinformatie" centra die informatie voorbereiden van een sensationele natuur die dan wordt vrijgegeven aan betaalde bronnen die, op hun beurt, dit verspreiden over het internet.

Het doel hiervan is een onzichtbare beweging te creëren die de aandacht van de nieuwsgierigen naar onschadelijke richtingen leidt.

11 SEPTEMBER WERD ZORGVULDIG GEMANAGED MET VALSE WEBSITES

In het volgende zijstapje, zie je hoeveel valse verhalen over 11 september werden vrijgegeven, zo dat iedereen die er van de buitenkant naar keek zou concluderen dat de hele "waarheidsbeweging" een belachelijke grap was (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

Eén voorbeeld van het bovenstaande: het was noodzaak om de publieke sector ervan te weerhouden dieper onderzoek te doen naar de oorzaken van de aanvallen op 11 september.

Om ontdekking van de acties van leden van de topniveaus in de regering in deze aanval te voorkomen, werden over een lange tijdsperiode veel verhalen vrijgegeven aan het publiek via totaal-gecontroleerde sites.

Claims over kwaadaardige samenzweringen, mystieke methoden en vaak lachwekkende conclusies hebben bewezen buitengewoon effectief te zijn in de gebouwde afleiding.

De ineenstorting van de WTC gebouwen is toegeschreven aan brandbommen, wolken van plasma gas en andere onzin, maar een zeer onnozel Amerikaans publiek heeft al deze fictie makkelijk geslikt.

Als ander voorbeeld, de Ministerie van Defensie heeft altijd minder slachtoffers gemeld in Irak en Afghanistan omdat een juiste telling makkelijk zou kunnen leiden tot publieke verlegenheid en daaraan resulterende politieke negativiteit.

In het geval je het je afvraagt, het echte aantal slachtoffers in Irak alleen is door Brian Harring en andere TBRNews bronnen gerapporteerd als zeker meer dan 20.000 – en dit is geheimgehouden via verschillende slimme trucs.

VEROORZAAK ZOVEEL MOGELIJK ANGST ALS JE KAN

In nummer 13, zien we dat het echte doel is om zoveel mogelijk angst te veroorzaken. Daarmee heb je een publiek dat veel, veel gemakkelijker te controleren en te intimideren is.

De lezers van samenzweringen begrijpen nooit dat het hele spel op zijn laatste benen staat – en zoals een goed getraind leger zullen ze iedereen woest aanvallen die de President ondersteunt die doelwit is van de CIA – nogmaals, zoals zij ooit deden met de zeer op de voorgrond tredende John F. Kennedy (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

13.Het internet kan gebruikt worden om een sfeer van angst of van volgzame bevordering van officieel beleid te creëren.

Dit is een specifieke truc die zeer effectief werkte gedurende de beide Bush regeringen.

Een constante, voortgaande dreiging van vage "terroristische" acties binnen de Verenigde Staten was de grondstof in het verkrijgen, en houden, van de publieke ondersteuning van de hiervoor genoemde regering.

Echter, het moet opgemerkt worden, dat dreigingen eens in de zoveel tijd bewezen moeten worden als zijnde waarheid anders zullen teveel "flodders" het publieke gevoel naar verveling laten neigen en, als dit doorgaat, zal het leiden tot desillusie en woede.

14. Het internet kan een uitstekend commando en controle mechanisme zijn in het sturen van de publieke opinie in ondersteuning van de regering.

Dit concept is vanzelfsprekend maar het kan een zwaard blijken te zijn dat aan beide zijden snijdt.

Als een site ervoor pleit dat een gewenst programma openbaar wordt gemaakt om onder onze controle te komen, of indirecte controle, kan het gebruik om een officieel programma te promoten onmiddellijk tenietgedaan worden.

Wij kunnen dit aspect gebruiken tijdens het vervolg op de Irakese oorlog maar het werd niet aangeraden geacht om te gebruiken tijdens de geplande, maar later afgeblazen, luchtaanval op Iran met ondersteuning van Israëlische militaire acties.

Dezelfde insider bron, "Stem van het Witte Huis ", had herhaaldelijk geschreven dat het leger van Pentagon / CIA / NSA "betaalde bloggers" was gemilitariseerd, tot een voorheen ongekend niveau, om al het aan het licht komend kwaad van de twee rivaliserende groeperingen tegen Obama, die niet direct is verbonden met, of in overeenstemming is met hen beiden.

Ik heb hier ontelbare keren over geschreven, met specifieke quotes, in David's Blog, maar de typische reactie van de critici en aanvallers is om gewoon over deze informatie heen te kijken en / of het af te doen als irrelevant.

Zelfs nu Fulford, en andere bronnen waartoe ik persoonlijk toegang heb, allemaal zeggen dat de insiders Obama uit de macht willen hebben tegen januari, wat er ook gebeurt, snappen mensen nog steeds de waarheid van wat er gebeurt niet.

Niettemin, een direct voorbeeld van dit systeem in actie kwam aan het licht in de massamedia tijdens het verkiezingsgevecht.

HET BEVECHTEN VAN OBAMA TIJDENS DE VERKIEZING MET ‘BETAALDE BLOGGERS'

Dit specifieke gevecht werd duidelijk gevochten door de Rockefeller groepering tegen Obama tijdens de verkiezing. Ik was verrast en verheugd om dit verhaal te vinden, en ik heb op het juiste moment gewacht om het te onthullen. Dat moment is nu.

Het verhaal komt van het Salon online tijdschrift, geschreven door Margriet Oostveen. Het is een van de beste voorbeelden van een ‘betaalde blogger' die werd ingehuurd om stukken te schrijven die overduidelijk onwaar zijn over Obama om daarmee de Nieuwe Wereld Orde te ondersteunen.

Dit heeft niet het niveau van ‘sappigheid' die vele andere NSA en Pentagon gedirigeerde ‘operaties' hebben, maar het laat duidelijk zien dat zulke acties plaatsvonden. Als je denkt dat dit alles stopte toen Obama de verkiezing eenmaal gewonnen had, dan ben je inderdaad zeer naïef.

(transcript ter verduidelijking toegevoegd):

Schokkende Onthulling: McCain Campagne huurt Ghostwriters [Een ghostwriter is een schrijver die schrijft onder andermans naam, op diens verzoek] voor "Brieven aan de Editor":

http://www.salon.com/news/feature/2008/09/24/mccain_letters/index.html

Het voorstel was te aantrekkelijk om te laten lopen – zij wilde mij inzetten als ghostwriter. Naast commercials en telefonisch bankieren, is brieven aan de editor schrijven de meest belangrijke methode van de McCain campagne om stemmers te trekken.

Dat is tenminste wat geschreven is in de richtlijnen die Phil Tuchman, Mc Cain's campagne medewerker, aan mij uitlegt…

De opdracht is simpel: Wij gaan brieven schrijven naar de editor en wij mogen alles bedenken wat we willen – als het maar bijdraagt aan de campagne.

Na vandaag, wordt van ons verwacht dat we onze vrije tijd thuis besteden aan het creëren van een stroom fictionele fanmail voor McCain.

"Jullie brieven," zegt Phil Tuchman, "zullen worden gezonden aan onze campagne kantoren in de staten waar wij moeten vechten. Ohio. Pennsylvania. Virginia. New Hampshire. Daar zullen wij ze in de locale kranten plaatsen."

Ze plaatsen? Ik kan het fout hebben, maar ik dacht dat in de USA alleen kranten editors dat besloten.

"Wij zullen onze brieven laten zien aan onze supporters in andere staten," legt Phil uit.

"Als zij zeggen: 'Ja, hij/zij heeft gelijk!' dan vragen we ze of ze de brief willen tekenen. En dan sturen we de brief naar de locale krant. Dat is hoe wij talloze brieven ineens versturen."

Geen krant kan het weerstaan om welsprekende uitdrukkingen te negeren, is de gedachte hierachter. "Op deze manier, komen we altijd in de kolommen van de lezersbrieven."

