Home > > Blossom Goodchild - 9 juni 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 9 juni 2019

Blossom: Hallo daar. Het onderwerp van vorige week, over abortus, lijkt toch voor velen een ander inzicht te hebben gebracht. Dank u daarvoor. Zulke dingen helpen ons om uit onze indoctrinaties te stappen, die we al sinds onze kindertijd ingeprent hebben gekregen. Dus, waarover willen jullie het vandaag dan hebben, mijn vrienden?

Federatie van het Licht: Wij heten jou welkom, Blossom, en natuurlijk iedereen die betrokken is bij onze gesprekken. Om te beginnen willen wij opmerken dat het niveau van de frequentie op uw Planeet enorm verhoogt. Hoewel velen het zullen zien als ‘onrust’, brengt dit een ontwaken in hun hart, hun ziel en hun diepste Wezen.

Daarom stellen wij voor dat u de dingen bekijkt vanuit een andere ... invalshoek/inzicht … en in plaats van u zorgen te maken over de ‘toestand’ van uw wereld … gaat u dergelijke dingen zoeken vanuit Dankbaarheid. Want datgene wat u wellicht beschouwt als oproer of onrecht … kan juist een rol spelen bij het tot stand brengen van DE GROTE VERANDERING DIE OP KOMST IS.

De beroering binnenin Ieder van u bereikt een zekere hoogte en eist dat – van binnenuit – die VERANDERING plaatsvindt. Daarom moeten de Zielen die daar nog niet aan begonnen zijn, op zoek naar een uitleg … naar antwoorden. ALLES IS NIET WAT HET LIJKT … zoals wij al zo vaak hebben gezegd.

In alle openheid zeggen wij u … vanwaar wij staan, gaat alles nu héél vlot.

Blossom: Dat horen wij graag. Maar, ik weet dat u weet, dat velen het méér dan beu zijn om dit te horen terwijl alles om ons heen lijkt op … niets minder dan een belachelijke stand van zaken.

Federatie van het Licht: Daarop kunnen wij alleen maar antwoorden, Blossom, dat dit het geval ‘lijkt’ te zijn, maar dat het een doel heeft. Alles wat ER NU PLAATSVINDT … ALLES … brengt u verder. Zo u wilt zouden wij kunnen zeggen … ter verduidelijking … alsof er heel, héél veel zielen zich nu naar het uiteinde van een springplank begeven. Zodra er zich daar een voldoende aantal verzameld hebben … zal er een punt komen waarop de springveren hun uiterste drukpunt bereiken – en dan zullen ze ‘terugveren’. Waardoor al die Zielen naar een veel Hogere plek zullen worden geschoten. Wij ‘hopen’ dat uw hart en geest dit kan ‘snappen’, in zijn volheid. Wij weten dat u dat kunt.

Blossom: Ja. Dank u. Wij houden vol met volhouden. Hebben we een keuze?

Federatie van het Licht: Alle keuzes liggen voor u open.

Blossom: Oké … dit brengt mijn gedachten naar iets wat ook omstreden kan zijn. Namelijk dit: kunnen wij dus ervoor kiezen om 'de planeet te verlaten', in plaats van dit te doorstaan? Als kind werd mij verteld dat het een zonde was om je eigen leven te nemen en … met het grootste respect voor White Cloud, maar ik weet zeker dat hij een paar jaren geleden heeft gezegd dat het niet aan ons is om dat te doen. (Sorry, White Cloud!) Wat zijn uw inzichten ten aanzien van zelfdoding?

Federatie van het Licht: Zoals u al zei, is dit een bijzonder omstreden onderwerp. Met name omdat op macht beluste mensen de regels bepalen.

White Cloud: WHITE CLOUD hier …. ik zou even willen tussenkomen, als dat mag?

Blossom: Ik had al het idee dat je dat zou doen en ik ben daar blij mee, mijn vriend.

White Cloud: Toen ik in het verleden erover sprak dat het niet aan de ziel was om haar eigen leven te nemen … dat het Verlangen van God bepaalt wanneer een Ziel de Aarde verlaat, wil ik daar nadrukkelijk aan toevoegen dat het niet wordt beschouwd als een zonde – ik geloof sowieso niet in zonde.
Ik heb altijd gezegd … er is een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven, en als Zielen ervoor kiezen om hier vandaan te gaan vóórdat dit ‘contract ten einde is’ dan zullen zij elders terechtkomen met dezelfde problemen, en wellicht wensen zij dan dat ze op Aarde waren gebleven om schoon schip te maken, omdat ze weten dat ze zullen moeten terugkeren en het alsnog moeten afwerken op een ander tijdstip (dan begint alles weer overnieuw).

Blossom: En toch, White Cloud, valt dat niet goed bij mij. Als wij een vrije keuze hebben, kunnen wij er ook voor kiezen om er hier uit te stappen. Ik heb ook gehoord dat wanneer een bezwaarde Ziel ‘elders’ aankomt er dan voor haar wordt gezorgd … dat zij liefdevol wordt ‘getroost’.

White Cloud: Ik heb niet gezegd dat dit niet het geval is, Blossom. Maar, binnen ‘hun’ eigen wilsbeschikking … zullen zij … omdat ze hun eigen leven te vroeg hebben beëindigd … spijt hebben wanneer ze de mogelijkheden van ‘hun’ leven vanuit een ander standpunt bekijken.

Blossom: Oké … maar hoe zit het dan met een man ... laat ons zeggen dat hij 94 is. Hij is ook blind en nagenoeg doof, heeft overal pijnen en kwaaltjes, en zijn vrouw is overleden. Hij wil gewoon niet meer langer hier blijven … is dat fout?

White Cloud: Neen. Niets is fout, Blossom. Er zijn enkel maar andere standpunten.

Blossom: Maar, kom op … die oude man is toch klaar om zonder spijt te vertrekken. En ik weet dat hij heel gelukkig is, daar waar hij nu is … O lieve hemel … ik wou dat deze overgebrachte berichten niet zo ingewikkeld werden! Eenvoud en Gratie … Eenvoud en Gratie.

White Cloud: En kunnen we niet stellen dat iemand die zich het leven beneemt op de leeftijd van 94 jaren, die zich stierlijk verveelt en erop wacht om te sterven … heel iets anders is dan iemand van 18 jaren, met nog een heel leven vóór zich?

Blossom: Maar het blijft toch nog altijd vrije keuze.

White Cloud: Tja, MR Blossom, maar ik denk dat we hier nog lang rondjes kunnen draaien. Ik ben niet TEGEN zelfdoding … ik zeg alleen dat Zielen zich heel anders kunnen voelen wanneer zij de mogelijkheden en kansen kunnen zien, die ze gevonden of gekregen zouden hebben als ze gebleven waren – en dan hadden ze hun levensdoel kunnen vervullen. Dat is heel iets anders dan ‘zonde’. Want zoals ik het zie … zoals ik het hoor … is ‘zonde’ een nutteloos woord.
Ik zal nu afscheid nemen en u terug overdragen aan uw vrienden. Misschien zullen zij verdergaan … Het schrijven van berichten op deze wijze is meer hun werkwijze, en de mijne is het spreken via jou. Heel veel dank aan Allen.

Blossom: Dank u. Hallo aan de Federatie?

Federatie van het Licht: Ja … hallo.

Blossom: U stuurt grote warmte door.

Federatie van het Licht: Omdat wij grote warmte voelen.

Blossom: Ik neem aan dat uw mening/gedachten dezelfde zijn als die van White Cloud?

Federatie van het Licht: Uiteraard. Zijn de uwe anders?

Blossom: Neen, helemaal niet. Ik denk alleen dat het triest is dat zovelen ervoor kiezen om eruit te stappen … vanwege depressie of wat ook hun redenen zijn.

Federatie van het Licht: Het hoort bij Het Spel, Blossom.

Blossom: En daar gaan we weer.

Federatie van het Licht: U moet inzien dat er ZOVEEL is, wat u niet kunt begrijpen. Het feit dat er zoveel is wat voor u niet logisch lijkt, HOORT bij Het Spel. Als alles begrijpelijk zou zijn, zou dat Het Spel aanzienlijk veranderen. Sterker nog, er zou geen Spel zijn.

Het is door u er doorheen te worstelen, dat u inzicht krijgt in uzelf.

IN DE WAARHEID.

IN DE LIEFDE.

Heeft u er ooit al aan gedacht dat alles wat er op uw Planeet gebeurt, u erbij helpt om LIEFDE TE KENNEN?

Blossom: Ja.

Federatie van het Licht: Dat alles wat juist ‘lijkt’ en alles wat fout ‘lijkt’ u erbij helpt, om te begrijpen WAT LIEFDE IS?

Blossom: Wij weten dat Liefde ALLES is.

Federatie van het Licht: Maar begrijpt u het ook?

Blossom: Soms is dat moeilijk. Omdat veel van wat er geboden wordt door sommige mensen niet ‘lijkt’ te komen vanuit zelfs maar de laagste trilling van LIEFDE.

Federatie van het Licht: En toch is er niets anders. Het moet dus toch wel vanuit Liefde komen.

Blossom: MR … wij horen dezer dagen veel over kinderoffers en erger. Komt dat vanuit Liefde? Dat is moeilijk te aanvaarden!

Federatie van het Licht: Blossom …

Blossom: MR … als u me nu zegt dat ‘het bij Het Spel hoort’ ga ik waarschijnlijk gillen. En toch … ik geef het niet graag toe … maar ik wéét dat dat zo is. Hoe ziek en verwrongen het ook ‘lijkt’, en ik zal dit gewoon aanvaarden aangezien er niets anders bestaat dan Liefde … zal ik u op uw woord geloven. Hoewel, nogmaals … het is niet zo eenvoudig te begrijpen hoe dat dan kan … als er niets anders bestaat. (Klinkt dat nog logisch?)

Federatie van het Licht: Laat ons eens kijken naar een woord dat wij ‘aanbieden’ tussen de lijnen. Wij gebruiken het woord ‘lijken’. Wij vragen u om dit op te zoeken, alstublieft. Ook al denkt u te weten wat het betekent.

Blossom: Goed dan … lijken; de indruk geven iets te zijn.

Federatie van het Licht: Dank u. Zeggen wij niet telkens … alles is niet wat het lijkt? Daaruit volgt dat alles niet is, wat het de indruk wekt te Zijn.

Blossom: Ik voel dat u nu wilt dat ik ‘indruk’ opzoek … oké … 1. een idee of mening van hoe iets of iemand is. 2. Te denken dat iets waar is, met name wanneer dat niet zo is.

Federatie van het Licht: Dank u. Wij trachten u te helpen om het beginsel te bevatten dat DIT SPEL EEN ILLUSIE IS.

Blossom: O alstublieft! LOL. Ik weet dit … en toch, begrijp ik DAT niet. Hoewel, zoals met alles wat u vertelt … SNAP IK HET … ik begrijp het alleen niet.

Federatie van het Licht: Zoals wij zeggen … niet alles kan worden ‘gesnapt’ … niet alles kan worden begrepen.

De Waarheid hierin is, Blossom … Niets doet ertoe … want u bent IN het Spel, maar u behoort er niet toe … en Het Spel is toch enkel maar een illusie … moeten we nog méér zeggen?

Blossom: Inderdaad, wat valt er verder nog te zeggen! Zijn we vandaag eigenlijk ook maar iets verder gekomen? Is dat van belang op mijn sterfbed? Is het eigenlijk wel van belang, sterfbed of niet? Ik krijg de indruk … wel, het lijkt … van niet!

Een raar bericht vandaag … en toch, I AM … in Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!