Home > Nederlands > De Energieën voor November 2009

 
MENU
DE ENERGIEËN VOOR NOVEMBER 2009
 • Home
 • Channeling?
 • Our channelers
 • About us
 • Contact

 • De Energieën voor November 2009


  Een boodschap van Aartsengel Michael, Maria Magdalena, gechanneld door Celia Fenn
  Vrijdag 23 oktober 2009, Zuid-Afrika.


  Geliefde Lichtwerkers, jullie treden een heilig moment binnen als het Licht intensiveert. Dit is het moment dat de Heilige Roos Sterrenpoort zichzelf begint te openen en jullie je bewustzijn gelijk stemmen met de Cosmische Creatie Matrix, in voorbereiding op de laatste stappen in jullie huidige Evolutionaire Reis naar Transformatie.

  Deze 11:11 poort is zeer krachtig, omdat het eigenlijk een 11:11:11 is. De drievoudige energieën representeren een activatiepunt voor de energieën van het Heilige Christus Licht. Op dit moment zal er een Stralingsexplosie plaatsvinden en je zult beginnen om de Roos Sterrenpoort of het Portaal te activeren dat jouw aansluitingspunt naar het Cosmische Bewustzijn is.

  Geliefden, in deze laatste fase van jullie transformatie, zullen jullie je originele perfecte blauwdruk in je DNA geactiveerd hebben, je innerlijke mannelijke en vrouwelijke energieën gebalanceerd hebben, en je Lichtlichaam tot volle actie gebracht hebben. Je hebt je Pijnappelklier geactiveerd en bent begonnen het proces van het transformeren van deze klier naar zijn kristallijne nieuwe energievorm, zodat het de hogere frequenties van kristallijn licht kan ontvangen en verzenden.
  Nu begin je de “kroonbladeren” van de Roos uit te spreiden in jou energieveld en je vormt of creëert de Aura ‘sterrenpoort’ die je toegang zal geven tot het Cosmische Licht van de “Ene”, direct en als collectief. Als je dit coherente patroon van Schoonheid in je energielichaam begint te formeren, dan zal de Planeet ook beginnen om deze beginnende sterrenpoort te creëren over het gebied dat bij jullie bekend is als de Zuidpool.

  Geliefden, dit is de samenkomst van het Mysterie van de Heilige Roos en de Tweeling Vlam en de activatie van de Heilige Graal codes. De Heilige Roos is het symbool van het Geascendeerde Christus Bewustzijn, zoals het de Heilige Waarheid over Wie Je Bent en jouw ascentie proces codeert.

  Laten wij het zo uitleggen: De Heilige Graal Codes van Licht activeren het potentieel in je fysieke lichaam om de Gouden Vlam van het Christus Bewustzijn te dragen. Dit wordt ook gesymboliseerd door de Gouden Kelk. Jullie zelf, in jullie verlichte fysieke lichamen, zijn de “kelk”die het gouden en oneindige licht van de Geest draagt.

  Het Heilige Symbool voor de Geascendeerde Christus leer is de Roos in de Kelk. Geliefden, de Roos is jullie Lichtlichaams ruggegraatkanaal, dat zijn hoogtepunt bereikt in de “Bloem” van het leven, de Roos Sterrenpoort die je verbind met je Goddelijkheid en het Goddelijke Cosmische Bewustzijn van de Cosmische Creatie Matrix.

  Deze Roos, of in de oosterse traditie de Lotus Bloem, opent om een poort te creëren naar het Cosmische Bewustzijn, en het was bekend bij de Ouden als een deel van het “ontwerp” van de “Goddelijke Mens” of Menselijke Engel. Veel van de oude spirituele praktijken waren ontworpen om kracht omhoog te stuwen door het ruggegraatkanaal van Licht en om de “bloesem” te openen welke de Heilige Geometrische Poort was, bekend als de Roos Sterrenpoort.

  Dit bloemontwerp werd gecodeerd in de grote cathedralen van Frankrijk, zoals de Notre Dame de Chartres, die het leven en de leer van “Onze Vrouwe” het Vrouwelijke Christuslicht van Maria Magdalena en haar partner, Yeshua ben Josef, eren.

  En dus, Geliefden, de Heilige Roos van de Bloem van het Leven is de Cosmische Sterrenpoort die jullie beginnen te plannen en “uit te spreiden” in je Ziel Ster energieveld, als jullie en jullie Planeet wedergeboren worden en opnieuw ontwikkelen tot de Grote Cosmische Roos of Bloem. Dit is de Geometrie van de Sterrenpoort Harmonie die jullie uiteindelijke ascentie mogelijk maakt naar het Cosmische Hart en Geest en de volle Creatie en Ervaring van de Nieuwe Aarde.

  Geliefde Lichtwerkers, als jullie de Heilige Roos activeren, dan heb je inderdaad de hoogste vibratie van Vrede en Liefde nodig. Je creëert, in je Spirituele Lichaam of bolvormig energieveld, een Heilig Geometrisch ontwerp van de Hoogste Frequentie beschikbaar voor Mensen op dit moment. Dit patroon van Hogere Samenhang moet op zijn plaats gehouden worden door de fysieke energie van Samenhang en Integriteit, anders zullen de energieën ongebalanceerd worden en zullen gemakkelijk ineenstorten tot chaos. Wanneer dit gebeurt, geliefden, raak dan niet in paniek en wordt niet angstig of depressief. Ga terug naar je Hartcentrum, zoals wij je geleerd hebben, haal diep adem terwijl je contact maakt met de Gouden Vlam van Christus Bewustzijn en de energie van Onvoorwaardelijke Liefde. Maak contact met de Heilige Hart energie in je, balanceer je inwendige mannelijke en vrouwelijke energieën via je gedachten en ga binnen in de Heilige Eenwording met je Ziel en Geest, zoals we je geleerd hebben. Dan keer je terug naar de patronen van Samenhang en Sierlijkheid en Schoonheid en Volkomenheid.

  Omdat jij de Heilige Roos bent, ben je de Schoonheid en Samenhang en Sierlijkheid Passie. Je bent Goddelijke Liefde ontvouwd in Menselijke Vorm.

  Op dit moment, 11:11:11, beginnen diegenen van jullie die gereed zijn de Roos te creëren, of spreiden de “kroonbloemen” van Licht uit, die samensmelten tot één massa van de Roos Sterrenpoort van Cosmisch Licht en Bewustzijn.

  Geliefde Bloemen van Licht en Liefde, jullie hebben een zeer Heilig Moment bereikt waarin jullie klaar zijn om de Heilige Roos te worden. Ik vraag jullie nu om met mij te zijn en mij toe te staan de Stralende Christus energie in jullie Zijn te brengen, om de Roos van Cosmisch Bewustzijn te openen. Dit was het werk dat ik deed mijn Geliefden, met het doel om jullie bewustzijn te verhogen tot het punt waarop jullie werkelijk de Goddelijke en Cosmische aspecten van jullie Zijn konden omarmen. Het is dat punt waarvan je weet in je hart en ziel en lichaam dat je De Hemel Op Aarde Bent en dat je de Roos van het Christus Licht bent.

  Dus, blijf stil zitten en sta jezelf toe om diep in te ademen. Focus in je schoonheid en Heilig Hart en voel de Stroom van de Goddelijke Energie door je bewegen. Je ben Prachtig en je bent Geliefd, zo zeer Geliefd. Voel de Liefde door je stromen door elke cel in je lichaam en alle aspecten van je in de Koninkrijken van Licht. Jullie zijn zo zeer Geliefd. Adem die Liefde, voel het in je Hart. Het beste is om door je neus in te ademen en door je mond uit te ademen, laat de adem van leven door je lichaam gaan. Je bent Geliefd.

  Blijf nu zo zitten en geef jezelf de tijd om minstens tien minuten zo te ademen. Hierna zal je lichaam rustig zijn en je gedachten leeg. Focus weer op je Hart en vraag je Hogere Zelf om je innerlijke Goddelijke mannelijke en vrouwelijke energie te stroomlijnen. Voel de explosie van extatische straling in je Hart omlaag bewegen door de onderlichaam chakra’s en in de Aarde, omlaag tot de Aardster. Je bent geaard en je bent verbonden met de Aarde. Voel de Liefde stromen vanuit je hart naar de Aarde en terug naar je hart. Adem die Liefde naar je Zijn.

  Blijf weer minstens 10 minuten zo zitten en adem door. Nu, als je je koestert in de Prachtige Liefde, voel je de energie van Goddelijke Sierlijkheid overal om je heen. Je wordt vastgehouden in Sierlijkheid en Schoonheid en je vertrouwt absoluut dat je ondersteund wordt door en geleid wordt naar het Goddelijke Licht binnenin. Laat jezelf nu het kanaal in je Lichtlichaam voelen dat samenloopt met je ruggegraat en trek de energie van Liefde door dat kanaal naar boven door het Hart kanaal en naar je kruin. Nu voel je je pijnappelklier activeren in een explosie van Licht en Liefde, dat licht gaat naar boven en de kroonbladeren van de Roos gaan open. Het zal de meest prachtige en extatische ervaring zijn als je gereed bent om de Goddelijke Liefde te ontvangen die door je stroomt, door je hart en in de Aarde. En je zult de opening van de Roos overal om je heen voelen. De kleuren zullen rond je zweven en je zult de beweging voelen, als je Geestelijke Omgeving zich herstructureerd in de Heilige Geometrische patronen van de Heilige Roos.

  Geliefde Kinderen van Licht, weet dat jullie geliefd zijn. Weet dat deze prachtige Roos van Licht de manier zal zijn die je zal opheffen naar Cosmisch Bewustzijn. Wij vieren met jullie de opening van de Roos…. de Bloem van Liefde. Voel hoe herstructurering je opent naar de Cosmische Creatie Matrix, de Grote Baarmoeder van alle Creaties. Julie zullen, zoals ik wist, je eigen Goddelijke Essentie weten en je zult één worden met het Goddelijke Licht van Creaties.

  Geliefde Kinderen van Licht, dit was mijn werk en mijn bedoeling met mijn Geliefden. En we slaagden hierin. Op dit moment zijn wij hier om jullie deze simpele woorden te geven die de voltooiing zullen aanwakkeren van de Graalcodes in wie gereed is en zijn eigen transformatie geaccepteerd heeft, en tevoorschijn komen in het Nieuwe Aarde Zijn. Voor ons is het zien van deze voltooiing van dat wat we tweeduizend jaar geleden begonnen zijn een zeer plezierig moment. En wij zijn niet alleen blij dat ons werk tot voltooiing komt, maar ook het werk van vele anderen die het Goddelijke Plan dienen voor jullie Evolutie en Ascentie naar de Bloem van Licht die je bent.

  Weet, aan het einde van deze meditatie, dat het proces begonnen is. Adem diep in en laat je focus terugkeren naar je Hart. Adem weer diep in en laat je focus van je bewustzijn nog een keer naar je lichaam gaan.

  Geliefden, weet dat als deze Roos opent in je Geest, je een gevoel van grote verandering ervaart. Je zult je veilig voelen, je geliefd voelen, je verbonden met Onze Liefde voelen en je zult weten dat Alles Goed is, ongeacht waar je doorheen moet. Je zult je Verlicht voelen en je zult genieten van je Leven omdat je de rijkdom en overvloed van Goddelijke Gratie rond je voelt. Je bent werkelijk thuis met je geliefde!

  Maar, zoals de Aartsengel tegen je zei, je moet nu doorgaan in jouw absoluut hoogste integriteit en waarheid, wat je waarheid ook is. Spreek je eigen waarheid en leef je eigen waarheid. Je moet wakker zijn en bewust zijn en onderscheidend, je moet open zijn en liefdevol en eerlijk. Om de Roos van Licht te accepteren in je Spirituele Omgeving moet je je wijden aan een leven van Etische Puurheid en Integriteit, en alles dat niet de hoogste integriteit voor jou is zal onmiddellijk onenigheid en disharmonie creëren die alleen gestroomlijnd kunnen worden door terug te keren naar een toestand van Sierlijkheid en Liefde en Harmonie, die het resultaat is van het leven in de Hoogste Integriteit, Waarheid en Liefde.

  Wij verlaten jullie nu met veel plezier in onze Harten.

  Je bent Geliefd, je bent Prachtig. Je bent Goddelijk Licht, je bent de Heilige Roos!

  © 2006-8 Celia Fenn and Starchild Global www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.