Home > > Blossom Goodchild - 24 januari 2014

Blossom Goodchild - 24 januari 2014

Blossom: Hallo. Het was goed om vorige week een kleine pauze te hebben…niet echt om jullie, meer de aanval van e-mails nadat we een gesprek hebben ‘uitgezonden’. Denk maar niet dat er een reserve secretaris om me heen zit om met me te werken bij dat zaakje! Ik heb geprobeerd om me af te stemmen op jullie toen ik die las, zodat jullie een algemene overeenstemming hebben van wat wij “hier beneden” doen en VOELEN. Ik hoop dat jullie dat konden oppikken en als dat zo is… hoe VOELEN JULLIE JE over wat WIJ VOELEN?

Federatie van het Licht: Vanuit HET LICHT DAT WIJ ZIJN, zijn we altijd gelukkig om met jou te converseren… want we vinden dit zeer helpend. Wij hebben inderdaad voortdurend raad gehouden… betreffende de mogelijkheid om jullie een ‘LEIDEND LICHT’ te sturen in een of andere vorm… zodat jullie spirit kan worden opgetild en ‘hoop’ krijgt om door te gaan. We moeten benadrukken dat we niet begrepen of de ‘volheid’ konden speculeren hoe de dingen voor jullie waren geworden voor jullie allemaal… terwijl jullie leven onder die dwang van lagere energieën… en wij zijn tot het begrip gekomen dat het soms inderdaad een ‘gevecht om het Licht’ is… en dat brengt jullie energie naar zo’n laag verval.

Blossom: En wat leveren die ‘vergaderingen’ bij die discussie?

Federatie van het Licht: Die gaan vooruit. Kunnen we zeggen, liefste Blossom, dat jij een behoorlijke beroering hebt veroorzaakt/geschapen bij degenen van ons die jullie planeet willen helpen naar zijn nieuwere Hogere belichaming. De naam van Blossom Goodchild veroorzaakte ooit vele jaren geleden, een beroering terwijl onze boodschap werd uitgezonden betreffende 14 oktober.. maar dit, kunnen we zeggen, was de beroering bij Aardse mensen. Nu, is het dezelfde naam… maar wordt opnieuw weer ‘besproken’ in de rangen van vele rijken die niet van de Aarde zijn.

Blossom: Oh, dear! Is dat zo? Of komt dat doordat mijn kleine ‘uitval’ iets zal laten gebeuren om de dingen een beetje in beweging te doen komen, nou, eigenlijk, geen beetje… HEEL VEEL.. dan kan ik daar mee omgaan! Dus… kun je ons dan minutieus wat geven uit de vergaderingen, tot zover?

Federatie van het Licht: We kunnen berekenen dat er velen zijn die de mogelijkheid’ ‘zien … en merk alsjeblieft dat we zeggen ‘de mogelijkheid’ van een optillende vertoning hoe ‘de weg om te gaan’ zal zijn. Maar… wat dit feitelijk zal meebrengen zal ook best beroering veroorzaken. Je hebt zeker de smeltkroes tot aan de rand gevuld met ideeën, Blossom.

Er zijn ook enigen die voelen dat het geen noodzakelijke functie heeft om dat te doen. Want het zou ook, kon ook, een reactie van velen geven die misschien energie van verwarring brengen en daarom plannen die al helemaal onderweg zijn betreffende het GEBEUREN, naar een andere fase brengen van waar het momenteel staat.

Er is inderdaad veel dat moet worden bekeken, vanuit allerlei hoeken en toch is er OPGEMERKT dat JULLIE OP AARDE het zijn… JULLIE, DIE HET LICHT VASTHOUDEN OP JULLIE PLANEET… die hulp nodig hebben… en is dat dan niet waarom wij zo dichtbij naast jullie staan?

Blossom: Nou, dit is wat jullie ons verteld hebben en dat VOEL ik echt… alhoewel we door enkele e-mails die ‘we’ samen gelezen hebben, je kunt zien dat sommigen VOELEN dat jullie niet zijn die je bent… en ons alleen maar wat rondleiden. Sommigen VOELEN dat we alleen maar een voedsel bron voor jullie zijn. Mmm! Doe zeker maar wat ketchup op mij als je op me kauwt… Ik kan soms een beetje taai zijn op enkele plekken! Maar, zoals jullie in het algemeen weten.. vragen de meeste e-mails om jullie assistentie… niet om ons te redden… we WETEN dat… Boy! Hoe we DAT WETEN! Maar, als jullie zeggen…’om te assisteren’. Met alle respect … jullie woorden van wijsheid hebben ons enorm geholpen… maar toch VOELEN wij dat het nu echt tijd is voor actie

Federatie van het Licht: Dit hebben we onveranderlijk begrepen door onze chat aan het begin van dit jaar. En alles dat we je nu in deze tijd kunnen vertellen… is dat besprekingen nog steeds onderweg zijn.

Blossom: Kan ik vragen… ‘gesprekken’ tussen wie? Als jullie de Overzieners van de Overzieners zijn….. (of de Opzichters over Opzichters) … zijn JULLIE het dan niet die het globaal besluit moeten nemen en dan pas zouden de ‘handlangers/ondergeschikten’ ? zegen ze… dan WETEN dat wat JULLIE zeggen, gaat ‘gebeuren’…want jullie zijn inderdaad de wijze mensen. Is dat niet zoals het werkt?

Federatie van het Licht: We zeggen dat alle dingen moeten worden ‘doorgelopen’ voor bevestiging of goedkeuring. Maar wij letten heel scherp op om zoveel informatie te verzamelen uit veel bronnen, om het belang te categoriseren en om onweerlegbaar zeker te zijn dat onze besluiten voor het grootste goed van iedereen is.

Het ‘teken’ waar jij om gevraagd hebt, Blossom… het ‘teken’ waarvan jij VOELT dat de spirits van zovelen zal om hoog doen gaan… is… vanuit ons gezichtspunt, iets dat we niet als noodzakelijk hadden gezien totdat jij erover sprak op de ernstige manier waarop je dat deed. Want inderdaad, we konden uit velen van jullie oppikken die zo scherp VOELDEN dat dit moet gebeuren. Maar… het is niet zomaar iets van op een knop drukken.. en ‘Daar is het dan’. Veel moet echt worden beschouwd… voor de vorm waarop dit moet plaats vinden en…

Blossom: Wanneer? Want weet je, het ‘wanneer’ waarop dit plaats vindt, is ER EEN GROOT DEEL VAN. Want ik ben zeker dat jullie beseffen, dat er geen punt zou zijn dat jullie zeggen: ’OK, we gaan het doen en ‘ogen naar de hemel gericht’, enz… alleen dat het weer iets anders wordt en dat we er mee eindigen om er weer op te wachten! Weer iets om op de ‘wachtlijst’ te zetten. Ik accepteer volledig dat onze grootste verwarring geweest is het gebruik van de woorden ‘spoedig/soon’ en ‘imminent’.

Federatie van het Licht: Wij hebben geleerd dat deze bewoordingen fout zijn opgebouwd…

Blossom: Met alle respect… door jullie. Wij WETEN wat ze voor ons betekenen…

Federatie van het Licht: Dit is correct… maar in ‘onze ruimte van GEEN TIJD’ … betekenen ze voor ons hetzelfde als ze voor jullie doen. Want wij hebben gezegd in de voorbije communicaties… vergeleken met ‘de ruimte in geen tijd’, waar dit plan oorspronkelijk vandaan kwam… is het daar inderdaad imminent.

Blossom: Iemand schreef en vroeg of jullie ons konden helpen bij het dé-programmeren van onze zielen uit de ‘duisterder energie’ die ons schijnt tegen te houden… sommige dagen zo sterk… om HET LICHT TE ZIJN DIE WE ZIJN. Ik schreef terug en zei dat jullie waarschijnlijk zouden zeggen ‘WEES LIEFDE… SLECHTS LIEFDE.’ Maar het gaat erom, mensen.. dat dit ‘geprogrammeerde’ ons soms zo vies kan laten VOELEN, dat gewoon ‘LIEFDE ZIJN’ geen optie voor ons is. Omdat we er door worden uitgeput/leeggezogen. IK WEET dat het aardig beschikbaar is voor ‘top-ups/hoger gestegen mensen’… maar ECHT … als jullie hier een week of zo beneden zouden zijn… zou je zeker de zwaarte VOELEN waar we ons doorheen moeten vechten van moment tot moment…. Zie daar onze vermoeidheid en de behoefte aan een stuwing. Nog raadgevingen?

Federatie van het Licht: We willen graag dat je eerst afmaakt wat je wilde zeggen… maar dat je tegenhield

Blossom: Echt? OK… Ik wilde zeggen dat er mensen zullen zijn die ‘heldere vonken’ zijn en die dit lezen … en ik BEDOEL DIT dus met respect… die verder op de ladder omhoog zijn dan ik en velen zijn … en die me zullen schrijven en zeggen dat ik binnenin me moet gaan en me afstemmen/ moet in gaan/ de LIEFDE moet aanzetten die ik BEN. Ik weet dat. Toch is het zo… mijn ‘programmering’ kan soms het betere stuk van me afpakken .. verreweg… en de ‘mindset’ houdt vast en gaat recht naar het hart. En ja… ik WEET van het positieve denken… Ik WEET best veel wat ik langs de weg heb opgepikt en ik heb vele, vele jaren geprobeerd om mijn WETEN te verbeteren. We proberen dat allemaal… nou, zij die wakker zijn dan. Maar… zeker tot nu, na al dit Doe Het Zelf.. zou men in een betere ruimte moeten zitten… Dus… wacht even, wat was mijn vraag ook weer? Ah ja! Hoe bevrijden we ons uit de programmering die ons terug houdt van ZIJN wie we WERKELIJK ZIJN?

Federatie van het Licht: Beter nu?

Blossom: OH, INDERDAAD!

Federatie van het Licht: Toen je antwoordde op de ziel die de vraag instuurde met ‘WEES LIEFDE… ALLEEN MAAR LIEFDE’…. Was je totaal op je spoor. Maar… om door deze programmering heen te breken.. moeten jullie je WEZEN zich naar BOVEN laten verbinden, telkens weer… en het is nodig dat je grote volharding hebt in het WETEN dat je … bent afgestemd…/ ingetapt bent/ aan gezet bent … PERMANENT .. WANT JULLIE ZIJN DAN … JULLIE WEZEN.

Blossom: Wie zijn we dan als we al die dingen niet doen?

Federatie van het Licht: Jullie zijn een minder deel van jezelf. Als je naar een speelgoed soldaatje kijkt die op een trom slaag… als de batterijen volledig zijn opgeladen… slaat hij de trom met volle kracht en dan marcheert hij in een consequent ritme. Als zijn batterijen beginnen leeg te lopen… dan is het ‘hele systeem’ die ‘hij is’ …verkeerd. Het is hetzelfde met jullie … als jullie batterijen zwak worden… werkt niks meer zoals het moet werken.

Blossom: Yep… dus mediteren we… en we mediteren wat meer… en dan weer wat meer… en we zeggen onze dagelijkse affirmaties op om te manifesteren wat we wensen voor onszelf en het Hoogste goed van iedereen. Velen, velen van ons doen die dingen… want we gingen al lange tijd geleden uit de kleuterschool weg. Maar dit is het punt, mijn vrienden… zoals met de batterijen hier op Aarde… niet zoals de kristallen voor energie voor waar jullie vandaan komen… nadat de batterijen steeds maar weer zijn gebruikt kunnen ze niet meer zo sterk werken als ze deden. Ze moeten worden weggegooid en vervangen door nieuwen. Eh… snappen jullie mijn bedoeling hier?

Federatie van het Licht: Blossom, we snappen jouw bedoeling meer en meer duidelijk. Het schijnt dat hoe meer details je geeft waarin het die GEVOELENS betreft … hoe meer we ‘het plaatje pakken’. En dit is zeer nuttig voor wat betreft hoe wij de situatie zien waar jullie van de Aarde zich in bevinden.

Blossom: Ik denk dat het in de timing zit. Alhoewel… misschien had ik jaren geleden meer specifiek moeten zijn! Een puntje hier… betreffende jullie die ons meer begrijpen door wat ik zeg. Sommigen VOELEN dat als jullie de Opzichters van de Opzichters zijn… dan zouden jullie exact WETEN hoe wij ons VOELEN, want jullie hebben gezegd dat je ons kunt oppikken door onze energie, enz.

Federatie van het Licht: Ja, dat kunnen we. We hebben heel vaak gezegd dat we de ‘Aarde kunnen zien’ en zien hoe die het doet met het energie-Licht dat op een of andere plaats zit. We kunnen inderdaad oppikken waar er Gelach is en waar er pijn of oorlog is… vanwege de ‘kleur en vibratie draaiing’, zoals je wilt. Maar Blossom… dit is een energie. Deze energie vertelt ons een algemeen ‘overzicht’ van ‘ iemands energie’… niet de gedachten over hoe die energie VOELT.

Blossom: Dus… jullie zeggen dat.. omdat jullie nooit op Aarde zijn geweest… ik bedoel JULLIE MENSEN.. specifiek… kun je toch zeggen als we laag zitten, middel of hoog zitten.. maar jullie weten niet hoe, dat lage, middel of Hoge VOELT?

Federatie van het Licht: In bepaalde mate… en meer is… we WETEN niet wat dat lage, middel of hoge is in het ‘denken’.. want we werken door ‘vibraties’ van jou.

Blossom: Toch denken jullie, nietwaar? Dus.. Ik ben een beetje verbijsterd hierdoor. Zeggen jullie dat je niet weet, dat als wij bewust zijn geworden van iets vreselijks dat heeft plaats gehad, jullie weten alleen maar hoe we VOELEN op een trillingsniveau, tegen gesteld aan waar ons denken ‘doorheen gaat’? En hetzelfde met iets moois dat gebeurt?

Federatie van het Licht: Meer of minder…

Blossom: Wat is meer en wat is minder?

