Home > > Blossom Goodchild - 14 december 2014

Blossom Goodchild - 14 december 2014

Blossom: Opnieuw welkom aan jullie. Een vraag die ik graag wil stellen … betreffende degenen van ons die gekozen werden om op deze planeet Moeder Aarde te helpen op te gaan naar haar Hogere positie. White Cloud heeft vaak gezegd dat veel, veel mensen vrijwillig kwamen, wetend wat een belangrijke missie dit is … maar, slechts de sterksten van de sterken werden uitgekozen. Waarom is het dan dat meer dan de helft van de wereld door hun wekker (alarm klok) hebben heen geslapen?

Federatie van het Licht: Een allerwarmst welkom aan jou en aan iedereen die van Licht is … en hiermee bedoelen wij IEDER EEN. Want ALLE WEZENS zijn van Licht. Ze kunnen niet van iets anders ZIJN.

Blossom: Alhoewel ze natuurlijk van iets totaal tegengestelds ‘lijken’ te zijn.

Federatie van het Licht: Inderdaad. Zoals altijd … spreken wij tegen jullie over het Grotere Plaatje. Zie het scenario van het GROTE SPEL … de UITVOER (het SPELEN) van een uitvoering. In dit verhaal, zijn er goede en slechte mensen … de gelukkige en de verdrietige … van ‘alles waar je ook maar aan kunt denken’… om dit specifieke spel te doen, wat een intense bedoeling heeft … en die je achterlaat, als je het theater uitgaat, opgetild en bewogen … en inderdaad, veel wijzer nadat je die belevenis hebt gehad.

Blossom: OK. Dus als ik die vergelijking doortrek … de duisteren … met het begrip dat ze hun deel spelen, zodat wij aan kennis en begrip winnen … wat is er dan met degenen die eenvoudig nog niet beseffen wie zij zijn en doorgaan met leven, niet echt bijdragend aan de verheffing van Het Geheel? Die hier niet kwamen om van dienst te zijn?

Federatie van het Licht: Ja, dat deden zij wel.

Blossom: Op welke manier dan?

Federatie van het Licht: Op de wijze van het zichzelf ZIJN.

Blossom: Maar, als degenen die nog sluimeren ‘schijnen te spreken over de slechtheid van anderen’ en over duizend andere zaken die laten zien dat ze nog in slaap zijn… hoe helpt dit dan in wat zij kwamen doen? Zijn zij die niet werden gekozen niet een beetje gefrustreerd door degenen die hun stuk niet spelen? Zijn die niet aan het denken dat ze een beter baantje zouden hebben… door deze show op weg te helpen? Werkelijk, ik oordeel hier niet … ben alleen nieuwsgierig.

Federatie van het Licht: Hebben wij niet vaak de uitdrukking gebruikt… : ‘Alles is zoals het moet zijn.’ Of …’Alles is niet zoals het lijkt te zijn’?

Ja, inderdaad, er zijn mensen die wat meer tijd willen voor hun ontwaken. Er zijn er die gewoon deel zijn van de cyclus/cirkel van Leven die zelf hun pad bepalen en welke weg ze verkiezen … en dan, zijn er degenen die hier beneden zijn gekomen in een specifieke vorm met een specifieke agenda om ‘dingen naar voren te brengen’ ten gunste van Het Geheel.

Zie, dat iedereen op Aarde in deze tijd … zeggen we … de vrijwilligers waren die waren verkozen… dan zou er weinig noodzaak zijn voor zo’n Goddelijk Plan om zo ingewikkeld en met toestanden te zijn. Maar, niet IEDEREEN is vaneen dergelijke graad van Verlichting.

Daarom werd de positie van veel Licht Wezens opgeroepen, om de noodzakelijke vereisten van frequentie in evenwicht te brengen.

Blossom: Dus, als je zegt: ‘Anderen zijn hier door hun wijze van ‘zichzelf zijn’ om te helpen’ wat bedoel je dan’?

Federatie van het Licht: Er is zoveel om uit te leggen … bij zaken van ‘dit alles’.

Degenen die voor jullie … bijvoorbeeld … ‘go against the grain’… (er tegenin gaan?) als we het zo kunnen zeggen …

Blossom: Dat kun je.

Federatie van het Licht: …spelen hun rol uit. Alles MOET worden uitgespeeld. Ieder niveau van evolutie … van insect tot astronaut … want DIT … DIT LEVEN OP AARDE … is het experiment dat werd geschapen.

Iedere individuele ziel heeft een bedoeling voor zichzelf bij deze reis … Het heeft een keuze voor zichzelf.

Iedere ziel besluit wie hij wil zijn … hoe ze wil zijn … en wanneer.

Men kan het opnemen van een script er mee in verband brengen en besluiten: ‘Ja, rond deze tijd, zal ik dit karakter spelen.’ Maar ALLE scripts zijn hoofdstukken uit het ENE GROTE SPEL/PLAN.

Blossom: Ik raak nog steeds in de war door het Goddelijke Plan. Hoe kan er een plan zijn als we scheppen terwijl we verder gaan? Wat als het evenwicht van veel mensen hun gedachten gedachten wegschieten van wat het GODDELIJKE PLAN is?

Federatie van het Licht: Toch … kan dat niet.

Want het Goddelijke Plan IS jullie creatie.

Dat is het.

Dat is het plan.

Jullie creatie van Leven voor jullie zelf … van jullie zelf.

Blossom: Maar, is het Goddelijke Plan … of tenminste een deel ervan … niet om Gaia in een Hogere vibratie op te heffen?

Federatie van het Licht: Inderdaad… maar, jullie zijn hier gekomen om dat te scheppen.

Blossom: Wat als we vergeten waarvoor we kwamen? Wat als hier, als sommigen hun denken veranderen of worden afgeleid? En, als we hier kwamen om dat opheffen van de planeet te scheppen … zou dat … kon dat… niet worden gezien als een voor-programmering?

Federatie van het Licht: Op geen manier zouden wij het (voor)programmeren door zelf-keuze inwilligen. Dat zou geen zin hebben voor de creatie van jullie zelf.

Als je niet van de Aarde bent, in een stoffelijk Wezen … ben je een vorm van Licht … andere graden van Licht … afhankelijk van waar je wilde zijn/naar toe wilt gaan als je het Aarde plan verlaat.

Zij die worden/werden gekozen om bij de opheffing van de Planeet te helpen, worden gedreven door het WETEN …dat dit is wat ze kwamen doen. Het is deel van hen. Het is geen programmeren … het is een bewuste beslissing door HET AL … dat dit de ‘juiste weg is om dat te doen’. De volgende stap in de mensheid, zoals je wilt.

Dit deel van het plan is een collectieve bewuste beslissing. Daarom, als wij zeggen: ‘Je schept je eigen werkelijkheid’… ja, dat doen jullie. Dit is een Goddelijke Waarheid.

Maar, heb je gezien dat je misschien je eigen werkelijkheid creëert … of misschien de ‘blauwdruk’ van jullie Aardse mogelijke werkelijkheid … voordat je daar iedere keer komt?

Alsof de schepping van het ‘Begunstigen van Het Geheel’ een bewust besluit is van/door Het Geheel … voordat Iemand het Aardse leven ingaat om dat dan in de ’werkelijkheid te brengen’.

Dit is waarom zo velen van jullie WETEN. Jullie hebben een innerlijk WETEN als je je hart volgt. Het instinctieve ‘DIT VOELT zo goed’ GEVOEL … is je ziel’s manier om je te vertellen dat je dat schept wat je besloot dat je zou scheppen voordat je kwam.

Op dezelfde manier … als je het onprettige gevoel hebt over iets dat er gebeurt … WEET je dat je niet op het spoor zit met dat waarvan je besloot dat het deel van HET PLAN zou zijn.

Er is een individueel plan en er is een TOTAAL plan.

Men … als ze het perspectief hadden om te reizen en hun zielen-Waarheid openden … zou er niet over denken om terug te komen voor weer een ‘ritje/trip’ naar de Aarde om een creatie uit te leven die schadelijk zou zijn voor hun groei.

Blossom: Maar … in veel levens van zielen, kan het wel zo schijnen te zijn.

Federatie van het Licht: Dit woord ‘schijnen’ is een woord dat veel bijbetekenissen heeft … waarmee we, op dit moment in de tijd, problemen hebben om het juiste accent ermee te leggen.

Dat wat kan ‘schijnen’ te werken of kan worden gepresenteerd als een ding … kan feitelijk niet de reden zijn achter dat wat het ‘schijnt’ te zijn.

Blossom: Ik voel dat je wilt dat ik opzoek wat ‘schijnen’ is. OK. Dus,

Het buitenste of zichtbare aspect van een persoon of ding:

Een buitenste show; valse voorstelling:

Een van de buitenste tekenen of aanwijzingen waardoor een mens of ding wordt belast

Federatie van het Licht: Dank je. Dit helpt ons. Want, wat het buitenste zichtbare aspect is van een mens, is niet noodzakelijk de reden waarom het binnenste aspect van die ziel … kiest om op die manier naar buiten te verschijnen.

Blossom: En de richting tot die funny farm(grappige boerderij) is?

Federatie van het Licht: We gaan verder, met dat ‘een verschijning een aanwijzing kan zijn of een teken hoe een persoon is belast’(of waarmee een persoon is belast). Toch willen we duidelijk zeggen dat de buitenste aanwijzing zeer, zeer anders KAN ZIJN dan de binnenste aanwijzing … Die moet op een specifieke manier worden gepresenteerd.

Blossom: Bijna daar, om te begrijpen. Maar, ook zo dichtbij als naar de funny farm!

Federatie van het Licht: We kunnen dan alleen maar zeggen … want we VOELEN ons niet in staat om ons correct uit te drukken … dat als je hier over na denkt … zal je ziel zijn WAARHEID kennen.

Blossom: Ja, zoiets ja. Maar ik heb nu het punt in de eerste plaats al vergeten.

Federatie van het Licht: Dat was betreffende Iemands creativiteit van zijn gekozen leven om telkens op aarde te leven.

We willen dat wat uitbreiden door te zeggen … dus hopelijk dat het daardoor wat meer toegankelijk is om te begrijpen … dat sommige zielen … nog steeds ‘werken aan’ hun individuele pad … als(dat is) tegengesteld aan het je bewust zijn van het pad van Licht voor Het Geheel. Terwijl andere zielen … zijn geëvolueerd naar een positie waar al op veel van hun individuele pad werd gelopen …en die gaan nu verder om op hun eigen pad te lopen … maar, het zit ‘vast’ aan de opheffing van het ENE. Degenen die hier naar beneden zijn gekomen om ‘de planeet op te heffen’ hebben een zekere ‘graad’ bereikt … zouden we zeggen … en daarom zijn ze gekomen voor het scheppen wat VOOR IEDEREEN is … en hiermee bedoelen we … VOOR ALLEN.

Het is een simpele zaak van Iemand om meer en meer te begrijpen WIE ZIJ ZIJN. Dit komt niet uit het egoïstisch kennen … want als Iemand een bepaalde graad heeft bereikt, wordt het ego achtergelaten. Alhoewel, het soms kan ‘verschijnen’ om rond te hangen … Misschien is dit voor anderen om ‘ego’ te begrijpen.

Blossom: Mmm! Misschien ga ik daar later nog op in. Mijn hersenen kunnen daar nu niet mee omgaan. Ik kan dat wel VOELEN.

Federatie van het Licht: ER IS HET WETEN IN VELEN NU.

ZIJ VOELEN HUN MISSIE …

HUN SCHEPPING …

EN (H)ERKENNEN HUN POSITIE …

HUN HOGERE POSITIE …

ZE ACCEPTEREN WIE ZE ZIJN EN WAT ZE KWAMEN DOEN.

Deze herkenning … dit zich herinneren van het HELDERE LICHT VAN HET ZELF … vergroot… enorm … de snelheid van de transitie die plaats vindt.

Terwijl jullie naar de volgende fase van Lichtheid gaan… omdat jullie nieuwe jaar nog Hogere niveaus van Licht/Liefde Energie brengt … terwijl JULLIE … Ieder van Jullie … samensmelt met die Hogere Energieën en jezelf erkent op dit HOGERE niveau … hoe zullen jullie dan de VERANDERINGEN VAN SCHITTERENDHEID zien plaats vinden.

Wees van de GROOTSTE VROLIJKHEID/JUICH GEWELDIG Liefste Zielen...

We zijn ons bewust Blossom, dat je ons niet hebt willen laten spreken over hoe dichtbij jullie zijn enz… in de zaken betreffende tijdsframes. Toch danken we je vandaag om ons nu te laten zeggen … dat jullie nu zo dichtbij zijn … om in je hart te VOELEN dat …

ALLES WAAR JULLIE doorheen zijn gegaan …

ALLES HIERVAN waar jullie dapper doorheen zijn gemarcheerd …

ZAL ZO OPVALLEND DUIDELIJK ZIJN … OM DE REDEN DIE JULLIE LIET DOORGAAN.

EN HOE ZULLEN JULLIE OPGETOGEN WORDEN.

TRANEN VAN UITERSTE VREUGDE STROMEN UIT JULLIE HART … LANGS JULLIE WANGEN …

(GLIM)LACHEN VAN VERRUKKING VAN DE EEN NAAR DE ANDER ZIJN/HAAR OGEN.

TERWIJL DE ZIEL … WEET…DAT HET GODDELIJKE PLAN … INDERDAAD ZEER GOED OP KOERS LIGT.

Blossom: Dank jullie zeer … Ik weet dat het nu tijd is om te gaan… Steeds een zegen om een gesprek met jullie te hebben … In Liefde en dank.

Federatie van het Licht: Altijd, met veel dank naar Ieder Een om in hun Waarheid te blijven, terwijl zij hun pad lopen.


*** The Federation Of Light speak of LOVE.https://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss

**** An Invocation from Feb 14th. Always good to do when you FEEL like it . It all helps. https://www.youtube.com/watch?v=Gqmukxqt2rU


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl