Home > > Blossom Goodchild - 3 juni 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 3 juni 2019

Blossom: Alweer een week voorbijgevlogen. Welkom, Vrienden.

Federatie van het Licht: Het meest zonnige Welkom aan Ieder van U, evenals aan u, Blossom.

Blossom: Dank u. Wel, ik moet zeggen dat ons gesprek van vorige week behoorlijk veel reacties heeft opgeleverd. Iedereen zegt eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan anders! Dat we in deze wereld zijn, maar er geen deel van uitmaken. Dat stukje snap ik. Dank u. Ik ga over dit onderwerp nu niet verder uitweiden of er dieper op ingaan. Maar er hadden veel mensen interesse in wat u te zeggen had over de ziel en haar ‘positie’ tijdens de zwangerschap. Er is momenteel nogal veel oproer gaande met betrekking tot het thema ‘abortus’, en veel mensen vonden dat het goed zou zijn als u hierover zou spreken, als dat u schikt? Ik weet dat White Cloud er heel wat jaren geleden over heeft gesproken, maar ook uw inzichten worden op prijs gesteld.

Federatie van het Licht: Dat schikt ons zeker. Elke afzonderlijke Ziel, die om welke reden dan ook beslist om terug te keren naar de Aarde, kan ook beslissen of/wanneer zij het … nodig/comfortabel/gepast vindt… om binnen te treden in het embryo/de foetus die op haar wacht. Omstandigheden kunnen de ‘tijdspanne’ bepalen van haar verblijf in de baarmoeder, voor korte of langere tijd achter elkaar.

Mocht een Ziel er bijvoorbeeld voor hebben gekozen om bij een familie te gaan die behoefte had aan een ziel om deel te worden van die groep, opdat er veel lessen kunnen worden geleerd, dan bestaat de kans dat de moeder niet altijd in de ‘gewenste’ staat verkeert waarin de ‘baby’ (laat het ons zo noemen) al bij haar betrokken kan zijn of ‘deel’ van haar kan uitmaken.
Maar het komt ook voor dat de baby wéét wanneer de moeder Vredig en rustig en in een ‘Liefdevolle’ stemming is en dan volgt er een kort ‘bezoek’, om alvast een band te kunnen leggen. Mocht in dit geval … de moeder veel stress ervaren, dan kan het zijn dat de Ziel ervoor kiest om pas aan die overeenkomst deel te gaan nemen op het ogenblik van haar geboorte ‘in de grote wereld’, zeg maar.

Blossom: Ik heb gehoord dat sommige zielen zich soms zelfs pas daarna gaan hechten?

Federatie van het Licht: MR (met respect) … daar zijn wij het niet mee eens. Het is essentieel voor de Ziel om binnen te gaan tijdens de bevalling, ook al is het pas bij de laatste perswee.

Blossom: Maar, ik denk eerder aan … dat de Ziel nog tijd heeft om ‘erin te springen’ zolang de navelstreng nog niet is doorgesneden.

Federatie van het Licht: Dat is niet aan te raden.

Blossom: Maar wel mogelijk?

Federatie van het Licht: In uitzonderlijke omstandigheden … maar dan zo uitzonderlijk dat wij die niet eens willen bespreken.

De Ziel die een nieuw lichaam betreedt, staat daar niet altijd om te springen … het is mogelijk dat zij aarzelt om weer terug te keren naar de Aarde. Tijdens het overleg, maar zolang de Ziel nog niet op Aarde is, zijn er genoeg logische redenen om WEL terug te keren … Maar hoe dichterbij het komt, des te méér herinneringen duiken er op, van voorbije levens … en dan kan de Ziel van gedachte willen veranderen. Maar uiteindelijk weet Zij dat het Leven dat ze dit keer heeft gekozen, een leven zal zijn van dienstbaarheid aan zichzelf – en daarmee aan Het Geheel.

Het is het ‘gevoel’ van TERUGKEREN in een Trilling die niet van hetzelfde niveau is als die, waar zij vandaan komen. Deze kan ‘koud’ aanvoelen, bij gebrek aan een betere uitdrukking.

Andere Zielen kunnen vanaf het begin al binnentreden in de foetus en het gevoel hebben dat ze er de hele zwangerschap zullen blijven. Daar zijn geen vaste regels voor. De Ziel is vrij om te komen en te gaan, afhankelijk van haar ‘gevoelens’ op dat moment. Er wordt wel eens gezegd dat ‘de baby slaapt’, maar het is heel goed mogelijk dat zij gewoon ‘niet bewoond’ is. Wij hoeven hier niet dieper op in te gaan, omdat u uit onze woorden voldoende kunt begrijpen hoe dit zich ‘afspeelt’.

Blossom: Dan, de kwestie van abortus … wat zegt u daarover?

Federatie van het Licht: Laat ons vooropstellen dat elke Ziel het recht heeft om zelf te bepalen wat zij ‘denkt’ over gelijk welk onderwerp. Wat goed voelt voor de ene, zal misschien niet goed voelen voor een ander. Wij veroordelen niemand.

Wij kunnen stellen dat sommige ‘religies’ het weghalen van een foetus beschouwen als een zonde. Als het plegen van een moord. Zo zien wij het niet.

Stel dat een Ziel overlegt om deel te gaan uitmaken van een bepaalde familie … maar dan veranderen de omstandigheden en wordt er besloten tot een abortus. De Ziel is dan misschien wel of misschien niet … al af en toe … ‘binnengetreden’ in het Energieveld van de moeder. Meestal, als er vanaf het begin al onzekerheid bestaat, dan is dat niet het geval. Dus staat het weghalen van het embryo niet gelijk aan het nemen van iemands leven … omdat er nog geen Leven aanwezig is!

Stel dat een Ziel zwanger geraakt zonder daartoe het verlangen te hebben, of door het foute gedrag van iemand anders … dan zou daar nooit een Ziel zijn binnengetreden.
Maar als dan wordt besloten om de zwangerschap voort te zetten en het ‘voertuig’ te zijn zodat een Ziel een nieuwe kans krijgt om het Leven ‘te proeven’ … dan zal er een geschikte Ziel worden gevonden, die deze plek kan innemen.

MR … vergelijk het met ‘er dient zich onverwacht een buitenkansje aan, het zou goed zijn voor u om die te aanvaarden’.

Wanneer een Ziel er voor kiest om terug te keren naar de Aarde … dan is het niet enkel een kwestie van ‘Weer een vrije plek … wie volgt?’

Blossom: Hier moet ik om lachen!
Federatie van het Licht: Wij zijn Licht van Hart, omdat dat de beste manier is om elk onderwerp te benaderen.

Er komt veel beraadslagen aan te pas, veel besprekingen en zoeken naar wat geschikt is. Er zijn zoveel redenen waarom een Ziel … moet/zou/kan … binnentreden in een bepaald leven. Er zijn zoveel afwegingen te maken … plaats, omgeving, mogelijkheden en kansen, denkwijze, Energie, bewustzijn van de ouders, alleenstaande ouder, een koppel, en zo meer. Alles wat u maar kunt bedenken wordt meegenomen in de besluitvorming, om ervoor te zorgen dat er voldaan wordt aan de behoeften van de Ziel die terugkeert, opdat die het meeste kan halen uit haar NIEUWE ervaring.

Maar om terug te keren en opheldering te geven op het gespreksonderwerp. Als een zwangerschap moet worden afgebroken, dan is er zoals wij zegden, geen Ziel aanwezig die weggehaald kan worden. Er is enkel lichaamsweefsel of de eerste celgroei van een fysiek lichaam. Er wordt dus geen misdaad gepleegd. Wij willen deze kwestie niet bagatelliseren of respectloos zijn, want zoals wij eerder hebben gezegd, voor veel mensen is dit heilig en heel belangrijk. Maar, het weghalen van een foetus waarin geen ziel aanwezig is, verschilt niet van het weghalen van gelijk welke ongewenste celgroei in het lichaam.

Blossom: Ik ben het helemaal met u eens … maar ergens vanbinnen voel ik dat veel mensen zich boos zullen maken over die uitspraak.

Federatie van het Licht: MR, Blossom, aan hen die daar boos om worden … misschien dat zij zich na het afwegen van onze woorden … anders zullen opstellen. Zoals wij zegden, wij zijn niet hier om iemand het recht te ontnemen op zijn eigen Waarheid over een onderwerp … gelijk welk onderwerp. Wij zijn hier om wellicht een andere kijk te bieden op een aantal dingen.

ZO, ZO, ZO, ZO veel van wat ZO, ZO, ZO, ZO veel mensen geloven dat de WAARHEID is … komt voort uit de indoctrinatie binnen de regels en bepalingen van bepaalde religies, welke bedacht werden om macht te houden over de volgelingen van die bepaalde ‘denkrichting’.
Zoveel daarvan leidde en leidt nog steeds ertoe dat mensen geloven, dat indien zij zouden durven het niet eens te zijn met deze regels en bepalingen, als zij ze in vraag zouden stellen of er logisch over zouden nadenken, dan zou hun leven in het hiernamaals gedoemd zijn tot een verblijf in het vuur en bij demonen.

Maar als zij ECHT diep zouden graven in hun eigen Ziel … aangaande zoveel ‘religieuze’ kwesties … dan zouden zij hun eigen WAARHEID vinden … en die Waarheid zou zoveel gemakkelijker en ‘logischer’ zijn dan alles wat in de verwrongen boeken staat, waarvan gesteld wordt dat zij de grootste WAARHEDEN bevatten.

Hiermee willen wij niet zeggen dat dergelijke boeken geen WAARHEDEN bevatten. Maar laat het ons vergelijken met de ‘gechannelde berichten’ die heden ten dage beschikbaar zijn. Er wordt enorme manipulatie verweven in veel van die berichten, om de mensen te misleiden en op een pad van teleurstelling te brengen. Dit is … waar wij/waarom wij … u vragen om te luisteren naar uw eigen Innerlijke Waarheid, wanneer u ze leest of beluistert.
Bekijk die ‘beïnvloedde’ berichten op een positieve manier, want hierdoor leert u om voor uzelf te … voelen/denken.

Heeft u er wel eens bij stilgestaan hoeveel mensen er zijn overgegaan van dit Aardse rijk, doorheen de Sluier naar een andere ‘Trillingsenergie’, terwijl zij meenden dat ze het niet goed genoeg hadden gedaan? Dat ze niet goed genoeg waren geweest? Dat ze in hun leven wat vergissingen hadden gemaakt en dat God hen daarom beslist zou straffen en hen voor de eeuwigheid … ja, de eeuwigheid … naar de meest donkere plekken zou sturen – en aangezien u uw eigen werkelijkheid schept … waar denkt u dat het ‘volgen van deze Waarheid’ hen heen brengt? Noemt u dat de LIEFDEVOLLE GOD, waarvoor u uw hele leven gedwongen bent geweest om u te gedragen naar diens wetten?

Wat lijkt U logisch?

Wat VOELT goed, in UW WAARHEID voor U?

Wat zou de LIEFDE doen, voor U?

Hoe zou de LIEFDE eruit zien, voor U?

Lieve Zielen, ontwaken … u bewust worden … betekent het ontwaken … om u bewust te worden van UW WAARHEID. Datgene wat niet enkel tot nut is voor u, maar voor Het Geheel. Kies er daarom voor, om alles te bekijken vanuit die gedachte. Vraag uzelf af … dient het mij en Het Geheel? Want Het Geheel en Ik, wij zijn ÉÉN.

Is deze … omstandigheid/wet/gevoel/channeling/lezing/feit/persoon/overtuiging en zo meer … nuttig voor mij en Het Geheel? Want IK BEN HET GEHEEL.

VOELT het JUIST?

VOELT het GOED?

Zo JA … dan is het UW WAARHEID.

Zo nee … dan is het dat niet.

Leef volgens die regel, lieve Zielen. Laat u niet voor de gek houden door hen, waarvan men u heeft geleerd dat ze ‘wijs’ zijn – en dat zij het daarom beter weten.

VERTROUW OP UZELF.

VERTROUW OP UW WIJSHEID.

Want daarmee … zullen DE SCHATTEN VAN DE ZIEL … nu reeds op de Aarde of elders … van u zijn.

Onze LIEFDE voor u gaat dieper dan uw huidige voorstellingsvermogen u nu kan laten VOELEN.

Maar, als dat goed voelt voor u … als dit uw WAARHEID is … dan WÉÉT U DAT DIT ZO IS.

Blossom: Knap werk, jongens! DANK U! In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!