Home > > Blossom Goodchild - 20 oktober 2016

Blossom Goodchild - 20 oktober 2016

Blossom: Hallo daar, opnieuw. Ik weet niet zeker wat het is waarover we vandaag spreken, maar ik weet wel dat ik jullie nu heel dichtbij voel en opnieuw… durf ik het te zeggen? … Ik voel verwachting … zelfs ‘hoop’ er dooreen filteren. Het is best ongelooflijk hoe we allen de energieën voelen op een of andere wijze. Wat een rit!

(Toen voelde ik sterk dat zij wilden spreken. Ik zet de link aan het eind van dit gesprek met hen, omdat ik voel dat het belangrijk is dat jullie begrijpen wat er gebeurde VOORDAT je er naar luistert.)

Nadat ze door me heen hadden gesproken… is dit de conversatie die volgde.

Blossom: Dus ik vertrouwde en jullie kwamen door. Ten eerste op jullie normale wijze en toen na een lange tijd van stilte (Ik snij de stiltes eruit)…kwamen jullie in een andere taal door… waarvan ik absoluut geen idee van had wat jullie zeiden!

Blossom: Men kon dit schrappen en niet uitzenden. Uiteindelijk, iemands geloofwaardigheid is vaak in Swanee gegaan, in vroegere tijden. Maar dan denk ik… ‘Wel Bloss, dat is wat er gebeurde.’ Ik weet dat ik niet gek ben, anders zou ik me niet afvragen wat er net gebeurde. Ik weet van de Licht Taal… maar…? Ik heb anderen horen spreken. Kun je tegen ons zeggen wat er net gebeurde of inderdaad wat jullie zeiden? Mijn gedachten…’Wat heeft het voor zin als niemand er een idee van heeft wat er werd gezegd?’… Het kon zelfs in het Japans geweest zijn voor de zin die het voor mij maakte. Iets ervan heeft dat gevoel van toen iemand een kind was en deed alsof ie een andere taal sprak. Maar… de Energie was zo sterk… specifiek in de stilte voor dat dit werd uitgesproken. Oh dilemma, dilemma, dilemma! Stuur ik dit naar buiten of niet?

Federatie van het Licht: Liefste Dame… er zijn degenen die minder vermogen hebben dan jij zelf, die niet vragen! We vragen ons af wat jou dit laat doen?

Blossom: Zoals ik zei… straat geloofwaardigheid, me mijn eigen vermogens afvragen… en het mijn Waarheid onderzoeken! Ik zou er nooit over denken om er op die manier over te praten. Dat gebeurde ‘gewoon’. Ik wilde wel dat ik het soort channeler was die het lichaam totaal verlaat, zodat ik er niet ben om te argumenteren of mezelf/jullie af te vragen?

Federatie van het Licht: Dat wat er gebeurde was op een Vibratie niveau dat je nog niet bent tegengekomen. Dat is waarom we de pauze inpassen tussen gewone toespraak en die van de LICHTERE VIBRATIE NIVEAU.

We stellen je voor te doen zoals je weet dat je dat zult…

Blossom: Misschien… waarschijnlijk… we zullen zien…

Federatie van het Licht: en uitzenden… Want je WEET ZELF dat je integer bent en van Waarheid en daarom, weet je dat je hier bent om te dienen. Alhoewel dit ‘anders’ voor je is … weet je op een dieper niveau van begrijpen dat zij die ‘dat willen’ … zich zullen aanpassen aan de Vibratie die is aangeboden en dat wat er gesproken werd begrepen zal worden door velen op het niveau waarop het moet worden ontvangen.

Blossom: Dus, kun je me uitleggen waarom je niet kunt zeggen wat het is dat je zei in gewoon Engels? Ik bedoel… is dat niet zoveel gemakkelijker?

Federatie van het Licht: De reden, liefste Blossom, dat we spreken/ons verbinden MET EEN VEEL HOGERE VIBRATIE VAN HET ZELF… TEGEN EEN VEEL HOGERE VIBRATIE VAN HET ZELF. De energie van geluid die werd gegeven is van een Hogere frequentie. Die draagt Hogere Energieën en als die geaccepteerd wordt door de ziel haar niveau van WETEN … dringt die diep door en zet zich op manieren van erkenning van begrip en verzekering.

Blossom: Dus dan… wanneer zal het Hoger Zelf dit zeggen tegen dit aspect van het zelf, die hier op de Planeet is?

Federatie van het Licht: Dat heeft het al! Want jullie zijn Een en hetzelfde WEZEN. Dat resoneert door jullie Hogere niveaus en draden door tot in het deel van de ziel die dat ‘uitvoert’ op de Planeet in deze tijd.

Je vraagt je dat nog steeds af, nietwaar?

Blossom: Yep. Is er geen manier om me een vertaler te sturen???

Federatie van het Licht: Dat hoeft niet. Want op het niveau van het zelf dat dit begreep… beloven we jullie… dat het dit zal vertalen tot in de volheid van je ZELF-WEZEN.

Om het nog meer in verwarring te brengen… dit zijn noodzakelijk geen woorden.

Blossom: Ik had het gevoel al dat jullie zoiets zouden zeggen.

Federatie van het Licht: En dit gevoel laat gewoon zien dat jij WEET WAAROVER WE PRATEN.

Blossom: Zelfs als jullie niet praten!

Federatie van het Licht: Correct.

Blossom: Wat doen jullie (wel)?

Federatie van het Licht: We zenden Vibratie vormen van geluid uit die zich verbinden met de ziel. Het is een Energetische vertoning van bepaalde/specifieke tonen binnen de ‘vorm’ van geluidsvormen …die de zielzelf alles laat begrijpen dat niet wordt/is gezegd. Die krijgt zuivere Energetische voeding. Dit is inderdaad moeilijk om in WOORDEN uit te leggen.

Blossom: En op een of andere manier krijg ik dat… het moet werken!!!

Federatie van het Licht: De Energetische format van de geluiden… bieden niet noodzakelijk een plaatje en toch probeert het en helpt dit als we dit zeggen.

Als je naar een plaatje of schilderij kijkt of iets… is er veel om op te nemen… een overzicht, en men kan ook veel verschillende dingen zien. Zou het een landschap zijn van velden, kun je bomen zien, koeien, schapen, de lucht, gras enz. Zoveel dingen die dit plaatje aan je biedt… en toch is het maar EEN plaatje. Het zelfde is van toepassing aan elk geluid/syllabe dat in die Hogere Vibratie tonen wordt gesproken. Ze ‘geven’ jullie zo veel in gewoon een individueel geluid. Zie je wat we proberen te zeggen?

Blossom: Eigenlijk krijg ik het op een Hoger niveau. Ik begrijp, zelfs als woorden het niet volledig kunnen uitleggen en ik weet zeker dat degenen die deze boodschap zullen lezen en horen, hetzelfde doen.

Federatie van het Licht: Blossom…dit is allemaal deel van het plan. We weten dat toen je uit de half trance kwam nadat deze geluiden waren uitgesproken… je in verwarring was en je een beetje verlaten voelde omdat dit was ‘de echte McCoy’ zoals je zegt in jouw ‘taal’. Wij zeggen nu tegen je dat we blij zijn dat je VERTROUWDE en doorging met deze conversatie… WANT

De boodschap die in deze Vibratie-tonen werd gegeven is van belang in de komende dagen.

Wij hebben vaak gesproken, nietwaar, van ‘enveloppes’ in je hoofd die als de tijd juist is… zullen worden geopend door jouw ‘bevelen/plicht’ van binnen… zodat elk individu zal weten hoe hij zich moet gedragen… hoe te bevelen… wat te doen om hun deel te spelen?

Blossom: Het spijt me zo om te onderbreken. Mijn hartsEnergie explodeert. Ik krijg dat terwijl je woorden doorkomen en het voelt zo ENORM en zo WAAR. Ik zeg het voor mij… het is altijd intenser als het van jullie komt!

Federatie van het Licht: Deze Energie Codes die we gaven en we zullen er meer geven op bepaalde juiste tijden … ZIJN DE BOODSCHAPPEN IN JULLIE ENVELOPPEN!

Blossom: Echt. ECHT? Ik heb hier altijd naar uitgekeken… want meer dan iets… BETEKENT HET DAT DE DINGEN ECHT ONDERWEG ZIJN. Het gaat echt beginnen te verschuiven met groot animo.

Federatie van het Licht: Dit is zo. EN IEDER VAN JULLIE IS VOORBEREID.

Blossom: Ik had me echter in geen minuut voorgesteld dat de enveloppes op deze wijze zouden worden onthuld!

Federatie van het Licht: En toch, is het ‘t meest juiste, het meest intense. Want jullie ziel … zonder kwestie… heeft deze informatie gekregen die is verwacht.

Blossom: Dit is zo erg opwindend. Ik kan niet snel genoeg typen. Het ding is… wat met degenen die niet de gelegenheid hebben om deze Vibratie tonen te horen? Mijn YouTube stukken zijn niet eens in de tienduizenden.

Federatie van het Licht: Wij bieden de gelegenheid gewoon aan, via het voertuig dat jij bent, Blossom. Er zijn vele, vele andere ‘golf vormen’ die geregeld zijn en in beweging worden gezet Sommigen zullen deze codes in hun slaap krijgen.

Blossom: Eigenlijk… nu je deze tonen ‘codes’ noemt … heeft het veel meer zin. Ik weet niet waarom.

Federatie van het Licht: Door jullie innerlijk weten ervan Waarheid is. Anderen zullen ze ontvangen via meditatie. Anderen via andere channelers. Sommigen zullen ze laten komen via bepaalde stukken muziek, waarbij de codes ‘imbedded’ (meegaan) met het manuscript.

Blossom: Zijn deze muziek stukken al geschreven?

Federatie van het Licht: Dat hoeven ze niet… Ze kunnen meegaan als de muziek wordt gespeeld… of levend of op jullie machines. Dit, geloof het of niet… is een van de meer vereenvoudigde manieren om het door te zenden.

Blossom: Wat kunnen we vanaf nu verwachten?

Federatie van het Licht: VERANDERING! Je zult het in je Wezen voelen. Je zult het zelf meer en meer herkennen en toch in deze nieuwe dagen, zul je meer begrijpen van dat wat we zeggen… ‘WAAR HEID ZIEN WORDEN’. Want het zal een veel sterker niveau en Hogere Vibratie zijn.

Samen hiermee komt een zeer verschillend GEVOEL. Dit GEVOEL is diep van binnen aan het bubbelen geweest.

Sommigen kunnen dit als ongerustheid, stress, verwarring vertaald hebben…. Maar in royale warmte zeggen we tegen jullie dat deze gevoelens waren/zijn louter het oproepen van de Krijgers van Licht, die klaar staan om ‘HUN STANDPUNT IN TE NEMEN’… klaar om ‘IN POSITIE TE KOMEN’.

Kunnen jullie dit in je voelen Liefste Mensen?

Blossom: Ik kan dit zeker voelen die ongelooflijke Energie terwijl ik schrijf … Ik kon wel opstijgen!!

Federatie van het Licht: LIEFSTE ZIELEN… WEES MOEDIG … WEES DAPPER … STA IN JE WAARHEID. JULLIE ZULLEN WETEN … JULLIE ZULLEN BEGRIJPEN … JULLIE ZULLEN VOLTOOIEN!

WIJ STAAN STEEDS AAN JULLIE ZIJDE IN DEZE KOMENDE DAGEN VAN MYSTERIE.

VERBIND JE TELKENS WEER MET DE HOOGSTE VERSIES VAN JEZELF.

WE MOEDIGEN JULLIE AAN OM TE LUISTEREN NAAR DEZE CODES ALS JE DE ROEP VOELT OM DAT TE DOEN.

ADEM DIEP EN VERBIND JE ‘OMHOOG EN VANBINNEN’ VOORDAT JE DAT DOET … OMDAT ZOVEEL ZAL WORDEN GEWONNEN DOOR DAT TE DOEN.

NU VERTREKKEN WE

WE HOUDEN VAN JULLIE … HET BEGINT.

Blossom: In liefde en dank aan jullie mensen.

Ver uit Brussel uitgespruit!! Kan ik gewoon delen? Het gevoel/energie die door kwam toen de codes werden uitgesproken was zo sterk… kleuren wervelden achter mijn gesloten oogleden… het was helemaal daar.

Toen, terwijl we die boven staande conversatie hadden… opnieuw… de opgebouwde energie die door komt… en vanuit/van in mijn hart was enorm. Ik vraag me af of iemand het zelfde voelt terwijl hij dit leest?

Ik voel me heel vreemd om dapper genoeg te zijn om deze audio uit te zenden. Zoals ik zeg… deel van me vraagt zich dat af. De mens in me bevraagt zich of dit echt was… of ‘probeerde’ hij gewoon om het te bedenken… als jullie begrijpen waar ik vandaan kom. Dan VERTROUWT de andere kant van me de Energie als ik het zo sterk voel zoals dit. DAN … als het allemaal over de enveloppen gaat… nam dit me totaal bij verrassing! We hebben gesproken over de ‘gesealde’(dichtgemaakte) enveloppen die zo lang nu al, in ons wachten en plotseling… ‘whoop de doo de jolly’… hier is EEN van de boodschappen die ze bevatten. Maar in gecodeerde vorm die onze menselijke kant niet kan snappen! Ik bedoel…met alle respect… ik kan dit niet ‘s***t’ op! Of kan ik het wel?? De enige manier waarop we het ooit weten is om dit op te volgen als iemands hart juist voelt om dit te doen. Waar het naar toe leidt als ooit ons zeker overtuigen dat we definitief op het juiste pad zitten dat naar huis leidt… OF… is het ’t pad dat ons direct naar de grappige boerderij brengt. Jullie keuze!! (Ze zei funny farm).

Op welk pad we zitten… welke van de twee… Ik zal jullie daar ontmoeten!

Tekende ik hiervoor? Wat DACHT ik nou!! Om deze boodschap te laten horen bij de on-ingewijden klinkt zo ver overdreven… zo als een science fictie script…en toch voor zo velen van ons …als we elkaars handen vast hebben … en WETEN DAT HET WAAR IS… Knikken we, lachen we en herkennen de broeder in mij, herkennen de broeder in jou… en de broeder in jou herkent de broeder in mij!

Op een of andere wijze, als ik hieraan werk om dit naar buiten te brengen (spaties maken, spellen enz.) VOELT DE ENERGIE NOG ZO STERK EN ZO … zou ik zeggen… BELANGRIJK. Als ze in de geluidsband spreken (in de taal die wij kunnen begrijpen) VOEL IK DAT WE ECHT HUN WOORDEN MOETEN ACHTEN. Iets roert zich echt. Of dit nou heeft te maken met de verkiezing in de VS weet ik niet… Maar, IK WEET WEL dat wat het ook is…

WE MOETEN DOEN ZOALS WE WETEN TE DOEN EN STERK STAAN… BLIJF STERK… SAMEN ALS ÉÉN… IN ONS LICHT.

Veel Dank… Als je deze boodschap hebt gelezen! Goed gedaan jij!!!

Hier is de link https://youtu.be/-j5FUV6j8IE !!!! XXXXX !!!!

TRANSCRIPTIE VAN DE AUDIO. (Ik moedig je aan om naar de audio te luisteren omdat het om de Vibratie gaat waarover het allemaal gaat. Plus… ik kan de gecodeerde Licht taal niet vertalen, zodat er beslist naar geluisterd moet worden. Wat natuurlijk kan worden begrepen door allen, ondanks iemands Geboorte Taal.)(Houd deze laatste tekst bij de hand, als je door de audio band gaat, hierboven.)

“Gegroet aan ieder die de zielen gelegenheid heeft genomen om zich te verbinden in resonantie met ons… als wij deze boodschap in/van/door/als Liefde uitbrengen.

Hoe gaan jullie dagen verder op een onverwachte manier naar dat wat jullie niet verwachtten… zouden we zeggen?

Beroering in de zeer diepe diepte van jullie Wezen. Beroering in veel dat jullie rond je zien… in veel dat jullie beleven. In veel dat jullie horen… in veel dat jullie zien… en inderdaad liefste zielen, in zo veel dat jullie voelen.

We zouden zeggen dat jullie wereld zich bijna helemaal omkeert… van binnen naar buiten. Laat gevoelens van verwarring en twijfel los. Laat gedachten, gevoelens in je los die hun doel gediend hebben, en ze moeten uitgezonden worden om weg genomen te worden, een ruimte achterlaten… die misschien hol voelt, leeg, verloren, alleen. Die ruimte liefste vrienden, is er om gevuld te worden met de Hoogste Liefdes Energieën die gaan komen.

Dus nog even langer, terwijl jullie in evenwicht komen en opnieuw in evenwicht komen… telkens weer schijnt het… met de Hogere Energieën die nu DOORKOMEN, kunnen we zeggen… dit is niets in vergelijking met de Hogere Energieën die GAAN doorkomen in de toekomstige dagen.

De tijd is nu. De keren waarop we gesproken hebben bereiken hun climax punt van zicht.

Stap op… stap eruit… Wees moedig…. Wees dapper.

Onder geen omstandigheid… en horen jullie ons? Onder geen omstandigheid die kan komen en op kan komen moeten jullie je Wezen neerslachtig laten worden. Want deze tijden die komen zijn de tijden waarin jullie omhoog moeten stappen. Wanneer jullie zo stevig en vol vertrouwen moeten lopen in jullie Waarheid in jullie Weten… en van hulp zijn voor hen die bang zijn… aan hen die niet begrijpen.

Laat de WAARHEID van jullie ziel je stevig vasthouden. Zodat jullie van zulke Grootsheid kunnen zijn … van zulk een Bemoediging … van zulke Hoop voor de verlorenen en de angstigen.

Er zijn keren waarop jullie, jullie zelf, zich verloren voelen. Je vraagt je af waar dit allemaal toe leidt? Deze gevoelens van weten. Waar gaan die naar toe? En toch zeggen we de tijd komt…. zal komen… wil komen… waar jullie WETEN dat dit je verder voert naar het Licht… Liefdes Licht.

We roepen jullie op… We vragen van jullie …om Uw zelf te kennen…Om U zelf te Zijn. Zodat als de veranderingen gebeuren jullie er niet naar kijken als veranderingen… want jullie zullen ze kennen als de weg naar voren. Jullie zullen ze kennen om de tijd te zijn waar jullie op hebben gewacht.

Luister naar jullie harten want daar liggen jullie antwoorden. Leef in Dank voor deze gelegenheid die jullie is gegeven.

Dan volgt de Gecodeerde Licht Taal.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!