Home > > Blossom Goodchild - 11 augustus 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 11 augustus 2019

Blossom: Let op: Het begint met een wat lagere trilling ... maar daarna verandert het héél snel naar een energie, die u zou kunnen overrompelen!!

Weer eens hallo aan u, mijn Hooggeplaatste Vrienden!

Federatie van het Licht: En wij verwelkomen u, lieve Blossom en elke Ziel die verstrikt is in dit net van verwarring, vanwege de Energieën die uw dagelijks leven verstoren.

Blossom: Wacht ... bent u dat? ... wat een rare manier om te beginnen.

Federatie van het Licht: En toch, is het niet zo, dat zovelen hun eigen KENNIS VAN DE WAARHEID afwijzen, wanneer zij zich laten meeslepen in de verbijstering en wanhoop, die u langs alle kanten in uw nieuwsmedia worden getoond?

Blossom: Misschien wel. Ik wil niet egoïstisch lijken, maar ikzelf, in mijn kleine bubbel van Licht, bevind me op een fijne plek en ik voel me helemaal niet zo. Vandaar mijn vraag, toen u daarnet sprak over 'verstrikt in dit net'.

Federatie van het Licht: Wij zijn ons heel goed bewust, lieve Blossom, van het Openbloeien van jouw bloemblaadjes in deze fase en van al het Licht dat zij uitstralen.

Blossom: Ja. Ik moet zeggen, ik voel mij dezer dagen echt Gezegend ... (ook al slaap ik nog steeds bijna niet!)

Federatie van het Licht: Maar voor velen is dat niet het geval. In andere landen vindt er ECHT veel beroering en verwarring plaats. Onder de zogeheten 'schatten' wordt er nu veel ontdekt, wat géén edelstenen blijken te zijn.

Blossom: Ik geloof dat ik niet goed begrijp wat u bedoelt.

Federatie van het Licht: In de zin van ... er zijn er die zich voordoen als 'solide Licht', maar wanneer men ze dan onder een microscoop legt ... blijkt dit niet hun Ware aard te zijn. Daarom zijn vele mensen wanhopig op zoek naar wat er nu werkelijk precies gaande is. Omdat zij, die eerder achter de schermen werkten nu voor het voetlicht komen, en duidelijk wordt wat zij Werkelijk zijn.

Blossom: Ik weet van de arrestatie van de leider van een wereldwijde kring, welke betrokken was bij het misbruik van kinderen.* Maar op dit ogenblik is mij nog niets bekend over anderen.

Federatie van het Licht: Dit zal binnenkort op bredere schaal gaan plaatsvinden. Maar, de Energie van die onthullingen hangt nu al 'in de lucht'.

Er zullen binnenkort vele namen, plaatsen en omstandigheden bekend gaan worden en de meest lage, meest vuige gedragingen zullen worden onthuld.

Blossom: Dit is niet uw manier van spreken ... daarom heb ik het even aan White Cloud gevraagd en hij heeft me bevestigd dat u toch echt de FVL bent. Dus ga maar verder!
Federatie van het Licht: Blossom, wij zijn hier bij u met de ALLERHOOGSTE LIEFDE ... maar wij moeten spreken over omstandigheden die dat niet zijn!
Daardoor komt het, dat u een andere Energie voelt (dan gebruikelijk - V).

Wij hebben al verteld, hoe gemakkelijk mensen verstrikt kunnen en zullen raken in alles wat zij horen. Veel mensen die nog steeds onbewust/in slaap zijn ten aanzien van kwesties als 'verhulling', VOELEN verontrusting en wellicht ook 'verdeeldheid', binnenin hun Wezen.
Zij vragen zich af, hoeveel méér van deze grote 'schokken' er nog moeten gebeuren ... voordat het te laat is?

Blossom: Te laat waarvoor?

Federatie van het Licht: Dat de moed hen in de schoenen zakt. Dit zijn de Zielen die nog niet éénmaal hebben overwogen, dat hun Ziel misschien iets anders kan zijn dan een leven dat hier op uw Planeet is, en er maar het beste van moet maken. Zij hebben er niet voor gekozen om te kijken naar de diepere kwesties van hart en ziel. Daarom vervallen zij in duisternis, wanneer zij steeds méér vernemen over alles wat niet tot het LICHT behoort.

EN DAAR LIGT VOOR U ... VOOR IEDER VAN U, DIE BEWUST EN ONTWAAKT IS EN STAAT TE TRAPPELEN OM VAN START TE GAAN ... DAAR LIGT UW TAAK!

Blossom: O, de hemel zij dank ... Ik voelde nu echt de Energie 'verschuiven' ... Ga verder!

Federatie van het Licht: Lieve Zielen ... wij hebben u gevraagd om telkens weer te herhalen ...

IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

Velen van u doen dat, en zij putten daar enorme kracht uit.

Blossom: Ja, de mensen schrijven me ook om te vertellen wat voor een verschil dat maakt. Ik voeg daar nog het glimlachen en het diep ademhalen aan toe, terwijl ik het uitspreek en daarmee bereikt het nog weer een heel ander niveau.

Federatie van het Licht: Ziet u, lieve Zielen? Ziet u? De inspanningen die u op deze eenvoudige manier levert, VERANDEREN uw LEVEN.

HET IS VAN HET HOOGSTE LICHT EN DE HOOGSTE LIEFDE EN DE HOOGSTE KRACHT.

HET TRANSFORMEERT ... en zoveel mensen zijn in staat om dat NU TE VOELEN.

Blossom: Dit is een mooie overgang naar ... sommigen mensen hebben geschreven en gevraagd HOE ze het kunnen VOELEN, in plaats van het enkel maar uit te spreken? Waar gaan zij binnenin zichzelf naartoe, om hiervan de meest KRACHTIGE VERMOGENDE INTENTIE te maken, die mogelijk is?

Federatie van het Licht: Dit is een zeer waardige/waardevolle vraag.
Want zoals met ALLES WAT U VERLANGT ... heeft het gewoon maar over iets hebben/erover vertellen/het uitspreken/eraan denken maar zo weinig effect ... vergeleken met de grootsheid van het VOELEN van precies datzelfde 'iets'.

U kunt uw diepste verlangen niet tot stand brengen, tenzij u het heeft GEVOELD ... omdat juist door de TRILLING VAN HET VOELEN uw verlangen het naar zich toetrekt ... als u dit kunt begrijpen?

Blossom: Ja, zeker. Maar wat zou dan UW duidelijkste uitleg zijn, aan diegenen die niet goed weten HOE ZE DEZE INTENTIE KUNNEN VOELEN?

Federatie van het Licht: Neem ze naar uw hart.

Denk aan waar uw hart zich bevindt ... Richt uw ademhaling op die gedachte en die ruimte waar u aan denkt en houd uw aandacht daarop gericht ...
Haal opnieuw adem en ja ... glimlach!
VOEL de verschuiving in uzelf ... in uw Energie, wanneer u glimlacht.

Dan, voor diegenen die niet in staat zijn om te visualiseren hoe een HELDER WIT LICHT opstijgt vanuit die plek in uw hart ... stel u dan voor, dat u naar uzelf kijkt in een spiegel. Zie daarin, hoe uw gehele WEZEN transformeert vanuit zijn fysieke vorm ... tot een WEZEN VAN LICHT ...

SCHITTEREND ... STRALEND ... HELDER LICHT.

Richt uw ademhaling op dit LICHT, terwijl u uitspreekt met DE HOOGSTE, DIEPSTE, MEEST OPRECHT GEMEENDE INTENTIE …

IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

EN TERWIJL U UITSPREEKT, BLIJFT U VOELEN/ZIEN HOE HET LICHT KRACHTIGER WORDT.

VOEL HET DOOR UW VERBEELDING. UW BEELD!
DE PRECIEZE, EXACTE WAARHEID OVER WIE U BENT.

HOUD DE INTENTIE VAN DAT WETEN VAST ... TERWIJL U HAAR STEEDS MAAR WEER BLIJFT BEVESTIGEN:

IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

HOU VOL MET VOLHOUDEN, STRIJDERS VOOR HET LICHT.
ZIE UZELF ALS DE LICHTWEZENS DIE U BENT ...
HOUD UW ZWAARD VAN ZUIVER WIT LICHT HOOG NAAR DE HEMEL EN BLIJF VERKLAREN ...

IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

TERWIJL U DIT BLIJFT DOEN ... STELT U ZICH VOOR/BEELDT U ZICH IN/VOELT U HET BESEF DAT U VERBONDEN/AANGESLOTEN/VERENIGD BENT MET UW STAM VAN ONEINDIG LICHT ... DIE DAAR SAMEN MET U STAAT ... EN PRECIES HETZELFDE DOET.

ZIE HOE HET AANTAL TOENEEMT VAN DE ZIELEN DIE DAAR STAAN, 'IN AFSTEMMING' OP HET LIED/DE ROEP VAN UW HART.

LAAT UW INNERLIJKE STEM HET UITSCHREEUWEN VANUIT HET DIEPSTE VAN UW WEZEN ...

IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

HET IS BIJNA, ALSOF U DE AARDE KUNT VOELEN TRILLEN ONDER DE KRACHT VAN DIT WETEN.

U BENT HIER ALLEMAAL BIJ BETROKKEN.

U ROEPT UW BROEDERS EN ZUSTERS TOT U, EN ZIJ GEVEN DAARAAN GEHOOR.

BROEDERS EN ZUSTERS OP DE PLANEET VAN MOEDER AARDE ...
BROEDERS EN ZUSTERS OP AL DE ANDERE PLANETEN VAN LICHT ...
BROEDERS EN ZUSTERS VAN ALLE LANDEN, OP EN BUITEN UW PLANEET ...

DE TIJD IS GEKOMEN OM ÉÉN NATIE TE WORDEN.
OM ALS ÉÉN NATIE TE ZINGEN ...

IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

KUNT U HET NU VOELEN, BROEDERS EN ZUSTERS?
KUNT U NU VOELEN, DAT U ÉÉN LICHAAM VAN LICHT BENT?
KUNT U NU VOELEN, DAT U ÉÉN FAMILIE VAN LICHT BENT?

U BENT ER KLAAR VOOR.

U BENT OP UW PLAATSEN.

WEET NU, MÉÉR DAN U OOIT VOORHEEN HEEFT ... GEWETEN/GEVOELD ... DAT HETGEEN WAARVOOR U HIERHEEN KWAM, NU BINNENIN U ONTWAAKT.

UW ENVELOPPEN ZULLEN BINNENKORT WORDEN GEOPEND** EN U ZULT WETEN WAT UW TAAK HIER ZAL ZIJN.

VERTROUW OP UZELF.
VERTROUW OP DIT GEVOEL.
VERTROUW OP DIT WETEN, DIEP VANBINNEN.

HET ENIGE WAT U NU MOET DOEN, IS BLIJVEN VERKLAREN EN UITSPREKEN ...

IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

ZO ZULT U HIER DOORHEEN KOMEN.
ZO ZULT U VERWARRING EN WANHOOP DOEN WEGSMELTEN.

OMDAT DE KRACHT VAN DEZE WAARHEID DE SLEUTEL IS VOOR VELE DEUREN, DIE OPZETTELIJK GESLOTEN WERDEN GEHOUDEN, TOT HET TIJDSTIP VAN GODDELIJK RECHT WAS AANGEBROKEN.

AANVAARD UW GODDELIJKHEID.

EIS UW GODDELIJK RECHT VAN DOORGANG OP, NAAR DE LANDEN VAN VRIJHEID, LIEVE ZIELEN.

EIS NU DE WAARHEID OP ... DE WAARHEID DAT U BEHOORT IN/TOT ... LIEFDE-LICHT-I AM.

IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN HET LICHT.
I AM.

Blossom: Ik denk dat we wel kunnen stellen, dat u de vraag heeft beantwoord!
In Dankbaarheid ... heel veel Dankbaarheid ... in Liefdevolle Dienstbaarheid ... I AM!

**De Federatie van Licht en White Cloud hebben vaak gesproken over 'enveloppen' die wij in ons hoofd hebben en die te zijner tijd geactiveerd zullen worden. Alsof die enveloppen dan geopend worden en zich daarin alle instructies bevinden omtrent wat er van ons verwacht wordt. Waarschijnlijk is dat voor iedereen verschillend. Heel spannend, allemaal!

*Ik weet dat Jeffrey Epstein vanmorgen dood werd gevonden (nadat ik deze channeling had gedaan.)


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!