DE BETAALDE BLOGGERS LIEGEN CONTINU EN ERG

Dit volgende deel van Oostveen's artikel op Salon laat echt de omvang zien van de leugens van deze ‘betaalde bloggers':

Het is de dag na Sarah Palin's speech op de Republikeinse Conventie. Vandaag is zij ons hoofdonderwerp. De anderen zijn al enthousiast op hun keyboard aan het timmeren. Ik ben in gevecht met een kleine schrijversblokkade. "Geachte Editor…"

Phil Tuchman heeft modelbrieven uitgedeeld en praatstukken en quotes van Sarah Palin's speech. Maar wie wil ik zijn?

Laat ik eerst mijn vingers eens een beetje losmaken – en mijn principes ook. Mag ik inderdaad deze brieven verzinnen? Op het moment lijkt het de enige manier om te demonstreren hoe dit werkt in de campagne. Dus ja.

Ik begin met het gebruik van aantrekkelijke zinnen over Sarah Palin:

"Haar grootste pluspunt voor mij is, dat naast ontzettend slim en gekwalificeerd te zijn, zij het voor elkaar krijgt om een vrouw zoals wij te blijven.

Zij is de Parent Teacher Association [Ouders Leraren Vereniging] hockey moeders. Zij is de werkende moeders voor kinderen met speciale aandacht. Zij is elke zorgende moeder van een uitdagende tiener."

Over haar zwangere dochter Bristol (17) wordt niet gesproken. Wel wordt er gesproken over haar zoon Track (19), die uitgezonden zal worden naar Irak.

"Maar het meest van alles is zij net zoals elke moeder van een kind dat naar Irak wordt uitgezonden in dienst van zijn land."

Nu komen we ergens. Ik kijk rond. Ik typ:

"Mijn zoon is ook daar."

Oh god, jij leugenaar. Nu de spanning opbouwen. Nieuwe alinea.

"En mijn hart wil hem zo graag veilig terug."

Ja, ja. Goed gedaan. Nog een alinea – waarom niet? Laten we dan nu eens wat ijzer in die moeder pompen, want tenslotte zijn we hier niet bij de Democraten. Kijk naar de rechte, patriottistische frases in de modelbrieven.

"Maar als ik hem weer zie, wil ik ook zijn gezicht zien gloeien van trots. Net zoals de dag toen hij me vertelde dat hij zich had laten registreren."

Ja, zomaar. En nu met grote snelheid in de richting van McCains plannen om de oorlog voort te zetten. Verkoop die oorlog. Met het hart van een moeder.

"Dat is de reden dat Senator John McCain op mijn stem kon rekenen vanaf de eerste dag."

Maar wat gebeurt er met Sarah Palin in dit verhaal? Ik staar uit het raam. Dit duurt tien minuten. Dan:

"Met Sarah Palin, heb ik zelfs nog meer redenen om op onze overwinning te vertrouwen. Zij vertegenwoordigt mijn hart."

Hmm. Klinkt dat als een gespleten tong? Of klinkt het als een logische redenering voor een McCain supporter? Ik kan met niets beters komen.

"Hoogachtend..." Ik zet de puntjes zodat iemand zijn handtekening kan zetten.

Wil Phil Tuchman het lezen?

Phil leunt over mijn computerscherm en leest. Dit neemt even tijd. Ik verwacht bulderend gelach of mijn ontslag.

Dan zegt hij droog: "Ik vind het goed. Het doet een beroep op de harten van mensen. Kun je meer brieven schrijven?"

Ongelofelijke hoeveelheden geld zijn gespendeerd om zulke mensen in te huren om in de oorlog tegen Obama te vechten – de kandidaat waarvan het nooit de bedoeling was dat hij zou winnen.

Hierdoor hebben wij een aantal prachtige verhalen geërfd, zoals het Missende Geboortebewijs, de grootmoeder in Kenia die zei dat hij daar geboren was (een overduidelijk foutieve quote van wat zij werkelijk gezegd heeft), de "Pop aan touwtjes van de Nieuwe Wereld Orde" retoriek, etc.

Toegegeven, omdat hij heel naïef zijn planken met zowel Rockefeller en Rotschild belangen vulde, is het hem nog niet gelukt veel van de dingen die hij wilde uit te voeren – maar deze oorlog is verre van voorbij, geloof me. En Disclosure is het meest belangrijke ding dan kan gebeuren om voor eens en altijd een einde te maken aan de geheimen.

Zoals we al door dit hele Eboek zeggen, deze groeperingen hebben niet langer de sterkte en kracht die zij eens hadden – en zij worden gedwongen door de rest van de wereld om de waarheid te onthullen. Dat is waarom wij de Noorse Spiraal gezien hebben en andere soortgelijke gebeurtenissen.

Voor nu keren we terug naar de draad van dit verhaal, met een ander voorbeeld van een ‘betaalde blogger' die uitkwam met zijn verhaal toen hij zich realiseerde wat er van hem gevraagd werd. Zie dat hem tienduizend Dollar aangeboden is om hem ‘uit te kopen'.

Dit is een verrassend klein geldbedrag om iemand om te kopen inzake zo'n belangrijk onderwerp, en laat wederom zien hoe failliet de Rockefeller groepering moet zijn.

EEN ANDER VOORBEELD VAN EEN ‘BETAALDE BLOGGER' – MAAR DEZE WERKTE NIET

In het volgende voorbeeld zien we iemand die werd gecontracteerd voor ditzelfde soort van Obama-ondersmerende werk, het verzinnen van overduidelijke valsheden. Het geld was zo weinig, gezien de potentiële belangrijkheid van zo'n ‘gefabriceerde' bevinding, dat je kunt zien hoe de financiële crisis de Nieuwe Wereld Orde heeft beïnvloed.

In dit geval, trok het gekozen doelwit zich terug toen hij zich realiseerde wat er van hem gevraagd werd (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

Professor Betaald om te proberen Obama en Ayers te koppelen:

http://rawstory.com/news/2008/Latest_GOP_smear_plot_revealed_Professor_1101.html

De broer van een Republikeins Congreslid en een Republikeinse zakenman probeerde een professor in Oxfort te betalen om software te gebruiken die hij had ontwikkeld om te "bewijzen" dat de radicale 60-er jaren activist William Ayers geholpen had om Sen te schrijven. Barack Obama's biografie.

De professor, Dr. Peter Millican, geeft les in Filosofie op Hertford College in Oxfort. Zijn software is ontworpen om te registeren of werk van dezelfde auteur is door het vergelijken van bepaalde woorden en frases.

Het aanbod werd zondag onthuld in een Britse krant.

"Hij was hier heel open over," zei de professor over de Republikeinse zakenman die het aanbod gedaan had. "Hij bood mij 10.000 Dollar en zond me een elektronische versie van de tekst van beide boeken."

Millican zei dat hij een voorbereidende blik wierp en ontdekte dat de beschuldiging dat Ayers een hand had gehad in het ghostwriten van Obama's boek "zeer ongeloofwaardig" was.

Een afspraak werd gemaakt voor "meer gedetailleerd onderzoek," zei de krant, maar toen Millican zei "dat de resultaten openbaar gemaakt zouden moeten worden, zelfs als er geen koppeling met Ayers kon worden bewezen", taande de interesse.

De "Stem van het Witte Huis" bron heeft vaak gesproken over deze ‘betaalde bloggers', zoals ik al eerder schreef – en hij heeft zijn voortdurende verbazing uitgedrukt dat zo veel van de duidelijk onechte verhalen serieus worden genomen door het publiek.

Er is veel meer informatie die het idee ondersteunt dat Obama's presidentschap werd geassisteerd door de Illuminiatie-tegenwerkende groeperingen zoals die achter Dr. Beter's "Nieuwe Kremlin."

Hoagland heeft vele onthutsende parallellen ontdekt tussen de krachtstructuur van de Kennedy regering en wat er nu gebeurt met de Obama regering.

Het is zelfs zo dat Hoaglands ondersteuning onbetaalbaar is gebleken in het helpen aanwijzen van diverse dingen die ik gedurende mijn weg gemist had – en wij zullen diverse sleutelpunten in de Conclusie zetten.

EEN ANDER TEKEN VOOR DE OPBOUW NAAR DISCLOSURE: DE KATHOLIEKE KERK WIL RELEVANT BLIJVEN

Wij hebben veel meer te zeggen over de mogelijkheid dat Disclosure inderdaad zal gebeuren ver binnen Obama's eerste periode, en de bijeenkomsten van de Verenigde Naties die naar dit alles geleid hebben, in de Conclusie.

Ondertussen is er een ander groot teken dat Disclosure er aan komt: deze duidelijke pogingen van de Katholieke Kerk om een kader te scheppen waarin het Katholicisme nog steeds ‘relevant' zal zijn in een wereld na Disclosure.

Je kunt duidelijk de fundering zien die wordt gelegd in dit recente interview met Guy Consolmagno dat werd uitgezonden in The Colbert Report:

http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/257718/december-01-2009/gold--frankincense-and-mars---guy-consolmagno

Drie dagen nadat wij dit eerste deel hadden geplaatst, kregen we zoveel commentaren van jullie binnen – niet te vergeten bijna 60.000 bezoeken – dat we besloten om een nieuwe en andere pagina te maken om ze allemaal te plaatsen.

Ga door naar de ‘volgende pagina' hieronder om mijn voorbereide Conclusie te lezen – en deel te worden van de gemeenschap met haar terugkoppeling op dit alles! [Die om duidelijke redenen niet op deze site is opgenomen. Wil je commentaar geven of leze op dit stuk, ga dan naar de site van David Wilcock: divinecosmos.com]


COMMENTAAR SECTIE

ER KOMT NOG MEER

Ik wilde dit Eboek klaar hebben als cadeau aan jullie op Kerstavond, en nog steeds wat tijd over houden om bij mijn familie te zijn en niet constant te werken aan dit epische project.

Daarom zal de Conclusie waarschijnlijk verschijnen ergens na de eerste week van januari [dit is blijkbaar vertraagd maar zal vertaald worden zodra het geplaatst is]. In tussentijd is er veel te ontdekken over wat we hier al behandeld hebben, speciaal als je zorgvuldig teruggaat en sommige van de sleutel links volgt.

In de Conclusie brengen we je helemaal op de hoogte van al het bewijs dat suggereert dat Disclosure inderdaad onvermijdelijk is – zowel direct uit de Obama regering als van andere groepen die het voor hem zullen doen als hij weigert.

Wij zullen het ook hebben over het televisieprogramma 'V' en aantonen hoe dat een precisiedoelwit boodschap is tegen de Obama regering om deze aankondiging te doen.

Wij zaten gevangen in een planetair spoedgeval voor een lange tijd – maar deze bewegingen richting Disclosure zullen direct de vrijgave van technologieën faciliteren die letterlijk de woestijnen groen kunnen maken, oceaanwater kunnen ontzouten en de Aarde redden – niet te vergeten een nieuw tijdperk inluiden van technologie en intergalactische samenwerking dat de tijden waarin wij nu leven saai laat lijken in vergelijking.

Het is een zeer opwindende tijd waar wij in leven. Dit is de grootste honkbalwedstrijd in de geschreven geschiedenis van de Aarde en ik ben blij hier op de '50 yard line' te staan en jullie game voor game door te geven wat er gebeurd.

Wetende wat er gebeurt voor alle anderen dat doen is de sleutel om volledig voorbereid te zijn – en helpen je om jouw deel te geven in het verzekeren dat dit alles zo glad en pijnloos mogelijk verloopt.

Ik moedig je aan om dit onderzoek te steunen door mij live te horen spreken in San Francisco, in het derde weekend van januari.

Tickets zijn nog steeds beschikbaar en ik zal voorbereid zijn met al het laatste, grootste nieuwe materiaal om deze Disclosure te bespreken, en hoe het zich verhoudt tot de grotere profetieën over 2012 – en de spirituele metamorfose waar we allemaal doorheen gaan!

Dank voor je ondersteuning – en blijf aangesloten!