Home > > Blossom Goodchild - 5 november 2013

Blossom Goodchild - 5 november 2013

Blossom: OK. Hier gaan we weer! Hallo! Jullie vorige communicatie bracht enkele gemengde GEVOELENS in mijn brievenbus. Sommige mensen vonden het heerlijk, door alle informatie die jullie brachten. Anderen waren boos dat jullie zeiden dat Het Gebeuren zal plaats vinden aan het eind van 2014. Boy, krijg ik er vaak van langs vanwege jullie, maar dat wordt weer totaal gecompenseerd door de Liefdevolle woorden van degenen die ‘het snappen’. Dus, vraag ik me nu af, waar jullie vandaag over willen spreken. Onder die omstandigheden VOEL ik dat de bal bij jullie ligt.

Federatie van het Licht: Gegroet, Blossom en aan ieder die deelneemt aan onze ondernemingen om te assisteren bij het omhooggaan van IEDEREEN. Wij begrijpen de vermenging van emoties die voortspruit uit onze gekozen woorden, want iedereen reist op zijn eigen pad en ieder zal daarom reageren op wat wij bieden overeenstemmend met waar hun voetstappen op hun reis worden neergezet. Wij komen slechts om te assisteren…. Dit herhalen wij telkens weer. Zelfs voor degenen die de voorkeur geven aan het de handdoek in de ring gooien… assisteren wij bij hun groei… maar zij zien dit zeker niet op die manier.

Wij vragen ons ook af hoeveel credit iemand zichzelf wil geven terwijl ze verder reizen? Want, inderdaad hoe men gereisd heeft, ze zijn over bergen en zeeën gegaan zonder zelfs maar het uitzicht op te merken. Als men achteruit zou zitten en een of twee momenten landschap in zich opneemt dan zouden zij begrijpen dat ze nu op veel rijkere weiden uitkijken dan die van niet zo lang geleden.

Die opbouw… naar DIT GEBEUREN… maakt iemand gek, nietwaar?

Blossom: Nou, voor sommigen ja, voor anderen niet. Sommigen hebben er geen idee van. Soms is er een GEVOEL van spanning omheen. Ik zien waarom jullie dat vragen om ons niveau van opwinding vast te houden. Maar het is niet altijd makkelijk als men genesteld wordt in het dagelijkse leven. Het is nogal moeilijk om je helemaal iets zo ENORMS ‘voor te stellen’ en om niet te spreken over in een niet al te verre toekomst.

Federatie van het Licht: Broeders en zusters van de mensheid… jullie zijn je al lang bewust dat de ziel van jullie zelf in het bereik zit van nieuwe Hoogtes. Jullie VOELEN dit al op veel wijzen. Die van frustratie van de oude wijze… en dat van VERWONDERING als jullie momenten van dank uit het hart ‘bereiken’ door geen enkel specifieke reden.

Gewoon door ZIJN.

Jullie WETEN… Jullie WETEN…. Jullie WETEN… dat jullie er zo dichtbij zijn…

Blossom: Ja… zoiets. Ik bedoel echt niet om negatief te klinken… maar die eind lijn die zo dichtbij is, ligt niet in het zicht… maakte ik een foutje… of zoiets? Dat is het net… het blijven hangen… en dan komt weer die twijfel over ‘wanneer’. Ik weet dat ik klink als een oude plaat, maar het schijnt het onderwerp te zijn op dit moment. Dat GEVOEL in je als je iemand daarover vertelt en je WEET dan dat ze denken dat je duidelijk een waanvoorstelling hebt… en dus denk je zachtjes in je. ‘Op een dag.. laat het alsjeblieft op een dag zijn…. Laat het gebeuren.’ Niet om daarna oenig te zeggen ‘Hè, hè… ! dat zei ik je toch!’ gewoon dat je in jezelf WEET dat je het goed hebt. Het is ok voor jullie ‘daar boven’ … Alles gaat gesmeerd door. Maar voor ons hier beneden die het WETEN … lijken we soms voor anderen als een sandwich te zijn die bestemd is voor een picknick!! Ik klaag er niet over of doe er niet neerslachtig over…. Ik zeg het gewoon!

Federatie van het Licht: Wij gaan door met LIEFDE zenden. Want het komt slechts door jullie uitleg dat wij in staat zijn om in te schatten hoe het voor jullie is. Dat was deel van onze overeenkomst bij die communicatie.

Blossom: Oh… daar had ik nog niet eerder over nagedacht… In dat geval… ga zitten en neem een kopje. Grapje! Om eerlijk te zijn, zou ik niet weten waar ik moest beginnen. En ik VOEL dat alles wat er echt toe doet in de lange run, is dat we PROBEREN om op ieder moment de LIEFDE TE WORDEN DIE WE ZIJN. Als we dat kunnen doorkrijgen… dan is er maar weinig overgebleven om te doen.

Federatie van het Licht: En jullie doen het goed bij dit onderwerp. Ieder van jullie. Iedereen repeteert en repeteert om ‘Dat goed voor mekaar te krijgen’ zodat als de ‘Openingsnacht’ komt… de show volledig aanslingert zonder technische haperingen!

Blossom: Als jullie zeggen dat wij de aanwezigheid van Het Gebeuren zullen VOELEN, voordat deze komt door zijn enorme grootte… Kun je dan een beetje meer specifiek zijn hierover? Zodat we zullen WETEN wat we kunnen verwachten?

Federatie van het Licht: We zullen ‘Herald’ doen (of ‘Aankondigen’) bij het komen van deze energie.

Blossom: Ik VOEL het woord ‘trompetten’ in mijn hoofd, maar ben onzeker of dit van jullie of van mij is, omdat het woord ‘herald’ dat in mijn denken kan hebben gebracht. Denk eraan… we spraken over de ‘na parade’ de vorige keer. Misschien is er een ‘op warmings’ band?

Federatie van het Licht: Dat wat jullie kunnen verwachten zal een opgemerkt verschil zijn in alles waar jullie ooit getuige van waren aan jullie hemelen.

Blossom: Dus zal het dan ook visueel zijn?

Federatie van het Licht: Maar ook van geluid. Maar het meeste van alles … is de emotie in het hartcentrum. DAT is wat men het meest van alles zal merken en herkennen. Er zal een opbouw van dit GEVOEL zijn in jullie… om je voor te bereiden voor het FEITELIJKE …. BEZOEK!

Blossom: Oh my! Oh my Mary Lou! Ik aarzelde echt voordat ik dat laatste woord opschreef BEZOEK VAN WIE?

Federatie van het Licht: Je weet, Blossom dat wij jullie niet te veel kunnen onthullen. Jullie WETEN dat we gesproken hebben over het noodzakelijke element van verrassing. Toch ZIJN we edelmoedig in onze bewoordingen de laatste tijd… en ook voorzichtig tegelijkertijd.

Blossom: Nou, het was het proberen waard. Het ding is, als het eenmaal is gebeurd… zal niets meer ooit hetzelfde zijn. Ik vraag me af of we dat volledig begrijpen?

Federatie van het Licht: Wij vragen ons dat ook af. Wij stellen ons veel vragen betreffende de reactie van de mensheid. Dit kunnen wij niet voorspellen. Maar er komt een tijd waarin men vooruit MOET gaan, ondanks dat en met dat wat er gaat gebeuren zal moeten worden omgegaan ALS EEN GEHEEL… DOOR HET GEHEEL… terwijl WIJ/JULLIE/ALLEN naar de volgende fase van evolutie gaan.

De Opwinding is soms overweldigend.

Blossom: Ja, zeg het me…. En jullie hebben minstens enige aanwijzingen! Dus, even terug naar dit ‘herauten’ als dat goed is?

Federatie van het Licht: Nog verder… terug naar het GEVOEL daarin. Velen van jullie zullen op enig moment in je leven in Liefde zijn gevallen(verliefd zijn geworden). Er is niemand die dat op een of ander kruispunt in zijn leven of in een ander leven niet zal hebben ervaren. De euforie die dit brengt laat alle andere zaken naar de achtergrond vervagen … Alles dat niet past bij het gelukkige hart verdwijnt als men zich focust op deze ‘Nieuwe Liefde’. Neem een momentje om die ‘opwinding voor het leven’ dat dit bracht, je te herinneren.

Dan liefste kameraden…. Vragen we je om je voor te stellen om je dat GEVOEL te vergroten meer dan een aantal dat je niet eens kunt tellen…

NIETS ANDERS ZAL ER MEER TOE DOEN ANDERS DAN HET GEVOEL VAN LIEFDE.

DE ZUIVERSTE ONVOORWAARDELJKE LIEFDE VOOR ALLES DAT IS.

IN EEN ADEMHALING ZAL ALLES WORDEN BEGREPEN.

ALLES ZAL DOOR JULLIE WORDEN GELIEFD IN EEN ZALIG MOMENT.

Blossom: Bedoelen jullie dat die zaligheid maar een moment zal duren?

Federatie van het Licht: Nee. Maar op dat eerste moment zul je een ‘explosie’ van ALLE WETEN krijgen… die enige tijd zal blijven. We zijn ons bewust dat je wilt WETEN voor hoe lang? Maar dit zal variëren van ziel tot ziel. Want MEN kan met deze fase niet doorgaan om AL DAT WETEN full time vast te houden, want in alle WAARHEID zou dit mogelijk IEMANDS hersenen OPBLAZEN’!

En ja, inderdaad, JULLIE als individu zullen nooit meer hetzelfde ZIJN. JULLIE als individu zullen nooit terugkeren naar het ‘oude zelf’ van voordat HET GEBEUREN plaats vond. Dat zou niet mogelijk zijn. Want de ervaring van ‘HET’ kan de dingen niet laten doorgaan te zijn zoals ze waren. Als individu of als het geheel.

De gehele loop van de mensheid staat op het punt te veranderen ‘Voor jullie ogen’.

Blossom: En uit wat jullie de laatste keer zeiden… alles in het bestaan.

Federatie van het Licht: Niet noodzakelijk Blossom. Want veel dat in het bestaan ‘ergens anders’ is, is al zeer op zijn koers. Want in ‘die sector’ zal de energie van LIEFDE … de Vibratie van LIEFDE zelf gewoon omhoog gaan… en geen andere koers gaan lopen.

Blossom: Kun je dan een beetje meer specifiek zijn over dit ‘veranderen van koers’, alsjeblieft? Dat is nogal een bewering.

Federatie van het Licht: Niet zo groot. Kijk naar de koers waarop jullie zijn. Kijk naar alles dat jullie wereld ‘naar BENEDEN heeft gebracht (gehaald). Zeker moet de richting worden veranderd om ‘naar BOVEN’ te worden gebracht. Dat is alles dat wij er mee bedoelen…

Blossom: Maar…. Dat is iets groots. is het niet?

Federatie van het Licht: Maar wat reeds GEVOELD wordt is het dat plaats vindt. Dit is geleidelijk geweest. Een wenden naar (een keren naar/ een neigen naar). Maar wij zullen het met de woorden ‘full speed vooruit ‘zetten op een koers die nooit meer terug kan keren naar de oude manier. Alles dat moest worden geleerd door zulk een naar beneden vallen is genormaliseerd… en geacht niet meer noodzakelijk te zijn om terug te keren naar zulke diepten.

De ENIGE manier … als dit Gebeuren plaats vindt… is OMHOOG.

Hoe jullie harten voortdurend zullen zingen. Jullie zullen een nieuwe manier van leven beleven. Een nieuw Leven. Als jullie bij iedere zonsopgang wakker worden zullen jullie WEZENS zingen van vreugde om ieder kostbaar moment te beleven dat jullie wordt geboden.

Terwijl jullie elkaar begroeten zal er een grote verandering van energie zijn door hoe men elkaar begroet op jullie planeet in deze fase van de tijd.

Om deze nieuwe wijze te beleven, zal de noodzaak brengen om iemands leven te ervaren via de zuiverste LIEFDEVOLLE energie uitwisseling tussen elkaar en met inderdaad het zelf.

Wij erkennen de worsteling die jullie van de Aarde soms beleefd hebben… het probleem om zelfs maar even een glimlach aan elkaar te geven.

DE TIJD MET ZULKE PROBLEMEN VOOR DE ZIEL IS AAN HET EINDIGEN.

WAT STAAT TE BEGINNEN ZAL JULLIE LATEN LACHEN, DANSEN EN ZINGEN OVER DE VERWONDERING VAN WIE JULLIE ZIJN EN IN DANKBAARHEID VOOR IEDERE ADEMHALING DIE JULLIE DOEN.

MERK DIT OP IN DE DIEPSTE PLEK VAN JULLIE WEZEN, LIEVE VRIENDEN…

WAAR JULLIE HIER VOOR KWAMEN OM TE BEREIKEN ZAL WORDEN BEREIKT, ZONDER FALEN!
HET GEBEUREN IS HET PASSEREN DOOR DE SLUIERS VAN DE TIJD NAAR EEN GRENZENLOZE, EINDELOZE STROOM VAN LIEFDEVOLLE GEDACHTE… WOORD EN DAAD!

JULLIE KWAMEN HIER OM DIT TE LATEN GEBEUREN… EN HET ZAL GEBEUREN!

ZONDER KWESTIE!

ZONDER TWIJFEL!

Blossom: ZONDER DATUM! Sorry, dat kon ik niet helpen! Nou, dat schijnt het te zijn…. Een beetje verder langs het pad van begrip. Dank jullie mensen. Ik kijk vooruit naar ieder moment ervan. In Liefde en dankbaarheid.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons lichtwerk zijn welkom en worden erg gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl