Home > > Blossom Goodchild - 6 december 2014

Blossom Goodchild - 6 december 2014

Blossom: Opnieuw welkom aan jullie daar boven! De tijd vliegt zo snel voorbij! Ik kijk uit naar de wijsheid die jullie ons vandaag willen geven. We hebben het de laatste tijd over veel gehad.

Federatie van het Licht: Ook groeten aan jou, Blossom … en aan hen van de Aarde die naast ons dit pad belopen.

Blossom: Is dit ‘naast’? Ik dacht ‘onder’ jullie.

Federatie van het Licht: Maar, jullie willen naar het perspectief kijken van dat wat wordt ‘verwacht’. Jullie stellen je ons voor aan jullie hemelen… maar wij spreken van een ziel op ziel niveau.

En onthoud ook … als iemand in een andere dimensie woont … dan betekent dat niet dat wij er boven, eronder, erachter of ervoor zijn. Het betekent gewoon, in een andere Vibratie van Energie. Dus, wij en velen … van veel Vibraties… kunnen letterlijk ‘door’ jou heen zijn. En dat, gaat allemaal ineens. Maar, door de Vibrationele frequentie van een dimensie … dat van een ander verschilt … die kan niet op een gemiddelde dag worden gezien of gevoeld … zeg maar. Maar het is gemakkelijk te accepteren, nietwaar? … Dat men een andere dimensie KAN zien en VOELEN. … zou hun Vibratie resoneren met dat waar ‘dit’ van is.

Blossom: Ja, dat snap ik. Maar de gemiddelde/normale ziel, ook als ie dit probeert, is niet in staat om dat te doen. Hebben jullie suggesties hoe we dat kunnen? Bijvoorbeeld … Het Elementale Koninkrijk. Ik weet dat die om ons heen zijn … hoe kunnen we hen eigenlijk krijgen te ZIEN?

Federatie van het Licht: Dat is een zaak van je aanpassen aan hun Vibratie.

Blossom: Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kennen we hun frequentie?

Federatie van het Licht: Je vraagt erom. Maar het is ook gewoon verstand om op een plek te zitten die gepast is voor een dergelijk gebeuren om plaats te vinden. Om dat te proberen midden in een drukke straat zou niet bevorderlijk voor hen zijn om zich te tonen wie ze zijn. Aan de andere kant zou het in de stilte van een bosland, rivieren en in het groen zijn, veel meer aanvaardbaar zijn.

Blossom: Wat als je dat vraagt en niet krijgt? Ik heb dit in het verleden geprobeerd.

Federatie van het Licht: Dat is een zaak van ‘niet loslaten’. Of misschien te sterk te proberen. Het is simpel maar het menselijke denken heeft veel dingen gecompliceert. Het vredig stilzitten en om Een te zijn met het zelf … om je af te stemmen op de Hoogste Vibratie van het zelf, dat zou een heel goede start zijn.

Blossom: Ik ken mensen die dat konden zien, feeën enz… heel veel kinderen hebben dat ook.

Federatie van het Licht: Omdat zij in hen ‘geloven’. Zij hebben niet ‘al die stomme onzin’ uit hen geslagen gekregen.

Opnieuw, zo veel dat natuurlijk WAS … is nu bovennatuurlijk geworden … en de Ware betekenis van dat woord is nu verloren gegaan en vervangen door bijbetekenissen die de Energie van dat woord in een lagere vibratie brengen.

Veel conditionering van de volwassen mens heeft de zinnen verstompt. Zintuigen die eens zo scherpzinnig waren.

Blossom: Dus proberen zo velen om die terug te krijgen. Om ze opnieuw ‘Op te Lichten’. Hoe beoefenen we dit?

Federatie van het Licht: DOOR GELUKKIG TE ZIJN.

GELUKKIG ZIJN brengt de ziel in alle opzichten een andere categorie. Er is zo veel dat ‘verandert’ als Men in de Vibratie leeft van Gelukkig zijn. Zo veel om bepaalde endorfienen te laten werken om opgetogenheid te produceren. Dit is allemaal deel van het menselijke ontwerp, maar dat moet worden geactiveerd om zijn loop te vervullen.

Blossom: Wat betekent dit precies?

Federatie van het Licht: Het lijkt een beetje op het domino effect. Als men is neergeslagen, als alles in verbinding is … volgt de rest. We zeggen … Een duw op het effect.

Blossom: Maar sommige zielen weten niet hoe ze de eerste domino moeten laten vallen.

Federatie van het Licht: Ja, dat weten ze wel.

Blossom: Nou, misschien weten ze niet dat ze dat doen.

Federatie van het Licht: Dat is meer de situatie.

Blossom, zoals we hebben gezegd … niet EEN ziel spirit komt in dit Aardse bestaan met meer dan een ander. Dat zou niet eerlijk zijn … Allen zijn gelijk.

Blossom: Sommigen zouden argumenteren over dat punt. Wat over degenen die ernstig onbekwaam zijn enz enz enz enz? Ik kan verder gaan en nog meer zeggen… en dat is gewoon op het stoffelijke niveau! Er is het mentale, het geografische … en van de ouders… Dus velen zouden zeggen dat sommigen het beter hebben dan anderen … veel beter dan anderen.

Federatie van het Licht: Toch … zouden we neigen het daar niet mee eens te zijn. Want zoals we zeiden … Iedere ziel komt in dit leven op een wijze die HUN ziel het meest begunstigt. Een ziel die is geboren met stoffelijke afwijkingen in een door oorlog verscheurd land … met ouders die zich er niet veel van aantrekken … is beter af dan dat je geboren wordt in een rijke familie … met veel Liefde voor de ziel en alles dat geld kan kopen … zonder een geweer te zien.

Blossom: De reden is dan?

Federatie van het Licht: Dat de ziel in het ‘eerste scenario’ gevraagd had voor dat format in zijn leven, om zijn groei en begrip te begunstigen.

Blossom: Met alle respect … waarom in hemelsnaam zouden ze? Zeker, als ze tegen die ziel zeggen voordat die kwam: ‘Nu dan… wil je A of B?’ Iedere ziel in hun goede denken gaat dan voor dat laatste.

Federatie van het Licht: We zouden er dan opnieuw niet mee instemmen.

Alles zo gemakkelijk beschikbaar hebben is niet altijd dienstig … en als men NIET in de stoffelijke vorm is, kan Men zien hoe veel meer de ziel kan worden gediend … en inderdaad, van dienst zijn … dan als men uit een totaal ander perspectief komt, dan gewoon uit het gemak en comfort van leven.

Blossom: Ik kan dat op zielen niveau begrijpen. Maar wordt ons niet geleerd dat om positief te denken en in een HOOG VOELENDE Vibratie te blijven voor ons ALLES kan manifesteren wat we willen.

Federatie van het Licht: Ja … Dit verandert niet, of Men nu Hoog in de gemeenschap staat of laag. Behoeften van de ziel zelf verschillen enorm … afhankelijk van dat waarin een ziel is binnen gekomen om te leren, zich te herinneren/zich meer wil uitbreiden.

Denk er ook aan … wat we in vorige communicaties gezegd hebben … dat zielen die moeilijk schijnen te zijn door het mentale en stoffelijke aspect van zichzelf … kunnen gekozen hebben om zo te zijn … niet voor hun zielen groei, maar voor de zielen groei van hun ouders en degenen erom heen. Een enorme opoffering inderdaad … maar, het wordt niet zo gezien als men een LEVEND LICHT is en Het Geheel wil dienen … zoals zijn/haar specifieke bedoeling van de ziel.

Blossom: OK… eigenlijk… als ik mag? … Ik wil even terug naar het ‘je aanpassen’ aan andere vibraties. Velen vroegen dat als JULLIE niet in staat zijn om met een GROTE SHOW naar voren te komen, zijn jullie ook niet in staat om iets tastbaars te doen op persoonlijk niveau voor degenen die klaar ZIJN. Op die manier zouden zij die NIET klaar zijn niet geschokt geworden of dood neer vallen…De duisteren zouden het zelfs niet weten …Zij die de behoefte voelen voor die prachtige bevestiging en opheffing van jullie zouden overweldigend bekoord worden … en allen zouden er na nog lang en gelukkig leven! Win Win! Kunnen jullie niets zoiets als dat doen voor de genen die klaar zijn om te ontvangen?

Federatie van het Licht: We accepteren opnieuw jullie wens om ‘deze show op de weg te krijgen’. En we zien je gezichtspunt. We kunnen zeggen … er is er niet een die wenst ‘contact met ons te maken’… die dat niet kan.

Blossom: Probeer dat te vertellen aan honderden mensen die geprobeerd hebben en er niet in slaagden. Een beetje zoals ik ben met de elfjes. Het wel willen maar ze schenen niet beschikbaar te zijn toen ik dat probeerde. Maar, ik WEET dat het mogelijk is. Velen zouden hetzelfde voelen over het proberen contact met jullie te maken. Wat zou het grootste zijn wat dit tegen houdt … als iemand zo graag wil.

Federatie van het Licht: Dat zouden ‘grenzen’ zijn die gevormd zijn.

Blossom: En dat betekent?

Federatie van het Licht: Wat betekent dat alhoewel Men kan VOELEN dat ze in volle overeenstemming zijn met het zelf om dit te laten gebeuren … of het nu elfjes zijn … WIJ … of inderdaad, veel dingen die ‘buiten het gewone’ zijn … Wat dit zou tegenhouden zijn muren van ‘niet geloven’…

Muren met blokkades die zich in het denken hebben geformeerd gedurende een hele tijd op Aarde.

Blossom: Dus zou het dan zijn bijvoorbeeld… dat iemand zich met jullie wil verbinden … ‘gehoord’ kan worden door jullie, of ‘gevoeld’ kan worden door jullie en niet in staat zijn om dat doorgeven terug te zenden?

Federatie van het Licht: Niet noodzakelijk. Het kan twee kanten op werken.

Onze suggestie zou dit zijn. Om de ziel naar de rustigste plek mee te nemen die mogelijk is… In een ruimte die je dient om er Vrede en Liefde te brengen … Zodat alle settings en de omgeving gepast zijn om sereniteit te laten stromen.

Denk alleen aan de ademhaling … concentreer je op niets anders … Adem, adem, adem… intens. Kom meer en meer in een ‘ruimte met niks’… Waar het enige wat je kunt denken of kan horen de adem van het Leven is… Concentreer je alleen daarop.

Na een tijdje waarin het zelf zich laat gereed VOELEN … vraag dan De Goddelijke Energie van Liefde om je het pad te tonen naar ‘Onze Wezens’… Weet dat deze wisselwerking niet dient tot zelf-voordeel, maar voor het Hoogste goed van iedereen … blijf ademhalen …

EN DAN…

VERWACHT NIKS!

Want we zeggen … zoals met jou en jouw ‘spirits’ Blossom … dat het de verwachting is die vaak in de weg zit.

Blossom: Maar moet je niet juist verwachten om te kunnen manifesteren?

Federatie van het Licht: Er is een verschil tussen verwachting en intens WETEN. Als Men verwacht … KENNEN ze ook de andere kant van de medaille/munt … teleurstelling … Hun denken is zich bewust van het tegengestelde van de verwachting … voordat het wordt verwacht.

Terwijl … als Iemand een WETEN KENT … kan er niets anders zijn dan dat WETEN.

En de Waarheid is…

Blossom: Het doet er niet toe!

Federatie van het Licht: Correct. De waarschijnlijkheid van het je verbinden met ons is sterker als er geen hechting bij is … Geen vertwijfeling ervoor… Gewoon het ‘ervoor doen’ en het ‘ervoor loslaten’ … is een veel verstandiger zet.

In jullie hart … diep in jullie WEZEN … KENNEN jullie ons bestaan. Jullie kunnen dit niet NIET WETEN.

Blossom: Oh, ja, dat kunnen we wel! Probeer mij (Beproef mij)!

Federatie van het Licht: Oh, we zijn ons bewust van twijfels en dubieuze misverstanden. We zijn ons bewust van vrees en van ‘wat als’ en ‘wat als er niet’s ‘… Maar Blossom… ben jij niet hier … NOG? … Na als die jaren … en met alles dat je je hebt afgevraagd … en na alle tranen en alle lachen … Ben je nog STEEDS hier en praat met ons?

Blossom: Ja.

Federatie van het Licht: Waarom?

Blossom: Omdat ik… diep in MIJN Hart … WEET dat jullie echt zijn en WAARHEID ZIJN.

Federatie van het Licht: DIEP VAN BINNEN … Soms heel diep van binnen … en Toch WEET je het.

DIT WEET JE … DIT WETEN ZIJ.

Dus daarom … het ‘bewijs’ waar velen van jullie achteraan zitten is onnodig. Omdat, DIEP VAN BINNEN WETEN jullie wie wij zijn.

Blossom: Dus, wat is het bij ons, mensen, dat dit bewijs nodig heeft? En ook… wat zou er schadelijk zijn om dat op kleine manieren te laten weten … dat het back-up team (het ondersteuningsteam) echt is en WERKELIJK aan onze zijde?

Federatie van het Licht: Helemaal niet schadelijk.

Blossom: Jullie moeten tot zoveel in staat zijn … Dus veel kleine dingen die zouden bewijzen aan mensen dat jullie zeggen: “Hallo’. Begrijpen jullie, ik vraag het me af, hoe bemoedigend en verheffend dat voor velen zou zijn?

Federatie van het Licht: We luisteren naar je Blossom … en we horen wat je zegt. Maar … we zeggen als antwoord … weten jullie hoe verheffend en bemoedigend het zou zijn voor jullie als je dit bewijs niet nodig hebt? Gewoon door te WETEN … voor wat het is … JULLIE WAARHEID. Om je geen zorgen te maken over de stoffelijke werkelijkheid van ons … maar om de spirituele verbinding …

VAN LIEFFDE DIE WE BEIDEN WETEN TE ZIJN.

Zij uit de stoffelijke werkelijkheid en zij die er niet vandaan komen … WETEN dat wij van dienst zijn … Als Een.

Blossom: Ja, toch sommigen zoals ik zeg … zijn niet in staat om een spirituele verbinding te hebben … en zij zouden die zo graag met jullie willen hebben.

Federatie van het Licht: Dan zouden we zeggen dat ze doorgaan met proberen. Er kunnen zoveel dingen zijn … zo veel redenen … zo veel storingen. Maar, als er een wil is … is er een weg.

Blossom: Dus, als je zegt dat je enige met het hart voelende communicaties kunt horen/voelen … wat is het dan dat ‘zij van de Aarde’ tegenhoudt om communicatie van jullie te ontvangen?

Federatie van het Licht: Veel zaken. Frequenties … Zoals we zeiden … Blokkades … Veel dingen … We hebben alles gezegd dat we erover kunnen zeggen. Daarom zou het een zaak zijn van WETEN te accepteren.

Als Men twee of drie keer heeft geprobeerd en niets VOELDE … begint het denk -‘stelsel’ te verbleken … en de mogelijkheid te overdenken. Dit helpt het proces niet van de verbinding. Telkens als men het probeert … er binnen gaat met een ‘OPEN DENKEN’ … en mogen we dat zeggen? … Soms… kan de ‘schok’ van de realisatie, als men uiteindelijk ‘vasthaakt’ … de link onmiddellijk verbreken … omdat het hart een slag overslaat en… poef! Zijn we weg.

Wees altijd in Dankbaarheid … altijd. Dankbaarheid is EEN van de Hoogste frequenties als die in WAARHEID wordt GEVOELD … die de ziel helpt omhoog te gaan en om zichzelf te erkennen.

Om Dankbaarheid te VOELEN dat je bent … brengt meer dingen naar voren om dankbaar voor te zijn … en de cyclus gaat verder… breidt zich uit …. Breidt zich uit … breidt zich uit…

Wij ZIJN met jullie …

We ZIJN EEN …

WIJ ZIJN … JULLIE ZIJN … IK BEN.

Blossom: De tijd is voorbij, schijnt het. Heerlijk. Ik genoot hiervan. In Liefde en dank.

Federatie van het Licht: Door de ontvangst van deze LIEFDE en Dank van jou en van velen … geven we onze LIEFDE en Dank duizendvoudig terug aan jullie.

WEES VAN/IN/ALS/DOOR LIEFDE.

*** The Federation Of Light speak of LOVE.https://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss

**** An Invocation from Feb 14th. Always good to do when you FEEL like it . It all helps. https://www.youtube.com/watch?v=Gqmukxqt2rU


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl