Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - February 18, 2014

מסר של Sheldan Nidle, מיום 18 בפברואר 2014

9 זרע, 7 קרן שמש, 10 אדמה

Selamat Jalwa! אנו חוזרים! מספר אירועים מתרחשים בחשאי. כוונת הקנוניה להתעלם מאיתנו ולאכוף סוג מסוים של תגמול. זה הוביל לפעולה מעין זו לפני כמה ימים. נבזים ערמומיים אלה מסרבים לחלוטין לשנות את המבנים של שוחד ואי המוסריות. זו מדיניות המשקפת את האופן בו עובדות ממשלות ואיך אלה בשלטון נעשים עשירים יותר ויותר. באשר להמון, ניתן להבחין בבוז כללי. המנהגים והאמונות של הקנוניה מושרשים בהם עד שהם תופסים עמדה חשובה כלשהי בהיררכית הכוח. זוהי עכשיו פעולת נגד אשר פשוטו כמשמעו מכווצת אותם וכופה תוצאה הרבה יותר שונה. לא ניתן להסביר באופן מלא את ההיקף המלא של השוחד והיהירות, והם יפלו לשחת אותה כרו. יופעל תהליך כך שיהיה אפשרי לשפע גדול שיחולק מחדש לכם. אנשי הקשר שלנו עובדים בהתמדה כדי לחקור מערכת פרוטוקולים שמאד נחוצה אשר תוביל במהירות לאיפוס מטבע גלובלי.

איפוס המטבע הינו תהליך טבעי לצורך הגדרת רמה מסוימת של שווי מוסכם בין אומות העולם. זהו הבסיס לסחר גלובלי, ובסופו, ההתחלה של פעולה אשר מתוכננת להוביל מערכת מוניטרית המגובה במתכות יקרות. באיפוס זה נכלל השימוש בתקנות בנקאיות חדשות כמו "בזל 3". מבנה מתוקן זה ירחיב את הפצתם של חבילות שפע שונות. הכוונה היא לתקן את המערכת הנוכחית של "יש" ו"אין" ולהחליפה עם הפצה של שפע ברחבי העולם. המערכת הישנה של מס הכנסה צריכה להשתנות. תוכרז חגיגת חוב והמערכת המושחתת הישנה תישכח. מערכת חדשה זו תעשה מחדש את התשתיות ותייסד בסיס חדש אשר מננצל טכנולוגיות שעכשיו מודחקות. זה מאוחר יותר יתווסף באמצעות מתקנים מחוץ לעולמנו. לאחר מכן, עולמכם יכול לנוע מחוץ לדילמה הטכנולוגית הנוכחית שלו ולהתכונן לתודעה חדשה.

הגעתנו הינה קו פרשת המים עבורכם, ואנו נציג לכם שורה שלמה של אמונות וטכנולוגיות. נכון לעכשיו, בבעלותכם היכולת לפתור את משברי האנרגיה והמים שלכם ולהגדיר שיטה אשר יכולה לאפשר לכל אדם "לחוקק" למעשה למדינה המתאימה לו. כך, חינוך נהפך למפתח החיוני לעתידכם המיידי. מורה טוב הופך למשאב יקר ערך מאוד. משאב זה, שכרגע מוגבל, יכול להתרחב במידה רבה באמצעות השימוש באינטרנט והתפשטותם של טכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות. טכנולוגיות אלה יכולות לספק הפצה מהירה של ידיעת קרוא וכתוב והצגתה של ספרית מידע עצומה. זה יהיה בסיס לרשתות עצביות מבוססות תודעה אשר יחליפו במהירות את האינטרנט המבוסס מחשב. הצגה זו של טכנולוגיות שלא היו ידועות לפני כן תוביל אתכם לגלות את מקורותיכם החוצניים ואתם תתחילו לתפוס מדוע נשלחתם לכאן מלכתחילה. זה יכול לעשות את הצגתנו הרבה יותר קלה עבורכם לקבלה.

תהליך זה הוא אמצעי עבורכם לחזור בקלות לתודעה מלאה. אתם מייצגים סדרת דורות משולבת של האנושות אשר נבחרו על ידי השמיים עבור הקשר הראשוני הזה. אנו מגיעים ביודענו זאת ומבינים לראשונה שקשר זה היה צריך לקרות תחת הדרכתם של השמיים ושליחיהם הארציים. הליך זה לקח כמעט 25 שנה להתחיל באופן רשמי. אנו כולנו מתחילים ללמוד אחד את השני ורק מתחילים לראות איך אנו לכודים. גילוי, אשר מוכן להתחיל, הוא פשוט קשר משמעותי נוסף בתהליך זה. אתם פשוט מתעוררים לפני שאסון גדול ייעשה את השמדתכם הכרחית. אנו מגיעים לשנות אפשרות חמורה זו ולהחזירכם אל האור. מה שעכשיו מתרחש הינו ההתחלה הרשמית של תשובתם של השמיים לאופל ומימוש הנבואה המקודשת שהוכרזה לראשונה על ידי המלאך מיכאל לפני כמעט יובלות. הושענא! הושענא! הושענא!

הללויה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים עם חדשות טובות! האירועים עכשיו ממשיכים והם ישחררו אלמנטים כדי להבטיח את השפע שלכם ולתת ביטוי לממשל חדש. אלה אשר רוצים לשמור על המערכת החורקת הנוכחית, אבדו, כצד שותפיהם במערכת המוניטארית והפיננסית החדשה. המטבעות החדשים, גיבוי הזהב וחוקי הבנקאות הבינלאומיים החדשים יעצבו את הבסיס לשחרור של כספי השפע בשני שלבים. פעולות אלו יאכפו עכשיו חקיקה שתעקל על מנת להציג את ההוראות השונות של “N.E.S.A.R.A.”. חוקים אלה יגרמו לאפקט דומינו אשר ישנה את הממשל ויחזירו לאנשים. בסביבה זו, הממשל יעזור לאור ויאפשר שיתרחש גילוי פורמלי. סביבה חדשה זו גם תאפשר לנו להתחיל סדרת שיעורים ברחבי העולם על התפיסות שמאוד נשמרו על ידכם.

החיים במציאות שלכם מבוססים בעיקר על היגיון של האופל אשר איכשהו הצליח לחסום את דרכי הלב. הרוח היא כה חשובה וחיונית למי שאתם. הדרכתנו תשקם בתחילה את הדרכים האמיתיות של הרוח ותלמד אתכם מה מונח לפניכם כאשר אתם פיזית מתאחדים עם השמיים. חברה חדשה זו מבוססת על ריבונות אישית, חופש ושפע. היא מלאה באחריות אשר תהפוך אמיתית לגמרי לכם כשאתם מתחילים לחיות בממלכה חדשה זו. חיים חדשים אלה דורשים שאנו ניתן לכם חשיפה עדינה עם זאת אמיתית למה שאתם תתמודדו. משימתנו העיקרית היא להדריך אתכם ולפקח על מה שהשמיים מצפים מכם. ממלכה חדשה זו תתבסס על כך שאתם תבצעו בהצלחה את האחריות המשותפת שלכם. לכן, זה בתחילה משאיר הרבה ללמד אתכם לגבי הפעולה הפנימית של מציאות חדשה זו.

אתם מתחילים להבין את הגודל של מה שמצפה מכם. כל השינויים הפיזיים המוקדמים מלווים עם שינויים בתודעתכם. לכן, מה שאתם מאמינים או מרגישים לגבי מציאות נוכחית זו, משתנה. מצטרפת לרגשות אלה האיטיות כביכול שבה מציאות זו מותמרת. זה גרם קצת תסכול. זכרו שלשמיים ישנה תוכנית. היו מוכנים לפעול כשמתאים והבינו שהשמיים גם מגיעים במהירות למסקנה הלגיטימית. אירועים, כפי שהצהרנו לפני כן, הם בעיצומם. אירועים אלה ישנו את האופן בו מחולקים העושר והכוח. השפעת האופל קטנה והאמצעים לדחוף אותם לפח אשפה עובדים בהתאם לתוכנית. אין לכם הרבה זמן לפני שכל השיגעון של האופל ייעלם! הידד! הידד! הידד!

היום, המשכנו עם מסרינו השבועי. הרבה עכשיו מוכן להתרחש. היו מוכנים לצפות שדברים גדולים יקרו. העולם שאתם ידעתם במשך זמן רב מתחיל לאבד שליטה עצמית. מטבעות חדשים ותקנות חדשות מוכנים להתחיל להיחשף, וזה יוביל במהירות לממשל חדש! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge