Home > > Blossom Goodchild - 27 april 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 27 april 2017

Blossom: Goede morgen voor jullie daar boven… of waar jullie eigenlijk zijn. Klaar voor een sessie?

Federatie van het Licht: Dat zijn we inderdaad. Het is interessant hoe iemand denkt van ons “daar boven” alsof ergens boven de wolken er een heel nieuwe wereld ‘leeft’.

Blossom: Waar zou je zeggen dat je toen woonde?

Federatie van het Licht: In een ruimte…

Blossom: In een ruimte of in de ruimte?

Federatie van het Licht: En daar gaan we een heel nieuw hoofdstuk in. Want laten we spreken over ruimte…Wat jullie Ruimte noemen heeft een paar begripsbetekenissen. Jullie hebben de ruimte om je heen… Je kunt zeggen: “Oh, hier is ruimte, dat zet ik daar neer.” Of, ‘geef me wat ruimte’ enz. Dan opnieuw hebben jullie dat wat je ‘Ruimte’ noemen… in de kosmos. Een nooit eindigend spectrum van Universums, Galaxies, Planeten, Sterren … en waar zijn wij?

Wij zijn ‘In onze ruimte’! Iedereen heeft een ruimte. Er is geen eind aan ruimte voor mensen om die te bezetten.

Blossom: Ok. Dus ik bezet een ruimte in Noosa, Qld, Australië, Aarde… wat is jullie ruimte adres?

Federatie van het Licht: Dat is in een ‘ruimte’ die je on-uitsprekelijk zult vinden… want wij hebben geen woorden/labels op de manier zoals jullie dat doen. Meer te maken met mathematische coördinaten; die NOG niet zouden worden begrepen, want dat zit niet in jullie rijken voor dergelijke berekeningen.

In alle Waarheid kunnen wij zijn waar we willen zijn, in een oogwenk. We hebben jullie menselijke beperkingen niet en we hebben zeker geen kaartjes nodig om te reizen op voertuigen om ons mee te nemen waarheen we willen.

Blossom: Waar moeten jullie heen gaan?

Federatie van het Licht: Wij… zoals in De Federatie van Licht… het bewustzijn waar jij, Blossom specifiek mee communiceert… HOEVEN nergens heen te gaan. We zijn een bewustzijn dat gewoon ergens kan ZIJN waar we willen zijn op elke gegeven tijd.

Blossom: In de vorm?

Federatie van het Licht: Als dat nodig is.

Blossom: Toch neem ik aan dat niet ALLE wezens die we ‘Licht Wezens, ET’s. enz’ noemen hiertoe in staat zijn.

Federatie van het Licht: Correct. Want niet alle LICHT WEZENS, ET’S enz. hebben een ‘ruimte’ bereikt van Verlichting waar dit mogelijk is.

Blossom: Dus, nu uit nieuwsgierigheid… toen jullie spraken… lang geleden, dat jullie in ‘Onze ruimte’ gingen en dat er tijden zouden zijn waarop we vele schepen in de lucht zagen en dat we feitelijk jullie gingen ontmoeten… bedoel je JULLIE…DE FEDERATIE VAN LICHT? Of bedoel je dat we Wezens zullen ontmoeten die nog in de vorm zijn en wonen op andere Planeten enz. en dat het louter de tijd is om te integreren?

Federatie van het Licht: Er is veel dat hier kan worden besproken. Inderdaad zijn er degenen die voortdurend reizen en hun thuis Planeet hebben verlaten om dat te doen. Er zijn er die deel van het plan zijn en heel scherp zijn op de tijd om in vervulling te gaan als mensen en niet-mensen net zo ‘deel kunnen nemen aan een kop thee!’

Blossom: Ja, mijn ketel kookte drie jaar geleden al! Dus JULLIE zullen het niet zijn, dan?

Federatie van het Licht: Kun je het begrijpen als we ja en nee zeggen?

Blossom: Ja en nee!

Federatie van het Licht: Zie je, Blossom… dit Goddelijke Plan dat de Aarde terug meeneemt naar thuis… is zo complex in haar systeem van gebeurtenissen. Natuurlijk, wij, De Federatie van Licht hebben ons stuk om te spelen, zoals een miljoen andere ‘lichtwerkers’ dat hebben die niet op Aarde wonen.

Wij hebben eerder gesproken over onze positie die de ‘Overzieners van de Overzieners’ zijn. Wij maken de echt grote beslissingen… zullen we zeggen. We overzien en observeren en besluiten… op een niveau dat veel hoger ligt en aan deze besluiten wordt vastgehouden en ze worden gerespecteerd.

Dus, ja, we zijn inderdaad een groot deel van het ‘samengaan’ van werelden. Maar, de Wezens die ZULLEN KOMEN om contact te maken en ‘samen te zijn’ zullen van een meer stoffelijke vorm zijn dan wij zijn. Want wij zijn een Licht vorm. Maar dat is niet te zeggen dat we geen ‘vorm’ kunnen worden van een soort, zouden we dat willen, als we dat om een noodzakelijke verwikkeling van enige specifieke situatie zouden willen.

Blossom: Dus, zal ik ooit JULLIE te zien krijgen?

Federatie van het Licht: We zeggen dat je ONS meer in het denk bewustzijn KENT en ‘ons zien’ meer in glorieuze Licht vorm.

Zie je, Blossom, dat hangt ook af van iemands noodzaak. En dit is hoe/waarom we onszelf anders zouden presenteren… overeenkomstig.

Blossom: Nou, ik kijk er naar uit. Ik vind het echt vreemd; dat ik deze conversaties met jullie jarenlang heb… Ik heb zeker jullie Liefde gevoeld… overweldigend… heel vaak. Maar ik heb echt geen concept van jullie, in de zin hoe jullie eruit zien.

Federatie van het Licht: Omdat wij niet als iets uitzien of als iemand… We zijn niet in stoffelijke vorm… we zijn louter Licht.

Blossom: Maar, hebben jullie niet gesproken over JULLIE… JULLIE SOORT… dat rond reist in een Licht schip? Waarom moeten jullie dat… als je toch al Licht bent?

Federatie van het Licht: Omdat we reizen in een Licht schip dat Lichtenergie is en we wonen in die Energie…

Blossom: Een soort container? Zijn jullie ingesloten?

Federatie van het Licht: We lachen… Toch zeggen we… in een zin (op een of andere wijze, dus). WE zouden misschien zeggen… ALS EEN LICHT LICHAAM…. Die velen zijn.

Blossom: Dus, jullie zijn een Energie van Licht, die rondreizen in een Energie van Licht… dat is een schip?

Federatie van het Licht: Een soort van.

Blossom: Met alle respect... je bent het of je bent het niet.

Federatie van het Licht: Niet zo. Want in het niveau van Licht dat we zijn... het niveau van Bewust Licht dat we zijn... ZIJN we wat we moeten zijn... afhankelijk van met wie we uitwisselen.

Als het is dat we een Voertuig van Licht zijn waar we in gevat moeten zijn... dan manifesteren we die Energie daar en dan.

Blossom: Dus, jullie zijn niet altijd in een Licht schip?

Federatie van het Licht: Waarom zouden we dat moeten zijn... als we niet ergens heen gaan?

Blossom: Maar, jullie kunnen gaan waarheen je wilt, wanneer je dat wilt. Ik ben meer dan een beetje in de war. Dus, nu, jullie communiceren met me, ... van waaruit?

Federatie van het Licht: Een ruimte.

Blossom: Waar is die ruimte?

Federatie van het Licht: In een ruimte van niets... we hebben gewoon een telepathisch gesprek.

Blossom: Dus jullie hebben feitelijk geen thuis?

Federatie van het Licht: Ja, dat hebben we wel.

Blossom: Waar?

Federatie van het Licht: Zoals we zeiden... in een ruimte van niets. (of nietsheid). Want we zijn niet in stoffelijke vorm. Daarom, waarom zouden we... wat jij denkt dat een ‘stoffelijke thuis’ is, zijn?

Blossom: Waarom hebben jullie een Licht schip?

Federatie van het Licht: Omdat dat helemaal iets anders is. We kunnen reizen in ons Bewustzijn, direct naar jouw denken, zoals we dat nu doen, met jou Blossom. Maar op een bredere schaal... kunnen we reizen in een beschermend Licht voertuig dat... hoe zeggen we dat... dat ook ONS is.

Blossom: Dus, jullie zeggen... het Licht schip zijn JULLIE?

Federatie van het Licht: Correct, het is deel van ons... deel van ons Bewustzijn. Het is nodig op bepaalde niveaus voor ons om door verschillende Energieën te manoevreren.

Blossom: Ik kan nog maar net voelen dat dit veel te complex is voor mijn kleine hersenen. Dus, in dit Licht voertuig kunnen jullie je dan in onze atmosfeer manifesteren?

Federatie van het Licht: Ja, en jij hebt ons handig geholpen om dat verder uit te leggen… opdat/als we dat doen… het meer zin zou hebben voor jou van ‘ONS’… die IN een Lichtschip zitten… alhoewel we er ook VAN ZIJN…en als het nodig was zouden we een vorm aannemen die kon worden begrepen… juist voor die bedoeling om een beetje meer gemakkelijk te worden begrepen.

Zie je, Blossom… probeer te begrijpen dat LICHT …zoals in LIEFDE… zoals in ALLES DAT IS… niet is zoals jullie zien dat een elektrisch Licht is… en wij willen niet condenseren (verdichten).

Een straat lamp die aan is… biedt zeker Licht… zodat men kan zien. Maar, alhoewel dit Energie is… want alles is dat… het is geen, helemaal niet, hetzelfde Licht dat IS.

Het Licht dat JIJ BENT.

Het Licht dat LIEFDE IS.

Omdat achter het WARE LICHT … GEVOEL IS… UITDRUKKING VAN… LIEFDE.

Wij zijn er allemaal VAN/ ERVAN… beleven verschillende uitdrukkingen ervan op andere niveaus van zichzelf.

Daarom als men deze LICHT-LIEFDE activiteit ervaart vanuit ‘ons’ perspectief… wij in staat zijn dat ‘om te keren/ te transformeren’ … direct in dat wat ons ’t meest direct dient op elke gegeven tijd.

Blossom: Hoe kan LIEFDE voor jullie gewoon jullie Energie transformeren in een vorm van Zijn en recht voor me staan… nu. Waarom kunnen jullie dat niet doen?
(How I would LOVE for you to just transform your Energy into a form of Being, and stand right in front of me … right now. Why can’t you do that?)

Federatie van het Licht: Omdat je het tegenhoudt.

Blossom: Hoe dat zo?

Federatie van het Licht: Omdat het nog niet de juiste tijd is om te gebeuren. Dat komt door jullie doen. Het zou de dingen dramatisch voor je veranderen en die ‘tijd’ is nog niet klaar. Het is te spoedig(snel) Jij, jijzelf, in jouw Wezen, Blossom… de correcte timing voor onze relatie om naar de Hogere niveau meegenomen te worden.

Blossom: Ik verwacht dat ik dat doe… alhoewel, ik weet het niet… in mijn weten van wat ik nu weet!! Ik voel misschien dat ik wat meer ontwikkeld moet zijn in mijn begrip van veel dingen voordat mijn Energie dat kon laten gebeuren. Meer zo, omdat … waar gaat het vandaar af verder? Moet ik zeggen… dat laat me voelen dat we nog een hele lange weg moeten gaan.

Federatie van het Licht: We vragen je om geduld te hebben… vraag geduld van jezelf. Het gaat allemaal precies volgens plan. Precies zoals jij het wenste te zijn. En ‘Als het allemaal zin heeft’… ‘Als het laatste stukje in de jigsaw is neergezet’ … zoals in jullie wereld als er een jigsaw totaal af is… dan zeg je ‘Goed… die is af’… en je kijkt uit naar de volgende die komt … en dan begin je overnieuw!

Blossom: Wat dat betreft… Ik ben weg! Dank je Jongens… Liefde van ons allen hier beneden.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!