Home > > Blossom Goodchild - 29 november 2014

Blossom Goodchild - 29 november 2014

Blossom: Hi, mijn vrienden. Er is iets betreffende de vorige channeling wat ik graag wil op helderen. Het was ‘geheel’ onze fout omdat ik VOEL dat ‘we’ wisten wat we bedoelden, maar het was een beetje onduidelijk voor lezers door de manier waarop je dit leest. Het gaat over De Greys die ‘onder een hoedje spelen’ met degenen die de planeet beheersen. Je leest dit alsof De Greys het E.T ras was dat gevangen werd. Terwijl ik niet geloof dat dit het geval was. Het voelde dat het een ander E.T. ras was dat werd vastgehouden. Kunnen jullie dit voor me op helderen?

Federatie van het Licht: Welkom Meest Dierbare Zielen, wat betreft om planeet Aarde naar haar Hogere positie te voeren. We zijn ons bewust van die genoemde zaak, Blossom, vanwege jouw gedachten. Veel lezers voelden zich zo verdrietig door wat ze hoorden over het gevangennemen van E.T.’s die kwamen helpen. We zullen hier later over spreken, maar nu, laten we de zaak ophelderen die we nu bij de hand hebben.

Het zijn niet De Greys die gevangen worden gehouden … alhoewel… dit is niet helemaal juist … omdat ‘sommigen dat wel zijn’. Zie je, net als in jullie wereld … zijn er ‘gesplitste groepen’ met degenen die goed willen doen en zij die alleen zichzelf willen bevoordelen. Dit is het geval met het ras van De Greys. Sommigen zijn ‘overgegaan naar de donkere zijde’ en sommigen blijven in hun oorspronkelijke Waarheid van Liefde. Dit zou geen zeldzaam geval zijn op veel planeten. Maar, in vergelijking met het aantal planeten die er zijn… maar heel weinig.

Dus, ja … er zijn enige ‘zich niet-schikkende Greys’ met de wensen van de duistere kant die ‘gebruikt en misbruikt’ werden en er zijn anderen van hetzelfde ras die … zoals we zeggen … meegaan met degenen die schade willen veroorzaken … alleen om aan hun eigen behoeften te voldoen.

We zijn ons ZEER bewust, Blossom, dat jij niet te ver in die zaken wilde gaan. We respecteren dit, toch geven we een weinig informatie om aan vragen te voldoen betreffende onze laatste channeling.

Blossom: Dank je. Ik ben geen slappeling … ik denk gewoon niet dat het verstandig is om je te focussen op dit soort gegevens. Velen doen dat wel … en dat is ook goed… maar, niet hier. Zelf voel ik niet dat dit het opheffen van de vibratie begunstigt, wat uiteindelijk, is waarom we hier zijn. Dus, kunnen jullie ons vertellen wie de E.T.’s in gevangenschap ZIJN?

Federatie van het Licht: Zij komen uit een zich niet schikkende (non-conforming) andere beschavingen/voortbrengselen van andere ‘kweek’. Dat wil zeggen … ze zijn een mengsel van Wezens uit veel plaatsen … die werden ‘uitgezocht’ om hun aanleg en toen hen gevraagd werd om te helpen … zij daar natuurlijkerwijs mee instemden. Dus, we kunnen niet zeggen dat ze allemaal uit een specifieke plek komen.

Zoals je je kunt voorstellen was dit een enorme missie.

Blossom: Die fout af liep, zoals dat klinkt.

Federatie van het Licht: In de ogen van Aardlingen.

Blossom: Dus, wat? Met alle respect zeggen jullie dus ook, dat het er niet toe doet?

Federatie van het Licht: Dat aspect ‘het doet er niet toe’ is niet hoe JIJ dit VOELT.

Wat gebeurde bij dit specifieke plan … gebeurde. Net als in jullie levens … gelegenheden die aan je worden gepresenteerd, voor je eigen groei … kunnen op de een of andere manier worden bekeken. Jullie zullen steeds groeien door die ervaring, maar, welk pad je koos om dat te lopen, dat is geheel aan jullie.

Jullie HOUDING naar ALLE DINGEN is geheel aan jullie.

Onze geliefde vrienden in gevangenschap … zoals we dat de laatste keer zeiden … zitten niet ‘in dezelfde boot’ als jullie. Daarom lijkt dit anders voor jullie dan het er voor hen uit ziet.

Blossom: Op welke manier? Want je ziet dat zij pijn beleefden als ze gemarteld werden … net als wij.

Federatie van het Licht: Dat is zo. Maar, hoe kunnen we dit zeggen? Zij beleven dat vanuit het WETEN/BEGRIJPEN uit een Hogere plek. Daarom is de aanvaarding van wat er met hen gebeurt, alhoewel niet het beste scenario … dit ‘voor het team wordt gedaan’… wat wij denken dat jullie uitdrukking is. Het is deel van de ervaring die voor hen neer is gelegd … om te dienen als Licht … voor Het Geheel.

Hebben niet velen op jullie wereld hetzelfde gedaan … in de naam van hun totale vertrouwen op hun God?

Blossom: Ja. Dit lijkt allemaal zo ‘akelig’. Velen vragen zich af hoe ze voortdurend worden toegestaan om er mee weg te komen … die boeven! ! Wat me naar de volgende vraag voert en ik voel dat hier veel is om doorheen te komen… de zaak van die ondergrondse bunkers. Opnieuw, veel ontzetting van de mensen bij het horen dat ze niet allemaal werden vernietigd.

Federatie van het Licht: We kunnen alleen maar met ONZE WAARHEID komen, Blossom. De dingen waar over we spreken gaan voortdurend door plaats te vinden in die verborgen ‘broedplaatsen’.

Blossom: Waren er velen die uitgeruimd werden en maar een paar overgebleven, of, (hopelijk niet) … andersom?

Federatie van het Licht: We zouden zeggen dat je de mogelijkheid ziet dat deze ‘boeven’, zoals je hen ‘licht van hart’ noemde…

Blossom: Alleen om de vibratie hoog te houden.

Federatie van het Licht: …om hun sluw zijn. Want inderdaad, als ze dat niet waren … zouden ze niet in de positie zitten dat ze dat tot stand hadden gebracht. Zij komen uit een ras van Wezens dat nergens mee zal stoppen totdat aan hun behoeften is voldaan. We zouden zo ver willen gaan om te zeggen… dat ze niet VOELEN zoals jij. Ze worden zo geobsedeerd door hun hebzucht en behoeftes … dat die emotie in veel gevallen verstoken is van hun Wezen. En toch … willen wij hen nog noemen ‘verloren zielen’ want dit is inderdaad wat zij zijn.

Blossom: OK, dus nu… terug naar de bunkers.

Federatie van het Licht: Ja. Er zijn enorme ‘huisvestingen’ nog steeds intact.

Blossom: Hoe veel?

Federatie van het Licht: Dat weten we niet precies.

Blossom: Zou je ook willen spreken over het ‘opruimen’ van enkelen? Dit is iets waar ik heel weinig over weet.

Federatie van het Licht: In ONZE WAARHEID … zouden we zeggen … dat is onze afdeling niet!

Blossom: Toch moeten jullie er wel van weten … als jullie de Overzieners van de Overzieners zijn… of ‘zien jullie dit over het hoofd’?

Federatie van het Licht: We zijn ons bewust van doelen en beschermende verzekeringen.

Blossom: Feitelijk, moet ik hier eerlijk zijn … Ik worstel hier wat mee, want ik houd me terug. Ik voel me onhandig om op iets te kloppen waarover werd gesproken door andere channelers en inderdaad ook niet-channelers, over deze bunkers. Ik wil geen blik met wormen openen. En specifiek omdat ik op de eerste plaats niet zo cool/kalm/bedaard ben met dit onderwerp. Maar we zijn er mee begonnen, dus moeten we dit afmaken. Ik zal PROBEREN om niet in de weg te lopen ……………

Okay, ik ga hier mijn nek uitsteken en mijn hart klopt als een razende … maar ik vraag me af of IEMAND VAN HEN werd opgeblazen of opgeruimd … en als we ‘denken dat te moeten doen’… ik hoorde ook dat de meeste ‘onhandige mensen’ naar een andere planeet/ruimte/plek zijn gebracht en daar worden vastgehouden … om ‘er over na te denken wat ze hebben gedaan’. JULLIE WAARHEID hierover is …?

Federatie van het Licht: ONZE WAARHEID hierover is JOUW WAARHEID hierover.

Blossom: Oh, (poop)gatsie! Daar was ik al bang voor. Dat is wat ik dacht dat ik al oppikte.

Federatie van het Licht: Zie je, Blossom … wij VOELEN jouw gedachten over ‘anderen’. Maar wij kunnen anderen niet beschermen ter wille van het hen in een bubbel te bewaren. Hebben wij hiervoor niet heel vaak gezegd … dat men onderscheidend moet zijn en om hun eigen Waarheid te ontdekken? Wij kunnen alleen die van ons maar geven. Als dit niet resoneert met iemand die dit leest … zenden we hen geen hoon of oordeel. Wij sturen hen Liefde en goedwillende gedachten, om hen hun pad naar huis te laten volgen.

Blossom: Ik heb geen idee wien’s ‘Waarheid’ jullie net uit het water hebben geblazen. Ik weet niet wie deze dingen op de eerste plaats hebben genoemd. Ik kan alleen met JULLIE mee gaan omdat ik jullie VERTROUW. Onze relatie werd niet gisteren geboren. Dus, om te bevestigen en om verder te gaan … de bunkers … de verwijdering van de slechterikken? (baddies)

Federatie van het Licht: We zeggen je dat veel werd verteld bij de verwachting van de overgang … en dat werd gedaan juist hierdoor. Verwachting.

Blossom: Ik hoorde dat er bewijs was dat die bunkers waren verwoest.

Federatie van het Licht: Niet meer bewijs dan wij hebben … dat we met jou spreken.

Blossom: Steady Neddy. (Wacht even langzaam). Betekent wat precies?

Federatie van het Licht: Jij neemt ons in jouw hart en JOUW bewijs is het GEVOEL dat we jou bieden. Er zijn geen foto’s … is dit juist?

Blossom: Hey! Als ik wat vakantiekiekjes van jullie had en dat ik Pina Colada drink, langszij een zwembad lanterfant ergens in Hawaii… dan zouden velen die zich nou ‘onzeker’ over jullie voelen … dan zouden die zich plotseling veel beter VOELEN!

Federatie van het Licht: Op dezelfde manier … heb jij bewijs gezien van die uithollingen in die ondergrondse gelegenheden?

Blossom: Nee. Maar, ik ben er niet gaan kijken. Er kunnen enkele zijn. Zoals ik zei, ik heb dat echt niet heel erg uitgezocht.

Federatie van het Licht: Als je geen stoffelijk bewijs hebt ... dan zijn je enige mogellijkheid je GEVOELENS. En als je die niet kunt Vertrouwen ... wat kun je dan Vertrouwen?

Blossom: Goed punt. Dus kunnen we nu verder gaan? Veel mensen willen graag weten hoe ze degenen kunnen helpen die gevangen zitten in die buizen?

Federatie van het Licht: We zijn ons bewust van het hartverwarmende respons van velen hier over. En juist om dat respons… vond er zoveel opheffing VAN IEDEREEN/VOOR IEDEREEN plaats. Die zielen bijstaan is niet anders dan het bijstaan van een ziel van de Aarde in dezelfde situatie.

STUUR LIEFDE … LIEFDE … LIEFDE.

Uit het diepste niveau van jullie bestaan … neem dagelijks tijd om JULLIE ZIEL en ALLE ZIELEN op te heffen.

Blossom: Ik denk dat jullie je bewust zijn van een heer die zo hard werkt om Global Togetherness (Wereld Samengaan) op bepaalde tijden te laten mediteren? * Kijk naar het bericht aan het eind van deze boodschap.

Federatie van het Licht: We zijn ons heel bewust van deze GEWELDIGE heer en zijn voortdurende, nooit aflatende volharding om de mensheid terug te transformeren in wat hij WEET DAT HET LICHT VAN DE WAARHEID is. We grijpen dit moment aan om zijn werk te eren en alles wat hij HEEFT gedaan ... in rauwe en in gelijkmatige tijden.

Dat wat hij biedt is echt een prachtige gelegenheid om de mensheid samen te krijgen. Want het is vaak bewezen dat ‘hoe meer hoe beter(of vrolijker)’(‘the more the merrier’) zo’n verschil maken bij het opheffen van een vibratie.

Als jullie samenkomen met elkaar ... is het net ... we zullen een analogie geven van ‘puntjes bij elkaar’ zetten... alles op een pagina ... ziet eruit als gewone puntjes. Maar als ze samenstaan ... wat een ander plaatje vertegenwoordigen zij dan. De kracht van aantallen.

We willen het ‘gesprek’ van vandaag afsluiten met een opheffende opmerking.

Blossom: Lah! Oh, nee niet die!

Federatie van het Licht: Alhoewel vanuit een perspectief van ALLES dat op jullie planeet plaats vindt ... kunnen de dingen er nogal akelig uit zien... vanuit een ander perspectief, gaan de dingen echt ‘omhoog’. De stralen van de zonneschijn zijn helderder en sterker en bieden meer Licht op jullie wereld ... dat op zijn beurt de Energieën sterker helpt en transformeert ... naar het Lichtere.

Dit alles in het plan ... Het Goddelijke Plan ... is nog zeer sterk op het pad.

Wij zijn in Grote Vreugde.

Leer je los te maken, beste vrienden. Want alles is niet zoals het schijnt (te zijn).

Er is een donkere kant aan de maan en een Zonnige zijde ... beiden aanwezig, maar het hangt af van waar je je op wilt richten.

Als jullie niet langer van deze planetaire vibratie zijn ... zul je glimlachen en zeggen ... ‘Ah NU snap ik het’.

Blossom: Vooruit kijkend naar ‘om dat te Krijgen’ ... heel graag ja. Ik sluit af voor vandaag. Dank jullie ... om je te openen. Ik hoop dat het niet een groot blik met wormen is. Ik ben er gewoon niet toegankelijk voor ... om oprecht te zijn!

Federatie van het Licht: Ook wij, zijn oprecht geweest ... We kunnen niet anders zijn.

We HOUDEN van jullie. WIJ HOUDEN VAN ALLE LEVEN ... en we willen helpen bij hun ontvouwing/ontplooiing.

Blossom: Nou, als het helpt, vanuit mijn gezichtspunt, doen jullie HET GEWELDIG! In Liefde en dank.


De volgende dag

Blossom: Hallo opnieuw, mijn vrienden. Ik wilde deze week wat extra tijd toevoegen, gewoon om van alles op de hoogte te blijven. Ik waardeer jullie oprechtheid van gisteren en alhoewel ik worstelde met ‘dapperheid die nodig is’om dit door te sturen ... betreffende JULLIE WAARHEID over de bunkers enz... accepteeer ik dat ik dat moet. Dus doe ik dat.

Een andere zaak echter waar sommigen over schrijven is betreffende jullie verklaring die enige tijd geleden werd gegeven ... (20.10.13) en ik haal aan ...

“Eigenlijk stelde iemand voor om jullie te vragen of je een percentage van waarschijnlijkheid konden geven van Het Gebeuren of dat in 2013, 2014 of 2015 plaats vindt ... en dan hadden we minstens een idee van hoe dichtbij jullie eigenlijk bedoelen ... kun je hier over nadenken en er een antwoord op geven?

Federatie van het Licht: In alle ‘veiligheid’ zeggen we ... dat de waarschijnljkheid van dat wij tevoorschijn komen voordat het jaar 2014 voorbij is, heel sterk is.” (dit WERD gezegd.winny)

Blossom: Nou ... ik zou heel graag dit ‘overslaan’ ... maar vanwege de lezers ... zou dat niet juist zijn. Dus, in LIEFDE en VERTROUWEN en door de goeie stemming waarin ik ben ... wat zeggen jullie hier nu over?

Federatie van het Licht: Is dit niet juist een van de redenen waarom jij voor deze rol werd geaccepteerd, Blossom? Om zeker te maken, zonder twijfel dat ‘niets’ niet wordt overzien of onder de mat geveegd?

Blossom: Kan zijn ... jullie kennen me goed.

Federatie van het Licht: We doen dat. Jij kent ons ook goed. En over deze zaak, willen we ons heel stevig verbinden met je door te zeggen dat we alleen maar de Waarheid bieden.

Blossom: Dus, is er een grote waarschijnlijkheid dat jullie voor het eind van 2014 tevoorschijn komen? Bizar ... ik kan jullie met het antwoord al oppikken... jullie gaan zeggen ...

Federatie van het Licht: Nee.

Blossom: Hier is een schep ... begin te graven.

Federatie van het Licht: We begrijpen je sentiment/gevoel.

Blossom: Begrijp me niet verkeerd ... ik werk niet tegen ... misschien ben ik een beetje in de war en wil heel graag weten welke uitleg jullie hebben voor dit antwoord, deze keer, waardoor velen niet worden weggeduwd om jullie woorden volgend jaar nog te lezen!

Federatie van het Licht: Blossom ... zoals we zo vaak gezegd hebben ... dit is geen populariteits wedstrijd. Zij die met onze woorden resoneren WETEN vanuit een diepe plaats in zichzelf .. dat wij in Liefde komen en dat wij Waarheid bieden. Over degenen die niet op deze wijze over ONS VOELEN ... VOELEN wij niet dat we hun gedachten patronen MOETEN veranderen. Het is niet aan ons om dat te doen. Zij moeten Vrede en Waarheid vinden in ‘hun’ Wezen over dergelijke zaken. Dat is alles wat belangrijk is.

Blossom: Yep. Ik weet dat. Daarom ben ik nog aan boord. Maar, de reden dat het tevoorschijn komen nu onwaarschijnlijk is, is?

Federatie van het Licht: Omdat we (reneged) terugkwamen op wat we boden, niet langer meer verenigbaar is met het lopende proces om vooruit te gaan met het plan dat onder handen is.

Blossom: Ooooh Heerlijk! Sommige mensen zullen niet blij zijn met die verklaring! Ik zocht nog een paar keer naar het woord ‘reneged’ en kwam ‘Terugtrekken van ’ tegen ... wat veel leuker klinkt dan ‘terugtrekken van een belofte’ of ‘falen voor de eer’.

Federatie van het Licht: En wij danken jou voor je onderzoek ... want is het ‘je terugtrekken van’ niet passender?

Blossom: Voor mij ... voor jullie verdediging ... ja. Dus, geef MIJ nu even de schep, als je wilt ... Waarom is het niet langer meer verenigbaar om dat te doen?

Federatie van het Licht: Omdat ‘EVENTS (GEBEURTENISSEN)’ op jullie planeet niet bevorderlijk/dienstbaar zijn voor een dergelijk gebeuren.

Blossom: Zijn wij/waren wij ... hier aan het praten over het GROTE GEBEUREN ... of alleen maar een Klein Groot Gebeuren, zoals in dat JULLIE een beroemd optreden (celebrety appearance) gaan maken?

Federatie van het Licht: We spraken niet ... over HET GEBEUREN. Maar wij hoopten op de gelegenheid om onszelf op een manier te presenteren zodat de mensen van de Aarde een goede reden hadden om te geloven.

Blossom: Zie je ... met jullie intelligentie en technologie ... moet ik vragen WAAROM ... opnieuw ... kreun, kreun, kreun ... jullie niet in staat zijn om iets te doen? Wat zeiden de raden hierover? Ik accepteerde ooit dat ‘dit’ feitelijk naar de raad gaat?

Federatie van het Licht: Ze appreciëren je bereidheid om vol te houden. Maar, zij kunnen noodzakelijkerwijs niet verder gaan met een plan wat jullie van de Aarde graag willen, omdat dit ernstig tussen beide zou komen met het TOTALE (Over alles heen) plan.

Blossom: Jullie weten .. nietwaar? Ik weet dat jullie dat doen. Dat zo velen moe zijn van het wachten en hoe langer dit zo door gaat ... of we je redenering accepteren dat julie niet in staat zijn om je te laten zien of niet ... hoe meer mensen er echt hartstikke genoeg van hebben, van wat zij zien als excuses. Met respect ... zien jullie hoeveel schade je aan zoveel mensen hun verwachtingen hebben gedaan; door te zeggen dat er een sterke waarschijnlijkheid is dat jullie je laten zien aan het eind van 2014? Maar, nu dat hier is ... kunnen jullie dat niet! Dat belooft niet veel goeds in de ogen van ons Aardlingen, jongens... dat doet het ECHT niet.

Federatie van het Licht: Laten wij nog eens frank/eerlijk zijn.

