Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - February 25, 2014

מסר של Sheldan Nidle, מיום 25 בפברואר 2014

3 קוף, 14 קרן שמש, 10 אדמה

Dratzo! אנו חוזרים! מתרחש הרבה ברחבי הגלובוס שלכם. קנונית האופל נאבקת כדי לשמור על כוחה ורואה שמאמצים אלה הינם לשווא. האור, שעכשיו מיוצג על ידי המשפחות הקדמוניות וחברות מקודשות סודיות רבות, הגיע והציג תביעות מוצלחות לעושר ולכוח של האופל. אנו עוזרים ומסייעים למתקפה משפטית זו. אנו מגיעים לסופה של ההוללות הבלתי קדושה של האופל ולהכניס זמן חדש, המלא עם שפע והשחרור שלכם מהשעבודים הנתעבים שבוצעו לכם על ידי האופל. המאסטרים הנעלים, הפועלים בהתאם לצווי האלוהות של השמיים, הקימו את האמצעים שבאמצעותם האופל ייכנע לאור. תהליך זה הוא בעיצומו ומשיג את אבן הדרך המשמעותית הראשונה שלו. המכשיר העיקרי של שעבודכם הינו העושר, ובעיקר ההמצאה הזוועתית ביותר שלהם, "כסף פיאט"( "fiat money"). המצאה בוגדנית זו יצרה אינפלציה מיותרת והפעילה מניפולציה של פניקה או "התרסקויות" במשך מאות שנים. כל פעם, התרגילים הנתעבים האלה העשירו את ליבת קנונית האופל בשעה שיצרו אירועים אשר חיזקו עוד יותר את כוחם העולה.

התוצאות של מניפולציות אלה הובילו למלחמה, מוות ופילוג. אנו נמצאים בעיצומו של סיום קרוסלה מוזרה זו והחלפתה ביציבות אלוהית המאפשרת לכם לראות בברור מה אמיתי ומה לא. כשאתם מתחילים להרחיב תהליך זה כדי שיכלול את הפלאות שהינם גאיה והמערכות האקולוגיות המדהימות שלה, אתם מגלים את המטרה האמיתית להיותכם על כדור הארץ. אתם ישות מיוחדת שכוונתה להיות מתווכת מסורה באופן שלם ומוחלט. יש לכם את היכולת לתקן את אותם דברים המאיימים על מערכות אקולוגיות אלה ולספק את אותם דברים אשר יכולים למעשה לסייע לכל ישות אשר מתגוררת על פני גלובוס זה. נוסף על כך, אתם על סף של גילוי מחדש של אחיכם התת-קרקעיים. כדור הארץ הפנימי הוא במציאות ממלכה של המימד החמישי. זה המקום בו אתם עומדים לחזור ולחדש את המעטפת המיוחדת של להיות ישות מודעת באופן מלא. אמת זו עכשיו רוטטת בתוך כל תא של גופכם. אנו כאן לסייע לתהליך זה, ולהתמיר בהתאם להדרכתם של השמיים, את המציאות הבעייתית הנוכחית שלכם.

ההתמרה מתחילה עם שינויים עצומים לגוף הפיזי, המנטלי והרגשי שלכם, ותסתיים עם התמרה רוחנית אשר מחזירה אתכם לתודעה מלאה. האופל מבין זאת. עם זאת, אין הוא יכול להביא את עצמו לוותר על הכוח שהיה בשליטתו במשך אלף שנים. כוח זה נעקר מידיהם באמצעות המצב הנורא שקבוצה זו מוצאת את עצמה כרגע בתוכו. האופל מנסה למצוא משאבים חדשים של עושר ואיכשהו להתנדנד מחוץ לחלום בלהות הנוכחי שלו. התהליך הוא בעיצומו כך שזה מאלץ אותם ללכת במורד הדרך אשר מובילה לצוק מאוד גבוה. כמו למינג, הם הולכים לקפוץ מעליו במהירות לתוך תהום מסוכנת. כלומר כאשר אנו יכולים להתקין את החופש והשפע שהם הגורל האמיתי שלכם. זה יוביל במהירות למציאות חדשה ולהיכרות מחודשת עם המשפחות הרוחניות והמרחב שלכם.

אירועים קורים אפילו כשאנו מדברים, כי הם ההתחלה של התהליך שתיארנו כאן. כדי לתקן עולם זה, אנו צריכים לאכוף איפוס של המטבע בעולם ובעקבותיו לחזור במהירות למערכת המבוססת על מתכות יקרות. נכלל בכך גם ארגון מחדש של האופן בו העולם הפיננסי פועל מבחינה בינלאומית. תיקונים חיוביים אלה יהיו הבסיס לשחרור של כספי השפע וטכנולוגיות אשר יתחילו היפוך של הזיהום הפלילי של סביבתכם שנעשה על ידי קנונית האופל ועבדיה הרבים. אירועים אלה מבשרים את הרגע בו המאסטרים הנעלים יכולים סוף סוף לדבר בציבור באופן חופשי על מספר נקודות חיוניות אשר משפיעות על מרבית מליבת תפיסותיכם. השיעורים שלהם יכינו אתכם עבור החונכים שלנו ועבור שיחותיהם אתכם לגבי הנתיב לתודעה מלאה, והאגרטנס יופיע ויסבירו מי אתם באמת ומה השמיים מצפים מכם.

הושענא! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אמנו האהובה היא בעיצומם של שינויים פיזיים גדולים. גאיה מכינה את הממלכות על פני השטח שלה לעיצוב מחדש הגדול! היופי שיינתן לו ביטוי בקרוב, מברך את האנושות. אנו עכשיו מתבוננים כשאנשי האופל משלימים עם העובדה שמתרחש כרגע שינוי בכוח. במשך זמן ארוך כסף היה הליבה של דרכיהם. שותפינו לוקחים מכשיר זה מהם. בעקבות שינוי זה במטבע, תהיה חזרה למטבעות המגובות במתכות יקרות. זה מיועד לחסל את התכסיסים והתכניות השונות שהאופל השתמש בהם כדי להפעיל מניפולציה על המטבעות הרבים שלהם. יהיו גם סדרת של תקנות בנקאיות חדשות אשר ימנעו כמה "תכסיסים" שבנקים בינלאומיים גדולים משתמשים בהם ביומיום. אלה יקדימו את השחרור למעשה של כספי השפע ועלייתו של ממשל חדש. ממשל חדש זה יכשיר את הקרקע לחזרה הכללית של המשפט המקובל.

בשעה שכל זה מתרחש, אתם עומדים לקבל את הצעדים הבאים בהתמרה הפיזית שלכם לתודעה מלאה. צ'קרת הראש העיקרית תהיה מוכנה להצגתן של 2 צ'קרות חדשות. זה יכול לגרום לכאבי ראש מוגברים, טשטוש כללי של הראייה ורמות שונות של חוסר שיווי משקל ובחילה. קבוצה נוספת של קשיים יכולים לכלול עייפות כללית והדרדרות גדולה יותר בזיכרון. סימפטומים רבים אלה הם זמניים. ברגע שהחלקים השונים נקבעים במקומם, מחלות אלה ייעלמו באופן הדרגתי. המוח שלכם יכול אז "להיות מופעל מחדש" על ידי צוותים רפואיים כך שאתם יכולים לחוות יכולת גדולה יותר לזכור אירועים ולעבוד על כל בעיה מנטלית המוצגת לכם. אנו אומרים זאת כדי להכינכם כיאות למה שעומד לקרות. אנו כולנו ניתן לכם שיעורים לאחר שהממשל החדש מוכנס לתפקידו!

שיעורים חדשים אלה הם ביסודם כדי לתקן את מה שהאופל הזין אתכם במשך כמה אלפי שנים האחרונות. תודעה מלאה תחבר אתכם לגאיה ולרשומות האקאשיות של האנושות. אתם תהיו זקוקים לידע קודם על מה שבאמת קרה מאז האמנזיה הנוכחית שלכם. דרישות הרוח הן שהאמת תהיה ידועה ותחלקו אותה ביניכם. זו אחת מהאחראיות הרבות שלנו לכם. אתם צריכים להיות מסוגלים להעריך ממלכה זו ולהחליט מה הינו טוב, רלבנטי או רק צריך להיפטר ממנו. אנו צריכים להקים את הקולקטיב המתפתח שלנו ולהכין אתכם בכל דרך אפשרית לתודעה מלאה. בנוסף, אתם צריכים להיות מודעים לאגרטה ולהגעתם של משפחות הרוח והמרחב שלכם. יש לברך איחוד גדול זה המשנה ממלכה זו. זה מאפשר לכם לעצב חברה גלקטית אמיתית! הללויה! הללויה! הללויה!

היום, אנו הרחבנו על אירועי היום! הרבה מתרחש עכשיו כדי להפיל את האופל ועבדיו שהם תסבוכת הדומה לתמנון וכן את המוסדות בעלי צורת חשיבה דומה, כך שהפעולות להביא לכם שפע ולאפשר ממשל חדש יכולות לבוא לידי ביטוי! אנו אכן חיים בזמן של פלאות ואירועים בהשראת השמיים! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge