Home > > Blossom Goodchild - 25 oktober 2014

Blossom Goodchild - 25 oktober 2014

Blossom: Hier zijn we weer eens … Hallo ! Ik wil graag doorgaan met het huidige onderwerp van dat ‘het er niets toe doet’. Ik vertrouw erop dat dat ok is?

Federatie van het Licht: Welwillende groeten aan Elk Een. Inderdaad willen wij ook jullie graag verzekeren van de redenering achter de ‘zaken’ die er niet toe doen!

Blossom: Op mijn woord, jullie staan goed klaar vanmorgen ! Dus … nu verder. Velen hebben me geschreven en vroegen me te praten over de zaak van karma, en hoe dit zich alles verbindt met dit onderwerp.. Daar gaan jullie !

Federatie van het Licht: We hebben eerder tegen jullie gezegd, betreffende zaken van dien aard. Dat … men met niets ‘weg komt’. Want dat wat Men uitgeeft … of het LIEFDEVOLLE vriendelijkheid is … of dat het misbruik is tegen de ziel in haar vele vormen … Men krijgt het duizendvoudig terug.

Blossom: Dus dan… zeker zou dat er toe doen? Als men vol haat zit en hun leven doorbrengt met het ‘bieden’ van haat… als ze overgaan … hoe ellendig zou het zijn om dat allemaal te krijgen wat ze gegeven hadden … duizendvoudig ! Dat ZOU er toch wel toe doen voor die ziel, nietwaar? Het zou er toe doen TOEN, dat ze geen LIEFDE hadden willen bieden.

Federatie van het Licht: Maar ze KOZEN haat in dat leven. Om lessen te leren … om die kant van de dingen te beleven … vanuit dat voordelige punt. En als ze die les hadden geleerd … zouden ze best naar een volgend leven hebben kunnen gaan om alleen LIEFDE te geven van de Hoogste frequentie. WETEND wat ze WETEN vanuit een dieper zielen perspectief.

Laten we kijken naar dat ‘KIEZEN’ zullen we? Men kan KIEZEN om iets/iemand te ZIJN wat bij hen past in die tijd. In het algemeen volgt Men zijn hart … en het pad waarnaar dat voert … bepaalt hoeveel, of hoeveel ze daar voordeel van hebben.

Blossom: Dus, iemand die de onbetrouwbare kant van het leven kiest … die volgen hun hart?

Federatie van het Licht: Inderdaad… want hun hart kan vol haat of hebzucht zitten.

Blossom: Laat hen dat zich goed voelen?

Federatie van het Licht: In een oppervlakkiger niveau. Maar, diep van binnen in hun ‘WARE WEZEN’ zou geweten worden dat dit niet is wie zij WERKELIJK zijn.

Blossom: Doet dat er toe?

Federatie van het Licht: Nee. Omdat jullie in Het Spel zitten. Men kan zeer competitief zijn terwijl men een spel speelt en de noodzaak VOELEN om altijd te winnen en om aan de top te komen. Of, Men kan gewoon accepteren dat het ALLEEN MAAR EEN SPEL is … en het maakt niet uit wie er wint of verliest.

Blossom: Ja, dat is allemaal goed als je ‘Scrabble’ speelt … maar als je ‘met onze zielen Speelt’.. lijkt het me het best verstokt/verhard/ongevoelig.

Federatie van het Licht: Wie speelt er met jullie zielen?

Blossom: Zeg het me.

Federatie van het Licht: JULLIE. JULLIE spelen zelf Het Spel. Begrijp alsjeblieft dat ‘Wij’… noch iemand anders … jullie niet gevangen zetten en jullie dwongen om ER IN TE ZITTEN. Jullie stonden in de rij, in drommen en vroegen … sommigen smeekten … OM GEKOZEN TE WORDEN OM ER DEEL VAN TE ZIJN. Want … vanuit het niveau van begrijpen die jullie hadden voor het ‘begin van Het Spel’ … wisten jullie hoe groot het voordeel zou zijn voor Het Geheel… en we bedoelen HET GEHEEL.

Met het grootste respect … vragen we jullie om je dat te herinneren …

JULLIE WILDEN HIER ZIJN.

OM IN DIT SPEL VAN HET LEVEN TE ZITTEN.

OM OP DEZE MANIER VAN DIENST TE ZIJN.

Blossom: Ik probeer om ‘dit te Snappen’. Dat doe ik echt. En net als ik denk dat ik ‘het Snap’… laat ik het weer los … omdat er weer een andere vraag opkomt. Als wij hier zijn om van dienst te zijn voor HET GEHEEL … hoe kan dan, hoe we ons gedragen, ‘er niet toe doen’?

Federatie van het Licht: Dat doet het wel.

Blossom: Ahha.. Daar heb ik je! Jullie zeiden ‘niets doet er toe’.

Federatie van het Licht: Dat doet het niet. Het feit is … DE VRIJHEID VAN KEUZE. Jullie kunnen KIEZEN om het ertoe te laten doen. .. als je dat wilt. Het doet er hoe dan ook niet toe, of je nu KIEST om het er toe te laten doen.

Blossom: Hoe zijn we dan van dienst .. als het niet uitmaakt op de ene of andere manier?

Federatie van het Licht: Omdat jullie Het Spel uitspelen.

Blossom: Is er een punt … een bedoeling voor Het Spel?

Federatie van het Licht: Nee.

Blossom: Maak ik me zorgen om er mee door te gaan?

Federatie van het Licht: Als jij daarvoor KIEST.

Blossom: Iets in me wil weglopen … om er mee te stoppen … want, waar brengt ons dit? Waar brengt dit iemand? Hoe helpt het ons om Lichter te worden? Het brengt velen in verwarring en daarom verlaagt dat de vibratie. Maar… Ik wil zo graag hier de bodem van bereiken … en ik geniet van de uitdaging!

Federatie van het Licht: Laten we dan doorgaan. Het Spel is een experiment … zoals we zeiden.

Blossom: En in mijn vroege gesprekken met jullie … zeiden jullie dat het experiment verschrikkelijk verkeerd was gegaan.

Federatie van het Licht: Dat was ook zo. Wij konden het resultaat niet voorzien … want dit was nooit eerder gedaan. Het zelfde met elk experiment … sommigen zijn succesvol, sommigen niet. Dus, men blijft het proberen … totdat ze het gevraagde resultaat krijgen.

Blossom: Dus … het gevraagde resultaat van dit spel is?

Federatie van het Licht: Om te zien wat een ziel in de menselijke vorm kan bereiken als hij/zij wordt achtergelaten met zijn eigen middelen/methodes. Maar … het doet er niet toe … omdat … aan het eind van de dag …

ZIJN JULLIE LIEFDE… in zijn volste, Hoogste vorm.

DAT IS WIE JULLIE ZIJN.

Jullie zijn hier gekomen om te spelen … om het uit te spelen … om te zien wat er kan worden GEVOELD. Om te zien hoe jullie jezelf kunnen worden in al die triljoenen en triljoenen verschillende vormen.

Blossom: Dan, waar dan komt die zaak van ‘ons’ en ‘Moeder Aarde’ die naar de vijfde dimensie gaat, er in? Jullie zeggen dat dat is wat we hier kwamen doen.

Federatie van het Licht: Dit is correct. En dit zal worden gedaan. Het staat op het spelbord. Terwijl Men doorgaat ‘de ladder omhoog’… Bereikt Men bepaalde ‘merktekens’ op het bord.

DIT IS HET GODDELIJKE PLAN.

Blossom: Het Goddelijke Plan is een bordspel???

Federatie van het Licht: In bepaalde zin … ja.

Blossom: En de dobbelsteen?

Federatie van het Licht: Zijn jullie keuzes!

Blossom: Bingo ! Goed gespeeld ! Dat snap ik. Kunnen we nu teruggaan naar de karmische zaken. .. Want dit zijn onze GEVOELENS die hier ‘ergens rondvliegen’. Het doet er voor mij toe hoe ik me op Aarde heb gedragen … het zou er toe doen hoe ik een ander heb willen behandelen.

Federatie van het Licht: Waarom?

Blossom: Ik kan merken dat jullie niet spottend ‘waarom’ vragen… maar om me daar te krijgen waar ik naar toe aan het gaan ben.

Federatie van het Licht: Correct. Waarom doet het er voor jou toe hoe je een ander behandelt?

Blossom: Omdat mijn hart ‘pijn zou doen’ als ik geen LIEFDE zou bieden aan mezelf of aan een ander.

Federatie van het Licht: Daarom, KOOS je om een ziel te ZIJN die uit een LIEFDEVOLLE plek komt. Je WILDE dat … omdat het bij je past en omdat het goed VOELT.

Blossom: Ja …

Federatie van het Licht: Laten we een andere tactiek proberen om je te helpen dat te begrijpen.

Blossom: Good luck daarmee!

Federatie van het Licht: Stel je voor … stel je even voor… dat je niet in of van Het Spel bent. Je bent een vrije spirit zonder vorm … en je kijkt naar beneden naar een heel groot bordspel. Dit spel bestaat uit vele, vele spelers. Kleine mensjes, sommigen met hoeden op … sommigen groot, sommigen klein … Maar kijk ernaar als ‘figuurtjes’ op een bordspel.

Het Spel begint … IEDEREEN heeft hetzelfde doel/goal … om Het Spel te beëindigen .. om boven aan het bord te komen. Er zijn geen instructies… en geen regels.

Blossom: Sorry dat ik weer onderbreek … maar, jullie zeiden in het verleden, dat er Universele Wetten zijn. Daar spraken we eerder over… en als die gebroken worden, zijn er gevolgen … dat karmische.

Federatie van het Licht: Liefste, liefste ziel … Een ziel die zo hard probeert om dit te begrijpen. Hoe we HOUDEN van je vastberadenheid en je bewonderen om ‘het te Snappen’ … Elk stukje ervan. Niet een leven … geen twintig .. geen honderd levens … zou je in staat stellen om dat ALLEMAAL te begrijpen. Want iedere vraag die omhoog komt bij deze leringen … laat er vijftig duizend meer zich ontvouwen. Zo hard als dit je kan ‘raken’ … vragen wij dat je sommige dingen laat absorberen door je WEZEN .. en om de tijd …

Blossom: Waarvan er niets meer is …

Federatie van het Licht: … ‘enkele’ van de mysteries van het leven zich te laten ontvouwen.

Blossom: Dat klinkt als een geweldig idee voor me. Het wordt allemaal zo verwarrend. Ik weet dat ik niet de enige ben. Ik wilde dat ik jullie een e-mailadres kon geven … dan konden jullie omgaan met sommige e-mails van degenen die hetzelfde voelen als ik doe !! OK. Terug naar het buiten ons lichaam zijn en om naar Het Spel beneden te kijken.

Federatie van het Licht: Het Spel begon … Men gaat naar boven …Men gaat naar beneden .. door keuzes die gemaakt zijn. Als Men naar beneden kijkt op het spel vanuit een HOGER perspectief … kan men bepaalde ‘kenmerken’ zien , die er zijn om te worden gedaan … als Men die bereikt.

Het is niet zo … dat door keuze .. ..Men herhaalt oude patronen? Die zijn gewoon (waar we eerder op wezen) bij het de ladder opklimmen, of naar beneden glijden terug naar ‘hetzelfde oude’.

Als men NIET KIEST voor herhaling … als men KIEST om ‘Hogerop te gaan’ … ontdekt Men NIEUWE uitdagingen … prettiger uitdagingen.

Blijf naar benden kijken vanaf boven .. naar die kleine figuurtjes … die een spel spelen of keuzes maken … waardoor … de richting is vastgesteld die ze nemen op het bord. Kleine figuurtjes op een bord … die een spel spelen.

Blossom: Kleine figuurtjes met GEVOELENS …

Federatie van het Licht: Maar hoe hoger ze KIEZEN om verderop te gaan ... hoe meer LIEFDEVOL die GEVOELENS zullen worden.

Hoe meer LIEFDEVOL de GEVOELENS zullen worden … hoe minder Men KIEST om ‘patronen te herhalen’. Als men dichter en dichter bij de top komt … naar de ‘thuis’ ruimte toe … neemt de vastberadenheid om ‘daar terecht te komen’ toe.

Maar … vanaf ‘Boven… buiten Het Spel’ gezichtspunt … kan Men zien dat ‘de tijd er niet toe doet’ in dit spel. Men hoeft niet een kenmerk te bereiken op zaterdag 25 nov. 5010 … Ze gaan gewoon door naar dat kenmerk.

ZE KIEZEN ALS ze dat punt bereiken … door de keuzes die ze maken. Ze KIEZEN hoe ze zich VOELEN terwijl ze Het Spel spelen.

Die kleine figuurtjes KIEZEN hoe ze zich VOELEN .. goed of slecht … hoog of laag .. gelukkig of verdrietig … terwijl ze de ladders opgaan. Het maakt niet uit wat ze VOELEN … het is hun keuze om te VOELEN wat ze maar WILLEN.

Als jullie op Het Spel neerkijken … observeer je deze figuurtjes. Jullie veroordelen hen niet om hun bewegingen. Jullie willen alleen dat Ieder ‘leert’ hoe Het Spel werkt. Ieder Een zal finishen. Dat is de kwestie niet. Ieder Een zal de ladder op gaan … in hun eigen tempo … door hun eigen keuzes.

Zie je… het doet er niet toe… Het Spel gaat gewoon door … ‘het doet er niet toe wat’.

We VOELEN nu dat dit genoeg is om te absorberen vandaag.

Blossom: Denk je? En weer, mijn vrienden… dank jullie. Dank jullie voor je geduld. We zullen het weer hervatten ‘spoedig’. ‘k Houd van jullie.

Federatie van het Licht: En wij … terwijl we jullie ‘komen en gaan’ observeren … Houden van Ieder van Jullie.

Blossom: In liefde en dank.

* The Federation Of Light speak of LOVE. https://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl