Home > > Blossom Goodchild - 24 mei 2016

Blossom Goodchild - 24 mei 2016

Blossom: Hallo, Hallo! Ik ben in zo’n goed ruimte en kan het niet helpen maar ik voel me een van de meest gezegende konijntjes op de Planeet. Het voelt zo goed als iemand in die ruimte zit en ik vraag alleen dat JULLIE mijn liefste vrienden ons meer van het zelfde geven, omdat jullie laatste boodschappen zo verheffend zijn geweest.

Federatie van het Licht: We komen vandaag en rijden Hoog op de vibraties die jullie met ons delen. We begrijpen dat jullie Planeet zijn opwaartse draai maakt en dit … zoals haar pad… is om geëerd te worden en waar tegen wordt opgezien als het zeilen van IEDEREEN… veranderingen gebeuren op een meer directe route.

Blossom: Waar naar toe?

Federatie van het Licht: Naar haar bestemming waar het naartoe gericht werd… voor… Altijd. Jullie, als het Menselijke Ras…zetten een voorbeeld neer van waar Menselijke Wezens echt toe in staat zijn en toch… tot nu… hebben jullie geen herinnering aan het ongelooflijke resultaat dat jullie werd voorgesteld dat IEMAND kon te bereiken.

NU, Liefste Zielen, is het de tijd waarop jullie je WARE ZELF vasthouden en om in evenwicht te brengen dat voor velen was, een rotsig pad is geweest, heel lang.

NU, Liefste Zielen, is het de tijd dat jullie de leiding gaan nemen van het ZELF. Als je je ALLES WILT herinneren waar jullie toe in staat ZIJN en dat in dienst te brengen. Want het is zo… dat als de Vibratie van IEDEREEN en daarom, Het Geheel, omhoog gaat… is ALLES dat gedacht … ALLES dat actie is… inderdaad van dienst aan een ander. Dat MOET ZO ZIJN. Anders kan het niet.

Maar we willen benadrukken en weer in het spel brengen als een herinnering…

DAT HET DOOR DIENST TE DOEN AAN HET ZELF EN AAN AL ZIJN/HAAR BENODIGDHEDEN… DAT DIT HET TONEEL NEERZET OM IEDEREEN TE DIENEN.

Dat komt door aan het ZELF het allermeeste te GEVEN… om het ZELF welgezind, blij en overvloedig te houden… dat dan handelt als de Weg-Wijzer om breedvoerig Geluk Aan/Voor ALLEN te produceren.

Kun jij zelf Blossom, niet het Hogere niveau VOELEN waarop je glimlacht?

Blossom: Oh, ja, echt. Het is alsof ik sliep met een klerenhanger in mijn mond!!

Federatie van het Licht: En VOEL je je anders op dit niveau?

Blossom: Nou, alles wat ik kan zeggen is dat telkens dat ik een dergelijke ‘Blijdschap’ voel, het voelt alsof ik zal gaan barsten!

Federatie van het Licht: Toch, is het GEVOEL als men op een Hoger niveau zit dan eerder?

Blossom: Ik weet het niet, om eerlijk te zijn. Want ik kan het alleen maar uitdrukken als BLIJDSCHAP, BLIJDSCHAP, BLIJDSCHAP. Ik kan niet zeggen dat het beter is dan een andere keer… het ‘IS’ gewoon.

Federatie van het Licht: Toch zeggen we tegen je, tegen IEDEREEN… dat dit Van/Uit een Hoger niveau komt van jullie zelf. Want jullie resoneren NU Op/Uit/Van een Hogere plaats van jezelf… van IEDEREEN.

Jullie hoeven alleen je ogen maar te sluiten en een paar diepe ademhalingen te doen om te VOELEN dat dit in je WETEN zit.

Zo veel meer laat jullie NU Zien/Zegt jullie dat jullie Planeet echt op koers ligt en bijna, metaforisch kunnen we zeggen, functioneert op warp snelheid.(een ruimte snelheid.w)

De gang waarop de dingen plaats vinden zal buiten dat wat jullie beleefd hebben uitstijgen.

En dit gaat voor jullie ALLEN op. Het spelen van jullie deel in dit grote spel. Ieder Een krijgt een Oscar voor de toewijding en devotie die is geboden… om het een Meesterstuk te maken die het nu geworden is.

JULLIE… LIEFSTE ZIELEN… GAAN HET LEVEN ERVAREN OP DE MANIER WAAROP JE DAT GEDROOMD HEBT.

HET IS NU HIER… HET IS ER AL LANGE TIJD GEWEEST, WACHTEND OM JE TE ONTVANGEN.

WANT HET KAN NIET NAAR JULLIE TOE KOMEN… JULLIE MOESTEN ER NAAR OP/TOE GAAN.

Blossom: Dank voor dit heldere nieuws. Ik neem aan dat we daar allemaal onze eigen reis oppakken? Want als men in de verkeerde richting kijkt, zou het schijnen (voor sommigen) dat dit spel een heel duistere kant heeft en die duistere kant slipt verder naar beneden in de leegte van hopeloosheid.

Federatie van het Licht: En wij BENADRUKKEN… heel scherp dat dit inderdaad een individuele reis is en toch, als IEMAND verder loopt met door het hart gevoelde Vreugde en Blijheid en LIEFDE … dan… zoals we veel keren tevoren gezegd hebben… dragen ze de lading voor degenen die verloren zijn en tillen HET GEHEEL in het LICHT zoals ze dat doen.

WANT JULLIE ZIJN ALLEN EEN ENERGIE.

Jullie kunnen niet Denken/Doen zonder dat het ALLES beïnvloedt … ALLES DAT IS. Want Ieder Een van jullie IS… ALLES DAT IS… JULLIE ZIJN EEN EN DEZELFDE.

Daarom…loop stoutmoedig verder, WETEND dat JULLIE VREUGDE… JULLIE LIEFDE VOOR ALLES… zijn magische Licht Weeft/Werkt over ALLES.

Dit tilt de Gelukkige Zielen naar een Gelukkiger positie. Het heft de gedeprimeerden en de zielen met gebroken hart op naar een plaats waar ze boven zitten… en als JULLIE als EEN INDIVIDU doorgaan om van JULLIE WERELD te genieten … gaan JULLIE door om de levens OP TE HEFFEN van IEDEREEN … Door gewoon een goede tijd te hebben!

Als jullie je op die manier VOELEN… deze wijze van LICHT-LEVEN … neem dan een moment om het GEVOEL te erkennen diep binnenin je… en SCHIJN DAT DAN BEWUST NAAR BUITEN naar de plekken die behoefte hebben aan een OP LICHTEN. VOEL … de warmte van LIEFDE die jullie zenden… Straal en Maak een huidige situatie/gedachte Helderder die een ander misschien beleeft… dat niet van dezelfde frequentie is als die van jou… en ‘pas dit aan’ op een LICHTERE pitch/hoogte.

Jullie snappen NU ALLEN … jullie begrijpen nu ALLEMAAL de KRACHT VAN DE GEDACHTE. Die is zo WERKELIJK als WERKELIJKHEID kan zijn.

Om te denken… en IN WAARHEID TE WETEN… dat jullie gedachte van LIEFDE ALLES kan overstijgen … dat negatief is en dat in Licht om te zetten…

dat is…

WETEN WIE JULLIE ZIJN.

Dit zijn jullie mogelijkheden. Om de KRACHT te gebruiken van je denken om dingen te veranderen… wat jullie eerder dachten die onveranderbaar waren.

JULLIE ZIJN EEN PRACHTIGE KRACHT.

IN STAAT TOT ALLES EN meer dan ALLES

Hoe meer jullie deze KRACHT gebruiken in dienst voor alles… hoe sneller… en hoe sterker het wordt geabsorbeerd door dat wat dit nodig heeft… om ‘terug’ te transformeren in het LICHT zoals het was toen het begon.

JULLIE…JULLIE… JULLIE…Onze Geliefde broeders en zusters LATEN DIT GEBEUREN… NU.

JULLIE VOELEN DE KRACHT DIE WOONT IN DE LIEFDE DIE JULLIE ZIJN… EN JULLIE AANVAARDEN DAT WAT JULLIE ZIJN… DE GROOTSTE MACHT IN HET BESTAAN IS.

DE ZUIVERSTE HOOGSTE LIEFDE… DIE JULLIE ZIJN… ONTWAAKT IN JULLIE… uit zijn lange sluimer… en die brengt met zich mee, een brandende passie om jullie Planeet te bevrijden uit eonen van slavernij..,. waarin zoveel geleerd werd… zoveel gewonnen werd… en IN WAARHEID… zoals dat vanuit het Grotere Plaatje wordt gezien… NIETS is verloren.

JULLIE hebben de ervaring gewonnen van alle vormen van leven… het begrip LIEFDE ALS ZICHZELF. (De liefde zelf, dus. w)

JULLIE hebben bewezen dat NIETS zin heeft behalve LIEFDE.

Op elke bedachtzame gedachte… antwoordt Liefde.

Op elk gegeven gebaar… antwoordt Liefde.

Op elke vraag… antwoordt Liefde.

En als je DIT ECHT WEET… als je je koestert in deze VRIJHEID VAN WETEN… die jullie altijd GEKEND hebben… altijd…

Dan lopen jullie … door de sluiers en houden DE GODDELIJKHEID vast in je en STRAAL JE JE LIEFDE-LICHT naar IEDEREEN… op een manier die zo natuurlijk voor je is als ademhalen.

JULLIE ZIJN LICHT… DAT IS WIE JULLIE ZIJN.

JULLIE zijn GEEN stoffelijk Menselijk Wezen. Jullie hebben gewoon die vermomming geadopteerd daarvan… om een Wonder uit te voeren.

En dat uitvoeren… dat doen jullie.

JULLIE ZIJN HET WONDER… IEDER VAN JULLIE.

En in dit WETEN… kunnen jullie niks anders dan Wonderen produceren om de VERANDERING TE LATEN GEBEUREN IN DE FREQUENTIE DIE NODIG IS… om de WEZENHEID van jullie Planeet terug te transformeren in de Glorie die zij altijd was en altijd zal zijn.

LICHT.

LIEFDE-LICHT.

Toen we voor het eerst met jou begonnen te werken, Blossom, vroegen we je een boek te schrijven dat heette: ‘The Bridge’, ‘De Brug’.

En toen we doorgingen met onze woorden in de communicaties… realiseerde jij je waarom dit zo heette. Want we spraken over de Weg-Wijzers. Zij die De Brug het eerst overgingen… en dan heel vaak weer, terugkeerden… om anderen mee te nemen die klaar waren…. over die Brug heen en lieten hen THUIS KENNEN.

We vertelden over hoe na een ‘tijdje’ … na ‘voldoende’ ‘terugkeringen’ .. Iemand besluit om aan de andere kant van die Brug te blijven… omdat hun Vibratie te Hoog zou zijn om terug te gaan… en dat er anderen dit zouden overnemen.

Kunnen jullie NU VOELEN … Liefste Mensen? Heeft dit nu zoveel meer zin voor jullie?

Blossom: Kan ik dit verduidelijken? De andere kant van De Brug … gaan we daar in onze stoffelijkheid overheen? Je bedoelt niet dat dit gebeurt zoals we dat via (de term) ‘dood’ gaan?

Federatie van het Licht: Je hebt het juist. We bedoelen het niet zoals het verlaten uit het stoffelijke lichaam. Helemaal niet.

DIT IS HET PLAN.

Om De Brug over te gaan naar dit Hogere Rijk terwijl je nog in de menselijke stoffelijke vorm bent. En toch…is dit waarom jullie lichamen zich VOELEN alsof het zo veel pijn doet de hele tijd. Daarom voel je dat Iemand ‘Er doorheen zit door dat gebrek aan Energie… Dit gebrek aan een stoffelijke piek uitvoering.’

Het is gewoon zo, Liefste Zielen… dat jullie lichamen zich veranderen.

Als een rups zijn huid afgooit om in een vlinder te veranderen… dan is dat niet in een seconde een transformatie. De tijd van het afgooien van de huid is snel in vergelijking met de cocon periode, waarin de verandering wordt gedaan in stille aanvaarding. Er vindt veel plaats voor die rups in die cocon en dat is niet altijd ‘zachtjes zeilen’… en toch, accepteert het dat… omdat het WEET dat het resultaat… de voltooiing van die specifieke transformatie… GODDELIJK is… terwijl het zich uitstrekt en zijn vleugels spreidt… EN ALS HET VLIEGT… WEET het dat elke centimeter… elke stap op het pad… ER DEEL VAN IS… en zo waardevol is.

WAARD VOOR ELKE ADEMHALING… WAARD VAN ELK MOMENT.

OM ZICHZELF TE WORDEN IN AL ZIJN SCHOONHEID EN WAARHEID.

En JULLIE … Ieder van jullie… onze vrienden… onze Geliefde Strijders… doen deze reis.

DE HUID WORDT AFGEGOOID… ZO SPOEDIG NU… ZO HEEL SPOEDIG… ZULLEN JULLIE VLIEGEN.

Blossom: Dank jullie zeer. Een eer inderdaad om met jullie te praten met zo’n gemak. IK HOUD VAN JULLIE! WE HOUDEN ALLEMAAL VAN JULLIE.


Een tijdje geleden schreef ik het volgende, ik schreef het. Het is juist om dit vandaag te posten. , voel ik. http://blossomgoodchild.blogspot.com/

24 MEI 2016. De Cocon,

HALLO! Ja ik realiseer me hoe traag ik geweest ben met dit blog. Maar geen tijd zoals het heden.

Ik schreef dit ‘stuk’ een of misschien twee jaren geleden, ik was gewoon in die stemming. Niet wetend wat ik er mee moest doen… tot nu toe. Het schijnt de meest juiste tijd om dit na de 24 mei ’16 channeling te doen.

http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG276may24.html

DE COCON:

Stevig compact… met weinig ruimte om te ademhalen…Ik probeer rustig in mijn cocon te zitten.

Ergens heel diep in me… is er een WETEN dat er meer is.

Ik moet alleen WACHTEN.

Met ieder zachte druk VOEL ik mezelf dichter komen bij die warmte van het Licht dat kan ik soms alleen voelen.

Want ik sluimer… ben noch wakker, noch in slaap.

Een verdoofdheid gaat verder… terwijl ik doorgaan te ademen in een wereld die niet mijn thuis is.

Dus, blijf ik… precies waar ik ben… soms niet bewust dat ik zo langzaam beweeg… dus om niet een stuk van mijn kostbare deel van mezelf te beschadigen… zachtjes me toestaand om me aan te passen bij elke ademhaling van het proces.

IK BEN LEVEN DAT ZICH TRANSFORMEERT.

IK BEN LEVEN dat zichzelf uniek aan zichzelf presenteert… voor altijd…voor altijd.

Het wachten voelt uitputtend. Toch ben ik zeker precies te weten waar ik op wacht…

Dan adem ik in Liefde.

Ik adem uit in Liefde.

Ik adem Liefde in.

Ik adem Liefde uit.

Als ik mijn ziel toesta om zich in Liefde te verbinden… komt er Vrede binnen.

Ik geef mezelf toestemming om me over te geven op een kort moment… en mijn hart gaat naar huis.

En op zulke momenten WEET IK ECHT dat LIEFDE het antwoord op alles is.

Ik weet dat de gelegenheid zal komen….Ik weet het.

Zoals bij de geboorte, vergaar ik alle sterkte die lang vergeten was… en met elk deel van me…. kondig ik aan…

IK BEN KLAAR…

IK BREEK ER DOORHEEN…

Ik gooi de huid af die me koesterde wat in me alle levens schijnt te zijn… een huid waarin ik me onprettig voelde zo lange tijd, nu…

DE STORMLOOP VAN WETEN… DE VRIJHEID DIE HET LICHT DRAAGT… DE LIEFDE DIE HET LICHT IS… laat me mijn vleugels spreiden… ze afslaan… en

VLIEGEN.

Liefde Licht Lachen en Gouden Stralen

Blossom G. xxx

Vergeet ‘Blije Mensen Dag’ niet op 20 juli. Kom in mijn video http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!