Home > > Blossom Goodchild - 14 oktober 2013

Blossom Goodchild - 14 oktober 2013

Blossom: Wel, goede morgen aan jullie, mijn vrienden… en moet ik ook zeggen: ’Gelukkige Verjaardag?’ … want het is vijf jaren geleden de dag, zoals jullie weten dat de Grote ‘Niet-Show’ niet/is gebeurd! My! Wat een levenslange tijd geleden schijnt dat! En hier zijn we dan nog steeds samen… moeten we niet even een kaars aansteken met diner voor… mij en wie er ook meer bestaat in jullie bewustzijn? Waarschijnlijk een beetje te druk voor mijn doen! dus… Hier zijn we dan….

Federatie van het Licht: Hier zijn wij, Blossom en daar ben jij. Inderdaad gaan we door met onze relatie/vriendschap want dit is hoe wij dit wilden hebben… jullie en wij… toen wij deze regeling troffen. Er is veel speculatie, niet, betreffende het toekomstige, komende Gebeuren?

Blossom: Ja… Veel opgekloptheid op het internet, ‘goed en juist’ en jullie zouden de scenario’s niet geloven die er verzonnen zijn!

Federatie van het Licht: Ja, dat zullen we wel. Want er wordt begrepen dat verlangen aanwezig is en daarom valt het makkelijk om iets te beweren door veel dat gepresenteerd werd om het zelf te helpen bij welke benodigdheden men nodig heeft om te passen bij wat men VOELT als de wensen van de ziel.

Maar kunnen wij ieder eraan herinneren….. luister nauwkeurig naar jullie hart. VOEL hoe geschreven of gesproken woorden ECHT resoneren met die ruimte in jullie… Want wij zien veel propaganda verspreid worden om je af te leiden van het WERKELIJKE GEBEUREN dat volgt.

Blossom: Nogal een aantal hebben gevraagd naar de ‘voorraad’ waar jullie over spraken. Velen bereidden zich voor op 21 december 2012 en daarom ligt dit er al… maar men vraagt zich af voor hoe lang men zich moet voorbereiden?

Federatie van het Licht: Wij kunnen daar niet direct commentaar op geven want veel zal afhangen van de effecten die Het Gebeuren overal heeft.

Blossom: Dat heeft zin en ik dacht al dat jullie op die manier zouden antwoorden. Dus zeggen jullie dan misschien drie maanden en dat is dan tegengesteld aan drie weken of drie jaren?

Federatie van het Licht: We kunnen dat niet zeker zeggen… we zeggen ook dat die voorraad misschien helemaal niet nodig is! Toch is het ’t best om noodvoorzieningen te hebben… gewoon in het geval dat.

Het feit is dat de energie die doorkomt bij dit Gebeuren van een enorme grootsheid is en daarom kan deze krachtlijnen/elektriciteitsnetten en roosters beïnvloeden en alle zaken van elektrische aard. Maar hoe lang dit zal duren om opnieuw te regenereren… daar zijn we niet zeker van… totdat het onderweg is.

Blossom: Velen zijn bezorgd dat dit Gebeuren catastrofaal zal zijn. Er zijn geruchten van aardbevingen enz…. Kunnen jullie niet… zien zoals iedereen doet… ons jullie visie erop geven over wat jullie ‘denken’ dat er zal gebeuren?

Federatie van het Licht: We zullen het woord catastrofaal zeker niet gebruiken… want dit houdt vrees voor omwenteling in en alle natuurlijke rampen nietwaar?

Wij zien dat DIT GEBEUREN van euforische aard is. Een die de manieren van jullie planeet gaat veranderen.

Blossom: WOW.. Plotseling toen ik die zin opschreef, werd mijn lichaam helemaal geleiachtig en een prachtige Vrede kwam over me heen en dat is er nu nog.

Federatie van het Licht: Dit is om je ervan te verzekeren dat Dit Gebeuren van deze aard is en GEEN enkele vorm van ramp is.

Hoe kan het zijn dat zo’n Gebeuren gaat plaats vinden… een dat het bewustzijn van de gehele planeet gaat veranderen… en dat is dan voor vrees en dood… en verwijderingen van de planeet weg… en geen voedsel en water… en aardbevingen… en pool veranderingen, enz?

Blossom: Geen poolverandering dus?

Federatie van het Licht: Niet in onze berekening. Dat werd eens zo gezien als een uiteindelijke mogelijkheid maar die is er niet meer.

Blossom: Maar zijn de polen niet aan het bewegen?

Federatie van het Licht: Doen ze dat niet altijd? In bepaalde mate?

Blossom: Ik weet het niet.

Federatie van het Licht: Dan leggen wij dit aan je uit.. dat JULLIE MOEDER AARDE… en degenen erop… deze verschuiving al eonen van tijd hebben ondergaan.

Men is nu in de positie waar een ‘lift off’ (opstijging of omhoog gaan) zullen we zeggen… imminent is. Na vele maan cycli van planning en resultaten vaststellend.

Soms ‘lachen’ wij vanuit ons hart bij al het ‘redeneren’ achter sommigen van jullie gedachtepatronen.

Soms kan men wanhopen en toch doen wij dat niet… want we weten beter… dat iemands gedachten zo misleid zijn dat zulke voorstellingen zo rampzalig konden zijn… terwijl dit een van DE MEEST WONDERBAARLIJKE GEBEURTENISSEN IS DIE KUNNEN PLAATS VINDEN.

Denk je dat met al die jaren van planning… en plannen om de mensheid op te heffen en op te waarderen… dat degenen ‘aan de leiding’ het besluit zouden nemen om dit allemaal in een ramp te laten eindigen? Dit is geen horror film die komt…

DIT IS JULLIE WAARHEID IN LICHT/VAN LICHT die aan jullie WORDT teruggegeven.

WAAROM? Waarom liefste zielen, zouden jullie je voorstellen dat het zo’n ‘moeilijk einde zal hebben’?

DIT IS EEN GELUKKIG BEGIN!

WIJ VERHEUGEN ONS. WIJ VERHEUGEN ONS. WIJ VERHEUGEN ONS!

Want dat wat bij jullie is… zoals we eerder zeiden… zal jullie op je knieën brengen in ontzag en dankbaarheid om IN DEZE TIJD LEVEND IN HET MENSELIJKE VLEES TE ZIJN.

Het GEVOEL dat door jullie heen zal spoelen zal jullie in een staat van WETEN brengen, dat JULIE ZIJN AANGEKOMEN!

Denk geen moment dat er verwoesting zal zijn. Er kan wat verwarring zijn… maar er zijn plannen op hun plek voor iemand om te worden verzekerd dat alles gedaan wordt om de staat van energie terug op zijn plek te krijgen en het vermijden van enige ‘worsteling’(of gedoe) zal onder controle zijn.

Blossom: Ik VOEL velen die zich wat afvragen bij die laatste zin. Bedoelen jullie roof of plundering… gaat alle elektriciteit een tijdje weg?

Federatie van het Licht: Ja… toch kunnen we zeggen.. dit is een inplantering in iemands denken. Zo is het hoe iemand is gevoed(voorzien) (w.gevoed door wat er verteld werd). Dit is de oude wijze.

Maar, als de energie van het nieuwe over jullie heen komt en alle Wezens opslokt… zal er een ONMIDDELLIJKE VERANDERING ZIJN in het systeem… in de mindset/denken van alle zielen op de planeet

De erkenning van het zelf zal terugkeren.

De erkenning van WAARHEID zal van binnen GEVOELD worden en daarom zal het onwaarschijnlijk zijn dat daden van hebzucht en gebrek daden gebeuren… want iedereen zal aan hun buur geven en ontvangen.

BESCHOUW … EEN VERANDERING VAN HART, VOOR DE HELE MENSHEID.

DIT IS WAAR NAARTOE JULLIE GAAN UITKIJKEN.

DIT IS WAT HET GEBEUREN JULLIE AANBIEDT.

Blossom: Zal iedereen dit accepteren?

Federatie van het Licht: Dit weten wij niet… maar dit is wat wij aanbieden.

Dit is waarbij we het feit bespreken dat dit een eerste (zaak) is! En daarom … kan resultaat niet worden GEKEND. Wat wij wel weten is dat het grootste deel van de zielen op Aarde een betere manier wensen… een mooiere. Wij VERTROUWEN dat als die gelegenheid wordt geboden… het grootste deel dit zal aannemen.

Voor de weinigen die niet klaar zijn… zal het niet lang meer duren voordat ze dat wel zijn… want de vibratie van jullie GEHELE planeet zal enorm worden opgeheven… en wij bedoelen ENORM… en daarom zou men niet in staat zijn om erin te berusten behalve als ze waren voorbereid om er iets aan te doen!

Blossom: Velen zijn bezorgd over kinderen en huisdieren.

Federatie van het Licht: Maar wij weten niet waarom! Waarom zou de MEEST GROTE golf van ZUIVERSTE LIEFDE DIE OOIT JULLIE PLANEET RAAKTE… de kinderen en huisdieren daar buiten laten en hen niet voegen bij die vereffening/vergelijking? Opnieuw ‘glimlachen’ wij vanuit ons hart bij zo’n redenering. (onbillijk kunnen we er aan toevoegen)

Blossom: Er is een lied in onze wereld die een zin heeft: ‘Ik kan het voelen komen in de nacht, oh Heer. Het is een gevoel waar ik mijn hele leven al op heb gewacht… oh, Lord!’
Het blijft me door het hoofd gaan. Mijn zorg is… en die van vele anderen denk ik… over die twijfel dat we weer worden meegenomen voor een ritje het tuinpad op… en hoe vaak zullen we ‘er voor vallen’. Mijn gezegde deze dagen is ’We zullen wel zien’.. omdat geen van ons voor de gek wil worden gehouden wat zo velen van ons al denken!! Maar dit twijfelen… dat opnieuw weer niets zal gebeuren… kan niet goed zijn voor het grootste goed!

Federatie van het Licht: Dit twijfelen is deel van het plan om jullie val te veroorzaken… door degenen die slechts de wens hebben dat jullie vallen!

Blossom: Maar, zijn het dan niet die ‘niet van de Aarde zijn’ die valse hoop hebben gegeven?

Federatie van het Licht: Dat is voor jullie om dat te beslissen want wij zien dit ZEKER niet op deze manier. Alles dat wij gegeven hebben aan jullie is onze Waarheid. Om jullie te assisteren bij deze overgang. Dat wat niet is gebeurd is niet omdat wij onwaarheid spraken of vleiden…. Het waren gewoon bedrieglijke energieën die speelden met emoties en voorspellingen van leugens.

Blossom: OK… even wat serieuze opruiming te doen hier… right… dus… stap een… de tweede helft van die zin… laten we die even in stukken breken. .. Als jullie zeggen dat het gewoon bedrieglijke energieën waren die speelden met emoties en voorspellingen van leugens. Kun je dat dan verduidelijken wat jullie bedoelen?

Federatie van het Licht: Wij zijn ons bewust dat je denkt dat wij suggereren dat JIJ Blossom bedrieglijke energieën hebt ervaren die je door je heen channelde om verkeerde voorspellende datums te geven, niet?

Blossom: Nou… ik check dat even…..

Federatie van het Licht: Nee… we bedoelen dat dit het geval geweest is bij sommige… of zelfs bij veel ‘gegeven datums’ … om de KENNER van die Waarheid belachelijk te maken. Maar wij bedoelen ook, dat … boodschappen van Waarheid en gebeurtenissen die gebeuren waar mee geknoeid werd… niet de boodschap als zodanig… maar dat wat er nadat de boodschap was afgeleverd, gebeurd is om te voorkomen dat zulke gebeurtenissen plaats vinden.

MAAR… LATEN WIJ DIRECT ZEGGEN…

ER IS NIETS DAT HET GEBEUREN DAT NAAR JULLIE TOE KOMT KAN BELEMMEREN OF ZICH ER MEE KAN BEMOEIEN.

NIETS HEEFT DE MACHT OM DE ALMACHTIGE KRACHT TE VERKNOEIEN.

NIETS KAN DOEN ALSOF, OF IMITEREN DAT WAT KOMEND IS IN DE WAARHEID VAN WAT HET IS.

NIETS.

Blossom: Punt aangenomen. Dus als niets zich ermee kan bemoeien… waarom kan ons dan niet verteld worden wanneer?

Federatie van het Licht: Omdat het nodig is dat het ‘onverwachts’ kan gebeuren. Om veelvoudige redenen.

Liefste zielen… VOEL onze energie omdat Dit Gebeuren steeds dichterbij komt.

VOEL de WAARHEID van wat wij zeggen.

Laat alle triviale/onbeduidende zorgen die van enorme betrokkenheid schijnen te zijn… nu wegsmelten… want…. WIJ BELOVEN JULLIE….

DE TIJD KOMT ERAAN dat zulke zaken niet langer meer in staat zijn om deel van jullie maaksel te zijn.

Want in ieder van jullie wakende ogenblikken zullen jullie dankbaarheid geven door LIEFDE TE ZIJN.

WIJ ZIJN IN ZULKE OPWINDING OM JULLIE TE BRENGEN NAAR EN JULLIE TE VERWELKOMEN IN DE NIEUWE WERELD.

HOUD JE HOED VAST!

Blossom: Zijn jullie serieus? Je zei dat zo vaak in 2008… Ik moet zeggen dat als Het Gebeuren echt SPOEDIG doorgaat…. Ik niet weet hoe ik mijn hoed kan vast houden…. Ik zal die misschien moeten opeten! Mmm. Echt? HOUD JE HOED VAST! Wat betekent dat … in jullie termen?

Federatie van het Licht: Meer op het punt van wat betekent het in die van jullie?

Blossom: ‘Wees gereed voor wat er gaat gebeuren.’

Federatie van het Licht: Moeten we daar meer aan toevoegen?

Blossom: Eigenlijk wel ja… Ik weet dat onze tijd bijna op is maar… ik ben me bewust dat ik en degenen om me heen die me schrijven ZICH ZO UITGEPUT VOELEN… en echt sterke pijnen en klachten hebben door het hele lichaam… ik bedoel ECHT STERKE.. Nog commentaar… anders dan … ‘deel van de Ascentie’?

Federatie van het Licht: We zeggen dat het ervoor zorgt dat je meer rust terwijl je normaal daar niet over zou denken. We zeggen ook… dat het letterlijk de verandering is in de dichtheid van jullie bot structuren… Daar waar jullie van ‘gemaakt zijn’ in deze tijd dat is te zwaar voor de nieuwe energieën waar je in moet wonen. In eenvoudige termen ‘lopen/bewegen’ helpt niet!

Als je aan zulke kwalen en pijnen lijdt… visualiseer dan je lichaam dat in de lucht omhoog gaat, zich opheft… dat koolzuur vasthoudt…. … dat het rust op zachte wollige wolken zodat de dichtheid verdwijnt en daarom blijft er ‘minder’ van achter… gewoon Lichtere Wezens… Lichtere botten… nu.

Lichter ALLES. WANT ALLES DAT JULLIE ZIJN IS LICHT… en het zou onjuist lijken om je hart er niet bij te laten passen.

WE HOUDEN VAN JULLIE.

Blossom: Oh, en hoe houden wij van jullie! (als ik zo stoutmoedig mag zijn voor velen te spreken) Gelukkige 14 oktober! … die eens de ergste dag van mijn leven was… als weerspiegeling… dat liet me zien welk pad ik moest lopen en ik ben zo blij om ‘op dit pad te lopen’!! In Liefde en dank.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl