Home > > Blossom Goodchild - 2 december 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 2 december 2017

Blossom: Hallo mijn vrienden. Er zijn zoveel vragen die mensen me stellen om jullie te vragen… Ik weet niet zeker welke juist zijn, en welke niet en inderdaad, als jullie eerder je eigen agenda hebben in deze boodschap vandaag? Dus dacht ik, ik begin gewoon en zie wat er gebeurt.

Federatie van het Licht: Zegeningen… van/uit … de Hoogste Energie die we in staat zijn door te laten filteren aan Ieder Een, als ze deze woorden lezen. Want wij zijn ons bewust dat men erkent dat door “jezelf in de stromende levens-stroom te zetten” geschapen door diepe ademhaling men in staat is om te ontvangen en zich te verbinden met deze Energieën op een niveau van begrijpen en verbinden met die Energieën die niet plaats hadden in de dagen die voorbij zijn.

Blossom: Ja, ik voel echt een andere/Hogere Energie doorkomen deze dagen.

Federatie van het Licht: Die natuurlijk, op zijn beurt, BEWIJZEN, dat jij, jijzelf, toegestaan hebt, en gekregen hebt van het zelf om je Vibratie op te heffen in een die gedachten voortbrengt die meer verdienend en dienend zijn… aan het zelf…van het zelf.

Blossom: Iemand vroeg of je een meditatie kon doen om ons te helpen accepteren en (h)erkennen dat we NU in een Hogere frequentie ZIJN omdat dat een verschil maakt als we het weten.

Federatie van het Licht: In deze tijd zouden we gewoon zeggen dat het een zaak van er ademen doorheen is… en stellen: “IK WEET NU DAT IK GELUKKIG VIBREER IN DE HOOGSTE FREQUENTIE DIE ALLES TOESTAAT DAT ME DIENT OM DOOR ME HEEN TE STROMEN.

Blossom: Ik glimlach…want onmiddellijk ben ik me bewust door die woorden, van een klein project waar ik aan werk.

Federatie van het Licht: En misschien, met respect aan iedereen die andere vragen gesteld hebben, we zullen zorgen om over dit ‘niet zo’n klein project’ van jou te spreken.

Blossom: Oh! Echt. Schiet verder. Alhoewel ik niet zeker ben dat ik helemaal klaar ben om dit ‘naar buiten te brengen’ in deze fase.

Federatie van het Licht: Maar, wij zeggen, hoe sneller hoe beter. Laten we voor nu dan, dit introductie proces maken dat zal helpen om het in korte tijd, in volle gang te zetten.

Blossom: Ja. Ik dacht om ‘aan board te springen’ in het nieuwe jaar misschien. Altijd een goede plek om te beginnen.

Federatie van het Licht: Dus, bieden we deze inleiding aan.

Je hebt het HET SPEL: VERANDER PROJECT genoemd. Je was je bewust dat als je HET SPEL VERANDERING video schiep, dat in jou… het sterke GEVOELENS produceerde van WETEN. We bieden deze beroeps woorden aan iedereen aan, want in essentie zijn het GEVOELENS/GEDACHTEN in woorden gedefinieerd, zodat men het hart kan uitdrukken. Opnieuw, zoals we nu zeggen vaak, telkens weer… het gaat over AL die aanbiedingen, dansend in iemands Wezen door de inhaling van adem en dan naar buiten stromend naar het AL. Het is het DIEPERE GEVOEL dat men NU in staat is om te bereiken door dat te doen… alle gedachten en GEVOELENS hebben meer EFFECT… als ze INSLAAN!

Dit project dat je in gedachten hebt, Blossom, was deel van een overeenkomst die we maakten om het Menselijk WEZEN VOORT TE BRENGEN naar z’n rechtmatige plek en bijstand te bieden om dat te doen.

In jullie WEZEN wens je om dat te bereiken, zoveel als we dat willen. Maar, we wensen dat jullie weten dat het soms niet nodig is om ‘hoeveel er aan deelnemen’, alhoewel dit buitengewoon gunstig is, maar het kan gewoonzijn dat ‘om het daar buiten te zetten’ dat dit ook een groot effect heeft.

We zeggen dit zodat veel zielen die veel pogingen gedaan hebben en met veel Liefde en tijd om een boek te schrijven misschien, of een project te beginnen voor de opheffing en verbetering van de mensheid, en ontdekken dat de boeken zich niet verkopen, of dat nie-mand verschijnt bij de cursussen die geschapen worden. Wees niet ontmoedigd…want het is de Energie die men geeft voor de schepping ervan, van dat wat heel belangrijk ook is.

Jullie “Goddelijke Plan’, Blossom, is om een format te bieden dat men op een dagelijkse basis kan ‘aftikken’ en door dat te doen, de ziel biedt om meer van zichzelf te WORDEN.

Blossom: Ja, de reden dat we zo gemakkelijk door andere zaken worden weggeveegd is dat we meer belangrijke dingen nodig hebben te doen, ook als dat echt niet zo is. WIJ …IK… DE ENE is van het MEEST BELANG, als dat de manier naar voren is om de Gouden Eeuw in het spel te brengen. Ik, mijzelf, voel de noodzaak om meer actie te ondernemen op dagelijkse basis en door dat te doen… hef ik mijzelf en Iedereen(ALLES) op.

Federatie van het Licht: Dit is juist en passend. We moedigen je aan om er doorheen te kijken. We wensen dat Ieder Een kiest om meer te beseffen van dat wat belangrijk is voor iemands welzijn in alle gebieden. Als je de ziel niet voedt…wordt die zwak en hongerig en functioneert niet met zijn beste vermogen.

Op dezelfde wijze… worden zo velen zich bewust van dat wat ze willen eten. Want in deze veranderende tijden…bij deze ‘overgang’…is er veel erkenning van de noodzaak om ‘te zorgen voor’ en te ‘dienen’ wat zich wederkerig zal voordoen door de wet, voor de verbetering van het Leven zelf in de menselijke vorm.

Liefste zielen… We zijn ons bewust dat Blossom aan dit project werkt…

Blossom: Zie je, ik raak in paniek een beetje nu, omdat ik niet wil dat jullie dat zo veel opbouwen in ‘t geval…

Federatie van het Licht: In ’t geval?

Blossom: In ’t geval dat het niet enorm/wereldlijk doorgezet wordt, maar als jullie zeggen… dat doet er niet toe. Het is in essentie niet spectaculair… Maar, ALS het werd doorgegeven en de stuwing groeide dan inderdaad zou het spectaculair zijn. Een beetje zoals het ‘Betaal het door’ film/idee. Zo gewoon, zo uit de juiste plek komend en nog tot op deze dag gebruiken de mensen ‘Paying it Forward’ methode. Ik weet dat ik dat doe… het voelt goed. Ik voel dat ik hier moet zeggen…dat deze projectie louter een list is van ‘te doen’… in een dag’… om ons door te laten gaan en omhoog te laten gaan. Ik zal er meer over uitweiden in de tijd die nog komt.

Federatie van het Licht: Dat weten we. En we kijken uit om zijn reis te zien.

Blossom: Ik moet wel zeggen dat ik me wat meer vertrouwd voel over dat weten waarbij we waren overeen gestemd. Ik ben geen leraar om een leraar te zijn of iets. Ik wil alleen delen wat me langs het pad helpt… omdat ik zie dat ik nu in die positie zit.

Federatie van het Licht: Dit is zo.

Blossom: Kunnen we nu verder gaan… omdat ik hoop om meer te vertellen bij de White Cloud vergadering op zondag en hopelijk de video kan uitzenden om meer van mijn idee te delen.

Federatie van het Licht: We kunnen inderdaad verder gaan, zoals je wenst… naar welke vraag?

Blossom: Nou, ik sloot mijn ogen om te zien welke naar voren kwam en dat gaat over de oranje lichten die aan de hemelen verschijnen, velen ervan. Plus, vreemde geluiden en ook, die aardig verbazende foto die was gevangen… wat het gevoel geeft aan velen dat ze op een of andere manier verbonden zijn. Ben je in staat om hierover te praten?

(verbinding met de foto)

http://strangesounds.org/2017/11/what-is-going-on-in-our-skies-group-light-sky-vertical-rays-sun.html (achteraan!)

Federatie van het Licht: Ja, zijn we, omdat we voelen dat het zal dienen.

Ten eerste zullen we spreken over de fenomenale foto van de Zon zijn Pilaren van Licht die naar beneden komen en in onze Aarde penetreren. De Energie van deze Stralen is van een ongelooflijke impact op AL Aarde’s GEVOELENS. Wat betekent: van degenen erop in de Aarde. Alle Leven dat leeft op jullie Planeet wordt erdoor aangeraakt.

Blossom: Maar wat zijn ze eigenlijk?

Federatie van het Licht: Informatie.

Blossom: Dat maakt me een beetje wat bang en mijn hart slaat sneller… want ‘informatie’ is wat jullie zeiden die zou gevat worden in ‘De Pilaren van Licht’ waarover werd gesproken, ik denk terug in 2011 en jullie en ik hadden een soort van uitval omdat je zei dat ze zouden verschijnen voor het eind van het jaar… en ze deden dat niet. Ik ben zeker dat je je dat herinnert?

Federatie van het Licht: Natuurlijk. Mis-begrijpen gebeuren gemakkelijk als “tijd” is ingesloten, want we zijn er niet van, of inderdaad, er in, of ‘worden er niet door gedreven’.

Blossom: Dus…dah-dah-dahdah – dah – dah! Zijn dit de Pilaren van Licht waar jullie over spraken?

Federatie van het Licht: De vorming ervan. Het begin ervan. De inleidende versie ervan.

Blossom: Wow! Dat heeft me zeker bij verrassing genomen. Wat zijn de Lichten daar boven?... zoals een verbonden spoor?

Federatie van het Licht: Dit zijn de zichtbare Lichten van een “Lichtvoertuig!” Dat zijn ze om iets uit te drukken… ‘ze leiden’ deze Stralen.

Blossom: zijn dit Stralen UIT de Zon?

Federatie van het Licht: We zeggen ja, en toch zonder het ‘controle’ element van het ‘schip’ konden ze niet gebeuren.

Want het is dat wat ‘van’ de zon is dat gebruikt kan worden om de Stralen te produceren die in staat zijn om IN zich de informatie te dragen.

Blossom: Ok mensen, IN MIJN WAARHEID… na al deze jaren om met jullie te werken, heb ik geleerd dat JULLIE DE WAARHEID ZIJN. Ook als ‘dit soort dingen’ me doen afvragen of mijn denken die alles maakt! Toch … MOET ik dit volgen… ook al vraag ik me dit af. Mijn verontschuldigingen om dat te doen, aan jullie de Federatie van Licht en aan de lezers aan wie ik twijfel in jullie denken heb gebracht, dat er niet was voor ik begon.

Federatie van het Licht: Blossom, onze vriend en collega… wat is het precies dat je ‘in de war brengt?’

Blossom: De realiteit van dergelijke dingen! Maar ik weet dat alle dingen mogelijk zijn. Maar ik vraag me af of het een weer fenomeen is of gefoto-shopped is, als tegengesteld van de Pilaren van Licht die geschapen werden door ET’s/Licht Wezens… die informatie bevatten ten gunste van iedereen op onze Planeet. Met het grootste respect, begrijp je?

Federatie van het Licht: Ja, dat doen we. Toch glimlachen we omdat als we niet produceren wat we zeggen, zullen we in de correcte timing, jou…

Blossom: Ik m’n kalmte verliezen!

Federatie van het Licht: Dank je…en dan als we dat doen… geloof je ons niet!

Blossom: Yep… ik moet om mezelf lachen daar! Opnieuw, waarom ik werd gekozen, uit velen, brengt me ook in de war, om precies deze reden.

Federatie van het Licht: Dus met dit in gedachten… laten we verder gaan, als we mogen?

Blossom: Laten we dat doen. Hoe wordt de informatie De Pilaar?

Federatie van het Licht: Hoe wordt een klein ‘leeg’ stickje dat je in je computer stopt en je een knop in drukt, dan een file op file bevat, die dat blijft in dat stickje als het verwijderd wordt van de computer?

Blossom: Eh, waarschijnlijk niet het beste om daarnaar te vragen! Maar ik zie je punt.

Federatie van het Licht: De geproduceerde Stralen… die Licht Pilaren… zijn niet alleen geladen met SUPREME ENERGIE… zeggend dat ze VAN de zon komen… Maar dit laat ze ook de voorziene informatie bevatten die in hen is ‘geprojecteerd’.

Blossom: Maar hoe krijgen wij de informatie…en WAT is deze informatie?

Federatie van het Licht: Het is niet aan ons om ‘jullie de preciesheid te vertellen’ van wat ze bevatten… want als en wanneer jullie hun kennis banken ontvangen, zul je dat weten. Ze zijn ontworpen om ontvangen te worden door degenen die klaar zijn dat te ontvangen, op deze specifieke manier. Wat best gecompliceerd is om uit te leggen en toch, op deze wijze af te leveren. Mogen we ook zeggen dat dergelijke informatie die niet ontvangen kan worden door degenen waarvoor dit niet bestemd is…op veel niveaus van uitleg… en op veel niveaus van discretie.

Blossom: Ok... dat snap ik. Maar in het algemeen is de info bedoeld voor de massa’s?

Federatie van het Licht: De massa’s die er klaar voor zijn… en dat zijn ze. Op dezelfde manier gaven we ‘geluid’ om te ontwaken en om de enveloppen erin te openen …met daarin bevatte instructies. Er zullen meer in toekomstige dagen komen… maar ze worden niet gewoon ‘hier en daar gegooid’. Ze worden door ons niet vergeten, gewoon om ‘in de ruimte’ gegooid te worden… om volledig te worden geabsorbeerd.

Blossom: In mijn onschuld van het oude… dit zou zo ‘vergezocht’ zijn voor me, maar we moeten gewoon naar de Science Fiction films kijken van deze tijd en het schijnt dan helemaal niet zo vergezocht te zijn!! Dus, wat gebeurt er dan?

Federatie van het Licht: Meer en meer zullen er op deze wijze gezien worden. Deze Pilaren, in deze tijd, zitten vast aan de zon. Maar, op zijn tijd, zoals we eens jou lieten zien, lang geleden, Blossom, zullen we langs jullie hemelen kruisen en ‘informatie uitzenden’ terwijl ze gaan.

Blossom: Ik herinner me die visie die je me heel duidelijk gaf. Het zal zeker heerlijk zijn om te zien!

Federatie van het Licht: Oh! Je hebt er geen idee van wat dergelijke visioenen in je doen ontwaken. Want zie je, met het herkennen van jullie Hogere Vibratie waar je nu in woont… zul je in staat zijn om dingen te ‘zien’ die VAN DIE HOGERE VIBRATIE ZIJN. Ze waren er altijd al, maar jullie waren er nog niet…. NU ZIJN JULLIE DAAR!

JE KUNT DAT VOELEN en dit VOELEN wordt steeds beter en beter als je doorgaat om de frequentie te verhogen in deze Hogere Vibratie… omhoog door zijn vele verschillende niveaus.

Blossom: Nou, ik voel dat we klaar zijn vandaag, mijn hersenen worden vermoeid. Toch schijnt er zo veel meer te zeggen zijn.

Federatie van het Licht: Alles op de juiste tijd, Blossom… want we hebben de eeuwigheid om dat te doen.

Blossom: Veel dank Mensen. Ik verwachtte dit helemaal niet vandaag. Breng het binnen!! Een snelle vraag nog… Hoe kan het dat dit plaatje ‘de wereld niet raakte’?

Federatie van het Licht: Je weet waarom Blossom. Maar ook dit, zal op zijn tijd veranderen.

Blossom: Ja. Media controle etc.

Federatie van het Licht: Inderdaad… Waar bij we ons vertrek doen, vandaag.

We danken jullie en zenden onze Liefde aan Ieder Een… waarvan we nu weten dat die in een Hogere intensiteit kan worden gevoeld…

Blossom: Met zoveel dank aan jullie ook, mijn vrienden. Zo zij het.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!