Home > > Blossom Goodchild - 6 januari 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 6 januari 2018

Blossom: Gelukkig Nieuwjaar en zo meer! Vandaag sta ik ervoor open om te ontvangen wat u ons vanuit Liefde te bieden heeft om ons allen bij te staan, doorheen wat een jaar vol veranderingen lijkt te worden. Althans volgens wat u de vorige keer zei!

Federatie van het Licht: Gegroet van Hierboven! Wij genieten van elk van onze gesprekken met u en wij VOELEN nu de behoefte om hetgeen wat wij bieden op te voeren, meer naar een vorm van 'vooruitzichten'.

Reeds eeuwenlang WEET men dat 'Wezens van buitenaf' … van 'buiten uw systeem' … uw planeet hebben bezocht. Veel beslissingen die werden genomen en de gevolgen die voortvloeiden uit dergelijke keuzes, zijn u ten Goede gekomen.

Lieve Zielen … NU … in de komende tijd … moet iedereen weten dat er niet langer die geheimhouding zal zijn. Het is onderdeel van het Goddelijk Plan, dat werelden zullen samenkomen, opdat zielen kunnen integreren, ongeacht waar ze vandaan komen, hoe ze eruit zien of zelfs welke keuzes zij wensen te maken.

Blossom: Wat bedoeld u met 'welke keuzes zij wensen te maken'?

Federatie van het Licht: Dat de veranderingen die in de komende tien jaren zullen optreden, uw wereld – zoals u die nu kent – onherkenbaar zullen veranderen … TEN GOEDE.

Natuurlijk zullen er 'menu's' zijn die niet Iedereen passen. Maar er zal ook een structuur worden aangebracht die elke ziel herkent als een verbetering van het systeem waarin u nu leeft.

Blossom: U gebruikt het woord 'systeem'?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Want er moet een systeem aanwezig zijn dat werkt … VOOR IEDEREEN. Wanneer Elke ziel binnengaat in zijn eigen Vrede, wanneer Ieder en elk Wezen op uw planeet de NIEUWE ENERGIE VOELT die zich in en op Moeder Aarde vestigt … zal er … kan er … enkel maar een logistiek systeem zijn, waardoor de stroom van het 'Leven zelf' op een natuurlijk wijze kan functioneren.

Er moet, zoals wij al eerder zegden, nog veel worden 'ontdekt' … en als dat gebeurt … en dat gaat gebeuren … dan zullen mensen niet langer … 's morgens willen/kunnen ontwaken zonder het 'systeem' waarin zij opgesloten zitten, in vraag te stellen. Wij willen het zelfs nog sterker stellen: zij zitten 'gevangen' in dat systeem.

Naarmate de Waarheden worden onthuld … zullen zij een GROTE shock zijn voor het 'systeem' waarbinnen ieder van u zich bevindt. Om te beginnen zullen de mensen niet kunnen geloven wat ze te horen en te zien krijgen. Maar, als de WAARHEID wat méér begint door te dringen, zal alles wat voor u wordt 'geopenbaard' enkel maar een verdere toename brengen van de LIEFDE DIE U BENT.

Want zodra u het 'gaat inzien' … al het verraad dat er heeft plaatsgevonden …

het handje-klap … de absolute vernietiging van wat er ooit was … dan ontwaakt er diep vanbinnen een kracht.

Zodra u deze VOELT ontwaken … herken die dan voor wat ze is. In het begin kan deze zich aan u voordoen als een boosheid die u nooit eerder heeft ervaren. Want inderdaad, uw Wezen is tekortgedaan. Maar … WIJ WETEN … dat u in deze tijd op deze planeet bent met een reden.

En die reden is: alle Energieën opruimen die betrokken zijn geweest bij al dat verraad, en om uzelf en uw planeet TERUG TE BRENGEN NAAR DE LICHTVORM DIE HET VOORHEEN WAS.

Maar … dit zal anders zijn. WANT HET LICHT NU … DAT U BENT … DAT U BENT GEWORDEN … IS STERKER DAN HET OOIT WAS.

Daarom bent u hier. U zegt dat u alleen maar eindeloos wacht tot er iets gaat gebeuren. Welnu, lieve vrienden … het is gaande!

Kijk verder dan wat uw media u vertelt. Kijk IN uw hart en VOEL datgene waarvan u WEET dat het plaatsvindt – en stuur er LIEFDE naartoe.

Want LIEFDE, lieve Zielen … is NU méér dan ooit nodig.

Blossom: Ik kan binnen in mij dit ontwaken voelen, door uw Energie. Alsof er een vulkaan op uitbarsten staat.

Federatie van het Licht: Dat is het ook.

Al zo lange tijd komen wij door met berichten om u te helpen uw Ware Zelf te vinden … om naar het Licht te stijgen vanuit de dichtheid waarin u nu leeft.

Sommigen van u hebben zich 'verveeld' bij onze woorden. Maar wij hebben het tot onze opdracht gemaakt om dezelfde plaat te blijven spelen, opdat uw kracht, het inzicht van uw ziel … de roep tot ontwaken binnenin u … u naar precies deze positie zou brengen, waarin u zich zult bevinden naarmate de dagen steeds méér onthullingen brengen.

Sommige zien het nut niet in van verder te gaan … want de leugens die zij te horen kregen zijn heel diep in hun Wezen doorgedrongen, en zij kunnen het feit dat 'de dingen niet zijn wat ze zijn' niet verwerken. Voor sommigen is het 'buiten de lijnen denken' gewoon te moeilijk te bevatten voor hun geest, hart en ziel en zij zullen zoveel verwarring en beroering voelen binnen in hen, dat zij de planeet willen 'verlaten'.

Datgene wat zal worden onthuld is zo groots, dat het die uitwerking zal hebben op sommigen. Voor anderen, zoals wij al zegden, zal er een ontwaken plaatsvinden en hun WARE Zelf zal naar boven komen.

Er zal een WETEN zijn dat DEZE TIJD de tijd is waarop u diep vanbinnen heeft gewacht.

Er … zal/kan niet langer … een lethargie, een gebrek aan enthousiasme zijn over uw LEVEN.

Uw LEVEN, geliefde Zielen … zou/zal … een uiting zijn van Goddelijkheid in haar Hoogste vorm.

Uw LEVEN, geliefde Zielen … zou/zal … Vreugdevol zijn bij elke ademteug.

De middelmaat … de dagelijkse sleur van wat MOET gebeuren om het hoofd boven water te houden, zal ophouden.

Want zodra dit alles onthuld wordt, ZAL ZICH DE VERANDERING VOORDOEN.

Daarom zeggen wij dat … ook al lijkt het in eerste instantie alsof alles uiteenvalt … en dat zal ook zo zijn … de FENIKS binnen in u zal herrijzen … omdat hij WEET dat het signaal is gegeven.

Vanuit de as … vanuit de ondergang van het gehele systeem zoals dat nu aanwezig is ... zal oprijzen … EEN NIEUWE MORGEN.

De brokken zullen niet meer gelijmd worden, want de gebroken structuur zal niet meer herbouwd worden.

Maar … vanuit zulk een ineenstorting … zal er een NIEUW SYSTEEM worden ingevoerd.

Een systeem dat er is VOOR DE MENSEN VAN DE AARDE.

En dit systeem zal gesteund worden door hen die 'van buitenaf' komen.

Naarmate de muren instorten waarachter diegenen die niet zozeer tot het Licht behoorden, zich verschuilden … zullen de zielen van andere werelden zich samenvoegen.

Zij die gewacht hebben aan de zijlijn … zij die zich al zo lange tijd klaar hielden … staan nu te trappelen om deel te nemen aan het opbouwen van het NIEUWE systeem.

Een systeem waardoor het LEVEN KAN STROMEN ZOALS HET ZOU MOETEN.

Geliefde Zielen … voelt u dit?

Hoort u weer wat u al verteld werd, voordat u naar deze planeet kwam?

U heeft het diep vanbinnen GEWETEN … dat er zoveel méér is … dat MOET er wel zijn. Maar, u bent zozeer onderdrukt geworden, dat u zich niet langer de WAARHEID herinnert over wie u bent.

MAAR … DAT KOMT TERUG … en de mate waarin dat gebeurt, zal u doen duizelen!

Daarom wil ik even hernemen en nogmaals duidelijk maken …

Dat ...

Hoewel 'de kruik zal barsten' en dat geruime tijd zal gaan duren … want er is niet slechts één 'doofpot' … bijlange na niet … zal de zonnige kant van de straat die u gaat oversteken het evenwicht bieden. Want net zoals u moet gaan verwerken wat er heeft plaatsgevonden … zo zult u méér dan gelukkig zijn om DE NIEUWE DAGERAAD te aanvaarden. Deze komt met geschenken van Glorie … talenten van onvoorstelbare kundigheid zullen binnen in u ontwaken … zullen u worden gegeven … op een dusdanige wijze, dat de VREUGDE die voortkomt uit dergelijke wonderbaarlijke ontdekkingen, volledig al het puin zullen wegvegen dat mogelijk achterblijft nadat de Waarheden onthuld zijn.

U STAAT VOOR ZULK EEN GLORIEUS GEDENKWAARDIG NIEUW BEGIN, LIEVE ZIELEN.

WEET DAT DIT WAARHEID IS.

DAAROM VRAGEN WIJ U NOGMAALS, OM UW 'TEMPO TE VERHOGEN'.

BEREID UZELF NU VOOR.

BEREID U IN UW ZIEL VOOR OP WAT GAAT KOMEN

… ZODAT U, WANNEER HET ZOVER IS … NIET WANKELT.

U BENT DE PIONIERS.

U BENT DE VOORTREKKERS.

U BENT HET, DIE HET SPEL VERANDERT.

U WEET DIT.

U KUNT DIT VOELEN EN DE KRACHT DIE IN U BESLOTEN LIGT ROEPT U BIJ UW NAAM, OPDAT U ZICH ZOU VOORBEREIDEN.

Er is geen behoefte meer aan geheimhouding over het contact met 'Ons' en anderen zoals wij.

De angst zal verdwenen zijn … en ons VRIJ laten om even gebruikelijk te zijn aan uw hemel als de vogels die vliegen.

Er is zoveel om naar uit te kijken.

Wij kunnen bijna niet wachten, maar toch vragen wij om u stevig te verankeren. Want de weg die vóór ons ligt zal ruw en hobbelig zijn.

Wij zeggen dit niet om u te 'verontrusten' … maar om u voor te bereiden. Want als dit alles gaat beginnen … het is al begonnen … dan zult u KLAAR zijn.

DIT IS HET, WAARVOOR U GEKOMEN BENT.

OM STRIJDERS VOOR HET LICHT TE ZIJN, IN DEZE TIJDEN.

Om UW LICHT ZO HELDER TE LATEN SCHIJNEN, dat zij die niet weten welke kant ze op moeten, wie ze moeten geloven, wat ze moeten denken, waar ze heen kunnen … UW LICHT zullen zien en VOELEN STRALEN te midden van al die beroering, en zij erdoor geleid zullen worden … er doorheen geleid zullen worden door u … naar het inzicht en begrijpen van wat er gaande is.

Want u zult hen uitleggen … dat hetgeen wat schijnbaar een 'staat van Anarchie' lijkt te zijn … enkel maar de weg naar VRIJHEID is.

U ZULT HUN WEZEN VERHEFFEN, DOOR LICHT TE ZIJN … en wanneer uw Licht diep doordringt in hun ziel … zullen hun angsten verdwijnen en zullen ook zij gaan begrijpen wat er gaande is … en op hun beurt HUN LICHT LATEN SCHIJNEN op anderen die verdwaald zijn. En zo zal het steeds verder groeien en …

ALS ÉÉN LICHT … ALS ÉÉN LIEFDE … ALS ÉÉN GODDELIJK PLAN … STAPT U MOEDIG VOORWAARTS, NAAR DE NIEUWE DAGERAAD DIE U WACHT.

DIT IS DE WAARHEID.

U leeft in een wereld die wordt bepaald door 'tijd'. Alles waarover wij vandaag hebben gesproken, ZAL GAAN PLAATSVINDEN/TOT STAND KOMEN VOLGENS GODDELIJKE TIMING.

Wij gebruiken niet het woord 'spoedig'. Wij zeggen enkel dat er hiervoor geen tijdsbepaling is. Wij kunnen niet zeggen dat er op één bepaalde datum … dit of dat zal worden onthuld. Wij … kunnen/zijn niet in staat om .. dat te doen. Maar WEET, lieve Zielen, dat 'tijd' niet relevant zal zijn. Want 'Disclosure/Openheid van zaken' over alle kwesties zal zich stap voor stap ontvouwen en wij zeggen u … u zult tijd nodig hebben om alles wat er gebeurt in u op te nemen/een plaats te geven … u zult tijd nodig hebben om bij te komen voordat de volgende 'onthulling' komt en zo steeds verder. Terwijl al die tijd … uw Kracht toeneemt … uw Waarheid groter wordt … uw Liefde groeit.

Maak uw veiligheidsriemen vast … en houd u klaar om op te stijgen!

Blossom: Nou dan! Breng ons die Waarheid! WOW! In zoveel Liefde en dankbaarheid, dat u bij ons bent in deze roerige tijden!


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!