Home > > Blossom Goodchild - 9 november 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 9 november 2019

Blossom: Alweer hallo! Is het oké als we maar meteen beginnen?

Federatie van het Licht: De meest warme Groeten aan u, die bij iedereen liefdevol bekend staat als Blossom! En wij breiden deze begroeting uit naar Eenieder die deze woorden vindt, welke wij gaan overbrengen.

Blossom: Dank u. De reden waarom ik hier zo naar uitkijk, is dat u afgelopen week heeft gezegd dat alles nu echt op gang zou komen vanwege een ‘uitglijder’ … en ik dacht aan ‘een verspreking’.
Wel, er is ‘een verspreking’ (een lek) geweest in de media, over de man waarover we eerder spraken, die de leider was van de kring van pedofielen en die vervolgens werd ‘verwijderd’ (?) toen hij eenmaal in de gevangenis zat. Er werd verteld dat hij zelfmoord had gepleegd, maar algemeen wordt aangenomen dat hij ‘vermoord’ werd.
Drie jaren geleden was er een journalist die zoveel informatie en beeldmateriaal had, waarmee deze man en veel – héél veel – beroemdheden in de gevangenis hadden kunnen komen.
Maar het schijnt dat de (Britse – V) koninklijke familie druk heeft uitgeoefend op de grote media bedrijven, om dit verhaal NIET uit te brengen, omdat er daadwerkelijk leden van de koninklijke familie bij betrokken waren.
Is dit wat u bedoelde met ‘de uitglijder’? *(U vindt een link onderaan deze channeling)

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom, dat was het. Maar wij willen hieraan toevoegen dat dit slechts het begin is. Nu dat dit is ‘opengebroken’ en in uw media vermeld wordt, kan het de enorme doofpotten gaan openen waarover wij eerder hebben gesproken, zodat iedereen voor zichzelf de geheimen kan zien en er duidelijk kan worden wie/wat ze zijn.

Natuurlijk zal dit in meerdere golfbewegingen gaan van ‘grote beroering en dan weer wat rust’, dus er zal veel controverse omheen blijven hangen … maar toch, het zaad zal geplant worden en de verhalen/Waarheden zullen zo overduidelijk vermomd worden, dat ze ‘het gewone volk’ niet zullen misleiden.

Bereid u voor, lieve Zielen … want wij hebben eerder al besproken dat dit zou gebeuren en dat u dan het hoofd koel moest houden. Het zal zijn als bij kleine kinderen die elkaar ‘verklikken’, en vervolgens gaan proberen elkaar te overtroeven in het onthullen van dingen over de ander. U zult niet geloven hoe ver ze zullen bereid zijn te gaan, in hun poging om te verhullen wat nog niet onthuld werd. Maar wij blijven benadrukken … dit keer is er geen weg terug.

Er staat teveel op het spel. Er zijn teveel bewijzen, waardoor zelfs diegenen die zich als ‘hooggeplaatst’ beschouwen, niet in staat zullen zijn om hun sporen uit te wissen.

Dit zal nu allemaal heel snel gaan. De dominostenen beginnen te vallen.

Blossom: Als u deze ‘uitglijder’ kunt voorspellen, kunt u dan ook zeggen wat de gevolgen zullen zijn met betrekking tot wat dit alles betekent en waar het toe zal leiden?

Federatie van het Licht: Zoals u zich kunt voorstellen, Blossom, zullen veel mensen het niet geloven … omdat ze niet de Waarheid willen aanvaarden over hun koninklijke families en hun supersterren en zelfs over hen die ooit de hoogste posities innamen binnen uw regeringen.
Want als ze het geloven … dan stort hun hele wereld – en alles waar die voor stond – in elkaar, en dat kunnen zij zich niet voorstellen.

Wanneer zij het bedrog te weten komen, aangaande de financiën van deze monarchie … wanneer zij vernemen over de ‘onvoorstelbare doofpotten’ die onthuld zullen worden, dan zullen veel mensen het gevoel hebben alsof ALLE HOOP VERLOREN IS.

Wij hebben al vaker gesproken over de gruwelen … en één voor één zullen ze bekend raken.

Dit is wat wij bedoelen met ‘uw wereld zal op zijn kop staan’ … want wie zou/kunt u Vertrouwen?

Waarheen zult/kunt u zich wenden, om te weten te komen wat de volgende stap is en wie u kunt geloven?

Er zullen zoveel leugens worden verdraaid, om te trachten ‘zich er onderuit te wurmen’. Maar hoe méér leugens er worden onthuld, en hoe méér diegenen die vrezen voor hun leven trachten om pleisters op de wonde te plakken, des te méér zullen zij merken dat ze zich in diep water bevinden … en dan bedoelen wij diep, héél diep en modderig water.

Zelfs u, die al wist dat er zoiets ging gebeuren … zult in shock zijn … in eerste instantie.

MAAR, WIJ WETEN EN VERTROUWEN EROP, DAT AL DEZE VOORBEREIDINGEN DIE U ZO DAPPER HEEFT DOORGEVOERD EN DIE U HEEFT VOLGEHOUDEN, ONGEACHT WELKE TELEURSTELLINGEN U ONDERVOND … U NU NAAR UW RECHTMATIGE POSITIE ZULLEN LEIDEN.
Dit is het punt waarop u aan hen, die totaal niet weten wat ze moeten doen, gaat duidelijk maken … wat u weet. Waar u zich van bewust bent.
U gaat Hoop verspreiden. U begint met het delen van het feit dat dit al een hele lange tijd ‘te gebeuren stond’ en dat, hoewel alles ‘momenteel’ hopeloos lijkt te zijn … HET DAT IN FEITE NIET IS.

ALLES wat onthuld gaat worden, gebeurt voor de BESTE REDEN.

Vertel deze verloren zielen … dat dit HET BESTE NIEUWS ALLER TIJDEN IS!

WANT HET BETEKENT, DAT ER EEN NIEUWE TIJD GAAT AANBREKEN … ER ZAL EEN NIEUWE LEVENSVREUGDE KOMEN. Die kon er niet komen zolang er zulke misdadige acties plaatsvonden, in het geheim en op de achtergrond … het ZUIVERE LICHT kon dit niet verbloemen en doen alsof alles in orde was, terwijl dat niet zo was.

Lieve, lieve Zielen … bedenk eens wat dit betekent … EINDELIJK!

Mettertijd zullen er allerhande verhalen de ronde gaan doen, met betrekking tot de komende dagen en maanden.
Maar ...

ZET U SCHRAP …
Want de wind van Verandering gaat waaien. Het stof dwarrelt al op en zal een wervelwind worden, die alles met zich meeneemt wat niet langer deel kan uitmaken van deze Nieuwe Aarde.
DIT IS ALLEMAAL ZO SPANNEND.

Maar wij vragen u, om er bewust voor te kiezen om aan de positieve kant te blijven.
Dat zal niet gemakkelijk zijn, naarmate er steeds méér aan het licht komt. Maar, wanneer u het hoort of ziet ...

KEN DAN DE KRACHT, BINNENIN U.
BEDENK DAT U HIER AL ZO LANG OP HEEFT GEWACHT.
WÉÉT DAT U ZULT WETEN WAT U MOET DOEN.
WÉÉT DAT U ZULT WETEN HOE U DEZE KWESTIE KUNT AANKAARTEN BIJ HEN DIE WOEDEND ZIJN OP DE GEHELE MENSHEID.
En, lieve Zielen … BID!
BID TOT HET GODDELIJK LICHT VAN DE LIEFDE, VOOR VERGEVING VAN DIE ZIELEN.
DIT ZULT U WELLICHT NOG DE MOEILIJKSTE TAAK VINDEN.

Blossom: Ik weet dat wij hier eerder over hebben gesproken, en dat het misschien makkelijker kan zijn, indien men niet meteen één bepaalde Ziel kan vergeven, om vergeving te vragen voor ‘het geheel’ – dus voor alles wat er zo vreselijk mis is gegaan.

Federatie van het Licht: Uiteraard kunnen wij niet precies voorzien hoe alles zal verlopen. Omdat er zoveel boosheid, zoveel gefrustreerde Energie zal uitbarsten van zovele mensen die het niet geloven, dat overal de Energieën verstoord zullen worden.

Maar u, u, lieve Zielen, WEET WAT U MOET DOEN.

Mediteer … HAAL HET LICHT BINNEN.

Zovelen van u hebben staan wachten om te kunnen helpen.

Bevestig voor uzelf uw Goddelijk Recht, steeds maar weer …
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

Zult u zich sterk genoeg VOELEN/zult u sterk genoeg ZIJN om aan anderen – die in diepe wanhoop zijn – uit te leggen dat dit is wie zij zijn en dat zij, als ze deze mantra/zegening uitspreken, ze een enorm verschil kunnen betekenen?

Kunt u dat, lieve Vrienden? Zult u sterk genoeg zijn om deze boodschap over te brengen aan hen, die dusdanig overal van walgen, dat zij niet meer voor rede vatbaar zijn en zelfs moorddadig worden?

Blossom: WOW …

Federatie van het Licht: Wij maken geen grapje. Want zovele Zielen zullen zo woedend zijn, niet enkel door het gedrag van zogenoemde ‘mensen’, maar ook door het bedrog … DOOR DE LEUGENS DIE ZIJ VOOR WAAR HEBBEN AANGENOMEN!

WEES VOORBEREID! WEES VOORBEREID! WEES VOORBEREID!

Blossom: Als iemand daarvoor zou kiezen … zou die persoon dit alles heel angstaanjagend en beklemmend vinden.

Federatie van het Licht: ALS U DAARVOOR KIEST.
ALS U DAARVOOR KIEST, ZOU U DIT HET MEEST GODDELIJK TIJDSTIP VINDEN OM VOLLEDIG IN UW WARE LICHT TE TREDEN.
Hoe lang heeft u al gewacht?

Blossom: O zeker, een hele lange tijd. Maar, om eerlijk te zijn hebben wij ons meer gericht op het beeld van ‘Zonneschijn, lollies en regenbogen’ en niet zozeer op het kalmeren van relschoppers!

Federatie van het Licht: Dat is ook het juiste om te doen. Te WETEN dat uw Regenboogland in het verschiet ligt.
Maar wij hebben nog nooit gezegd dat de weg daarheen gemakkelijk zou zijn.
Wij hebben altijd gesproken over datgene, waar u nu vóór staat.

Blossom: Ook al heb ik het op het nieuws gezien en is er al veel in beroering … toch lijkt het moeilijk te geloven dat alles nu aan het licht gaat komen. Misschien omdat we al zo lang aan een zijden draadje hangen en er niet ECHT iets gebeurt.

Federatie van het Licht: Maar NU DUS WEL.
Ook al kan het lijken alsof deze ‘onthullingen’ een korte tijd tot stilstand komen … geloof ons wanneer wij zeggen … DIT zal niet langer toegedekt kunnen blijven. Het zal niet langer verborgen blijven.
Er staan al mensen klaar om alles waaraan zij achter de schermen hebben gewerkt, op zijn plaats te brengen, maar ze wachten nog op het volmaakte ...

Blossom: Sorry. Ik onderbreek even, want ik denk dat u ‘alibi’ wou gaan zeggen … en voor mijn gevoel past dat hier niet. Daarom twijfel ik aan mezelf … Is dat wat u wilde gaan zeggen?

Federatie van het Licht: Dat klopt. Wij wilden gaan zeggen ‘maar ze wachten nog op het volmaakte alibi’ … hetgeen zal worden gegeven op het Goddelijk tijdstip, waarna de onthullingen het bewijs zullen leveren voor de informatie, iets wat tot op dat moment niet mogelijk was.

Blossom: Toch blijf ik nog hangen in dat ‘alibi’ gedoe. Maar ik heb geleerd om het daarbij te laten, omdat heel vaak mijn niet-begrijpen van iets wat u zegt, ertoe kan leiden dat we niets meer kunnen overbrengen. IK VERTROUW JULLIE.

Federatie van het Licht: En wij, lieve Lady Blossom … VERTROUWEN JOU.

Blossom: Ah! Het is lang geleden, dat u mij nog ‘Lady’ heeft genoemd! Lady Blossom! Zo Koninklijk! Maar ik wil niet in verband worden gebracht met iets koninklijks! En om eerlijk te zijn, heb ik dat nooit gewild. Mijn hart is vervuld van Hoop, dat het einde van deze ‘horror’ nabij is. Maar het zal nog een hobbelige, bobbelige rit zijn.
Hierop heeft u ons voorbereid en wij BIDDEN OM KRACHT EN INZICHT, HOOP, LICHT EN LIEFDE … dat zij ons Wezen mogen vervullen terwijl wij verdergaan met waarvoor we hierheen kwamen.
VOORWAARTS, STEEDS MÉÉR VOORWAARTS!

Federatie van het Licht: Lieve Zielen, WÉÉT ALSTUBLIEFT … dat wij u niet tot dit punt zouden brengen, om u dan in de steek te laten. WIJ ZIJN VOOR EEUWIG AAN UW ZIJDE … WIJ OVERSPOELEN U … DOORDRENKEN U … MET/DOOR/ALS/IN … HET ZUIVERSTE, HOOGSTE LICHT EN DE ZUIVERSTE, HOOGSTE LIEFDE.

Blossom: Hartelijk dank voor alles waarmee u ons vandaag heeft geholpen. Mijn hart loopt over van verwachting, om te zien waar dit ons gaat brengen. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

*De link naar Youtube, waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=3lfwkTsJGYA


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!