Home > > Blossom Goodchild - 7 juli 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 7 juli 2019

Blossom: Hallo aan onze Vrienden, daar ergens ... en NOG STEEDS houden de krachtige Energieën aan. Dit moet toch zeker ergens toe leiden?

Federatie van het Licht: Welkom aan Allen en ja, lieve Blossom, zoals wij hebben gezegd ... deze Energieën maken zeker deel uit van het Grootse Goddelijk Plan. Wij denken dat wij hun doel nu wel besproken hebben, daarom willen wij verdergaan en vertellen over de aankomende gebeurtenissen, die samenvallen met alles wat er nu gaande is.

U zult nog zoveel 'onderste-bovenheid' gaan meemaken.

Blossom: Is dat niet hetzelfde als 'op zijn kop staand'heid?

Federatie van het Licht: In zekere mate wel, maar als u 'een beetje verder zou lezen', dan zou u begrijpen hoe wij dit bedoelen.

Blossom: Persoonlijk begrijp ik 'op zijn kop' nog wel, maar 'onderste-bovenheid' ... nee ... niet echt. Maar vertel verder.

Federatie van het Licht: In die zin, dat het bij alles zal lijken alsof u op uw hoofd staat (nogmaals, niet fysiek). Alles zal lijken alsof het ondersteboven - en zelfs achterstevoren - is gedraaid. Want zulke 'momenten' zullen er komen, waarop het zal lijken alsof niemand nog echt begrijpt wat er gaande is. En gedurende enige tijd ... is dat ook zo.

Wat wij u willen zeggen is BEREID U VOOR! BEREID U VOOR! BEREID U VOOR!

Blossom: Ik blijf dat maar horen, in mijn hoofd. Allemaal goed en wel, maar om ons voor te bereiden moeten we wel weten waarop!

Federatie van het Licht: Op DE VERANDERING ... die staat nu echt voor de deur.

Blossom: En hoe moeten we dat doen ... aangezien we niet weten wat die verandering inhoudt?

Federatie van het Licht: Maar, u weet dat het verstandig zou zijn om in uw centrum te blijven. Om een paar minuten de tijd te nemen en tegen uzelf te zeggen 'IK BEN ER KLAAR VOOR'.

Blossom: Met een 'Moge de Kracht met mij zijn' (dit is een quote uit de Star Wars films: 'May the Force be with you' - V) er achteraan?

Federatie van het Licht: De Kracht zal bij u zijn.

De Kracht van een Groots Licht zal bij Ieder van u zijn, terwijl u uw Wezen voorbereidt op datgene waarop u al zo lang wacht.

Blossom: Goed dan, ik zal hier geen domper op zetten door te zeggen dat wij al vaker hebben gewacht en zo. Ik zal zwijgen en meegaan in wat u zegt, omdat de Energie die u overbrengt aangaande dit onderwerp wederom HEEL STERK is.

Federatie van het Licht: Blossom en u Allen ... Neem in uw Hart uw WETEN ... uw VOELEN ... op ... en stel uzelf de vraag: 'Hoe VOELT U zich hierbij? Voelt het alsof er een verandering op komst is?

Blossom: Misschien wel ... ik heb het al eerder gedaan ... en dan ... niks, ondanks al ons hopen. Lieve help, gedurende/na al deze tijd ben ik dusdanig sceptisch geworden, dat ik het bijna niet meer aandurf om mijn hoop erop te vestigen, om ze niet weer te verliezen. Eh ... heb ik net niet gezegd dat ik zou meegaan in wat u zegt? Ik kan echter niets doen tegen die 'ongelovige Thomas' binnenin mij, dat het dit keer écht zo zal zijn, en dat het écht voor de deur staat ... terwijl ik me herinner dat uw 'deur' ook 30 000 kilometer verderop kan staan.

Federatie van het Licht: Mogen wij iets voorstellen?

Blossom: Ja, graag!

Federatie van het Licht: Overweeg eens het feit dat HET VOOR DE DEUR STAAT. Wat nu, als u zou WETEN ... wat nu, als u het had gezien/gevoeld en u daarom gewoonweg zou wachten tot die tijd aanbreekt?

Blossom: MR (met respect) ... Is dat niet wat wij al - het lijkt wel millennia lang - altijd gedaan hebben?

Federatie van het Licht: Maar wij hebben het over NU.

Blossom: Dat weet ik, en ergens in mij is er dat 'wacht maar af' ... en u moet de reden kunnen aanvaarden waarom ik dit zo voel ... en velen met mij. Het is niet dat ik niet bereid ben om mij voor te bereiden. Maar, tegelijkertijd ... wil ik het ook nog niet van de daken schreeuwen.

Federatie van het Licht: Laat ons zeggen dat wij 'trachten' te begrijpen dat u het liever zou 'wegwuiven', maar wij hebben nooit tegen u gelogen, u misleid of u de verkeerde kant op gestuurd ... zoals u zou zeggen. Het kwam door het foutief begrijpen van het beginsel van tijd, dat beide partijen zich nu zo voelen. Niet dat 'HET' nooit zal gaan plaatsvinden, toch?

Blossom: Ja, en toch heeft u gezegd dat we het zouden weten, wanneer een dergelijk Gebeuren op komst was, vanwege 'het voorprogramma' wat eraan voorafgaat (ik weet niet hoe ik dit moet zeggen). Waar wij nu doorheen gaan voelt beslist niet als 'het voorprogramma', zoveel is zeker.

Federatie van het Licht: Maar misschien is het de generale repetitie? Het voorbereiden op ...

Blossom: Misschien?! Om eerlijk te zijn, zou ik het prima vinden om gewoon verder te gaan met zo goed als ik kan te genieten van mijn leven en dankbaar te zijn voor alles. Al het andere beschouw ik dan als bonus. Zoals zovele mensen het voelen, zou het ZO GEWELDIG zijn als er 'een Wonder' ... 'gelijk welk Wonder' zou plaatsvinden van een dusdanige omvang, dat wij een GIGANTISCHE VERSCHUIVING zouden kunnen voelen. Dat zou ons echt, écht verheffen. Maar ... daar zitten we dan. Begrijp me niet verkeerd, behalve dat ik me uitgeput voel, gaat het prima met me!

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, wij moeten glimlachen om het ontbreken van uw 'juichstemming'.

Blossom: Ach, ergens binnenin is die er wel en zodra 'voor de deur' zich aandient ... zult u mijn gejuich kunnen horen in het hele Universum. U zult iedereen die gewacht heeft, horen 'juichen'! Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het niet weten wat we mogen verwachten.

Federatie van het Licht: Wij kunnen niet uitleggen wat u mag verwachten ... want méér dan wat dan ook, zal het HET GEVOEL binnenin u zijn, dat u met verwondering zal slaan.

HET GEVOEL BINNENIN U, VAN TE WETEN ... HIER IS HET.

HET GEVOEL BINNENIN U, VAN ... UZELF TE KENNEN.

HET GEVOEL BINNENIN U, VAN ... KRACHT EN DOELGERICHTHEID.

HET GEVOEL BINNENIN U, VAN TE WETEN ... DAT HET WACHTEN VOORBIJ IS.

HET GEVOEL BINNENIN U, VAN TE WETEN ... DAT U KLAAR BENT OM UW ROL TE VERVULLEN.

HET GEVOEL BINNENIN U, VAN LIEF TE HEBBEN OP EEN VEEL DIEPER, HOGER NIVEAU - DAT U AL ZO LANGE TIJD NIET MEER HEEFT GEVOELD.

HET GEVOEL BINNENIN U, VAN BEGRIJPEN.

HET GEVOEL BINNENIN U, VAN INZIEN WAAROM NIETS LOGISCH WAS/LEEK ... TOT NU.

Wij kunnen zo nog even doorgaan, maar wij denken dat u begrijpt wat wij bedoelen.

Blossom: Lieve vrienden, ik kan dit alles wel 'enigszins' begrijpen ... een Hoger niveau van mijzelf wéét dat dit Waarheid is. Maar zovele mensen denken dat zij het in dit leven niet meer gaan meemaken en ik heb me vaker afgevraagd of ik het nog ga meemaken? Toch heeft u gezegd van wel. Ik veronderstel dat we alleen maar in het heden kunnen leven.

Federatie van het Licht: Ziet u, Blossom, wij voelden aan dat dit het was waarover wij het in dit bericht wilden hebben, omdat het noodzakelijk en gepast was ... kan het zijn dat u wenste dat wij er niet over begonnen waren?

Blossom: Helemaal niet. U moet spreken over datgene wat goed voelt voor u. Maar wat als ... en dat is een grote 'wat als' ... een Wonder of Gebeuren, of zelfs maar een gedeeltelijk Gebeuren of Gebeurtenis ... of wat dan ook zou plaatsvinden, nog voordat dit jaar ten einde is ... dan zou ik behoorlijk van streek zijn, als u er niet over gesproken had!

Federatie van het Licht: Dan begrijpt u ons standpunt.

Blossom: Waaruit wij zouden concluderen, dat er iets gaat gebeuren voordat dit jaar ten einde is!

Federatie van het Licht: Dat klopt.

Blossom: Wel mijn Vrienden, ik denk dat we niet méér kunnen doen dan afwachten. Ik hoop zozeer - en voor 'alle' redenen - dat u het bij het rechte eind heeft, maar mocht dat niet zo zijn ... zou ik dan nog verdergaan met deze gesprekken? Ja, dat zou ik, omdat ik weet dat behalve al dit - met respect - 'gedoe' rondom het Gebeuren, er zoveel mensen bemoedigd en gesterkt worden door uw woorden/onderricht.

Federatie van het Licht: Dat wij allen Gezegend zijn.

Blossom: Dat zeker. Wat gaan we nu doen? Volgens mijn berekeningen is de sessie nog niet klaar.

Federatie van het Licht: Wat zou het beste zijn ... zullen we het over het weer hebben?

Blossom: Haha! Toch zou dat geen slecht idee zijn. Het gedraagt zich heel vreemd ... maar natuurlijk zult u zeggen dat het de Energieën zijn.

Federatie van het Licht: Omdat dat zo is. De weerpatronen brengen de Energieën van het weer tot rust. Al de vreemde verschijnselen die zich voordoen, gebeuren om 'evenwicht' te brengen, om de niveaus gelijk te maken.

Blossom: Welke niveaus?

Federatie van het Licht: De niveaus van en in uw biosfeer. Het is dus, in zekere zin, een 'voorbereiding' op wat er gaat komen en het maakt de Energieën gelijkmatiger, zodat ze in staat zijn om de GOLF VAN LICHT te ontvangen die alles zal veranderen.

Hoe meer/beter ALLES is voorbereid ... des te eenvoudiger zal deze Golf worden aanvaard en ontvangen.

ALLES BEVINDT ZICH IN ZIJN VOORBEREIDENDE FASE.

Blossom: Wat is er dan nog méér, behalve wij en het weer?

Federatie van het Licht: De diepste Kern van uw Planeet is bezig zich te aarden, in voorbereiding. De hele natuur is in onderlinge communicatie, om zich voor te bereiden.

Net zoals ... de diepste KERN VAN UW WEZEN zich voorbereidt op datgene, wat onderweg is.

HET WACHTEN IS VOORBIJ.

Blossom: Ik vind het fijn, maar ik haat het ook, als u dat zegt. Heeft u, toen ik solliciteerde voor deze functie, op mijn sollicitatieformulier een paar antwoorden gemist? Antwoorden op vragen als 'Zult u altijd op onze Waarheid vertrouwen?' en mijn antwoord was ... 'Dat hangt ervan af!' U WÉÉT DAT IK VAN U HOU ... en U en IK weten allebei dat dit wederzijds plagen enkel maar gaat over de 'factor tijd', en verder niets. Wij hebben dat al zovele malen eerder foutief begrepen. Maar dat alles neemt niet weg, dat ik niet stiekem toch hoop heb. Ik bedoel maar, ééns moet het toch gebeuren, nietwaar? ... En ja, waarom dan niet NU?

Federatie van het Licht: Wij hebben hier weinig aan toe te voegen. Wij zijn dankbaar dat u dat geantwoord zou hebben ... want het zou niet correct zijn als u ons blindelings zou Vertrouwen. Het is en blijft heel belangrijk dat u uw Hart en uw Waarheid volgt ... want daardoor staat u de antwoorden en standpunten toe, welke anderen ook een stem geven in dit alles ... en in DIT ALLES ... ZIJN WIJ ÉÉN.

VOEL ONZE ENERGIE VAN LIEFDE ZO DICHT BIJ U EN NEEM ZE OP IN UW WEZEN.

Blossom: Hartelijk dank, Jongens, echt Waar. IK BEN WIE IK BEN. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!