Federatie van het Licht: Dat we… WIJ ZIJN NOOIT, … WIJ DIE NU MET JOU SPREKEN… DE OPZICHTERS VAN DE OPZICHTERS… WIJ ZIJN NOOIT IN MENSELIJKE VORM GEWEEST.

Daarom hebben wij de dichtheid en gedachtenpatronen nooit ervaren die dat met zich mee brengt.

Blossom: En de programmering… Laten we niet vergeten…om de ‘Laten we ons ellendig voelen en underdog zijn, want er is niks anders dan het ‘programmeren’.

Federatie van het Licht: Wij… de Opzichter VOELEN energie.

Blossom: Toch moeten jullie wel ‘denken’. Anders zouden we niet in staat zijn om deze conversatie te hebben.

Federatie van het Licht: We glimlachen… want zo ontwikkeld als wij zijn ‘in jullie ogen’ ... de ‘taal van woorden’ is iets dat we hebben moeten ‘leren’ om mee te communiceren.

Blossom: Toch, MOETEN jullie denken! Om te kunnen converseren in jullie vergaderingen over ‘het teken’ … hebben jullie denken nodig, nietwaar?

Federatie van het Licht: Ja… toch is dat waarom we zeggen meer of minder… want het is nogal wat anders op het menselijk ‘niveau’ van het gedachtenproces.

Blossom: Mag ik vragen op welke wijze?

Federatie van het Licht: Omdat we telepathisch communiceren in een ZEER HOOG ONTWIKKELDE communicatie, doorgaans!

GEVOELENS worden ‘doorgezonden’ in een trillingsfrequentie die ‘de gedachte’ biedt.. om een beter woord te willen gebruiken…

Blossom: Oh, alsjeblieft probeer dat!

Federatie van het Licht: Zouden we dan misschien ‘sentiment’ zeggen?

Blossom: Dat is goed voor mij!

Federatie van het Licht: … dat biedt het sentiment… wat gewenst is om te schetsen. Telepathisch VOELEN wordt direct vertaald door een ander op hetzelfde niveau… niet door woorden… door GEVOELENS.

Blossom: En wat? Visueel?

Federatie van het Licht: Correct. Het GEVOEL dat met het Visuele meegaat!

Blossom: Dus, een beetje zoals mijn readings dan. Ik krijg het visuele en dan moet ik dat vertalen door het GEVOEL dat het vergezelt. COOL! Ik ben duidelijk meer ontwikkeld dan ik zelf gedacht had. AH! De vreugde van humor!

Federatie van het Licht: Wij zijn ons bewust dat het verder dan onze toewijzing van tijd is om te converseren…

Blossom: Ik ben blij om er mee door te gaan…

Federatie van het Licht: Dit weten wij… maar toch WETEN WIJ … dat alhoewel het GEVOEL nu heerlijk is … dat de energie voor jou later ‘ gemist zal worden’.

Blossom: Dat snap ik volkomen… en geloof mij; dezer dagen heb ik alle energie nodig die ik kan krijgen. Zoals velen… ons nog steeds stom vermoeid voelende soms. En jullie gaan dan zeggen: ‘het is de energie’ niet waar?

Federatie van het Licht: Het is de energie!

Blossom: Ha. Ha!! Welke energie en waarom maakt die ons zo vermoeid?

Federatie van het Licht: Het is de intensiteit van de nieuwe energie die binnenkomt… en terwijl jullie lichamen lichter worden en zich vernieuwen.. vindt het ‘oude deel’ van jullie het moeilijk om er mee om te gaan… omdat dit wegvalt. Denk eraan… toen je voor het eerst als een NIEUWGEBORENE naar de Aardewereld kwam … dan slaap je het meest van de tijd om je aan te passen aan de frequenties waar je je in bevindt. Het zelfde gebeurt terwijl je in de NIEUWERE HOGERE energie frequenties gaat waar je je nu in bevindt… en JULLIE ‘denken dat er niet veel gebeurt!

Maar WEES ALS WIJ … en VOEL … STEM JE ECHT AF EN VOEL… dan zou je niet zo zeer dat ‘teken’ nodig hebben waar je om vraagt.

Blossom: Zullen we er om wedden? Het is een genoegen geweest… Heel veel dank aan jullie. IN LIEFDE, LICHT & GOUDEN STRALEN.

Federatie van het Licht: Het genoegen wordt teruggegeven. Blossom … en wij danken ieder van jullie die deze woorden leest voor jullie voortdurend verder marcheren … zelfs als het gaan moeilijk wordt. Totdat we elkaar weer spreken… WEET dat we meer van jullie situatie gaan leren… en door leren komt begrijpen!

Blossom: Inderdaad… Inderdaad… Inderdaad! Toedeliepip!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden erg gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl