Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 12 oktober 2014

Blossom Goodchild - 12 oktober 2014

Blossom: Hallo, lieve vrienden. Nou, de channeling van vorige week veroorzaakte beroering! Ik heb geprobeerd om mijn kop rond die zaak te krijgen van ‘Niks doet er toe’. Maar, ik moet eerlijk zijn… ik ‘snap het ook niet’ helemaal. Ik kreeg diverse emails … sommigen ‘Snappen het’ totaal en ik voelde dat ze dit de hele tijd al wisten. Terwijl anderen, zoals ik zelf, het gewoon niet volledig kunnen snappen. Kunnen we verder gaan met dit thema? Velen van ons hebben verduidelijking nodig. Dank jullie.

Federatie van het Licht: Liefste Blossom en iedereen die deelneemt aan deze conversaties… We komen in LIEFDE bij jullie … omdat we jullie WILDEN bijstaan in je Ontwaken. Elke hoek van jullie hart wordt geactiveerd bij elk nieuw concept dat we brengen. Terwijl jullie dit verwerken en gedachten opnieuw arrangeren, laat je dat wat jullie WETEN wat JULLIE WAARHEID is, omhoog komen.

We zijn ons bewust dat de gelegenheid om de verbeelding te verbreden conflict kan hebben veroorzaakt in het zelf. Jullie vragen HOE ‘niks er toe doet’… terwijl alles rondom jullie momenten schijnen te zijn die er absoluut (wel) toe doen! Maar… in het Grotere plaatje .. in het grote schema van dingen.. doen ze dat niet.

Blossom: Waarom doen ze dat niet? Het maakt ons uit, hier op Aarde, hoe de dingen gaan en hoe mensen toch hun spel uitspelen?

Federatie van het Licht: Waarom?

Blossom: Omdat wij in een wereld willen leven vol van Liefde en Licht .. en juist nu is er veel van. .. dat wat gewoon niet zo is!

Federatie van het Licht: Dat is wat jij wenst… correct?

Blossom: Ja… Dus doet het er voor mij wel toe.

Federatie van het Licht: HET maakt jou wel wat uit … Omdat je de dingen beoordeelt vanuit jouw gezichtspunt.

Blossom: Correct. Dus mijn gezichtspunt doet er voor mij toe. Mijn gezichtspunt is IETS dat er VOOR MIJ toe doet. Het is niet ‘Niets’ dat er voor mij toe doet.

Federatie van het Licht: Haal een diepe ademhaling in.

Deze hele bron van Leven… dat wat uit het Hoogste komt … is LIEFDE.

De HOOGSTE ZUIVERSTE LIEFDE.

Deze LIEFDE heeft zichzelf WILLEN uitdrukken VIA ALLE DINGEN .. OP ALLE MANIEREN. .. om het zelf te KENNEN.

Het kan zichzelf niet KENNEN in volheid… totdat iedere aparte mogelijkheid zichzelf heeft uitgespeeld … DOOR LIEFDE.

Want ALLES IS LIEFDE.

We zeggen opnieuw … IEDERE APARTE MOGELIJKHEID.

Daarom, doet het er niet toe WAT er wordt uitgespeeld… dit moet worden uitgespeeld … zodat LIEFDE compleet kan zijn.

Blossom: ‘Doet het er toe’ … of LIEFDE wel of niet compleet is?

Federatie van het Licht: Het is niet de kwestie van er toe doen… want dit IS gewoon de manier.

Blossom: Enkele mensen schreven, gewoon niet in staat te zijn te begrijpen dat oorlog er niet toe doet, of hoe iemand een ander behandelt. Ik bedoel, hoe kan de manier waarop iemand een ander behandelt … hoe kan het feit dat zo velen lijden door keuzes door de handen van anderen… er niet toe doen?

Federatie van het Licht: Omdat… het deel is van Het Spel.

Blossom: Dan is het niet een zeer plezierig spel!

Federatie van het Licht: Is dat het niet? Staan jouw keuzes, Blossom… DOOR LIEFDE … jou niet een prettige kant van ‘Het Spel’ toe?

Blossom: Ja… Maar toch, ik praat niet over mijzelf… Ik praat over degenen die willen vernietigen.. en zij die kennelijk ‘kozen’ om slachtoffer te zijn. De wijze waarop een ander zich gedraagt naar een ander .. hoe kan dat ER NIET TOE DOEN?

Federatie van het Licht: Laten we proberen om dit in een perspectief te zetten waarin je Licht kunt zien aan het eind van de tunnel

Blossom: Ik kijk! Ik kijk!

Federatie van het Licht: Toen we zeiden …

Dat alle dingen uit LIEFDE kwamen…

Alle dingen zijn van LIEFDE …

Alle dingen zullen terugkeren naar de HOOGSTE LIEFDE van waaruit zij voortkwamen.

ALLE DINGEN.

Dat wat is uitgespeeld… en van waaruit gespeeld werd… door gedachte … dat is gewoon een expressie van zelf bewustzijn voor ieder individu. Zij zitten in een spel … terwijl ze in de dimensie zijn van Aarde werkelijkheid.

Blossom: Laten we dan praten over ‘Het spel. Ik heb dit vaak horen noemen … Dat wij in een spel zitten.

Federatie van het Licht: Misschien anders uitgedrukt? Jullie zitten in een spel … maar jullie SPELEN Het Spel ook. JULLIE zetten de stappen … JULLIE gaan het bord op.

Als je een spel speelt … misschien van het schaken… een zet die men kan doen … met een strategie in gedachten … laat zien hoe men de rest van dat spel verder gaat. Als men een zet doet die niet dient … DOET DAT ER NIET TOE … Het betekent gewoon dat men ‘hun weg eruit moet vinden’ om Het Spel te voltooien.

De zetten die je maakt bepalen of je wint of verliest … DAT specifieke spel …

MAAR WINNEN OF VERLIEZEN MAAKT NIET UIT.

JE SPEELT GEWOON EEN SPEL.

Blossom: Maar, proberen we allemaal niet om terug te keren naar DE HOOGSTE, ZUIVERSTE LIEFDE DIE WE ZIJN? Maakt het niet uit dat we VOELEN of we het juiste doen om ‘thuis te komen’?

Federatie van het Licht: Nee, dat maakt niet uit.

Blossom: Maar het maakt …MIJ WEL uit. Het maakt me uit hoe ik me gedraag en hoe ik ‘daar wil komen’. Als niets er toe doet … waarom wilden jullie ons dan helpen met je boodschappen? Ik bedoel … als niets er toe doet … waarom hindert dat dan? Ik wil jullie hier niks verwijten … Ik probeer gewoon om het ‘te Snappen’. Dat ‘Snappen jullie’ ja?

Federatie van het Licht: OMDAT WIJ ZORG HEBBEN (WE CARE)!

Hier is een sleutel … (keynote = ook een leidend beginsel)

HET MAAKT NIET UIT OF WIJ ZORG HEBBEN OF NIET … HET FEIT IS … WIJ WILDEN DAT!

Zie je het verschil? Wat jullie KOZEN te doen … brengt het hele verschil zoals hoe je VOELT en toch ….

MAAKT HET NIET UIT!

Maar voor ieder mens … die deel is van Het Geheel … kunnen de keuzes die Men maakt iemand zich prachtig laten VOELEN of zich ellendig laten VOELEN. .. een keuze. Maar, elke keuze … MAAKT NIET UIT … omdat welke weg men WIL VOELEN … deel van de ervaring is van LIEFDE/LEVEN.

Blossom: Ik moet hier even volhouden … als ik mag?

Federatie van het Licht: Zeker.

Blossom: De keuzes die we maken … hoe kunnen jullie zeggen, bijvoorbeeld .. dat iemand een ander moet doden … of iemand martelen … dat dit er niet toe doet.?

Federatie van het Licht: Omdat dit deel van Het Spel is. Een spel waarmee jullie allen instemden om aan deel te nemen.

Blossom: Er is gezegd geworden dat dit spel een illusie is … en helemaal geen werkelijkheid. Ik kan mijn kop daar ook niet omheen krijgen, zelfs rustig niet!

Federatie van het Licht: Omdat jullie IN Het Spel zitten. Als je buiten Het Spel zit… ‘zie je het’ ..wat dit WERKELIJK is.

Blossom: Wat?

Federatie van het Licht: EEN ILLUSIE!

Blossom: Heeft iemand een parachute?... Ik zit erbuiten! …Waarom VOELT het dan zo echt?

Federatie van het Licht: Omdat het een SPEL VAN ERVARING is.

Hoe kon het gespeeld worden, als het niet echt VOELDE? Hoe kon je dit beleven als het niet echt VOELDE?

Blossom: Dus zijn mijn GEVOELENS echt?

Federatie van het Licht: Voor jou, op dit moment … in deze illusie. Laten we hier meer over zeggen.

Blossom: Wees mijn gast, alsjeblieft!

Federatie van het Licht: Zoek het woord ‘Illusie’ op, als je wilt.

‘Een Illusie is een vervorming van de zintuigen, die onthullen hoe de hersenen normaal organiseren en zintuigelijke stimulatie interpreteren. Ofschoon illusies de werkelijkheid vervormen, worden ze in het algemeen gedeeld door de meeste mensen.’.

VERVORMING VAN DE ZINTUIGEN!

Blossom: Dus zeggen jullie nu dat alhoewel het echt voor ons VOELT … Omdat het een illusie is … worden onze GEVOELENS van onze WARE werkelijkheid, vervormd … wat die ook mag zijn … omdat er niet een Waarheid is !!! Heeft iemand een schop zodat ik me er dieper in kan graven … of eigenlijk eruit?

Federatie van het Licht: Ja, wij zijn dat! Jij zegt dat het anders is voor ons, in de rijken waarin wij wonen … en dat wij niet begrijpen hoe het is om in jullie dimensie te leven. Op veel manieren is dat juist. Onze GEVOELENS zijn werkelijk… want wij zitten niet in Het Spel.

Jullie GEVOELENS zijn net zo WERKELIJK omdat jullie in staat zijn die waar te nemen… in deze ‘illusionaire werkelijkheid’.

Blossom: Dus… werken jullie met ‘het doet er niet toe’ in JULLIE werkelijkheid?

Federatie van het Licht: Ja … IN ALLES …. OVERAL …. NIETS DOET ER TOE.

Blossom: LIEFDE doet er toe … VOOR MIJ … LIEFDE doet er toe.

Federatie van het Licht: En LIEFDE IS ALLES.

Blossom: Dat doet er toe!

Federatie van het Licht: Hoe kunnen we jullie helpen om het ‘Te Snappen’?

Blossom: Ga er mee door het te proberen! Ik ‘Snap niet’ dat LIEFDE er niet toe doet.

Federatie van het Licht: Maar, ALLES … zoals we zeiden IS LIEFDE… Hoe dit zich ook wil uitspelen … in HAAR verschillende scenario’s, en dat neemt het feit niet weg dat het NOG STEEDS LIEFDE is.

Blossom: Maar … als niets er toe doet… kan men zeggen … ik kan alles doen zoals, doden…verminken … verkrachten … en het doet er gewoon niet toe … DAT DOET HET WEL!

Federatie van het Licht: Ja, bij JULLIE in JULLIE werkelijkheid.

Blossom: Maar doet het JULLIE dan niks dat mensen dit doen?

Federatie van het Licht: Niet als je het HELE PLAATJE kunt zien … en daar zijn jullie niet toe in staat!

LEVEN IS LIEFDE DIE ZICHZELF UITSPEELT IN AL ZIJN/HAAR VERSCHILLENDE VORMEN.

Blossom: Ja, dat stukje snap ik …

Federatie van het Licht: Daarom … in AL haar vormen … is ZIJ ZICHZELF.

ALLES IS LIEFDE … en het DOET ER NIET TOE … hoe dit wil verschijnen … want HET IS ALLEMAAL LIEFDE.

Blossom: Nu dan… hier zit het beslissende feit … doet LIEFDE er dan niet toe?

Federatie van het Licht: LIEFDE … IS.

Dat is het enige antwoord dat we jullie kunnen bieden op die vraag.

Blossom: Nou, ik weet niet of we hier eigenlijk verder mee zijn gekomen… Ik zal de informatie van vandaag absorberen/opnemen en zie waar me dit gaat brengen. Denk eraan… dat doet er eigenlijk niet toe !!

Dank je wel Mensen voor het ‘proberen’… Ik kom er wel … Sommigen hebben dat al gedaan … Ik heb nooit bovenaan in de klas gezeten!

Federatie van het Licht: Dat doet er niet toe.

Blossom: We gaan verder de rabbit hole in! In Liefde en dank. Tot de volgende keer …

Federatie van het Licht: Altijd, zijn wij in Liefde met jou/jullie.

Later die dag zat ik in een specifiek slechte stemming… Dat was iets dat me weinig overkwam… en ik vond het niet leuk! Terwijl ik er niet echt in slaagde om mijn gedachten tot rust te brengen, zei ik in mij zelf ‘In deze slechte stemming zitten DOET ER TOE … VOOR MIJ’.. en de onmiddellijke gedachte of antwoord was : ‘Omdat je er voor KIEST dit voor jou te laten doen!’

Het kwartje viel voor mij! Nou, misschien wel maar een half kwartje! Dus zei ik… ‘IK WIL dit er niet toe laten doen’… en alles wat ik kan zeggen is … dat er een golf van Liefde over me heen kwam… en ik ‘Snapte het’. Nou dat stukje!

Ik realiseerde me dat door te KIEZEN het los te laten en het eigenlijk te accepteren ‘het er niet toe deed’ dat ik in een slechte stemming zat … Ik ging uit de weg .. en … hoe zeg ik dit …? Dat liet de LIEFDE het overnemen. Dat is de enige manier waarop ik dit kan beschrijven. Dus, toen zette ik me er toe om door over oorlog en honger na te denken, en hetzelfde tegen mezelf te zeggen … ‘IK WIL het er niet toe laten doen’.. .. en kreeg ik het ZELFDE GEVOEL van LIEFDE … DIE ME OVERNAM.. deze keer, op wereldschaal. Op dat moment .. SNAPTE IK HET. Niet zeker dat ik het nog heb … maar ik dacht er over om dit te delen, in het VERTROUWEN dat het degenen kan helpen die op dezelfde pagina zitten als ik… om HET TE SNAPPEN.

* The Federation Of Light speak of LOVE. https://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge