Home > > Blossom Goodchild - December 14, 2012

December 14, 2012

Blossom: Vandaag dacht ik te beginnen met een HEEL VEEL DANK AAN JULLIE op deze reis waar we samen aan zijn begonnen. Het zou best saai geweest zijn zonder jullie, dat is zeker. We hebben wat hobbelige wegen gelopen over het pad en zijn een paar zoet geurende rozen tegen gekomen. Jullie… samen met White Cloud hebben ons de meest intense begrippen gebracht soms.. en andere keren… dingen die ik nu nog niet kan snappen. Ik heb de diepste LIEFDE en respect ontwikkeld voor jullie mijn vrienden… en IK VERTROUW dat onze vriendschap door MIJN WEZEN zal voortduren.

Federatie van het Licht: En wij zeggen tegen jou dat wij zo veel hebben ervaren en geleerd door jullie toewijding in dit geval. We zeggen dit niet alleen aan jou, liefste Blossom, maar tegen iedereen die met ons op dit pad is geweest… in dit vrolijke gezelschap! Want wij zijn in staat om jullie stemmen vol verlangen te horen. We kunnen jullie gebeden horen. We gaan door om zaken te analyseren die jullie naar ons toe brengen en gissen over hoe we die het beste kunnen benaderen voor jullie.

Wij kunnen niet helemaal alles begrijpen dat wordt gepresenteerd vanwege het verschil in vibratie en het is niet altijd duidelijk als dit ons bereikt. Net zo iets als jullie Chinese fluisteringen. Toch is het de energie bij wat jullie smeken die in zijn gehele glorieuze kleur aankomt.

Deze dagen… en we spreken van vandaag en verder… zullen jullie een intens verschil opmerken in je manier van denken. Jullie zullen JEZELF opmerken en de manier waarop dit zelf VERKIEST om zijn gedachten te hebben. Jullie zullen merken dat het makkelijker is om helderder van aard te zijn.

Blossom: Kan ik hier tussenin breken?

Federatie van het Licht: Hebben we een keus?

Blossom: Nope! Al een tijdje merkte ik bij het wakker worden dat ik wat ‘naar onder gesleept’ wordt in mijn gehele zijn. Ik moet dan een echte poging doen om mezelf eruit te krijgen en ‘verder te gaan’. Ik zou denken dat dat nu niet meer zo’n worsteling zou moeten zijn… zo’n inspanning te leveren. Het is alleen maar nadat ik ben opgestaan iets daarna terug ‘klikt’ naar een aangenamer mij! Kunnen jullie daarover wat zeggen?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Je ‘verlaat het oude’. Je laat het los. Het is zo dat jullie in je slaap -uren dat opnieuw bezoekt wat je weg zendt… om het te gaan doen!

Jij neemt….. velen van jullie… nemen een grote hoeveelheid ‘reiniging’ op je tijdens je slaaptijd. Niet alleen voor jezelf… maar voor je planeet. Voor alle schade die er heeft plaats gehad. Jullie verdrijven duisterder energieën. Jullie reizen naar veel plekken om ‘voor te bereiden’ niet alleen de zielen van een gebied, maar de AARDE en de omgeving ervan.

Jullie geven les/en leren in ‘seminars’. Jullie ‘her-bekijken’ wat jullie gaan bewerkstelligen omdat deze dagen het uiteindelijke plan tot vervulling brengen. Jullie zijn bezige bijen als je ‘bewusteloos’ bent.

Blossom: Waaratje!… geen wonder dat ik DAT VOEL als ik dat doe!

Federatie van het Licht: Denk er ook aan, kleintje….

Blossom: Sorry dat ik weer interrumpeer… ben jij dat White Cloud? .. .. Normaal wordt ik door de Federatie niet zo genoemd.

Federatie van het Licht: Ik ben inderdaad deel van dit stuk en zo nu en dan stroomt mijn invloed er doorheen.

Blossom: Dus, ben jij dan altijd deel van deze channelingen geweest?

Federatie van het Licht: Natuurlijk.

Blossom: Hoe interessant! Nou snap ik het… maar verder… Waar waren we…

Federatie van het Licht: Ieder van jullie is veel groter dan je kunt vatten… en toch… terwijl elke dag je perspectief breder maakt… zullen jullie je meer en meer herinneren van je vermogens en het gebruik ervan zal je stoffelijkheid niet zo veel uitputten zoals dat het soms kan doen.

Iets dat je ‘eruit werpt’(‘verdrijft’) .. zegt hoe veel meer energie jullie in je WEZEN hebben. Om dingen te volbrengen die normaal de noodzaak kosten om een nana slaap te doen. Jullie zullen een frisheid VOELEN in je WEZEN als alles dat je heeft uitgeput weggedaan is… voorgoed…. En als jullie je jeugd voelen terugkeren. Jullie stoffelijkheid zal zichtbaar veranderen en dat….

Blossom: Dat zal grote vreugde brengen!

Federatie van het Licht: Inderdaad. Veel kwalen zullen ook ‘merkbaar’ uit eigen beweging vertrekken. Want die hebben de reden voltooid om er te ZIJN.

Blossom: Ik moet even zeggen… dat ik nu meer het bewustzijn VOEL van de Federatie van Licht, meer dan van White Cloud. Ga maar door!

Federatie van het Licht: Nog een kennisgeving zal kennis zijn waar iemand zich bewust van is om die aan anderen te geven. Men zal dit WETEN en toch ook WETEN dat ze het gisteren niet wisten. Ze zullen dan glimlachen door de herkenning van de NIEUWE PERIODE die over je komt.

De kinderen zullen rustiger zijn als deze Hogere energie binnenkomt. Wees niet verrast als ze dingen ‘zien’ die jullie niet zien. WEET dat ze in WAARHEID zijn als ze spreken over deze dingen… het is gewoon dat ze gewoon meer klaar zijn om zich aan het NIEUWE VELD aan te passen. Maar WEET ook dat jullie beurt ook komt.

Men zal zich meer bewust worden van een negatieve gedachte die opkomt en ‘gooi dit weg’ voordat die wordt uitgesproken .. geef dit geen energie. Daardoor kan het niet gebeuren. En toch zullen gedachten van GODDELIJKE verwezenlijking uitgroeien in het hart en zich uiteindelijk onmiddellijk manifesteren.

Is het dat je een probleem hebt om dit te WETEN, BLOSSOM?

Blossom: Oh, nee… helemaal niet… Het gaat prachtig worden. Ik denk dat ik meer aan het tijdsframe denk waarin we dit alles zullen merken.

Federatie van het Licht: Het begint vanaf nu. Twee van jullie dagen geleden… ervoeren velen van jullie een verheffing. Voor hen die de energie niet zo sterk VOELEN als een ander… of helemaal niet… dit betekent niet dat je de boot hebt gemist. Jullie zullen in die tijd zijn geactiveerd… en het kost tijd voor je om je bewust van de verandering te worden omdat die integreert in je WEZEN…. OF… je bent nu nog niet geactiveerd omdat er nog wat kleine details moeten worden vervuld voordat dit kan plaats vinden. Maar wees ervan verzekerd… ieder van jullie ZAL DE VERANDERING GAAN MERKEN.

Blossom: ja… zoals zo velen van jullie weten… omdat ik denk dat jullie daarbij hielpen… mijn activering gebeurde ABSOLUUT de dag erna, op de 13de. Twee uur heb ik op mijn bed gelegen en was me van zoveel bewust dat me gebeurde. Op een bepaald moment zag/voelde ik zelfs dat mijn lichaam over mijn hoofd hen werd uitgetrokken… en het kwam nog vast te zitten aan mijn haar. Mijn eerste gedachte was… de dood van de oude ik!

Federatie van het Licht: Enkelen van jullie zullen intense activeringen hebben meegemaakt. Het is niet willekeurig dat je dat moet VOELEN. Natuurlijk is het niet van die aard. Het komt omdat sommigen van jullie in een positie zijn om de werkelijkheid van een meer bewust niveau ‘aan boord‘te nemen.

Blossom: Ik vond het interessant wat White Cloud gisteren tegen me zei dat wij kiezen. Ik heb steeds lange tijd geleefd met een keuze voor een houding in mijn leven… toch… dacht ik dat we niet zoveel meer ‘keus’ zouden hebben … tegengesteld aan alle natuurlijke VOELEN om de ‘juiste houding te hebben’… liever dan altijd de Hoogste weg te moeten ‘kiezen’. Eigenlijk is het antwoord natuurlijk gewoon binnen gestroomd.

Federatie van het Licht: En we zullen dat herhalen. Je vermogen om het Hoogste goed te kiezen betreffende gedachte of daad kan je iedere zaak met zo’n snelheid hebben laten behandelen … welke NU altijd in de juiste richting gaat. Hierin hebben jullie je al een tijdje getraind. Eigenlijk vele, vele jaren al. Jullie waren je eenvoudig niet bewust van dat WETEN. jullie waren in staat om ‘het onmiddellijk te laten gebeuren’. Maar kijk eens naar het verschil in begrijpen NU…. vergeleken met al die jaren geleden.

Het enige verschil om hier te ZIJN… in deze NIEUWE DAGEN… is, dat … wat geaccepteerd en begrepen wordt… heeft bijna geen tijd nodig om ‘binnen te dringen’ en in werking te treden.

Zo vele, vele veranderingen en verschillen zal jullie bewust worden gemaakt betreffende de wijze hoe jullie je gedachten patronen uitvoeren… die natuurlijk omgekeerd…een manifestatie zullen laten gebeuren van al jullie behoeftes die worden verkregen.

Toch willen wij ons meer richten op HET GEVOEL VAN LIEFDE IN JE. DIT IS IETS OM WAAR TE NEMEN… EN BIJ JE TE HOUDEN… DAT ZULLEN JULLIE LIEFSTE ZIELEN.

Er zijn gewoon geen woorden voor… geen vorm of verbale uitdrukking… anders dan de adem met ´AH´… om aan je te beschrijven wat jullie VOELEN als die aanwezig gaat zijn. De Kerst aanwezigheid!

Blossom: Het spijt me zo… echt.. om stomme pathetische vragen te stellen… want we zullen WETEN .. als we het WETEN.. Toch… als deze aanwezigheid komt… dit Licht… zal de wereld dan even ‘stoppen’… minuten. Uren? Dagen? Veel mensen hebben gedacht dat 12/12/12 net zo sterk zou verschijnen.. maar opnieuw.. zij die wilden slapen waren en zijn nog steeds niks wijzer… Is dat het, hoe het zal zijn als Het Gebeuren zal plaats vinden… Wat, om eerlijk te zijn, … zo’n teleurstelling zal zijn voor zo velen. Merk op dat ik zeg: als Het Gebeuren plaats vindt.. ik zeg niet op de 21ste omdat ik net als velen.. ook op die plek zit om niet te worden teleurgesteld. Oh, Lordy Lord! Ik zit op zo’n vreemde plaats van opwinding… gekoppeld aan massale bezorgdheid!

Federatie van het Licht: ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN LIEFSTE BLOSSOM.

Laten we het op deze manier tegen je zeggen. … is dit nu niet zinnig waarom jij gekozen werd om onze sprekersvrouw te zijn?Als jij in diep geloof/vertrouwen was… dan zou je geen hulp zijn voor velen die net als jij zijn.

DIEP VAN BINNEN IN IEDER VAN JULLIE IS HET WARE WETEN VAN WAT ER GAAT GEBEUREN. HOE BLIJ ZULLEN JULLIE ZIJN MET DIE ERKENNING.

Blossom: OK. Ik hoop nog een gesprek met jullie te hebben voor Kerstmis… nou, als ik eerlijk moet zijn en vrijpostig… zou ik zeggen zelfs voor de 21ste. Maar zou het zijn dat dit niet mogelijk is omdat ik net als iedereen… heel veel schijn….te… willen… Wat willen jullie dan tegen ons zeggen…. Ik houd in gedachten dat ik… op dit kritieke moment…. een moment recht mijn hoofd uit ga… en niet in de weg zal zitten met mijn angsten en twijfels en laat dan jullie ‘uitbarsten’.

Federatie van het Licht: We zouden ons dan VRIJ VOELEN om te zeggen:

WAT JULLIE ZIJN, IS LIEFDE.

WAT JULLIE ZIJN, IS LIEFDE.

WAT NAAR JULLIE TOEKOMT IS NIETS ANDERS DAN DE ERKENNINGEN VAN DEZE LIEFDE EN WAARHEID.

JULLIE WAKKER WORDEN VOOR DEZE KENNIS… JULLIE GEVOEL VAN UITERSTE EUFORIE ALS DIT JULLIE ‘RAAKT’ ZAL JULLIE TOESTEMMING GEVEN OM IN EER TE BUIGEN VOOR DAT WAT JULLIE ZIJN.

WANT JULLIE ZIJN HET DIE KOMEN.

ZIEN JULLIE DAT NIET?

JULLIE ZIJN HET!

JULLIE STAAN OP HET PUNT OM JULLIE TE WORDEN!

Wij VERTROUWEN erop dat het mogelijk zal zijn om opnieuw weer te spreken… dus laten we het hier nu bij.

Blossom: Als menselijk wezen in deze tijd… heb ik persoonlijk veel te doen… zoveel als ik WEET, ga ik nu achteruit zitten en me ontspannen om die energieën binnen te halen… teveel prioriteiten moeten worden gedaan. Maar IK VOEL DAT IK mijn ziel aan het ontkennen ben wat die wil.

Federatie van het Licht: Dit is een keuze van je uitdrukken, zoals jij WEET. Als het zo is dat er veel in de stoffelijke wereld is dat moet worden gedaan… Dan doe dat in ieder geval, ga daar mee door. Maar doe het met gemak, met gratie en met WETEN dat LIEFDE JE HELE GEDACHTE OVERNEEMT. Zodat alles dat wordt gedaan beregend wordt met LIEFDEVOLLE ENERGIE en de glimlach die men uitzendt door dat zo te doen.. bouwt een almachtige uitbarsting op die nog nooit eerder GEVOELD werd op jullie planeet.

Blossom: Ik zal mijn uiterste best doen om die missie te vervullen.

Federatie van het Licht: Inderdaad.

Blossom: Mijn liefde en dank aan jullie tot de volgende keer.

(Hierondeer staat White Cloud’s activerings tape voor hen die het nog niet hebben gehoord. Ik zelf had niet het GEVOEL dat het op die exacte tijd moest gedaan worden, en je zult er voordeel bij hebben als je het hoort.)

http://www.blossomgoodchild.com/001_A_003_Blossom_12.12.12.WC_2012_12_12.mp3


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!