Home > > Blossom Goodchild - 5 augustus 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 5 augustus 2019

Blossom: Opnieuw heet ik u welkom. De Energieën die doorkomen naar onze Planeet zijn nog steeds heel krachtig en slaan ons op hun eigen, zachte manier om de oren! Ik vraag me af, wat u nog méér kunt toevoegen aan datgene waar u de laatste tijd over heeft gesproken, met betrekking tot alles wat er gaande is ... als u zo vriendelijk wilt zijn?

Federatie van het Licht: Welkom, u Allen. Wij komen vandaag bij u en voegen de oprechte Energieën samen die ons laten WETEN dat WIJ ALLEN ÉÉN ENERGIE VAN GODDELIJKE LIEFDE ZIJN en DAT NIETS DIT OOIT VAN U KAN AFPAKKEN.

WANT DIT IS WIE U BENT.

ÉÉN ENERGIE VAN GODDELIJKE LIEFDE.

Neem dat in uw Wezen op, NU, op dit ogenblik. Sluit uw ogen, glimlach en adem DIE GODDELIJKE ADEMTEUGEN IN, VAN HET BESEF DAT DIT IS WIE U BENT.

Voelt u NU het verschil ten opzichte van toen u 'DACHT' dat u het wist?

VOELT u méér van deze Goddelijke Liefde die u bent, NU dat u haar aanvaardt en NU dat deze Energieën u toelaten/in de gelegenheid stellen om méér in uzelf op te nemen van datgene wat u bent?

Lieve Zielen ... GA MEE in het feit dat u, in dit HIER en NU, 'momenteel' ertoe bereid bent om de krachten te bundelen en de ABSOLUTE MACHT te herkennen van DEZE LICHTKRACHT, WELKE U BENT ... ALS ÉÉN ... TEZAMEN.

Voortaan, elke keer wanneer u ervoor kiest om u te herinneren dat u kunt inademen en uw Energie kunt verhogen ... herinner u dan tegelijk ook het BESEF dat uw LICHTKRACHT zich verbindt met DE FEITELIJKE KRACHTCENTRALE VAN GODDELIJK LICHT.

Stel u voor, dat u bent ... aangesloten op/verbonden met ... de GODDELIJKE ULTIEME ENERGIE VAN LICHT EN LIEFDE ... en het koord/de straal van Licht die u DAARMEE verbindt, is ook verbonden met ELKE LEVENDE ZIEL - niet enkel op uw Planeet, maar overal.
Stel u dan de ontelbare ZIELEWEZENS VAN LICHT voor, die zich allemaal richten op hetzelfde doel ...

ERVOOR ZORGEN DAT UW PLANEET NAAR ZIJN HOGERE PLAATS GERAAKT.

HAAR THUISBRENGEN, NAAR HAAR RECHTMATIGE PLEK.

DEEL UIT MAKEN VAN ZULK EEN IMMENSE KRACHT VAN HET LICHT. LICHT ZÉLF, IN ZIJN MEEST PURE VORM ... WAARDOOR ALLE ENERGIEËN VAN MINDER LICHT GEWOON VERDAMPEN EN WEGSMELTEN ...

OM U VLOT EN SOEPEL NAAR DE KUSTEN VAN UW NIEUWE, HOGERE TRILLING TE BRENGEN.

HET IS ZOVER.

U VOELT NU IN UW HELE WEZEN DAT 'ALLES KLAAR IS VOOR DE START'.

WANT U KUNT HET VOELEN ... NIETWAAR?

Blossom: Ik kan in elk geval beslist deze immense energie voelen, welke nu mijn Wezen vervult, terwijl u deze woorden overbrengt. Het is zelfs zo sterk, dat ik moeite heb om te ademen en om het bij te houden met schrijven!

Federatie van het Licht: Geliefden ... de Energie die u kunt VOELEN ... is een Energie die verbonden is met ALLE WEZENS die hebben gewacht, net als u. Zo geduldig heeft u gewacht en soms was u er na aan toe om het op te geven/ermee te stoppen ... en toch, hier bent u dan ... in voorbereiding ...

Blossom: U zegt 'in voorbereiding' ... maar u zegt ook 'Het is zover'.

Federatie van het Licht: Laat het ons vergelijken met ... misschien een wedstrijd, in uw wereld. U heeft alle trainingen gevolgd ... u heeft u 'er alles aan gedaan', zoals u dat zou zeggen. U heeft uw spelerstenue in de kleedkamer hangen, er misschien nog iets opgespeld ... en nu wacht u, u loopt zich warm, voor het moment waarvan U WÉÉT dat het er aankomt. Dit is het soort opwinding dat u nu voelt, nietwaar? Een beetje onrustig. Een beetje nerveus. Maar MÉÉR DAN KLAAR EN VOORBEREID om dat veld op te gaan en eraan te beginnen ... en er midden in te staan.

Blossom: Ik kan me voorstellen dat dat precies is hoe sommigen zich voelen, als ik naar mijn inbox kijk! Maar wij ... wij zullen dat speelveld oprennen en moeten dan rondkijken om te zien welk spel we precies gaan spelen. We weten niet of we een basketbal, een voetbal of een tennisbal hadden moeten meebrengen ... of dat we misschien wel de 200 meter sprint moeten gaan rennen. Maar wat ik wél weet, ook al weten we niet waarvoor ... we zijn er in elk geval klaar voor!

Federatie van het Licht: Ook wij weten dat. Naarmate de feiten worden onthuld, naarmate uw wereld méér gechoqueerd raakt door de 'bevindingen', ZULT U DÁÁR ZIJN ... WETENDE DAT HET ZOVER IS.

Dit is het punt, waarop de kansen gaan keren.

U bent KLAAR ... IN DE STARTBLOKKEN. Want ook al weet u niet wat er precies onthuld gaat worden ... datgene wat u wél weet, is dat u:

HIER BENT OM VREDE TE BRENGEN.

HIER BENT OM ANDEREN TE HELPEN BEGRIJPEN DAT ALLES WAT ER ONTHULD WORDT, HET BEGIN IS VAN EEN BETERE WERELD VOOR IEDEREEN.

UW WOORDEN ZULLEN VLOEIEND OVER UW LIPPEN KOMEN, OMDAT U GODDELIJKE LEIDING ZULT KRIJGEN BIJ HET HULP BIEDEN.

Velen van u zullen zelfs verbaasd staan over zichzelf, over hetgeen er gezegd wordt ... via u.

Alles wat u zich heeft 'herinnerd' door deze berichten te lezen, zult u 'op afroep' hebben klaarliggen, in uw hart! Gedurende jaren heeft u informatie opgeslagen, van een deel ervan wéét u niet eens dat u het weet ... en bij IEDER GODDELIJK OGENBLIK WAT ZICH AANDIENT ... zult u er zijn, om leiding te geven aan hen die zich zo verloren voelen.

Velen van u zullen van binnenuit een kracht voelen opwellen en merken dat u zich op de meest 'onverwachte plekken' bevindt.. die voor u heel vanzelfsprekend zullen voelen.

Dat zijn ze ook, omdat dit de plekken zullen zijn waarvoor u zich heeft aangemeld voordat u hierheen kwam - mocht u ze nu nog steeds willen innemen.

Sommigen zullen zijn afgeweken van de hun 'toegewezen rol'. Hierover bestaat geen oordeel. Diegenen wiens hart OPRECHT is, zullen hun weg naar Huis vinden. Zij zullen anderen helpen op een andere manier, welke méér in overeenstemming is met hun huidige kijk op de Planeet.

Blossom: Verdorie. Ik voel me zo emotioneel met deze Energie die u vandaag overbrengt. Mijn hart slaat ervan over.

Federatie van het Licht: Met respect ... dat komt omdat u in staat bent om de WAARHEID in deze Energie te voelen.

Blossom: Ja. Maar het is toch zeker ook ... doordat het nu zo dichtbij komt en wij het daardoor kunnen 'oppikken'?

Federatie van het Licht: Het is niet dichtbij, Blossom ... HET IS ZOVER.

Blossom: Ik maak even de linten van mijn hoedje vast! Ik speel, zoals wel vaker, even de rebel ... Sommige mensen zouden nu zeggen 'Echt? Waar dan?'

Federatie van het Licht: Sommige mensen zoeken naar wat het niet is.

Blossom: U bedoelt?

Federatie van het Licht: Het zit zo ... 'in deze fase', wanneer wij zeggen dat het zover is ... wéét u dit omdat U HET KUNT VOELEN. Sommige mensen zoeken naar het 'echte bewijs' ... omdat zij niet geloven dat dit gevoel en dit wéten dat u voelt en bijeenbrengt ... ECHT BEWIJS IS.

Bewijs van het voelen/weten/ervaren van de Energie ERVAN.

Datgene wat uiteindelijk daaruit tot stand komt in wat U/ZIJ 'de werkelijkheid' noemen, is enkel het 'voortvloeisel' daarvan, zeg maar.

Wij hebben al eerder aangehaald dat het zal zijn als een domino-effect. Alles zal ineen gaan storten als een blokkentoren van stenen. En wanneer alles geëffend is ... zult u in staat zijn om ALLES te doorzien.

Onthoud hierbij dat, terwijl dit alles plaatsvindt ... UW KRACHT zal toenemen in de mate waarin u dat toestaat.

Blossom: Kunt u dat toelichten, alstublieft?

Federatie van het Licht: Natuurlijk. Terwijl u ... Ieder van U ... NU deze woorden leest ... VOELT U binnenin uzelf een 'verandering' ... van/in ... uw denkwijze.

Dit komt doordat uw Wezen reageert op DE ENERGIE die naar u wordt doorgezonden via deze gecodeerde woorden.

Blossom: Wacht eens even ... dit kan ik niet volgen. Gecodeerde woorden? Ze lijken toch vrij duidelijk voor mij.

Federatie van het Licht: Toch liggen er 'in deze woorden' ... onderliggende codes besloten, die bewust en opzettelijk uw Ziel activeren.

Dit leidt u tot de volgende fase van uzelf. Hierdoor her-ontwaken de delen van uw Wezen, die 'uitgeschakeld' moesten blijven tot deze tijd aanbrak.

Blossom: Oké ... Dat is me wat! Wat doen deze 'delen van ons Wezen', wanneer ze eenmaal zijn ingeschakeld/geactiveerd?

Federatie van het Licht: Zij tonen/onthullen u Hogere mogelijkheden van uzelf. Sterkere bijstand op Trillingsniveau is nu voor u binnen handbereik.

Blossom: En daarmee kunnen wij ...?

Federatie van het Licht: Nog méér zijn van wat u bent.

Blossom: Kunt u ons ook maar één kleine aanwijzing geven?

Federatie van het Licht: Dat is niet nodig.

Blossom: Ik voel dat u wou zeggen 'dan zou het geen verrassing meer zijn!'

Federatie van het Licht: Dat is precies wat bij dachten, Blossom. Er zullen u geschenken in de schoot vallen, als het ware. Zoveel dingen, sommige groot, andere klein, zult u gaan zien en merken in uw dagelijks leven, en u zult glimlachen met een innerlijk weten naarmate u méér en méér van deze 'krachten' wint ... terwijl u wéét dat dit niet enkel voor u gebeurt.

ONTHOUD ... ALS ÉÉN ... BENT U DE HOOGSTE, MEEST STRALENDE, MEEST VERMOGENDE KRACHT VAN LICHT, DIE ER BESTAAT.
EN DIE KOMT VAN BINNENIN .............................. U!

IEDER VAN U IS OP DIEP INNERLIJK NIVEAU VERBONDEN MET ELKAAR.

UW LICHT IS VERBONDEN MET ELKE ZIEL, OP EN BUITEN DEZE PLANEET.

HET VERMOGEN VAN DIT LICHT IS DE LAATSTE TIJD ENORM 'TOEGENOMEN' EN ER IS ABSOLUUT NIETS OF NIEMAND DIE ZELFS MAAR IN DE BUURT KAN KOMEN OM HET TE VERMINDEREN OF BUITEN WERKING TE STELLEN ... NOOIT MEER.

Bedenk ook, dat de snelste manier naar een Hogere Bestaanstrilling is ...

TE WETEN DAT ...

LIEFDE ALLES OVERWINT.

KEN DEZE LIEFDE, WELKE U BENT.

WANNEER U HAAR KENT ... DAN WEET U OOK HET VOLGENDE...

VERGEVING IS LIEFDE.

MEDEDOGEN IS LIEFDE.

BEGRIP IS LIEFDE.

Datgene wat er onthuld gaat worden, zoals wij al eerder hebben gezegd, zal wereldwijd een beerput opentrekken. Er zullen niet alleen misdaden tegen de mensheid worden geopenbaard, maar ook geheimen over ... andere planeten/werelden/Wezens/verbindingen/overeenkomsten ... zullen 'aan het Licht komen' en deze prachtige onthullingen zullen u ook verbaasd en verbluft doen staan.

Velen zullen zich enige tijd een beetje 'bedonderd' voelen, wanneer zij ten volle gaan beseffen WAT DIT ALLEMAAL BETEKENT ...

Daarom, in deze tijden ...

DENK ERAAN ...

KEER TERUG TOT DE LIEFDE.

WEES LIEFDE.

ADEM, GLIMLACH EN WEES LIEFDE.

WEET ... ALLES IS NIET WAT HET LIJKT EN TOCH ...

IS ALLES ZOALS HET MOET ZIJN.

U ... IEDER VAN U ... BENT REDDERS.

REDDERS IN DE MEEST WARE ZIN VAN HET WOORD/DE WERELD

WANT U KWAM HIERHEEN OM UW PLANEET TE REDDEN ...

EN DAT DOET U.

WACHT MAAR AF.

Blossom: Ik moet lachen ... wat een rare manier om af te sluiten ... 'Wacht maar af'. Maar ik weet dat dit het einde was van ons gesprek voor vandaag.

WOW! Het wordt steeds spannender. Al heb ik misschien, met/door deze rare slaappatronen, straks luciferhoutjes nodig om mijn oogleden open te houden zodat ik 'niets mis' als het zover is!

In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!