Home > > Kosmisch Bewustzijn - 25 september 2013

Kosmisch Bewustzijn - 25 september 2013

De geluidsopname van deze live channeling (in het Engels) is hier te beluisteren.

De Onmogelijke Droom Dromen

Kosmisch Bewustzijn: Wat voor Kosmisch Bewustzijn in deze tijd beschikbaar is, ga door met de vragen.

Dank u Bewustzijn om met ons te zijn voor de Rainbow-Phoenix sessie van 25 september 2013. De Vertolker is Will Berlinghof, Joan Mills is de energiegever en vragenstelster. De Wet van Liefde en de Wet van Licht werden aangeroepen. Is er een openingboodschap of huidig gebeuren waar u over wilt spreken?

Kosmisch Bewustzijn: Dat dit Bewustzijn een algemene openingboodschap heeft. Dat, welke de Equinox energieën waren, van de datum 21 september en het weekend van 21/22 september dat die nu zijn voltooid. Dat dit niet het feitelijke moment markeerde waarop grote verandering zou gebeuren, maar het markeerde wel de voltooiing van de negen-maanden periode waar dit Bewustzijn vaak over heeft gesproken en beschreven. Dat velen ervaringen hadden na de voltooiing, van grote vermoeidheid, moeheid en dat velen zich afvragen waar dit over gaat, waarom ze zich zo uitgeput en zo vermoeid voelen.

Dit Bewustzijn zegt snel dat de reden hiervoor is omdat jullie door een gebeuren van hoge energie gingen van innerlijke aard, en dat dit hoge energie gebeuren, dit geboren worden, zoals je wilt, veroorzaakt heeft pijnen en pijntjes te voelen en om je zo onzeker te voelen.

Dat als men opnieuw de analogie van geboorte gebruikt – dat als er een kind is geboren, dat vaak nieuwgeboren kinderen tijd nodig hebben om te rusten, want het feitelijke geboorteproces op zichzelf inspanning kost en uitputtend is. Daarom, voor iedereen die zich uitgeput en vermoeid voelt, zegt dit Bewustzijn: rust nu gewoon, neem het makkelijk, put je niet uit of dwing jezelf niet in activiteiten als je de gelegenheid hebt om te rusten. De noodzaak tot activiteit is iets dat diep in de menselijke psyche werd voortgebracht; de noodzaak om te doen en te doen, en weer te doen. Maar in deze tijd na het verbruik van zulke hoge volumes energie, is de energie die nodig is om het geboorteproces te voltooien in de nieuwe energieën van nieuwe werkelijkheden, zodanig dat het gewoon jullie geduld nodig heeft, jullie begrip en jullie bereidheid om dingen los te laten om in het moment te blijven, om je te ontspannen omdat dit is wat jullie nodig hebben; zelfs moet je gaan slapen, want slaap is een manier om door tijdelijke energieën heen te gaan waar de mensheid is ingedompeld. Dit zit in de koers van de lineaire uitdrukking van tijd en de ervaring van dat lineaire proces die altijd schijnt te suggereren dat er niet genoeg tijd is of dat men hun tijd verstandig moet gebruiken, dingen moet doen zodat men voorbereid is of er klaar voor is.

Heel weinig mensen begrijpen dat tijd illusionair is en dat het meer een ingeboren zin van doen is, van de noodzaak tot doen is, die iemand duwt en dwingt in een staat van ongerustheid als ze niet voelen dat ze genoeg doen. Dit zijn de vroege dagen, het begin van een nieuwe manier. Ze zijn niet de voltooiing van de nieuwe manier, ze zijn gewoon niet de voltooiing van de nieuwe manier, ze zijn gewoon de voltooiing van het tijdsframe waarover dit Bewustzijn heeft gesproken: de negen-maanden periode waar veel gebeurt op het innerlijke niveau van iemands wezen. Nu dat voltooid is, zal er een overvloedige tijd komen om te verwezenlijken wat de innerlijke staat van weten is, maar om dit te bewerkstelligen moet men nog door de huidige werkelijkheid gaan van ervaring die iedereen beleeft. Geen twee stel ervaringen zullen precies hetzelfde zijn, zullen(niet) aan elkaar identiek zijn. Er zullen altijd persoonlijke verschillen zijn en persoonlijke interpretaties zijn wat iemands eigen persoonlijke ervaring anders zal maken dan die van anderen. Zelfs als men deelneemt aan massale gebeurtenissen met veel anderen, zal ieder hun eigen persoonlijke reis hebben door de ervaringen heen die op dat massale niveau worden gedeeld.

Dat velen het punt hebben bereikt waar dat wat zich ontvouwt wat onwenselijk, onprettig en zelfs buitengewoon moeilijk voor hen is. Dat de Vertolker en zijn vrouw vandaag enkele uren het verlies van kracht/elektriciteit ervoeren vanwege extreme windstormen die door het lokale gebied raasden waar de Vertolker en zijn vrouw nu wonen. Dat het wegvallen van elektriciteit, wat normaal gehouden wordt als de werkstaat, de normale staat, betekent dat die niet voor hen beschikbaar was. Terwijl dit op zichzelf geen groot probleem was, had de Vertolker een soort wanhoop die zal gebeuren als velen door zo’n ervaring heengaan.

Dit Bewustzijn zegt ook dat als velen door zo’n belevenis heengaan, als er plotseling elektriciteit verdwijnt, dat de telecommunicatie apparaten niet langer meer functioneren, de computers crashen en een staat van bestaan die opeens problematisch wordt. Dit zal gebeuren voor velen terwijl zij door de massale ervaringen heengaan die klaar staan te gebeuren. Zelfs zij die lang geluisterd hebben naar de woorden van dit Bewustzijn en open staan om het begrijpen of te proberen minstens om te begrijpen hoe het kan zijn dat men een andere werkelijkheid kan creëren, zullen nog door de massale ervaring heengaan van de afbraak van het systeem, van zijn ineenstorting en zullen in dergelijke bezorgdheid en in dergelijke vrees zitten.

Dat, terwijl dit Bewustzijn zegt dat dit is wat er nodig is, dat er zich nieuwe werkelijkheden formuleren en beschikbaar worden, dat velen nog door de omwenteling heen gaan, dat het verlies van dat wat als normaal wordt gezien en iedere dag beschikbaar is, plotseling niet meer beschikbaar is,en er niet is om je voordeel er mee te doen. Dat is de aard van werkelijkheid in de moderne wereld waarvan de meesten niet weten wat te doen als de elektriciteit wegvalt.

Gelukkig voor velen is dit maar een tijdelijke situatie en zal normaal worden hersteld na een periode van tijd. Maar stel je voor, als je wilt, een situatie waar elektriciteit eenmaal altijd beschikbaar is, er gewoon niet meer is. Een groot deel zal in een vrees reactie gaan. Velen kunnen er niet mee omgaan en velen zullen in die tijd heengaan door de serieusheid van de situatie in een aangehouden(langere) tijd. Dit Bewustzijn praat niet gewoon over enige uren zonder elektriciteit.

Maar dit Bewustzijn zal ook zeggen dat dit is wat er nodig is voor de wereld om te verschuiven van wat de standaard manier van leven is naar een nieuwe manier van leven. Denk er altijd aan dat elektriciteit wordt geproduceerd door brandstoffen die gebruikt worden: olie, cokes, nucleaire energie, dat zijn allemaal energie brandstoffen die nodig zijn om de elektriciteitscentrales te laten werken. Dat als het zo zal zijn dat als deze vorm van brandstof niet langer beschikbaar is, niet langer gebruikt wordt, velen niet in staat zijn om een oplossing te zien. Maar er zijn inderdaad wel oplossingen, en dat dit Bewustzijn zegt dat de ‘Krachten Die Zijn’ weten dat de oplossingen die er zijn de planeet zullen veranderen.

Dat is een van de redenen waarom die Krachten Die Zijn zo stevig geprobeerd hebben om deze planeet verwikkeld te houden bij de productie van olie en cokes, zodat zij de baas kunnen blijven om in elektriciteit te voorzien voor de velen, maar alleen in de mate dat het voor hen geschikt is. Zij weten dat de gebeurtenissen die komen, die reeds onderweg zijn, uiteindelijk hun vermogen zullen vernietigen om mensen gevangen te houden in de mentaliteit van noodzaak voor elektriciteit, de elektriciteit die zij hebben beheerst, de kracht die zij vasthouden. Als die weg zijn en niet meer beschikbaar, is het hun wens, wat zij willen, en plannen om aan hun eigen behoeftes te voldoen. En dus zullen hun inspanningen zijn om ondergrondse bases te scheppen en plaatsen van veiligheid voor henzelf, welke hun eigen krachtsvoorzieningen hebben. Zij zijn niet bezorgd over wat er zal gebeuren met degenen op de oppervlakte, zij die door de omwenteling gaan van verlies van energie om hun koelkast, hun kachel, te laten lopen, om hun huis te verwarmen, om naar hun tv te kijken, of voor hun computer te zitten. (winny: tanken kan niet meer, telefoneren kan niet meer, lichten niet. zorg voor dekens)

Dat de Krachten Die Zijn zich bewust zijn van wat er gaat komen en zij hebben de mensheid in het duister gehouden over deze zaak. Niet alleen hebben zij hen in het duister gehouden, ze hebben ook alternatieve bronnen van energie geheim gehouden die beschikbaar zijn. Tesla schiep inderdaad apparatus die de mensen in vrije energie zou laten stappen, orgone energieën die beschikbaar zijn in de hemel boven jullie, in de lucht om je heen, en dat die apparaten al lang bekend waren aan de Krachten Die Zijn. Maar bij hun manipulatie van wereldgebeurtenissen, bij hun controle van brandstof voor de productie van elektriciteit, die zij hebben achter gehouden, hebben zij dergelijke informatie niet toegelaten om naar voren te komen tot begrip en perceptie van de mensheid zelf.

Dat dit Bewustzijn hier zal zeggen, dat zou het zijn dat het wereld-energie-rooster naar beneden gaat/afbreekt, er krachten zijn die klaar staan om ontwikkelde technologie te brengen die reeds beschikbaar is, en om kracht en elektriciteit te herstellen om overleving te verzekeren. Maar velen zullen in een staat van paniek zijn op die tijd, velen zullen gewoon niet geloven dat zoiets mogelijk is, velen zullen zichzelf aan hun angsten binden in die mate en zo zeer dat ze in een paniek reactie gaan.

Dat de tijden die komen zodanig zijn dat dit Bewustzijn toch opnieuw proclameert dat allen kalm moeten zijn, allen moeten begrijpen dat er alternatieve werkelijkheden zijn die klaar staan om online te komen, die klaar zijn om te worden begonnen, maar dit kan alleen maar gebeuren als eenmaal oude structuren ineen gestort zijn.

Die nieuwe structuren, inclusief nieuwe bank-systemen, nieuwe economische werkelijkheden, nieuwe niveaus van menselijk medeleven en samenwerking, kunnen alleen tot aanzijn komen als zij die zo’n vaste greep hebben op dergelijke zaken, zijn verwijderd. Dit kan tijd kosten, het kan inderdaad nodig zijn dat sommigen door de omwenteling gaan, door de doodsweeën van het oude stelsel van de planeet, de oude regiems die ineen storten. Maar verlies de moed niet, want dit Bewustzijn heeft altijd gezien, en altijd uitgedrukt dat er andere manieren zijn, een nieuwe manier van zijn, een nieuwe wijze van samenwerking, niet alleen in de wereld van man en vrouw, maar ook in de wereld van Moeder Aarde, het planetaire bewustzijn.

Dat de planeet ook inderdaad fris overnieuw begint en terwijl het zo is dat er bepaalde geofysische gebeurtenissen plaatsvinden, dit is deel van het opruimen, want dat is wat er moet gebeuren, een opruimen van het oude, zodat het nieuwe zich kan vormen en doorgaan.

Dat als het zo is dat men doodsweeën beleeft, wat midden in de paniek en stress zit van wat er gebeurt – dat dit de tijd is om naar binnen te gaan, om jezelf in vertrouwen en geloof naar binnen te laten gaan dat terwijl één regiem, een manier van werkelijkheid eindigt, dit niet het beëindigen van alles is. Het is gewoon het wegvegen van wat corruptie is en ongezondheid die heeft overheerst voor het nieuwe licht van oorzaak tot de dageraad, het nieuwe bevatten en begrijpen van hogere waarheden.

Dat voor hen die hier al besef van hebben, maar nog behoefte hebben aan ervaring, begrijp dat de ervaring van omwenteling en verstoring, de ervaring van ineenstorting en zelfs rampen is, gewoon de oude energieën zijn die worden opgeruimd. Raak niet in paniek maar blijf kalm, blijf positief, ga diep naar binnen om innerlijke verbindingen te vinden, om vertrouwen en geloof te vinden die nodig zijn om door gebeurtenissen te gaan die klaar staan te gebeuren en al onderweg zijn.

Dit Bewustzijn wil hier een boodschap van hoop brengen en niet van wanhoop. Dat ook als men door hun persoonlijk interpretatie van de werkelijkheid gaat, men nog door problemen en ongemak gaat. Dat dit een voorbijgaand gebeuren is en dat het noodzakelijk is dat iedereen zich dit herinnert, dat iedereen de nieuwe formatie vasthoudt van de werkelijkheden van het Goddelijke die klaar staan om de beschaving zelf te overgieten de mensheid zelf, Moeder Aarde zelf.

Dat deze tijd inderdaad de meest belangrijke aller tijden is en wat iemand kan doen verdwalen is het vallen in vrees en paniek, in actie vallen die niet nodig is maar die vaak wordt aangezet door de opvoeding van de mensheid voor hun overleven, naar de behoefte om iets te doen om te overleven.

Er zijn er hier velen die klaar staan om te helpen en om in deze tijd te helpen maar zij begrijpen ook dat ieder individu het recht heeft om hun eigen keuze te ervaren, en als die keuze gemaakt is in onwetendheid en in blindheid, dit nog steeds een keuze is. De noodzaak om dieper te gaan, de noodzaak om te vertrouwen dat alles in orde zal zijn is fundamenteel voor de ervaring van werkelijkheden waar de gebeurtenissen die hebben plaats gehad slechts gebeurtenissen zijn om de lei schoon te vegen van dat wat onwenselijk is en niet langer meer van dienst is voor de mensheid of voor het individu.

Het begint altijd bij het persoonlijke niveau en alhoewel velen de gebeurtenissen waarnemen als massale gebeurtenissen, hebben ze er geen beheersing over, niet begrijpend of hun eigen macht waarderend om een andere werkelijkheid te scheppen voor henzelf, en dat dit Bewustzijn nog tegen degenen wil zeggen die de woorden van dit Bewustzijn horen, de boodschap van dit Bewustzijn lezen, dat jullie je allereerst op je eigen werkelijkheid moeten richten. Jullie moeten vasthouden dat alles goed is, dat dit deel is van een veel groter gebeuren, een Goddelijk gebeuren dat al altijd werd gepland en dat er altijd is geweest voor de beschaving en de mensheid die in beweging is.

Dat dit gebeuren en de vele gebeurtenissen die erbij horen in dit grote gebeuren van verreikende veranderingen die nu nodig zijn in deze tijd, waarvoor zolang al is gebeden door velen. Nu staan jullie in de eb en vloed van de wateren en winden van verandering. Als gebeurtenissen om jullie heen plaats vinden, laat je dan niet misleiden, laat de hoop niet los, vergeet niet dat jullie spirituele wezens zijn die beschikbaar wilden zijn voor juist deze gebeurtenissen, om ze in die mate te ervaren waarvoor ook de ziel klaar is en voorbereid is te beleven. Velen zullen misschien geen groot begrip hebben voor de zich ontvouwende gebeurtenissen en zullen worden voortgedreven als schapen naar hun uiteindelijke conclusie/ontdekking dat hun ziel haar bedoeling is om te ervaren.

Maar velen zijn ontwaakt, jullie zijn wakker en het is nu jullie verantwoordelijkheid om je de innerlijke waarheid te herinneren, de innerlijke belofte van het Goddelijke dat jullie onsterfelijke wezens zijn.

Dat, ondanks de feitelijke omstandigheden die zich om je heen kunnen ontvouwen, dat jullie je leven kunnen besturen, dat jullie een andere werkelijkheid kunnen scheppen dat jullie je in het Goddelijke plan kunnen vastzetten dat zich nu ontvouwt. Leef in hoop, houd vast dat het leven zal doorgaan, jullie leven zal verdergaan, de levens van jullie geliefden zullen verder gaan, een nieuwe wereld zal worden geformeerd en is zich nu al aan het formeren.

Dat dit is wat nodig is in de tijden van omwenteling, want als men zich overgeeft aan paniek, aan vrees, aan rampen, dan zal men inderdaad die belevenissen krijgen in de grootste mate. Als men de waarnemer kan zijn, wees dan los van de ontvouwende gebeurtenissen, houdt vast dat dit ook voorbij gaat, en dat de omwenteling en verstoring ten slotte zal voltooid zijn en dat de nieuwe wereld zal gaan beginnen, dat diegenen deze zullen vasthouden en ervaren. Jullie zullen hem vasthouden en ervaren.

Maar dit zijn alleen maar woorden, ook al zijn het woorden van dit Bewustzijn. Ten slotte kan dit Bewustzijn jullie alleen hoop bieden , kan jullie slechts inzicht en besef bieden van hoe de dingen kunnen zijn. Men moet het zelf waarmaken, jullie moeten het voor jezelf doen. De energieën van het Goddelijke zijn met jullie, de energieën van jullie spirituele broeders en zusters zijn bij jullie. Het engelenrijk, de opgestegen wezens, de buitenaardse broeders en zusters wachten allemaal op deze gebeurtenissen om er doorheen te vegen zodat zij eindelijk kunnen betrokken worden bij de formatie van de werkelijkheid die op jullie wacht en die zich nu staat te ontvouwen.

Herinner je dat jullie zelfs gebeurtenissen kunnen beleven waarvan je denkt dat die onmogelijk zijn om die te overleven, of om verder te gaan – dat dit ook maar een geloof is en dat het noodzakelijk is om vast te houden dat dit niet jullie werkelijkheid is zelfs als je waarnemer bent voor de zich ontvouwende gebeurtenissen, zelfs als je de velen ziet in paniek raken en falen. Jullie zijn nog degenen die jullie bestemming beheersen, die je toekomst beheersen. Houd vast dat de toekomst die jullie willen niet de toekomst zal zijn die anderen kozen. Houd vast dat wat zo onmogelijk lijkt te zijn, gewoon is wat nooit eerder tevoren is gedaan en dat een nieuwe werkelijkheid zich formeert en waar het mogelijke inderdaad zeer mogelijk is en inderdaad de manier van dingen die gaan komen.

Dat dit Bewustzijn in deze tijd Zijn/Haar energieën stuurt, Zijn/Haar liefde, Zijn/Haar ondersteuning en Zijn/Haar geloof in de mensheid en de bestemming voor iedereen. Dit Bewustzijn zendt naar het individu de energie om door te gaan, om stevig vast te houden aan het innerlijke weten van iemands wezen en aan vertrouwen en geloof dat alles in orde zal zijn, want het zal inderdaad allemaal goed zijn.

Dat dit Bewustzijn dit heeft gezien, dat het Goddelijke dit weet. Het is eenvoudig dat jullie als individu dit moeten vasthouden zo te zijn en open staan om de onmogelijke droom te leven, de droom van een Nieuwe Wereld, een nieuwe werkelijkheid, nieuwe staten van bewustzijn die de bestemming en de toekomst van de mensheid zijn en van Moeder Aarde. Dat dit deze openingboodschap voltooit in deze tijd.

Dank u Bewustzijn. Heel veel voedsel voor het denken. Dank u.

Mag ik een snelle vraag stellen betreffende de openingboodschap? Dit hoort bij wat u net heeft gezegd. Ik vraag me af, zullen alle tijdslijnen worden beïnvloed door de komende gebeurtenissen die aan ons werden verteld?

Dit Bewustzijn volgt niet helemaal waar je naar vraagt.

Okay, de opening boodschap sprak over diverse gebeurtenissen die binnenkort komen zodat er een verandering kan zijn. Wat ik me nu afvraag is: zal dit bij alle tijdslijnen horen, voor alle mensen, of zullen zij die niet deze specifieke tijdslijn kozen ook nog worden aangeraakt door de komende gebeurtenissen?

Dit is een interessante en belangrijke vraag. Dit Bewustzijn herinnert iedereen eraan dat Hij/Zij alle tijdslijnen ziet, de miljarden en miljarden individuele tijdslijnen, en de tijdslijnen die er kunnen zijn als alternatieve keuzen worden gemaakt. Daarom is dit Bewustzijn zich bewust dat er vele tijdslijnen zijn waarin negatieve gebeurtenissen zullen plaats vinden en dat het mogelijk is om je op die negatieve tijdslijnen af te stemmen. Maar het is ook mogelijk om je er niet op af te stemmen, ze geen energie te geven, maar om eerder nieuwe tijdslijnen te scheppen om andere ervaringen te hebben dan de voorspelde gebeurtenissen die worden ervaren, of die werden geprofeteerd en voorspeld.

Dat dit niet betekent dat ook al heeft men gekozen om in een nieuwe mogelijke toekomst te geloven waarin zij inderdaad niet de omwenteling van andere tijdslijnen ervaren.

Inderdaad kan het zijn dat hun zielen bestemming, hun ziels plan is om omwenteling te beleven om iemand op te schudden, om iemand uit te dagen,om iemand zelfs tot besluiten te dwingen die duidelijk zijn gekomen en niet gewoon het product van paniek en vrees zijn. In de mate dat men zichzelf kan afscheiden van hun eigen vrees en paniek, om boven de vrees en paniek op te rijzen die men kan voelen, is hoe inderdaad iemand alternatieve tijdslijnen kan kiezen.

Dit Bewustzijn zal nu een analogie laten zien. De analogie is van een mens die verdrinkt en dat dit individu terwijl hij verdrinkt een grote paniek ingaat en in grote stress komt. Iemand anders kan komen om hem te redden. Er is groot gevaar om iemand te redden die in zo’n paniek is en vaak verdrinkt de redder zelf omdat de kracht van de ene die in paniek is zo groot is dat ze hun redder proberen vast te grijpen en dan verdrinken de twee. Dat redders of ‘lifeguards’ allereerst worden geleerd om niet in zo’n situatie te gaan, om naar iemand uit te reiken en dan door hen te laten neer getrokken worden. Hen wordt geleerd om op afstand te blijven van het individu, of om hen uit hun paniek te proberen te praten of om een manier te vinden om hen te grijpen zodat ze niet zelf mee getrokken kunnen worden.

Je kunt dit begrijpen het presenteren van een waarnemer in een situatie, en eerder dan de negatieve energie in te gaan, die idiote energie, houdt men zich terug, men bekijkt de beste manier om met de situatie om te gaan. Dat ook al heeft de redder het individu veilig heeft vastgepakt, het individu in hun paniek nog kan worstelen en het kan nog steeds moeilijk zijn voor de redder om zijn taak uit te voeren, maar zij die ervaren zijn zullen in staat zijn om met de situatie om te gaan ook al is er turbulentie en gevaar, en ze zullen de situatie hanteren, ze zullen het individu redden.

Zo zal het zijn als men de omwenteling beleeft, de paniek, de absolute chaos van de situatie om hen heen. Velen zullen in blinde paniek zijn, men kan er naar toe willen gaan om te proberen anderen te helpen en alleen om zelf te worden neergetrokken. Daarom zegt dit Bewustzijn telkens weer: wees een waarnemer, wees onderscheidend, om niet aan paniek en angst toe te geven, want als men in de paniek of vreesstaat zit, dan men dan inderdaad verkeerde dingen kan doen, zich kan overgeven aan de chaotische energie en dus erdoor worden naar beneden getrokken.

Als men in tijden van omwenteling, in tijden van buitengewone gebeurtenissen, verwoestende gebeurtenissen, hun houding kan bewaren, hun gedachten kan bijeen houden, hun vrees kan tegenhouden, dat ze in staat zullen zijn om moeilijke situaties klaar te spelen, zelfs als ze er iets door worden aangeraakt, ook als ze er iets door worden uitgedaagd, ze zullen slagen terwijl zij die in absolute rauwe paniek zijn het misschien niet overleven.

Beantwoordt dit jouw vraag?

Buitengewoon goed. Ik dank u zeer, heel veel. Het geeft een ander licht op alles en ik dank u.

Dat dit Bewustzijn hier aan toevoegt, dat als de wereld naar de hel toe gaat op een handkar, het raadzaam is om niet bij de handkar te komen.

Waar.. (lachend) .. ja, heel subtiele humor, dank u.


Channeler: Will Berlinghof
Website: Rainbow-Phoenix
Vertaling: Winny


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl