Home > > Blossom Goodchild - 25 augustus 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 25 augustus 2018

Blossom: Ik wens u goede morgen.

Federatie van het Licht: Wij wensen u goede morgen!

Blossom: Er heeft een dame geschreven, zij maakt zich grote zorgen over de jongere generatie. Aan de ene kant zijn er zovelen hier die de weg zullen tonen en zij stralen zo helder, maar aan de andere kant vinden er ernstige pesterijen en vechtpartijen plaats … die worden gefilmd om reacties te krijgen in de media, hetgeen ertoe leidt dat de 'gepeste' zelfmoord pleegt. Kunt u ons hierover vertellen, alstublieft?

Federatie van het Licht: Het was toepasselijker geweest als u had gezegd 'aan één kant van de medaille … en aan de andere kant ervan … want het heeft vooral te maken met polariteiten … in alle kwesties op uw Aarde en niet enkel nu, want dit is altijd al het geval geweest.

Wij willen u vragen om te beseffen dat 'de ergste' dingen die plaatsvinden … altijd betekenen dat precies het tegenovergestelde óók plaatsvindt. Er is altijd een tegenwicht. Maar, is het niet zo dat het uw 'grote media' niet is toegestaan om de vreugdevolle aard van zoveel jongeren op uw planeet te tonen?

Velen van u begrijpen nu, dat u de 'deprimerende' stand van zaken krijgt getoond met de bedoeling om u gedeprimeerd te houden. Het is niet in het belang van diegenen die de macht hebben, om u 'te voeden' met Licht-hartige onderwerpen … want, de Hemel verhoedde, dat u nieuws zou horen dat u zou verheffen! Wij zeggen het nog maar eens: hoe zeldzaam zijn dat soort berichten, in uw 'grote media'?

Blossom: Ik begrijp wat u zegt, maar moet het echt zo extreem zijn dat de slachtoffers zich van het leven beroven? Er zijn tegenwoordig ook veel mensen die zichzelf beschadigen. Komt dat doordat deze jongere zielen gewoonweg de Trilling van het 'mindere Licht' niet verdragen?

Federatie van het Licht: Er zijn vele redenen … zoals bij alle vragen die worden gesteld. Het kan zijn dat de ziel niet kan omgaan met de 'pure gemeenheid' en aanvallen op hun ziel. Maar, mochten zij ervoor kiezen om zichzelf hier weg te halen … dan is dat onderdeel van hun plan … wellicht … om anderen te tonen wat er nodig is in hún zielen, zodat zij kunnen gaan begrijpen wie zij zijn.

Als dit het geval is … dan zou de ziel 'die terugkeerde naar huis' akkoord zijn gegaan om dergelijke gruwelen te 'doorstaan', als deel van haar dienstbaarheid. Maar enkel een bijzonder Verlichte Ziel zou 'aanbieden' om op een dergelijke manier te lijden. Bij de terugkeer naar Huis, zullen zij heel snel weer herstellen, omdat ze hun opdracht hebben volbracht.

Wij vragen u om u te herinneren waar wij het in vorige gesprekken over hebben gehad … 'alles is niet wat het lijkt'. Voorafgaand aan de 'komst naar de Aarde' worden er tussen zielen – vanuit een enorm grote Liefde voor elkaar – akkoorden gesloten, waarvan niemand zich kan voorstellen dat dergelijke pijn en emotioneel lijden voort kan komen uit … Liefde … en het komt vaker voor dat die akkoorden niet kunnen worden nagekomen door de verbonden zielen, omdat ze weten dat het op Aarde véél te zwaar zou zijn om dergelijke ellende toe te brengen aan iemand die zij liefhebben. Maar anderen stemmen ermee in om dit te doen voor het Hoogste Goed van de ander, om te helpen bij het leren en bij de groei van de ziel, door hen 'aan te doen' wat zij overeengekomen waren.

Blossom: Ja, daar ben ik me van bewust. Maar het lijkt me een vreemde manier van werken. Hoewel, laten we eerlijk zijn: het is ook een 'vreemde planeet' waarop wij verblijven! Iemand anders vroeg iets over de dieren en hoezeer zij gemarteld worden. Wat gebeurt er met hun zielen?

Federatie van het Licht: Wij zouden stellen dat in het geval van dieren die moeten lijden voor het winstbejag van de mensheid, zij behoren tot een 'Collectieve Energie' en geen individuele zielen zijn. Opnieuw zeggen wij … onderdeel van het Plan.

Blossom: Wiens plan? Toch zeker niet het Goddelijk Plan?

Federatie van het Licht: Blossom … toen het Goddelijk Plan bedacht werd … was het niet een kwestie van plannen en bedenken wat elke zet van iedere ziel zou gaan zijn. Het was meer een reis, om uw Planeet terug te brengen naar het Licht van zijn oorsprong. Dus werden er bepaalde factoren aangebracht, opdat er vooruitgang zou zijn en het plan tot stand kon komen.

Uw wereld is bedoeld als een wereld van tegenstellingen. Maar, laat ons zeggen dat … 'dit experiment' lang genoeg heeft geduurd en de totstandkoming van de 'resultaten' ervan spoedig zal worden getoond, op zulk een manier dat u 'het Spel zult uitspelen' tot het punt waarop alle ervaringen van deze specifieke polariteit en het gebruik van de vrije wil zullen ophouden/uitsterven.

Dat is waarom de VERANDERING waarover wij spreken, er gaat komen. Het plan om de Aarde terug te brengen naar haar Glorierijke plek, is naar 'uw tijdmeting' al héél lang gaande.

Er was overeengekomen dat op een bepaald kruispunt er hulp zou worden gegeven, zodat het LICHT kon doorsijpelen in uw Planeet, op een wijze die de 'Regels van het Spel zouden veranderen'.

Blossom: Ik geloof niet dat u dit al eerder heeft gezegd … De Regels van het Spel veranderen?

Federatie van het Licht: Ja, liefste Blossom. Wanneer eenmaal deze … Golf/Inbreng … van Liefde Licht is opgenomen in uw atmosfeer, uw bodem, uw Wezen, uw … Alles … planten, bomen, insecten, dieren, wateren … Alles … dan zal er een eerste VERANDERING IN ENERGIE komen. Een overduidelijke VERANDERING IN ENERGIE … en daarna … wanneer die Energie op zijn plaats valt … ZAL ALLES NIEUW VOELEN.

Blossom: De Regels? Laten we die niet vergeten?

Federatie van het Licht: Er zal geen … plek/ruimte zijn … voor de gruwelen die nu plaatsvinden in uw wereld, om nog verder te gaan onder een dergelijk Licht. Het Licht dat gaat komen … is van een dusdanige kracht, van zulk een grootsheid, dat alle plannen van het duister erdoor zullen worden afgezwakt, tot het punt waarop zij niet anders kunnen dan zich overgeven.

Blossom: Terwijl u dat zegt, mijn vrienden, kan ik de Energie voelen doorkomen, mijn hart klopt sneller en ik voel tranen opkomen. Voor mij betekent dit 'Waarheid'. De opwinding die mijn ziel nu voelt bij het KENNEN van deze WAARHEID … bij het WETEN dat dit het is waarvoor wij gekomen zijn om dit alles door te maken … Het WETEN dat dit de reden is waarom wij zijn overeengekomen om deze berichten over te brengen … om ons klaar te maken … om ons voor te bereiden … omdat het nu zo dichtbij komt … ik kan het nu méér voelen dan ooit voorheen … Nu, op dit ogenblik.

Federatie van het Licht: ZO IS HET … LICHTZIELEN VAN DE AARDE … MENSEN … UW OVERWINNING IS NABIJ.

Wanneer deze Energie u éénmaal bereikt, dan zal het niet meer Liefdevol 'voelen' om pijn toe te brengen aan een andere Levende Energie. Het is zo moeilijk in woorden te vatten. Maar, het Ware Zielzelf zal zichzelf KENNEN … in het fysieke … vanuit het fysieke … en daardoor zal er enkel nog een verlangen zijn om de meest Liefdevolle gedachten, woorden en daden 'uit te voeren'.

Een wereld waarin vriendelijk zijn voor elkaar 'regeert' …

Een wereld die gericht is op het Wel-Zijn van de ander …

Een wereld van Delen …

Een wereld van Lachen …

Een wereld van Vrede!

Kunt u zich dat voorstellen, lieve Zielen?

EEN WERELD VAN VREDE!

Zo is het bedacht. Het ligt besloten in het Plan.

Er zal vergeving worden toegepast.

Blossom: Sorry dat ik deze mooie energiestroom onderbreek. Maar, deze Nieuwe Wereld … die ligt toch zeker nog heel ver in de toekomst … want ik denk dat héél veel mensen moeite zullen hebben met het 'vergeven' van de zielen die zulk een groot deel van de ondergang van onze Planeet hebben veroorzaakt.

Federatie van het Licht: Uiteraard, Blossom … het is niet zo dat de Golf komt ...

Blossom: Daarmee bedoeld u 'Het Gebeuren'?

Federatie van het Licht: Jazeker. Het heeft nu al verschillende namen gekregen … Maar de naam doet er niet toe … wat ertoe doet, is de invloed die het heeft.

Het is niet zo dat de Golf komt … dat u dan binnen een paar tellen ontwaakt bent, en dat alles volmaakt is qua werking en Energie.

Er zal veel zijn wat geregeld moet worden … op héél veel vlakken. Verwarde zielen zijn daarbij een groot punt van aandacht. Dit is, zoals wij al eerder zegden, waar de Lichtwerkers van uw Planeet zullen moeten inspringen. Zij moeten de weg tonen. Uitleggen wat er gebeurd is. Diegenen oppikken die vragen om uitleg.

Blossom: Zullen er … ondanks de Golf … nog steeds zielen zijn die niet willen worden 'opgepikt'? Zullen er zijn, die zich verzetten? Hoe belachelijk dat ook klinkt.

Federatie van het Licht: Die zullen er ook zijn! Sommigen zullen het gevoel hebben dat zij zichzelf verliezen … wanneer de verandering in hen plaatsvindt.

Voor sommigen voelt het wellicht veiliger om … langer dan anderen … in hun 'coccon' te blijven.

Anderen zullen onmiddellijk transformeren, hun vleugels spreiden en wegvliegen.

De aard van deze ENERGIE VAN ZUIVERSTE, HOOGSTE LIEFDE, welke nu zo dichtbij is … zal over uw Planeet spoelen … als een frisse wind. Er is niets om te vrezen … zoals het spreekwoord zegt … behalve de vrees zélf.

Blossom: U zei dat er muzikale begeleiding zou zijn? Wie speelt er dan?

Federatie van het Licht: Liefste Blossom, er zullen geen muzikanten zijn. En zelfs … geen instrumenten. De muziek … het geluid … Van de Liefde zélf … zal het orkest zijn, én de dirigent.

Blossom: O hemeltjelief! Ik loop over van emotie! Stelt u zich dat voor! Ik bedoel: kunt u zich dat voorstellen?

Federatie van het Licht: Dat deden wij, lieve Blossom … dat is waarom/hoe het tot bij jou kon komen.

Als wij zeggen 'wij' … dan bedoelen wij 'als collectief'. U zou steil achterover vallen … als u zich volledig bewust zou zijn van de Raden en bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat er met ZEKERHEID niets meer fout kan gaan … dat er niets kan tussenkomen.

Blossom: Ik moet uiteraard terugdenken aan 14 oktober 2008 … toen u het Plan moest afblazen vanwege een dergelijke tussenkomst.

Federatie van het Licht: Dat is zo.

Wij vragen ieder van u, die de woorden in/van dit bericht leest, om ze naar uw hart te brengen. Wij vragen u om een paar keer diep adem te halen en uzelf naar een vredige staat van Zijn te brengen … en dan vragen wij u om dit bericht te herlezen, vanuit de diepste diepten van uw ziel … want dáár zult u zijn WAARHEID vinden.

Blossom: Een mooie manier om dit gesprek af te sluiten. Wow! Indringend! Hier hou ik van. Ik hou van u. Ik hou van de Liefde!

In Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!