Home > > Blossom Goodchild - 8 november 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 8 november 2017

Blossom: Zegeningen aan jullie waar je ook bent!

Federatie van het Licht: Wij zijn ‘hier’ op dit moment met jou.

Blossom: Zijn jullie ook ergens anders?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Want zoals met de Energie van White Cloud… zijn wij niet beperkt zoals jullie ‘denken’ dat jullie zijn… om gewoon op een tijd op een plek te Zijn.

Blossom: Het is niet dat ik geloof dat ik beperkt ben… verre van dat. Het is gewoon dat ik nog niet het passen heb ‘be’meesterd, overal met mijn wil… nog niet!

Federatie van het Licht: Dat zul je. Velen zullen dat!

Blossom: Heb je daar wenken voor?

Federatie van het Licht: Zonder twijfel… ‘’GELOOF’(‘VERTROUWEN’)

Blossom: In?

Federatie van het Licht: DE WAARHEID VAN DIE KENNIS.

Gevolgd door BEDOELING…

Gevolgd door VERTROUWEN VAN HET ZELF…

Gevolgd door PRAKTIJK… (OEFENING)

Gevolgd door WETEN…

Blossom: Dank je. Ik denk dat dit voor zoveel dingen kan/zou gelden, dingen waar van we ‘denken’ die niet binnen bereik zijn?

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom. Beperkingen zijn ‘in steen gezet’ schijnt het, als we kijken naar beperkingen die de ziel denkt dat zij heeft.

MAAR, DIT IS GEWOON INDOCTRINATIE EN (AL) EONEN VAN JULLIE TIJD.

ZODAT OP EEN BEWUST NIVEAU… ALS EEN BEWUSTZIJN… MEN ECHT WEET DAT ZE DEZE MOGELIJKHEDEN NIET HEBBEN. MEN GELOOFT DAT ECHT.

En op deze wijze… dat is waarom wij zeggen… ‘In steen gezet.’ Maar wat is het dat na een tijd de steen breekt?

Blossom: Water. En in White Cloud’s metaforen… Is water LIEFDE.

Federatie van het Licht: Dus, liefste zielen… hoe meer je KIEST om te geven/bieden… MEER LIEFDE AAN HET ZELF TE GEVEN …hoe meer de steen zal eroderen en alles toestaat wat erin zat om te vernietigen… op te ruimen… en op zijn plaats te zetten …aan het denken te her-introduceren… aan het ENE WEZEN … dat wat WAARHEID is. Dat wat men NU WEET wat mogelijk is.

Hebben wij niet heel vaak gezegd… DAT ALLES MOGELIJK IS? Maar jullie beperkingen houden mogelijkheden in die “Aan het Licht komen”.

Blossom: Dit gaat naadloos over naar een vraag die ik stelde. Jullie hebben kortgeleden gepraat over manifestatie en om de Hoge Vibratie omhoog te houden. Maar, hoe is dat altijd mogelijk als we gebombardeerd worden met ‘dat’ wat onze energie verlaagt en misschien inderdaad onze gedachten. Jullie spreken over de vrije wil; maar hebben we die eigenlijk, of worden onze Wezens er mee beknoeid?

De heer vroeg dat, als de lager Vibrationele Wezens van onze Planeet zich kunnen bemoeien met onze Wezens, op deze wijze… dan kunnen we waarschijnlijk aannemen dat het HELE menselijke leven blij zou zijn dat JULLIE erin stappen en je bemoeien voor het Hoogste Goed van iedereen… en zouden jullie onze vrije wil terugbrengen… (waarom je zegt dat je niet gaat tussenbeide komen) …Eigenlijk een lang dradige manier van mij om dit uit te drukken!

Federatie van het Licht: Ten eerste zeggen we dat…jullie gedachten, stemmingen, kwaaltjes, enz. beïnvloed worden door wat is ‘gedownloaded’ in de lucht die je inademt… door degenen die de massa’s ‘wensen’ te beheersen… zelfs als we onzeker zijn van hun uiteindelijk resultaat… want dat kan niet gebeuren…

WANT… JULLIE… IEDER VAN JULLIE… ZIJN LICHT.

We vragen zonder agenda… aan JULLIE… IEDER VAN JULLIE… om de KRACHT VAN JE LICHT te erkennen.

In de grond… en we bedoelen… FEITELIJK IN DE FUNDERING VAN HET ZELF… KUN JE NIET WORDEN BEHEERST.

Jullie kunnen ‘pogingen’ erkennen en door dat te doen… JE LICHT GEBRUIKEN OM DE GEDACHTEN OM JE HEEN TE VERANDEREN.

Blossom: Met alle respect… wat dan met moordenaars… die letterlijk zijn geprogrammeerd? Ik heb documentaires gezien over hypnose enz… en ik moet het oneens zijn met jullie!

Federatie van het Licht: Omdat jullie het niet zien zoals wij het doen.

Blossom: Nope, ik zie het zoals ik het doe! Dus hoe zou je dat beantwoorden?

Federatie van het Licht: Oh, Liefste Blossom. Hoe beantwoorden we dit? Want dat zou echt een kan met wormen openen en we zijn ons ook bewust, van dat wat ‘jou veilig houdt’, met dat wat we je bieden.

Om hierop te antwoorden zouden we zeggen...‘overeenkomsten zijn gemaakt’ op zielen niveau. Om het begrijpen van dergelijke dingen… kan niet/zou geen zin hebben op een van dag tot dag basis.

Blossom: Wat de enige manier is waarop we de dingen KUNNEN zien!

Federatie van het Licht: Precies… en dit is waarom het zo moeilijk is om uit te leggen en te beschrijven. We gaan verder met dat waarover we spreken… opdat JULLIE ZIEL… DIE WIE JE ECHT BENT…LICHT IS.

DIT LICHT … we gebruiken het woord… wint/overwint… (over )alles… telkens. Ja, je kunt komen met duizend scenario’s waarvan JIJ denkt dat het anders bewijst. Maar, neem dit van ons, als je kiest… DAT LICHT IS DE MACHT/KRACHT.

LICHT HEEFT DE MACHT OVER ALLES!

Om terug te keren naar de vraag van de heer… Er is een redenering op planetair niveau waarom wij niet ‘VANZELF’ daarin stappen. Maar WEET DIT als we zeggen … op een meer subtiel, meer ‘bedekte’ route… we doen zoveel meer dan dit BEKEND is aan het publiek. Want dat kan nog niet…NOG NIET!

Veel is door ons afgebroken dat NIET MOET en daarom NIET GEBEURDE… Betreffende … vervuiling (?) van de Planeet, op een meer confronterende manier dan nu wordt gepresenteerd.

Veel is door ons voorkomen… dat ‘aan het Licht’ zal komen in komende(toekomstige) dagen, En jullie zullen zien dat ‘zij’ buiten jullie Planeet ALREEDS enorm hebben geholpen… en er is veel meer waar dat vandaan kwam.

Blossom: Neemt dat onze vrije wil niet weg? … want jullie zeggen dat is waarom je niet tussenbeide kunt komen. Maar jullie zijn zo… zo… ik verlies intrige hier!

Federatie van het Licht: Wij zouden zeggen ‘WIENS’ vrije wil? Want iedere ziel heeft die.

Blossom: Laat iemand me van deze draaimolen halen! Dus ik liet je ‘uitbazuinen’ een tijdje en ik wil niet tussenbeide komen en daarom, breng ik iedereen in verwarring!

Federatie van het Licht: Veel dank.

Er zitten zaden op hun plek die in Goddelijke tijd werden geplant op jullie Planeet.

Deze zaden ZIJN JULLIE!

Jullie zijn de bewaarders van jezelf. Jullie zijn degenen die deze zaden bewaterd moeten houden en bewaard en beschermd hebben voor elementen die kunnen beschadigen.

En door dat te doen…‘BLOESEMEN’ deze zaden in de volheid van zichzelf en openen zich… produceren/introduceren… hun VOLLE POTENTIEEL.

INDIEN/ALS …dit wordt erkend/gevoeld, herkend… door zelf… gebeurt er een metamorfisme(?)

Bij dit ‘evolueren’ ontwaakt de WARE KRACHT VAN HET ZELF… in het zonlicht.

Terwijl het zonlicht de voedingsstoffen verzorgt met zijn stralen… is de bloem niet langer ALLEEN EEN BLOEM.

Dat wordt…

DE SCHOONHEID VAN HET LICHT ZELF.

Weet je wat dat betekent?

DE SCHOONHEID VAN HET LICHT ZELF?

Het betekent…

DE VOLHEID VAN GODZELF… OP AARDE… IN JE … WEZEN!

VOEL deze woorden die we uitdrukken. We vragen je niet om ze gewoon te lezen… Neem ze in je hart… in de DIEPTE VAN JE WETEN.

Drink hun Vibratie in en keer ze in het hart gevoelde erkenning van WIE JE BENT!

VOEL DAT NU…ADEM HET NU IN… OP DIT MOMENT… HET VERTROUWEN VAN DAT WAT WE ZEGGEN…

ADEM HET IN…

ADEM HET IN…

ADEM HET IN…

Want het is de erkenning van GOD… die in je leeft… die ALLE UITDRUKKING VAN WAARHEID KAN ZIJN!

DAAROM BEN JE HIER!

BEGRIJPEN JULLIE DIT, LIEFSTE MENSEN… OP EEN KERN NIVEAU?

Door GOD TE ZIJN… en om die kennis van het zelf ‘aan het Licht’ te brengen… neem je een andere benadering voor je ‘taak’ hier op Aarde.

En alles dat je nodig hebt om ALS GOD te doen… is LIEFDE ADEMEN… in en uit…in en uit.

ADEM DE ADEM VAN DE GODZELF… DE BRON ENERGIE… DE GODDELIJKE SPIRIT… DIE JE BENT…

In, uit, in, uit, in, uit…

Dat is het!

DOOR DAT TE DOEN….

ZAL ALLES IN JE LEVEN… netjes op zijn plek vallen.

ALLES IN JE LEVEN… zal samenkomen zoals het moet… IN LIEFDE.

Hoe kan het niet zo zijn?

NIEMAND/NIETS… KAN JE ADEM BEHEERSEN!

Niemand kan de WENS achter ELKE EN IEDERE ADEM BEHEERSEN… behalve jij.

En hoe vaker je dit doet… hoe meer je DIT LAAT ZIJN… hoe meer LIEFDE je biedt aan de heelheid van ALLES…

En hoe meer je dit doet… hoe meer DUISTERNIS MOET WEGVALLEN.

Want die kan niet bestaan in zulk een met LICHT GEVULDE Omgeving!

Oh! Hoe we van jullie Houden, Liefste Zielen. Oh! Hoe houden jullie van ons! Oh! Hoe LIEFDE VAN LIEFDE HOUDT!

We WETEN dat jullie ontwaakt zijn. We WETEN dat velen al wakker zijn al zo’n lange, lange tijd…

Toch… wensen we dat jullie uit je bed springt en in actie springen.

Zoveel te bereiken… al dit ademen in en uit ademen!!

We moedigen je ook aan; om je te verbinden met hulp van de NATUUR die je dat heeft te bieden.

Want dat is NATUURLIJK.

BEN ERBIJ… WEES ERIN… RAAK HAAR AAN… VOEL HAAR… HET IS ER VOOR JOU…OM DE PLANEET TE HELPEN MET IEDEREEN EROP.

De KONINKRIJKEN… van/in … de natuur, aanwezig in vele vormen. Ze zijn van een intens Hoge Vibratie… DAAR OM TE DIENEN.

Volg deze gidslijnen, Liefste Zielen, als je ziel je leidt dat te doen, en op deze wijze zul je zo’n GROOTSHEID VAN HET ZELF vinden … ZOVEEL MEER GROOTSHEID DAN JE IN DEZE TIJD JE HEBT VOORGESTELD.

ZULKE VREUGDE ZAL JE WEZEN VULLEN.

ZULKE VREUGDE ZAL JE PLANEET VULLEN.

ZULKE VREUGDE ZAL GEBEUREN OMDAT JE KIEST OM DE ADEM VAN HET LEVEN- HET LICHT ZELF- in TE ADEMEN.

Blossom: Dank je zeer… zo heel erg. De Energie die deze woorden dragen vandaag is zo sterk. Zo … Bekrachtigend.

Ik ga door met ademen… als een noodzakelijkheid… Maar op de manier die is voorgesteld… en laat het je weten, lieve vrienden… In Liefde en dank.

Federatie van het Licht: In Dank ook van ons… voor de heerlijkheid van deze communicatie met iedereen.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!