Blossom: Frank is een bezig jongetje vandaag!

Federatie van het Licht: We gebruiken tijdsperioden om proberen te helpen ... want dat is wat jullie vragen. We hebben vaak gezegd dat ‘tijd’ niet bestaat. Het is een zaak van fragmenten ... de ene concessie ** na de andere. Zou het zo zijn dat zo’n fragment niet plaatsvindt ... behalve als het ene voorgaande zijn ‘plaats heeft ingenomen in het schema van dingen’.

Blossom: Ja, ik had pas een gesprek van iemand daarover. Wat zeg je ‘zou’ hebben gebeurd, dat niet is gebeurd ... zodat jullie je niet kunnen laten zien?

Federatie van het Licht: Er is geen stremming geweest van gezelschappen. Daar bedoelen wij mee ... vergaderingen van noodzakelijk belangrijke politieke Wezens .. die aan de zonnige kant van de staat leven, zullen we zeggen ... die in staat zijn om bepaalde documentaties op hun plek te zetten ... opnieuw een beter woord zoekend ... dat aardig in positie zou vallen, en wat ons zou toestaan om ‘aan jullie hemelen te vliegen’ volgens willekeur ... zonder mogelijke aanval ... of, met invloeden die ons laten lijken op iets dat we niet zijn.

Na zo’n lang wachten, Blossom .. zou het zo’n ‘zonde’ zijn om dit ‘allemaal uiteen te blazen’ ... omdat het geduld van degenen ... die niet volledig het grotere plaatje begrijpen ... was afgelopen/voorbij was... en we voelden dat we enkele ‘pluspunten’ moesten scoren. Wij hoeven dat niet. We denken er niet over na om dat te doen. Het zou niet passen om te racen ... precies op de eindlijn ... als we zo dichtbij zijn om ‘de WAARHEID op jullie drempel’ te brengen. Er staat te veel op het spel .. en we kunnen geen compromissen maken.

We zijn ons bewust van de behoeften op aarde en de worstelingen die ondernomen worden om soms iemands hoofd boven water te houden. Maar wij WETEN dat jullie sterk zijn en zullen blijven drijven. We WETEN dit gewoon.

Jullie hebben een keuze om op onze woorden te VERTROUWEN of niet. Zoals we zeggen ... we houden jullie niet vast voor een losprijs. We staan er niet op dat jullie ons ... VERTROUWEN.

“De WAARHEID is ... en om die te volgen. We vragen julie niet meer of niet minder dan dat.

Blossom: Dat VOELT allemaal goed voor mij. En ik meer dan iemand anders heb mijn eerlijke deel gekregen van het je afvragen van de WAARHEID tussen ons. En weet je wat? Ik ga mezelf op de lijn zetten door te zeggen ... dat ik het niet voorbij jullie zou neerzetten om ‘ons een kleine Kerst opmontering te zenden’ in een of andere vorm. En jullie kennen mij ... ik zou dat niet te berde brengen als ik het niet voelde!

BANG!

Blossom: Oeps, ik denk dat ik mezelf net in de voet schoot! Dat doet er niet toe, hoe dan ook, wel? Maar zoals jullie zeggen ... We kunnen zeker ons stukje doen om de vibratie Hoog te houden. Dit is mijn belofte aan jullie ... Aan IEDEREEN ... We zijn klaar vandaag. Veel dank ... veel dank... echt voor jullie WAARHEID over deze zaak. Dat is alles dat jullie kunnen geven en ik ben er zeer dankbaar voor.

Federatie van het Licht: Onze dank aan Ieder Een van jullie, ook voor jullie LIEFDE.

WERELD MEDITATIE GEZELSCHAP --- “GGF Factor” – De dagelijkse meditatieve GOED GEVOEL FACTOR. Contact hierover Russ Michael Age-Reveral@aon.at

** Concessie (contract) (soms een concessie overeenkomst genoemd) : een contractueel recht om met een bepaald soort zaken of activiteit in een gebied door te gaan, zoals het onderzoeken of ontwikkelen van natuurlijke bronnen.

*** The Federation Of Light speak of LOVE. https://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss

**** An Invocation from Feb 14th. Always good to do when you FEEL like it . It all helps. https://www.youtube.com/watch?v=Gqmukxqt2rU


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl