Home > > Blossom Goodchild - 26 augustus 2016

Blossom Goodchild - 26 augustus 2016

Blossom: Waar blijft de tijd, vraag ik me af? In ieder geval, ik ben nu hier en vertrouw erop dat jullie dat ook zijn?

Federatie van het Licht: Eerst richten we jullie aandacht op onze bedoeling vandaag, wat is om DE MEEST DIEPE, ZUIVERSTE OVERVLOED VAN DOOR HET HART GEVOELDE LIEFDE AAN ELK EN IEDEREEN te bieden.

Blossom: Nou, wat een leuke begroeting. Dank jullie. Hier beneden op Aarde gaat het leven zo snel voorbij schijnt het. Men kan gewoon alles erin stoppen! Waar willen jullie ons vandaag mee wijzer maken, mijn vrienden?

Federatie van het Licht: Vandaag, de dag van alle dagen, spreken we tegen jullie … om het nieuws te verspreiden…

Blossom: Ik moet even er tussenin komen. Eerst wilde je zeggen ‘we spreken met je over ‘Gung Ho’… wat betekent enthousiast over vechten/oorlogsstrijd… en toen ik dat navroeg, ging het verder met ‘nieuws verspreiden’ en opnieuw komen woorden door die gaan ‘over oorlog’. Ik breng dit liever eerder naar voren dan het te onderbreken want ik voel dat jullie dat doen. Dus, laten we zien wat er gebeurt. Waarom zouden jullie enthousiast zijn over vechten?

Federatie van het Licht: Dat is het geval niet. We zijn enthousiast om te praten over het onderwerp ervan, want we zijn ons heel bewust van zaken die het ‘stoppen van schieten’(cease fire) zal aanbevelen. Boodschappen zullen worden gepresenteerd door degenen op/van jullie Planeet die het begin zullen toestaan van de Grote Veranderingen om te worden/ te verschijnen om duidelijk te worden… eerder dan in een kast te schuilen!

In jullie toekomstige dagen zal er geen “ruimte” zijn voor vechten en bloedvergieten… niet in de Vibratie waar je meest Gezegende Moeder Aarde naar toe omhoog rijst.

DIT IS MEEST TOONAANGEVEND GESTELD.

Zo lang al zijn boosheid, haat en hebzucht voorlopers geweest van een mascarade die die nu zonder stoom kom. Het heeft zijn koers gelopen. Het land waar jullie op wonen was niet eerder ontworpen om met verdriet en bloedvergieten te worden gemorst. De beenderen van de mensen wier levens werden genomen door machtig wangedrag zijn lang geweest … en zijn nog …in de grond gebracht en hebben hun kenmerk achter gelaten…hun Energie.

Een reinigingsperiode van al dergelijke begravingen gaat gebeuren. We vragen jullie om daar over na te denken. Over energie die in jullie grond ligt van zoveel zielen die je Planeet verlieten in een onopgeloste situatie… of gevoelens van ongemak… pijn… verdriet. Dus zoveel zielen hebben dat gedaan, want ze begrepen de werkingen niet van het menselijk potentieel.

Daarom, al dat ‘soort’ Energie is in jullie gronden geabsorbeerd… en zouden we zeggen … heeft ‘gewoekerd’ in AL jullie jaren.

Blossom: Moeder Aarde heeft dat getroost en gesust en toch, gaat er Grote Reiniging komen.

In welke vorm? Reinigen… op welke wijze? Zeker geen vloed water! Want goede oude Noë is allang vertrokken! Ik bedoel, wie zou de ark bouwen?

Federatie van het Licht: Opnieuw genieten we zo van jullie humorvolle input. Het zal niet op zo’n manier gebeuren. Het zal niet gebeuren zoals jullie dat op je Planeet zouden noemen als een “Bijbelse” soort. Het komt niet door de natuur die zijn gramschap laat zien, zoals sommigen misleid zijn te geloven.

Het gaat komen in/via veel aspecten die DE ENE dienen. Het samenvoegen van veel beheerste mechanismen die de zeer diepe diepten van jullie grond zullen losmaken en de ‘Bloemen’(Blossoms) in alle hoeken zal geplant laten worden.

Blossom: Ik heb moeite met het woord mechanismen. Dat houdt machinerie in, nietwaar?

Federatie van het Licht: Ja, dat doet het. Maar niet van het soort wat jij denkt. Meer van een soort waar je je niet van bewust bent. De manier om dit uit te leggen in jullie bewoordingen is van een ‘Craft’(Toestel) dat Energieën kan reinigen. We laten jullie zien alsof het een tornado Energie is… die letterlijk deze ‘dode Energieën opzuigt en naar buiten haalt. Toch wordt dit getoond om mee uit te leggen. Het is niet dat men dat op die manier zou zien/zou beleven.

Na wat …Zuivere Schone Energieën ‘stromen eruit’ en ‘gaan naar binnen.’ Ze overstromen jullie Aarde met een Lichtende aanwezigheid. Van de grond af naar boven, zeg maar.

Blossom: Mmm, Dit is allemaal heel interessant en niet zoiets waar jullie gewoonlijk over spreken… en wat is ‘ons deel’ hierbij?

Federatie van het Licht: Helpend bij dit aspect van ‘De Verschuiving’… want je kunt je mogelijk voorstellen, de ‘beroering’ die kan ‘opkomen’ als dit plaats vindt? Maar, alleen als men de impact begrijpt die het zal hebben, die zal er een zijn van heldere beschikking.

Mogen we ook voorstellen dat op een manier, het proces al reeds mild is begonnen? Dat wat we vroeger uitlegden was een visualisatie om de situatie uit te drukken van dat wat er gaat gebeuren. ‘De reiniging van’… Dat drukt de ‘censuur’ waarin dit wordt gedaan niet uit.

Blossom: Wat bedoel je daarmee?

Federatie van het Licht: Er moet een geleidelijk opkomen zijn… en alhoewel we spreken over een Grote Reiniging … zal het dat toch ook zijn… Maar… langzaam maar zeker. Anders zou er… bij gebrek aan een beter woord…. ‘De Hele hel losbreken’.

Blossom: Ik moet op dit moment even zeggen… dat ik een ‘check in’ moet doen… mijn hart voelt zoveel Liefde en toch dat ‘Alle hel zou losbreken’ en sprekend over dit toestel/craft, is best een verlaten veld voor jullie. Dus ik vroeg drie keer ‘ding’ … en drie keer heel duidelijk waren jullie in staat ja, het was jij… en mijn hart voelt correct om door te gaan met dit best interessant onderwerp. Dus, nou, waar waren we?

Federatie van het Licht: We spraken over ‘de stap’ waarin dit reinigen zou ‘neervallen’. Want inderdaad dat zou een piek bereiken dat meer dan duidelijk zou zijn voor de ontwaakte mensen en dan zou die in zijn nieuwe positie settelen. De reiniging zal gedaan worden en de Aarde zal opnieuw bloeien met frisse nieuwe Energieën waarbij ‘wij zullen helpen’ …naast jullie … om ze te ‘planten’.

Dit is waarom we enthousiast zullen zijn in een ‘rondom’ soort… over het worden van ‘Gung Ho’… want dat is om dergelijke dingen te beëindigen.

Hoe vaak hebben we specifiek genoemd dat als jullie in de Hogere Vibraties gaan, dat zulke ‘Spelen’ als oorlog gewoon niet meer kunnen binnenkomen?

Dit betekent daarom… zie je Blossom? Dat er een tijd moest komen waarop dit zal eindigen.

Blossom: Maar, ik dacht dat het misschien betekende… dat degenen die kiezen om omhoog te gaan dat zouden doen en zij die dat niet willen zouden blijven in de dichtheid van oorlog, als dit hun keuze was?

Federatie van het Licht: Dit is een gecompliceerde zaak.

Blossom: Dat dacht ik al!

Federatie van het Licht: Jullie zijn je bewust van dimensies… oneindige dimensies… oneindige werkelijkheden… oneindig ALLES!

Daarom, zoals we eerder zeiden… ALLES IS/KAN en ZAL plaats vinden.

Daarom… zal de gelegenheid zich zelf aankondigen dat oorlog stopt… en dat zal dat… in een dimensie. Toch zullen in een andere dimensie degenen zijn die kiezen dat die doorgaat.

Blossom: OK… gewoon om mijn hersenen uit te blazen… zal de oorlog die stopt… dezelfde zijn als die ergens anders doorgaat?

Federatie van het Licht: Ja. Door de keuze van degenen die willen dat dat scenario zich uitspeelt.

Blossom: Dus, hoe kan ik opgewonden raken over het stoppen van schieten… als er noodzakelijkerwijs niet een zal zijn?

Federatie van het Licht: Toch is die er… afhankelijk van op welke tijdslijn je springt als die gelegenheid zich… zelf laat zien.

Blossom: OK. Maar hoe weten we welke nummer bus er gaat door welke tijdslijn?

Federatie van het Licht: Keuze! Keuze van wensen die het hart zo intens wil ‘uitspelen’.

Blossom: Er zijn velen van ons die dat zouden willen, maar, er is nog steeds oorlog in onze wereld.

Federatie van het Licht: En de gelegenheid komt daarvoor om er niet te zijn… zouden JULLIE kiezen. ELK EEN VAN JULLIE.

Blossom: Kom nou… als dat het geval was… zeker zou er een elite handjevol dat het ‘oorlogsspel’ nog wil spelen? De eigenlijke soldaten die het vechten doen zouden het niet willen… niet als ze/ indien ze de WARE reden ontdekten voor hen om dat te doen.

Federatie van het Licht: Dat kan het geval zijn. Daarom, dat handjevol en hun volgers zouden doorgaan met hun spel te spelen op de plek die deze Vibratie voor hen biedt. De plek die hun Vibratie … voor hen schept.

Blossom: Mijn hart klopt best snel op het moment want jullie gedachten spingen naar voren in mijn denken en ik kan ze niet zo snel opschrijven. Dus, aan het eind van de dag… als ik juist ben… en inderdaad als JULLIE JUIST ZIJN… jullie zeggen dat er iets zal gebeuren dat plaatsvindt dat een ‘stoppen van het schieten’ biedt om zichzelf te laten zien?

Federatie van het Licht: Wij zijn het.

Blossom: Is dit bij alle oorlogen?

Federatie van het Licht: Zelfs de individuele!

Blossom: Bizar! Dat is een grote ‘stop schieten’ situatie!!

Federatie van het Licht: Maar zie je, Blossom? Dit omhoog roeren van de negatief geladen Energieën moet ergens stoppen.

Blossom: Wie zegt dat?

Federatie van het Licht: ALLEN! IEDEREEN! Het is een bewust besluit… door/via Het Bewustzijn.

Blossom: Als ALLES een bewustzijn heeft … houdt dat dan niet degenen in die nog steeds deze ‘elite oorlogsspelen’ willen spelen?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Er? Der?

Federatie van het Licht: Maar er moeten nog steeds rollen uitgespeeld worden… om te dienen!

Blossom: Dearie me! Het rare is… dat snap ik helemaal!

Federatie van het Licht: Sommigen zullen dat anderen niet. Maar, ALS Het Bewustzijn … dat het tijd is… op massale schaal … voor VERANDERING.

EN DAT DIE VERANDERING…. DE VERANDERING WAAR WE DE HELE TIJD OVER HEBBEN GESPROKEN… DIE IS OP WEG!

Blossom: Sorry dat ik op jullie feestje poep. Maar het is er altijd geweest. Neem me niet verkeerd…. Ik ben met jullie. Ik kan jullie Energie VOELEN en jullie enthousiasme en zonder kwestie… in mijn denken … zal dit gebeuren… en ‘spoediger’ dan het eens zou… Ik snap dat! Maar met alle respect… van mijn begrijpen… want in geen tijd … kon deze ‘HET is op weg’ stelling… voor ons… kon in 2090 betekenen!

Federatie van het Licht: Liefste Blossom, Liefste Zielen van de Aarde…

Vanuit de diepst medelevende plaats in ons wezen zeggen we tegen jullie…

Hebben we niet heel vaak uitgedrukt dat deze veranderingen plaats zullen vinden in JULLIE levenstijd?

Blossom: Sorry dat ik weer onderbreek… maar… ik heb zielen die 90 jaar zijn en me schrijven. Ze blijven daar zitten om het ‘Lieve Leven’. Zien jullie wat ik zeg? Daarom in JULLIE leven… spreek tegen ons allen… zeker hangt het af van welke leeftijd men heeft ‘op dit moment’.

Federatie van het Licht: We begrijpen dit. Maar… er zijn er die ACCEPTEREN en WETEN dat ze hun deel gedaan hebben in het opheffen van jullie Planeet met hun Licht… en dat voor sommigen dat zo is… om ‘Energie bij te dragen’ van ergens anders… als de tijd daar is.

En er zijn degenen die WETEN dat ze op jullie Planeet zullen blijven om HET VOL TE HOUDEN…

OM HIER MIDDEN IN DIE GROTE VERANDERING TE ZIJN … EN OM HET VOL TE HOUDEN.

Blossom: Ik wil graag VOELEN/ zeker WETEN dat ik een van die ben… en ik ben al 59 ‘spoedig’! In me, VOEL ik dat ik een ben die er zal zijn als ‘dit allemaal’ plaats vindt, maar soms vraag ik me af of mijn gevoel over iets alleen maar een ‘hopen’ is. Alleen de tijd zal dit vertellen, mijn vrienden… Alleen de tijd zal dit vertellen. Mijn WETEN is zeker dat dit het is waar de huidige sessie eindigt. MY! Daar heb ik van genoten. In Liefde en dank…

Federatie van het Licht: Dit GEVOEL is wederzijds.


Deze channeling liet me aan een metafoor denken die White Cloud gaf betreffende Veranderingen en Verschuivingen. Het is uit Hoofdstuk 17 genomen van ‘Lopend in Licht en Liefde’. (Beschikbaar op www.blossomgoodchild.com)


White Cloud: Een warm welkom aan jullie mijn goede vrienden. Er is zoveel energie die stroomt tussen ons dat ik voel dat ik ervan kon barsten. Ik laat Blossom direct zien dat alsof er een verjaardagspartijtje is dat hier wordt gevierd omdat er zo veel is om te vieren. Ik laat zien dat op je verjaardagstafel hier een kan met vloeistof staat met aardbeien sap erin. In het nu laat ik de bovenkant zien, veel mooie roze rozenblaadjes die delicaat gaan drijven en naar beneden in de kan gaan. Als de stuwkracht zich opbouwt naar onderen in de kan worden de rozenblaadjes opgezogen en ze gaan naar beneden. Je kun ze plotseling niet meer zien; ze zijn verdwenen in deze kleine whirlpool. Dan laat ik zien dat deze kleine storm zich opbouwt en opbouwt en opbouwt en plotseling deze blaadjes weer uitspuugt. Nu zijn ze niet meer roze. Ze zijn zuiver wit. Het water is nu helder.

Mijn vrienden, soms is het nodig voor een deel van je wezen om bijna te verdrinken totdat je voelt dat je het misschien voor altijd hebt verloren. De whirlpool die dat laat verdrinken voelt dat hij zo snel ronddraait dat het je duizelig maakt en je zult vallen. Het is alsof deze whirlpool je soms tot aan het schreeuwpunt brengt. Het is alleen dan als je niet langer meer snapt waar het naar toe gaat, als je het niet langer meer kunt zien, het is dan dat de transformatie plaats vindt. Het is net een goochel show als er iets verdwijnt en ‘Hey Presto!’ is het plotseling getransformeerd in iets totaal anders. Dit is waarom ik laat zien dat als de witte blaadjes omhoog gingen, zoals de phoenix uit het vuur kwam, dat wat herboren is, wat er hernieuwd is en dat is het resultaat. Wat dan op het heldere water ligt is de schoonheid die nu gezien kan worden. Er was niets lelijks bij het door de roos gekleurde water en de roze blaadjes. Het is gewoon dat het tijd is voor een verandering. Als er een verandering gebeurt is het nodig voor de chaos en het oproeren van alle dingen zodat de verschuiving kan plaats vinden.

Als je je zand op de bodem van de kan kunt voorstellen, als deze whirlpool niet plaats vond, zou het zand hetzelfde blijven. Alle zandkorrels zouden op de zelfde zandkorrel van zand blijven liggen zoals het al een lange tijd deed. Maar dit oproeren laat het zand omhoog gaan. Als je een tijdje in de kan kijkt dan zie je dat het bewolkt is en ‘modderig’ en helemaal niet attractief voor het oog is. Als de whirlpool begint langzamer te gaan omdat het zijn piek heeft bereikt, dan hoe anders settelen zich de kleine korrels van zand. Ze settelen zich op een volgende/andere zandkorrel. Mijn vrienden, zien jullie niet dat al dit zand altijd deel geweest is van dezelfde groep in dezelfde kan? Nu, door de verandering die nodig is, als het is gesetteld, is het nog deel van dezelfde groep, behalve dat alles iemand nieuw heeft om mee te praten, dus het leven is niet zo vervelend door uit hetzelfde stukje glas te kijken!

Ik denk dat ik voldoende gezegd heb over die kan situatie. Dat komt omdat ik me bewust ben dat voor veel zielen, die hun spirituele kracht winnen, jullie je bewust zijn van deze verandering en ik wilde aan je uitleggen wat er gebeurt en waarom zielen deze chaos voelen. Zoals alle dingen, als het zand is gesetteld, hoe leuk is het om de wereld te bekijken met frisse ogen en vanuit een andere plek.

Ik laat dan zien dat de witte bloemblaadjes uit de kan worden gehaald en ze worden in kleine porties verdeeld en in zilver folie gewikkeld. Het is de eenvoud die alles zijn schoonheid laat vinden. Men kon naar enorme buitengewoonheden gaan en lintjes en bellen ontwerpen, vele, vele dingen rond deze witte bloemblaadjes omwikkelen en door dat te doen verschuift het focus naar de lintjes en de spulletjes en gaan het oog weghalen van de eenvoudige schoonheid van de witte bloembladjes. Het punt is om het in iets te wikkelen dat de aandacht niet wegneemt van waar het hoort te zijn.

Vaak vindt men het fijn om zich te kleden en dat is mooi. Laat wat je draagt niet de aandacht trekken omdat de schoonheid hier niet ligt. De schoonheid ligt in de sparkel van je ogen.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!