Home > > Blossom Goodchild - 10 februari 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 10 februari 2019

Blossom: Wel, een overweldigend aantal zielen voelden overduidelijk hetzelfde als ik, met betrekking tot mijn doordrammen in ons laatste gesprek. Velen zeggen dat zij ‘het vertrouwen’ kwijtraken/verloren zijn, en dat ze zo moe zijn dat ze niet meer verder willen gaan. Trieste stand van zaken. Bemoediging en verheffing zouden bijzonder gewaardeerd worden, als u zich daartoe geroepen voelt? Dank u.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom en u allen, het is altijd onze intentie om te bemoedigen en te verheffen. Dit staat heel Hoog op onze agenda. Wij WETEN dat wij niet ‘daar beneden’ in de vuurlinie staan. Wij WETEN dat wij niet volledig de Gevoelens en Emoties en Energie kunnen bevatten, welke u bent. Maar, wij WETEN dat wij kunnen zien/voelen/spreken vanuit het grotere geheel … en dat grotere geheel is zoveel Stralender dan hetgeen te zien is van binnenin de Energie waarin u verblijft.

Blossom: U geeft toe dat ‘het experiment’ gruwelijk fout is gelopen. Waarom kunt u dan niet een handje helpen? U zegt ‘omwille van de Wetten’ … kunt u dat toelichten?

Federatie van het Licht: Lieve Zielen, waar het op neerkomt is dat uw hart het méést verlangt naar HET GEVOEL VAN HOOP, om ‘hier doorheen te komen’. Wij brengen u met ieder woord, met ieder bericht … die Hoop. Wij vragen u om dóór te zetten. Om de volheid in uzelf te vinden en daarin ook te blijven. Als u zich volledig daarop zou richten/concentreren, op het VOELEN van de grootsheid die u bent … de aanwezigheid van het meest Heldere Licht, dat u bent ...

Dan zou DAT uw HOOP zijn!

Dan zou DAT de reden zijn die u nodig heeft, om uw kracht te hernieuwen.

Dan zou DAT het WETEN zijn, DAT ALLES VERANDERT.

DATGENE WAAR U ZICH OP RICHT EN WAAR U AAN DENKT, IS DATGENE WAT U VERVOLGENS AANTREKT.

RICHT UW AANDACHT EN UW DENKEN OP UZELF EN OP HET LICHT DAT U BENT.

RICHT UW AANDACHT EN UW DENKEN OP UZELF EN OP HET LICHT, DAT DOOR U WORDT AANGETROKKEN EN UITGESTUURD.

RICHT UW AANDACHT EN UW DENKEN OP UZELF EN OP HET LICHT DAT VANUIT UW INNERLIJK, ALLES IN UW WERELD VERANDERT VOOR HET HOOGSTE GOED.

Als u ervoor KIEST om uw AANDACHT UITSLUITEND TE RICHTEN op zulke dingen, dan schijnt uw Licht zoveel Stralender.

Als u ervoor KIEST om uw AANDACHT UITSLUITEND TE RICHTEN op zulke dingen, dan WORDT u uw ENERGIE van Liefde en Licht. Die kunt u dan niet langer meer verbergen. Die kunt u dan niet meer uitsluitend voor uzelf houden. Daar is het gewoonweg niet voor bedoeld.

De Energie die u VERKIEST te ZIJN, zendt een Straling uit VANUIT u … naar de ethers. Zij kan niet anders.

Zo velen wanhopen en vragen zich af, zelfs op hun ‘wijze oude dag’, wat hun levensdoel is.

Hun levensdoel is: het uitsturen van hun Energie van de Hoogste Orde aan Energie van Liefde en Licht die zij VERKIEZEN TE ZIJN!

De wijze waarop u VERKIEST om dit te uiten, is onbelangrijk. U levert geen … beter/groter … werk enkel omdat uw ‘Lichtwerk’ veel volgers heeft. U bereikt niet méér resultaat dan iemand die thuis achter de piano zit en muziek speelt om de ziel … te troosten/vervullen.

Het is de Energie die u ‘voortbrengt’ uit het doen van wat het ook is, dat u Vreugde geeft … wat u doet Lachen … wat u Vrede brengt … die de Energie van de wereld verandert naar datgene wat U UZELF TOESTAAT TE VOELEN.

Als u iets doet wat u geen plezier schenkt … doe het dan niet. DIE Energie is niet nuttig voor U, OF … De Wereld/Het Geheel.

Blossom: Velen, velen, velen, velen, velen gaan elke dag naar hun werk met een bezwaard gemoed … maar er moeten rekeningen worden betaald, er moet brood op de plank komen, enz.

