Home > > Blossom Goodchild - 30 juni 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 30 juni 2019

Blossom: Hallo daar. Wel ... de vorige week hadden we het over de krachtige Energieën die onze Planeet momenteel bereiken. Deze week zou ik het graag hebben over de krachtige Energieën die onze Planeet momenteel bereiken! Want echt ... wat? Zoveel Zielen maken een intense uitzuivering door en niet alleen hebben ze dáármee te maken ... maar ook met héél weinig slaap en een gevoel van uitputting! Alles voelt ‘ondersteboven’ aan, maar ik denk dat het ‘ondersteboven zijn’ waar u over spreekt véél groter is dan dit, en dat het nog moet beginnen?

Federatie van het Licht: Welkom aan Ieder van u, op Planeet Aarde. Iedere uitmuntende Ziel die daar is om te doen waarvoor u bent gekomen – en die dat zo goed doet. Inderdaad Blossom ... u heeft het juist ... deze beroering die u van binnenuit voelt is nog niets, in vergelijking met wat nog gaat komen.

Blossom: O, geweldig! Dan hebben we iets om naar uit te kijken!!??

Federatie van het Licht: Maar, dat zal een beroering zijn van een andere aard. Want, op dit ogenblik hebben deze Energieën die binnenkomen en ‘doen waarvoor zij gekomen zijn’ als enige/Zielen doel het reinigen/heelmaken van het hele ‘verleden’ van de ziel ... doorheen alle voorbije levens. Kunt u zich dat voorstellen? Wanneer u alleen al daaraan denkt ... dat is een ‘verschuiving’ van enorme omvang.

Blossom: Dat kun je wel stellen! Het is soms al moeilijk genoeg, alleen al het verschuiven en heelmaken van dingen uit deze korte reis ... wil zwijgen van zo ver terug te gaan in de tijd.

Federatie van het Licht: En laat ons daar nog iets aan toevoegen: het feit/besef dat u niet alleen maar heelmaakt/zuivert wat tot uw EIGEN Energie behoort ... maar meteen ook dat van HET BEWUSTZIJN VAN HET GEHEEL.

Blossom: Logisch dat wij het zo moeilijk hebben!

Federatie van het Licht: Het is dus zo, dat in deze aanvangsfases …

Blossom: Aanvang?

Federatie van het Licht: Dat klopt, Blossom. Aanvang. Want zoals wij al zegden, is dat pas het begin. Deze aanvangsfases van de uitzuivering zijn gericht op het Ziel-zelf, vanuit een menselijk niveau/ziel binnen het menselijk waarnemingsniveau – en er is nog een behoorlijke weg te gaan, alvorens dat afgewerkt is.

Dan ... de Energieën die binnenkomen zullen zich gaan richten op de diepliggende inprentingen op Moeder Aarde, die vervolgens moeten worden opgeruimd. Als u denkt aan oorlogen, hongersnood ... noem maar op ... dan is er veel wat moet worden losgelaten. Er is veel ‘opgeslagen’ binnen de ’veld kracht’* van uw Planeet, en dat moet nu bevrijd worden. Het is er de tijd voor.

Blossom: Kon dat niet eerder bereikt worden?

Federatie van het Licht: Neen. De Energieën die u komen helpen, behoren tot een veel Hoger niveau van herkomst om het gewenste resultaat te bekomen. Het was nodig om te wachten tot de ‘overeengekomen hoogte’ bereikt was, alvorens deze intense Energieën toe te laten.

Blossom: Als u het heeft over ‘overeengekomen hoogte’, bedoelt u met hoogte dan zoiets als ‘klank/toonhoogte’?

Federatie van het Licht: Ja. Onthoud alstublieft dat, hoewel wij gesproken hebben over een
ophanden zijnde, nog intensere zuivering om uw Planeet te reinigen en heel te maken ... u tegen die tijd in een veel ‘krachtiger positie’ zult zijn om dit te doorstaan ... omdat er door het weghalen van al ‘het oude’ uit uw Wezen ... enorm veel Kracht tot u zal terugkeren. Die Kracht is dat deel van U ... dat behoort tot het Hoogste Licht, en dit zal ervoor zorgen dat u uw volgende ‘taken’ met veel groter gemak en inzicht kunt afhandelen dan u nu verwacht.
U denkt nu dat het ‘veel erger’ zal zijn dat datgene wat u tot nu toe heeft meegemaakt ... maar DAT HOEFT NIET ZO TE ZIJN ... uiteraard afhankelijk van welke keuze u maakt in het aanvaarden van datgene wat er nu voor u plaatsvindt.

U kunt ervoor kiezen om u ellendig en terneergeslagen te voelen, om te klagen en te zagen ... of u kunt inzien dat deze tijd bedoeld is als ... een aanloop naar een ENORME TOESTROOM VAN VERANDERING.

Zou u/kunt u niet voor uzelf vaststellen, Blossom, dat de ‘uitzuiveringen’ die zich de laatste tijd bij u hebben aangediend, u naar een meer verlichte plek in uw Wezen hebben gebracht?

Blossom: Ongetwijfeld, hoewel het op dat ogenblik ‘vreselijk’ was!

Federatie van het Licht: En Ieder van u zal hetzelfde voelen, wanneer zij beseffen voor welke keuzes zij staan.

Blossom: Iets wat mij enorm verbaast, is het volgende ... er kunnen zich voor ons bepaalde omstandigheden aandienen, die ‘schijnbaar’ niets te maken hebben met iets wat moet worden gereinigd/heelgemaakt/vergeven ... en toch kan het resultaat daarvan iets naar bovenhalen van heel, héél lang geleden, iets wat niet enkel vergeten was, maar waarvan wij niet eens iets afwisten ... misschien uit een vorig leven? Kunt u uitleggen hoe de Energieën die nu binnenkomen dat kunnen ‘BEWERKSTELLIGEN’? Hoe kan Energie ieder van ons dusdanig leiden, dat er toestanden/omstandigheden/Zielen naar voren treden die datgene kunnen loslaten wat moet worden losgelaten?

Federatie van het Licht: Ons antwoord is, dat wij daar geen antwoord op kunnen geven! Hooguit vanuit het aspect van de Universele werking, welke Goddelijk is, en het ‘vervullen van hun rol’ in het heelmaken/reinigen van deze Planeet en allen die bij Haar betrokken zijn ... om het Spel te Veranderen.

We zouden kunnen zeggen dat de Energieën behoren tot een Hogere Trilling, zodat de Trillingen met een lagere frequentie niet kunnen samengaan met deze Hogere ... waardoor ze dus ‘het veld moeten ruimen’. En dan, vanuit dat Inzicht van het Ziel-zelf ... zal het Universum letterlijk scenario’s voorzien die zich moeten uitspelen, en die de mogelijkheid zullen bieden om alles te herkennen en los te laten wat behoort tot/zich in deze lage frequenties bevindt ... opdat het proces van Ascentie zijn beloop kan hebben.

Blossom: Vele Zielen ervaren het ‘wat is het nut van dit alles’ ... ‘waarom nog moeite doen’ ... wanneer zij om zich heen kijken, en zoveel verdriet en al de pijn en het onnodig lijden zien dat onschuldige zielen moeten ondergaan. U zegt dat niets ertoe doet. Maar wat is dan het nut van dit alles? (Ik bevind mij op dit ogenblik niet in die geestestoestand, maar velen wel).

Federatie van het Licht: Het is deel van de reiniging.

DE NIEUWE WERELD WAAR U HEEN GAAT, ZAL NIET ZO VOELEN.

DIE KAN NIET ZO VOELEN, OMDAT DIT ALLES WAT U ALS ONNODIG BESCHOUWT, ER GEEN DEEL VAN ZAL UITMAKEN.

Wij begrijpen dat dit misschien ‘vreemd’ lijkt voor u. Maar in WAARHEID zijn er héél veel ‘staten van Zijn’, die nu al binnen zulke Energieën verblijven op/in andere scenario’s van ‘leven’. Het is wellicht dat momenteel ... een ander aspect van uw Zelf ... nu geniet van een verblijf op zulk een plek.

Maar, DIT aspect van uw Zelf is hier om uw Planeet Aarde en de Zielen die hier zijn te Verlichten, om de Energie te veranderen ... want zoals u weet was deze niet altijd zoals ze nu is.
De Energieën die zich nu op de Planeet voordoen, zijn van invloed op alles ... zoals ... alles ... van invloed is op alles.

Vanwege die invloed ... bent u hierheen gekomen om een invloed uit te oefenen ... die verandering tot stand zal brengen;
OM OPNIEUW DE ENERGIE VAN DE AARDE TE VERHEFFEN ... En daardoor een verschil te maken voor Het Geheel.
DE VERANDERINGEN ZIJN GAANDE ... MÉÉR VERANDERINGEN ZIJN OP KOMST ...
DE VERANDERING ... IS BIJNA HIER.

Blossom: Ik dacht dat u ging zeggen 'De verandering ... is op komst' ... maar u stuurde behoorlijk sterk de gedachte 'bijna hier'. Dus, zodra wij mensen gereinigd zijn ... en we dan beginnen aan de Planetaire aspecten ... dat gaat toch zeker ook een tijd duren om te voltooien?

Federatie van het Licht: Laat ons daarop antwoorden met ja en nee.

Blossom: Dat helpt!

Federatie van het Licht: In die zin ... dat hierbij het 'ondersteboven zijn' volop gaande zal zijn. Er zal geen twijfel bestaan over het 'ondersteboven zijn' en het doldraaien van alles. Wij benadrukken nogmaals dat wij het niet hebben over de fysieke beweging van uw Planeet. Wij hebben het over uw regeringen en hoe landen worden gemanipuleerd. Wij hebben het erover dat alles wat het menselijk ras als geheel niet tot nut is, zal worden onthuld en voor het gerecht gebracht. Er zal geen vluchtroute zijn, geen schuilplaats, voor de zielen die ervoor hebben gekozen om deze rol te spelen in HET SPEL.

Blossom: U heeft ons in het verleden gevraagd om Liefde en vergeving uit te sturen naar deze Zielen, voor de gruweldaden die zij hebben begaan ... het opzettelijk pijn doen en bewust negeren van de gevolgen die hun daden hadden op mensen ... op ons ras ... een gemeenschap ... een land. Ik denk dat het voor veel mensen toch moeilijk zal blijken om vergeving te schenken, als éénmaal die wandaden aan het licht komen.

Federatie van het Licht: Dit zullen zeker mee van de zwaarste opdrachten/omstandigheden zijn die u OOIT heeft moeten meemaken. Om daarvoor in uw hart vergeving te vinden, zult u moeten reiken naar de diepste, Hoogste plek van uw Ziel.

Blossom: Oké. Als ons dan gevraagd wordt om te vergeven ... en wij doen dat ... ik wil niet flauw doen, maar ... zijn ze dan niet kunnen wegkomen met hun daden? Als wij gewoon maar iedereen alles vergeven ... dan ... kunnen we dan niet gewoon allemaal maar doen zoals we willen? Dan maakt het toch niks uit?

Federatie van het Licht: Maar, u wéét dat het doen wat deze zielen gedaan hebben ... niet is wat U of veel anderen zou/zouden willen, Blossom.

Wij hebben al eerder gesproken over het offer van een Verlicht Wezen dat 'hierheen komt en dienstbaar is' door zich voor te doen als een 'Ziel met minder Licht' ... opdat anderen kunnen leren en geholpen kunnen worden bij het begrijpen van het Licht van Liefde dat zij zijn. Het is als ... wanneer iemand auditie doet voor een rol in een theaterstuk of een film ... zij spelen een rol ... maar het is niet wie zij werkelijk/Waarlijk zijn.

Blossom: Ja, ook dat begrijp ik. Maar, ze kunnen toch niet zomaar 'wegkomen' met dergelijk gedrag, dat kan toch niet?

Federatie van het Licht: Neen, en dat gebeurt ook niet. Ook al hebben zij, zoals wij dat zeggen 'hun Licht opgeofferd' om te kunnen dienen. Terwijl ze wisten dat ze de gevolgen zouden moeten 'dragen' van zulk een dienstbetoon. In die zin ... dat niemand een ander iets kan aandoen, zonder het zichzelf aan te doen.

In die zin dat ... ALLES WAT IEMAND EEN ANDER AANDOET, of het nu een Verlicht of geen verlicht gedrag is ... zij op enig moment, in zichzelf, hetzelfde zullen moeten ervaren. Zij zullen moeten 'voelen' wat zij die anderen aandeden.

Als zij die ander zich heel Geliefd lieten voelen ... dan zullen ZIJ ervaren hoe het is om zo Geliefd te zijn.

Als zij een ander hevige pijn bezorgden, hetzij fysiek, mentaal of beiden ... dan zullen ZIJ hetzelfde gevoel ervaren dat zij die ander toebrachten.

Dit is Wet. Zoals wij lang geleden al zegden. U kunt niet ontkomen aan uw daden. Daarom, hoewel vergeving heel belangrijk is ... omdat ze beide partijen helpt ... ontslaat dat hen niet van Oorzaak en Gevolg.

Wij vragen u om uw hulp in deze tijden. Zij die niet - zoals u - verkozen werden toen zij zich als vrijwilliger aanboden ... kijken ernaar uit om vanuit andere plaatsen te komen helpen om dit 'op te zetten'. Zij kijken ernaar uit om kracht en Liefdevolle Energie te geven, om diegenen te helpen die wèl deze functie kregen, om hen doorheen deze bijzonder turbulente tijden te loodsen.

Wij voelen dat het tijd wordt om onze Energieën terug te trekken ... want u bent vermoeid.

Blossom: Slaat dat niet op de meesten van ons? Toch voel ik dat wij allen doorheen verschillende fasen gaan, op verschillende tijdstippen.

Federatie van het Licht: Dat klopt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze sessie zijn gebruikelijke 'tijdsduur' heeft bereikt, maar wij willen nog zeggen dat er véél is om vreugdevol en verheugd over te zijn. ZO VEEL!

WE KOMEN STEEDS DICHTER BIJ DE AANKOMST en wij kiezen ervoor, om Ieder van u voor zichzelf te laten beslissen wat wij daarmee bedoelen ... Want wij bedoelen elke gedachte die ieder van u heeft over deze kwestie!

Jullie zijn grappig!! Goed gewerkt, Jongens. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid ... I AM.

*Ze zeiden 'veld kracht' en niet 'krachtveld' ... dus daar zal ik me aan houden.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!