Home > > Blossom Goodchild - September 16, 2012

September 16, 2012

Blossom: Hallo ik ben hier. Het zou geweldig zijn als we een praatje konden hebben, als de tijd voor jullie goed is… het is goed voor mij.

Federatie van het Licht: We zijn blij om nu met je te converseren. We zijn altijd blij om met je te converseren en je door te geven wat wij als van waarde zien voor jullie om je bewust van te worden. Ten eerste waarderen we zeer je overweging in de zaak om felicitaties te sturen naar degenen op jullie planeet die pas besloten hebben om deel te worden van de Licht Werkers Gemeenschap die aldoor zo snel aan het groeien is op jullie planeet. Meer en meer van het menselijke ras ontwaken en hierdoor… door de vibratie te laten omhoog gaan en daardoor, zich te vermengen met de Hogere trillings frequenties… en dit laat op hun beurt ONS steeds dichter bij JULLIE komen.

Blossom: Beschouw de felicitaties als uitgezonden!

Federatie van het Licht: Ten tweede willen we graag ieder van jullie omhelzen met onze energie van LIEFDE. We vragen jullie te WETEN dat we jullie allemaal als deel van onze familie beschouwen en terwijl we dichterbij komen op deze wijze… schijnt het dat onze verbinding met meer en meer van jullie makkelijker uitvoerbaar wordt gemaakt. Kijk ook naar de Kennis die in deze dagen zichzelf aan jullie presenteert… jullie worden meer bewust gemaakt van je eigen energieën die letterlijk het pad VerLichten. Want zeker is het bekend dat het GEVOEL van iemands opheffing nu sterker is dan ooit eerder. Er zit opwinding in de lucht en voor degenen die in verwarring zijn geweest …. En opdat ze dit uit hun Wezen laten vertrekken en zichzelf op een plaats terugvinden die veel meer licht en gemak heeft.

Kijk naar de mogelijkheid dat als meer en meer doorgaan te ontwaken… zich alle mogelijkheden uitstrekken om werkelijkheden te worden in een korte tijdsperiode. Bijvoorbeeld… we stellen je voor dat alhoewel jullie je misschien soms voelen dat ‘je het alleen staat te doen’… dat het bewijs NU veel sterker is dan degenen die zich dit afvragen weten of ons bestaan belachelijk maken. Want is het in deze dagen niet zo dat zo velen van jullie deze hele affaire op een Lichtere en meer serieuze manier opnemen?

Hoe VOELEN wij dat jullie zielen zich opnieuw wensen te verenigen met ons. Hoe verlangen wij ernaar om jullie denken en harten tot rust te brengen en in jullie ogen te kijken terwijl jullie op je beurt in die van ons zullen kijken. Alle grenzen afgebroken. Alles dat verkeerd was uitgelegd opnieuw in een begrijpen gezet zodat alle twijfels die er ooit waren, wegsmelten. Liefste mensen… die tijd is zo dichtbij. We geven jullie geen datums… we geven jullie alleen onze Waarheid van wat er zal zijn.

Blossom: Mag ik jullie een vraag stellen? Hoe kunnen we helpen om deze vereniging te laten gebeuren… hoe kunnen we meer doen, omdat velen voelen dat ze niet genoeg doen en toch vraag ik me af of dit in de timing zit?

Federatie van het Licht: We zijn ons bewust dat velen zich zo voelen. In hun hart WETEN zij dat ze hier zijn om iets te doen. Om te helpen bij dit grote plan en toch voelen ze dat ze stagneren in deze tijd, of zichzelf wat verloren en onzeker voelen in welke richting ze verondersteld worden te gaan. Toch zeggen we tegen jullie… dat als de tijd daar is… er zal geen tijd zijn om zich af te vragen wat men zal doen… want men doet dat al de hele tijd!

Op een bepaalde wijze van uitdrukken, zeggen we dat jullie ‘geprogrammeerd’ zijn om te handelen als dat nodig is. We willen niet dat zij uit jullie wereld verkeerd interpreteren waar wij juist over spraken. Jullie zijn geen robots… verre van dat. Het is gewoon dat JULLIE WETEN wat het is dat je moet doen en voor ieder… hoe jullie het toekomstig deel van je leven gaan uitvoeren. Op een wijze is het alsof er een ‘knop’ wordt omgedraaid en de informatie waar jullie zo fel op zijn om je te herinneren zal eens te meer vooraan in je denken zitten.

Daarom accepteer de positie …. in deze tijd waarin jullie zitten. Wees blij over WIE JE BENT. Ga zoveel mogelijk naar binnen als je kunt en verbind je met het deel van jou dat niet op deze planeet woont. Want dit is het deel van je dat er zeer bij betrokken zal zijn als de dagen die komen in volle gang zijn en er zal een veel sterkere verbinding nodig zijn met het Hoger aspect van het zelf.
Toch zeggen we tegen jullie… dit zal allemaal met gemak gebeuren.

Blossom: Dat is goed om te horen. Soms vraag ik me af, er naar kijkend ‘waar we nu zijn’… hoe we IN HEMELSNAAM in staat zullen zijn om met zulke sprongen en stappen te komen waar we willen zijn.

Federatie van het Licht: Dat zal op zo’n manier gebeuren dat jullie zullen VOELEN dat je op zo’n manier al je hele leven hebt gehandeld! Wat voor het meeste deel jullie ook hebben gedaan.

Blossom: Dus we zullen gaan VOELEN alsof we al geweten hebben hoe we de dingen moeten doen… en ons dat gewoon herinneren?... Of zal het nieuw voor ons VOELEN? Dit is een beetje raar… omdat ik niet eens weet over welke dingen ik specifiek praat!

Federatie van het Licht: Oh, maar dat zullen jullie. Jullie zijn je bewust hoe weinig iemands geschenken en talenten en besef in vol gebruik worden gedaan. Jullie kunnen op dit moment niet begrijpen hoe veel er naar je toe zal komen omdat dat deel van je zo lang is afgesloten geweest. Toch zeggen we… als het is herboren… als het opnieuw deel van je Wezens is geworden… als het is ge-heractiveerd… dan zullen jullie verbaasd staan tot hoeveel precies jullie in staat zullen zijn.

Liefste vrienden van ons… we hebben tegen jullie gesproken over het creëren van de wereld waar jullie binnen gaan. We vragen jullie te begrijpen dat deze creatie NU plaats vindt… en alles wat jullie scheppen zal je Nieuwe werkelijkheid worden… een Ware werkelijkheid… voortgebracht door gedachten waar jullie voor kiezen om daarover te denken. Word je bewust van dat wie jullie graag willen ZIJN en breng er meer ‘toevoegingen’ aan toe, terwijl jullie gaan.

We vragen jullie niet alleen om te denken… maar om te visualiseren… en in die visualisatie… vragen we wat heel belangrijk is, te VOELEN wat het zou zijn om die gedachten te hebben die de wereld zullen worden waarin jullie wonen.

Blossom: Soms bij het doen daarvan… vind ik mezelf wat egoïstisch omdat ik me schijn te concentreren op hoe ik ‘mijn wereld’ graag wil hebben… ‘het gaat allemaal om mijn wereld’ .. en ik schijn mijn verbeelding niet uit te breiden naar een wereldlijk effect.

Federatie van het Licht: Maar zie je dan niet? Dit is zeker verreweg de best mogelijke manier om te beginnen. Want door dat te doen… door jezelf de vreugde te laten VOELEN dat je zal beleven door de dag heen… breng je in de praktijk dat wat is. Door jezelf te laten VOELEN waar JOUW toekomst op zal lijken… creëer je die wereld waarover wij spreken. Want als ieder van jullie hetzelfde deed… hey presto! … daar is jullie Nieuwe Wereld … want we kunnen ons niet voorstellen dat iemand van jullie… als je die keus kreeg, om een wereld voor jezelf te scheppen die niet goed VOELDE.

Combineer dit met de wonderen die gaan gebeuren voor dat dit jaar om is en we zeggen dat jullie het recept al hebben voor de droomwereld die jullie allemaal al lang, lang geleden schiepen voordat je ook maar kwam.

Blossom: Dat is een behoorlijk moeilijk idee om te begrijpen. Te gecompliceerd om in woorden neer te zetten…. en toch snap ik eigenlijk wat jullie zeggen.

Federatie van het Licht: De opwinding die aan stuwkracht wint in jullie wereld bij iedereen van jullie die WEET dat de dingen op het punt staan te veranderen. Koppel dat aan de opwinding van vele Sterren Naties die al net zo lang als jullie gewacht hebben op deze gebeurtenissen. Als je die opwinding samenvoegt… is het buiten alle voorstelling op dit moment… maar het belooft wel zeker een opheffing van de planeet naar zijn rechtmatige positie.

Blossom: Het is werkelijk opwindend. Jullie hebben een behoorlijke fanclub gekregen kan ik zeggen. Natuurlijk zijn er die nog steeds erg in slaap zijn en zij die half-wakker zijn en half slapen. Zij die zich bewust van jullie zijn… … zijn niet altijd zeker van jullie agenda. Met andere woorden nogal een gemengde ‘zak’ met emoties betreffende jullie!

Federatie van het Licht: Velen zeggen dat ze bewijs willen van ons bestaan. We stellen jullie die dit op die manier voelen, voor, om je computer te pakken en gewoon dieper in de zaak te kijken. Want als het een bewijs is waar ze naar zoeken…. Daar staat het… op camera voor iedereen om te zien.

Er natuurlijk zijn er ook degenen die bewijs in hun hart hebben. Er is geen sterker bewijs dan dit, lieve mensen. Want binnenin jullie ligt alle WETEN. Er zijn er die zich onze agenda afvragen. Ze hebben terughoudendheid en het recht om dat te doen… toch zeggen we categorisch dat we een brandend verlangen hebben om jullie planeet en degenen erop te helpen omhoog te richten. Dit is al zo lang onze queste geweest. Dit massieve project wat wij tot een goed einde willen brengen… en als dat gedaan is… hoe verheugen we ons dan… in vriendschap met elkaar. Er is geen behoefte meer je af te vragen wat of waarom Want onze aanwezigheid in jullie gezelschap zal alle denken tot rust brengen.

Er zal een tijd komen waarin alle twijfel moet worden verwijderd. Daar werken we naar toe en hebben dat al vele jaren besproken in jullie termen… de beste wijze om dit te laten gebeuren.. en de minst mogelijke ‘stress’ te veroorzaken voor hen die nog in slaap zijn. Men vindt het niet fijn om uit een sluimer wakker te worden met veel lawaai en turbulentie. Hoeveel heerlijker is het om zachtjes iemand in het bewustzijn te laten glijden en zachtjes aan te kondigen ‘het is nu tijd om wakker te worden.’

Zo velen van jullie bereiden zich voor op wat er gaat gebeuren. Toch worden jullie gefrustreerd door de vergelijking van wat jullie VOELEN met waar jullie wereld nu in zit en dat waar jullie in wensen te zijn.

We hebben tegen jullie gezegd dat het proces is begonnen en dat is werkelijk zo. De omschakeling in diverse graden van trilling is voortdurend aan het plaats vinden terwijl jullie er doorheen gaan. Toch, zeg je niet dat er een bepaald Weten van binnen zit dat we steeds dichterbij zijn?

Blossom: Nou, ja… maar soms vraag ik me af of dat is omdat we gewoon dichter bij het eind van het jaar komen en dus is de verwachting hoog.

Federatie van het Licht: En wij antwoorden dan door te zeggen dat dit een en hetzelfde is. Alles staat in verbinding en gaat volgens plan. Jullie geduld over deze zaak dient jullie. Jullie hart dat deze zaak Kent dient jullie ook… dit is waarom jullie geduld hebben!

Liefste vrienden… want het is een eer om jullie zo te noemen… WIJ ZIJN EEN IN LIEFDE.

Er is niets dat tussen ons in kan komen. Niets. De weg is lang geweest en de wachttijd is soms moeilijk voor jullie. Maar.. daar zijn jullie, bijna wat we zeiden.. aan de eindstreep. VOEL dat wij aan ieder van jullie onze boodschap doorzenden van wat er gaat gebeuren. VOEL ons aan jullie de visualisatie doorzenden van onze groeten aan iedereen en de vieringen die zullen gebeuren hierdoor.

VOEL HET. WEET HET. WANT HET IS DE WAARHEID.

DIT WETEN WIJ.

Blossom: Dit weet ik ook. Ik voel dat het tijd is. Dank jullie… zo zeer. Cheer ho! voor nu. Over en uit. In liefde en dank.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!