Home > > Blossom Goodchild - 13 november 2013

Blossom Goodchild - 13 november 2013

Blossom: Ik was van plan om morgen met jullie te praten maar het huis is nu enkele uren rustig, dus hoop ik dat we nu kunnen praten. Zijn jullie je er bewust van dat dit een plotseling besluit is?

Federatie van het Licht: Inderdaad…. En met de DAAD dat we woorden van hulp bieden om jullie er doorheen te leiden.

Blossom: Ik neem aan dat het ‘ons er door heen leiden’ betekent: de volgende fase van de evolutie van deze planeet?

Federatie van het Licht: INDERDAAD!

Blossom: Weet je, veel mensen hebben geschreven om te vertellen over een ‘Eenheids’ ervaring die ze kregen. Ze kwamen bij een bijna dood ervaring of in een meditatie of gewoon plat in bed liggend en plotseling WHAM! Daar waren ze erin… in een ALLES BEGRIJPEND… ALLES WETENDE EUFORISCHE ‘ruimte’. Dit moet het GEVOEL zijn dat we kunnen verwachten als Het Gebeuren plaats vindt?

Federatie van het Licht: Dit is precies de ervaring1 Toch vragen we iemand om op te merken dat als individuen… deze ervaring voor ieder anders zal zijn… afhankelijk… zoals we zeiden… van het niveau van bewustzijn dat men reeds heeft bereikt.

Blossom: Dus dan zou het voor velen die al klaar wakker zijn… niet zo zijn, dat hen dan meer of minder ‘hetzelfde’ overkwam?

Federatie van het Licht: Hier heb je ons weer eens, verloren in het verwoorden. Want elke ziel op Aarde die in deze tijd een ‘werkelijkheid’ wilde ‘ervaren’ van hun eigen keuze… zal daarom wat zij ‘wilden’ ervaren tijdens het komende GEBEUREN … dat zal iets van hun eigen keuze zijn.

Blossom: ECHT? Hoe werkt dat dan?

Federatie van het Licht: Als men kijkt naar een vuurwerk show… kan met ‘ooh en aah’ zeggen…. Dus iedereen neemt aan dat ze ‘oh en ah zeggen’ omdat iedereen hetzelfde beleeft. Maar die belevenis wordt niet net zo ervaren als een ander doet vanwege iemands persoonlijkheid. Dat zegt niet dat er niet hetzelfde niveau van ‘oh en ah zeggen’ is van verbazing voor de schoonheid… maar iedereen zal dit anders ‘beleven’ … meer door hoe het bekeken spektakel de hartsruimte van de ziel raakt.

En daarom… dat wat men ‘waarneemt’ via HET GEBEUREN zal anders GEVOELD worden… overeenkomstig iemands keuze van hoe zij dit willen waarnemen.

Blossom: Kunnen jullie dit wat toelichten? Zeker door wat jullie gezegd hebben…. IEDEREEN zal in ontzag zijn en meer of minder op zijn knieën? Hoe kan men dat dan zo anders zien als een ander?

Federatie van het Licht: Door jullie keuze. Door jullie reis tot zover… door wie jullie zijn.

Toch zeggen we categorisch dat IEDEREEN het zal begrijpen en iemands ‘werkelijkheid’ op dat VERBAZENDE MOMENT zal geen twijfel achterlaten in het gehele WEZEN van het zelf… dat ze net iets gezien hebben dat NOOIT EERDER heeft plaats gevonden …. En het maakt niet uit hoe zij het hebben willen ontvangen.

Want dit wat dat gaat komen heeft NOOIT EERDER PLAATS GEVONDEN… OOIT …. EERDER.

We vragen jullie om in je gedachten zo’n moment te VOELEN… in voorbereiding op wat er gaat komen.

Blossom: Maar hoe kunnen we dat VOELEN… als we het nooit eerder ervaren hebben?

Federatie van het Licht: Jullie kunnen diepe ademhalingen van LIEFDE doen en van waardering in jullie hartcentrum.. Je hartcentrum zal WETEN waarop je je voorbereidt en zal jullie helpen je er voor op te bouwen/bereiden.

Blossom: Iemand vroeg of we ‘keren’ zullen beleven van ‘BIJNA VOELEN’ van wat er gaat komen, … eerder dan dat het ons plotseling raakt. Kan dat het geval zijn?

Federatie van het Licht: Daar stemmen we zeker mee in. We spraken over het ‘herauten/aankondigen van Het Gebeuren’ … Maar men zal KENNIS hebben van zijn mogelijke resultaat voordat het komt… afgeleid uit de visioenen en adembenemende momenten die er aan vooraf gaan. Want zoals we daar al over hebben gesproken… De energie van wat gaat komen is VEEL TE STERK om niet al te worden GEVOELD voordat die ‘ZELF’ komt.

Blossom: Ik weet dat jullie niet te veel van het spel weg kunnen geven… dus daarom zal ik dat respecteren en niet te indringend vragen. De vorige keer, of de keer daarvoor, stelden jullie voor dat er was overeen gekomen dat ik jullie zou laten weten hoe het hier beneden was… Om jullie een overzicht te geven en dat heb ik na al die jaren… In alle eerlijkheid BID ik echt vanuit het diepste punt in mij… een innig gebed dat dit GEBEUREN in de niet al te verre toekomst ligt (vanuit ons perspectief van tijd) Zoals jullie zullen weten is er in de laatste week veel dood en verwoesting gebeurd in een van Aarde’s landen (Filipijnen) en hoe zij die achter bleven moesten lijden in deze tijd kan men helemaal niet bevatten. Er is zoveel hutspot van energieën door onze wereld heen en de LICHTENDE MENSEN in menselijke vorm zijn aardig vermoeid terwijl ze werken als ze slapen enz. om zo’n zwaarte te verdrijven. DUS ECHT, HOE SNELLER HET ER KAN ZIJN HOE BETER!!!!!

Federatie van het Licht: We accepteren dat veel niet is zoals men het wenst te zijn. Maar wij brengen jullie vreugde met woorden van ‘veranderingen’ die net om de hoek staan.

Blossom: Fantastisch, maar zoals ik als antwoord schreef deze week aan een ziel… dat zou dan natuurlijk nog afhangen van hoe lang die straat is! Soms… als men echt toegeeft om daar ‘naar toe te gaan’ in hun hart.. naar de plekken waar sommige zielen het in deze tijd moeten verdragen…. De pijn is echt veel te veel om te dragen… DIT IS WAAROM WIJ zo wanhopig de verandering nodig hebben om snel plaats te vinden. Want wij hebben er zeker meer dan genoeg van.Van wat het leven niet moet zijn en we zijn ZO, ZO, ZO ERG KLAAR om het leven te gaan beleven zoals wij het WETEN in ons WETEN dat het zou moeten zijn.

Federatie van het Licht: En jullie zullen dat. Jullie zullen dat zeker.

Wat dit Gebeuren zal doen is precies dat. Laat je in een manier van leven opgaan waar het leven voor ontworpen was.

HET LIEFHEBBEN VAN HET LEVEN VOOR ALLES DAT HET JE HEEFT TE BIEDEN MET HET HOOGSTE ASPECT VAN LIEFDE EN VOOR HET HOOGSTE GOED VAN IEDEREEN.

De zegeningen van elke ademhaling zullen duidelijk worden…

Want wij bevelen… (verordonneren) :

Dat HET GEBEUREN pas het begin is. Als eenmaal de Hoogste Energieën gesetteld zijn… beetje bij beetje… dan laten die ‘de parade’ gebeuren, zoals jij het noemt, Blossom… om erop te volgen.

Als eenmaal jullie atmosfeer zich heeft aangepast aan de Hogere voltage.. dan zal dit zoveel meer ‘van de show’ zich laten presenteren. Zodat uiteindelijk… dat wat er op volgt… meer of minder de gewoonte/alledaags zal worden, terwijl de ‘tijd’ zoals JULLIE DIE KENNEN… verdergaat.

Toch zeggen we er ook bij… dat zelfs jullie begrip van ‘tijd’ anders zal ‘schijnen te zijn’ voor jullie. We kunnen het alleen neerzetten in de zin van ‘dat het langzamer gaat tot bijna aan stilstand’ … of zo is het hoe het voor jullie zal VOELEN.

Blossom: En toch… is het niet zo dat na al die jaren de ‘tijd’ sneller is geworden… tot op het punt dat we veel uren verloren hebben van een normale dag zonder ons dat te hebben gerealiseerd.

Federatie van het Licht: Dit is zo… en toch is het natuurlijk niet de ‘tijd’ die zich heeft verhaast… want jullie mensen die beseffen WETEN dat er geen tijd is… maar het is de verandering van vaart en snelheid…

Blossom: Ooh… steady Neddy!!! … wees niet zo wetenschappelijk voor mij… of anders verliezen we de verbinding!!!

Federatie van het Licht: ….. die jullie dagen korten ‘lijken’ te maken… en ‘dat is zo’ door juist die verandering.

Maar….. ‘ TERWIJL’ … DAT GEBEUREN plaats vindt… zullen jullie een tijd van geen-tijd beleven. In de zin van … alsof de tijd ZAL stilstaan. Niemand op de planeet zal gaan VOELEN alsof ze ‘DIT’ moeten verhaasten en dat het voorbij moet zijn omdat ze terug moeten keren naar hun werk!!!!!!!!

Blossom: Neem ik nu aan dat na zo’n ENORM GEBEUREN … ALLE activiteiten een tijd zullen stoppen?

Federatie van het Licht: We begrijpen wat jij bedoelt… activiteiten vanuit het perspectief van een normale dag die zullen zeker/absoluut een tijd stoppen.

WANT NIETS ZAL OOIT MEER HETZELFDE ZIJN.

Veel dat zo erg belangrijk in iemands leven is, zal nog weinig of geen belang meer hebben, helemaal niet…. ooit WEER.

Velen zullen zichzelf ENORM VERANDERD vinden.

ENORM TRANSPARANT.

Liefste Blossom… het is moeilijk om zelfs maar over de veranderingen beginnen te spreken die iemand in zichzelf zal ontdekken.

Blossom: Oh, ga door… geef het een draai!!

Federatie van het Licht: Voor degenen die nogal ontwikkeld zijn in het begrijpen, zullen in deze tijd… na HET GEBEUREN zullen zij in staat zijn in het raam van de ziel te kijken en WETEN wat een ander denkt en VOELT.

Blossom: Ooh. Dat kon een beetje riskant zijn!!

Federatie van het Licht: Toch niet… want DE ENERGIE die dit GEBEUREN in zich draagt… zal iemands gedachten en GEVOELENS veranderen in die mate dat er maar weinigen zullen zijn die in de oude patronen van denken blijven. Want DEZE LIEFDES ‘BACIL’ zal iemands WEZEN transformeren tot aan een veel diepere plek van WETEN WAT LIEFDE IS.

Men zal niet langer een ander meer WILLEN beoordelen en het moment waarop ze dat wel doen… zullen ze onmiddellijk vergeving aan zichzelf vragen. Want hun KENNEN van LIEFDE ZELF… zal de grootste leraar zijn.

Als men eenmaal de ‘Energie Aanwezigheid’ heeft gevoeld van de ‘LIEFDE ZELF’ …. Kan deze niet meer worden vergeten en wordt Deze de meester van alle lering over alles dat HEILIG is.

Blossom: Mmm! Definieer ‘Heilig’ voor me… liever dan dat ik het opzoek bij de Ware betekenis van mijn maatje Google… die, moet ik zeggen, waarschijnlijk net zo veel weet als jullie.. maar wel heel weinig GEVOELENS zitten daarin. ,,, dus mijn geld gaat naar jullie! Ik WEET mijn eigenversie van wat het betekent.

Federatie van het Licht: Wij beschrijven het woord ‘HEILIG’ om absolute eerbied voor de HOOGSTE ORDE uit te drukken.

Blossom: Dat is een goeie. Jullie begin met een tien! Hoe zou je in woorden uitdrukken wat die HOOGSTE ORDE is?

Federatie van het Licht: We gaan door, door te stellen dat de HOOGSTE ORDE is wat jullie WETEN dat uiteindelijk het beste gedrag is of uitvoering van wie jullie zijn.

Want jullie zullen in je een ander soort ‘eerbied’ erkennen, Jullie GEVOELENS zullen in ontzag zijn voor JULLIE GEVOELENS! Slechts weinigen op jullie planeet in vergelijking met iedereen die erop woont… hebben dat GEVOEL van EENHEID ervaren zoals er bij het begin van deze conversatie over werd gesproken… en toch voegen we erbij dat zelfs nog meer van dat GEVOEL .. meer dan zij ervoeren… gaat komen.
Want als een collectieve ervaring zal de ‘Stem van Wijsheid’ enorm worden verhoogd.

Blossom: De Stem van Wijsheid? Mag ik zo brutaal zijn om daarmee verder te gaan?

Federatie van het Licht: Dat mag je! Toch antwoorden wij in Waarheid dat we gewoon niet de VOLLE aard van dat wat gaat komen, kunnen onthullen.

WIJ WILLEN ALLEREERST DE VERRASSING NIET BEDERVEN… MAAR TOCH IS HET NODIG VOOR ZIELEN VAN DE AARDE OM IN BEPAALDE MATE.. VOORBEREID TE ZIJN VOOR DE KOMST VAN HET GEBEUREN… DE FUNDERINGEN MOETEN GEPLAATSTWORDEN… EN DAT IS GEBEURD.

JULLIE…. LIEFSTE MENSEN…. ZIJN DE GRONDINGSKRACHT.

JULLIE… ZIJN ZO DICHTBIJ DE THUIS KOMST.

JULLIE… HEBBEN JE BESTEMMING BEREIKT.

DE EINDLIJN WORDT BIJNA AANGERAAKT EN HET LINT GEBROKEN TERWIJL JULLIE DOOR NAAR DE ANDERE KANT GAAN VAN … HET ALLES.

Blossom: Ik VOEL dit als WAARHEID in mijn hart… en het maakt mij niet uit wanneer het gebeurt.. want IK WEET DAT HET ZAL GEBEUREN… en als dat zo is… zal het de juiste tijd zijn… ook al bestaat de tijd niet… ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN. DIT LEREN WE NET TE BEGRIJPEN. .. HET MAAKT NIET UIT WAT ER GEBEURT… Opnieuw veel dank natuurlijk. Om te worden vervolgd bij de volgende keer als we praten… IN LIEFDE en dankbaarheid. Bloss xxx


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden erg gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl