Home > > Blossom Goodchild - 20 april 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 20 april 2018

Blossom: Eens te meer, hallo. Terugkerend op het onderwerp van Het Gebeuren (als ik zo vrij mag zijn!). De mensen vragen hoe lang het 'gevoel' van deze GOLF VAN LIEFDE bij ons zal blijven? Seconden? Uren? Dagen? Maanden? U snapt wel wat ik bedoel.

Federatie van het Licht: Welkom. Dit is een vraag die niet kan worden beantwoord met een tijdsbepaling. Omdat het voor ieder van u anders zal zijn. Ten eerste willen wij stellen, dat DE GOLF VAN LIEFDE DEEL UITMAAKT VAN U. De Energie die Het Gebeuren zal voortbrengen is van een dusdanige grootsheid … daar zijn we het allemaal over eens … en toch, komt zij om ALLES WAT LIEFDE IS, te laten ontwaken … BINNENIN U. Alles dat … BINNENIN IN U … IS … IS LIEFDE.

Op het ogenblik dat de 'Golf' zich aandient … zal er een gevoel van absolute Gelukzaligheid worden ervaren. Wij zeggen het nog maar eens … op verschillende niveaus daarvan … afhankelijk van uw huidige staat van Zijn. Hetzelfde geldt voor hoe lang de bijzonder HOGE TRILLING binnenin u aanwezig zal blijven. Afhankelijk van de vermogens van de individuele Ziel, waardoor u gedurende een bepaalde tijd in een bepaalde staat kunt blijven. Het zal elke ziel op een andere manier beïnvloeden. Het is dus niet zo eenvoudig om een bepaalde 'tijdsduur' te geven. Wat wij wel kunnen zeggen … is dat … WANNEER het dichterbij komt … u het zult WETEN en u zult 'automatisch' beginnen met 'het Voorbereiden van uw Wezen'. Dit is iets waarvan u gewoon zult weten wat te doen.

De 'voorbereidende systemen' zullen vooraf al worden aangebracht en in werking gesteld op het juiste niveau, zodra alles daarvoor zover in afstemming is.

Blossom: Wat houden deze voorbereidende systemen dan in?

Federatie van het Licht: Er zullen voortekenen zijn, zoals wij al hebben uitgelegd. Er zullen bijvoorbeeld veel méér en duidelijke fenomenen zijn waarover door iedereen gepraat zal worden, niet alleen door die mensen die ernaar op zoek zijn. Maar, nu het aanbreken van dit nieuwe Tijdperk steeds dichterbij komt, zal er van overal ook veel méér activiteit zijn aan uw hemel.

Er zal ook niet ALLÉÉN maar uiterlijke voorbereiding zijn. Dat willen we heel duidelijk maken. Want innerlijk, binnenin diegenen die er klaar voor zijn om het te aanvaarden … zullen er aan het Ziel-zelf beelden worden getoond van verwachtingen en mogelijkheden.

Blossom: En hoe zit het met diegenen, die er niet klaar voor zijn om het te aanvaarden?

Federatie van het Licht: Er zullen mensen zijn die er niet klaar voor zijn … maar, zij zullen zich ervan bewust worden en daarom zullen zij … een ontwaken … aanvaarden, vanwege de opbouw van Energie die plaatsvindt. Deze Energie zal bijna tastbaar zijn. Veel groter nog dan de beroering binnenin u, zoals u die nu al ervaart. Wij zeggen niet 'veel grotere beroering'! Nee! Nee! Wij zeggen dat de Energieën veel grootser zullen zijn, terwijl de beroering verdwenen zal zijn en u troost zult vinden in uzelf. Wanneer die binnenstroomt, zullen vele zielen de nieuwheid voelen en zichzelf toestaan om Zichzelf te worden.

Zij die ervoor kiezen om te aanvaarden wat er plaatsvindt … zullen zich toch anders voelen, het is onmogelijk om het niet te voelen. Maar, zij zullen datgene ontkennen wat zich aandient.

Blossom: Waarom zouden ze dat in vredesnaam doen? We staan toch zeker allemaal 'te trappelen' om in een wereld te leven die tot een Hogere Energie behoort dan deze huidige!

Federatie van het Licht: Wij begrijpen uw verwarring, Blossom. En toch, heeft ieder aspect van uw zielereis op deze Aarde, een keuze. Sommigen zijn er niet klaar voor om stappen te zetten die hun opleiding verder brengen!

Blossom: Dat klinkt niet als een verstandige stap.

Federatie van het Licht: Blossom … in elke inademing ligt wijsheid besloten. Onthoud goed, dit is een nooit eindigende reis van de Ziel. Het doet er niet toe wat een ander kiest, en als die keuze volledig ingaat tegen UW keuzes … dan moet u dat gewoon toelaten.
Als uw ziel zover is, dat zij ALLES kan erkennen ... dan zullen dergelijke keuzes in andermans reis heel gepast lijken, voor hen.

Blossom: Goed, terug naar waar we gebleven waren. Hoe lang zal de 'Golf' duren?

Federatie van het Licht: Aanvankelijk denken wij aan twee of drie dagen. En dat verwart u, aangezien wij niet 'in tijd' leven en u dus géén VERTROUWEN heeft in onze inschatting van tijd.

Blossom: Haha! Hoe kunt u het dan op een andere manier brengen? Dat kan niet zonder er 'tijd' bij te betrekken.

Federatie van het Licht: … Alles is mogelijk. Maar laat ons de tijd even weglaten en dit zeggen ...

Wanneer HET aanbreekt … dan zal er een eerste 'overspoelen' zijn. Die zal binnenin eenieder blijven op verschillende niveaus, van verschillende gradaties van frequentie, overeenkomstig de ontwikkeling van uw Zelf. Ook hierover hebben wij eerder al gesproken. Maar, als het eenmaal heeft plaatsgevonden … dan zal iedere ziel 'eraan wennen' in zijn eigen tempo. Wij kunnen u dus niets zeggen over uren, dagen enz. Wij kiezen ervoor om het zo te stellen … het kan tot een week van uw tijd nemen, alvorens u weer de behoefte voelt om zelfs maar te denken aan/over wat 'normaal' is.

En het normale zal nooit meer normaal zijn!

Wat wij willen duidelijk maken is dit:

DIT GEBEUREN ZAL PLAATSVINDEN EN HET KOMT STEEDS DICHTERBIJ.

Het is deel van het Goddelijk Plan en het is voorbestemd om uw Planeet in positie te brengen, zodat zij haar geleide Pad van Licht kan volgen, terug naar de Hogere Trilling van Haar Zelf. MET UW HULP.

Na HET GEBEUREN … zal het leven niet meer hetzelfde zijn. Want uw kijk … van/op … het LEVEN … zal veranderd zijn.

U weet nu … dat u zuivere LIEFDE bent. Maar binnen de dichtheid van de Energieën van uw Planeet, lijkt het heel moeilijk om aan die kennis vast te houden. Echter, NA HET GEBEUREN zullen die Energieën 'massaal' veranderd en getransformeerd zijn, in zulk een mate dat veel van wat u eens heeft gekend, daadwerkelijk tot het verleden zal behoren … in de 'oude wereld' … zeg maar.
Alles zal nog hetzelfde zijn en tegelijkertijd zal niets nog hetzelfde zijn. Omdat U … veranderd zult zijn … BINNENIN U zult u opgeklommen zijn tot een niveau waarop U alles heel anders zult ervaren. Omdat uw hele kijk op de dingen veranderd is.

Dat, lieve Zielen, is daadwerkelijk … het ogenblik waarop zo velen van u zich weer 'goed in hun vel' zullen voelen. Op hun gemak met het leven op deze Planeet … weten wat het is, wat u hier kwam doen. Weten waarom u hier bent en de synchroniciteit ervaren, die u versteld zal doen staan.

Zij die al op schema liggen en zich toch zo alléén hebben gevoeld … zullen dat niet langer zo voelen. Want Ziel, na Ziel, na Ziel zal u komen opzoeken en om hulp vragen.

Diegenen onder u die er zich reeds van bewust zijn en klaar zijn om te 'onderrichten' en te helpen 'herinneren' zullen opgezocht worden door diegenen die u ooit beschouwd hebben als, zullen we zeggen … een beetje 'gek'!

Blossom: Alwéér een grapje! Uw humor is echt gegroeid!

Federatie van het Licht: Of misschien gebruiken wij de uwe?

Blossom: Misschien!

Federatie van het Licht: Wie Ontwaakt is, zal werken als een magneet … een baken … en wij weten dat we in herhaling vallen.

Blossom: Dat is oké. Ik heb u dat in het verleden vaker voor de voeten geworpen. Maar ik besef nu, dat veel méér Zielen gaandeweg uw Wijsheid ontdekken en voor diegenen onder ons die het allemaal al gehoord hebben … door herhaling leren we, nietwaar?

Federatie van het Licht: Wij weten dat dit zo is.

Lieve Zielen, tijdens uw ogenblikken van innerlijke stilte … haalt u diep adem en VOELT u het verschil binnenin u. VOEL het WETEN, dat u er zo dichtbij bent.

U KUNT DIT VERSCHIL BINNENIN U VOELEN. WIJ WETEN DAT U HET KUNT VOELEN.

Blossom: Ik ben benieuwd … hoe kunt u dat weten?

Federatie van het Licht: Door het krachtiger worden van de ENERGIE op Aarde. Het Verhoogde niveau daarvan … afkomstig van Zielen … vanuit uw innerlijk uitstralend naar buiten … en dan zijn daar ook nog, op een heel ander niveau … de 'Bezoekjes aan Thuis' die u maakt tijdens uw slaap of uw meditatie – u keert daar terug op een veel meer herkenbaar niveau.

Blossom: Aha! Zullen we daar eens wat dieper op ingaan? Het is toch zeker zo dat als wij die bezoekjes afleggen – waarvan wij ons meestal of misschien zelfs helemaal onbewust zijn in ons menselijk lichaam – wij 'daar aankomen' in ons LICHTLICHAAM. Hoe kunnen wij dan nu méér herkenbaar zijn dan vroeger?

Federatie van het Licht: Omdat uw LIEFDE LICHT NU 'terugkeert', in een méér BEWUSTE WAARDERING VOOR HET ZELF. Daar waar u 'eerder' wellicht een beetje meer … uitgeput/verwaaid … aankwam … met beslist de behoefte aan 'een oppepper'.

White Cloud heeft ooit eens gesproken over de behoefte om zo nu en dan terug te keren naar de Hogere Rijken, om uw WARE WEZEN te VOELEN, in de Trilling waar het thuishoort. Omdat een verblijf in zwakker licht dan de Waarheid van het Zelf, daadwerkelijk zoals bij een zaklamp de batterij kan leegtrekken … en de sterkte van de Lichtstraal kan doen afnemen.

Maar nu … nu ieder van u zijn WARE LICHT weer herinnert … het Licht dat u bent in het Hoogste aspect van zichzelf … bent u in staat om uw Wezen naar een Hoger niveau van Zelf te brengen … terwijl u in de Energieën van het Aardse niveau BENT en verblijft.

Dit is een grote stap vooruit. Want het toont aan dat het verankeren van Licht, waarbij zo velen van u helpen … gewoon door er te zijn … echt terrein wint en dat is heel bemoedigend.

Broeders en zusters … van/in het Licht … ziet u het verschil? Kunt u bevatten wat u hier bereikt? Kunt u NU aanvaarden dat U … U … deze verandering tot stand brengt?

Met ieder ogenblik van uw tijd op Moeder Aarde, verandert u haar. Omdat u NU kunt aanvaarden wat er gaande is en kunt herkennen dat U een groot deel uitmaakt van wat er plaatsvindt.

Mogen wij u eraan herinneren, dat de oceaan geen oceaan zou zijn, als daar niet iedere waterdruppel afzonderlijk was om haar vorm te geven.

De opwinding neemt toe, en wij vragen u om uw uiterste best te doen om dat niveau van WETEN zo Hoog mogelijk te houden.

Want u WEET dat dit GEBEUREN zal plaatsvinden en wat de 'timing' ervan betreft … dat is werkelijk … met het grootste begrip en respect … niet waar het om gaat!

Het tot stand brengen … het tot bij u brengen … dáár gaat het om.

HET ABSOLUTE WETEN DAT U HIER BENT OM DÀT TE DOEN zal u in staat stellen om vol te houden. Om de Hogere niveaus van Energie en Licht-Liefde binnen te brengen en daarmee uzelf toe te staan om volmaakte voorbeelden te zijn VAN deze Liefde.

Nu er steeds méér zielen opmerkzaam worden op uw Vreugdevolle hart, dat van u uitstraalt … dat WEET … zullen er steeds méér mensen naar gaan verlangen om óók zo te worden. Steeds méér mensen zijn op zoek naar zielen zoals U, om hen de juiste weg te tonen … om leiding te ontvangen zoals LIEFDE die kan geven en door dit alles … vanwege dit alles … omwille van dit alles … omwille van U … DE LIEFDE KENNEND, DIE U BENT …

zal DIT GEBEUREN tot u worden aangetrokken … nu het Licht op uw Planeet steeds Stralender schijnt … het roept zijn naam … het laat weten …

HET IS TIJD.

Blossom: Bedankt, jongens! Het was weer een genoegen.

Federatie van het Licht: Altijd.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!