Federatie van het Licht: Met het grootste respect … velen, velen, velen, velen, velen zijn … geprogrammeerd/geconditioneerd geworden … om te geloven dat ‘het nu eenmaal zo is’. Het is enkel maar ‘zoals het is’ als u ervoor KIEST om te geloven dat ‘het zo is’ … en als dit is wat u gelooft, dan is dit ‘zoals het is’!

Wij keren nogmaals terug naar het ‘denken aan’. INDIEN u blijft geloven dat de wereld om u heen ineenstort en steeds verder afglijdt in duisternis … INDIEN u zich DAAROP richt, dan zal UW WERELD u méér van ditzelfde brengen. Omdat de gedachten van uw Ziel méér van hetzelfde AANTREKKEN, omdat dit is waar u uw gedachten mee voedt. Daardoor zal het Universum – dat gericht is op ‘u geven waar u aan denkt’ … op uw behoeften … u tegemoetkomen en u datgene brengen waarop u uw aandacht richt.

DIT IS WET.

DIT IS WAARHEID.

Dit is de reden waarom u, via alle vormen van ‘media’ steeds het negatieve in de Wereld en het Leven te zien krijgt. Opdat u zich nergens anders op kunt richten, en het Trillingsniveau van het GEHEEL op een laag pitje kan blijven.

Dit is de manier waarop zij, die u ‘machthebbers’ noemt, de omstandigheden en toestanden hebben gemanipuleerd, om het Trillingsniveau in uw wereld voortdurend op de laagste stand te houden.

LAAT ONS HIER HÉÉL NADRUKKELIJK UITSPREKEN … EN ALS WIJ SLECHTS EEN PAAR UITERST BELANGRIJKE UITSPRAKEN HADDEN GEDAAN, DAN ZOU DEZE HOOG OP DAT LIJSTJE STAAN ...

DE DUISTEREN ZIJN NIET AAN DE MACHT. DOOR TE ‘DENKEN’ DAT ZIJ DAT WÉL ZIJN … VOEDT U ‘DIE WAARHEID’!

U … U … U … U … U BENT AAN DE MACHT. IEDER VAN U! IEDERE INDIVIDUELE ZIEL BEHOORT TOT HET LICHT. IEDERE INDIVIDUELE ZIEL KOMT VOORT VANUIT HET LICHT. ZELFS DIEGENEN MET EEN MINDER LICHT, KOMEN VOORT VANUIT HET LICHT.

ALLES DAT IS … BEHOORT TOT HET LICHT.

DAAROM, KUNNEN DE DUISTEREN NIET AAN DE MACHT ZIJN.

U BENT AAN DE MACHT.

WAT IS UW MACHT? UW LICHT … EN U BENT NIETS ANDERS DAN LICHT.

DUS, BENT U ALLEN MACHTIG.

Ziet u, Geliefden? Dit is waar wij u aan willen herinneren. Het is door het bevatten hiervan, in zijn volle Waarheid, dat de dingen kunnen veranderen.

Wij begrijpen het, als u wilt ‘doordrammen en tekeergaan’, wanneer de frustratie te groot wordt. Maar, dit drammen en tekeergaan zijn het gevolg van uw aandacht richten op datgene wat geen stralende Helderheid is.

Blossom: Toch is die er nog steeds en men ‘zou’ zich een beetje schuldig kunnen voelen door het te negeren en eraan voorbij te gaan!

Federatie van het Licht: Het is geen negeren. Wij zeggen niet dat u het moet ‘negeren’. Maar als u bepaalde nieuwsberichten hoort, laat u dan niet ‘meesleuren in de Energie ervan’.

VERHEF DE ENERGIE ERVAN, DOOR TE DOEN WAT U WEET EN KENT.

STUUR UW LICHT ER NAARTOE.

STUUR UW VREUGDE ER NAARTOE.

STUUR UW GELUKSTRILLING ER NAARTOE.

Blossom: Ik kies ervoor om geen nieuws te kijken en geen kranten te lezen. Maar, soms hoor ik toch nog wel dingen. Sommigen zeggen om beter NIET naar het nieuws te kijken, maar als men dat niet doet, hoe kan men dan zijn Licht er naartoe sturen?

Federatie van het Licht: Nogmaals, dit is een persoonlijke keuze, Blossom. U kunt gewezen worden op bepaalde gebeurtenissen en daar dan Licht naartoe sturen, of u kunt zich niet bewust zijn van dergelijke zaken en toch Licht uitsturen … in het algemeen … in plaats van naar een bepaalde omstandigheid of ziel.

Het gaat erom … om uw Licht uit te sturen … naar ALLES.

Voor die zielen die te moe zijn en de ‘moed’ verliezen … stellen wij voor dat ze ‘weer aan boord stappen van de Gelukstrein’ … DE LICHTTREIN.

Wij begrijpen inmiddels dat de Energieën u kunnen neerhalen, daarom stellen wij voor dat u er niet aan toegeeft. In uw Waarheid, gelooft u echt dat de lagere Energieën méér macht hebben dan de Hogere? Denk daar eens over na, lieve Zielen. Wij voelen dat niemand van u dit zo denkt.

Het Licht zal ALTIJD het duister overwinnen … Steek maar eens een kaarsje aan, in een donkere kamer.

Blossom: En dan wachten tot er iemand voorbijkomt die het uitblaast!

Federatie van het Licht: Steek het dan opnieuw aan … steeds maar weer opnieuw … totdat die persoon beseft … DAT U NIET ZULT OPGEVEN.

U ZULT NIET TOEGEVEN … OMDAT U HET LICHT BENT MET DE GROOTSTE KRACHT.

Wanneer u eenmaal uw Energie weer verbindt met de Hogere … met de Hogere Gedachten … en daar dan ook blijft … zal uw vermoeidheid omslaan naar enthousiasme.

Blossom: Maar ik heb het idee dat het er vooral om draait dat velen TE ZEER vermoeid zijn geraakt, om nog terug op de ‘Gelukstrein’ te kunnen stappen. Zij hebben dat al zo vaak gedaan en telkens weer belanden ze op station ‘daar geweest, dat gedaan, werkt niet’.

Federatie van het Licht: En vinden ze het daar fijn?

Blossom: Natuurlijk niet.

Federatie van het Licht: Dan hebben ze maar één keuze, ALS ze de dingen willen veranderen … ze moeten terug aan boord springen van de ‘Gelukstrein’ en wanneer de trein dan de ‘minder glorierijke’ stations binnenrijdt … moeten ze ervoor KIEZEN om daar niet uit te stappen.

Wij begrijpen, lieve Zielen, lieve Blossom, dat hetgeen wij u vertellen … zoals u dat in uw wereld noemt … makkelijker gezegd is, dan gedaan.

MAAR, HERINNER U, HERINNER U, HERINNER U DAT U HIER WILDE ZIJN, TEMIDDEN VAN HET STRIJDGEWOEL, OM DE VERANDERING TE BRENGEN … OMDAT U WIST DAT U STERK GENOEG WAS OM DIT TE BEREIKEN … HERINNER U DIT!

U WERD GEKOZEN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN HET GRONDTEAM, OMDAT U HET JUISTE NIVEAU HAD BEREIKT … OMDAT U IN STAAT WAS OM VOL TE HOUDEN, ONGEACHT WAAR U VOOR KWAM TE STAAN … IN AL ZIJN VERMOMMINGEN … EN OM UW PLANEET EN ALLEN ERIN EN EROP TE VERHEFFEN TOT EEN HOGERE STAAT VAN TRILLING, WELKE DE VOLGENDE FASE IS VAN HET GODDELIJK PLAN.

PRIJS UZELF, WANT U BENT ÉÉN VAN DE ZIELEN VAN GROOT LICHT, EN U HAD HET GELUK OM DEZE ONGEKEND GROOTSE KANS TE KRIJGEN … OM HET LICHT, DAT U BENT, ALS BIJDRAGE TE GEVEN AAN HET HELE UNIVERSUM EN ALLE ANDERE UNIVERSA, OM MÉÉR VAN UZELF TE WORDEN. ‘GEWOON MAAR’ DOOR UW GEDACHTEN EN AANDACHT GERICHT TE HOUDEN OP HET LICHT.

Draai de knop van uw dimmer open, telkens wanneer u merkt dat uw omgeving of uw Energie afzwakken. Visualiseer hoe u dat doet, met een kleine draaiknop binnenin u … WEET DAT DIT WERKT.

Blossom: Wow! Deze uitwisseling van vandaag was vervuld van Hoge Energie, mijn vrienden … DANK U. In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid, I AM.

Federatie van het Licht: Altijd, altijd doordrenken wij uw Energie met onze Liefde. U hoeft er alleen maar voor te kiezen om het te VOELEN. Veel dank aan u allen, daar beneden op de grond … u bent ZIELEN VAN HET GROOTSTE LICHT.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!