Home > > Blossom Goodchild - 2 februari 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 2 februari 2019

Blossom: Hallo daar! Ik zou het graag hebben over één bepaalde kwestie als u dat goed vindt, dus laat ons maar meteen beginnen.

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom en al onze Lieve Zielen, die wij beschouwen als familievrienden.

Blossom: Dat is mooi! Wij ook. Oké dan. Ik heb onlangs een documentaire gezien, en zag mensen die zo veel, véél slechter af zijn dan ik, en het leven dat zij hadden ‘gekozen’. Ik WEET en waardeer en ben elke dag weer Dankbaar voor de Gezegende plek en het leven dat ik heb ‘gekozen’. Kunt u uitleggen waarom er in onze wereld twee zo verschillende werelden lijken te zijn? De vergelijking/standaard van te leven/het leven is onvoorstelbaar groot en dat lijkt gewoon niet juist, terecht of zelfs maar eerlijk. Dank u.

Federatie van het Licht: Blossom, er is veel in uw wereld dat u als ‘niet eerlijk’ beschouwt. Toch gaat het niet om eerlijkheid. Dat heeft er niets mee te maken. Dit is weer een breed onderwerp dat vele invalshoeken kent, en wij zullen ons best doen om u te helpen door het geven van een gepast/bevredigend antwoord.

De geografische positionering van Zielen op uw Planeet is zoals u terecht opmerkt … een keuze. Inderdaad, u kunt zich misschien niet voorstellen waarom één iemand ervoor zou kiezen om te leven in totale armoede, terwijl de andere baadt in luxe. Eenieders keuze wordt bepaald door datgene wat de ziel in dat bepaalde leven nodig heeft. Het is niet zo, dat wanneer wij ‘beraad houden’ over de levensomstandigheden voor een volgend leven, er iemand naar een gebied van oorlog, hongersnood of lage energie wordt gestuurd bij wijze van ‘straf’ voor handelingen uit een vorig leven. Helemaal niet. Het is de beslissing van elke ziel voor zich, om dit te kiezen.

Misschien denken zij dat ze het ‘verdienen’ … om op een dergelijke manier te lijden, vanwege hun doen en laten in een eerder leven. Misschien denken zij dat ze sterk genoeg zijn om juist dienstbaar te zijn in dergelijke ‘depressieve’ omstandigheden. Of ze voelen de behoefte om ‘daar te zijn’, om de groei van hun Ziel te versnellen door het ervaren van zulke zware tijden ‘in één klap’, zoals u zou zeggen.

Blossom: Ik denk dat het gemakkelijker is als ik vertel welke documentaire ik heb gezien. Het was ‘Fahrenheit 11/9’ van Michael Moore. Mensen van een verminderd Licht hadden een hele stad vergiftigd door de watertoevoer te veranderen van een prachtige, heldere rivier naar een stroom van afval. Toen werden de mensen ziek door loodvergiftiging en dergelijke. Toen de zielen ‘die niet weten wat Licht is’ merkten dat de auto’s in hun fabriek gingen roesten door dat water … veranderden ze wéér de watertoevoer, maar enkel naar de autofabriek en TOEN, gebruikten ze de nagenoeg verlaten stad – zonder enige voorafgaande waarschuwing – als oefengebied voor oorlogsvoering. ALSTUBLIEFT, ALSTUBLIEFT help ons om de juiste weg te vinden om deze zielen van lagere energie DANKBAAR te zijn, zoals u ons voorstelde in het laatste bericht!

Federatie van het Licht: Nogmaals, Blossom … ALLES IS NIET WAT HET LIJKT.

Blossom: Maar wat is het dan wel? Ik weet dat u gaat zeggen ‘EEN SPEL’. Maar, met het grootste respect, u behoort niet tot de spelers hier beneden. Zulke onrechtvaardigheden, die zich ‘lijken’ te verspreiden als een bosbrand … MOETEN OPHOUDEN … NU! (En nu we het er toch over hebben … het weer wordt dusdanig aangestuurd dat het uit de hand loopt!) Wij zijn niet langer meer bereid om dit nog toe te staan. U zegt dat ‘Liefde Zijn’ en ‘Ons Licht laten Stralen’ de enige manier is om hier doorheen te komen. Wel, diegenen onder ons die Ontwaakt zijn, wij doen ons best. Maar, vanaf waar wij staan hier beneden … werkt het niet!

Federatie van het Licht: Ja, toch wel.

Blossom: Bewijs dat eens?

Federatie van het Licht: Kijk om u heen.

Blossom: DAT DOE IK! Om MIJ heen is het prachtig … maar dat ik rondzwem in mijn vissenkom met helder water doet niets af aan het feit dat het leven niet zo is voor iedereen … en … dat zou het wél moeten zijn!

Federatie van het Licht: Blossom, ieder van u speelt zijn/haar rol, zoals gepland.

Blossom: Wel, met het grootste respect … Het Spel is verrot!

Federatie van het Licht: Maar, opgezet door het Bewustzijn zélf … en u … ieder van u … bent deel van die opzet.

Blossom: En nu willen we eruit … OF … op zijn minst een beetje hulp! Zo vaak hoor ik Zielen vragen waarom JULLIE, of anderen zoals jullie, niet kunnen bijspringen en ons helpen? We weten allemaal dat het experiment vreselijk fout is gelopen … en als we te laat eruit stappen, dan zal het … te laat zijn! Wat zijn die wetten, die zeggen dat u niet kunt tussenkomen en een handje kunt helpen?

Federatie van het Licht: De Wetten zijn er juist om ervoor te zorgen dat het Goddelijk Plan vlot verloopt.

Blossom: Wie ze ook heeft ingesteld … zou misschien eens moeten verteld krijgen dat ze niet werken! Ik weet dat u weet dat ik ‘iets wil duidelijk maken’ en dat ik niet gewoon maar brutaal wil zijn tegen jullie. Ik hou zielsveel van jullie.

Federatie van het Licht: Blossom en u allen … houd moed. DE PLANNEN ZIJN GEMAAKT! Voor het Hoogste Goed van allen, voor het Hoogst haalbare resultaat ...

Blossom: Maar, ziet u het dan niet? Begrijpt u dan niet dat voor ons, hier beneden, dit ‘Weten’
dat we nu al jarenlang horen ons als het ware ondersteboven aan onze enkels laat hangen, en dat het touw steeds dunner wordt onder al die druk? We blijven maar volhouden en volhouden en volhouden, en voor velen is er geen bewijs dat er ook maar iets verandert. En dan gaan we binnenkort ook nog gebombardeerd worden met 5G straling! Ik bedoel, serieus … waarom gooien ze niet gewoon een bom en maken er voorgoed een einde aan? Onze wereld is al lange tijd geleden doorgedraaid … en wij zijn onze gelukspilletjes kwijtgeraakt! Mijn Ziel is er duidelijk even aan toe om stoom af te blazen.

Federatie van het Licht: DE VERANDERING KOMT ERAAN.

Blossom: Dat zei u al.

Federatie van het Licht: DE GROTE VERANDERING … DE VERANDERING KOMT ERAAN.

Blossom: Dat zei u al.

Federatie van het Licht: En dat zullen wij blijven herhalen. Omdat wij de WAARHEID spreken.

Blossom: Ik weet het. ECHT, ik wéét het. Anders zou ik deze vriendschap beëindigen. Maar, kunt u niet zien hoezeer dit uit de hand is gelopen? DE VERANDERING MOET NU KOMEN. De Goddelijke Timing zou toch zeker het best NU al aanbreken?

Federatie van het Licht: Uw frustratie is duidelijk, lieve Blossom. Wij vragen u om diep binnenin uzelf te kijken. Om u te HERINNEREN dat u hiervoor heeft getekend, net als zovelen. U WIST … en wij vertellen u niets nieuw … dat dit geen gemakkelijke reis zou worden … maar toch rende u naar de voorste rij, om u vrijwillig aan te melden. Om naar de Aarde te komen … om in de STERKSTE POSITIE te zijn … OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DEZE VERANDERING ER ZOU KOMEN. En ja, vanuit deze plek kan het allemaal heel lelijk lijken. U bevindt zich midden in de intensiteit ervan. Dit heeft invloed op uw Ziel … ALS U ERAAN TOEGEEFT!

U KENT/KENDE uw kracht, toen u nog niet op Aarde was. U WEET/WIST dat het anders zou voelen, als u eenmaal daar beneden zou zijn.

HERINNER, HERINNER, HERINNER U WIE U BENT EN WAAROM U WOU KOMEN.

U … IEDER VAN U, WERD UITVERKOREN. U WAS ZO DANKBAAR DAT DEZE EER U TE BEURT VIEL.

HOU VOL. HOU VOL. HOU NOG EEN BEETJE LANGER VOL.

HERWIN UW KRACHT.

DOE EEN BEROEP OP DE MACHTIGE KRACHTEN VAN HET LICHT, DIE SLECHTS ÉÉN ADEMTOCHT/ÉÉN GEDACHTE BIJ U VANDAAN ZIJN. MILJARDEN EN MILJARDEN BRONNEN/KRACHTEN VAN LICHT ENERGIE STAAN VLAK NAAST EN ACHTER U.

Zij willen zo graag dat u HEN VOELT. Zij willen dat u WÉÉT dat ze vlak bij u zijn. Put uit de kracht en het hernieuwde Licht Vermogen, dat zij u aanbieden.

U BENT ÉÉN LICHT.

U BENT EEN VERMOGENDE KRACHT.

U BENT LIEFDE EN ALLES DAT IS.

Geef niet toe/geef niet op, niet nu. Wij zijn hier om u te zeggen, om u eraan te herinneren dat u de U in uzelf moet vinden, en dat u zich moet voorbereiden op de laatste ronde.

Iemand die een marathon loopt en voelt dat hij niet meer verder kan, voelt een hernieuwde kracht in zijn hele Wezen als de eindstreep in zicht komt.

Blossom: Ik weet dat ik dat al eerder heb gezegd, maar, die eindstreep werd ons al voorgehouden in 2012. Toen werd gezegd dat we er bijna waren.

Federatie van het Licht: Tijd … geen tijd … daarin ligt de verwarring.

U BENT BIJNA DAAR. VOEL DIE VERHOOGDE ENERGIEËN DIE UW WEZEN VERVULLEN. ZE KONDEN NIET EERDER BINNENSTROMEN OP UW PLANEET. ZE WAS ER NIET KLAAR VOOR EN HET WAS ER NOG NIET DE TIJD VOOR.

NU IS ZE KLAAR … NU IS HET TIJD.

Blossom: Ook al bestaat er geen tijd! Jongens, Meiden, ik weet wel dat ik vandaag heb doorgedramd. Ik deed dat vanuit mijzelf en namens velen. Het moet gezegd worden … wij hebben het moeilijk om te begrijpen hoeveel verder dit Spel nog moet gaan!

Federatie van het Licht: Wij begrijpen uw insteek en wij bedanken u daar zelfs voor.

Blossom: U bent niet beledigd?

Federatie van het Licht: Niet in het minst.

Blossom: Wij zullen verder gaan en kracht putten uit ongeziene Lichtkrachten. Onszelf toestaan om ons te verenigen en te voelen wat er wordt aangeboden om dit alles te kunnen doorstaan. Wij kwamen met zoveel moed. Mogen wij deze herwinnen en dóórgaan. DANK U. U was vandaag toegeeflijk voor mij … zo gaat dat soms.

Federatie van het Licht: Blossom, Zielen van de Aarde die doorzetten … die HET LICHT overal OP en IN verspreiden … Blijf standvastig in het WETEN …

DAT DE VERANDERING OP KOMST IS, EN SNELLER DAN U DENKT.

Blossom: Ik ‘denk’ niet meer. Ik wacht. Als het gebeurt … zal dat zijn volgens het Goddelijk Plan … en zo is het. Bedankt, jongens … ik wist niet dat het vandaag zo zou lopen. In Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

Federatie van het Licht: Nu ieder van u aan het einde komt van deze overdracht … geef uzelf nu dan alstublieft een ogenblik om u te verbinden, om met ons te ademen en te glimlachen … in het weten dat wij vlak naast u staan IN LIEFDE en LICHT en KRACHT.

(In de voorbije week kreeg ik tot drie keer toe ‘The Little Soul and the Sun’ van Neale Donald Walsch toegestuurd. Ik heb het vele jaren geleden al gelezen. Ik BEGRIJP volkomen wat hij bedoeld. Ik zeg alleen maar … we zijn het er allemaal – op deze wereld en daarbuiten – over eens, dat dit experiment uit de hand is gelopen. Daarom heb ik gezegd wat ik vandaag heb gezegd.)


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!