Home > > Blossom Goodchild - 4 mei 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 4 mei 2019

Blossom: Hier zijn we weer! Ons laatste gesprek over ‘stoppen met wachten’ en 'ALLES ZIJN WAAR WIJ NU OP WACHTEN’ … heeft heel veel mensen enorm bemoedigd. Dank u. Ik vraag me af of u nog wat méér kunt vertellen over hoe wij kunnen ‘uitstijgen’ boven alles wat ons niet langer tot nut is?

Federatie van het Licht: Welkom lieve Blossom en Eenieder die zich aangetrokken voelt tot het verheffen van hun Wezen via de Kennis die wij delen, maar die altijd al binnenin u besloten lag … echter, wij reiken u onze voorzichtige aanwijzingen opdat de herinnering eraan zou ontwaken, waarna door het Verlichten van de Geest de veranderingen voor het Geheel tot stand kunnen komen.

Steeds méér bent u zich NU bewust van het doorzien van de misleidingen/leugens die u worden verteld. U aanvaardt dat DE WAARHEID u niet wordt gegeven op uw schermen en uw sociale media.

DE WAARHEID LIGT BESLOTEN IN U.

U staat uzelf opnieuw toe om in te zien dat uw wereld overal om u heen als het ware een ‘toneelstuk’ opvoert, waardoor iemand die niet beter weet zou gaan geloven dat de duisternis op uw Planeet alles heeft opgeslokt, wat eens Licht was. Want het lijkt, ‘schijnbaar’, dat er maar heel weinig Vreugde te vinden is, ALS u zou ‘kijken naar dat alles’ … vanuit dat standpunt.

MAAR NU SNAPT U HET … NIETWAAR, MEEST GODDELIJKE ZIELEN? U SNAPT HET NU!

U SNAPT dat de wereld die u ‘krijgt voorgeschoteld’, niet is ZOALS ZE ÉCHT IS.

DE WERELD IN AL ZIJN GLORIE, IS DIE WELKE WOONT BINNENIN U. De wereld die werd begraven en vermomd, opdat u zou geloven dat ‘er niet méér in zit’.

U WÉÉT NU … DAT DIT NIET ZO IS.

U WÉÉT NU … DAT WAT U ‘VOELT’ DATGENE IS, WAT ‘ER IN ZIT’.

U heeft uw oogkleppen afgedaan … als we dat zo mogen stellen.
U bent doorheen de ‘schone schijn’ gebroken. U bent ontwaakt uit uw sluimer, nu u merkt dat u zich op een nieuwe plek bevindt … met een nieuw inzicht.

U SNAPT HET.
Zo lang reeds hebben wij telkens weer gezegd ‘Als u het éénmaal snapt’ … nietwaar?

Blossom: Inderdaad, mijn vrienden … en zo lange tijd heb ik daarnaar verlangd.

Federatie van het Licht: En snapt u het nu?

Blossom: Wel, misschien niet helemaal. Maar, ik heb beslist wel een grote doorbraak gehad. Eerder in het besef dat ik Weet wat IK WEET. Daarvóór ‘trachtte ik het te beseffen’ … nu wéét ik het, omdat IK HET VOEL?

Federatie van het Licht: Dan vragen wij ‘wat voelt u’?

Blossom: Het BESEF.

Federatie van het Licht: Hoe kunt u een Besef voelen, Blossom?

Blossom: Dat weet ik niet … ik weet het gewoon.

Federatie van het Licht: Precies. Tien op tien!

Het is in dat ‘gewoon Weten’ … binnenin dat GEVOEL van ‘gewoon Weten’, dat u Wéét … dat alles Geweten wordt!

Wij spreken niet opzettelijk in raadsels, lieve Zielen. Integendeel.

Er is maar één gedachte van dit WETEN voor nodig, om ‘uzelf terug in afstemming te brengen met de Bron’.

Blossom: U spreekt maar zelden over DE BRON.

Federatie van het Licht: Maar dat doen we wel! We spreken er voortdurend over.

LIEFDE. LIEFDE. LIEFDE.

De Goddelijke stroom van LIEFDE-LEVEN komt vanuit de Bron zélf.
Waar komma?
Blossom: White Cloud heeft onlangs nog met onze groep gesproken en uitgelegd, dat voor diegenen die de wonderbaarlijke ervaring van een BDE (Bijna Dood Ervaring) hebben gehad, hoewel het de meest Goddelijke plek was om te Zijn en te Voelen zij GOD/BRON ENERGIE/LIEFDE hebben ontmoet … en de keuze kregen om terug te keren en zo meer … dat hetgeen zij ervaren hebben inderdaad TOT HET GODDELIJKE behoorde, maar dat toch het feitelijke ‘hoogtepunt’ (bij gebrek aan een betere omschrijving) van een veel Grootser Licht is. Ik vond dat bijzonder boeiend. Want zeg zelf, als je God ontmoet … dan ontmoet je God. Niet ‘een afgezwakte vorm’ daarvan?

Federatie van het Licht: Wij begrijpen het. Maar, White Cloud heeft uiteraard volkomen gelijk. De zielen die zulk een wonder hebben meegemaakt … wisten dat zij een ontmoeting hadden met GOD/HET LICHT … welke toepasselijke benaming Ieder van u ook verkiest … en toch, MR (met respect), dit zou hebben moeten plaatsvinden op een Trilling die ‘Hun Ziel’ kon ‘bereiken’. Dat is al Hoger dan wat zij eerder hebben gekend, maar … hoe zullen we dit verwoorden? … het ULTIEME GOD-LICHT … is/komt van … een Trilling waarvan een Ziel die ‘nog verbonden’ is met het Zilveren Koord, geen deel kan uitmaken. En wij benadrukken nogmaals: wij zeggen dit met het grootste respect.

Wij willen beslist geen ‘afbreuk’ doen aan de ervaring die mensen gehad hebben. We willen alleen uitleggen … of een poging daartoe doen … wat de grootsheid is van de HOOGSTE, MEEST ZUIVERE KRACHT die er Bestaat.

Blossom: Maar zij hebben wel een persoonlijke ontmoeting gehad met DE BRON?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Maar, zoals ook al werd uitgelegd tijdens uw groepsbijeenkomst … de Energetische Trilling, bijvoorbeeld van White Cloud maar ook de onze … zou moeten worden … laat ons zeggen … ‘samengebald’ om met u te kunnen praten. Anders zouden wij u gewoonweg ‘opblazen’.

Blossom: Ja. Dat begrijp ik. Dank u.

Federatie van het Licht: Nu dus verder met Weten wat u Weet … u kreeg een vraag over de klimaatverandering, nietwaar?

Blossom: Klopt!

Federatie van het Licht: Laat ons u vertellen … u eraan herinneren … dat dit alles EEN SPEL IS.

HOE SPEELT U HET SPEL? U Weet daarop NU het antwoord. U speelt Het Spel via uw gedachten. U bent degene die aanstuurt. U bezit de Macht over Het Spel, in uw WEZEN.

Als u hogerop op de ladder wilt komen, omring dan uw Wezen … omring alles in en om u heen met onvoorstelbare, verheffende gedachten van Vreugde … ALTIJD.

Als u in de put wilt vallen … sta uzelf dan toe om negatief te denken.

EEN SPEL. EEN SPEL. EEN SPEL!

Blossom: Het is grappig. In mijn naïviteit … in eerdere gesprekken … zou ik nu tegen u tekeer zijn gegaan … over ‘dat het allemaal gemakkelijk is voor jullie, dat jullie niet in dit hellegat leven’ enzovoort. Ik heb inderdaad gemerkt dat ik mettertijd … VOLWASSEN BEN GEWORDEN! Zoals u ons zo vriendelijk heeft verzocht, vorige week. Ik blijf niet langer hangen in de ‘kom het hier beneden maar eens doen, kijken hoe jullie het er vanaf brengen!’ IK SNAP HET.

Federatie van het Licht: Toch bent u al héél lange tijd een pleitbezorger voor ‘positief denken’, nietwaar Blossom? Wat is er veranderd?

Blossom: MIJN BESEF. Eigenlijk meer een GEVOEL VAN KRACHT, BINNENIN MIJ. Eerder iets als, zoals u zegt, ÉÉN GEDACHTE en BOEM … ik ben er weer! NIETS, echt NIETS kan dat beïnvloeden!

Federatie van het Licht: Precies! En hoe méér mensen hiertoe ontwaken … zoals zoveel mensen nu doen … des te méér zal de Trilling van uw Planeet verhogen aan een dusdanig evenredige snelheid, dat DE VERANDERINGEN waar u van ‘denkt’ dat u erop wacht … er al zijn … binnenin u.

Daarom hebben wij gezegd … U BENT DE VERANDERING.

Blossom: Ja. Maar, tot we dat ECHT HELEMAAL SNAPPEN … op een niveau van WETEN … MR … zijn het voor ons slechts woorden. Als we eenmaal HET GEVOEL VAN DIT WETEN VOELEN … dan brengt dat een dieper inzicht van WAAR DIT HELE GEBEUREN NU PRECIES OM DRAAIT. Het helpt ons om ‘TE ZIEN HOE’ wij DIT SPEL WINNEN. Enkel door DIE ÉNE GEDACHTE VAN HET VOELEN VAN DE MACHT VAN ONS LIEFDE-LICHT, BINNENIN ONS!
O, hemeltjelief! Dat is héél spannend.

Federatie van het Licht: Dan gaan we nu terug naar het onderwerp van de klimaatverandering ...

Blossom: Bij de les … goed gedaan!

Federatie van het Licht: Het is niet zozeer het onderwerp van gesprek dat onze interesse heeft, maar de kwestie van het onderwerp benaderen … vanuit uw gedachte!

Hoe verkiest u hierover te denken? Over klimaatverandering? Over financiën? Over politiek? Over een film? Over een omstandigheid? Over iemand? Over een toestand? Over … ALLES EN IEDEREEN?

Hoe verkiest u NU om te denken over al deze zaken?

Kiest u … positief of negatief?

Datgene waar u gemakkelijk aan kunt denken met Goede Trillingsfrequenties … is gewoonweg een kwestie van verveelvoudigen … bewust die Positieve Energieën verveelvoudigen. Datgene wat ‘automatisch’ een reactie teweegbrengt die u omlaag haalt … vergt in eerste instantie misschien wat méér inspanning.

Als uw Wezen op een nadelige manier reageert op iets/iemand/wat dan ook … haal dan diep adem … stop het gedachtepatroon … adem opnieuw … en nog een keer … en denk eraan om intussen te glimlachen. U heeft nu moeiteloos uw Trilling omtrent die toestand/persoon veranderd. Als u ervoor kiest om u onder te dompelen in de gedachten rondom die omstandigheid … doe dat dan met het bewustzijn van hoe u verkiest te VOELEN. Soms, liefste Zielen, is het wijs om er gewoon ‘niet op in te gaan’ en enkel maar Liefde te sturen. Stijg er bovenuit. Zie uzelf ‘boven’ de omstandigheid … zij het wereldwijd of persoonlijk … en straal vanaf die plek Licht vanuit uw Wezen, naar het/hen daarbeneden.

Bijvoorbeeld ...

Blossom: Weer naar de klimaatverandering?

Federatie van het Licht: U leest onze gedachten.

Blossom: Ik voel dat dat wederzijds is.

Federatie van het Licht: Breng uw Wezen tot hoog boven uw Planeet. Kijk erop neer en stuur uw LICHT-LIEFDE naar de Aarde.

VOEL DAT DIT EEN VERSCHIL MAAKT.

WÉÉT DAT HET EEN VERSCHIL MAAKT.

Hoeveel méér ‘Positief’ is het, wanneer u dit doet? In tegenstelling tot ‘ineengedoken zitten in angst’ en MR … uw internet afstruinen om nog méér deprimerend, op angst gebaseerd nieuws te lezen?

Blossom: Ik antwoordde gisteren op een email en ik merkte dat ik daarin schreef ‘niet mee te gaan in de angst-verhalen’ … ik vond dat wel een goeie! LOL

Federatie van het Licht: Maar ook zo WÁÁR, Blossom. Wanneer wij zeggen ‘LAAT DE ANGST LOS’ … zeggen we dan … ‘LAAT EEN KLEIN BEETJE VAN UW ANGST LOS’? Neen. Natuurlijk niet. Hoe nuttig zou dat zijn? LAAT DE ANGST LOS. Die bestaat alleen maar omdat u haar voedt. Voed haar niet langer in uw Wezen, lieve Zielen.

WANNEER U WÉÉT DAT U LICHT BENT … UITSLUITEND LICHT … DAN MOET ALLE ANGST VERVAGEN. Want zij kan niet bestaan binnenin iemand die WEET DAT HIJ UITSLUITEND LICHT IS.

EN NU … O, ZEGEN … BENT U ALLEN ZICH ERVAN BEWUST DAT U UITSLUITEND LICHT BENT.

EN ZO BEGINT HET!

Blossom: Wow! Ik STRAAL nu gewoon! In dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid … I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!