Home > > Blossom Goodchild - 1 maart 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 1 maart 2019

Blossom: Hallo, hallo, hallo daar! Wel, er is nogal wat beroering ontstaan sinds ik vorige week mijn video heb geplaatst, waarin White Cloud en ik nu kunnen samenwerken ‘op hetzelfde niveau’. Ik ben in staat om over te stappen van mij naar hem en om naar believen met hem te praten. Hij was maar al te graag bereid om te tonen en bewijs te leveren dat de Sluier optrekt. Ik zou heel graag uw benadering over dit alles vernemen … als u wilt?

Federatie van het Licht: Welkom aan jou, Blossom, en aan allen die belang stellen in wat wij te vertellen hebben. Inderdaad, we kunnen stellen dat er een ‘mijlpaal’ is bereikt nu de Energieën van uzelf en White Cloud in elkaar vervloeien op een niveau dat dieper is, maar … gemakkelijker te verbinden.

We hebben zo vaak gesproken over de Hogere Energieën die binnenkomen op uw Planeet, en over het verschil dat ze maken … niet enkel voor uw Planeet, maar voor ALLES wat erop leeft en ertoe behoort. Wanneer u denkt aan een Sluier die optrekt, dan stelt u zich dat voor als een mist … en datgene wat er achter die mist ligt, wordt nu méér zichtbaar naarmate die Sluier dunner wordt.

Kunnen we zover gaan, om te stellen dat daar dan uw nieuwe wereld ligt, waarover we ook al zo vaak hebben verteld …

Naarmate de Sluier wegtrekt … toont zich het pad naar de Hogere Trillingen. U kunt het niet alleen duidelijker zien, u kunt het ook VOELEN. Het lijkt alsof u bent ‘aangekomen’ en in staat bent om zélf te zien wat er voorbij de Brug ligt.
Er zullen zich nu zulke ‘spectaculaire Gebeurtenissen’ voor u gaan openbaren … omdat uw wereld er nu klaar voor is.

Blossom: Ja, ik moet toegeven dat ik me wel verwacht had aan een aantal gemene opmerkingen aangaande mijn geestelijke gezondheid. Maar slechts 3 mensen hebben zich negatief uitgelaten, met daar tegenover de honderden die zich erdoor verheven voelden.

Federatie van het Licht: Omdat allen die uw transitie ervaren hebben, Blossom … verbonden zijn met de Waarheid van WIE ZIJ ZIJN. Zij WETEN dat dit iets is waar zij ALLEN toe in staat zijn.

Datgene waar White Cloud het over had … met betrekking tot het niet op een voetstuk geplaatst worden, was een heel belangrijk deel van zijn toespraak.

DIT IS PRECIES, WAT WIJ U HEBBEN PROBEREN DUIDELIJK TE MAKEN.

Er is geen verschil tussen ons. Het is enkel zo, dat u zich vrijwillig heeft aangeboden en werd uitverkoren om … te komen naar/te zijn bij/de ervaring te beleven van … de verschuiving, vanaf het eerste begin!

Maar, ergens onderweg, zijn bepaalde onderdelen van uw ‘werkzame’ opbouw geblokkeerd of stilgelegd geworden, door methoden die zowel sluw als grof waren. Maar, mogen we zeggen … 'DEEL VAN HET SPEL'?

Uw functie op Aarde … EN U WIST DIT TOEN U HIERHEEN KWAM … was om u ‘een weg hier doorheen te worstelen’ en de volheid van het Licht terug te brengen in de Ziel van het Aardse aspect waarin u verblijft … en nu, Geliefden … na zo lang wachten, kunt u dan nu … kunt u nu … zien/voelen … dat u dit heeft bereikt?

Als u eenmaal aanvaardt … zoals u nu doet, met dit specifieke bewijs … dat U HET HOGER LICHT VAN LIEFDE ‘BENT’ … dan is dat het allerbelangrijkste wat u weten moet. Als dat eenmaal opgenomen, begrepen en ingeëtst is in uw WETEN … ALS DAT EENMAAL DOOR U IS BEVESTIGD … dan is het VOLLE KRACHT VOORUIT!

Het verschil dat DIT BESEF zal maken voor u en uw Planeet, en zeker ook de Trilling waarin u verblijft … zal Alles Wat Is ‘door het dak’ doen gaan!

Bereid u voor om op te stijgen … zoals u dat zou zeggen.

En WEET ook, dat door deze aanvaarding … alles vooruit zal gaan in hetzelfde tempo, omdat het inzicht van ‘hoe dit alles werkt’ een natuurlijke manier van Zijn zal worden.

Lieve Zielen … wij zijn hier zo enthousiast over.

Blossom: Ik merk het! Mijn vingers kunnen het typen niet bijhouden. Dus, zou u zeggen dat de volgende stap het WETEN is, diep vanbinnen, dat de Sluier optrekt?

Federatie van het Licht: Zeer zeker, en het is niet moeilijk om die stap te zetten. Blossom, jij bent bekend met de ervaring van ‘Voortrekker’ te zijn, opdat anderen kunnen WETEN dat ook zij zich kunnen verbinden met het Hoger Licht van wie zij zijn.

Dit betekent niet dat elke ziel zal gaan channelen … in vreemde talen/andere stemmen … want uw wereld zou enigszins gek worden als dat zou gebeuren. Maar het betekent WEL dat het kleine, ijle stemmetje binnenin u … niet meer zo ijl zal zijn … en ook niet meer zo klein.

VERTROUW op uw GEVOEL van deze nieuwe Energieën die binnenkomen en zich verbinden met u.

Door te VERTROUWEN OP HET GEVOEL zult u geleid worden. Als uw aanvoelen niet vergezeld gaat met Vreugde, dan moet u het niet Vertrouwen. Als u zich onzeker voelt omdat hetgeen wat ‘doorkomt’ niet aanvoelt als zijnde … in/als/doorheen/uit Liefde … verbreek dan de verbinding.

Wij zeggen dit teneinde uw dienstbaarheid te ‘beschermen’, lieve Vrienden. Er zijn mensen die ervoor kiezen om ‘te rommelen’ met uw zintuigen, om u te verwarren. Maar, dit is alleen mogelijk als uw intentie niet afkomstig is … van/voor … het Hoogste Goed … sterker nog, het is dan afkomstig van het verlangen om ‘belangrijk te zijn’ … als u dat kunt volgen?

Blossom: Ja, dat kan ik. Maar, zij die willen ‘rommelen’, komen niet van achter de Sluier, toch? Datgene wat daar vandaan komt … kan toch zeker alleen maar tot de Hoger Verlichte Trilling behoren?

Federatie van het Licht: Dat is nu precies ons punt. Blijf controleren hoe het VOELT … dan zult u WETEN waar het vandaan komt.

Dit zeggen wij beslist niet om onrust te zaaien. Enkel om u erop te wijzen dat u voortdurend bij uzelf moet nagaan HOE HET VOOR U VOELT.

In deze komende dagen – zoals werd aangekondigd – zal er steeds méér Licht binnenstromen … waardoor er steeds méér spectaculaire dingen zullen worden getoond. Datgene wat zal worden … bekendgemaakt/getoond … zal in een dusdanig hoog tempo binnenkomen, dat u erdoor van uw sokken zult worden geblazen.

Blossom: Mag ik zeggen … houd u vast aan uw bretellen?

Federatie van het Licht: En uw sokken!

Blossom: Het niveau van de humor is enorm verbeterd, sinds onze eerste gesprekken!

Federatie van het Licht: We hebben een goede leraar.

Lieve Zielen … deze nieuwe manier zal u in staat stellen om uw Licht uit te stralen met een veel grotere intensiteit. U zult niet langer de problemen ondervinden die u vroeger altijd ‘voorgeschoteld’ kreeg.

WANT HOE MÉÉR MENSEN ER DIT LICHT GAAN HERKENNEN, DAT U BENT … DES TE MINDER STRIJD KAN ER ZICH AAN U HECHTEN.

HOE MÉÉR U DIT LICHT HERKENT, DAT U BENT … des te Hoger wordt uw Trilling, die niet kan resoneren met datgene wat zich op een lagere frequentie bevindt.

Daarom, nogmaals … de snelheid, waarmee deze verandering zich nu voordoet, zal overeenkomstig zijn.

ALLEEN AL OMDAT U WÉÉT.

ALLEEN AL OMDAT U VOELT.

ALLEEN AL … OMDAT HET WAARHEID IS.

Blossom: Sommige mensen hebben gevraagd of ik in staat zal zijn om ook met jullie te doen, wat ik met White Cloud kan doen. Wat is daarop uw antwoord?

Federatie van het Licht: Daarop zeggen wij dat voorlopig … dit niet zal gebeuren. Er is een verschil tussen de verbinding die u heeft met White Cloud … vergeleken met ons/wij, die bekend staan als DE FEDERATIE VAN LICHT. Hoewel wij in het verleden wel eens via u hebben gesproken en we dat nog wel zullen doen … zal het (voorlopig althans) niet zo zijn dat onze gesprekken … kunnen/zullen … plaatsvinden op deze nieuwe manier … dit nieuwe avontuur/deze nieuwe werkwijze … die nu vorm krijgt tussen u beiden.

Blossom: Is het dan wij twee … of enkel maar de éne? Velen hebben gedacht dat ik al die tijd al White Cloud ben geweest en dat dit dus vanzelfsprekend was. White Cloud heeft dat ook gezegd. Ik voel me daar nog steeds niet gemakkelijk bij. Nog niet. Ik ken ‘hem’ al twintig jaar, als ‘apart’ van mij … en waarheen dit avontuur ook leidt … ik denk dat ik het beter zal kunnen/gaan aanvaarden naarmate de reis vordert. Dus: wij twee of één?

Federatie van het Licht: ÉÉN!

Maar we zullen het u iets gemakkelijker maken, door te herhalen wat u al weet … wat u ALLEMAAL al weet … er is slechts ÉÉN.

Datgene waartoe u toegang heeft, Blossom, en wat u overbrengt in de Trilling van uw Planeet is enkel maar een HOGERE Trilling dan degene waaraan u gewend bent. Het is niet DE HOOGSTE TRILLING DIE ER BESTAAT … dat zou u niet overleven. Maar, het is een Hogere mate van LIEFDE, die nu toegankelijk is.

DIT ALLES … DIT ALLES WAT BESTAAT … IS ÉÉN ENERGIE. In deze … fase/positie … van Het Spel dat zich uitspeelt op uw Planeet, ‘lijkt’ het alsof er zoveel afgescheiden is van deze Éne Energie. Maar, hoe méér u zich verbindt en de Hogere frequenties ‘Binnenlaat’ … des te méér zult u verbinding kunnen maken met de ‘verschillen’ in Trilling binnen ALLES DAT IS.

U zult ‘vertrouwd raken’ met de Trilling van de bomen, en hun geweldige verhalen kunnen horen. Hetzelfde met uw oceanen en uw vissen en uw grassprietjes en u zult zelfs, kunnen we stellen … kunnen horen wat de lucht die u inademt, u te vertellen heeft.

Dit is niet zo vergezocht, want wanneer u zich afstemt op deze Hogere Energieën … en u – vanuit uw Verhoogde Zijn - uzelf toestaat om uw WAARHEID te aanvaarden … zult u steeds Hoger en Hoger opstijgen … en de grotere LIEFDE die binnenstroomt vanuit de LIEFDE LICHT BRON ZÉLF, zal een GODDELIJKE ervaring worden, met elke ademhaling.

DE HOOGSTE BRON-ENERGIE DIE ER BESTAAT … wilt u toestaan om uw weg naar huis terug te vinden … om OPNIEUW de oprechte Dankbaarheid TE VOELEN OMDAT U … LIEFDE BENT.

O, lieve Zielen van de meest Stralende Energie … velen van u zijn al lange tijd ontwaakt … velen van u waren er na aan toe om op te geven en toe te geven … maar nu … zal het bewijs van ALLES waarover wij hebben gesproken zich uitstorten over uw Planeet, met onze WAARHEID … waaraan velen zo vaak hebben getwijfeld.

Blossom: Vanwege uitputting en het feit dat de verwachtingen niet werden waar gemaakt ...

Federatie van het Licht: Toch veroordelen wij uw twijfel niet, want wij behoren niet TOT uw Planeet. Wij konden alléén maar blijven bemoediging geven, wanneer u voelde dat u niet meer verder kon.

En nu is UW GLORIETIJD AANGEBROKEN.

LET GOED OP DE LICHTPUNTJES die u overal om u heen kunt zien.

LET GOED OP de kleinste tekenen, in samenhang met de grootste … die zich zullen gaan aandienen om u HET BEWIJS TE LEVEREN … DAT DE VERANDERING BEGONNEN IS.

LET GOED OP HET WONDERBAARLIJKE LICHT DAT U BENT … en laat dat Licht schijnen op allen die nog niet ontwaakt zijn.

Door uw Liefde en uw voorbeeld zullen zij wakker worden en zich de ogen uitwrijven … wetend dat ze in een hele, hele diep slaap zijn geweest … en dat ze nu uit hun meest vreemde dromen ontwaken.

STA KLAAR voor deze Zielen, Geliefden. Want u bent degenen die hen de verhalen kan vertellen ... over wat er geweest is en wat er gaat komen.

STAP ONBEVREESD IN HET LICHT EN DE LIEFDE.

Blossom: En mogen wij altijd nederig blijven, om te kunnen dienen en ontvangen. In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid … I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!