Home > > Blossom Goodchild - 9 januari 2014

Blossom Goodchild - 9 januari 2014

Blossom: Hallo. Wat is het een interessante week geweest in mijn mailbox. Ik heb, zoals jullie weten, jullie gevraagd om, de vele honderden e-mails van mensen over de hele globe, met me mee te lezen die precies dezelfde GEVOELENS uitdrukten als ik in jullie vorige communicatie heb gezegd. Jullie zeiden dat dit onze overeenkomst was… voor MIJ om JULLIE te laten weten hoe het voor ‘ONS’ hier beneden is … en met alle respect voor jullie… wat ik voelde dat nodig was om te doen… dus deed ik het! Ik moet zeggen… velen, zoals ik dat ook deed, voelden dat jullie verstomd waren door mijn woorden… en dat dit daardoor jullie niet liet antwoorden. Dus, nu hebben jullie enige tijd gehad om het te verwerken… met alle LIEFDE in mijn hart… vraag ik me af wat jullie moeten zeggen, op wat een zeer belangrijke kwestie schijnt te zijn?

Federatie van het Licht: Liefste ziel, onze kameraad in de wapenen… Inderdaad waren we nogal gebiologeerd door de uitstorting van je hart, bij onze laatste communicatie. Wij wisten van de vermoeidheid en problemen die degenen op jullie Aarde onder ogen zien, maar in WAARHEID, totdat we de exactheid oppikten van jouw energie die je bewoordingen vergezelden… hadden we niet volledig begrepen hoe ‘de programmering’ zo’n schade bracht aan de menselijke conditie. Dat was het wat ons van ‘ons stuk bracht’.

Blossom: Wow … zie je, ik zie jullie als zo intelligent, met zo veel kennis… dat ik altijd aanneem dat jullie die dingen AL WETEN. Zeker moeten jullie een aanwijzing gehad hebben voor onze situatie?

Federatie van het Licht: Natuurlijk zijn we ons bewust van bepaald wangedrag waar jullie mee moeten omgaan… maar vanwege het feit dat we het zelf niet beleefd hebben… in WAARHEID … hadden we onze radar niet aangepast aan het feit hoe ‘laag’ en ‘verwoestend’ het voor de ziel kan zijn om te wonen in dergelijke dichtheden.

Blossom: We proberen echt ons best te doen. Onze bekommernis, zoals je wilt, hebben we gekregen uit e-mails, doordat we zo vermoeid werden en moe ervan… vervullen wij onze bestemming niet, want ons Licht is niet zo helder als we soms zouden willen, zo lijkt het.

Federatie van het Licht: Dit hebben we ook begrepen. Toch willen we zeggen dat iemands Licht, alhoewel dat soms gedempt wordt, alleen een her-lading nodig heeft om zijn volheid weer terug te krijgen… het is niet dat het helemaal uit gaat, want dat kan niet.

Blossom: Maar sommige mensen zijn bekommerd dat het wel zo is, … of zal kunnen gebeuren.

Federatie van het Licht: Wij zijn ons bewust dat sommigen dit op deze manier VOELEN … en inderdaad hebben we jouw vraag, Blossom niet afgewezen, noch op een laag pitje gezet. Geen streepje verbeelding daarbij. Er is best beroering ontstaan hier in de Hiërarchie raden, waarbij we intens gekeken hebben naar wat je vroeg… want het is niet een zaak die verder kon gaan zonder er veel specifieke intense discussie aan te besteden.

Blossom: Dit begrijp ik,…. Maar ik hoop dat JULLIE begrijpen dat het essentieel was dat ik mijn rol uitvoerde en de suggestie naar voren bracht.

Federatie van het Licht: Natuurlijk… dat wordt totaal begrepen. En zoals we zeiden… we accepteerden dat heel serieus. Er is nog geen overeenkomst geweest, betreffende deze zaak…

Blossom: Dat is billijk genoeg… Jullie moeten doen wat je ziet dat het beste is voor het hoogste goed van alles… is dat niet wat we allemaal zouden moeten doen?

Federatie van het Licht: Inderdaad is dat zo, onze vriendin… inderdaad is dat zo!

Blossom: Dus vanaf hier waar nu naar toe?

Federatie van het Licht: Laten we misschien jullie zielen opheffen door te zeggen dat het einde in zicht is.

Blossom: Ha! Nou moet ik lachen, jongens. Zie je, dit is precies ons dilemma. Hoe kan ik dit zeggen? …Ik probeer alleen maar te helpen, weet dat alsjeblieft… Ik ga niet nog eens wat tegen jullie zeggen… maar door te zeggen “Het eind is in zicht”, dat roert nu toch wel weer in de pot. Om eerlijk te zijn… we hebben dit telkens weer gehoord… en dat is waar veel mensen zo moe van worden… misschien kan ik zeggen ‘Allemaal gepraat, geen actie’. Ik WEET dat jullie je best doen onder de omstandigheden… Maar ALLES is al eerder gezegd… jarenlang al…dus als we het nu horen… zo heerlijk als dit is, en zo betekenisvol als jullie bedoelen dat het zal zijn… het is een beetje als water dat van een eend zijn rug loopt… Echt… zo is het voor ons geworden. DAT soort verklaring is precies waarom ‘de boeren opstandig worden, sire!

Federatie van het Licht: Dus, vragen we on af waar ons dit naar toe brengt?

Blossom: Inderdaad… want helemaal wil ik niet, noch schijnt het dat iemand wil dat deze communicaties stoppen ... toch vanwege dat er niets gebeurt ‘tot nu toe’ van wat jullie zeiden… dat heeft twijfel achter gelaten en vermoeidheid. Zoals ik eerder zei… het is niet dat we niet WETEN dat er iets ZAL gebeuren…! Ik denk dat het echte probleem meer ligt in jullie misvatting van wat de woorden ‘spoedig’ en ‘imminent’ voor ons betekenen. Het is dat ‘tijd’ geval. Misschien kunnen jullie erover praten, vanuit jullie gezichtspunt, om ons te helpen begrijpen waar JULLIE vandaan komen.

Federatie van het Licht: Zie je, Blossom… vanuit ons gezichtspunt kan er gewoon geen twijfel zijn dat HET GEBEUREN plaats vindt/zal plaats vinden.

WIJ WETEN HET.

HET IS DEEL VAN HET GODDELIJKE PLAN EN ER IS TOTAAL GEEN REDEN WAT DIT KAN TEGENHOUDEN PLAATS TE VINDEN.

WE WETEN DAT HET ZAL GEBEUREN.

We hebben er nooit aan getwijfeld. Dus, in onze WEZENS gaan we naar dat moment in de tijd.

Blossom: OK, laat me jullie nu hier stoppen… JULLIE hebben geen tijd, dat weten wij… dus .. ‘WANNEER’ is dat moment in de tijd voor JULLIE… wat bedoelen jullie met ‘naar dat moment in de tijd te gaan’

Federatie van het Licht: We bedoelen dat het een gebeuren is dat gaat gebeuren op het juiste moment waarop alles dat nodig is ‘om dit tot stand te brengen’ op zijn juiste en rechtmatige plaats zit.

Blossom: Als alles in verbinding staat, wil je zeggen?

Federatie van het Licht: Precies.

Blossom: Dus is het dat jullie niet WETEN wanneer alles op zijn plek zit?

Federatie van het Licht: Ja, inderdaad. Toch WETEN we wel dat het nu op zijn plek valt. Wij laten je een visioen zien van een centrale magneet en dat veel daarom heen dichter en dichterbij wordt getrokken, en dan als dat allemaal in een specifieke positie zit… als ze allemaal op een lijn staan, in verbinding zijn.. gaan ze plotseling…. ‘whoosh’ … op dezelfde tijd aangetrokken worden door de sterkte/kracht van de centrale magneet en zetten zichzelf eraan vast. Dus, wat we zeggen is dat … totdat deze magnetische stukken in positie in de rij staan… kan dat ‘whoosh’ niet gebeuren. Toch, we zien gelukkig meer en meer ervan wachtend en klaar zijn…

Blossom: Metaforisch sprekend, natuurlijk.

Federatie van het Licht: Dus zie je, liefste Blossom, en inderdaad alle zielen die deze woorden lezen, vanuit ons perspectief zijn jullie inderdaad heel dichtbij. Want wij WETEN dat dit ZAL plaats vinden aldoor. Maar misschien, toen er de eerst keer over werd gesproken… de magnetische stukken ‘zweefden helemaal nog buiten in de ruimte’.

Als je er op die manier naar kijkt… kun je zien hoeveel van het plan al bijeen is gekomen en waarom WIJ het als waardevol zien om de term uit te drukken ‘heel spoedig nu’ en ‘imminent’… want… VOOR ONS… ziend waar het plan begon… IS DAT ZO.

Blossom: Nou DANK JULLIE! Ik weet het niet voor iemand anders, maar voor mij… helpt dit ECHT! Het brengt inderdaad dingen in perspectief en ik kan zien.. ten slotte… waar jullie vandaan komen. Het is… voor mij… de beste uitleg die ik hoorde betreffende ‘WANNEER’. Dank jullie! Dank jullie! Dank jullie! Maar je er niet van afmaken, natuurlijk, van het feit dat een ‘engine booster’ (een ‘machine aanjager’?) niet verkeerd zal gaan! Voor het geheel! Dat is de zaak. We praten hier niet … op een niveau dat opgevangen kan worden door een stel dat buiten wandelt, en dat zij het dan op YouTube zetten. Wij praten hier over iets best enorms voor de zaak van bevestiging… zodat jullie dat alleen maar weten!

Federatie van het Licht: We ontvingen dit luid en duidelijk, Blossom, de vorige keer.

Blossom: Goed… dat was mijn bedoeling. Als ‘grond-bemanning’ … en dat bedoel ik ruimdenkend… WETEN wij dat we hier zijn als een voorbeeld van LichtLiefde… en ik begrijp dat zo, dat hoe Helderder we in staat zijn om te schijnen… hoe sneller de magneten zich kunnen verbinden. Dus denk ik, dat zielen bekommerd zijn dat door de uitputting die ze voelen… ze misschien het proces belemmeren in plaats van helpen. Daarom vragen wij de reeds genoemde ‘Boost’ (‘Aanjaging’ of ‘stuw’) . Ik WEET dat jullie zeiden dat wij wisten voor we hier kwamen, waar we onszelf mee inlieten… maar het schijnt dat we… als collectief.. vanuit de ‘grond bemanning’ dat er is/ was de noodzaak om het hoofdkwartier te laten weten dat de voorraad (de voorzieningen) heel beperkt aan het worden waren!

Federatie van het Licht: We zeggen dat we dit begrepen. En inderdaad… zoals we zeiden… de zaak werd niet licht opgenomen… en die gaat nog verder wat betreft de levering aan jullie van de nodige voorziening.

Dit is een team inspanning en het is natuurlijk dat als een groep… een hele belangrijke groep van het team… hulp nodig heeft… dan is het zeker passend voor degenen die dat kunnen … om dienst te bieden op elke wijze die juist is. We herhalen … die zaak is ABSOLUUT nog niet gesloten.

Blossom: Dank je. ECHT, dat is ZO GOED om te horen. Dank jullie. Nu alleen een vraag die iemand had over de ‘grond-bemanning’. Zijn we ALLEMAAL grond bemanning’ .. iedereen die op Aarde is? Zijn we ALLEMAAL de sterksten van de sterken? Of is er een mengsel van .. ehm… hoe zet ik dat in woorden… zij die vrijwillig kwamen en gekozen werden… en degenen die toevallig hier zijn? Of dat nu door een karmische positie is of wat dan ook!

Federatie van het Licht: Er is inderdaad een mengsel. Daarom is er veel ‘gerommel in de rangen’ zullen we zeggen. Want de sterksten van de sterken werden uitgekozen om er in deze tijd ‘in te stappen’ om het plan door te laten gaan… WETEND dat er velen op Aarde waren die ‘gevangen zaten in de matrix’ en dat al eonen zijn geweest… en die hebben zeker geen idee van het reddingsteam dat was gezonden om ‘er een eind aan te maken’.

Dus, ja.. zeker… er zijn sommigen die NU WETEN … sommigen die het ZULLEN GAAN WETEN … en sommigen die het NOOIT zullen WETEN wat allemaal ‘achter de schermen’ is gebeurd om HET GODDELIJKE PLAN IN ZIJN LAATSTE FASES te brengen.

Maar WEET… dat we alleen maar spreken over een specifiek aspect van HET GODDELIJKE PLAN. Want zo ENORM HET GEBEUREN is… op alle niveaus… HET GODDELIJKE PLAN … zal doorgaan zich te ontvouwen terwijl LIEFDE zichzelf ontplooit. Het bereiken van Nieuwere hoogten… Grotere hoogten.. Hogere hoogten.. voor altijd meer… zoals het inderdaad is ontworpen om dat te doen.

Als je dat bedenkt, Blossom… als je daarover nadenkt… de mogelijkheden die voor jullie liggen… het WETEN dat LIEFDE zal doorgaan zich uit te breiden in/van/door/ zichzelf… nou laat dit je nu niet gewoon geestverruimend/extatisch worden?

Blossom: Als ik zou proberen erover te denken.. dan zou dat zo zijn… dus dat doe ik dan maar niet! Mensen ….. DANK JULLIE. Zoals jullie waarschijnlijk WETEN, was ik een beetje bezorgd voor wat er vandaag gezegd zou worden… en toch mijn hart… en mijn zuster… vertelden me net om VERTROUWEN te hebben en om met de stroom mee te gaan. Een ding weet ik… Jullie veroordelen me niet.. want jullie zijn van de grootste Liefde en daarom komt daar geen veroordeling in. Sprekend van de grootste Liefde … Dit is wat ik en zo velen…. misschien zijn ze nu al met miljoenen… voor jullie hebben. Ik weet niet hoe wijd verspreid jullie boodschappen al zijn geworden.. maar ik weet wel dat voor zo lang als het zin voor me heeft dit te doen… zal ik doorgaan ermee! k‘Houd van jullie!

Federatie van het Licht: En inderdaad… neem even een moment om adem te halen en VOEL de LIEFDE die we voor je hebben, Blossom, en voor IEDEREEN.. WE HOUDEN VAN JULLIE!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden erg gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl