Home > Nederlands > Disclosure Eindspel, deel 2

Disclosure Eindspel, deel 2

David Wilcock

David Wilcock

Dit is een vertaling van dit originele document van David Wilcock op zijn eigen site, waarin hij uitvoerig ingaat op de ovallende lichtspiraal die eind vorig jaar boven Noorwegen te zien was, de interne conflicten binnen de illuminati, de aankomende disclosure en de hoopgevende ontwikkelingen die wereldwijd te zien zijn.

Vertaling: Puk

Klik hier voor deel 1, deel 3 en deel 4

Vanuit Rusland komt de hoop van de wereld --

Niet zoals soms gezegd in termen van de communisten of de Bolshevikken, nee; maar vrijheid, vrijheid!

Dat elke mens mag zal leven voor zijn medemens!

Het principe is geboren.

Het zal jaren duren voordat het is uitgekristaliseerd, maar vanuit Rusland komt wederom de hoop van de wereld.

Geleid door wat?

De vriendschap met het land dat zelfs “In God We Trust” [“Wij Vertrouwen op God”] op zijn monetaire eenheid heeft gezet.

(Reading van Edgar Cayce 3976-29, 22 juni 1944)

DEEL TWEE: THE NOORSE SPIRAAL VERKLAARD

32,18 KILOMETER PER SECONDE?!

Arash Amini's baanbrekende werk bewijst dat de Noorse Spiraal geen raket kan zijn geweest, zoals wij besproken op de vorige pagina.

Zelfs als het was gelegen net achter de berg op de foto, grofweg 9,6 kilometer verderop, dan zou de snelheid van de spiraal op zijn minst 1142,39 kilometer per uur moeten zijn – wat meer dan twee keer zo snel is als het wereldrecord van de hardste wind, direct in een tornado.

Als de Spiraal veroorzaakt werd door een raket vanaf de Witte Zee, zoals de conventionele verklaring aandringt – een locatie die zeker 100 keer verder weg is – dan zou het moeten hebben draaien met een snelheid van meer dan 32,18 kilometer per seconde!

De snelheid van het geluid is geklokt op 1225,032 kilometer per uur.

Alles dat sneller gaat dan de geluidssnelheid zou een enorme knal [geluids-schokgolf] hebben veroozaakt - maar de Spiraal was volkomen stil.

Dus, als het geen raket is, waarmee zijn wij dan overgebleven als een verklaring?

Het antwoord is veel eenvoudiger, en makkelijker te bewijzen dan je misschien dacht. Het heeft alleen te maken met ‘nieuwe’ technologie die nu pas aan het publiek wordt vrijgegeven – via het “laten zien, maar niet over praten” principe.

NOG EEN LAATSTE BELLETJE VOOR DE HAARP VOORDAT HET “SCHAAKMAT” IS

Waarop ik wees in ons radioprogramma Whistleblower op 10 december, heeft Richard C. Hoagland iets ontdekt dat de standaard in iedere discussie hierover zou moeten zijn – namelijk dat het Tromsø eiland, waar de Spiraal het beste zichtbaar was, “toevallig” direct ten noordwesten van een grote HAARP faciliteit gelegen is die EISCAT heet.

Hier is een afbeelding van het gigantische antenne arrangement dat daar gebouwd is:

Wat zou er kunnen gebeuren als elk van die antennes de mogelijkheid had om precies gericht te worden in een zekere richting (dat zijn ze) – en je had op zijn minst een kracht van één GIGAWATT om ermee te spelen?

IONOSFERISCHE OPWARMING

Voor het geval je het nog niet wist, HAARP staat voor "High Frequency Active Auroral Research Program," [Hoog Frequent Actief Aurora Onderzoeksprogramma] en het doel ervan is om grote hoeveelheden energie in de geladen deeltjes van de ionosfeer te schieten – om de “ionosfeer op te warmen”. Het systeem werd er al langer van verdacht veel grotere functies en mogelijkheden te hebben dan die welke openlijk erkend zijn, en sommige van deze verklaringen heb ik gehoord van ooggetuigen onder de insiders.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ionospheric_heater

Het Europese Onsamenhangende Rondstrooiende Wetenschappelijke Genootschap [European Incoherent Scatter Scientific Association (EISCAT)] werkt met een ionosferische opwarmings faciliteit, welke meer dan 1 GW effectieve stralingskracht kan verzenden [effective radiated power (ERP)], in de buurt van Tromsø in Noorwegen.

Laten we eens een aantal van Richard Hoagland’s ontdekte zaken in zijn onderzoek bekijken, omdat dit veel relevanter zou kunnen zijn dan we denken:

Is het weer een “toevalligheid” dat, net over de heuvel van Tromsø, een Noorse high-tech “HAARP antenne boerderij” ligt – de EISCAT Ramfjordmoen faciliteit (onder) – speciaal ontworpen om krachtige stralen van microgolfenergie diep de ruimte in te zenden... daarmee tevens flagrante HD/torsie neveneffecten creërend in de hoog-elektrische bovenste “plasma” atmosfeer (ionosfeer)?

De faciliteit wordt officieel ondersteund door Noorwegen, Zweden, Finland, Japan … China … Groot Brittannië …. en Duitsland.

Zoals Hoagland zojuist aangaf, weten we dat Japan en China twee van de landen zijn die “officieel” de EISCAT faciliteit ondersteunen – en met de Chinese ondersteuning, betekent dat eenvoudig dat Rusland ook betrokken zou kunnen zijn, dankzij hun vrij recente en groeiende alliantie met China – een alliantie waarvan insiders benadrukken dat die bedoeld is om de Nieuwe Wereld Orde / Illuminatie te bestrijden.

Daarom kan dit zeer wel gedaan zijn door degenen die openlijk en actief tegenstand bieden aan de Nieuwe Wereld Orde / Illuminatie agenda, volgens de getuigenis van de controversiële Benjamin Fulford en anderen – zoals Dr. Steven Greer van het Disclosure Project, die ook heeft gezegd dat er een zeer sterke druk voor Disclosure komt vanuit de nieuwe alliantie in Azië.

EEN PLOTSELINGE GOLF

Nog steeds niet overtuigd? Het wordt nog beter: de EISCAT ionosferisch opwarmingsfaciliteit heeft een enorme golf van krachtsinspanning gedocumenteerd – precies toen de verschijning gebeurde.

De kracht werd opgevoerd tot het maximum niveau die de EISCAT faciliteit kan genereren – bijna één gigawatt.

Kijk onderaan de grafiek voor de bevestiging dat dit inderdaad de ochtend van 9 december 2009 was:

DE STRAAL MOET VANAF DE GROND GEKOMEN ZIJN – ZOALS NATUURKUNDIGE PROEVEN AANTONEN

Wij weten ook dat de heldere straal van de grond af gekomen moet zijn, zoals simpele natuurkundige proeven laten zien. De “rechterhand” regel betekent dat als je je rechterduim opsteekt recht voor je, in dezelfde richting als de waar electromagnetische straal die je bestudeert heen gaat, dat het magnetische veld van de straal altijd zal draaien in de richting waarin je vingers wijzen – namelijk met de klok mee.

We weten dat er een plasma ontlading geweest moet zijn in de ionosfeer vanwege de aanhoudende 10 tot 15 minuten van stabiele, voortgaande helderheid die in de lucht verscheen. Om zo’n helderheid te krijgen, heb je geladen deeltjes nodig van een of andere soort. En natuurlijk zijn geladen deeltjes voorbehouden aan de basiswetten van electrodynamica.

Daarom, dankzij de natuurkunde van de electromagnetische energie, weten we dat het niet van een satelliet afkomstig kan zijn. Als een satelliet probeerde om zo’n formatie te projecteren, dan zou de straal tegen de klok in hebben moeten draaien – en dit zou de intrinsieke wetten van de gedragingen van electromagnetische velden geweld aandoen.

TE VEEL LAGEN … VEEL TE PERFECT OM DOOR RAKETUITLAATGASSEN TE ZIJN VEROORZAAKT

Als je deze ongelofelijke, onbewerkte foto bestudeert van een prima serie foto’s die gelijk verscheen na de gebeurtenis op de Noorse Altaposten website, kun je duidelijk de laatste achtien, en zelfs twintig perfecte concentrische lagen in de spiraal zien, vanaf de bodem tot de top – net aan de linkerkant van de tweede straatlamp van boven naar het centrum van de spiraal.

Lagen zijn duidelijk zichtbaar vanaf het centrum van de spiraal helemaal naar beneden tot aan de bomenlijn onderaan links op de foto:

Niemand in de massamedia heeft op deze foto gewezen. De spiraal is veel, veel te perfect en multi-gelagerd om de officiële informatie te ondersteunen dat dit een raket is die helemaal uit controle ging.

En hier is een ander voorbeeld van dezelfde website:

Het is volkomen lachwekkend om te denken dat een raket dit heeft kunnen doen. De ionosfeer is niet dik genoeg – niet stroperig genoeg – om een spiraal van uitlaatgassen zo duidelijk en dicht samen te houden, gecomposeerd door geometrisch perfecte cirkels, met op zijn minst 18 concentrische lagen die daar voor 10 tot 15 minuten in de lucht hangen.

We weten al dat spiraal te snel draait, op elke potentiële afstand, zelfs als er maar een laag door de raketuitlaatgassen veroorzaakt is – met dank aan Arash Amini's onderzoeksrapport.

En we moeten nog steeds verklaren hoe de blauwe ‘kurkentrekker’ straal daar ook bleef hangen, perfect, voor 10 tot 15 minuten zoals we al eerder zeiden.

OPENT DE 'WORMHOLE' ZICH?

Vele vergelijkingen werden gemaakt met UFOs, wormholes, sterrenpoorten, poorten door ruimte en tijd, etc., en met goede redenen. Aan het einde van de vertoning, verdween het centrum van de cirkel plotseling. Het werd breder in een plotselinge, absoluut perfecte cirkel, die zeer, zeer ‘buitenaards’ leek – totaal niet iets dat je van een raket zou zien.

Nogmaals, als sceptici zo overtuigd zijn van de “officiële verklaring” dat dit een raket is, leg dan eens uit hoe raketuitlaatgassen kunnen draaien met 1142,39 kilometer per uur – en laat dan eens een ruw, onbewerkt voorbeeld zien van enig ander voorbeeld waar zo’n raket op zijn minst 15 concentrische spiralen creëert en een geometrisch perfecte zich uitbreidende cirkel als deze, die er net zo uitziet als een zwart gat:

Als toevoeging nog, als je je ogen bijna dichtknijpt en je kijkt zorgvuldig naar de foto hierboven, kunnen vage sporen van dezelfde substructuur van spiralen duidelijk gezien worden. Zij zijn zichtbaar in mindere mate links onderaan, en in meerdere maten bovenaan rechts van het zwarte gat in het centrum.

Helaas zijn er niet genoeg pixels in deze foto om het te kunnen laten zien in groter contrast, maar je kunt echt zien dat er vele, vele lagen spiralen zijn in de formatie.

Gebaseerd op een grove calculatie hoe dun elk van de lagen is, en hoe breed zij schijnen te gaan, kunnen er zo veel als 40 tot 50 concentrische lagen in de spiraal zijn als je op de juiste plaats, op de juiste tijd was geweest om deze gebeurtenis te fotograferen.

Gezien al het wetenschappelijke bewijs van het tegenovergestelde, zullen sommigen ongetwijfeld nog steeds willen geloven dat raketuitlaatgassen 40 perfecte concentrische lagen kunnen maken die in de ionosfeer van de Aarde kunnen blijven hangen voor 15 minuten zonder te verspreiden. Dat is prima.

De grotere vraag wordt deze – is er een andere technologie die deze formatie in potentie ook zou kunnen creëren?

Het antwoord is … zeer duidelijk … Ja.

KAN ZO’N VERSCHIJNING GECREËERD WORDEN DOOR IONOSFERISCHE VERWARMING?

Dit interessante artikel van de India Times onthulde dat publiekelijk aangekondigde HAARP experimenten inderdaad een complexe zichtbare verschijning hadden gecreëerd van “verrassend oplichtende banden die straalden uit het centrum van een bull’s-eye [de roos zoals op een dartbord].” Klinkt dit bekend?

Houdt in gedachten dat dit alleen is wat wij van de massamedia horen. In geheime programma’s zou de technologie veel geraffineerder kunnen zijn dan dit. Schenk ook aandacht aan het feit dat zij maar 3,6 megawatt nodig hebben om het zichtbaar te maken – en de EISCAT faciliteit kan gaan tot duizend megawatt! (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://timesofindia.indiatimes.com/news/science/Scientists-create-artificial-ionosphere-using-radio-waves-/articleshow/5086874.cms

HAARP's hoogfrequente radiogolven kunnen de electronen in de atmosfeer versnellen, daarmee de energie van deze botsingen vergroten en een glans creëren.

De techniek heeft voorheen lichtdeeltjes veroorzaakt terwijl het werkte met een kracht van bijna 1 megawatt.


Sinds die tijd is de faciliteit echter opgevoerd tot 3.6 megawatt – grofweg drie keer meer dan een typische uitzending van een radiozender – het heeft een vol scale aan aurora’s gecreëerd die zichtbaar zijn met het blote oog.

[DW: Houdt in gedachten dat zij hier alleen praten over 3.6 megawatt die nodig is om een “zichtbare kunstmatige aurora” te creëren, terwijl EISCAT kan werken met meer dan één GIGA-watt, en dat is duizend keer meer dan een megawatt.]


Maar in februari 2008, lukte het HAARP om een vreemd bull’s-eye-patroon in de nachtelijke hemel te veroorzaken.

In plaats van de verwachte nevelige, als een donut gevormde vlek, verschenen er
verrassend oplichtende banden die straalden uit het centrum van een bull’s-eye, aldus Todd Pedersen, die onderzoeksnatuurkundige is in het luchtmachtlaboratorium van de VS in Massachusetts en die het team leidt dat het experiment verrichtte bij HAARP.

Het team modelleerde hoe de energie die de lucht in gestuurd werd vanaf het HAARP antenne arangement zulke rare vormen zou veroorzaken.

Zij stelden vast dat de gebieden van de bull's-eye met vreemde lichtpatronen in regio’s waren met dichter, gedeeltelijk geïoniseerd gas in de atmosfeer, zoals gemeten door een grondgebonden hoog-frequente radar die gebruikt werd om de ionosfeer in de gaten te houden.

Ongeveer hetzelfde artikel, kun je vinden op BritainNews.net – maar weinig andere massamedia sites op het Internet hebben er in zulke specifieke details aandacht aan besteed.

Het artikel zegt dat deze vreemde bulls-eye patronen met heldere banden zullen verschijnen op plaatsen waar je gedeeltelijk geïoniseerd gas in de atmosfeer hebt.

Tromsø ligt in het hoge noorden van Noorwegen, dicht bij de Noordpool – en er is een grote hoeveelheid geïoniseerde deeltjes in de atmosfeer bij de polen die de aurora borealis vormen.

Derhalve hebben we al de juiste condities in de lucht boven Noorwegen om een zichtbare manifestatie te creëren voor een "bulls-eye" met "verrassend oplichtende banden die straalden uit het centrum."

En omdat EISCAT's gigawatt gelijk staat aan duizend megawatt, en bovenstaande formatie vorm begon aan te nemen bij maar 3.6 megawatt, kun je je verbeelden welke wonderen je kunt verrichten wanneer je nu 277 KEER meer kracht gebruikt dan nodig was om Dr. Pedersen's HAARP bulls-eye met heldere banden te produceren.

GOEDE OUDE WRIGHT-PATTERSON LUCHTMACHTBASIS

Dr. Pedersen's onderzoek werd verricht in het Luchtmacht Onderzoekslaboratorium van de VS, welke toevallig ligt op de Wright-Patterson Luchtmachtbasis. We weten dit dankzij een een korte update in Physics Today -- "HAARP Creëert een Bulls-Eye in the Lucht". De update van Physics Today linkt op zijn beurt aan dit artikel in het Nature science journaal, dat alleen toegankelijk is via een betaald lidmaatschap.

We zijn er nog niet in geslaagd één enkele echte foto van de resultaten te bemachtigen van dit HAARP experiment – geen een.

Wright-Patterson wordt al lang geassocieerd met diverse geheime projecten in relatie tot de UFO cover-up – zelfs teruggaand tot aan de beruchte Roswell crash, waar de wrakstukken – en de inzittenden die er zouden zijn geweest, sommige levend en sommigen dood – naar de beruchte hangaar 18 gebracht zouden zijn. Er staat hierover een hele documentaire op het History Channel via deze link.

Vreemd genoeg ontdekte ik via dezelfde link die ik zojuist aangaf bij de Wright-Patterson video, dat Russia Today – de massamedia van Rusland – nu Google advertenties op UFO websites zet om mensen naar hun verslag van de Noorse Spiraal te linken, zoals onderstaand beeld onthult:

Dit is absoluut niet de actie van een Russisch massamedium om hun verhaal terzijde te werpen dat het zou gaan om mislukte raketlancering. Op zijn minst één grote partij binnen het Russische parlement wil dat de UFO/paranormale connectie wordt onderzocht – en Google advertenties zullen worden verspreid via vele duizenden UFO-gerelateerde blogs en websites.

Zoals we later zullen zien, is het ook belangrijk te herinneren dat India een van de vele landen was die deze informatie ‘lekten’ over het feit dat HAARP een bulls-eye formatie met heldere banden in de lucht creëerde.

SPIRAAL HAARP FORMATIE REEDS ONTDEKT

Of het met het blote oog zichtbaar was of niet, wij hebben ook onbetwistbaar bewijs van een zeer gelijkwaardig spiraal-type formatie die gecreëerd is over een enorm gebied – namelijk over heel Alaska en een groot deel van het noorden van British Columbia – dankzij deze grafiek (zie onderstaand) van een officieel kantoor voor Marine Onderzoek van de VS op de website van HAARP:

Je krijgt zelfs een nog beter idee over hoe de Noorse Spiraal kan zijn gecreëerd met HAARP als je naar deze close-up kijkt van wat we krijgen wanneer we alleen gebruik maken van een positief-geladen elektrisch veld (zie hieronder) in tegenstelling tot het springen naar zowel de negatieve als de positieve velden samen op dezelfde tijd, zoals hierboven gezien kan worden:

Zie je de richting? Ja, met de klok mee als je het ziet vanaf de grond. Precies zoals wij wisten dat het moest zijn. Precies zoals de Noorse Spiraal. Zowel de blauwe kurkentrekker en de witte spiralen in de Noorse formatie kunnen verklaard worden door deze animaties te extrapoleren.

Zij zijn een electromagnetisch fenomeen en geen atmosferisch fenomeen. Zij kunnen daarom de snelheid van 1142,39 kilometer per uur aanhouden, omdat zij worden geprojecteerd op reflectiedeeltjes in de lucht, in tegenstelling tot veroorzaakt te worden door de rotatie van de losse deeltjes in de lucht zelf.

Wanneer we alleen het positief geladen veld gebruiken, worden de concentrische lagen van de spiraal samengehouden, in tegenstelling tot het continu uit elkaar getrokken te worden zoals we in de eerste animatiegrafiek hierboven zagen.

De enige reden dat het lijkt dat de spiraal uiteen drijft onderaan deze computersimulatie, is dat deze close-up niet voldoende breed is om de continue uitbreiding van de spiraal te tonen.

Omdat dit type door HAARP-gecreëerde spiraal zich duidelijk bijeen houdt in de ionosfeer, over een grote afstand (heel Alaska en een groot deel van het noorden van British Columbia in de eerste grafiek), zou het resulterende effect kunnen zijn dat het precies lijkt op de Noorse Spiraal.

En onthoudt – als het ons wordt toegestaan om dit aspect van de HAARP technologie op het Internet te zien, dan zouden er misschien nog wel andere aspecten kunnen zijn die nog veel geheimer zijn … zoals vele insiders en onderzoekers hebben benadrukt.

Ooit zullen wij misschien uitvinden dat deze spiralen een van de meer simpele trucs zijn die je voor elkaar kunt krijgen met HAARP, als je eenmaal weet waar je mee bezig bent.

De nieuwe generatie, met hun eigen EISCAT faciliteit om mee te spelen, zal misschien niet zoveel kennis hebben als de UFO cover-up mannen van de oude school in het militair-industriële complex – misschien hebben zij alleen geleerd hoe zij zo’n formatie met HAARP kunnen maken enige tijd na augustus 2008, zoals wij nog zullen bespreken – maar zij zullen zeker wereldwijd een hele sensatie veroorzaken met de Noorse Spiraal.

WAAR IS EISCAT GELEGEN TEN OPZICHTE VAN DE NOORSE SPIRAAL?

Arash Amini heeft Hoagland's ontdekking van de EISCAT faciliteit niet in zijn rapport genoemd. Hij heeft duidelijk de Enterprise Mission niet bezocht en het artikel niet gelezen, dat de exacte locatie van de EISCAT faciliteit op de map aangeeft. Anders, als Amini Hoagland’s rapport gelezen had, had hij bijna zeker deze adembenemende correlatie genoemd.

Weet je nog dat – dankzij Google Earth – onze scepticus Kevin Martin exact uitvond waar de bergen in de foto hierboven van de Noorse Spiraal zich bevonden.

Arash Amini voegde een kaart toe van de locatie waar Kevin's bergtoppen zich bevonden aan zijn rapport.

Hoagland was zich niet bewust van Kevin Martin's ontdekking van de exacte locatie van de bergen toen hij zijn rapport schreef, omdat het nog niet was gepubliceerd.

Niettemin, door simpel de kaarten van Amini en Hoagland samen te voegen en alle landmassa’s precies over elkaar te leggen, krijgen wij een verbazingwekkend resultaat … zie het zelf:

Dat klopt. De EISCAT faciliteit ligt absoluut op Amini's lijn van Tromsø, waar de foto werd genomen, tot de toppen van de bergen die we in de foto zagen. De onderkant van de Noorse Spiraal is precies boven EISCAT.

Er kan nu geen twijfel meer over bestaan. EISCAT was absoluut verantwoordelijk voor de Noorse Spiraal. Het teken kan niet duidelijker zijn.

Als dit alles zo makkelijk te bewijzen is, waarom is ons dan verteld dat het een raket was? Wat proberen ‘ze’ hier te verbergen?

Laten we eens terugaan naar de mensen die EISCAT besturen.

Hebben zij geprobeerd het feit te verhullen dat zij hun faciliteit gebruikten – op maximale kracht – die ochtend? Wat was er in vredesnaam aan de hand op de ochtend van 9 december 2009 dat het feit veroorzaakte dat hun krachtverbruik opliep toe bijna één gigawatt?

TEQUILA SUNRISE

Raad eens? EISCAT had inderdaad op de ochtend van 9 december 2009 een gebeurtenis gepland gedurende de precieze tijd dat de Spiraal verscheen.

Zij bestookten de mesosfeer met Zeer Hoge Frequenties [Very High Frequencies (VHF)] zodat ze de lucht konden laten oplichten als een "Tequila Sunrise," en wilden daarna de plasmadichtheid en temperatuur in het gebied meten.

De timing van het experiment werd gekozen vanwege een op dat moment maximale hoeveelheid geladen deeltjes in de atmosfeer, dankzij de “meteorenstof” van de “winter echo’s in de mesosfeer van de pool” ["polar mesosphere winter echoes" (PMWE)] – die de glans zelfs helderder zou maken, omdat deze condities letterlijk ideaal zijn voor het creëren van een luchtprojectie.

Hier is een plaatje van de projectsamenvatting van project for Tequila Sunrise:

[Ga alsjeblieft de wetenschappers die hierbij betrokken waren niet lastigvallen. Zij hadden waarschijnlijk geen idee wat er hier gebeurde en moeten met rust gelaten worden.]

Als je nog steeds op de een of andere manier denkt dat de Noorse Spiraal niets anders kan zijn dan een raket, waar was dan de "bulls-eye met verrassend oplichtende banden die we hadden moeten zien in de lucht op precies dezelfde tijd?

Hadden we niet een spiraal moeten zien die veel helderder en krachtiger was dan HAARP’s openlijk erkende test, die maar 3.6 megawatt was in tegenstelling tot bijna 1000 megawatt die eruit gepompt werd door EISCAT?

Tijd om logisch na te denken, mensen.

DRAAI CONTROLE

Oké …. Laten we zeggen dat je echt heel beperkt bent als het erop aankomt te geloven dat jouw regering en media tegen je liegen.

Hoe dan ook, is het niet een beetje ‘onverwacht’ dat "toevallig" werd getest op precies dezelfde tijd dat de Russen hun Bulava raketten aan het testen waren – op precies dezelfde plek?

Als de Noorse Spiraal alleen door een raket veroorzaakt werd, wat gebeurde er dan in vredesnaam met Tequila Sunrise? Waar ging die naartoe?

Als alle condities juist waren, en het was het meest ideale moment van het gehele jaar voor EISCAT om een grote heldere spiraal in de lucht te creëren, hoe komt het dan dat wij niets zagen – en dan breekt een verdwaalde raket ineens wonderbaarlijk alle natuurkundige wetten door zijn uitlaatgassen te laten roteren op een onmogelijke 1142,39 kilometer per uur om precies hetzelfde spiraal fenomeen als HAARP produceert te maken – als je het massamedia ‘verhaaltje’ mag geloven?

Wordt het niet een hele ‘samenzweringstheorie’ als je bedenkt dat precies middenin een HAARP test die gedaan werd die makkelijk een heldere spiraal in de lucht kon formeren, omdat het de perfecte tijd van het jaar was om dit te doen, dat er in plaats daarvan iets anders langskwam en precies hetzelfde effect had?

Als we deze feiten hard genoeg benadrukken, en deze nieuwe zaak naar de massamedia kunnen krijgen, zullen zij dan weer een vernederende ‘terugtrekking’ van hun verhaal moeten gelasten – om te voldoen aan de voortschreiding van ons onafhankelijke, door de gemeenschap betaalde, grondige onderzoek?

Klinkt dit niet zoas de altijd veranderende officiële verklaring van de crash bij Roswell, waar het originele verhaal van de “weerballon” bleef veranderen toen het onderzoek beter en beter werd – zodat het nu Project Mogul heet, waar buitenaards-lijkende poppen uit de lucht werden gegooid vanuit een compleet andere topgeheim weerballonnen project?

WAT KAN HAARP NOG MEER DOEN?

Zou deze variëteit in de superkrachtige 1000 megawatt HAARP spiraal ook het bijkomende voordeel hebben om een raketschild te creëren – daardoor verklarend waarom de Russische Bulava test voorbestemd was te mislukken, als het al is gebeurd?

Hebben de Russen bewust hun raket in Project Tequila Sunrise geschoten, om te zien of het inderdaad zou worden opgeblazen en het projectiel zou vernietigen?

En als dat zo zou zijn, is het dan niet interessant om zo’n technologie te demonstreren direct voordat President Obama de Nobel Vredesprijs accepteert – bewijzend dat zij nu een werkende "Tesla Schild" technologie hebben die elke bedreiging die de Nieuwe Wereld Orde aan hen zou richten, nucleair of anderszins, kan afslaan?

En als je inderdaad iets dat zo solide en veerkrachtig als een raket is met deze technologie kunt uitschakelen, wat kun je dan met/tegen het weer doen? Of tegen seismische breuklijnen, als je je straal van de ionosfeer laat afketsen en het op de grond richt op een driehoekspunt?

Volgens insiders is dat precies waar HAARP werkelijk voor gebruikt wordt – weeraanpassingen en ‘natuur’rampen. Dit onderzoeksartikel is een voorbereidende stap naar het verwezenlijken van zo’n connectie, ondanks dat het grote en ongebruikelijke sprongen in logica maakt door wereldwijde gebeurtenissen waar HAARP wel of niet verantwoordelijk zou kunnen zijn aan elkaar te koppelen.

Een van de meest interessante informatiepunten die bovengenoemde auteur gevonden heeft is dit – namelijk hoe sommige golven van HAARP zich in Alaska zouden aansluiten bij een “magnetisch vervoegingspunt” in het zuiden van de Stille Oceaan:

http://www-star.stanford.edu/~vlf/buoy/

Het programma zal radiogolven gegenereerd door de HAARP zender in Alaska bestuderen.

Wij verwachten dat sommige golven geleid zullen worden langs de magnetische veldlijnen van de Aarde – zich meer dan vijf keer de straal van de Aarde uitspreidend en dan op Aarde terugkeren naar een verlaten locatie in het zuiden van de Stille Oceaan … {het zuiden van de Stille Oceaan is een gebied vol seismische activiteit}

Deze golven zullen zich uitbreiden via verschillende belangrijke fysieke lagen voorbij de atmosfeer van de Aarde.

Door het bedienen van een ontvanger op het magnetisch vervoegingspunt waar de golven het meest waarschijnlijk naar de Aarde terugkomen, zullen wij een significant wetenschappelijk begrip ontwikkelen van die lagen en het proces dat hen beïnvloed.

Daarom zou het heel goed mogelijk kunnen zijn om HAARP effecten te creëren die in potentie sterk genoeg zijn om een Russische kernraket uit te schakelen. Dezelfde golven zouden ook eventueel locaties rond de wereld kunnen raken – inclusief seismische breuklijnen – door hen te richten op diverse magnetische vervoegingspunten.

Een ander punt om rekening mee te houden is dat dit type “raketschild” niet zichtbaar zou kunnen zijn – maar onder deze ideale condities met al het geladen meteorenstof in de ionosfeer, kunnen wij het zien met het blote oog.

Als dat zo is, dan wordt deze technologie misschien veel meer gebruikt dan wij ons realiseren.

HOLOGRAFISCHE TECHNOLOGIE OP GROTE SCHAAL BESTAAT AL

Zou deze HAARP technologie, of een variant ervan, gebruikt kunnen worden om veel complexere zichtbare formaties dan alleen het Spiraal te maken?

De Japanners konden een gigantisch 15 meter hoog hologram van het Loch Ness Monster maken door het gebruik van mistige waterdamp om het licht te vangen van een groot projectiesysteem. In deze video, gepost in januari 2008, roept een vrouwenstem het Engelse woord ‘Wezen’ in oorspronkelijke Japanse uitspraak twee keer op rij, en dan verschijnt het enorme hologram omgeven door een fanfare van Hollywood filmmuziek:

Dit bewijst definitief dat zeer grote, complexe en adembenemende hologrammen gemaakt kunnen worden in de lucht – als je de juiste technologie en/of condities hebt om een reflecterende omgeving te creëren in de atmosfeer – zoals het ‘meteorenstof’ dat aanwezig is in de noordelijke breedtegraden rond Noorwegen.

HAARP zou de mogelijkheid wel of niet kunnen hebben om dit te doen – maar het kan absoluut gedaan worden met de bestaande technologie.

WAS DE KREMLIN PIRAMIDE EEN GIGANTISCH HOLOGRAM?

De Japanners gebruikten waterdamp om hun hologrammen op te laten afketsen. En op 9 december 2009 was er veel “meteorenstof” in de noordelijke breedtegraden boven Noorwegen en Rusland om een reflectie oppervlak te creëren voor een potentiële holografische technologie om tegen af te ketsen – meer dan in elke andere tijd van het jaar!

Daarom is het absoluut mogelijk dat de tetrahedron-gevormde driehoekige ‘piramide’ boven het Kremlin (zie Deel Een) – dat op precies dezelfde dag verscheen, toen het stof in de noordelijke breedtegraden op een maar eens in een leven voorkomende piek was om een luchtfenomeen te produceren een gelijkwaardig holografische technologie was.

Een tetrahedron wordt 'primitief' genoemd in computer graphics, omdat het een van de simpelste en makkelijkst te maken vormen is. Dit kan ook verklaren waarom het een beetje nevelig en onduidelijk was in de twee beschikbare video’s uit Rusland – het was een hologram!

Omdat de Noorse Spiraal duidelijk door de mens gemaakt is, wordt het veel waarschijnlijker dat de Kremlin Piramide ook door de mens gemaakt is – door simpele logica. Het zijn twee zichtbare aspecten van hetzelfde overkoepelende plan, welke beide verschenen op dezelfde dag. En als dat niveau van manifestatie niet het gewenste resultaat produceert, kunnen we verwachten dat er nog meer zal gebeuren op een later tijdstip.

Is dit een wilde sprong in logica, of hebben we een manier om deze speculatie te dragen? Lees verder.

DOCUMENT NEEMT GEPRODUCEERDE GOEDEREN IN BESLAG

Vorig jaar rapporteerden we hoe de Russen hele vrachtwagenladingen in beslag namen gevuld met “zeer compromiterende” top geheime documenten toen zij Georgië binnenvielen, en de bestaande CIA/Nieuwe Wereld Orde agenten buitengooiden die daar gestationeerd waren – in de tweede week van augustus 2008.

Zouden deze in beslag genomen documenten de geheimen kunnen hebben bevat hoe de HAARP technologie, of aanverwante technologieën, te gebruiken zijn om holografische projecties te creëren? In aanmerking genomen wat andere klokkenluiders ons verteld hebben over HAARP en “Project Bluebeam” inzake holografische technologie dan zouden zij dat zeker hebben kunnen maken.

Gegeven de tijd die het gekost zou hebben om de technologie die gevonden is in deze documenten te vertalen, bestuderen en implementeren, wanneer zou dan de eerste keer kunnen zijn om een complete test te doen – met alle juiste deeltjes in de lucht om de maximale zichtbaarheid te creëren?

Dat klopt – december 2009, gedurende de “winter echo’s in de mesosfeer van de pool” van ‘meteorenstof’ in de lucht boven Rusland.

De Russische invasie van Georgië / Zuid Ossetië begon op 8 augustus 2008 en de staakt-het-vuren overeenkomst werd afgerond op 16 augustus 2008:

Aan de Nieuwe Wereld Orde partij werd bewezen, op dat moment, dat zij niet in staat waren hun eigen buitenposten te verdedigen – en die van bondgenoten – tegen de Russen. En de media hebben totaal en compleet over deze adembenemende nederlaag heen gekeken meteen toen het gebeurd was.

GRAANCIRKELMAKERS MARKEREN 16 AUGUSTUS 2008 - VER VAN TEVOREN

Gebaseerd op het uitgebreide bewijs dat we toen bekeken hebben, wat je zelf kunt teruglezen, leken de Graancirkelmakers duidelijk te suggereren dat de Russische onderschepping van deze documenten een kritische stap zou zijn die zou leiden tot de definitieve nederlaag van de Nieuwe Wereld Orde.

Dit werd deels gesuggereerd door op zijn minst zeven verschillende graancirkelformaties, die gedocumenteerd zijn op cropcircleconnector.com, waarvan bij allemaal de datum van 16 augustus 2008 als zeer belangrijk werd geïnterpreteerd.

Deze zijn allemaal gepubliceerd en geanalyseerd vóór het feit. Niemand wist wat er zou gebeuren op die dag, als er al iets zou gebeuren:

En hier is er nog een:

Dit zijn maar vier van de zeven formaties die ik in die tijd gevonden heb, allemaal de datum van 16 augustus ver vooruit markerend [Een inschrijving is nodig om de Crop Circle Connector archieven ouder dan het vorige jaar te kunnen bekijken.]

Als er enige twijfel over de identiteit en locatie van de Nieuwe Wereld Orde was, heeft de Burderop-formatie van dezelfde tijd dat effectief weggevaagd:

INSIDER GETUIGENIS OVER WAT ER WERKELIJK GEBEURDE IN DE ZUID-OSSETISCHE OORLOG

Ik publiceerde een overweldigende analyse van deze informatie op 19 september 2008. Toen hadden we insider informatie van een zeer betrouwbare “Stem van het Witte Huis” bron op TBRNews.org die verklaarde wat er werkelijk gebeurde na de oorlog in Zuid Ossetië – anders dan de staakt-het-vuren overeenkomst die Sarkozy tot stand hielp komen:

http://divinecosmos.com/index.php/start-here/latest-news/405-2012-politics-ii-crop-circle-prophecies

16 augustus 2008. Een gewone dag? Of niet?

Diverse “graancirkel” formaties – gebruikmakend van zonnesysteem diagrammen en andere unieke methoden om de tijd te meten – markeerden deze datum als zijnde zeer belangrijk.

Wat… wat? “Er gebeurde niets op 16 augustus” zou je kunnen zeggen.

Niet waar. 16 Augustus bleek de bepalende dag te zijn waarop een grote schatkist van zeer geheime CIA/Nieuwe Wereld Orde documenten in beslag werden genomen vanuit verlaten Amerikaanse en Israëlische spionagevrachtwagens in Georgië.

Rapporten van insiders onthullen dat dit een allesomvattende paniek heeft veroorzaakt binnen de neoconservatieve rangen van het Witte Huis. Hier is een van de eerste voorbeelden:

http://www.tbrnews.org/Archives/a2871.htm

Washington, D.C., 1 september 2008: “ Toen de Russen de Georgiërs terugdreven naar hun eigen land, is onze regering erg geschrokken en heeft alle Amerikaanse troepen uit het gebied verordend.

Sommige van deze troepen namen deel aan de aanval op Zuid Ossetië, en Washington was bank dat Amerikanen en Russen op elkaar zouden gaan schieten.

Omdat dit zou kunnen leiden tot de uitbraak van een oorlog tussen de twee landen, en omdat Rusland de mogelijkheid heeft om ons plat te bombarderen met kernwapens; (anders dan kleine landen die we gewoonlijk bedreigen en lastigvallen) renden we angstig als herten weg.

We hebben ook allerlei soorten zeer compromiterende documenten, codemachines, etc. achtergelaten om Russische militaire agenten voor dagen bezig te houden. Zij hebben Israëlische agenten gevangen genomen en, zoals gerapporteerd, hen zeer bruut behandeld. De Russen hebben waarschijnlijk de orders van Bush gelezen over marteling!

Hoe dan ook, er heerst absolute doodsangst in de zalen van het Department of State, het Pentagon en het Witte Huis dat verschrikkelijke dingen aan de oppervlakte zullen komen. En wat denk je jongens? Dat zal gebeuren.”

Waarom is dit een goede zaak? De disclosures die deze documenten bevatten konden ons wel eens redden van toekomstige gebeurtenissen die 11 september in vergelijking achterlaten als zijnde een snee in de vinger.

Om dit verhaal helemaal te kunnen volgen, wil je wellicht mijn gehele 2012 Politics artikel serie lezen:

Part One: Totaal Overzicht
Part Two: Graancirkel Profetieën
Part Three: Economische Revolutie
Part Four: Graancirkel Geschiedenis

Alhoewel wij natuurlijk de marteling van wie dan ook niet ondersteunen, zoals de insider vermeldde, wilden de Graancirkelmakers ons blijkbaar duidelijk maken dat deze inbeslagname van de Russen van geheime documenten zeer, zeer belangrijk was voor de toekomst van de mensheid. Toentertijd waren we er niet helemaal zeker van wat dit betekende – maar we werden duidelijk uitgenodigd om dit in groter detail te bestuderen.

EEN KLEINE SYNCHRONICITEITS NOTITIE AAN DE ZIJKANT

Een vreemde synchroniciteit betreft de markering van het nummer 8 in één van de profetie sleutelformaties van 16 augustus – omdat het was gevormd als een 8 en verscheen op 8 augustus 2008 – 8/8/8:

Wat is er zo belangrijk aan 888? Ik zag zojuist deze passage tekst in het artikel van The Guardian die een staakt-het-vuren aankondigde tussen Rusland en Georgië, over de oorlog die startte op 8/8/8 en eindigde met een voltooide, getekende vredesverklaring maar 8 dagen later:

http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/16/georgia.russia2

Poolse gewapende troepen hebben gisteren geparadeerd in Warschau om een zelden voorkomende nederlaag van de Russen 888 jaar geleden te markeren – en President Lech Kaczynski begroette het akkoord over het Pentagon project als een versterking voor de veiligheid van Polen.

Als tegenprestatie voor het huisvesten van 10 onderscheppingsraketten die bedoeld zouden zijn om alle eventuele ballistische raketaanvallen van Iran te vernietigen, ontvangt Polen een batterij VS Patriot raketten voor haar luchtruim defensie en heeft zij een gezamenlijk veiligheidspact met Washington gewonnen.

Polen versloeg de Russen op 15 augustus, 888 jaar voor 8/8/8. 15 Augustus is de dag voor de gemarkeerde dag door de bovengenoemde 8/8/8 formatie, 888 jaar later. In Christelijke numerologie is 8 het nummer van de Christus.

De boodschap zou kunnen zijn dat de rollen omgekeerd zijn.

Rusland was ooit in de grip van dezelfde machten die uiteindelijk de Nieuwe Wereld Orde partij oprichtten. Je zult veel meer over dit feit lezen – en hoe zij vrijkwamen – in het volgende deel van dit rapport.

De Polen bereikten een adembenemende winst tegen deze zelfde ‘Illuminati’ machten 888 jaar geleden – en nu is de cirkel van de geschiedenis rond.

Echter deze keer, in een mooie 8-vormige omkering, zijn de rollen omgekeerd – en “vanuit Rusland daar komt de hoop van de wereld.” (Reading van Edgar Cayce 3976-29, 22 juni 1944).

Dit is weer een andere vreemde synchroniciteit die geassocieerd wordt met de Graancirkelmakers. Deze zelfde 888 formatie werd ook verbonden met ongeloofdelijke synchronische gebeurtenissen in mijn persoonlijk leven, zoals mijn Graancirkel Profetieën artikel uiteenzette. Maar laten we niet te ver van het spoor afdwalen…

HET UITTESTEN VAN HET NIEUWE SPEELGOED

Als de Russen nu in het bezit zijn gekomen van zulke holografische projectie technologieën, zullen zij ze wel zelf hebben willen uittesten door een aantal vrij simpele dingen eerst te doen.

De enige manier om zo’n test uit te voeren is iets te maken dat zichtbaar is voor het blote oog – en dat daarom een ‘sighting’ zou voorstellen.

Dus nogmaals … wat is er daar in vredesnaam aan de hand en waarom doen zij dit allemaal?

Als je nu angstig wordt, dan begrijp je het nog steeds niet. Het is een zeer goede zaak dat dit gebeurt.

DOE DE REKENSOM

Laten we nu een uitgebreid overzicht geven van wat we hebben geleerd over de Noorse Spiraal, en het allemaal optellen om het ‘grote plaatje’ te zien van waar we hier mee te maken hebben:

 • Je hebt absoluut bewijs dat de armen van de Spiraal geen raket uitlaatgassen konden zijn – zij draaiden niet minder dan 1142,39 kilomter per uur.
 • Je hebt een HAARP faciliteit precies onder de plaats waar de Spiraal zich manifesteerde, zoals gefotografeerd vanuit Tromsø, Noorwegen.
 • Je hebt een electromagnetische straal met een met-de-klok-meedraaiende spraal, waarvan bewezen is dat het vanaf de grond kwam.
 • Je hebt foto’s die duidelijk aantonen dat de straal ‘geprojecteerd’ is vanaf de grond, waar alles als een kaars naar een centraal helder punt wijst.
 • Je hebt een openlijke erkenning in de Indiase massamedia dat HAARP zulke ‘vreemde vormen’ van “heldere banden stralend uit het centrum van een bulls-eye” kan creëren die met het blote oog zichtbaar zijn – met maar 3,6 megawatt.
 • Je hebt de EISCAT faciliteit die de mogelijkheid heeft om 277 keer meer kracht op te wekken dan benodigd is om een "bulls-eye met heldere banden" te creëren.
 • Je hebt de energielezingen die aantonen dat de EISCAT faciliteit op volle kracht draaide gedurende de gehele tijd dat de Noorse Spiraal gezien werd.
 • Je hebt de animatieplaatjes van het Kantoor van Marineonderzoek die bewijzen dat identieke spiraalformaties gemaakt kunnen worden door HAARP boven een gigantisch gebied – namelijk boven heel Alaska en een noordelijk deel van British Columbia.
 • Je hebt 'TEQUILA sunrise', een test bedoeld om de lucht te verlichten, verricht in Noorwegen door EISCAT gedurende precies dezelfde tijd als waarin de Spiraal verscheen.
 • Je hebt de Russen die zogenaamd een raket midden in het gebied afschoten waar deze super krachtige EISCAT test plaatsvond – een raket die prompt opgeblazen werd en ‘mislukte’.
 • Je hebt videobewijs vanuit Japan dat complexe hologrammen kunnen worden geprojecteerd vanaf de grond naar een reflectieveld in de atmosfeer, daarmee suggererend dat HAARP, of een aanverwante technologie, de mogelijkheid zou hebben veel meer te doen dan alleen maar spiralen zichtbaar maken.
 • Je hebt een gigantische tetrahedron-gevormde UFO die boven het Kremlin in Rusland hing gedurende uren … op precies dezelfde dag als de Noorse Spiraal.
 • Je hebt de Graancirkelmakers die in overvloed de exacte datum markeerden, op voorhand, dat de Russische/Georgische oorlog in een staakt-het-vuren zou eindigen op 16 augustus 2008.
 • Je hebt een graancirkelformatie die duidelijk de Nazi connectie met de Bush regering en het Pentagon aantoont – op voorhand van de uitslagen van de verkiezingen in 2008.
 • Je hebt getuigenissen van insiders dat de Russen een grote schatkist bemachtigden met geheime Nieuwe Wereld Orde documenten in dezelfde invasie in augustus 2008.
 • Je hebt de mogelijkheid dat de Russen leerden hoe zij holografische projecties met HAARP en andere technologieën kunnen maken als resultaat van deze ‘nieuwe aanwinst’ in 2008.
 • Je hebt de mogelijkheid dat de Kremlin Piramide een veldtest van zulke ‘nieuwe’ technologie was – op precies dezelfde dag als waarop dezelfde door de mens gemaakte Noorse Spiraal verscheen – omdat dit de beste tijd van het jaar was om resultaten te krijgen door de technologie te laten afketsen op de ‘meteorenstof’ in de breedtegraden in het noorden.

En tenslotte, heb je deze beide adembenemende luchtformaties die verschenen op de dag voordat President Obama de Nobelprijs voor de Vrede accepteerde – in precies hetzelfde land als waar de Noorse Spiraal verscheen!

Waarom bestaat er zelfs maar de vraag over wat de Noorse Spiraal werkelijk was?

En waarom heeft de media compleet en totaal enige discussie of onderzoek naar dit feit vermeden?

Niemand van EISCAT heeft geprobeerd de toename in krachtgebruik die dag te verdoezelen, ook niet dat Tequila Sunrise op dezelfde tijd was gepland. De informatie was zo snel en gemakkelijk te vinden dat het leek alsof we ervoor uitgenodigd werden om het te vinden. Net zoals India de informatie publiceerde die bewees dat HAARP zo’n luchtfenomeen in potentie kon produceren als het juist werd gecalibreerd.

Dat maakt de uitleg van de massamedia dat het ‘alleen een raket’ had kunnen zijn nog veel meer bizar. Geen enkel woord is geschreven over deze HAARP/EISCAT connectie in de massamedia, zelfs terwijl het zo duidelijk en eenvoudig te vinden is. Diverse bloggers op het Internet hebben stukjes van dit verhaal zelf bij elkaar gezocht, zoals de leden van het Boven Top Geheim [Above Top Secret] discussie forum. Ik dank jullie voor al je harde werk.

INTERVENTIE OP HET LAATSTE MOMENT OM EEN EXTREEM KWAADAARDIG PLAN TE LATEN MISLUKKEN?

HAARP zou wel eens een heel arsenaal van verschillende ‘speeltjes’ kunnen opentrekken voor de eindgebruiker – weersaanpassingen, aardbevingswapens, Tesla schilden om raketten te vernietigen, en zelfs holografische projectie technologie – waarmee zichtbare wonderen kunnen worden verricht die anderhalf miljoen internetartikelen kunnen aanjagen in een kleine 72 uur tijd.

Waarom was er een totale massamedia stilte over EISCAT, en hoe makkelijk zou het zijn geweest om zo’n spiraalformatie te creëren tijdens de Tequila Sunrise test?

Zouden de machten achter de massamedia er afkerig van zijn om het werkelijke bestaan van “Project Bluebeam” te onthullen – die, zoals we nu al jaren horen van diverse insider getuigen, een grote holografische projectie technologie is die gebruikt zou kunnen worden om vervalste UFO’s en andere verschijningen te creëren om mensen verschrikkelijk bang te maken en om een Nieuwe Wereld Orde te helpen creëren?

Is dit wat de Russen ontdekten – en leerden gebruiken – toen zij een schatkist met topgeheime Nieuwe Wereld Orde documenten in beslag namen op of rond 16 augustus 2008?

Een van mijn insider getuigen heeft al bevestigd dat de Noorse Spiraal een flagrante publieke demonstratie was van de Bluebeam technologie – of kortgezegd BB – in samenhang met een echte raketlancering die ook plaatsvond op dezelfde tijd, zoals de massamedia beweerde.

Echter, gegeven al het ondersteunende bewijs dat wij hier bespreken, is het zeer waarschijnlijk dat de Noorse Spiraal niet gemaakt werd door een van de twee grote oorlogvoerende controlegroepen – die wij nu zullen bespreken in meer detail.

Hebben de mannen van de Nieuwe Wereld Orde ooit openlijk angekondigd dat een ‘buitenaardse bedreiging’ onze planeet zou kunnen verenigen onder één wereldregering? Bekijk deze video’s en oordeel zelf:


WAT HEEFT INDIA OVER DIT ALLES TE ZEGGEN?

India laat duidelijk zien aan welke kant zij staat door de Nieuwe Wereld Orde partij frontaal aan te vallen op hun anti-buitenaardse propaganda. En zij vermelden specifiek deze valse buitenaardse bedreiging als een werkelijk feitelijke – en potentieel problematische – situatie.

Door het noemen van Carol Rosin, impliceren zij ook het gebruik van Project Bluebeam, alhoewel het niet direct ronduit verklaard wordt (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://economictimes.indiatimes.com/news/news-by-industry/media/entertainment-/entertainment/Hollywoods-fascination-with-extra-terrestrials-as-villains/articleshow/5358793.cms

Wijdt het aan de paranoia van de Koude Oorlog of noem het Amerikaans cultureel imperialisme, maar politiek is altijd het onderliggende thema geweest in de drama’s over buitenaardsen in Hollywood. Sommige experts geloven dat er een groots plan was om buitenaardsen als kwaadaardig neer te zetten.

Tegen het einde van zijn leven geloofde Wernher Von Braun, een NASA wetenschapper, dat de “zorgwekkende beelden van kwaadaardige buitenaardsen die de Aarde over willen nemen” deel uitmaakten van een regeringsplan “om wapens in de ruimte te rechtvaardigen, gebaseerd op een vervalste buitenaardse bedreiging.”

Net voordat hij in 1977 overleed, vertelde Von Braun zijn secretaresse Carol: “Denk eraan, de laatste kaart is de buitenaardse kaart. Wij zullen ruimtewapens tegen hen moeten bouwen en dat is één grote leugen.

In het midden van de tachtiger jaren op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, stelde President Ronald Reagan inderdaad een ruimte-gebaseerd bewapeningsprogramma voor, ‘Star Wars’ genoemd.

Het was het ultieme eerbetoon aan de cultus van het sinistere buitenaardse.

ZOU BLUEBEAM GEBRUIKT KUNNEN WORDEN OM NU EEN VALSE BUITENAARDSE BEDREIGING TE CREËREN?

Het is in toenemende mate onwaarschijnlijk dat Bluebeam ooit gebruikt zou kunnen worden om een valse buitenaardse invasie te creëren op dit moment, als het inderdaad bestaat. Het publiek is veel en veel te deskundig over wat er op dit moment gebeurt. De discussie over dit voorheen geheime project is zo veelvoorkomend op het Internet dat het zelfs is doorgebroken naar de massamedia, zoals je hier kunt zien op MSNBC:

[Deze video werkte op 9 december nog wel. Maar MSNBC laat iedere keer een nieuwe video zien in dit frame. Als jij een directe link naar de video van Alan Boyle weet, laat het me weten alsjeblieft.]

Het is het waard om een transcriptie te geven van de hierbovenstaande video om te zien wat Alan Boyle werkelijk zei, ter verduidelijking:

Een spectaculaire lichtshow in het noorden van Noorwegen heeft gerommel aangewakkerd over de wereld.

Wat veroorzaakte deze ronddraaiende tol in de lucht? Wat het een UFO bezoek, gepland voor de milieuconferentie in Kopenhagen, of was het misschien een praktijkproef voor een Armageddon grap die bekend is als Project Bluebeam?

De sighting werd besproken in Noorse kranten en werd bediscussieerd over het internet op websites, maar ruimtedeskundigen zeiden dat de meest waarschijnlijke uitleg is dat het een raket was van een Russische onderzeeër die door de lucht tolde nadat de lancering en daarmee deze bizarre spiraalvorm creërend.

Voor MSNBC.com is dit Alan Boyle.

Alan Boyle vermeldde Project Bluebeam nog meer gedetailleerd in zijn blog – inclusief het feit dat deze aangenomen technologie gebruikt zou kunnen worden om de Tweede Komst van Christus of een buitenaardse invasie in scene te zetten:

http://cosmiclog.msnbc.msn.com/archive/2009/12/09/2147455.aspx

Een Internet forum bediscussieerde of het vuurwerk een testrun was voor "Project Bluebeam," dat zogenaamd het creëren van gigantische projecties in de lucht kon creëren die scenes laten zien van de Tweede Komst van Christus of een buitenaardse invasie.

De vervalsing zou duidelijk de weg vrijmaken voor één wereldregering om de macht in handen te nemen – dat is tenminste wat de samenzweringstheoristen denken.

Dit is absoluut geen grap, of Alan Boyle het zich realiseert of niet. Als hij inderdaad weet waarover hij praat, dan doet hij misschien zijn vaderlandse best om voorzichtig diegenen te waarschuwen die naar de waarheid luisteren.

Volgens Disclosure Project getuige Dr. Carol Rosin, die ik ontmoette tijdens hun Besloten Bestuurlijke Overzichtsbijeenkomst in Washington DC op 10 mei 2001, vertelde de top NASA wetenschapper Wehner Von Braun haar dat dit het exacte plan was – om een holografische projectie systeem te gebruiken voor een valse Armageddon/buitenaardse invasie als de laatste stap om een globale controlematrix te creëren die bekend is als de Nieuwe Wereld Orde.

Ondanks het feit dat Von Braun goed op de hoogte was van de mogelijkheid voor een een door Bluebeam-gedirigeerde grap voordat hij overleed, betekent dat niet dat het ooit gebruikt zal worden. Niettemin, het is al een hele tijd heel zorgvuldig gepland, zoals waar India nu onze aandacht voor vraagt – in hun massamedia.

India zou wel eens kunnen weten dat de technologie om dat mogelijk te maken beschikbaar is, dankzij de Russische inbeslagname van vrachtwagenladingen zeer geheime documenten op op rond 16 augustus 2008.

Nu de massamedia praat over Bluebeam, en iedereen blootgesteld is aan de Noorse Spiraal – een geweldig fenomeen dat vrijwel zeker door EISCAT verwekt werd – het verrassingselement is geëlimineerd. En dat zou wel eens precies de bedoeling geweest kunnen zijn van de Russen, de Aziaten en hun bondgenoten.

Wanneer je eenmaal toegang hebt tot de technologie en geleerd hebt hoe het te gebruiken, dan zend je het gepruts van je vijand uit – zodat zijn snode plannen niet uitgevoerd kunnen worden.


WIEL IN DE LUCHT BLIJFT ‘DRAAIEN’

Verbind de punten. Leg de stukken in elkaar. Verbreed de omvang van je onderzoek. Kijk naar de verbindingen die een ander gemist heeft. Vind de waarheid die nog niet publiek of duidelijk is.

Zoals je zometeen zult zien, lijkt het erop dat de Russen recentelijk gestoeid hebben met andere voorbeelden van de op Bluebeam gelijkende technologie, door het creëren van nep-UFO’s in de vorm van lichtringen.

Nogmaals, dit lijkt op een poging om de publieke druk op de Obama regering op te voeren voor een formele Disclosure van de realiteit van buitenaardse aanwezigheid – en/of om hem te waarschuwen dat als hij het niet snel doet, het gedaan zal worden zonder hem – en zonder de Verenigde Staten als het centrum van de actie.

Wat zou een betere manier zijn om hen te dwingen Disclosure te doen plaatsvinden – dan door het creëren van een serie steeds groter wordende schaamteloze zichtbare manifestaties die niemand kan ontkennen – speciaal wanneer ze steeds meer en meer voorkomen?

Dit is de kernfocus van het gehele stuk dat je nu aan het lezen bent – het onderzoeken van de opwindende mogelijkheid dat een cover-up van meer dan 60 jaar over de UFO/buitenaardse aanwezigheid eindelijk zal eindigen. Het bewijs en de getuigenis die nu bovenkomt is niet minder dan adembenemend – zowel in omvang als complexiteit.

En de Russen lijken duidelijk voorop te lopen – suggererend dat deze Disclosure niet zal worden gebruikt voor negatieve doeleinden, gegeven het bewijs dat we in latere secties van dit stuk zullen bespreken. (Dit is de beste reden waarom we dit in zijn geheel moesten uitgeven, en niet in gedeelten.)

EEN PERFECTE ‘ROOKRING’?

Het eerste UFO-achtige aureool dat grote aandacht van de media kreeg dit jaar werd gezien precies boven Moskou, op woensdag 7 oktober 2009 – een kleine twee maanden en twee dagen voordat de Noorse Spiraal verscheen.

Er is nog nooit iets gezien of gefilmd dat er ook maar enigszins op lijkt, en toch is de 'officiële' uitleg dat het alleen maar een “optisch effect” was dat veroorzaakt werd door de zon die onderging door “weer fronten".

Juiiiist.

Wie weet… het zou zelfs een mooie, grote ‘rookring’ van Russisch moerasgas geweest kunnen zijn – een lensvormige wolk die omhoog borrelde nadat een klucht ganzen geschrokken waren door een “truc met licht en schaduw” van de reflectie van de zon op een verdwaalde weerballon!

Het doet er niet toe dat niemand ooit eerder zoiets gezien of gedocumenteerd heeft na een eeuw de technologie van fotografie in onze vingers te hebben.

Eerst geven we de links, daarna de video zelf:

Mysterieus UFO-aureool boven Moskou

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2677449/Mystery-halo-in-cloud-over-Moscow.html

DIT gloeiende aureool in de wolken boven Moskou lijkt op een aanval van buitenaardsen zoals in de film Independence Day.

De wonderlijke ring werd gezien boven de stad en vastgelegd op video door verbaasde inwoners.

Het werd door een UFO expert beschreven als een "echt mysterie".

Bronnen van bovenaardse enthousiastelingen werden gegrepen door de wonderbaarlijke verslagen en speculeerden dat dit een BUITENAARDS MOEDERSCHIP zou kunnen zijn.

De sighting in de wolken herinnert aan scenes van de Hollywood topfilm Independence Day uit 1996.

Buitenaardsen probeerden de Aarde te vernietigen door de aarde te bombarderen met krachtige lasers vanuit cirkelvormige schepen.

Nick Pope, een voormalig UFO-onderzoeker voor het Ministerie van Defensie, onderzocht de opmerkelijke verslagen.

Theorieën

Hij zei: "Ik heb nog nooit zoiets als dit gezien. Het is een echt mysterie.”

"Wat het ook is, het is een van de meest mooie en spectaculaire dingen die ik ooit gezien heb.”

"Op internet wordt koortsachtig gespeculeerd."

"Het wordt besproken op forums, blogs en email-lijsten over de hele wereld. Sommigen zeggen dat het een bizar meteorologisch verschijnsel is.”

"De theorieën lopen uiteen van een buitenaards moederschip, bewijs van Russische weeraanpassings technologie – een weerwapen – of zelfs een teken van het einde van de wereld.”

De video verscheen op YouTube en is meer dan 100.000 keer gezien.

Het bizarre licht werd afgelopen woensdag waargenomen.

Maar meteorologen verwerpen theorieën van paranormale verschijnselen, en noemen het een optisch effect.

Het weerbureau in Moskou zei dat verschillende weersfronten door Moskou gepasseerd waren toen de zon vanuit het westen scheen en zo het effect veroorzaakte.

Een woordvoerder voor het bureau zei: “Dit is puur en alleen een optisch effect, alhoewel het zeer indrukwekkend lijkt.”

"Als je goed kijkt, kun je de zonnestralen door de wolken zien komen. Zeer waarschijnlijk was de zon aan het ondergaan toen de video gemaakt werd.”

UFO Cloud over Moscow – Aanvullende verslaggeving

http://www.huffingtonpost.com/2009/10/13/mysterious-halo-cloud-see_n_318663.html

En hier is de video van het verslag van Russia Today, zodat je het zelf kunt zien (veel originele kopieën van de video zijn verwijderd):

BARKEEPER, GEEF ME EEN DUBBELE!

Het tweede oplichtende UFO-gevormde aureool verscheen bijna twee en een halve week later, zoals berekend op 23 of 24 oktober in Roemenië.

De mogelijkheid dat twee van deze verschillende ‘natuurlijke’ fenomenen zouden verschijnen binnen twee en een halve week van elkaar, terwijl niemand ooit eerder zoiets gezien had, suggereert absoluut dat iets anders dan natuurlijke weereffecten aan het werk zijn.

Wederom kun je er eerste over lezen en daarna de video bekijken (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

UFO Wolkenformatie gefilmd in Roemenië

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/6438621/UFO-cloud-formation-filmed-in-Romania.html

Als je de discvormige wolk van een afstand ziet, die wordt uitgelijnd door een ring van zonlicht, lijkt het op een buitenaards schip.

Meteorologen verklaarden dat het fenomeen dat aanschouwd werd in Moskou alleen een optisch effect was dat veroorzaakt werd door zeldzame weercondities, maar de laatste video – schijnbaar gefilmd aan het eind van vorige week – heeft de tongen weer losgemaakt.

"Hoe komt het dat ik nog nooit wolken gezien heb die er zo uitzien? Nu hebben we er twee in een aantal weken op verschillende plaatsen," schreef een gebruiker van de video-delende website Live Leak waar de video het eerst op verscheen.

Anderen speculeerden – grote grap – dat de tweeling formatie een buitenaardse invasie zou kunnen aankondigen.

"Bekijk de twee video’s en zet ze naast elkaar… het is zeer vreemd… zijn ze hier?” zei een gebruiker genaamd Raginswirler.

Nogmaals, hier is de video van de tweede “ringwolk” in minder dan een maand tijd:

Zoals je in bovenstaande video kunt zien, zijn de wolken gevormd als een soort vreemde bowl-achtige bol die naar beneden wijst in het gebied binnen de ring. Die bowlvorm werpt, op zijn beurt, een uitgebreide schauw op de omringende wolken. Dit is zeer iets wat je normaal gesproken niet in wolken ziet.

Het lijkt erop dat de kracht van de vermeende straal die gebruikt is, werkelijk de anders vlakke laag van wolken kan verstoren in een bolvorm.

Ik bekeek deze twee fenomenen zorgvuldig, maar besloot er toentertijd niet over te schrijven. Mij was namelijk al verteld dat een vermeende Disclosure gepland was voor de nabije toekomst, en dacht dat als deze effecten door de mens gemaakt waren, en niet genoeg publiciteit kregen, dat de volgende ronde zelfs nog indrukwekkender zou zijn.

Ik had gelijk.

Anderhalve maand na de Roemeense Ring, kregen we de Noorse Spiraal, die niet teleurstelde. En waarom 9 december in Noorwegen, als het niet was vanwege het feit dat Obama de Nobelprijs voor de Vrede zou ontvangen de volgende dag in Oslo?

HOLOGRAFISCH GRAP VAN DE VERMEENDE 'TWEEDE VERSCHIJNING’ [VAN CHRISTUS]?

Denk aan Alan Boyle, onze MSNBC journalist die zei dat de plannen met Bluebeam een valse invasie en/of een manifestatie van de Tweede Verschijning in de lucht zouden inhouden?

Nou, raad eens? Een verlicht kruis verscheen – wederom inRusland – in een video uit maart 2009.

Deze trok nog niet een beetje van de aandacht als de ringen boven Moskou en Roemenië, en het was zeven maanden eerder in het jaar dan die verlichte aureolen – dus misschien werd de strategie aangepast tot een meer conventioneel UFO-gelijkend fenomeen, zodat het meer aandacht trok. Het werkte.

Richard C. Hoagland stuurde me in de richting van deze video in onze recente persoonlijke discussies over de Noorse Spiraal. Dit kruis is een veel ingewikkeldere formatie, en demonstreert duidelijk een technologie die veel meer kan dan alleen ringen en spiralen creëren:

Beter nog, zoals je kunt lezen in de gebroken-Engelse notities op de originele video link, kon de persoon die dit kruis zag en filmde zijn auto niet starten toen het zichtbaar was – maar toen het verdwenen was, werkte zijn elektrische systemen perfect (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

"Inwoner van de stad Sharya in Rusland, werd getuige van een vreemd fenomeen: in de lucht direct boven zijn huis zag hij een gloeiend kruis.

Vladimir Rostovcev filmde een video op zijn camera. Vroeg in de ochtend ging hij naar zijn werk, maar hij kon de motor van zijn auto niet starten.

Op dit moment werd zijn aandacht getrokken door een ongelofelijke aanblik… Een kruig hing midden in de lucht gedurende een paar minuten. Toen loste het op.

Vladimir zei: "Het is vreemd, maar nadat het kruis oplostte startte mijn auto zonder problemen…”

Deze elektrische afwijking is helemaal consistent met de ‘torsie veld’ technologie [torsie is het draaien van de lengte-as], waaraan de Russen al meer dan 50 jaar werken, zoals ik besprak in de als hoogstaand beschouwde Russische natuurkunde sectie van Divine Cosmos, deel Een, hier op de website.

We weten nu al vele jaren dat ‘torsie velden’ tijdelijk elektrische apparatuur kan uitschakelen.

Ik heb een kleine, draagbare Russische ‘torsie veld’ generator die al twee verschillende hard drives kapot heeft gemaakt, waarvan er één na een week mysterieus weer begon te werken. Toen was de lading, die de Russen ‘latente vacuum structuur’ noemen, uitgewerkt.

Dit is precies wat er gebeurde met Rostovcev's auto. Russische wetenschappers hebben bewezen dat ‘torsie velden’ dit doen. De HAARP technologie zou de ‘torsie velden’ in een bepaald gebied wel eens kunnen overstijgen vanwege de extreem hoge electromagnetische ladingen die daarbij gebruikt worden.

Dit is niets nieuws. UFO sightings rapporteerden om dezelfde redenen al heel lang van dit soort elektrische afwijkingen. En dan zo’n adembenemende demonstratie van ‘torsie veld’ electromagnetische effecten in deze kruis sighting te zien die duidelijk aantoont dat zulke technologieën inderdaad gebruikt worden – en zeer waarschijnlijk door mensen hier op Aarde en niet door buitenaardsen.

LAATSTE BEWEGINGEN VOOR 'SCHAAKMAT’

Derhalve, al het bovenstaande in overweging nemende, zou 9 december 2009 – de Noorse Spiraal en Kremlin Piramide Dag – kunnen hus, considering all the above, December 9, 2009 -- the Norway Spiral and Kremlin Pyramid Day – wel eens een speelveld voor een van de laatste bewegingen van de insiders kunnen zijn voor 'Schaakmat, in een zich steeds uitbreidend gevecht voor Disclosure.

Dr. Steven Greer, de organisator van een Besloten Bestuurlijke Overzichtsbijeenkomst in Washington DC op 10 mei 2001 voor VIP’s en Leden van het Congres waarbij ik aanwezig was, gaf de volgende aankondiging in een document dat hij op 23 januari 2009 schreef – en dat pas kort aan het publiek uitgegeven is.

Greer noemt de Russen niet specifiek, hij vermeld alleen "belanghebbenden in Europa," maar dat zou vanwege veiligheidsredenen kunnen zijn.

Greer kreeg deze woorden direct in de handen van President Obama via een wederzijdse vriend. Hij kon later bevestigen dat Obama inderdaad de boodschap gehoord en begrepen had (transcript ter verduidelijking toegevoegd):

http://www.disclosureproject.org/EmailUpdateOctober242009.htm

Belanghebbenden in Europa, het Vaticaan en Azië, speciaal Frankrijk en China, dringen aan op Disclosure. Als de Verenigde Staten niet voorgaan, zullen deze andere belanghebbenden het doen, en dan zal Amerika achterblijven en er in steeds mindere mate toe doen in de wereld. Dit kan niet toegestaan worden.

De Europese en Aziatische arena’s zullen doorgaan zonder de betrokkenheid van de VS op een gegeven punt in de zeer nabije toekomst, en dat moeten ze ook. Zes decennia van geheimen is genoeg.

Minder dan twee maanden nadat Dr. Greer deze profetische woorden naar de President van de Verenigde Staten uitsprak, verscheen het Russische Kruis.

Minder dan drie maanden na de verschijning van het Russische Kruis, werd tegen de drie insider bronnen van Dr. Peterson verteld dat de Obama regering een formele Disclosure had gepland – in een twee uur durende televisie special – op 27 november 2009.

Maar twaalf dagen nadat de Obama regering het originele plan voor Disclosure had afgeblazen –om welke reden dan ook – verschenen de Noorse Spiraal en de Kremlin Piramide… net voordat Obama de Nobelprijs voor de Vrede aanvaardde.

Dankzij de gigantische inbeslagname van de documenten van de Nieuwe Wereld Orde waarop de Graancirkelmakers ons op voorhand attent maakten, op of rond 16 augustus 2008, zou Rusland wel eens het enige land kunnen zijn dat de geschikte technologie bezat om de ‘namaak’ UFO sightings te creëren – en daarmee het tijdschema voor Disclosure te helpen versnellen.

HET LAATSTE EINDSPEL IN EEN ZEER LANGDURIGE INSIDERS OORLOG

Het bovenstaande scenario dat ik voorstelde zou wel eens precies kunnen zijn wat er gaande is. Er is veel meer bewijs om deze theorie te staven – dankzij een schatkist vol informatie die een fascinerende verhaallijn van oorlogvoerende insidergroeperingen onthult die eeuwen teruggaat in de tijd.

Nu je het spel gezien hebt, en de verschillende bewegingen die uitgespeeld zijn in het recente verleden, wordt het tijd om de spelers te bestuderen. We moeten weten wie ze zijn, wat ze willen en aan welke kant ze staan – als ze al een kant hebben.

De waarheid is veel ingewikkelder, en veel vreemder, dan waar de meeste mensen die samenzwerings theorieën lezen zich bewust van zijn. Echter, binnen deze complexiteit is er een zeer duidelijk en ondubbelzinnig draadje hoop.

In de volgende sectie zullen we deze verschillende groeperingen onderzoeken, hun historie en gevechten met anderen in veel groter detail.